Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR

PROFESIONALE- NIVEL IV
Calificarea profesională: Tehnician transporturi
an școlar 2017 -2018

1. Procesul de transport auto – elemente componente și organizare (XIII S2)


2. Documente necesare în transportul rutier (XIII S2)
3. Funcțiile juridice și condițiile de validitate ale contractelor de transport de pasageri, mărfuri sau
bagaje
4. Tipuri de contracte de transport – documente pentru traficul rutier internațional de mărfuri
(Niculae)
5. Documente necesare la vămuirea mărfurilor funcție de tipul transportului
6. Factorii care influențează planificarea transportului rutier de mărfuri, bunuri și personae
(Tudor)
7. Infrastructura sistemelor de transport rutier (XIII S2)
8. Mijloace de transport rutier (Arapu)
9. Operatorii de transport rutier (Teaşă)
10. Infrastructura sistemelor de transport feroviar (Ungureanu)
11. Mijloace de transport feroviar (XIII S2)
12. Operatorii de transport feroviar (Timoftică)
13. Infrastructura sistemelor de transport naval (Stan Ioana)
14. Mijloace de transport naval (Ilie Ciprian)
15. Operatorii de transport naval (Marian Daniel)
16. Infrastructura sistemelor de transport aerian (Nica Octavia)
17. Mijloace de transport aerian (Ştefan Andi)
18. Operatorii de transport aerian (Cuşcă Alina)
19. Caracteristicile sistemelor de transport combinat
20. Indicatorii specifici activității de transport rutier
21. Indicatorii specifici activității de transport feroviar
22. Indicatorii specifici activității de transport naval
23. Indicatorii specifici activității de transport aerian
24. Consumul de combustibil, factori de reducere (stilul de conducere)
25. Traseele de circulație, curenții de trafic și circuitele de transport în transportul rutier de
mărfuri (XIII S2)
26. Răspunderea parţilor în contractul de transport în transportul rutier de mărfuri (Paraschiv)
27. Optimizarea transporturilor rutiere
28. Sisteme de monitorizare şi control al traficului rutier (Popescu Marius)
29. Studiu asupra sistemelor de transport rutier
30. Tehnologii moderne pentru transportul mărfurilor
31. Operații specifice derulării procesului de transport auto
32. Monitorizarea transportului rutier
33. Calculul consumului normat de combustibil (XIII S2)
34. Metode de înregistrare și verificare a activității desfășurate de conducătorul auto (XIII S2)
35. Principalele elemente de control informațional al traficului rutier
36. Transportul mărfurilor periculoase
37. Managementul optimizării transporturilor rutiere
38. Metode și mijloace de diagnosticare a automobilelor
39. Reguli de prim ajutor utilizate în conducerea automobilelor
BIBLIOGRAFIE
 Bobică N. - Dreptul Transporturilor, Note de curs, Editura Fundaţiei “ Chemarea ”, Iaşi 1994
 Filip Gheorghe - Dreptul Transporturilor, Editie revăzută şi adaugită, Casa de Editura şi Presă“
Şansa ”- SRL, Bucureşti 1996;
 M. Poenaru, P. Ormenișan, Gr. Rurac, N. Dinescu – Exploatarea Autovehiculelor, Editura Didactică
și Pedagogică, București 1997;
 Ing. Gheorghe ION - Managementul Transporturilor - organizarea transporturilor, Ed.2001,
Bucureşti.
 Ing. Gheorghe ION - Managementul Transporturilor - Transportul public urban de pasageri,
Ed.2001, Bucureşti.
 Șerban Raicu – Sisteme de transport, Editura AGIR, București 2007;
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Manualul operatorului de transport rutier, Ed.2007, Bucureşti.
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Reglementări în domeniul transportului rutier de persoane, Ed.2007,
Bucureşti.
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Reglementări privind accesul la activitate si condiţiile de efectuare a
transporturilor rutiere, Ed.2008, Bucureşti.
 Mihaela Popa – Transporturile și mediul socio - economic și natural, Editura Politehnica Press,
București 2008;
 Mihaela Popa – Economia transporturilor, Editura Politehnica Press, București 2009;
 *** Legislație privind transporturile rutiere interne de persoane și mărfuri, vol.3, Editura Matrix
Rom, București 2004;
 www.euload.com/model/Euload

Profesor îndrumător,
ing. Sînziana – Manuela LICAN