Sunteți pe pagina 1din 12

Traducere din limba engleză

MO0508-EA

Manual de utilizare 3793 CASIO®


Despre acest manual

• Funcţiile butoanelor sunt indicate folosind literele afişate în


ilustraţie.
• Fiecare secţiune a acestui manual vă oferă informaţiile de care
aveţi nevoie pentru a efectua funcţiile în fiecare mod. În
secţiunea „Referinţă” se găsesc mai multe detalii şi informaţii
tehnice.

Manual general
• Apăsaţi butonul B pentru a trece dintr-un mod în altul. După ce efectuaţi o operaţiune (cu
excepţia butonului C) în orice mod, dacă apăsaţi butonul B se revine în Modul Măsurare
timp.
• În orice mod, apăsaţi butonul C pentru iluminarea afişajului.

Măsurare timpului
Cu ajutorul ceasului, ora se poate măsura atât analogic, cât şi digital. Procedurile de setare ale
orei digitale şi analogice sunt diferite.
• În modul Măsurare timp, apăsaţi butonul A pentru a comuta între ecranul termometru şi
ecranul tendinţa temperaturii.

1
Ora şi data digitală
Folosiţi Modul măsurare timp pentru a seta şi vizualiza un ecran digital cu data şi ora curente.
Când setaţi ora digitală, puteţi configura şi setările pentru ora de vară (oră de vară sau DST).

Pentru a seta ora digitală şi data


1. În Modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul A, până când
secundele încep să clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
2. Apăsaţi butonul B pentru a deplasa avertizorul luminos în
secvenţa de mai jos pentru a selecta alte setări.

3. Când setarea pe care doriţi să o modificaţi este clipeşte, folosiţi butoanele C şi D pentru a o
modifica după cum este descris mai jos.
Ecran: Pentru a face acest lucru: Procedaţi astfel:
Resetare secunde la 00. Apăsaţi butonul D.
Comutare între Ora de vară (ON -
pornit) şi Oră Standard (OFF - Apăsaţi butonul D.
oprit)
Modificare oră şi minute
Modificare an Utilizaţi butoanele D (+) sau C (-).
Modificare lună sau zi
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.
• Dacă resetaţi numai secundele (fără să modificaţi setarea de oră, minute sau DST), setarea
minutarului analogic se reglează automat. Dacă modificaţi setarea de oră, minute sau DST, ar
trebui să folosiţi şi procedura de la „Pentru a regla ora analogică” pentru a regla acele
analogice în consecinţă.
• Consultaţi „Setarea Orei de vară (DST)” de mai jos pentru detalii despre setarea orei de
vară.

• Formatul de măsurare a timpului 12 ore / 24 de ore pe care îl selectaţi în Modul Măsurare


timp se aplică în toate modurile.
• Ziua săptămânii se afişează automat, în conformitate cu setările de dată (anul, luna şi ziua).

2
• Ori de câte ori setarea secundelor se modifică, acele analogice se reglează în consecinţă.

Setarea Orei de vară (DST)


Ora de vară (ora de vară) avansează setarea orei cu o oră faţă de Ora Standard. Reţineţi că nu
toate ţările sau chiar zonele locale utilizează Ora de vară.

Pentru a comuta ora în Modul de măsurare a timpului între DST şi Ora standard
1.În modul Măsurare timp, ţineţi apăsat butonul A până când
secundele încep să clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
2. Apăsaţi butonul C o dată pentru a afişa ecranul de setare DST.
3. Apăsaţi butonul D pentru a comuta între ora de vară (ON
afişat) şi Ora Standard (OFF afişat).
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.
• Indicatorul DST apare în Modul Măsurare timp, Alarmă şi
Setare ace pentru a indica faptul că Ora de vară este activă.

Setarea orei analogice


Atunci când acele analogice nu corespund cu ora afişată pe ecranul digital, efectuaţi
procedura de mai jos.

