Sunteți pe pagina 1din 640

P-   ,

G   
Publicat prin acordul cu HarperCollins Publishers. Act Like a Lady, Think
Like a Man, Expanded Edion Copyright © 2009, 2014 by Steve Harvey
Expanded srcinally published in 2014 by Amistad, an Imprint of Harper
Collins Publishers.

Copyright © 2016 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție


românească.

Editura ACT și Politon


Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, Bucureș, România, C.P. 050202.
tel: 0723 150 590, e-mail: oce@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro/blog

Traducător: Romică Lixandru


Redactor: Georgian Toader
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Mădălina Ioniță
Editor: Georgian Toader
Copyright Manager: Andrei Popa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


HARV EY, STEV E
Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat: ce cred cu adevărat
bărbaţii despre dragoste, relaţii, inmitate şi angajament/ Steve
Harvey ; trad.: Romică Lixandru. - Bucureş: Act şi Politon, 2016
ISBN 978-606-913-042-1
I. Lixandru, Romică (trad.)
159.922.1

AVERTISMENT : Distribuirea,
acestei cărți nu copierea
este pedepsită numai sau
prinpiratarea
lege, darîncontravine
orice fel și
a
tuturor normelor și principiilor ece și sănătoase pe care un asel de
tlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să o
transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă
de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit la crearea
acestei cărți, asel ca ea să ajungă la dumneavoastră? Împărtășiți cu
ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați aat din
acest material, într-un mod corect și responsabil.
Steve Harvey
-împreună cu-
Denene Millner

Poartă-te ca o doamnă,
GÂN DEȘ TE CA UN BĂRBAT

Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste,


relații, intimitate și angajament

EDIȚIE EXTINSĂ

Traducere din limba engleză:


Romică Lixandru

2016
Această carte este dedicată tuturor femeilor.
Speranța mea este să vă ofer putere

printr-o perspectivă
modului de ansamblu
în care gândesc asupra
bărbații.
CUPRINS

Introducere: Găsești aici tot ce trebuie să știi


despre bărbați și relații 11

PARTEA ÎNTÂI
MENTALITATEA UNUI BĂRBAT

1 Ce îi impulsionează pe bărbați 21
2 Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră 29
3 Cele trei lucruri de care are nevoie orice bărbat 49
4 „Trebuie să stăm de vorbă” și alte cuvinte care
îi fac pe bărbați să fugă să se pună la adăpost 63

PARTEA A DOUA
DE CE FAC BĂRBAȚII CEEA CE FAC

5 Să începem cu începutul 75
6 Trofeele vs. Femeile care merită păstrate 83
7 Băieții mamei 101
8 De ce înșală bărbații 113
PARTEA A TREIA

MANUALUL DE STRATEGII

9 Bărbații respectă standardele —


faceți rost de câteva 135
10 Cele cinci întrebări pe care iecare femeie ar trebui
să le pună înainte să se implice prea mult 149
11 Regula de nouăzeci de zile 169
12 Dacă îi cunoaște pe copii după ce hotărăști
că el este „alesul”, este prea târziu 185
13 Femei puternice, independente – și singure 201
14 Cum să obții inelul 217

PARTEA A PATRA
DE LA FEMEIA LUI LA SOȚIA LUI

15 Gestionarea situațiilor cu fostele iubite 233


16 Cum să faci primele nouăzeci de zile să conteze 241
17 Cariera ta, ambițiile lui 255
18 Când pasiunea începe să se răcească 265
19 E momentul să puneți inelul pe deget? 273
20 Evitarea unei dispute familiale 285
21 Răspunsuri rapide la întrebările pe care
ai vrut să le pui dintotdeauna 291

Mulțumiri 315
INTRODUCERE:

GĂSEȘTI AICI TOT CE TREBUIE SĂ ȘTII

DESPRE BĂRBAȚI ȘI RE LAȚII

D e mai bine de douăzeci de ani, mi-am câștigat


existența făcând oamenii să râdă — de ei înșiși,
unul de altul, de familie și de prieteni și, fără în-
doială, de iubire, de sex și de relații. Umorul meu își are
întotdeauna rădăcinile în adevăr și este plin de înțelep-
ciune — de felul celei care vine din trăire, din observa-
ție, din învățare și din cunoaștere. Mi s-a spus că glumele
mele ating coarda sensibilă a oamenilor deoarece aceștia
se pot raporta la ele, mai ales la cele care explorează
dinamica relațiilor dintre bărbați și femei. Sunt întot-

deauna surprins
relații, de de cât
cât de mult sede mult vorbesc
gândesc oamenii
la ele, citesc despre
despre ele,
pun întrebări referitoare la ele — ba chiar intră în ele
fără să aibă habar cum să le facă să meargă mai departe.
Fără îndoială, dacă există ceva ce am descoperit în călă-
toria mea pe pământul lăsat de Dumnezeu, ar i acesta:
12 Steve Harvey

(a) prea multe femei nu înțeleg nimic despre bărbați, (b) în


relații, bărbații scapă basma curată cu o grămadă de
lucruri pentru că femeile nu au înțeles niciodată cum
gândesc bărbații și (c) eu am câteva informații prețioase
care să schimbe toate acestea.
Am descoperit asta atunci când cariera mea a făcut
trecerea înspre radio cu Steve Harvey Morning Show
(Emisiunea Matinală Steve Harvey ). Pe vremea când
emisiunea mea era realizată în Los Angeles, am creat un
segment numit „Întrebați-l pe Steve”, pe parcursul căru-
ia femeile puteau să sune și să întrebe orice voiau des-
pre relații. Orice. În cel mai rău caz, m-am gândit că
„Întrebați-l pe Steve” urma să ne aducă puțină comedie
de calitate și, la început, cam la asta se rezuma totul pen-
tru mine — să ajung la glume. Dar nu mi-a trebuit mult
timp pentru a înțelege că situațiile prin care treceau
ascultătorii mei, în cea mai mare parte femei, nu erau
ceva de care să râzi. Ele aveau zeci de categorii de nevoi
și de preocupări în viețile lor pe care încercau să le ges-
tioneze — ieșirile în oraș, angajamentul, siguranța,
bagajul familial, speranțele pentru ziua de mâine, spiri-
tualitatea, neînțelegerile cu familia soțului, imaginea
corporală, îmbătrânirea, prieteniile, copiii, echilibrul
serviciu/casă, educația. Oricare ar i subiectul, cineva
mi-a pus întrebări despre el. Și, în fruntea listei de su-
biecte despre care femeile voiau să vorbească erau — ați
ghicit — bărbații.
P-   ,     13

Ascultătoarele mele chiar își doreau răspunsuri —


răspunsuri despre cum să obțină dintr-o relație ceea ce
investeau în ea. În acele segmente „Întrebați-l pe Steve”,
și mai târziu, prin intermediul segmentului „Strawberry
Letters” (Scrisorile Căpșună) pe care îl fac în versiunea
actuală a Emisiunii Matinale Steve Harvey, femeile mi-au
clariicat că vor un schimb echitabil cu bărbații: vor ca
iubirea să le ie împărtășită în același fel în care o oferă;
vor ca viețile lor sentimentale să ie la fel de pline de
satisfacții pe câtpe
vor ca emoțiile le care
fac ele pentru potențialii
le ampliică parteneri;
la maximum să ie
întâmpinate cu aceeași intensitate; și au pretenția ca
importanța pe care o atașează ele angajamentului să ie
acceptată, apreciată și respectată în mod egal. Totuși,
pentru mult prea multe dintre femeile care sună la emi-
siunea mea de radio, problema este că nu pot obține
acea reciprocitate din partea bărbaților și, după aceea,
ajung să se simtă dezamăgite, nedreptățite și deziluzio-
nate de relațiile lor eșuate.
Când termin cu glumele, când se închide microfonul
și luminile din studio se sting și mă gândesc la întrebările
pe care le primesc din partea femeilor în iecare dimi-
neață în emisiune, rămân incredibil de perplex — per-
plex deoarece chiar dacă toate cele care sună în emisiune
au probabil o oarecare experiență cu bărbații (indife-
rent că aceștia sunt prieteni, iubiți, amanți, soți, tați, frați
sau colegi), aceste femei încă vor cu adevărat să ale cum
să obțină iubirea pe care o doresc, de care au nevoie și
pe care o merită. Eu am concluzionat că adevărurile pe
14 Steve Harvey

care le caută ele nu sunt niciodată așa de evidente pen-


tru ele pe cât sunt pentru noi, bărbații. Oricât de mult ar
încerca, femeile pur și simplu nu ne înțeleg.
Având asta în minte, am încetat cu glumele și am
devenit foarte serios cu publicul meu. Prin răspunsurile
mele am început să împărtășesc înțelepciunea mea pe
subiectul bărbaților — înțelepciune câștigată din efortul
depus timp de mai bine de o jumătate de secol în slujba
unui singur concept: cum să iu un bărbat. În plus, am
petrecut nenumărate ore discutând cu prietenii mei, toți
bărbați. Ei sunt atleți, vedete de ilm și de televiziune,
agenți de asigurări, tipi care conduc camioane, tipi care
antrenează echipe de baschet, preoți și diaconi, lideri ai
Cercetașilor, șei de magazine, foști pușcăriași, deținuți
și da, chiar și escroci. Și un adevăr simplu este valabil
pentru iecare dintre noi: suntem oameni foarte simpli
și, în esență, gândim cu toții într-un fel asemănător.
Când îmi iltrez răspunsurile prin lentilele cu care
privesc bărbații relațiile, femeile din publicul meu încep
să înțeleagă de ce complexitățile și nuanțele pe care le
târăsc după ele în iecare dintre relațiile lor cu sexul
opus nu le fac, în realitate, nicio favoare. Eu le învăț foarte

repede că așteptările
același fel lor ca un
în care ar face-o bărbatnu
o femeie să se
le răspundă
vor realizaîn
niciodată. Apoi, ele realizează că o abordare realistă și
informată de a trata cu bărbații în maniera impusă de ei,
pe teritoriul lor, în felul lor, poate, în schimb, să le ofere
femeilor tocmai ceea ce își doresc.
P-   ,     15

Într-adevăr, recomandările mele pentru oamenii


care au sunat în timpul segmentului „Întrebați-l pe
Steve” la Emisiunea Matinală Steve Harvey au devenit
atât de populare, încât fanii — femei și bărbați — au în-
ceput să mă întrebe când urma să scriu o carte despre
relații — ceva care să le ajute pe femeile care vor cu ade-
vărat să ie într-o relație solidă și angajată să-și dea seama
cum să ajungă acolo și să-i ajute pe bărbații pregătiți
pentru acele relații să ie recunoscuți pentru ceea ce pot
și suntladispuși
nosc: început,sărealmente
contribuienulaam
relație.
văzutTrebuie
valoareasăscrierii
recu-
unei cărți despre relații. La urma urmei, ce aveam eu de
adăugat la conversație dincolo de răspunsurile pe care
le ofer unui public de milioane de ascultători în iecare
dimineață? Și, mai important de atât, cum puteam să iu
luat în serios? La naiba, eu nu sunt scriitor.
Dar apoi am început să mă gândesc la relațiile pe
care le-am avut pe parcursul vieții mele, am stat de
vorbă cu câțiva dintre prietenii mei bărbați și cu câteva
dintre colegele și asociatele mele și am alcătuit câteva
focus-grupuri informale. M-am gândit la impactul pe
care îl au relațiile asupra iecăruia dintre noi și mai ales
la impactul pe care l-au avut asupra mea. Tatăl meu? El a
fost căsătorit cu mama mea timp de 64 de ani. Pentru el,
mama era de neprețuit. Și era de neprețuit și pentru
mine — cea mai inluentă persoană din viața mea. La fel
de valoroși pentru mine sunt soția și copiii mei. De fapt,
iicele mele și preocuparea mea pentru viitorul lor mă
inspiră și în acest demers. Ele vor crește mari și vor i
16 Steve Harvey

întâmpinate de același vis pe care îl au majoritatea fe-


meilor: Un soț. Copii. O casă. O viață fericită. Dragoste
adevărată. Și îmi doresc cu disperare ca iicele mele să
evite să ie induse în eroare și prost îndrumate de jocu-
rile create de bărbați doar pentru a ne satisface lăcomia
și egoismul pe care avem tendința să le arătăm lumii
până devenim bărbații care vrea Dumnezeu să devenim.
Știu — datorită mamei mele, soției mele, iicelor mele și
milioanelor de femei care îmi ascultă emisiunea în iecare
dimineață — căsăfemeile
care să le ajute treacăau nevoie
peste și sădedescifreze
o voce, dehaosul
cineva
astfel încât să poată dobândi ceea ce caută cu adevărat.
M-am gândit că aș putea i eu tipul care să le facă semn
cu mâna peste gard și să spună, „Vă spun eu secretele
— adevărul adevărat despre bărbați, lucrurile pe care
am i dorit să le știți despre noi, dar pe care nu vrem de
fapt să le știți de teamă să nu pierdem jocul.”
În esență, Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un
bărbat este un fel de manual cu strategii și tactici de joc.
Vă amintiți cum, cu câțiva ani în urmă, New England
Patriots a fost acuzată de unul dintre cele mai mari scan-
daluri de trișare din istoria NFL ( Liga națională de fotbal
american)? Investigatorii NFL au alat că echipa ilma în
secret antrenamentele și citea pe buze pentru a descifra
tacticile echipelor adverse — un demers care le-a oferit
un avantaj semniicativ în fața rivalilor. Bineînțeles, mij-
loacele lor murdare au fost la fel de avantajoase pentru
echipa din New England pe cât ar i fost lectura
P-   ,     17

manualului de strategii al adversarilor. Cu acel avantaj,


Patriots au reușit să câștige partidele.

Asta este ceea


tesc Poartă-te ce îmi doresc
ca o doamnă, pentru
gândește femeile
ca un bărbatcare ci-
. Vreau
ca iecare femeie care-și dorește cu adevărat o relație
solidă, dar care pur și simplu nu-și dă seama cum să o
obțină, și cele care se ală deja într-o relație și încearcă
să-și dea seama cum să o facă să ie mai bună, să uite tot
ceea ce li s-a spus vreodată despre bărbați — șterge mi-
turile, erezia, tot ce ți-a spus mama ta, tot ce ți-au spus
prietenele tale, toate sfaturile pe care le-ai citit în reviste
și le-ai văzut la televizor — și să ale de aici, din aceste
pagini, cine sunt bărbații cu adevărat. Bărbații mizează
pe faptul că vei continua să primești sfaturi de la alte
femei care nu cunosc tacticile sau mentalitatea noastră.
Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbatva schimba
asta pentru tine. Dacă te vezi cu cineva și vrei să ali cum
să ajungi la un alt nivel, această carte este pentru tine.
Dacă ești într-o relație stabilă și vrei să primești inelul,
această carte este pentru tine. Dacă ești căsătorită și
vrei să recâștigi controlul și să-ți consolidezi legătura
sau dacă te-ai săturat să ii tratată ca o jucărie, vreau să
folosești această carte ca pe un instrument — să iei ie-
care dintre principiile, regulile și ponturile din acest
ghid practic și să le utilizezi pentru a anticipa planul de
joc al unui bărbat și pentru a riposta cu o ofensivă și o
defensivă de neoprit. Pentru că, te rog să mă crezi: ma-
nualul de strategii pe care toate l-ați folosit este depășit
și tacticile nu funcționează. De fapt, cea mai importantă
18 Steve Harvey

tactică pe care o ai în arsenalul tău — cea care constă în


a intra într-o relație cu gândul că îți vei „schimba” bărb
atul
este cea mai proastă tactică și cea mai sortită eșecului
dintre toate. De ce? Pentru că indiferent de ce strigă alte
femei de pe coperțile revistelor, în talk-show-urile de la
televizor, în timpul călătoriilor de evadare și de întărire
a relației pe care le faci cu prietenele tale și pe blogurile
de aici și până în Timbuktu, există aspecte de bază ale
bărbaților care nu se vor schimba niciodată. Indiferent
cât
eștide bine el,
pentru te porți cu un
până nu bărbat,
înțelegi indiferent
care cât de bună
este conigurația lui,
ce îl însulețește, ce îl motivează și felul în care iubește,
vei i vulnerabilă la înșelătoriile lui și la jocurile pe care
le joacă.
Dar, cu ajutorul acestei cărți, poți pătrunde în men-
talitatea unui bărbat și îl poți înțelege mai bine, astfel
încât să-ți poți realiza planurile, visurile, dorințele și, cel
mai important dintre toate, poți ala dacă plănuiește să
stea cu tine sau dacă doar se joacă cu tine.
Așa că poartă-te ca o doamnă și gândește ca un
bărbat.
PARTEA ÎNTÂI

l i t a t e a u n u i b ă r b a t
Men t a
1

CE ÎI I MPULSIONEAZĂ
PE BĂRBAȚI

N u există vreo airmație mai adevărată ca asta:


bărbații sunt simpli. Bagă asta la cap înainte de
toate, și tot ce vei învăța despre noi în această
carte va începe să capete sens.După ce vei înțelege asta,va
trebui să înțelegi câteva adevăruri esențiale: bărbații sunt
impulsionați de cine sunt, de ce fac și de cât de mult câștigă.
Indiferent că un bărbat este CEO, infractor sau ambele, tot
ceea ce face el este iltrat prin titlul său (cine este), felul în
care primește titlul acela (ce face) și recompensa pe care o
primește pentru efort (cât de mult câștigă). Acestea trei
alcătuiesc ADN-ul elementar al bărbăției — cele trei reali-

zări
aveape care iecarecăbărbat
sentimentul trebuierealmente
și-a împlinit să le obținădestinul
înainte de
de a
bărbat. Și până nu și-a atins obiectivele în aceste trei
domenii, bărbatul cu care te întâlnești, față de care ai un
angajament sau cu care te-ai căsătorit va i prea ocupat
pentru a se concentra asupra ta.
22 Steve Harvey

