Sunteți pe pagina 1din 2

Metodologia de determinare a fondului de rulment

Exercițiul financiar Evoluția (%)


Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
1 Capital permanent (2+3+4+5) 321.718.089 307.403.667 341.613.748 95,55 111,13
2 Capitaluri proprii 296.673.494 272.758.528 305.801.650 91,94 112,11
3 Datorii > 1 an 37.161 24.386 8.675 65,62 35,57
4 Provizioane 25.007.434 34.620.753 35.803.423 138,44 103,42
5 Subvenții pentru investiții 0 0 0 0,00 0,00
6 Active imobilizate nete 96.783.399 99.504.845 96.922.176 102,81 97,40
7 Fond de rulment I (1-6) 224.934.690 207.898.822 244.691.572 92,43 117,70
8 Active circulante 291.272.504 287.007.857 342.736.222 98,54 119,70
9 Cheltuieli în avans 402.702 498.034 413.077 123,67 82,94
10 Active circulante nete (8+9) 291.675.206 287.505.891 343.149.299 98,57 119,35
11 Datorii < 1 an 66.740.516 79.607.069 98.457.727 119,28 123,68
Venituri înregistrate în avans (sume
12
de reluat < 1 an) 0 0 0 0,00 0,00
13 Datorii curente nete (11+12) 66.740.516 79.607.069 98.457.727 119,28 123,68
14 Fond de rulment II (10-13) 224.934.690 207.898.822 244.691.572 92,43 117,70

Metodologia de determinare a necesarului de fond de rulment


Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
1 Nevoi temporare (2+3-4-5) 253.124.204 280.133.135 215.238.881 110,67 76,83
2 Active circulante 291.272.504 287.007.857 342.736.222 98,54 119,42
Active de regularizare (Cheltuieli în 123,67 82,94
3
avans) 402.702 498.034 413.077
4 Investiții financiare pe TS 0 0 0 0,00 0,00
5 Casa și conturi la bănci 38.551.002 7.372.756 127.910.418 19,12 1734,91
6 Resurse temporare (7+8-9) 66.740.516 79.607.069 98.457.727 119,28 123,68
7 Datorii < 1 an 66.740.516 79.607.069 98.457.727 119,28 123,68
Pasive de regularizare (Venituri
8
înregistrate în avans < 1 an) 0 0 0 0,00 0,00
9 Credite bancare pe TS 0 0 0 0,00 0,00
Necesar de fond de rulment (NFR) (1- 58,24
10
6) 186.383.688 200.526.066 116.781.154 107,59
Metodologia de determinare a trezoreriei nete
Exercițiul financiar Evoluția (%)
Nr. crt. Indicatori
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
1 Fond de rulment (FR) 224.934.690 207.898.822 244.691.572 92,43 117,70
Necesar de fond de 116.781.154 107,59 58,24
2
rulment (NFR) 186.383.688 200.526.066
Trezoreria netă I (TN) 19,12 1.734,91
3
(1-2) 38.551.002 7.372.756 127.910.418
4 Active de trezorerie (5+6) 38.551.002 7.372.756 127.910.418 19,12 1.734,91
5 Investiții financiare pe TS 0 0 0 0,00 0,00
6 Casa și conturi la bănci 38.551.002 7.372.756 127.910.418 19,12 1.734,91
Pasive de trezorerie
7 (credite bancare 0 0 0 0,00 0,00
pe TS)
Trezoreria netă II (TN) 38.551.002 7.372.756 127.910.418 19,12 1.734,91
8
(4-7)