Pentru a regla ora analogică


1. În modul Măsurare timp, apăsaţi butonul B de şase ori, pentru a
intra în Modul de setare al acelor.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când ora digitală curentă începe să
clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
3. Apăsaţi butonul D pentru a avansa acele cu 20 de secunde.
• Ţineţi apăsat butonul D pentru ca acele să se deplaseze cu viteză
mare.
• Dacă trebuie să avansaţi mult ora analogică, apăsaţi butoanele D şi C în acelaşi timp. Astfel
se blochează deplasarea de mare viteză a acelor, prin urmare puteţi da drumul butoanelor. De
asemenea, acele se vor opri automat după ce ora avansează cu 12 ore sau când începe să sune
o alarmă (alarmă zilnică, semnal din oră în oră, alarmă de temporizare).
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.
• Pentru a reveni în Modul Măsurare timp, apăsaţi butonul B.

3
Telememo
Telememo vă permite să salvaţi până la 30 de înregistrări,
fiecare conţinând numele şi numărul de telefon. Înregistrările
sunt sortate automat alfabetic. Puteţi reapela înregistrările prin
parcurgerea acestora pe ecran.
• O înregistrare în Modul Telememo are un nume de câmp şi
un număr de câmp.
• Consultaţi „Lista de caractere” pentru detalii privind modul
în care ceasul face înregistrările.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în
Modul Telememo, în care intraţi apăsând butonul B.

Pentru a crea o nouă înregistrare Telememo


1. În Modul Telememo, apăsaţi butoanele C şi D în acelaşi timp
pentru a afişa ecranul de informaţii noi.
• Ecranul cu informaţiile noi indică , ceea ce înseamnă că
nu există nici un text în câmpul nume.
• Dacă ecranul cu informaţiile noi nu apare, înseamnă că memoria
este plină. Pentru a salva o nouă înregistrare, întâi va trebui să
ştergeţi câteva dintre înregistrările salvate în memorie.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când cursorul intermitent ( )
apare în câmpul nume al ecranului, ceea ce indică ecranul de
setarea.
3. Utilizaţi butoanele D şi C pentru a schimba caracterul de la poziţia cursorului în câmpul
nume. Caracterul se modifică în următoare secvenţă.

• Într-un nume, puteţi introduce spaţii, caractere alfa, simboluri şi numere. Pentru detalii,
consultaţi „Lista de caractere”.
4. Când caracterul dorit este pe poziţia cursorului, apăsaţi butonul B pentru a muta cursorul
spre dreapta.
5. Repetaţi paşii 3 şi 4 până când numele este complet.
• Puteţi introduce până la opt caractere pentru nume.
6. După ce introduceţi numele, apăsaţi butonul B de câte ori este
nevoie pentru a muta cursorul pe câmpul număr.
• Vă puteţi da seama când vă aflaţi în câmpul nume din cauza
cursorului lung ( ). Câmpul număr se recunoaşte după cursorul
scurt ( ).

4
• Câmpul nume vă permite să introduceţi opt caractere, prin urmare trebuie să apăsaţi butonul
B pentru a trece de al optulea caracter pentru a ajunge la câmpul număr.
• Câmpul număr are oferă pentru 16 cifre. Dacă apăsaţi butonul B până când cursorul trece de
a şaisprezecea cifră, se sare înapoi la primul caracter din câmpul nume.
7. Utilizaţi butoanele D şi C pentru a schimba caracterul la poziţia cursorului în câmpul
număr.
Caracterul se modifică în următoarea succesiune.

8. Atunci când caracterul dorit este pe poziţia cursorului, apăsaţi butonul B pentru a muta
cursorul spre dreapta.
9. Repetaţi paşii 7 şi 8 până când completaţi numărul de intrare.
• Puteţi introduce până la 16 cifre pentru un număr.
10. Apăsaţi butonul A pentru a salva informaţiile dvs. şi a reveni la ecranul de înregistrare
Telememo (fără cursor).
• După ce apăsaţi butonul A pentru a salva informaţiile, numele clipeşte pentru aproximativ o
secundă pentru a indica faptul că înregistrările sunt salvate.
• Reţineţi că o înregistrare trebuie să aibă ceva introdus în câmpul nume, altfel nu o veţi putea
salva.