Gândește-te: din clipa în care se naște un băiat, primul


lucru pe care îl fac toți cei din jurul său este să-i spună ce
trebuie să facă pentru a i un bărbat adevărat. Este învă-
țat să ie dur — să se lupte, să se cațăre, să se ridice de
jos fără să plângă, să nu permită nimănui să-i dea ordine.
Este învățat să muncească din greu — să facă treburile
de acasă, să scoată cumpărăturile din mașină, să arunce
gunoiul, să dea zăpada cu lopata, să tundă gazonul și,
când este destul de mare, să se angajeze. Este învățat să
apere
mici, să—supravegheze
să aibă grijă de mama
casa sa și defamiliei.
și bunurile frații săiȘi,mai
în
mod deosebit, este încurajat să airme numele familiei —
să aibă succes prin forțe proprii, astfel încât atunci când
intră într-o încăpere, tuturor să le ie limpede cine este
el, cu ce se ocupă și cât de mult câștigă. Fiecare dintre
aceste aspecte le este predat cu scopul pregătirii pentru
un singur lucru: bărbăția.
Urmărirea bărbăției nu se schimbă după ce băiatul
se maturizează. De fapt, nu face decât să se ampliice.
Atenția sa a fost mereu focalizată și va rămâne focalizată
pe cine este, cu ce se ocupă și cât de mult câștigă până
când are sentimentul că și-a îndeplinit misiunea. Și câtă
vreme un bărbat se ocupă de aceste lucruri, femeile nu
au loc decât în mică măsură în viața lui. El nu se gândește
să se așeze la casa lui, să aibă copii sau să clădească un
cămin cu cineva, până nu ajunge să armonizeze toate
aceste trei aspecte. Eu nu spun că trebuie să le i realizat
deja dar, cel puțin, trebuie să ie pe cale să le realizeze.
P-   ,     23

Pentru mine, unul, cu siguranță așa au stat lucrurile.


Nu voi uita niciodată cât am fost de dezamăgit, frustrat
și nefericit când am fost concediat de la Ford Motor
Company în jurul vârstei de douăzeci de ani. Eram deja
unul dintre cei care abandonaseră facultatea și acum,
fără un loc de muncă, abia dacă aveam suicienți bani
pentru a mă întreține pe mine, cu atât mai puțin o fami-
lie. Asta m-a făcut să iu nesigur de viitorul meu — ce
aveam să fac, cât de mult aveam să câștig și care avea să
ie titlul la
spector meu. Titlurile
Ford” de „absolvent
dispăruseră; faptul de facultate”
că nu aveam șiun„in-
loc
de muncă însemna că șansele mele de a câștiga un sala-
riu bun erau egale cu zero; și nu aveam nicio idee despre
cum voi câștiga bani. Mi-a trebuit ceva timp pentru a
găsi un sprijin. Am cochetat cu diferite locuri de muncă:
am fost proprietarul unei irme de curățat covoare; am
vândut covoare; am vândut produse Amway, Dieta din
Bahamas a lui Dick Gregory și asigurări pentru ALW
Insurance și pentru Commonwealth Insurance. Tot ce
făceam pentru a încerca să-mi așez viața pe un făgaș era
nebunie curată. Găsirea unei persoane serioase cu care
să întemeiez o familie venea pe absolut ultimul loc în
mintea mea.
Apoi, într-o seară, o femeie pentru care obișnuiam
să scriu glume m-a încurajat să merg la un club local de
comedie și să mă înscriu pentru seara amatorilor. Vedeți
voi, știam că sunt amuzant și câștigam câțiva dolari —
foarte puțini — scriind material pentru comedianții as-
piranți din partea locului care încercau să-și clădească o
24 Steve Harvey

carieră în domeniu. Dar, în realitate, nu avem nicio idee


cum să procedez pentru a pătrunde eu însumi în dome-
niu. Cu toate acestea, femeia în cauză a văzut ceva în
mine și mi-a spus să urc pe scenă.
Așa că am făcut-o. Și am avut un succes enorm. Am
câștigat 50$ — care în ziua de astăzi ar putea să nu pară
o sumă mare de bani, dar pe vremea aceea, când eram
lefter, mi s-au părut 5 000$ — pentru că am spus niște
glume. De asemenea, primeam garantat încă cincizeci de
dolari dacă, din postura de câștigător, deschideam seara
concursului de amatori de săptămâna următoare. A
doua zi am mers la un centru de printare și am cheltuit
cincisprezece dolari din banii câștigați pe cărți de vizită
pe care, pe lângă numărul meu de telefon, scria: Steve
Harvey. Comediant. Erau insipide și fragile și nu aveau
scris în relief, dar acele cărți de vizită anunțau că eu
eram Steve Harvey (cine sunt eu) și că am un talent
special în comedie (cu ce mă ocup). Cât de mult aveam
să câștig rămânea de văzut, dar cel puțin determinasem
„cine sunt” și „cu ce mă ocup”.
Dacă bărbații nu-și urmăresc visurile — dacă nu
urmărim „cine suntem”, „cu ce ne ocupăm” și „cât de

mult câștigăm,”
în care descifrămsuntem condamnați.
puzzle-ul Morți. Darcăînvisu-
și avem sentimentul clipa
rile noastre prind contur, ne este insulată o energie
nouă — aceasta ne umple de viață, ne entuziasmează și
ne însulețește. Din clipa în care am devenit comediant,
am pășit pe scena aceea pregătit să iu cel mai bun.
P-   ,     25

Chiar și în ziua de azi, indiferent cât de obosit sunt,


indiferent de ce se petrece în viața mea, nu întârzii nicio-
dată la serviciu și nu am anulat niciodată o reprezentație.
De ce? Pentru că atunci când mă trezesc dimineața, visul
meu este sub control; îl trăiesc în direct și color în ie-
care zi, indiferent că sunt la radio în timpul Emisiunii
Matinale Steve Harvey sau la televizor cu diferitele mele
proiecte, ori pe scenă, în timpul spectacolelor mele Steve
Harvey Live . Am stabilit cine sunt — eu sunt Steve

Harvey.
ază exactAmcustabilit
ceea cecemi-am
fac: comedie. Și câtpentru
dorit mereu câștig se alini-
mine și
familia mea.
Și acum pot acorda atenție familiei mele. Toată vop-
seaua decorativă din casa mea, tavanele metalice, fotoliile
din piele, câinii de afară, mașinile din curte, taxele de
facultate pentru copiii mei — toate sunt achitate, toată
lumea este aranjată. Îi pot întreține așa cum am dorit
mereu, îi pot apăra așa cum am fost crescut să o fac și, în
ochii familiei mele, eu sunt, fără îndoială, un bărbat.
Ceea ce înseamnă că am o minte limpede atunci când
merg noaptea la culcare.
Acesta este impulsul pe care îl are iecare bărbat,

indiferent că este
bun antrenor cel mai
de fotbal bun jucător
pentru din din
prichindei NBAMinnesota
sau cel mai
rurală; indiferent că este liderul unei companii din Fortune
500 sau supervizorul producției de la brutăria locală;
indiferent că este șeful unui cartel important sau șeful
băieților de la colțul străzii din cartier. În ADN-ul speciei
26 Steve Harvey

masculilor este codiicat că noi trebuie să im cei care


întrețin și apără familia și tot ce facem este orientat spre
a ne asigura că putem să realizăm asta. Dacă un bărbat
își poate permite un loc în care să locuiască, atunci își
poate apăra familia de forțele naturii; dacă își poate per-
mite o pereche de pantoi sport pentru copilul său, el se
poate simți suicient de încrezător pentru a-l trimite la
școală cu un sentiment de siguranță și de optimism;
dacă își poate permite carne de la magazinul alimentar,
atunci se tot
Asta este poate simțiorice
ce vrea convins că își
bărbat; poate
orice maihrăni
puținfamilia.
de atât
și nu se mai simte ca un bărbat.
Chiar mai mult de atât, noi vrem să ne simțim ca și
cum am i numărul unu. Noi vrem să im Cel Mai Bun
undeva. Să im la comandă. Noi știm că nu vom i șei în
iecare situație, dar undeva în viețile noastre, noi vom i
cei în fața cărora răspund toți ceilalți pentru că este
foarte important pentru noi. Noi vrem dreptul de a ne
lăuda — dreptul de a spune, „Eu sunt numărul unu.”
Femeilor nu pare să le pese chiar așa de mult de asta.
Dar pentru noi, bărbații? Înseamnă totul. După ce am
obținut asta, e esențial să ne putem lăuda cu ce primim
pentru că suntem numărul unu. Trebuie să putem etala
asta și femeile trebuie să o poată vedea — altminteri, la
ce ne-ar mai folosi să im numărul unu?
Trebuie să știi asta deoarece ai nevoie să înțelegi
motivația unui bărbat — de ce nu este acasă, de ce își
petrece atât de mult timp muncind, de ce este atât de
P-   ,     27

atent cu banii lui. Deoarece, în lumea lui, el este judecat


de alți bărbați pornind de la cine este, ce face și cât de
mult câștigă. Asta îi inluențează dispoziția. Dacă știi că
nu se ală în punctul în care vrea să ajungă sau pe dru-
mul către acel punct, atunci schimbările sale de dispozi-
ție de acasă vor avea mai mult sens pentru tine. Nereușita
ta de a-l face să ia loc și să stea pur și simplu de vorbă
capătă sens acum. Mentalitatea lui „de a munci pe
brânci” îți devine mai limpede. În realitate, totul se leagă
de cele trei lucruri care îl impulsionează.
Așa că, dacă asta îl preocupă și nu s-a aliniat, după
cum i se pare lui mai potrivit, cu cine este, cu ce se ocupă
și cât de mult câștigă, el nu poate să ie ceea ce vrea să ie
pentru tine. Asta înseamnă că tu nu poți avea cu adevă-
rat bărbatul pe care îl vrei. El nu poate să stea degeaba
vorbind cu tine sau visând la căsătorie și la familie dacă
mintea îi zboară la cum să câștige bani, cum să obțină o
poziție mai bună, cum să ie genul de bărbat care trebuie
să ie pentru tine.
Din experiența mea, celor mai multe femei asta nu
le pică întotdeauna bine. Multe dintre voi se gândesc că
dacă un bărbat vă iubește cu adevărat, voi doi ar trebui

să vă putețipentru
importantă urmărivoi,
visurile împreună.
dar ați prefera săStabilitatea este
clădiți împreu-
nă temelia relației voastre indiferent de poziția socială a
bărbatului. Asta este onorabil dar, în realitate, bărbații
nu funcționează așa. Privirea bărbatului va i ațintită
asupra premiului și e posibil ca acel premiu să nu ii tu,
28 Steve Harvey

dacă nu a ajuns la nivelul la care vrea să ie în viață.


Nouă ne este imposibil să ne focalizăm asupra celor
două — pur și simplu nu suntem atât de înzestrați, îmi
pare rău.
Atenție, bărbatul nu trebuie să câștige o mulțime
de bani chiar acum; cât timp vede că visurile i se reali-
zează — titlul îi este limpede, poziția lui îl conduce în
direcția punctului în care vrea să ajungă și știe că banii
vor veni — atunci poate i ceva mai liniștit, recunoscând
că este pe punctul de a deveni bărbatul care vrea să ie.
Felul în care îl poți ajuta să ajungă acolo este să-l ajuți să
se focalizeze asupra visului său, să perceapă viziunea și
să-și implementeze planul. Dacă te poți vedea pe tine
însăți în acel plan (îți poți face o idee mai clară despre
asta în capitolul „Cele cinci întrebări pe care iecare femeie
ar trebui să le pună înainte să se implice prea mult”),
agață-te bine de el. Pentru că atunci când va atinge nive-
lul de succes pe care speră să-l atingă, va i un bărbat
mai bun și mai fericit din cauza asta — și vei i și tu feri-
cită, la rândul tău.
2

DRAGOSTEA NOASTRĂ NU E
CA DR AGOS TEA VOASTR Ă

N imic de pe această planetă nu se poate compara


cu dragostea unei femei — este bună și plină de
compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoa-
să și dulce și necondiționată. Pură. Dacă tu ești bărbatul
ei, ea va face imposibilul pentru tine indiferent de cum
te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut,
indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești
bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai
rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei i căzut la
cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai exis-
tă cale de ieșire, te va ține în brațe când vei i bolnav și va

râde împreună
bărbatul cu tine
ei și femeia cândteîțiiubește
aceea vei i revenit.
— adicăȘitedacă ești
iubește
cu adevărat? — ea te va face să strălucești când ești pră-
fuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea
chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate
și-ți va sorbi iecare cuvânt chiar și atunci când nu spui
30 Steve Harvey

mare lucru. Și, indiferent de ce faci, indiferent de cât de


multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea,
indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea
va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai
mult, și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar
dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că
ea este Aleasa pur și simplu nu e suicient.
Asta este dragostea unei femei — rezistă încercărilor
timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
Și exact așa vă așteptați, iecare dintre voi, ca noi,
bărbații, să vă iubim la rândul nostru. Întrebați orice fe-
meie ce fel de dragoste vrea de la un bărbat și răspunsul
va suna cam așa: Vreau ca el să ie modest și inteligent,
amuzant și romantic, sensibil și bun și, mai presus de
toate, încurajator. Vreau ca el să mă privească în ochi și
să-mi spună că sunt frumoasă și că îl completez. Vreau
un bărbat care este suicient de vulnerabil ca să plângă
atunci când suferă, care mă va prezenta mamei sale cu
un zâmbet pe față, care iubește copiii și animalele și care
este dispus să schimbe scutece și să spele vase și să le
facă pe toate fără să ie nevoie ca eu să i le cer. Și dacă are
un corp frumos, o mulțime de bani și pantoi scumpi

neuzați, și asta ar i grozav. Amin.


Ei bine, eu mă alu aici pentru a-ți spune că să te
aștepți la genul acela de iubire — perfecțiunea aceea —
de la un bărbat este nerealist. Exact, am spus-o — nu se
va întâmpla, în niciun fel, nicidecum. Pentru că iubirea
unui bărbat nu este la fel ca iubirea unei femei.
P-   ,     31

Nu mă înțelege greșit — nu spun că noi nu suntem


capabili să iubim. Eu spun doar că iubirea unui bărbat
este diferită — mult mai simplă, directă și probabil ceva
mai greu de găsit. Îți voi spune totuși un lucru: un bărbat
care este îndrăgostit de tine probabil că nu te va suna la
fiecare jumătate de oră și nu te va ține la curent cu cât
te iubește mai mult la 5:30 după-amiază, față de 5:00
după-amiază; nu va pierde timpul mângâindu-ți părul și
ștergându-ți fruntea cu comprese reci în timp ce tu sorbi
ceai ierbinte și te tratezi ca să te faci bine.
Totuși, iubirea lui rămâne iubire.
Doar că este pur și simplu diferită de dragostea pe
care o dăruiesc femeile și pe care, în cele mai multe ca-
zuri, o vor.
Eu susțin că dacă recunoști cum anume iubește un
bărbat, s-ar putea să ali că bărbatul care stă în fața ta îți
oferă, într-adevăr, tot ceea ce poate și încă ceva în plus.
Cum îți dai seama când te iubește un bărbat? Simplu: el
va face iecare dintre următoarele trei lucruri.

PROCLAMAREA
Dacă bărbatul tău te iubește, el este dispus să spună
oricui și tuturor, „Uite ce e, ea este femeia mea” sau „ea
este fata mea,” „mama copilului meu” sau „doamna mea”.
Cu alte cuvinte, tu vei avea un titlu — unul oicial care
este foarte departe de „aceasta este amica mea,” sau „ea
32 Steve Harvey

este ______________ (completează cu numele tău aici)”.


