Sunteți pe pagina 1din 3

Crăiasa din povești

de Mihai Eminescu

Neguri albe, strălucite

Naște luna argintie,

Ea le scoate peste ape,

Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în șezătoare

De painjen tort să rumpă,

Și anină-n haina nopții

Boabe mari de piatră scumpă.

Lângă lac, pe care norii

Au urzit o umbră fină,

Ruptă de mișcări de valuri

Ca de bulgări de lumină,
Dându-și trestia-ntr-o parte,

Stă copila lin plecată,

Trandafiri aruncă roșii

Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită

Cum aleargă apa-n cercuri,

Căci vrăjit de mult e lacul

De-un cuvânt al Sfintei Miercuri;

Ca să iasă chipu-n față,

Trandafiri aruncă tineri,

Căci vrăjiți sunt trandafirii

De-un cuvânt al Sfintei Vineri.

Ea se uită... Păru-i galben,

Fața ei lucesc în lună,

Iar în ochii ei albaștri

Toate basmele s-adună.

Test

I. Se dă textul de mai sus.

II. Cerințe:

1. Să se argumenteze într-o compunere (eseu) de 35-40 de rânduri că aparțne genului liric.

2. Să se precizeze și să se explice elementele de prozodie: structura compozițională, rima, măsura, ritmul.

3. Explicați într--o compunere de 15-20 de rânduri mitul Sfintei Miercuri și al Sfintei Vineri.

4. Într-o compunere de 25-30 de rânduri realizați portretul Crăiesei din povești.

5. Numiți titlul poemului și autorul lui.

6. Identificați 5 figuri de stil diferite în text și comentați-le în 15 rânduri.


7. Faceți analiza frazeologică a două strofe din poem. Realizați schema frazelor.

8. Alegeți o strofă la care să-i faceți analiza morfo-sintactică. Faceți schema propozițiilor.

9. Exprimați-vă propria părere despre poemul de mai sus.

Barem: punctajul se acordă de la 10 la 100 de puncte. Timpul de lucru este de două ore.