Pentru a reapela înregistrările Telememo


În modul Telememo, apăsaţi butonul D (+) pentru a parcurge înregistrările Telememo pe
ecran.
• Când parcurgeţi înregistrările Telememo, apar numai informaţiile de nume.
• Apăsaţi butonul A pentru a comuta ecranul între câmpul cu nume şi numere.

• Numele şi numărul se parcurg pe ecran de la dreapta la stânga. Între ultimul caracter şi


primul caracter al informaţiilor se introduce un separator ( ).
• Dacă apăsaţi butonul D în timp ce se afişează ultima înregistrare Telememo, se afişează
noul ecran de informaţii.

Pentru a edita o înregistrare Telememo


1. În modul Telememo, folosiţi butonul D pentru a parcurge înregistrările şi a afişa cea pe
care doriţi să o editaţi.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când cursorul intermitent apare pe ecran.
3. Folosiţi butonul B pentru a muta avertizorul luminos pe caracterul pe care doriţi să îl
modificaţi.

5
4. Utilizaţi butoanele C şi D pentru a schimba caracterul.
• Pentru detalii despre introducerea caracterelor, consultaţi „Pentru a crea o nouă înregistrare
Telememo”(pasul 3 pentru introducerea numelui şi 7 pentru introducerea numărului).
5. După ce aţi făcut modificările dorite, apăsaţi butonul A pentru a le salva şi de a reveni la
ecranul de înregistrare Telememo.

Pentru a şterge o înregistrare Telememo


1. În modul Telememo, folosiţi butonul D pentru a parcurge înregistrările şi a le afişa pe cele
pe care doriţi să le ştergeţi.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când cursorul intermitent apare pe ecran.
3. Apăsaţi butoanele C şi D în acelaşi timp pentru a şterge înregistrarea.
• Apare CLR care indică faptul că înregistrarea este ştearsă. După ce înregistrarea este
ştearsă, apare cursorul pe ecran, gata de introducere.
4. Introduceţi informaţiile sau apăsaţi butonul A pentru a reveni la ecranul de înregistrare
Telememo.

Oră globală
Ora globală indică ora curentă în 30 de oraşe (29 de fusuri
orare) din întreaga lume.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în
Modul Oră Globală, în care se intră prin apăsarea butonului B.

Ora globală
Setările orare ale Modului Măsurare timp şi Modului Oră
globală sunt independente una faţă de cealaltă, prin urmare
trebuie să separaţi setările pentru fiecare. Ceasul este presetat
cu un număr de coduri de oraş, fiecare reprezentând fusul orar de unde este localizat oraşul.
• Ori de câte ori modificaţi setarea pentru un oraş în Modul Oră Globală, setările pentru
celelalte oraşe se modifică în consecinţă.
• Dacă locaţia dvs. nu este inclusă în codurile de oraş presetate, selectaţi codul de oraş
presetat care se află pe acelaşi fus orar cu oraşul dvs.
• Pentru informaţii complete despre codurile de oraş, consultaţi „Tabelul codurilor de oraş”.

Pentru a vizualiza ora dintr-un alt cod de oraş


1. În Modul Oră globală, apăsaţi butonul D pentru a parcurge
codurile de oraş.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când setare DST on/off a orei
globale începe să clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
3. Apăsaţi butonul B pentru a deplasa avertizorul luminos ca în
secvenţa de mai jos pentru a selecta celelalte setări.

4. În timp ce o setare clipeşte, folosiţi butoanele D şi C pentru a o modifica.


6
• Dacă apăsaţi butoanele D şi C în acelaşi timp cât timp orice setare în Modul Oră globală
clipeşte face ca ora afişată la aceeaşi setare ca a orei în Modul Măsurare timp.
• În timp ce setarea DST on/off este selectată (clipeşte), apăsaţi butonul D pentru a comuta
între ora de vară (ON) şi Oră Standard (OFF).
• În timp ce setarea de oră şi minute este selectată (clipeşte), apăsaţi butoanele D (+) şi C (-)
pentru a o modifica.
5. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.