Asta deoarece un bărbat care te-a așezat în cea mai spe-
cială parte a inimii sale — bărbatul care simte cu adevărat
ceva pentru tine — îți va oferi un titlu. Titlul acela este
felul lui de a-i informa pe toți cei alați în raza vocii sale
că este mândru să ie cu tine și că are planuri pentru
tine. El se vede pe sine, pe termen lung, într-o relație
consacrată cu tine, și proclamă asta pentru a i auzită de
toți, deoarece este serios în legătură cu asta — ar putea
să ie începutul unei relații serioase.
Un bărbat care te proclamă ca iind a lui spune de
asemenea, dar cu mai puține cuvinte, că te revendică —
că tu ești a lui. Acum i-a pus pe toți în gardă. Orice bărbat
care aude un alt bărbat spunând, „ea este doamna mea”,
știe că oricare ar i jocurile /șmecheriile /planurile /
stratagemele pe care e posibil să le nutrească față de
doamna drăguță și sexy alată în fața lui, acestea trebuie
să ie puse în așteptare până va intra în încăpere urmă-
toarea femeie necăsătorită, deoarece un alt bărbat a de-
clarat cu voce tare că „ea este a mea și nu este disponibilă
pentru nimic din ce puneai la cale și plănuiai”. Este un
semnal special pentru „accesul interzis” pe care noi, băr-
bații, îl recunoaștem și îl respectăm cu toții.
Dacă te prezintă ca pe „amica” sa sau te prezintă pe
nume, nu te îndoi că asta e tot ce însemni. El nu se gân-
dește la tine ca iind mai mult de atât. În cel mai adânc
ungher al inimilor voastre, doamnelor, știți toate astea.
Într-adevăr, atunci când i-am explicat asta unei prietene,
P-   ,     33

ea a râs din toată inima, deoarece putea să se identiice


cu asta — o văzuse de aproape la o cină anuală de Crăciun
la care participa cu familia ei și cu câțiv
a prieteni apropiați
de mai bine de doisprezece ani. Un tip, a zis ea, apărea în
iecare an cu câte o tipă nouă — iecare dintre ele mai
drăguță decât cea dinainte — și câte o poveste nouă des-
pre serviciul său sau despre vacanța sa sau despre noua
sa tentativă de afaceri sau ce mai era. În vreme ce poveș-
tile și femeile se schimbau continuu, singurul lucru care
rămânea constant era
nu era prezentată acesta:caniciuna
vreodată dintre
iubita lui sau acele femei
ca doamna
lui. Ele erau întotdeauna, fără ezitare, prezentate cu nu-
mele lor. Punct. Și după aceea el petrecea restul serii
alintând o băutură spirtoasă sau povestind cu vechii
prieteni și colegi, lăsând-o pe ea să stea la masă de una
singură, arătând nelalocul ei și ridicolă în rochia ei ele-
gantă, încercând din toate puterile să se integreze. Toți
cei de la masă știau destul de bine că în clipa în care cu-
plul ieșea pe ușă și pleca pe drumul său, niciunul dintre
participanții obișnuiți ai petrecerii nu avea să o mai
vadă vreodată cu el.
Apoi, la o petrecere mai recentă de Crăciun, el și-a
făcut apariția cu o femeie nouă — degetele lui împletite
cu ale ei, zâmbind amândoi ca motanul Cheshire. El a
prezentat-o drept „doamna” lui și, brusc, toată lumea
știa ce se întâmplă. Dar nu era doar datorită titlului pe
care i-l conferise; era datorită acțiunilor din spatele
acestuia. O ținea de mână, se uita direct la ea atunci când
îi vorbea, o prezenta tuturor celor din jur — de la cei cu
34 Steve Harvey

care avea afaceri la prietenii săi foarte buni — dădea


fuga la bar să-i aducă de băut și dansa cu ea de parcă și-ar
i dorit ca noaptea să nu se mai termine. Și atunci când
toată lumea a plecat în seara aceea, cu toții știau că aveau
să o mai vadă pe femeia aceea, ținându-l strâns de mână
pe cel care până atunci fusese eternul burlac play-boy,
cel care schimba femeile tot atât de des pe cât își schim-
bă Diana Ross costumele la un concert.
Și ce să vezi? Când au revenit la aceeași petrecere
anul următor, ea avea un titlu nou: logodnică. Fără îndo-
ială, ea se găsea în planurile acestui bărbat.
Deci, dacă ieși cu un tip de cel puțin nouăzeci de zile
și nu i-ai întâlnit niciodată mama, nu mergeți împreună
la biserică, nu ai fost în preajma familiei și prietenilor
săi, ci te-a dus la un eveniment de networking /pentru
job /social și te-a prezentat cu numele tău, atunci nu faci
parte din planurile sale — el nu te vede în viitorul lui.
Dar în clipa în care îți atribuie un titlu — în clipa în care
te revendică în fața unor persoane care înseamnă ceva
pentru el în viața lui, indiferent că este vorba despre iul
lui, sora lui sau șeful lui — acela este momentul în care
știi că bărbatul tău face o declarație. El își proclamă

intențiile fațăsădecunoască
care trebuie tine — șiaceastă
le proclamă pentru
informație. oamenii
Proclama-
rea este esențială — vei ști dacă un bărbat este serios în
legătură cu tine de îndată ce te revendică.
P-   ,     35

NTREȚINEREA

Î După ce te-a revendicat și tu i-ai răspuns la această


onoare, vom începe să întreținem gospodăria. Spus simplu,
un bărbat care te iubește va aduce acasă banii necesari
pentru a se asigura că tu și copiii aveți tot ce vă trebuie.
Acesta este rolul nostru — rostul nostru. Timp de mile-
nii, societatea ne-a spus nouă, bărbaților, că funcția
noastră esențială este de a ne asigura că familiile noas-
tre sunt aranjate — indiferent dacă noi suntem în viață
sau morți, oamenii pe care îi iubim nu vor duce lipsă de
nimic. Aceasta este însăși esența bărbăției — să ii cel
care întreține. Cam la asta se rezumă totul. (Bine, mai
sunt încă vreo câteva lucruri; spre exemplu, cât de bine

ești înzestrat
nanciar — de
— și cât și nu măpoți
bine refer din punct
întreține de vedere
— acum i-
vorbesc
din punct de vedere inanciar.) Dacă un bărbat se ală în
situația de a-i i pusă la îndoială capacitatea de a-i între-
ține, inanciar sau în alt fel, pe cei dragi, atunci ai putea
la fel de bine să-i îngropi egoul în mormânt înainte de
vreme. Cu cât poate oferi mai mult femeii și copiilor săi,
cu atât se simte mai important și mai plin de viață. Sună
simplist, dar aceasta este realitatea.
Ca întreținător, un bărbat plătește facturile care tre-
buie plătite — chiria, facturile la căldură și la curent,
rata la mașină; el cumpără alimentele; el plătește taxele
școlare; și tot el se ocupă de cheltuielile cu gospodăria.
36 Steve Harvey

El nu va veni la tine cu ce i-a rămas după ce și-a cheltuit


banii pe lucruri inutile și nici nu-ți va lăsa cu egoism o
sumă mică, păstrând restul pentru el însuși. Și un bărbat
care te iubește cu adevărat nu te-ar face niciodată să ceri
bani pentru cele necesare — el s-ar asigura că tu nu ai
nevoie de nimic și nu duci lipsă de ceva, pentru că ieca-
re bătaie pe spate pe care o primește pentru că aduce
bani în casă, iecare sărut pe care îl primește pentru că
îți dă banii pentru haine de școală și pentru mâncare și
jucării, iecare strop
tru că plătește deșiapreciere
lumina cablul îi pe care îl obține
ampliică pen-
statutul de
bărbat. Acesta este motivul pentru care, dacă este un
bărbat adevărat, va plasa întotdeauna faptul de a cum-
păra ceva pentru sine mult sub responsabilitatea sa de
a-și întreține familia. Nevoia lui pentru un alt set de crose
de golf sau pentru pantoi scumpi sau pentru o mașină
pretențioasă sau pentru oricare alt lucru pe care bărba-
ților le-ar plăcea să-și cheltuiască banii va păli prin com-
parație cu întreținerea celor dragi, deoarece crosele alea
de golf nu-l pot face să-și îndrepte umerii așa cum o
poate face adevărata apreciere venită de la o femeie.
Prin urmare, tot ce va face va avea legătură cu încerca-
rea de a se asigura că femeia pe care o iubește are tot ce
îi trebuie.
Eu știu că să te aștepți ca un bărbat să te întrețină
din punct de vedere inanciar, fără să pună întrebări,
într-o epocă în care femeile au fost crescute să ie inde-
pendente inanciar față de bărbați, te face să eziți puțin;
dacă toată viața ta ai fost învățată să plătești nemțește la
P-   ,     37

întâlniri și să-ți scoți carnetul de cecuri când trebuie să-ți


plătești facturile și ți s-a spus în mod repetat că nu poți
i dependentă de un bărbat care să facă totul pentru
tine, atunci este de înțeles de ce mintea ta nu poate asi-
mila această idee simplă. Dar amintește-ți ce îl impulsi-
onează pe bărbat; bărbații adevărați fac ce trebuie să
facă pentru a se asigura că familia lor este îngrijită, are
parte de îmbrăcăminte, de o locuință și este cât de cât
mulțumită, iar dacă fac mai puțin de atât, atunci ei nu
sunt bărbațică,
tău, pentru — însau, amdin
cele putea spune,
urmă, el face
el va nu este
astabărbatul
pentru
iica cuiva, dar poate că nu pentru tine.
Desigur, mult prea mulți bărbați se sustrag de la
această responsabilitate, ie din egoism, din prostie sau
din pură incompetență sau o combinație a toate trei. Dar
unii bărbați nu au pur și simplu educația, resursele și
mijloacele pentru a dobândi o cantitate adecvată de
bani gheață. Și, dacă un bărbat nu poate întreține, nu se
simte bărbat, așa că fuge pentru a scăpa de sentimentele
oribile de inadecvare sau va îngropa acele sentimente în
droguri și alcool. Într-adevăr, probabil că poți găsi în
incapacitatea lor de a întreține sursa unei mulțimi de
patologii manifestate în cele mai supericiale comporta-
mente masculine. Unii încearcă să se folosească de in-
fracțiuni pentru a compensa pentru asta (evident,
închisorile noastre ne spun că asta nu funcționează);
câțiva se folosesc de droguri (colțurile străzilor noastre
ne spun că nici asta nu funcționează); alții fug pur și
simplu (numărul femeilor care cresc copii singure și
38 Steve Harvey

care alunecă în sărăcie din cauza aceasta ne spune cate-


goric că nici asta nu funcționează). Dar întrebați-i pe
oricare dintre bărbații aceia care nu își fac datoria față
de ei înșiși sau față de cei pe care îi iubesc ce regretă cel
mai mult și pariez că majoritatea vor spune același lucru:
își doresc să i avut posibilitatea de a întreține.
Desigur, unii bărbați refuză pur și simplu să împar-
tă banii din buzunar cu femeile lor. Așa cum ne spun
unele piese de rap și unele reviste de hip-hop, acești
bărbați simt că sunt „duși de nas” dacă oferă ceva cu va-
loare monetară sexului opus. Unii bărbați chiar etiche-
tează absolut iecare femeie care se așteaptă ca viitorul
ei logodnic să o întrețină cu o sintagmă la îndemână și
categoric urâtă, femeie materialistă. Ah, când vine vorba
de femei, în zilele noastre sintagma asta este aruncată
peste tot, la fel ca aluatul într-o pizzerie din New York
City. În realitate, bărbații au aranjat-o atât de bine, încât
le-am determinat pe femei să creadă că dacă au ie și o
vagă așteptare ca un bărbat să le plătească cina sau să le
cumpere o băutură la bar sau să stabilească orice fel de
condiții inanciare pentru bărbatul lor, atunci sunt femei
materialiste.

Cu toate
vă spune acestea doamnelor,
că termenul de „femeieeumaterialistă”
mă alu aici pentru a
este una
dintre capcanele pe care noi, bărbații, le întindem pentru
a vă ține la distanță de banii noștri; am creat termenul
acela pentru voi, ca să ne putem păstra toți banii și să
putem obține în continuare tot ce vrem de la voi fără ca
P-   ,     39

voi să pretindeți sau să aveți așteptări cu privire la


această responsabilitate elementară, instinctuală, pe
care bărbații din toată lumea sunt obligați să și-o asume
și să o îmbrățișeze. Este un termen de „trecere”, doam-
nelor — unul care are o premisă foarte legitimă (există,
desigur, femei care ies în lumeși se căsătoresc cubărbații
doar pentru bani) dar care a fost aplicat în mod eronat și
aproape universal oricărei femei care a lămurit limpede
că se așteaptă ca bărbatul ei să-și îndeplinească datoria
de bărbat.
teptați Săbărbat
ca un știți unsălucru: Este pentru
plătească dreptulcină,
vostru să văbile
pentru aș--
tul la cinema, pentru taxa de intrare în club sau pentru
orice altceva pentru care trebuie să plătească la schimb
pentru timpul vostru. Voi toate trebuie să vă opriți din
prostia asta cu abordări de tipul „Eu îmi plătesc cina ca
să știe că nu am nevoie de el”. Așa cum subliniez în capi-
tolul următor, „ Cele trei lucruri de care are nevoie orice
bărbat: Sprijin, Loialitate și Prăjiturica”, un bărbat —
oricum, unul adevărat — vrea să simtă că este nevoie de
el. Și cea mai simplă modalitate de a-l ajuta să obțină
această plăcere este să-l lași să te întrețină. E pur și sim-
plu ceva normal.
Și dacă te iubește? Ah, îți va aduce ție, acasă, iecare
bănuț. Nu se va întoarce acasă după ce și-a pierdut toți ba-
nii la jocuri, spunându-ți, „Uite 100 dedolari — asta-i tot ce
am primit săptămâna asta”. Va veni direct acasă cu cecul
acela și dacă va mai rămâne ceva după ce se îngrijește de
absolut toate nevoile tale, ei bine, abia atunci va juca.
Astea sunt treburi bărbătești, iubito. Așa procedăm noi.
40 Steve Harvey

Acum, există modalități diferite de a întreține, în


afară de cea monetară. Bărbatul tău poate să ie lefter,
dar va face tot ce-i stă în putere pentru a se revanșa pen-
tru asta îngrijindu-se de nevoile tale în alte modalități
tangibile. Dacă produsele alimentare sunt pe terminate,
s-ar putea ca el să nu poată să-ți dea bani ca să mergi la
magazin, dar este posibil să aibă ceva pus deoparte în
frigiderul și în cămara lui care să-ți ajungă până când va
putea să-ți dea câțiva dolari. Cu alte cuvinte, el nu te va
lăsa
puteasăca
suferi
el sădenu
foame.
poatăDacă
plătimașina ta estedar
un mecanic, stricată, s-ar
își poate
chema prietenii ca să-l ajute să-ți tragă mașina pe mar-
ginea drumului și să te ducă la serviciu, până își dă seama
cum să plătească pentru reparațiile mașinii. Dacă ai ne-
voie să agăți câteva tablouri sau să-ți ie desfundată
chiuveta, ori ai nevoie să montezi o ușă nouă la garaj, un
bărbat care te iubește se va urca pe o scară de șase metri
pentru a agăța acel tablou pe perete, va așeza o găleată
dedesubt pentru a aduna apa care dă pe afară din chiu-
vetă, în timp ce merge să găsească piesa potrivită de
care are nevoie pentru a repara instalația și va parcurge
manualul de instrucțiuni timp de ore întregi pentru a
înțelege cum să monteze ușa aceea de la garaj. Întreține-
rea celor pe care îi iubește și la care ține, ie sub formă
monetară, ie prin sudoarea frunții, face parte din ADN-ul
unui bărbat, iar dacă te iubește și este atașat de tine,
acest bărbat îți va oferi toate aceste lucruri nelimitat.
P-   ,     41

ROTEJAREA

P Atunci când un bărbat te iubește cu adevărat, orice


persoană care spune, face, sugerează sau doar se gân-
dește să facă ceva care să te jignească pe tine se expune
riscului de a i spulberat. Bărbatul tău va distruge orice
îi stă în cale pentru a se asigura că oricine a dat dovadă
de lipsă de respect față de tine plătește pentru asta. Asta
e natura lui. Pentru aproape oricare specie masculină de
pe planetă e valabil același lucru: nimeni nu va arăta
dispreț față de familia sa fără să plătească un preț — sau
fără să lupte în mod serios. Este ceva înnăscut — recu-
noscut și respectat de la prima relație pe care o are un
băiat, acea relație iind cu mama sa. Se poate ca el să nu

