Sunteți pe pagina 1din 4

Subiectul I (50 de puncte)

Citește următorul fragment:

Robert Turceascu: Domnule Puric, vreau să începem emisiunea vorbind despre acest volum, Cine
suntem, în primul rând, vreau să-mi spuneţi dacă se vinde cartea.

Dan Puric: Şi pe mine m-a surprins, a ajuns la peste 70.000 de exemplare, din mai 2008 până în
decembrie.

R.T.: Din mai până acum 70000 de exemplare!...

D.P.: Da, atâtea s-au vândut, acum s-a depăşit cifra asta.

R.T.: Vă daţi seama ce înseamnă lucrul acesta. Sunteţi cel mai vândut autor român în momentul de
faţă, nimeni nu vinde 70.000 de exemplare dintr-o carte.

D.P. : Eu nu prea mi-am dat seama, pentru că n-am scris nimic în viaţa mea şi am intrat într-o piaţă
pe care n-am cunoscut-o Am rămas şi eu foarte surprins, şi, de ce să nu mărturisesc, plăcut
impresionat. Înseamnă că în faţa unui lucru autentic oamenii vibrează şi, pesemne, că nu este un
succes de curiozitate, este o necesitate. Oamenii citesc această carte din necesitatea de a se lămuri şi
atunci încep şi eu să fiu mândru de faptul că sunt român şi că am avut dreptate pariind pe substanţa
încă nepoluată a poporului român.

R.T.: Dar ce v-a venit să scrieţi? Sigur, eu vreau să spun că am fost foarte bucuros când am citit
volumul, e adevărat, undeva în vară, că sunt 2 sau 3 emisiuni 100%, că dialogurile noastre de aici şi-
au găsit locul în volum.

D.P.: Da, am înţeles, mă întrebaţi care e motivaţia. Avea Borges în volumul său, Cartea de nisip, un
capitol numit Despre superstiţia cititorului, în care analiza prejudecăţile criticilor literari care
catalogaseră din punct de vedere stilistic romanul lui Cervantes, Don Quijote, ca pe un roman baroc.
Nu-i niciun roman baroc, a spus Borges, este doar un strigăt de durere. Cu toate că a strigat către
morile de vânt ale epocii sale, paradoxal, o omenire întreagă l-a auzit. Proiectat într-o lume decisă să
rămână nedreaptă, strigătul acesta se aude şi astăzi. Eu nu am făcut altceva decât să-l prelungesc cu
posibilităţile mele modeste.

(Dan Puric, Despre omul frumos)

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. Indică sensul expresiei a strigat către morile de vânt . 6 puncte

2. Menționează ce înseamnă numărul mare de exemplare vândute ale cărţii lui Dan Puric. 6 puncte

3. Evidențiază motivul pentru care oamenii citesc Cine suntem. 6 puncte

4. Selectează din text un motiv pentru care autorul se simte mândru. 6 puncte

5. Comentează în 30-50 de cuvinte ultima replică din interviul citat. 6 puncte


B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este necesar ca o
carte pentru a fi socotită bună trebuie să fie bine vândută.

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea


corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;
14 puncte
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme
de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte
și să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea (10 puncte)

Comentează în 50 de cuvinte textul, având în vedere imaginarul poetic şi viziunea. (10 puncte)

„Ar trebui să-mi pună o mască

și-un scut ar trebui să-mi pună pe piept

Ar trebui să-mi pună la ochi privirea

cu care am privit cândva, -

nu lumea la distanță și de din afară

și bolta pântecului călduros

sub care mă-nchegam cum perla

se-ncheagă-n carapacea lumii

De din afară înlăuntru

primeam drept hrană sângele matern

O, singurul el, nu îmi aparține,

o singurul el nu îi aparține,

nici ei, nici celei ce-a născut-o

în dureri

E întreruptă hrana aceasta

și ritmică cum pasul cel de dans.


Un protocol ritmic e dansul acesta

în cinstea astrului.

(Nichita Stănescu, Lecția de dans)

Subiectul al III-lea

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui
text narativ studiat aparținând lui Camil Petrescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o
perioadă, într-un curent literar/cultural sau într-o orientare tematică;
- comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
- analiza a două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul
narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporal și spațiale, incipit, final, tehnici
narrative, instanțele comunicării narrative, perspectivă narativă, register stilistice, limbaj
etc.)

Pentru conținutul eseului vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință).

Pentru redactarea eseului vei primi 12 puncte (existența părților component – introducere,
cuprins, încheiere - 1 punct, abilități de analiză și argumentare – 3 puncte, utilizarea limbii
literare – 2 puncte, ortografie – 2 puncte, punctuația – 2 puncte, așezare în pagină, lizibilitate – 1
punct)

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte și să dezvolte subiectul propus.