Pentru a vizualiza ora dintr-un alt fus orar


În Modul Oră globală, apăsaţi butonul D pentru a parcurge codurile de oraş.

Pentru a comuta un timp de cod de oraş între Oră Standard şi Ora de vară
1. În timp ce vă aflaţi în Modul Oră Globală, utilizaţi butonul D
pentru a afişa codul oraşului a cărui setare Oră Standard / Oră de
vară doriţi să o modificaţi.
2. Ţineţi apăsat butonul A până când setarea DST on/off a orei
globale începe să clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
3. Apăsaţi butonul D pentru a comuta între ora de vară (ON) şi
Oră Standard (OFF).
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.
• Indicatorul DST este afişat pe ecranul Mod Oră Globală în timp ce Ora de vară este
activată.
• Operaţiunea de mai sus comută toate codurile de oraş din Ora globală între Oră de vară şi
Oră standard. Reţineţi că nu puteţi comuta face setări pentru coduri de oraş individuale.

Alarme
Puteţi seta până la trei alarme independente. Când o alarmă este
activată, se emite un sunet de alarmă atunci când se ajunge la ora
de alarmă. Una dintre alarme este o alarmă de amânare, în timp
ce celelalte două sunt alarme individuale.
De asemenea, puteţi activa un Semnal din oră în oră, care
determină ceasul să emită un sunet de două ori la fiecare oră.
• Există patru ecrane în Modul Alarmă. Două sunt pentru
alarmele individuale (indicate AL1 şi AL2), un ecran de alarmă
de amânare (indicat de SNZ), iar unul este pentru Semnalul din
oră în oră (indicat de SIG).
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în Modul de alarmă, în care se intră
prin apăsarea butonului B.

Pentru a seta o oră de alarmă


1. În Modul de alarmă, utilizaţi butonul D pentru a parcurge
ecranele de alarmă până cel pe care doriţi să îl setaţi este afişat.

7
• Pentru a seta o alarmă individuală, afişaţi un ecran de alarmă AL1 şi AL2. Pentru a seta
alarma de amânare, afişaţi ecranul SNZ.
• Alarmă de amânare se repetă la fiecare cinci minute.
2. După ce aţi selectaţi o alarmă, ţineţi apăsat butonul A până când setarea orară a orei de
alarmă începe să clipească, ceea ce indică ecranul de setare.
• Această operaţiune activează în mod automat alarma.
3. Apăsaţi butonul B pentru a deplasa semnalul luminos între setările de oră şi minut
4. În timp ce o setare clipeşte, utilizaţi butoanele D (+) şi C (-) pentru a o modifica.
• La formatul de 12 ore, setaţi ora corect ca a.m. (indicator A) sau p.m. (indicator P).
5. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.

Operaţiunile alarmei
Tonul de alarmă sună la ora prestabilite timp de 10 secunde, indiferent de modul în care este
ceasul. În cazul alarmei de amânare, operaţiunea alarmei se face în total de şapte ori, la
fiecare cinci minute, până când veţi opri alarma .
• Operaţiunile de Alarmă şi Semnal din oră în oră sunt efectuate în conformitate cu Modul
Măsurare timp.
• Pentru a opri sunetul de alarmă după ce începe să sune apăsaţi pe orice buton.
• Efectuarea oricărei dintre următoarele operaţiuni într-un interval de 5 minute între alarmele
de amânare anulează operaţiunea curentă de alarmă de amânare.
Afişarea ecranului de setare Mod Măsurare timp
Afişarea ecranul de setare SNZ

Pentru a testa alarma


În modul de alarmă, ţineţi apăsat butonul D să sune alarma.