știe
nu vaîncă ce este iubirea
recunoaște necondiționată,
niciodată dar unsăbăiat
că mama lui poate (a)
comită
greșeli sau (b) nu va lăsa niciodată pe cineva să spună
sau să-i facă ceva mamei lui. Practic, masculii sunt învă-
țați asta din pântecul mamei — ia-i apărarea mamei
tale, protejeaz-o, nu lăsa pe nimeni să spună ceva despre
ea sau să-i facă ceva, iar dacă cineva o face, fă-l să înțe-
leagă că este momentul să o lămuriți afară. Cu siguranță,
așa a fost predată lecția și la mine acasă. Îmi amintesc
limpede că atunci când eram mic, probabil în jurul vârstei
de opt ani sau cam așa, stăteam și o așteptam pe mama
să-și îmbrace haina pentru călătoria noastră cu autobu-
zul în centru. Tatăl meu a intrat în cameră și a zis foarte
42 Steve Harvey

simplu, „Tu și mama ta mergeți în centru — să ai grijă de


ea”. Aceea era regula numărul unu în casa tatălui meu:
Să nu te întorci în casa asta fără mama și surorile tale. Ai
putea să te sinucizi sau să te urci într-un autobuz și să
pleci în altă parte, dar să nu te întorci înapoi fără mama
ta și fără fete. Acum, știam prea bine că dacă cineva ar i
ridicat doar un deget la mama mea, eu nu aș i putut să
fac nimic în legătură cu asta — că, de fapt, ea avea grijă
de mine în autobuzul acela. Dar, ir-ar să ie, eu stăteam
în autobuz
tând să jur șicăînaveam
magazin
să cu
facmicul meu piept
ceva pentru a-miumlat, pu-
proteja
familia.
Pentru că asta trebuia să fac.
Într-adevăr, asta se presupune că trebuie — și este
dispus să facă iecare bărbat — pentru cei pe care-i pro-
clamă și pe care îi întreține. După ce spune că ține la
tine, tu ești un bun de preț pentru el, și va face orice
pentru a proteja acel bun prețios. Dacă aude că te cerți
cu un inspector inanciar, va spune, „Cu cine vorbești?
Lasă-mă să vorbesc cu el imediat”. Dacă fostul tău iubit
te sună și îți face necazuri, omul tău va vorbi cu el despre
asta. Dacă vede că copiii tăi se dezlănțuie și scapă de sub

control, el va sta de
furniza protecție vorbă și cufamiliei
și leadership ei. Cu alte
salecuvinte,
deoareceel va
știe că un bărbat adevărat este un protector. Nu există
niciun bărbat adevărat în viață care să nu apere ceea ce
îi aparține. Este vorba despre respect.
P-   ,     43

Eu aș argumenta că acesta este cu siguranță unul


dintre lucrurile-cheie pe care iecare femeie le vrea la
bărbatul ei, deoarece fetele au fost crescute pentru a
avea aceste așteptări — că pot conta pe cei mai impor-
tanți bărbați din viețile lor să meargă la luptă pentru ele
și să le apere de toate pericolele, cu orice preț. Eu cred
că voi toate știți asta atât de bine, încât aveți foarte mare
grijă să-i spuneți bărbatului care vă iubește atunci când
cineva a fost o amenințare sau un pericol pentru voi,
pentru că știți
tatăl, fratele, că bărbatul
unchiul, vostru
soțul sau — indiferent
iubitul că este
vostru va face tot
ceea ce-i stă în puteri și încă ceva în plus pentru a vă
apăra onoarea. Poate chiar să facă rău cuiva, în ciuda
urmărilor. Spre exemplu, probabil că nu vrei să exage-
rezi ce se petrece la serviciul tău deoarece este posibil
ca el să vină la locul tău de muncă și să schimbe câteva
cuvinte cu șeful tău, dacă ar i necesar. Și știm cu toții că
aceea nu ar i o situație bună.
Îmi amintesc odată când mama era acasă și tipul de
la asigurări a trecut pe acolo după niște bani pe care
mama nu-i avea. Tatăl meu era la serviciu, așa că nu a
fost de fapt martor când acest bărbat a venit la ușa noas-
tră și i-a zis mamei, „Data viitoare când trec pe aici, ori
aveți banii, ori vedeți voi”. Tata a prins de veste despre
situație de la unul din frații mei și atunci când a întrebat-o
pe mama ce i-a spus bărbatul acela mai exact, ea a ezitat,
și-a dres vocea și a stat nehotărâtă multă vreme înainte
să cedeze în cele din urmă și să-i spună tatei despre
schimbul de replici. Nu prea voia să-i spună ce se
44 Steve Harvey

petrecuse pentru că știa că tata avea să se înfurie. Când


a obținut în cele din urmă informațiile de care avea ne-
voie, tata a venit la mine și m-a întrebat la ce oră apare
de obicei tipul de la asigurări, iar eu i-am spus. Și data
viitoare când bărbatul acela a trecut pe la noi, tatăl meu
era acolo, așteptându-l. Nu voi uita niciodată scena:
omul acela nu a apucat să treacă de spatele mașinii sale.
Când ne-am uitat pe fereastră, tata îl întinsese pe mașină
și avea ambele mâini în jurul gâtului său. „Dacă îi mai
spui
Acum, vreodată
asta ar ceva
puteajignitor
să parăsoției
cam mele, te omor”,
exagerat, a zisfac
dar asta el.
bărbații adevărați pentru a-i proteja pe cei pe care îi
iubesc.
Totuși, protejarea nu se rezumă doar la folosirea
forței brute împotriva cuiva. Un bărbat căruia chiar îi
pasă de tine sau care te iubește, poate să te protejeze, și
te va proteja și în alte feluri, ie că este vorba de sfaturi,
ie că este vorba să ia inițiativa pentru a realiza o sarcină
despre care el crede că este prea periculoasă pentru
tine. Spre exemplu, dacă este întuneric afară, s-ar putea
ca el să nu vrea să lași mașina pe alee sau să plimbi câi-
nele singură, deoarece se teme pentru siguranța ta; în
acest caz, va muta el mașina și va plimba câinele, chiar
dacă tocmai a terminat o tură dublă, pentru ca tu ăs rămâi
înăuntru, unde ești în siguranță. Dacă mergi pe lângă
cineva care lasă impresia că ar putea i o amenințare, un
bărbat care te iubește te va proteja poziționându-se în-
tre tine și tipul acela în timp ce mergi, astfel încât, dacă
P-   ,     45

încearcă ceva, să ie nevoit să treacă de omul tău înainte


să te atingă măcar pe tine.

Soția la
gândește mea, Marjorie,
felul în care râde și acum în hohote
„am protejat-o” când se
într-o excursie
pentru pescuit și scufundări pe care am făcut-o, de cu-
rând, în Maui. Vedeți voi, soția mea este scafandru bre-
vetat. Eu nu sunt. Când am ajuns în apele agitate ale
Oceanului Paciic, nu mi-am putut stăpâni sentimentul
că soției mele urma să i se întâmple ceva acolo, în adân-
curi, fără ca eu să am posibilitatea de a o proteja. Cu
toate acestea, ea și-a îmbrăcat tot echipamentul și a în-
ceput să coboare sub apă. Eu am devenit neliniștit și am
început imediat să-mi aprind trabucuri și să mă plimb
pe barcă, explicându-le scafandrilor profesioniști că
„trebuie să vină înapoi”. Până să ajungă efectiv sub apă,
eu îi spusesem deja bodyguardului meu, care nu știe să
facă scufundări, să-și pună tubul de oxigen, să coboare și
să o supravegheze. Mai mult, le spusesem tuturor celor
alați la bord — de la managerul meu și până la căpitan
— că „dacă soția mea nu e înapoi la suprafață în treizeci
și cinci de minute, toată lumea îmbracă costumele și
mergem să o aducem înapoi”. Tipul care conducea expe-
diția mi-a spus pe cel mai amabilon t cu putință: „Domnule,
nu putem să coborâm cu toții pentru a salva o singură
persoană”, dar cuvintele lui nu însemnau nimic pentru
mine. „Eu atât îți spun”, i-am zis, devenind din ce în ce
mai nervos cu iecare cuvânt, „Ori coboară toată lumea
acolo jos pentru a o salva, ori îi omor pe toți cei alați pe
46 Steve Harvey

barcă. Barca asta nu pleacă nicăieri fără ea, iar dacă por-
nește și ea nu se ală pe vas, s-a terminat pentru toți”.

Probabil
deoarece, că soția
brusc, mea adeasupra
era înapoi simțit căapei.
se petrece
Și-a datceva
seama
că mă dădeam în stambă. Și în loc să se scufunde, a reve-
nit pe vas deoarece știa cât de agitat eram știind-o sub
apă, unde nu puteam să acționez pe baza instinctelor
mele naturale de a o proteja; s-a gândit că e mai bine să
sară peste scufundarea aceasta. Ea înțelege nevoia aceea
primară pe care o am de a mă asigura că nu i se întâmplă
nimic rău. Marjorie este o fată destul de aventuroasă,
dar a redus foarte mult din chestia asta — scufundările
și parasailingul* și alte chestii asemănătoare — tocmai
din cauza asta. O găsesc în sfârșit pe femeia viselor mele
și, în timp ce se distrează, cablurile parașutei să i se în-
curce și dintr-o dată să se lovească de pereți sau să se
scufunde și butelia de scafandru să nu funcționeze?
Viața ei este în pericol și eu să nu pot face nimic în legă-
tură cu asta? Nu se poate. Nu. Nici să nu mai aud. Filoso-
ia mea referitoare la distracție este că trebuie să te
distrezi și să te întorci acasă întreg ca să le poți povesti
tuturor cum te-ai distrat. Soția mea nu se agită în legătu-
ră cu asta; ea spune, pur și simplu, „Îți mulțumesc că îți
pasă, iubitule”.
Și mie chiar îmi pasă de ea, așa că ADN-ul meu strigă
la mine să o protejez și să o întrețin și să-mi proclam
* Activitate recreațională în care o persoană este legată de o parașută
specială numită parasail care este trasă de o barcă cu motor, ajungând
să zboare pe deasupra mării. (n. t.)
P-   ,     47

sentimentele pentru ea în orice fel pot. Apropo, așa fă-


ceau și tații noștri și, de asemenea, tații taților noștri —
cât de bine puteau și cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar și
în vremurile cele mai grele, când protejarea, întreține-
rea, ba chiar și proclamarea nu erau nici ușoare și, în
cazul bărbaților de culoare, nici permisă. Noi am pierdut
asta din vedere — am încetat să o mai pretindem de la
bărbații noștri. Poate din cauză că există atât de multe
femei lăsate să-și crească copiii singure sau poate pen-
tru
să-ică, pur și
învețe pesimplu
băiețiinu au existat
noștri cum săsuicienți bărbați
ie bărbați care
adevărați.
Dar eu cred cu tărie că o femeie adevărată poate să scoa-
tă la iveală tot ce e mai bun într-un bărbat; uneori, nu
trebuie decât să întâlnim o femeie adevărată, alta decât
mama noastră, pentru a ne scoate la lumină cele mai
bune calități. Cu toate acestea, asta presupune ceva din
partea femeii; ea trebuie să pretindă ca iecare bărbat
să-și facă datoria. În emisiunea de la radio și în interac-
țiunile mele de zi cu zi cu colegii și prietenii mei, aud
constant femeile spunând că nu există bărbați buni și
plângându-se de toate lucrurile pe care bărbații nu vor
să le facă. Dar eu susțin că ei nu fac lucrurile pe care ne
așteptăm ca bărbații adevărați să le facă pentru că ni-
meni — și mai ales femeile — nu le pretinde de la ei (vezi
capitolul meu „Bărbații respectă standardele — Faceți
rost de câteva”).
48 Steve Harvey

e scurt, doamnelor, voi trebuie să încetați să le im-

P
puneți bărbaților deiniția voastră pentru iubire și să
recunoașteți că bărbații iubesc diferit. Iubirea unui bărbat
se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat,
eu le numesc „Cele trei P-uri ale iubirii — Profess (Pro-
clamă), Provide (Întreține) și Protect (Protejează). Este
posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături

pentru a cumpăra
de la birou, dar unrochia
bărbatcea nouă pentru
adevărat petrecerea
te va însoți ta
la petre-
cerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie
peste tot drept doamna sa (proclamarea); este posibil ca
el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de
mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat,
care te iubește, se va asigura că îți este eliberată rețeta,
îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată
lumea este pe poziții până te simți mai bine (întreține-
rea); și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scu-
tece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele
după o baie ierbinte, dar un bărbat adevărat care te iu-
bește va face totul, va face imposibilul înainte să permită
cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău (protejare).
Poți să ii sigură de asta.
Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru
tine, ai încredere în mine, e total implicat.
3

CELE TREI LUCRURI DE CARE


ARE NEVOIE ORICE BĂRBAT

Sprijin, Loialitate și Prăjiturica

emeile sunt creaturi complicate. Voi aveți nevoie

F
de chestii. De o mulțime de chestii. Și vă așteptați
ca bărbatul vostru să vi le pună la dispoziție, chiar
dacă nu ați explicat de ce anume aveți nevoie și ce vă
doriți și nici măcar dacă lucrurile de care aveați nevoie
și pe care le voiați cu cinci minute în urmă sunt cu totul
diferite de cele de care aveți nevoie și pe care le vreți
acum. De fapt, am spus de nenumărate ori, în glumă, că
singurul fel în care o femeie poate i pe deplin mulțumită
este dacă-și găsește patru bărbați diferiți — unul în vâr-
stă, unul urât, un Mandingo și un tip gay. Toți patru luați
laolaltă? Aceștia s-ar ocupa de toate. Bătrânul — el va
sta acasă cu tine, își va cheltui pensia pentru tine, te va
îmbrățișa, te va alina și nu se va aștepta la sex de la tine
50 Steve Harvey

pentru că, ei bine, nu are niciun fel de erecție. De la el


obții siguranță inanciară. Urâtul? El va merge dincolo
de datorie pentru a te ajuta: el va duce copiii la lecțiile
lor după școală, te va duce rapid cu mașina la magazinul
alimentar, va spăla mașina în weekenduri, va avea grijă
de pisică — indiferent de ce ai nevoie, el îți va oferi acel
ceva pentru că este pur și simplu fericit că o persoană
atât de frumoasă ca tine îi acordă vreun fel de atenție.
De la el obții „timp pentru tine”. El te eliberează să faci
toate acele
e rândul lucruri pentru
bărbatului care ai
Mandingo. Ainevoie
nevoiededetimp. Și apoi
un mandingo
mare. Știi ce vei căpăta de la el. E mare, nu prea deștept,
nu poate să susțină o conversație bună, e plin de mușchi
de la sprâncene și până la degetele mici de la picioare și
când îl vezi, știi că te va lăsa cu dureri de spate. Asta este
tot ce vrei de la el și el se asigură că ți-o dă cum nu se
poate mai bine. Sex năucitor — asta vei căpăta de la
Mandingo. Și după aceea ai nevoie de un tip gay — cine-
va cu care poți merge la cumpărături, care nu vrea nimic
altceva de la tine decât bârfe și detalii despre ce ți-a
cumpărat tipul în vârstă, care sunt treburile pe care i le-ai
lăsat urâtului să le rezolve și exact cum anume te-a făcut
Mandingo să te ții de acrobații în pat timp de o săptămâ-
nă. Vezi, tipul gay îți oferă toată conversația de care ai
nevoie (zâmbește).
Patru tipi, care se ocupă de toate nevoile tale, ar
trebui să-ți aducă fericirea. Spun ar trebui deoarece, în
cazul femeilor, fericirea nu este garantată nici după ce
toate dorințele le-au fost satisfăcute. Noi recunoaștem
P-   ,     51

integral că voi vă păstrați dreptul să schimbați în orice


moment parametrii, condițiile și speciicul a ceea ce vă
va face, mai exact, fericite și încercăm să ne adaptăm în
consecință și, de regulă, nu putem.
Spre deosebire de femei, bărbații sunt iințe foarte
simple. În realitate, nu este nevoie de chiar atât de mult
pentru a ne face fericiți. De fapt, există doar trei lucruri
de care, în linii mari, are nevoie iecare bărbat — sprijin,
dragoste și „Prăjiturica”. Trei lucruri — asta e tot. Iar eu
mă alu aici pentru a vă spune că da, este atât de simplu.
Lucrurile de care avem nevoie nu se împuținează și nu
oscilează — și rareori devin mai solicitante sau mai dii-
cil de realizat. De fapt, eu aș argumenta că unei femei îi
este ușor să-i ofere bărbatului ei sprijin, dragoste și sex
deoarece îi stă în ire — sprijinul și dragostea sunt lu-
cruri pe care femeile le împart instinctiv și cu generozi-
tate. Doar că voi numiți asta îngrijire. Și dacă iubiți un
bărbat suicient pentru a-l îngriji, atunci aș spune că îl
iubiți suicient pentru a i intime cu el. Așa că aceste trei
lucruri vă vin natural. Și asta este tot ceea ce vrea bărbatul
vostru de la voi. Dați-mi voie să explic în detaliu.

NEVOIA nr. 1 Sprijinul vostru.