Pentru a activa sau dezactiva o alarma şi semnalul din oră în oră


1. În Modul de alarmă, utilizaţi butonul D pentru a selecta o alarmă sau semnalul din oră în
oră.
2. Apăsaţi butonul A pentru a o activa şi dezactiva.
• Indicatorii de mai jos apar pe ecran când o alarmă individuală sau semnal din oră în oră este
activat(ă). Fiecare indicator dispare când funcţia corespunzătore este dezactivată.

• Indicatorii de mai sus apar pe ecran în toate modurile.


• În timp ce sună o alarmă, indicatorul de pe ecran clipeşte.
• Alarma de amânare pe indicator clipeşte la intervale de 5 minute între alarme.
8
Temporizator
Temporizatorul poate fi setat într-un interval de la un minut la 24
de ore. Când numărătoarea ajunge la zero sună o alarmă.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în Modul
Temporizator, în care se intră prin apăsarea butonului B.

Pentru a seta ora de începere a temporizării


1. În Modul Temporizator, ţineţi apăsat butonul A până când
setarea orară a orei de începere a temporizării începe să clipească,
ceea ce indică ecranul de setare.
2. Apăsaţi butonul B pentru a deplasa semnalul luminos între setările de oră şi minut.
3. Când setarea pe care doriţi să o modificaţi clipeşte, folosiţi butoanele D (+) sau C (-)
pentru a o modifica.
• Pentru a specifica un timp de pornire temporizare de 24 de ore, setaţi 0:00.
4. Apăsaţi butonul A pentru a ieşi din ecranul de setare.

Pentru a utiliza temporizatorul


Apăsaţi butonul D în timp ce vă aflaţi în Modul Temporizator
pentru a porni temporizatorul.
• Când temporizarea s-a încheiat, alarma sună timp de 10 secunde
sau până când o opriţi apăsând un buton. Ora temporizării se
resetează automat la valoarea de pornire după ce alarma se opreşte.
• Apăsaţi butonul D în timp ce o operaţiune de temporizare este în curs de desfăşurare pentru
a o pune pe pauză. Apăsaţi din nou butonul D pentru a relua temporizarea.
• Pentru a opri complet o operaţiune de temporizare, mai întâi puneţi-o pe pauză (apăsând
butonul D), iar apoi apăsaţi butonul A. Temporizatorul revine la valoarea sa iniţială.
• Operaţiunea de temporizare continuă chiar dacă ieşiţi din Modul Temporizator.

Cronometru
Ceasul vă permite să măsuraţi timpul scurs, timpi intermitenţi şi
două finişuri.
• Intervalul de afişare al cronometrului este de 23 ore, 59 minute,
59,99 secunde.
• Cronometrul continuă să funcţioneze după ce ajunge la limită,
repornind de la zero, până când îl opriţi.
• Operaţiunea de cronometrare continuă chiar dacă ieşiţi din
Modul Cronometru.
• Prin ieşirea din modul Cronometru în timp ce un timp intermitent este oprit pe ecran, şterge
timpul intermitent şi se întoarce la măsurarea timpului scurs.
• Toate operaţiunile din această secţiune sunt efectuate în Modul Cronometru, în care intraţi
apăsând butonul B.

Pentru a măsura timpii cu cronometrul

9
Referinţă
Această secţiune conţine informaţii mai detaliate şi informaţii tehnice cu privire la
funcţionarea ceasului. De asemenea, conţine măsuri de precauţie importante şi note cu privire
la caracteristicile şi diferitele funcţii ale acestui ceas.

Caracteristici de auto-revenire
• Dacă lăsaţi ceasul în Modul Telememo, Alarmă sau Setare ace pentru două sau trei minute
fără a efectua nici o operaţiune, ceasul trece automat la Modul Măsurare timp.
• Dacă lăsaţi un ecran cu cifre care se aprind intermitent pe ecran timp de două sau trei
minute, fără a efectua orice operaţiune, ceasul trece automat la Modul Măsurare timp.
• Dacă ţineţi apăsat butonul B pentru aproximativ o secundă în orice mod se sare direct în
Modul Măsurare timp. Această caracteristică nu funcţionează când se afişează un ecran de
setare.