Noi avem nevoie să simțim că cineva ne sprijină —
de parcă noi am i regi, chiar dacă nu suntem. Voi trebuie
să înțelegeți că atunci când ieșim pe ușă, lumea întreagă
este pregătită să ne doboare la pământ. Fie că e negru,
52 Steve Harvey

alb, galben, dungat, iecare bărbat pleacă de acasă pre-


gătit de luptă. Este posibil să aibă un loc de muncă în
care trei persoane pot să vină la biroul lui și să-l dea afa-
ră în orice moment — să-i schimbe viața într-o clipită.
S-ar putea ca tipul de pe postul subordonat bărbatului
tău să caute o modalitate de a-l submina, pentru a obține
un salariu mai mare — și să nu-i pese câtuși de puțin
dacă ceea ce spune și face poate să pună jobul bărbatu-
lui tău în pericol. Omul tău ar putea să meargă cu mașina
pe
și săstradă văzându-și
se întâmple ceva de treaba
asupra lui, să
căruia să ie
nu tras
aibă pe dreapta
niciun pic
de control sau să înc erce cineva să vină și să-l depos e-
deze de ce are. Cu alte cuvinte, un bărbat este constant
în gardă, cântărindu-l din privire pe următorul bărbat,
pregătit să-și apere toate câștigurile (acestea te includ și
pe tine).
Așa că atunci când ne întoarcem acasă, vrem să pu-
tem lăsa garda jos. De fapt, nu vrem decât să vă auzim pe
voi spunând „Iubitule, cum ți-a mers azi? Îți mulțumim
că faci ca totul să ie posibil pentru noi. Familia asta are
nevoie de tine, te vrea și e fericită să te aibă.” Noi trebuie
să ne simțim ca și cum am i regi, chiar dacă nu ne com-
portăm regește. Credeți-mă, cu cât ne faceți să ne simțim
mai speciali, cu atât mai mult veți primi în schimb. Pur și
simplu ne vom strădui și mai mult. Nici mai mult, nici
mai puțin. Urmați exemplul mamei mele: în iecare du-
minică dimineață, tata mă tundea pentru biserică, iar
când mă dădeam jos de pe scaun și îmi dădeam cu loțiu-
ne, îmi luam costumul și pantoii și intram în sufragerie,
P-   ,     53

unde mă aștepta mama; ea îmi arunca o privire și spu-


nea, „Ia te uită la tunsoarea acestui băiat — băiete, ești
îngrijit!” sau „Ia te uită la tine, băiete — te îmbraci bine
când mergi la biserică!” Am internalizat mesajul — dacă
sunt proaspăt tuns și dacă port un costum bun, mama
are să-mi facă complimente și eu voi ieși din casă cu spate-
le drept și capul sus, pentru că mama îmi spusese că arăt
bine și mă încuraja să iu prezentabil. Și tata își umla
pieptul la fel de tare ca mine deoarece, în iecare dumi-
nică,
sărutaeașiîiîiamintea că în
mulțumea datorită
iecarelui era totul posibil; ea îl
duminică.
Un bărbat are nevoie de asta de la femeia lui — are
nevoie ca ea să spună, „Iubitule, nu pot să-ți spun cât de
mult apreciez ce faci pentru mine și pentru copii”. Aces-
te cuvinte simple ne dau nouă putere să continuăm să ne
facem datoria față de voi și față de familie. De la munca
mai intensă de la serviciu și aducerea salariului acasă,
până la ceva simplu cum ar i așezarea cărnii pe grătar în
serile de sâmbătă sau împăturirea unei tranșe de rufe
spălate, noi vom face toate astea mai des dacă sunt înso-
țite de o recompensă. Recompensa aceea nu te costă nici
măcar un șfanț. Ea vine pur și simplu din inimă: Îți mul -
țumesc, iubitule, te apreciez. Nu îți dai seama cât de
important este lucrul acesta pentru bărbatul tău; fărâ-
ma aceea de încurajare îl determină să vrea să facă mai
mult. Pentru că suntem duri și nu vrem să vă ținem în
brațe, voi vă închipuiți că nu avem nevoie de încurajare,
dar avem. Și pentru femeia care apare și ne spune, „Tu
54 Steve Harvey

ești așa de mare și de puternic, tu ești tot ce-mi trebuie”,


ei bine, vom obține mai mult!

Nevoia nr. 2 Loialitatea voastră.


Vă rog să înțelegeți că dragostea noastră este complet
diferită de dragostea unei femei. Dragostea unei femei
este emoțională, hrănitoare, venită din inimă — dulce și
bună și atotcuprinzătoare. Este atât de densă, încât o
poți tăia cu cuțitul. Și atunci când este îndrăgostită de
tine, ea îți este loială — nu se poate vedea pe sine cu
altcineva, pentru că, pentru ea, nimeni altcineva nu o va
mulțumi. Așa este dragostea unei femei.
Dar pentru bărbați dragostea înseamnă loialitate.
Noi vrem să vă arătați dragostea față de noi iind loiale.
Asta înseamnă că, indiferent ce se întâmplă, voi veți ră-
mâne lângă noi. Dacă suntem concediați, să știm că veți
rămâne, chiar dacă nu încasăm un salariu. Dacă vă întâl-
niți cu prietenele voastre, veți spune cu entuziasm, „Acela
e bărbatul meu . Eu lui îi sunt loială.” Dacă Idris Elba,
Denzel, Usher sau cineva de felul ăsta intră în cameră,
banii picurându-le din haina de la costum, parcă plutind
și radiind și tot tacâmul? Ne veți apuca puțin mai strâns
de mână și veți spune din adâncul inimii, „Nu-l vreau
pe niciunul dintre bărbații aceștia strălucitori, bogați
și arătoși deoarece bărbatul meu este singurul pen-
tru mine!” (Tot ce putem face e să sperăm că asta veți
spune — zâmbește.)
P-   ,     55

Aceasta e loialitatea — genul nostru de dragoste.


Pentru bărbați, ele sunt una și aceeași. Genul de dragoste
de care aveți voi nevoie este frumos, dar dragostea noas-
tră nu este la fel ca dragostea voastră. Este diferită, deși
este tot dragoste. Și dragostea unui bărbat este ceva
foarte puternic. Este o dragoste uimitoare. Dacă loialita-
tea voastră este reală și imaculată, bărbatul acela va
trece prin beton pentru tine. Nu pleacă absolut nicăieri.

Nevoia nr. 3 Prăjiturica.


Simplu. Bărbații. Au. Nevoie. De. Sex. Ne place. Nu
seamănă cu nimic de pe planetă, nu există niciun alt lucru
pe care să-l dorim atât de tare în mod continuu, niciun
alt lucru fără de care nu putem pur și simplu trăi. Luați-
ne
casa, luați-ne locul de muncă, mașina Impala din ’69,
ultima noastră pereche de pantoi din piele de crocodil,
dar vă rugăm — vă RU-GĂM — nu ne refuzați prăjiturica.
Nu ne pasă de nimic altceva; avem nevoie de prăjiturică.
Trebuie să im implicați izic cu femeia pe care o iubim,
femeia care ne este loială și care ne sprijină; iar felul
prin care reușim asta este să facem dragoste. Chestiile

emoționale
crearea unei—legături,
vorbitul,astea
cuibăritul, ținutulvoi.
sunt pentru deNoi
mână
vomși
face lucrurile acestea deoarece știm că sunt importante
pentru voi. Dar vă rog să înțelegeți: felul în care noi, băr-
bații, ne conectăm este făcând sex. Punct. Este felul în
care ne racordăm, ne reîncărcăm și ne reconectăm. Nu
56 Steve Harvey

cunosc niciun bărbat care să nu aibă nevoie de asta. În-


treabă orice tip dacă sexul este important într-o relație
și cel care răspunde că „nu”, minte. Pur și simplu, eu încă
nu l-am întâlnit pe tipul acela. Atunci când îl vei întâlni,
hai să-l ducem la Muzeul Smithsonian — într-atât de rar
și de special este. Dar noi, restul bărbaților? Noi avem
nevoie de sex ca de aer.
Ai la dispoziție, în cel mai bun caz, în jur de o lună
de abstinență. Și după aceea, îl va lua din altă parte (cu
excepția cazului în care ești însărcinată cu copilul lui).
Eu îți spun: bandele sunt clădite pe sprijin și pe loialitate;
tipii merg și creează bande bazate tocmai pe aceste două
lucruri. Singurul lucru care lipsește este sexul, și aici in-
tră în joc tipele membre ale bandei. Exact la fel sunt și
cluburile de motocicliști, country club-ul, Elk-ii, maso-
nii, fraternitățile — toată lumea bărbatului este clădită
în jurul acestor trei principii. Nu există nici măcar o zi a
săptămânii în care să nu ne trezim în căutarea acestora.
Să zicem că tu nu ești un membru al Alpha Phi Alpha,
al Kappa Alpha Psi sau că ești un membru atotputernic
al Omega Psi Phi și cineva care nu și-a închinat sprijinul
și iubirea veșnică față de fraternitate timp de cel puțin
șase săptămâni — ii persoana aceea care poartă culori-
le lor și lasă-i să ale că tu nu ai depus jurământul, că nu
ai schimbat taberele. Ai habar ce naiba s-ar întâmpla
dacă băieții ăia ar ala că nu ești membru al frăției? Că ai
luat în glumă loialitatea lor — culorile lor? Nu ești nici
măcar pe aproape. Fii un membru al bandei Crip și
P-   ,     57

mergi la o casă a celor din Blood* și vezi ce se întâmplă.


Încearcă să intri în country club-ul acela fără să ii mem-
bru. Loialitate. Sprijin. Din asta sunt făcuți bărbații.
Și nici măcar unul dintre ei nu poate supraviețui
fără sex. Aa, îți va face pe plac dacă ai o săptămână mai
proastă — asta dacă te iubește. Dacă nu i-ar păsa, nu
s-ar chinui să încerce să-ți ia prăjiturica — ar merge și ar
găsi-o pur și simplu în altă parte. Dar dacă este atras de
tine și tu te apuci să dozezi, să-i faci un regim de rații, să
nu faci ceea ce ai făcut atunci când ați început să vă ve-
deți, el va găsi pe cineva care o va face. Te rog să mă crezi
când îți spun asta: el le va spune tuturor, „Ea și numai
ea este prietena mea”, dar între timp, el va avea o altă
femeie pregătită și așteptând să-i ofere ce îi trebuie și ce
vrea — prăjiturica.
Nu înțelege greșit — nu suntem animale. Noi știm
că lucrurile se schimbă, copilul se naște și doctorul ne
spune că trebuie să așteptăm șase săptămâni sau că pe-
rioada voastră lunară se apropie, hormonii voștri se
ambalează și voi nu aveți dispoziția necesară. Dar scu-
zele nu pot ține la nesfârșit. Îi poți oferi bărbatului tău
mai puțin la capitolul ăsta dacă vrei. Dar indiferent cât

de multalîșicasei,
bărbat iubește un bărbat
de cel care îșisoția, familia,
lasă toți baniicasa, rolul fa-
în contul de
miliei, poate chiar pune ceva în plus în al tău, dacă te joci

* Crip și Blood sunt două dintre cele mai de temut bande criminale din
Statele Unite ale Americii. (n. red.)
58 Steve Harvey

cu asta și începi să-i dai prăjiturică cu porția, va apărea


o problemă.

Vorbind
curând dinde
cincizeci proprie experiență,
ani și vă spun chiareuacum,
am împlinit de
nu-mi ofe-
riți mai puțin la capitolul acesta. La vârsta mea, voi lucra
cu tine puțin mai mult, pentru că sunt ocupat, am o com-
panie de condus, am un program de respectat, sunt pe
drumuri, pe scenă, la radio, scriu cărți, joc în ilme, îmi
susțin propria organizație ilantropică și lucrez cu alții.
Sunt pe fugă. Și la vârsta mea, nu-mi permit să încurc
lucrurile — mental, emoțional sau spiritual. Infernul nu
mai este o opțiune reală pentru mine. Fac ce pot pentru
a ajunge la Poartă și asta s-ar putea întâmpla oricând.
Dacă încep să încurc lucrurile, s-ar putea să fac un atac
cerebral și ratez propria întoarcere acasă. Dar adevărul
este că dacă nu pot să vin acasă și să scap de stres, avem
o problemă. Dacă am mers până în pânzele albe și am
încercat să te motivez să-mi dai puțină prăjiturică și tu
îmi vii în continuare cu motive pentru care nu poți i in-
timă cu mine, ceva se va schimba.
Și eu sunt dispus să pariez că lucrurile nu sunt atât
de diferite nici la tine acasă. Este posibil ca timp de o

săptămână
bolnav, să tesăiitrezit
stat trează noapte
devreme de noapte
pentru a-l urcacupe
uncelă-
copil
lalt în autobuzul școlii înainte să pornești la drum pen-
tru navetă, la o oră de vârf, spre serviciu, să fi dus
lupte cu colegii și cu șeful tău timp de opt ore cu o pauză
de doar cincisprezece minute pentru a înghiți un prânz
P-   ,     59

inadecvat și nesatisfăcător, apoi ai intrat în traicul de la


o oră de vârf înapoi spre casă pentru a începe lucrul la
cel de-al doilea serviciu al tău — hrănirea și îngrijirea
propriilor copii. Cina trebuie pregătită, temele veriicate,
rufele spălate și lista continuă. Până ajunge soțul tău să
te întrebe ce faci, ultimul lucru care îți trece prin cap
este să dai un răspuns pozitiv la ceea ce una dintre prie-
tenele mele a numit „bătaia de pe umăr”. „Știi la ce mă
refer”, a zis ea. „E atunci când, într-un inal, cazi extenuată
în patteșiuiți
care ești pe la
când nujumătatea
vrei decâtemisiunii tale șipreferate
să te relaxezi la
iată-l și pe
el, bătându-te pe umăr, cerând sex. Este pur și simplu
enervant.”
Totuși, ceea ce nu știa această prietenă a mea este
că și soțul ei era obosit de „bătaia de pe umăr”. În mintea
lui, și el lucrase toată ziua — la fel de intens ca ea. Și
chiar dacă e posibil ca el să nu i făcut toate lucrurile pe
care le făcuse ea acasă, în timpul serii, și el, la rândul său,
lucrase în jurul casei și, la fel ca ea, avea nevoie să se
detașeze. Ei îi plăcea să se uite la televizor. Lui îi plăcea
să facă sex. Ea era tot timpul prea obosită ca să facă sex.
El se săturase să nu facă sex. Așa că în timp ce ea se des-
tindea cu emisiunile ei preferate, el s-a destins în afara
casei — cu o altă femeie.
Acum, eu nu spun că ceea ce a făcut el a fost corect.
Dar ca bărbat, pot să înțeleg logica din spatele a ceea ce
a ajuns să facă în cele din urmă. Dacă eu m-aș i alat în
dormitorul lor înainte ca toată urâțenia apărută din
60 Steve Harvey

faptele sale de inidelitate să se i desfășurat, eu le-aș i


oferit ceea ce am descoperit că reprezintă un sfat foarte
înțelept: recunoaște doleanțele celor pe care îi iubești.
Asta înseamnă că dacă un bărbat vede că soția sa a avut
o zi grea și că ar avea nevoie de ceva mai mult ajutor în
jurul casei pentru a face ca serile să se desfășoare mai
lin, bărbatul ei trebuie să-și schimbe reacțiile. Dacă ea
gătește, el se ocupă de vase. Dacă ea pregătește hainele
copiilor pentru a doua zi, el le pregătește temele. Dacă
ea
tindduce copiii la—culcare,
atmosfera punândellucrurile
își aduceînsoția în pat
ordine, pregă-
pregătindu-i
o baie, lăsând-o să se relaxeze cu un pahar de vin, orice
este necesar pentru a-i clariica faptul că sexul cu femeia
pe care o iubește nu este doar o eliberare, ci și o dovadă
de dragoste. Și poate că ea va i mai dispusă să răspundă
cu aceeași monedă — nu cu iritare, ci cu o beatitudine
sinceră deoarece recunoaște sentimentul de a i dorită.
Dar înțelege că niciun bărbat nu își va trata soția în
iecare seară cu mâncare și băutură pentru a face sex cu
ea. Asta e ceva nerezonabil. Uneori, el va dori să te aibă
pur și simplu, fără fasoane — fără să ie forțat să se simtă
ca și cum ar i pus încă o „corvoadă” pe lista ta cu treburi
de făcut. Fiecare bărbat are nevoie de asta de la nevasta
sa. Absolut iecare dintre noi.

Î n concluzie, noi trebuie să primim din partea


voastră aceste trei lucruri — sprijin, loialitate și sex —
sau să im pe cale de a le primi. Voi puteți să faceți
P-   ,     61

cumpărături pentru noi, să pregătiți cina în iecare seară


și să vă asigurați că untul nostru de arahide preferat se
ală în dulap pentru a ne dovedi că sunteți atente și că vă
pasă. Dar cele trei lucruri reprezintă ce avem nevoie cu
adevărat de la voi atunci când ziua ne iese prost. Tu îmi
dai asta atunci când vin acasă, iar eu voi ieși în lume și
mă voi război pentru tine. În momentul în care o femeie
nu face aceste trei lucruri pentru soțul ei, eu vă garantez
că el va găsi pe cineva care să le facă. Noi nu putem su-
praviețui
probă. fără ele — nici măcar pentru perioada de
Este posibil să nu vă placă ce spun eu, dar întrebați
orice bărbat dacă aceste cuvinte sunt adevărate și băr-
batul acela vă va spune simplu: e adevărat. Sprijin. Loia-
litate. Prăjiturică. Dacă voi furnizați aceste trei lucruri,
veți avea în mâinile voastre un bărbat care va face orice
vă trebuie și orice vreți să facă pentru voi — nici mai
mult, nici mai puțin.
4

„TREBUIE SĂ STĂM DE VORBĂ”


ȘI ALTE CUVINTE CARE
ÎI FAC PE BĂR BAȚI SĂ FU GĂ
SĂ SE PUNĂ LA ADĂPOST

rebuie să stăm de vorbă.”


Puține sunt cuvintele mai amenințătoa-

„T
re decât acestea pentru un bărbat — mai ales
atunci când cea care le spune este o femeie și el se ală la
celălalt capăt. Aceste cinci cuvinte pot să însemne doar
două lucruri pentru bărbați: ie am făcut ceva rău sau,
mai rău, voi chiar vreți să stăm pur și simplu de vorbă, la
propriu. Noi înțelegem că nu suntem esența perfecțiunii
și vornevoie
aveți exista momente cândasta;
să ne spuneți voi veți i furioase
înțelegem astape noinu
deși și
vrem neapărat să trebuiască să ne concentrăm la o predi-
că furioasă, lungă de o oră despre felul în care am dat-o-n
bară. Dar și mai mult? Niciun bărbat nu vrea să piardă
vremea trăncănind cu tine ca și cum ar una dintre
64 Steve Harvey

prietenele tale. Niciodată. Pur și simplu, nu e în ADN-ul


nostru să stăm degeaba, să bem cafea și să ne ștergem
ochii cu șervețele ca și cum ne-am ala la o întâlnire a
Alcoolicilor Anonimi sau pe canapeaua vreunui psiholog,
încercând să ne luăm o greutate de pe inimă. Atunci
când bărbații stau de vorbă și mai ales atunci când as-
cultă, fac asta cu un scop.
Noi nu ne descărcăm nervii.
Noi vrem să corectăm situația care afectează echili-
brul, indiferent care e aceasta.
Noi înțelegem că asta vă frustrează la nesfârșit,
pentru că uneori voi vreți să stați de vorbă pentru a
împărtăși și pentru a obține părerea altcuiva despre o
situație — știți voi, să ai un sulet care să te asculte. Dar
serios acum? Pentru asta le aveți pe prietenele voastre.
Le descrieți problema și ele vor suferi alături de voi —
vă vor oferi toată paleta de „da, fată” și „știu că așa e” și
vor da din cap și vor i de acord și îți vor spune povești
despre cum li s-a întâmplat și lor același lucru. Ba chiar
vor continua prin a-ți oferi exemple concrete despre
toate celelalte ocazii în care ceva de felul acesta li s-a
întâmplat altor femei de-a lungul istoriei lumii și, câteva
ore mai târziu, vă veți ridica de pe canapea fără să i re-
zolvat nimic, dar simțindu-vă mult mai bine. Să luăm în
considerare Proba A:

Tu: „Am intrat la serviciu astăzi și înainte


să ajung la biroul meu, am văzut-o pe Tanya
P-   ,     65

îndreptându-se spre aparatul de cafea și, să


vezi și să nu crezi, vaca purta aceeași bluză
ca mine!”
Prietena ta:„Ei nu mai spune.Care dintre ele?”

Tu: „Cea albastră — știi tu, cea care are impri-


meul cu o loare portocalie? Am cumpărat-o
de la magazinul din celălalt capăt al orașului?
La reducere?”
Prietena ta: „Te referi la cea pe care ai găsit-o
la raftul de 29.99 $, în spate? În aceeași zi
când am găsit pantoii ăia la magazinul alat
puțin mai departe pe aceeași stradă?”
Tu: „Da, aia! Am purtat bluza la serviciu cu
câteva săptămâni în urmă și ea m-a compli-
mentat și, imediat după, a dat fuga la magazin
și mi-a cumpărat bluza și o poartă la servi-
ciu! Îți vine să crezi? Știi cum m-a făcut să mă
simt treaba asta?”
Prietena ta: „Nu mai spune! Vorbești serios?!
Asta-i îngrozitor. Are un tupeu…”

Desigur, conversația asta sepoate întinde ore întregi,


transformându-se în tot felul de conversații secundare
care nu au nimic de a face cu chestiunea curentă: anume
că o femeie oarecare purta aceeași bluză ca tine în ace-
eași zi în același birou.
66 Steve Harvey

În cazul unui bărbat, la exact zece secunde de la în-


ceputul discuției, acesta ar ajunge la Soluție. Vă prezint
Proba B:

Tu: „Am intrat la serviciu astăzi și înainte


să ajung la biroul meu, am văzut-o pe Tanya
îndreptându-se spre aparatul de cafea și, să
vezi și să nu crezi, vaca purta aceeași bluză
ca mine!”
Prietenul tău: „Serios? N-o mai purta de-
acum încolo.”

Conversație încheiată. Pentru noi chiar este atât de


simplu. În acest caz speciic, și în multe alte astfel de
exemple, nu ne putem ambala mai mult de atât. Felul în
care te-ai simțit la serviciu, în timp ce trebuia să stai
acolo cu femeia aceea care purta aceeași bluză în partea
opusă a biroului, este irelevant pentru noi. Cât ne pri-
vește pe noi, problema a fost deja rezolvată — ai venit
acasă. Nu te mai uiți la femeia cu o bluză identică. Și dacă
nu mai porți bluza respectivă la birou, nu va mai trebui să
te confrunți din nou cu problema respectivă. În mintea
noastră, problema este rezolvată — gata cu discuția.
Carevasăzică, pe noi, bărbații, nu ne pasionează dis-
cuțiile; noi ne ocupăm de soluții. Din clipa în care ne
naștem, noi suntem învățați să apărăm, să proclamăm
și să întreținem. Comunicarea, îngrijirea, ascultarea
P-   ,     67

problemelor și încercarea de a le înțelege fără nicio obli-


gație de a le rezolva nu sunt, pur și simplu, lucruri pe
care băieții învață să le facă atunci când cresc. Noi nu-i
lăsăm să plângă, nu-i întrebăm cum se simt în legătură
cu nimic, nu-i încurajăm să se exprime pe sine în niciun
fel semniicativ, afară de a arăta cât de „bărbați” sunt.
Lăsați un băiețel să cadă de pe bicicletă și să-și julească
genunchiul — priviți cât de repede îi spun cu toții să se
ridice și să-și revină și să înceteze cu tot plânsul acela
afurisit. „Fiilabărbat”,
referitoare pretindem
ce a simțit când s-a noi.
lovitNu
— există discuție
nu-i cere nimeni
să spună dacă este prea speriat să se urce pe bicicletă și
să încerce din nou. Răspunsul nostru automat este să-i
spunem să treacă peste, să se urce înapoi pe bicicletă și
să-și dea seama cum să meargă pe ea astfel încât să nu
cadă din nou.
Acum că a crescut și se ală într-o relație, te aștepți
ca același băiat, căruia i s-a spus să-și țină gura și să
meargă înainte, să ie un bărbat care poate să stea, să
asculte, să comunice și să îngrijească? Îți spun de pe
acum: așteptările tale sunt incorecte. Femeile au dispo-
ziții și idei diferite în mintea lor și vă așteptați toate
ca noi să ne conformăm, iar dacă nu o facem, e o proble-
mă — le spuneți prietenelor voastre, „Nu vrea să stea de
vorbă cu mine”, și „Nu-l pot face să se deschidă în fața
mea”. Dar deschiderea nu este ceva speciic nouă. Pro-
clamă, întreține și protejează — toată viața noastră, asta
este ceea ce noi, bărbații, am fost învățați și încurajați să
facem. Ni s-a spus că acesta este felul prin care își arată
68 Steve Harvey

dragostea un bărbat. Și Soluția intră fără îndoială la ca-


tegoria „întreținerii”. Desigur, întreținerea nu se rezumă
doar la bani; pentru noi, întreținerea se referă de aseme-
nea la îndreptarea răului și la elucidarea a ceea ce îi va
face pe toți să ie fericiți. Pentru că orice bărbat cu scaun
la cap știe că atunci când soția este fericită, vom i cu
toții fericiți. Și când voi sunteți fericite, există un câștig
substanțial pentru noi. Așa că noi întreținem și
rezolvăm.
Îți spun de pe acum: dacă te duci la bărbatul tău cu
o situație care poate i îndreptată și el nu încearcă să o
soluționeze, el nu este bărbatul tău — nu este îndrăgos-
tit de tine. Haide, te provoc să încerci și tu asta. Când va
veni bărbatul tău, spune-i, „Știi, pur și simplu nu suport
bucătăria asta așa cum e. Culoarea mă descumpănește
pur și simplu, dulapurile sunt toate aiurea, nu se potri-
vesc cu cuptorul și eu nu-mi pot pune mintea în ordine
aici atunci când încerc să gătesc”. Dacă el este implicat
pe de-a-ntregul, va spune fără ezitare, „Ce culoare vrei
să aibă bucătăria asta, iubito?” Spune-i „roz” și vezi dacă
până sâmbăta viitoare întreaga bucătărie nu este zugră-
vită în roz, cu dulapuri cu tot. El îți va vedea nemulțumi-
rea, va înțelege că dacă nu-ți plac dulapurile și pereții și
felul în care funcționează cuptorul, vei intra în bucătărie
cu buzele strânse — comandând mâncare gătită de la o
firmă de catering pentru că pur și simplu nu poți să
pregătești fripturile și cartoii copți așa cum vrei într-o
bucătărie pe care nu o poți suferi. Iar noi cu siguranță nu
ne dorim asta, așa că dăm fuga la magazinul de bricolaj.
P-   ,     69

Chiar dacă nu avem banii pentru o redecorare completă,


vom merge și vom găsi câteva soluții pentru dulapuri,
poate câteva mânere noi și puțin șmirghel — o grămadă
de șmirghel — pentru a-ți îndepărta de pe dulapuri cu-
loarea aceea pe care nu o poți suferi, astfel încât să le
putem reinisa exact așa cum vrei tu să ie inisate. Un
bărbat care te iubește cu adevărat abia așteaptă să facă
asta pentru tine pentru că, în mintea lui, el te vede deja
cu un zâmbet pe față, pregătindu-i locul din capul me-
sei și servind
reparat-o doaro pentru
masă bunătine. în noua
(Oh, nu bucătărie pe care
vă faceți iluzii: a
vrem
să vă vedem fericite, dar este vorba și despre proit,
doamnelor. Vă rog să înțelegeți și să respectați proitul.)
Desigur, noi acționăm cu presupunerea că Soluția
nu va i perfectă. Rămânem descumpăniți deoarece
chiar dacă răspundem într-un fel pe care îl credem logic,
femeile noastre vor răspunde inevitabil emoțional —
fapt care încurcă întotdeauna treburile tocmai când
suntem în toiul a ceea ce încercăm să realizăm. În cea
mai mare parte a timpului, noi avem impresia că răs-
punsul vostru nu este complet determinat de ceea ce
este rațional ci, în cea mai mare parte, de felul în care te
simți în ziua respectivă, în clipa respectivă. Un exemplu
perfect: bărbatul tău îți poate săruta același sân cu ace-
lași nivel de umiditate în exact aceeași poziție care te
făcea să strigi și să țipi noaptea trecută, iar în seara asta
te vei uita la el și vei spune, cu convingere, „Ce faci? Nu
vreau asta”. Și acum este total derutat deoarece, hei,
dacă tu îl săruți în locul acela și i-a plăcut ieri, îi va
70 Steve Harvey

plăcea, de asemenea, și astăzi și mâine și poimâine. Dar


în cazul tău nu e chiar așa. Ce și cum îți place se schimbă
de la o zi la alta, uneori chiar de la o clipă la alta. Și asta
nu este logic pentru noi — nu putem descifra asta în nici
un chip. Dacă înțelegem ce trebuie să facem, grozav. Dar
uneori, pur și simplu vom înțelege greșit. De multe ori,
cei mai neexperimentați dintre noi, bărbații, o vom face
de oaie rău de tot. Spre exemplu, gândiți-vă la o femeie
care intră într-o cameră într-un acces vizibil de furie; un
tip tânăr
putea și întrebe
să-și nu preaiubita
inteligent
ce s-aînîntâmplat,
domeniuliar relațiilor ar
ea ar pu-
tea să spună, „nimic”. Prostănacul acela va i cel care va
spune, „Okay, în regulă”. Dar tot el va i cel alungat cu, „La
naiba! — ai văzut că sunt agitată și ai de gând să pleci
pur și simplu fără să-mi arăți puțină grijă?” Mda, îi va lua
ceva timp să repare lucrurile.
Dar bărbatul mai experimentat — cel care poate citi
stările suletești ale doamnei sale și își dă seama când
ceva nu este în regulă — o va întreba ce s-a întâmplat și,
indiferent de câte ori răspunde ea că „nimic”, el o va în-
treba în repetate rânduri până începe să recunoască și
să-și deschidă suletul, deși în adâncul inimii sale, el va
spera cu toată iința că într-adevăr nu este nimic în ne-
regulă și că, dacă este ceva în neregulă, el va putea să
găsească o soluție pentru că nu vrea să o vadă îmbufna-
tă. Chiar și atunci când crede că ea a terminat de vorbit,
el o va presa până când problema este rezolvată deoarece
nu o poate lăsa la, „Uau, îmi pare rău că s-a întâmplat
asta”. El se va lansa imediat în Soluție.
P-   ,     71

Asta nu înseamnă că nu vei avea niciodată o conver-


sație care să dureze mai mult de două minute cu bărbatul
tău. Noi înțelegem că uneori va trebui să oferim ceva
mai mult în domeniul comunicării cu voi — că din când
în când va trebui să turnăm tot și să dezvăluim ce se pe-
trece în capetele noastre. Noi știm de asemenea că este
posibil ca voi să vreți pur și simplu să stați în brațele
noastre și să ne îmbrățișați și să tot discutăm fără abso-
lut nicio soluție. Noi putem să facem și asta. Nu este
ușor. Darșise
să stăm săpoate face. ba
ascultăm, Știm că este
chiar necesar
să luăm și la
parte inevitabil
o con-
versație lungă despre sentimentele voastre. Dar să nu vă
mire dacă aceste conversații sunt puține și la intervale
mari de timp. Conversațiile detaliate le purtați cu priete-
nele voastre. Bărbații vor doar să audă problema și apoi
să o rezolve. Este vorba despre păstrarea acestui echili-
bru — ca amândoi să înțelegeți exact ce are nevoie iecare
dintre voi pentru a i fericit în mod iresc și apoi să încer-
cați să furnizați cel puțin o parte din asta, astfel încât
ambii parteneri să aibă sentimentul că sunt într-o rela-
ție cu celălalt. Pentru bărbați, asta înseamnă că din când
în când s-ar putea să ie nevoie să stea, să nu se miște,
ci doar să asculte. Cât privește femeile, ele ar ajunge
departe dacă ar respecta felul în care sunt setați bărbații
— că noi suntem prea focalizați pe cine suntem, pe ce
facem și pe cât de mult câștigăm pentru a pierde o gră-
madă de timp stând degeaba și gândindu-ne la lucruri
care nu pot i rezolvate.
72 Steve Harvey

Bineînțeles, ar ajuta foarte mult dacă femeile ar în-


ceta să mai deschidă conversațiile cu „trebuie să stăm de
vorbă”. În clipa în care spuneți asta, defensiva noastră se
activează, uneltele pentru reparații ies la iveală, sudoarea
începe să curgă și noi galopăm printre evenimentele din
săptămânile trecute, încercând să ne dăm seama ce am
greșit, când am făcut asta și cum o vom îndrepta astfel
încât să nu mai avem necazuri.
De fapt, eu cred că este o idee bună ca, dacă nu vreți
decât să vă descărcați nervii, să începeți conversația cu
ceva simplu, cum ar i, „Iubitule, uite, nu e nimic în nere-
gulă — vreau doar să spun ceva”. Asta este o frază grozavă
de început; ne permite nouă să ne relaxăm, să coborâm
din boxa martorilor, să ne dăm la o parte uneltele pentru
„reparații”, să stăm și să ascultăm cu adevărat ce aveți
voi de spus.
PARTEA A DOUA

De c e f a c Bă r b a ț i i
ceea ce fac
5

SĂ ÎNCEPEM CU ÎNCEPUTUL

El vrea să se culce cu tine

ealizam Emisiunea Matinală Steve Harvey live, de


la distanță, în Detroit și o femeie a venit spre po-
dium pentru a ne saluta pe mine și echipa — o

R
fată foarte atrăgătoare, bine îmbrăcată, cu un ten închis
la culoare și frumos, dinți albi încântători, un trup su-
perb îngrijită din cap până-n picioare. Și când a început
să vorbească, chiar m-a descumpănit deoarece se sim-
țea în vocea ei că e matură, dar pur și simplu nu arăta
așa cum vorbea. Așa că am întrebat-o ce vârstă are; ea a
răspuns că are 42 de ani. M-a uluit. Nu-i dădusem mai
mult de treizeci de ani. Apoi am întrebat-o câți copii are.
„Cinci”, a zis ea zâmbind foarte larg. „Am trei ai mei și doi
adoptați.”
Stăteam acolo gândindu-mă, uau — grozavă treabă.
A trecut de patruzeci de ani, are grijă nu numai de copiii
76 Steve Harvey

cărora le-a dat naștere, ci și de alți doi pe care i-a adop-


tat din bunătatea și generozitatea inimii ei și arată cu
câțiva ani buni mai tânără decât este în realitate — chiar
e stăpână pe situație. Să im înțeleși: nu intenționam să
fac nimic cu aceste informații pentru că, ghici ce? Sunt
un bărbat cu o căsnicie fericită — cu accentul pe fericită.
Dar cu câțiva ani în urmă,conversația aceea s-ar i desfășu-
rat într-o manieră complet diferită și nu aș i întrebat-o
nimic despre copiii săi, unde lucrează, cum trăiește —
nimic din toate acestea.
Dar era un tip care, în timp ce noi continuam să ne
facem emisiunea, îi invadase cu totul spațiul — cu el era
altă poveste. Evident, avea planuri pentru această doamnă.
Puteai să-ți dai seama de asta după felul în care se aple-
ca înspre ea, sorbindu-i iecare cuvânt. Oh, îi vorbea ca și
când nu ar i existat sutele de persoane care îi înconju-
rau — ca și când eu și coprezentatorul meu nu ne alam
în toiul unei emisiuni. Știam ce încerca el să facă. Dar
evident, ea nu avea nicio idee.
În fața tuturor, în timpul unei pauze publicitare,
am întrebat-o, „ El ce vrea?”
Ea a râs și mi-a aruncat o privire descumpănită.
„Nimic”, a chicotit. „Nu facem decât să discutăm mărun-
țișuri”. Atenție, tipul care încerca să discute cu ea nu
scoate un cuvânt. El știe că știu. Și după alte câteva pau-
ze publicitare și o mulțime de mișcări vădite, i-am spus
în cele din urmă că el dorea mult mai mult decât o sim-
plă conversație.
P-   ,     77

„Vrea ceva de la tine”, am zis eu. „Pot să ți-o dovedesc.”