Parcurgere
Butoanele C şi D se utilizează în moduri şi pe ecrane de setare diferite pentru a parcurge
datele de pe ecran. În majoritatea cazurilor, dacă ţineţi apăsate aceste butoane în timpul unei
parcurgeri, aceasta se desfăşoară la viteză mare.

Ecrane iniţiale
Când intraţi în Modul Telememo, Oră Globală sau Modul Alarmă, întâi se afişează
informaţiile pe care le-aţi vizualizat ultima dată când aţi ieşit din mod.

Oră globală
• Diferenţialele UTC asociate cu fiecare cod de oraş sunt folosite pentru a calcula timpii din
Modul Oră globală, pe baza timpului setat pentru oricare dintre oraşele Oră globală.
• Diferenţiala UTC este o valoare care indică diferenţa de timp dintre un punct de referinţă
din Greenwich, Anglia şi fusul orar al unui oraş.
• Literele „UTC” reprezintă abrevierea pentru Coordinated Universal Time (Timp Universal
Coordonat), care este standardul global pentru măsurarea timpului. Se bazează pe ceasurile
atomice (cu cesiu) atent monitorizate, care înregistrează trecerea timpului cu o precizie de

10
până la microsecunde. Secundele sărite se adaugă sau se scad după cum este necesar pentru a
menţine UTC sincronizat cu rotaţia Pământului.

Precauţii de iluminare
Ecranul este iluminat de un LED (diodă emiţătoare de lumină) şi un panou de ghidaj al
luminii care aprind ecranul pentru citirea mai uşoară pe întuneric. În orice mod (cu excepţia
cazului în care se afişează un ecran de setare), apăsaţi butonul C pentru a ilumina ecranul
pentru aproximativ o secundă.
• Iluminarea poate fi greu de văzut sub lumina directă a soarelui.
• Iluminarea se stinge automat ori de câte ori sună o alarmă.
• Utilizarea frecventă a iluminării scurtează durata de viaţă a bateriei.

Lista cu caractere

11
Tabel cu Coduri de Oraş

Cod 
Oraş  Diferențiala UTC  Alte orase importante din aceeasi zona de fus orar  
de 
PPG   Pago Pago   –11.0  
HNL   Honolulu   –10.0   Papeete  
ANC   Anchorage   –09.0   Nome  
LAX   Los Angeles   –08.0   San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City  
DEN   Denver   –07.0   El Paso, Edmonton  
CHI   Chicago   –06.0   Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg  
NYC   New York   –05.0   Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota  
CCS   Caracas   –04.0   La Paz, Santiago, Port Of Spain  
RIO   Rio De Janeiro   –03.0   Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo  
– – –   –02.0  
– – –   –01.0   Praia  
LON   London   +00.0  Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan  
PAR   Paris   +01.0  Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, 
BER   Berlin      Stockholm  
CAI   Cairo   +02.0 
Athens, Bucuresti, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town  
JRS   Jerusalem     
JED   Jeddah   +03.0 
Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi  
MOW   Moscow     
THR   Tehran   +03.5  Shiraz  
DXB   Dubai   +04.0  Abu Dhabi, Muscat  
KBL   Kabul   +04.5 
KHI   Karachi   +05.0  Male  
DEL   Delhi   +05.5  Mumbai, Kolkata  
DAC   Dhaka   +06.0  Colombo  
RGN   Yangon   +06.5 
BKK   Bangkok   +07.0  Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane  
HKG   Hong Kong   +08.0  Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar  
TYO   Tokyo   +09.0  Seoul, Pyongyang  
ADL   Adelaide   +09.5  Darwin  
SYD   Sydney   +10.0  Melbourne, Guam, Rabaul  
NOU   Noumea   +11.0  Port Vila  
WLG   Wellington   +12.0  Christchurch, Nadi, Nauru Island  
• Pe baza informațiilor din Decembrie 2004. 

12