Acum, mulțimea, alcătuită în cea mai mare parte

din femei,
zis eu. mă împinge
„Întoarce-te deacum,
chiar la spate. „Uite cum
privește-l facem”,
în față am
și nu-ți
îndepărta privirea de la ochii lui. Acum, spune-i câți copii
ai și urmărește-i reacția”.
Bărbatul a părut calm până când ea a ajuns la cu-
vântul cinci. S-a dat înapoi ca un cal speriat; întreaga lui
structură facială s-a schimbat și chiar dacă și-a acoperit
gura, nu a putu opri un „Ooo” de surpriză să-i scape de
pe buze.
Nici că s-ar i putut îndepărta de ea mai repede. La
pauza următoare, se ala la celălalt capăt al locului unde
se desfășura evenimentul — la cincisprezece metri dis-
tanță, în fața unei alte femei. Vedeți, el voia ceva de la ea,
dar acel ceva nu includea cinci copii. El avea un job bun,
părea inteligent. Îmi spusese că făcea bani frumoși; cu
toate acestea, era limpede, el nu-și putea vedea banii
împărțiți între atât de mulți. În timp ce lirta cu această
femeie, tot ce-și putea închipui era cum treceau la treabă,
fără obligații.
Coprezentatorul meu a râs de n-a mai putut și m-a
întrebat cum de am știut toate astea. E ușor: când un
bărbat te abordează, are un plan. Și planul principal e să
se culce cu tine sau să ale de ce este nevoie pentru a se
culca cu tine.
Iată o generalizare dar, din experiența mea, este
adevărată. Femeilor le place să tot stea de vorbă fără să
78 Steve Harvey

aibă vreun alt scop decât acela de a vorbi, însă noi, băr-
bații, noi pur și simplu nu suntem făcuți pentru a sporo-
văi de dragul sporovăielii — nu avem timp de asta. Noi,
bărbații, suntem iințe foarte simple: dacă ne place ceea
ce vedem, venim acolo. Dacă nu vrem nimic de la voi, nu
venim. Punct. Vă rugăm să rețineți această parte, astfel
încât, data viitoare când un bărbat vine la voi, să vă puteți
reaminti mereu în sinea voastră: bărbatul vrea întot-
deauna ceva. Întotdeauna. Și când vine vorba de femei,
planul acela
dacă ești este întotdeauna
dispusă să te culci cusă
el ale
și (2)două
dacălucruri:
ești, cât(1)
de
mult îl va costa să te facă să te culci cu el.
Asta este misiunea lui în club.
Asta este însărcinarea lui în sala de mese de la
birou.
Asta pune la cale când trece pe lângă toate acele
scaune la biserică și ia loc pe banca de lângă tine.
Dacă un bărbat te vede și te întreabă ce mai faci, de
ce crezi tu că a venit până acolo? Nu a venit la tine pen-
tru a ala ceva de la tine, pentru a ala despre interesele,
gusturile și nevoile tale. Asta fac femeile când sunt inte-
resate să cunoască pe cineva. Pentru un bărbat este pur
și simplu mai puțin complicat: îi place ce a văzut din ce-
lălalt capăt al încăperii și acum are să se ducă acolo și să
ia acel ceva. Nu-i pasă deloc de personalitatea ta sau cu
te ocupi; prietenii tăi nu înseamnă nimic pentru el și e
irelevant dacă tu crezi în Iisus. El vrea să știe doar dacă
ar putea să se culce cu tine, și stă de vorbă cu tine pentru
P-   ,     79

a stabili cu exactitate cât de mult trebuie să investească


pentru a obține ceea ce vrea.

valoriCând spun „să


monetare; investească,”
vorbesc despre nu vorbesc
valorile taledoar despre
— preten-
țiile tale. El încearcă să vadă dacă „prețul” tău este prea
mare, dacă este convenabil, dacă se poate pe credit, dacă
se poate obține în noaptea asta. Dacă tu nu emiți niciun
fel de pretenții, atunci ești liberă — începe jocul. El știe
că te poate aduce în pat cu un minim de efort. Dar dacă
îi spui direct că ai pretenții — că ai nevoie de timpul, de
respectul și de atenția sa — atunci știe că ești costisitoare,
că va trebui să depună efort pentru a căpăta prăjiturica.
Pentru unii bărbați, costul respectiv s-ar putea să ie
prea mare — ei nu vor decât să se distreze și nu sunt
deloc interesați să „investească” timp, respect și angaja-
ment. Este posibil ca un bărbat să estimeze pe loc,
„Doamne, trebuie să trec pe acolo de două sau de trei ori
pe săptămână, benzina costă un dolar treizeci de cenți
litrul, mai am o femeie după care umblu, va trebui să o
sun și toate cele. Nu, prețul ăsta e peste ce-mi permit eu”.
Pentru un alt bărbat, prețul aișat de tine s-ar putea să
ie convenabil.

acumAcestea sunt informații


știi că atunci utile pentru
când un bărbat tine, pentru
te abordează, că
poți da
la o parte nimicurile, îți poți expune pretențiile (despre
care voi vorbi mai târziu) și poți stabili imediat dacă
este dispus să plătească pentru ceea ce caută. În regulă,
deci, doamnelor: acum nu mai este niciun secret — și
80 Steve Harvey

puteți acționa în consecință. Când nu sunteți conștiente


că toți bărbații au planuri, voi nu emiteți niciun fel de
pretenții la adresa lor, iar dacă nu stabiliți nicio regulă
de bază, atunci, în principiu, le spuneți că sunteți deschi-
se la regulile lor . Ați stabilit că nu vă pasă cât de des
sună, când vine pe la voi, cât de des stați de vorbă, ori
dacă el vă deschide ușa; asta înseamnă că vă va suna
când este el gata, nu vă va deschide nicio ușă și chiar
dacă i-ați cerut să ie acolo la șapte, el nu va veni până la
opt — toate
bărbații acestea deoarece
au întotdeauna (a)șinu
un plan (b)ainu
conștientizat
ai acționat că
ți-
nând cont de asta.
Exact asta era în mintea socrului meu atunci când una
dintre iicele mele ne-a adus acasă așa-zisul ei „iubit”
pentru o cină în familie. Ar trebui să știți că socrul meu
este unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am
întâlnit vreodată în viața mea — este un bărbat pe care
îl admir, iar eu admir foarte puțini bărbați. Lucrurile
care îi ies din gură sunt de regulă, dacă nu mereu, la
subiect și mă pun pe gânduri. La fel a fost și în seara re-
spectivă, când l-a așezat pe acest băiat pe canapeaua din
sufragerie și l-a întrebat fără ocolișuri:

- Așadar, ce planuri ai cu nepoata mea?


Tânărul, în jur de treizeci de ani, l-a întrebat foarte
simplu:
- La ce vă referiți?
- Mă refer exact la ce am întrebat, a zis socrul meu.
Ce plan ai?
P-   ,     81

- Nu am niciun plan, a zis acesta.


- Atunci, ce faci? a întrebat socrul meu.

- Eu încerc doar să o cunosc, a insistat el.


- Dar care este planul tău? Spre ce se îndreaptă asta?
a răspuns imediat socrul meu.
În cele din urmă, sub presiunea interogatoriului și a
celor doi bărbați de culoare cu spatele drept și cu iguri
serioase care îi spuneau limpede că știu jocul, băiatul a
cedat în inal și a rostit cele cinci cuvinte fatidice:
- Noi doar pierdem vremea împreună.
Socrul meu a stat acolo și l-a privit ix timp de un mi-
nut, mulțumit în cele din urmă că a descoperit adevărul.
Simțise gustul sângelui.
- Bun, atunci — în regulă, a zis socrul meu încet. Hai
să-i împărtășim și ei asta, că voi nu faceți decât să „pier-
deți vremea împreună”. Hai să vedem cum se va simți ea
iind în postura celei cu care se pierde vremea. Hai să
mergem la ea cu asta.
Ea a fost foarte furioasă atunci când, câteva minute
mai târziu, i-am spus despre planurile bărbatului ei —
că ei doar „pierd vremea împreună.” Asta pentru că ea

știe, din discuțiile


constante pe tema șibărbaților,
actualizările și sesiunile
că atunci noastre
când vine vorba
de relații, ie se pierde vremea cu tine, ie ești material
potențial pentru termen lung. Nu le poți avea pe amân-
două. În mod clar, el avea un plan diferit de al ei.
82 Steve Harvey

Din fericire, iica mea ne avea pe mine și pe bunicul


ei care să o ajutăm să descifreze planul bărbatului ei.
Dar nu toate femeile au o igură paternă prin preajmă
care să le învețe despre acest joc. Așa că, atunci când
bărbatul acela vine zâmbind și te abordează și vorbește
ca și cum chiar este interesat de tine, poartă-te ca și cum
ai ști. Deoarece acum chiar știi: vrea să se culce cu tine.
Care este prețul tău?
Dacă îi spui de la bun început, el îți va spune de la
bun început dacă prețul este prea mare pentru el. Și
după aceea poți trece mai departe.
6

TROFEELE VS. FEMEILE


CARE MERITĂ PĂSTRATE

Cum disting bărbații între femeile interesate


de căsătorie și cele cu care se pot juca

O
ricine mă cunoaște cu adevărat știe despre pasi-
unea mea pentru pescuit. Întotdeauna mi-au plăcut
momentele liniștite speciice acestui sport — să
stau pe mal sau pe puntea unui vas, în larg. Nu există un
sentiment mai mare de pace. Dar tânjesc și după explo-
zia bruscă de adrenalină care apare atunci când simt un
pește la celălalt capăt al undiței; nu-ți poți închipui iorul
care apare atunci când trebuie să utilizez până la ultima
picătură de forță și spirit pentru a vedea dacă pot păstra
peștele în undiță, dacă îl pot mulina și dacă îl pot aduce
în barcă.
84 Steve Harvey

Și apoi vine partea grea — să hotărăsc dacă să păstrez


peștele sau să îl arunc înapoi. Așa că pe lângă pescuirea,
capturarea și mulinarea peștilor, simt încă o euforie
atunci când sunt obligat să mă uit la ei, să văd cum se
simt și să evaluez dacă ajung pe stringherul meu. Și
credeți-mă: un pește trebuie să ie cu adevărat special
pentru a ajunge pe stringherul meu. Altfel, este aruncat
înapoi în apă, pentru a-mi putea continua pescuitul.
Un bărbat pescuiește din două motive: practică pes-
cuitul sportiv sau pescuiește pentru hrană, fapt ce în-
seamnă că ie va încerca să prindă cel mai mare pește pe
care îl poate prinde, îi va face o fotograie, îl va admira
împreună cu amicii lui și îl va arunca înapoi în mare, ie
va lua peștele cu el acasă, îl va cântări, va face ileuri din
el, îl va da prin mălai, îl va prăji și și-îl va pune în farfurie.
Aceasta, cred eu, este o analogie grozavă pentru felul în
care caută bărbații femei.
Vedeți voi, bărbații sunt vânători de la natură, iar
femeile au fost plasate în poziția de pradă. Gândiți-vă
la asta: înainte, un bărbat își „alegea” o soție, o „poftea”
la cină, trebuia să obțină „permisiunea” tatălui fetei pen-
tru o lua în căsătorie ba chiar, în unele cazuri, pentru a

putea ieși cu
spus toată ea. nu
viața Noidoar
am urmărit — de
că alergatul fapt,femei
după nouăera
ni s-a
un
lucru bun, ci că era și iresc. La rândul lor, femeile au fost
de acord cu asta ani de zile; de câte ori n-ați zis, tu sau
una dintre prietenele tale, „Îmi place când un bărbat
aleargă după mine”, sau „Am nevoie ca el să ie romantic
P-   ,     85

și să-mi ofere lori și să mă facă să simt că sunt dorită”?


Flori, bijuterii, telefoane, întâlniri, curtare — acestea
sunt toate arme din arsenalul nostru pentru vânătoare
atunci când pornim după voi.
Dar întrebarea rămâne întotdeauna: după ce vă
agățăm, ce vom face cu voi? Folosindu-mă de dragostea
mea față de pescuit ca de un ghid, ilosoia mea este că
bărbații vor trata femeile ca pe unul dintre aceste două
lucruri: un trofeu sau o femeie de care să ții. Felul în care
ne întâlnim, felul în care decurge conversația, felul în
care se derulează relația și pretențiile pe care le emiți
pentru un bărbat vor determina, luate împreună, dacă
vei i tratată ca un trofeu — ceva care este aruncat îna-
poi — sau ca o femeie care merită păstrată, genul de fe-
meie alături de care bărbatul se poate vedea întemeind
un cămin. Și, așa cum voi explica în continuare, felul în
care diferențiem între cele două este foarte simplu.

UN TROFEU…
Nu are nicio regulă, nicio pretenție, niciun respect
față de sine însăși și nici principii după care să se ghideze,
iar noi, bărbații, o putem mirosi de la o distanță de un
kilometru și jumătate. Ea este petrecăreața care ia o în-
ghițitură din Long Island Ice Tea-ul ei sau o înghițitură
din tequila ei Patrón, apoi își anunță pretendentul că nu
vrea decât să „iasă în oraș și să vadă cum merg lucrurile”,
și este femeia care se îmbracă într-un stil conservator la
86 Steve Harvey

birou, este o maestră în materie de networking, dar nu


are nici cea mai vagă idee despre cum să abordeze băr-
bații. Ea nu are planuri pentru niciuna dintre relațiile
curente, nu se așteaptă la nimic deosebit din partea unui
bărbat și nu impune nici măcar o condiție sau o restricție
asupra cuiva alat în fața ei — ea spune foarte limpede
că este dispusă pentru orice urmează să se întâmple.
Bineînțeles că de îndată ce îi comunică unui bărbat, prin
vorbe și fapte, că o poate trata cam în orice fel vrea, toc-
mai asta
coadă se înscrie
să se va întâmpla.
pe listăCrede-mă, bărbații vor sta la
pentru asta.

O FEMEIE CARE MERITĂ PĂSTRATĂ…


Nu cedează niciodată cu ușurință, iar standardele/
pretențiile apar din clipa în care deschizi gura. Vedeți
voi, ea își înțelege puterea și o mânuiește ca pe o sabie
de samurai. Ea impune — nu pretinde — respect doar
prin felul în care se poartă. Te poți duce la ea și îți poți
folosi cele mai bune strategii, și deși este posibil să ie
impresionată de ceea ce spui, asta nu garantează deloc
că va lăsa conversația să meargă mai departe și cu atât
mai puțin că îți va da numărul ei de telefon și va i de
acord să-ți ofere o parte din timpul ei prețios. Bărbații
știu automat din clipa în care deschide gura că, dacă o
vor, va trebui să se conformeze standardelor și pretențiilor
ei sau să o lase baltă, pentru că ea a terminat-o cu jocu-
rile și nu este interesată să joace. Dar ea va transmite, de
P-   ,     87

asemenea, toate semnalele că este capabilă să ie loială


unui bărbat și să aibă grijă de el, să ie recunoscătoare
pentru ce aduce el în cadrul relației și pregătită pentru
dragoste — dragoste adevărată, de durată.

Ș tiri de ultimă oră: nu bărbatul este cel care de-


termină dacă ești un trofeu sau o femeie care merită
păstrată — ci tu o faci. (Nu urî j ucătorul, urăște jocul .)
Când te abordează un bărbat, tu ești cea care deține con-
trolul total asupra situației — dacă poate sta de vorbă cu
tine, îți poate cumpăra o băutură, poate dansa cu tine, îți
poate obține numărul, te poate conduce acasă, te poate
vedea din nou, toate acestea. Noi vrem cu siguranță toa-
te astea de la tine; tocmai de aceea am stat de vorbă cu
tine de la bun început. Dar tu ești cea care hotărăște
dacă ne vei oferi vreunul dintre lucrurile pe care le do-
rim și metoda prin care le vom căpăta mai exact. Locul
pe care îl ai în ochii noștri este dictat de cum controlezi
situația. Fiecare cuvânt pe care îl spui, iecare mișcare pe
care o faci, iecare semnal pe care îl dai unui bărbat îl vor
ajuta să determine dacă ar trebui să te manipuleze, să ie
cinstit cu tine sau să treacă mai departe la următoarea

femeie ca să mai facă puțin pescuit sportiv.


Îmi place să cred că felul în care tratezi situația
aceasta se aseamănă mult cu felul în care urci în ierarhie
la serviciu. Gândește-te puțin: curtarea seamănă mult cu
o afacere; cea mai bună metodă de a avea succes este să
stăpânești la perfecție și să controlezi lucrurile pe care
88 Steve Harvey

le poți controla. Atunci când mi-am făcut debutul în in-


dustria spectacolelor știam că vreau să devin un come-
diant de elită. Dar cum proprietarii clubului nu mă
cunoșteau bine, tot ce am putut obține a fost o reprezen-
tație în deschiderea programului — primul tip care urcă
pe scenă, cincisprezece minute să-mi fac numărul și
apoi jos de pe scenă cu mine. Totuși, știam că dacă mă
descurc bine — vin la timp, îmi fac cunoștințe și, cel mai
important, ofer spectacole amuzante și care dau de gândit,
asta va facede
amintească camine
publicul și proprietarii
— puteam clubului
să obțin jobul să îșide
suprem
cap de aiș, comediantul al cărui nume apare pe marchiză,
și patruzeci și cinci de minute în care să fac oamenii să
țipe de râs. Mi-am controlat cele cincisprezece minute
făcând lumea să râdă suicient de tare încât să-și amin-
tească de mine, și apoi am transformat asta în reprezen-
tații în care eram comediantul care avea „rolul principal”,
artistul care primește treizeci de minute pe scenă. Și
după aceea am făcut același lucru cu cele treizeci de mi-
nute de scenă, făcând lumea să râdă atât de tare, încât
proprietarii de cluburi nu au avut încotro și m-au trans-
format pe mine în reprezentația principală.
Vedeți? Succesul meu în a deveni unul dintre Regii
Comediei s-a bazat pe dorința și capacitatea mea de
a-mi controla produsul — reprezentația — lucru care
m-a făcut, în cele din urmă, exact ceea ce voiam să iu. Și
făcând asta am obținut exact ce voiam — succes. Același
lucru este valabil și pentru o femeie care vrea să ie mai
degrabă „una care merită păstrată” și nu un trofeu. Tu
P-   ,     89

controlezi ce poți controla — imaginea ta, felul în care te


comporți, felul în care le permiți bărbaților să-ți vorbeas-
că și să te abordeze — și utilizezi asta pentru a obține re-
lația pe care o vrei.
Permite-mi să îți clariic asta: imaginează-ți că ești
într-un club de itness și ești pe aparatul de urcat scările,
în brasiera ta atletică și roșie și în pantalonii de gimnas-
tică din spandex, asortați și strânși pe corp, sclipind și
înrourată de transpirație, făcându-ți antrenamentul,
arătând cu adevărat în formă și sexi. Intră un tip arătos —
arată bine, în formă, nu are niciun inel pe deget și când
vine la banda de alergare de lângă locul unde te antre-
nezi tu, atracția dintre voi doi este electrizantă; el zâm-
bește, tu îi zâmbești înapoi; tu mergi la un alt aparat,
vine și el la unul nu prea departe de tine; el îți aruncă o
privire, tu îi răspunzi aruncându-i o privire. Și când ter-
minați amândoi antrenamentele, el iese la atac — vine la
tine și sparge gheața.
„Se pare că ai avut un antrenament bun”, ar putea să
spună el, privindu-te în ochi și lăsându-și apoi privirea
să întârzie undeva în zona șoldurilor tale. „O femeie care
se îngrijește. Bravo.”

Felul în care răspunzi — felul în care controlezi


acest schimb — va face toată diferența între a i conside-
rată ceva care trebuie aruncat înapoi sau o femeie care
merită păstrată. Spune ceva similar cu „Știi, fetele tre’ să
arate bine” și apoi fă o piruetă rapidă ca el să te poată
vedea mai bine, și bărbatul acela va face un calcul
90 Steve Harvey

mental despre cât de repede te poate aduce în patul lui


și dacă își poate schimba brusc intervalul de antrena-
ment astfel încât să nu te mai vadă după ce faceți sex. Un
bărbat va stabili doar din acele șase cuvinte și din acea
acțiune minusculă că tu ești o femeie pe care o poți avea
cu ușurință — cineva care caută să se distreze și care se
menține în formă doar pentru a-și face corpul să arate
cum trebuie astfel încât bărbații să se poată uita la el și
chiar să le placă. Te asigur, următoarele câteva propozi-

ții care îide


serioase vora ieși pe gură
te pescui vor include
și, dacă câteva tentative
muști momeala, el te va
prinde total în plasa lui. Și după aceea va lăsa lucrurile
să-și urmeze cursul.
Dar răspunde-i spunând ceva cum ar i „Mulțumesc,
sănătatea este importantă mine și antrenamentul este o
modalitate grozavă de a rămâne în formă”, și el știe că va
trebui să sape puțin mai adânc pentru a ala mai multe
despre tine. Asta nu este vreo garanție că el va crede că
ești o femeie care merită păstrată — va trebui să spui
ceva mai mult decât această frază scurtă — dar cel puțin
el nu te va eticheta imediat ca pe ceva care trebuie aruncat
înapoi. Comentariile tale l-ar putea face să povestească
de ce face sport, ceea ce poate duce la o conversație
semniicativă despre interesul comun de a vă menține în
formă. Și asta l-ar putea face să pună mai multe întrebări
pentru care o femeie care merită păstrată va avea o mul-
țime de răspunsuri — presărate desigur cu suiciente
condiții pentru a-l face pe acest bărbat să înțeleagă că tu
P-   ,     91

ești o femeie care merită păstrată, cineva care caută un


bărbat care va rămâne prin preajmă.

Acum,
păstrată nudacă dezvălui
ai nicio că că
garanție eștitipul
o femeie
acestacare merită
nu va dispă-
rea pur și simplu. Unii bărbați chiar se ocupă doar cu
pescuitul sportiv și nu au nicio intenție de a face altceva
decât să arunce înapoi femeile cu care se culcă. Dacă așa
stau lucrurile cu acest bărbat, atunci lasă-l să plece —
ce-ți pasă ție? El nu este bărbatul pe care îl cauți. Eu în-
țeleg că ție și prietenelor tale vi s-a spus ani de-a rândul
că pur și simplu nu refuzi nicio șansă atunci când un
bărbat vine spre tine — el ar putea i Alesul. Dar eu mă
alu aici pentru a vă spune că ilosoia asta este pur și
simplu idioată. Femeile sunt inteligente — voi toate vă
puteți da seama când prietenii voștri mint, știți când
copiii voștri sunt puși pe rele, colegii nu pot să țină se-
crete față de voi la serviciu. Voi vă grăbiți să le dovediți
iecăruia că nu sunteți proaste, că le puteți descifra pla-
nurile de departe și că nu le veți permite să se joace cu
voi. Dar când se ajunge la relațiile voastre cu sexul opus,
toate acestea zboară pe fereastră, renunțați la puterea
deținută și pierdeți complet controlul asupra situației —
cedați în fața oricărui tip care vă privește de două ori.
Doar pentru că s-a întâmplat să se uite la voi de două ori.
Tot ce vă spun eu să faceți este să tratați situația cu
inteligență. Înțelege că dacă acest bărbat nu este interesat
de o relație serioasă, tu nu îl vei face să se răzgândească
doar pentru că ieșiți în oraș și sunteți intimi. Tu ai putea
92 Steve Harvey

i cea mai perfectă femeie de pe fața pământului — ești


capabilă de conversație inteligentă, gătești un mic dejun
excelent, îi masezi spatele la fel de ușor cum ai face un
senviș, ești independentă (ceea ce înseamnă, pentru el,
că nu vei sta cu mâinile în buzunarele lui) — dar dacă nu
este pregătit pentru o relație serioasă, el te va trata ca pe
un pește trofeu. Un exemplu perfect pentru asta se gă-
sește în această „Strawberry Letter” — acestea sunt
scrisori pe care Emisiunea Matinală Steve Harvey le pri-
mește de la ascultătorii
mod evident săi — să-și
tocmai începea trimisă
deadeseama
o femeie
că care în
nu era
decât o jucărie:

Mă văd cu un bărbat de șase luni și totul pă-


rea în regulă până în ianuarie anul acesta.
Am ieșit împreună și ne-am vizitat reciproc
dar, brusc, el nu a mai sunat și atunci când îl
sun eu pare încântat, dar după aceea este
foarte expeditiv cu mine. Plănuiește călătorii
și le anulează. Și când îl întreb dacă ar trebui
să încetăm complet comunicarea, el răspun-
de „nu”. Dar se poartă ca și cum nu ar vrea să

ie deranjat.
place Nu știude
în continuare ceel,s-adar
întâmplat și îmi
mă deranjează
pur și simplu să știu că l-ar putea preocupa
un lucru pe care nu mi-l împărtășește, ori
poate că a găsit o femeie și vrea să mă țină pe
mine de rezervă.
P-   ,     93

El practică pescuitul sportiv și, în inima ei, ea știe


asta. Dar ea încearcă în continuare să reziste și să vadă
dacă el își va face datoria față de ea. Orice femeie în situa-
ția asta ar trebui să-l lase în pace pe tipul acela. În loc să
investești tot acest timp și această energie într-un băr-
bat care nu poate și nu vrea să se ridice la înălțimea aș-
teptărilor tale, lasă-l pe tipul acela să dispară. Și apoi,
când apare următorul bărbat, preia de la bun început
controlul și informează-l care sunt regulile tale de bază
(vezi
Facețicapitolul meu
rost de câtev „Bărbații
a”): respectă
„Nu răspund standardele
la telefon —sear
după 10 a
deoarece copiii mei au adormit și eu mă odihnesc”; „Res-
pect bărbatul care vine atunci când spune că va veni și
care sună atunci când întârzie”; și „Eu nu fac sex cu ni-
meni până nu sunt sigură că suntem într-o relație serioasă
și sinceră — nu practic sexul fără obligații” sunt toate
reguli elementare acceptabile pentru orice bărbat care
te abordează. Dacă acele reguli elementare sunt prea
mult pentru el, se va îndepărta pentru că practică pescu-
itul sportiv.
Dacă totuși el este un bărbat așezat și știe că pentru
a-și întregi viața are nevoie de o femeie așezată, el va
rămâne prin preajmă și va duce conversația mai departe.
Acela este bărbatul care este dispus să depună efort —
care știe că va face mai mult decât să te seducă, să obțină
ceea ce vrea și să meargă mai departe. Tipul ăsta? El este
omul tău. El caută o femeie care să merite păstrată și
după ce va îți demonstra că merită timpul tău, îl poți lăsa
94 Steve Harvey

să te ducă acasă, să te facă ileu, să presare mălai pe tine,


să te prăjească și să te servească pe un platou delicios.

întreAipescuitul
nevoie desportiv
mai multe exemple
și femeile care
care să diferențieze
merită păstrate?
Citește mai departe:

1. O femeie care impune respect merită păstrată;


o femeie care le permite bărbaților să scape
basma curată după ce o tratează fără respect
este una care va i aruncată înapoi.
2. O femeie îmbrăcată adecvat — are farmecele
acoperite rezonabil, dar este totuși sexi, este
o femeie care merită păstrată; o femeie care
este îmbrăcată sumar și care emană sexuali-
tate este una care va i aruncată înapoi.
3. O femeie care nu te va lăsa să îi pipăi tot
corpul în timp ce dansați este una care me-
rită păstrată; o femeie care se dezlănțuie și
care oferă un spectacol pe ringul de dans ce
ar face-o să roșească și pe dansatoarea din
videoclipurile hip-hop Karrine Steffans este
o femeie care va i aruncată înapoi.
4. O femeie care ia numărul unui bărbat, dar nu
și-l dă pe al ei este una care merită păstra-
tă; o femeie care oferă numărul de acasă, de
la serviciu, cel de mobil, e-mailul și adresa
de acasă unui bărbat care nu a făcut altce-
P-   ,     95

va decât să-i cumpere o băutură și a întrebat


cum o poate contacta este o femeie care va i
aruncată înapoi.
5. O femeie care poate susține o conversație
respectuoasă și respectabilă cu un bărbat și cu
mama acestuia este una care merită păstra-
tă; o femeie care se cutremură la perspectiva
de a trebui să stea de vorbă cu cea mai im-
portantă femeie din familia bărbatului este o
femeie care va i aruncată înapoi.
6. O femeie care se poate adapta la orice situație
apărută în calea ei — poate face față întâlni-
rii Asociației de Părinți și Profesori, în sala
de ședințe a companiei, într-un restaurant,
la un eveniment sportiv — este o femeie care
merită păstrată; o femeie care nu poate al-
cătui o propoziție coerentă sau care lasă să
se înțeleagă limpede că nu este interesată să
facă asta este una care va i aruncată înapoi.
7. O femeie care știe că vrea să se căsătorească
și să întemeieze o familie și îi spune bărbatu-
lui asta deolafemeie
păstrată; bun început
care nueste
areuna care pentru
un plan merită
viața ei sentimentală mai departe de week endul
viitor este una care va i aruncată înapoi.
8. O femeie pe care o putem prezenta prieteni-
lor și familiei noastre este una care merită
96 Steve Harvey

păstrată; o femeie pe care nici măcar nu ne


deranjăm să o prezentăm prietenilor și fami-
liei este una care va i aruncată înapoi.
9. O femeie care zâmbește, are grijă de sine și
este mulțumită în general de viața ei este o
femeie care merită păstrată; o femeie care
nu se îngrijește pe sine și este irascibilă tot
timpul, este de o aroganță mai mare decât
oceanul și nu ezită să doboare pe cineva din
cuvinte pentru cea mai măruntă vină este
una care va i aruncată înapoi.
10. O femeie care își arată recunoștința pentru
tot ce faci pentru ea este o femeie care merită
păstrată; o femeie care se poartă ca și cum
nimic din ceea ce faci tu nu o poate face feri-
cită este una care va i aruncată înapoi.
11. O femeie loială este una care merită păstra-
tă; o femeie care îl caută pe următorul este
una care va i aruncată înapoi.
12. O femeie care înțelege că un bărbat își vali-
dează masculinitatea prin cine este, cu ce se
ocupă și cât de mulți bani face, și care știe
cum să-și regleze in relația astfel încât băr-
batul ei să aibă sentimentul că își face treaba
este o femeie care merită păstrată; o feme-
ie care își agită cecul de salariu și inluența
ca pe o sabie și care desconsideră cariera și
P-   ,     97

contribuțiile inanciare ale bărbatului este o


femeie care va i aruncată înapoi.

C UM SĂ-ȚI DAI SEAMA DACĂ AI ÎNTÂLNIT


PE CINEVA CARE CAUTĂ O FEMEIECARE MERITĂ
PĂSTRATĂ SAU UNA PE CARE SĂ O ARUNCE ÎNAPOI
1. Dacă conversația lui cu tine este extrem
de supericială și nu pare să progreseze
niciodată dincolo de suprafață, el practică
pescuitul sportiv; dacă el pare realmente
interesat de nevoile tale, de viața ta, de
dorințele tale și de viitorul tău, atunci
este în căutarea unei femei care merită
păstrată.
2. Atunci când desconsideră râzând solici-
tările și standardele tale, el practică pes-
cuitul sportiv; dacă pare dispus să îți res-
pecte regulile și chiar merge cu ele până
la capăt, atunci el este în căutarea unei
femei care merită păstrată.
3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar aș-
teaptă mai mult de douăzeci și patru de
ore înainte să sune, el practică pescuitul
sportiv; dacă te sună imediat, el îți arată
că este realmente interesat de tine și, cel
98 Steve Harvey

mai probabil, se ală în căutarea unei fe-


mei care merită să ie păstrată.

4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă


pe tine să plătești sau achită doar partea
lui din nota de plată, el practică pescui-
tul sportiv; dacă achită el nota de plată,
arată că e dispus să te întrețină, ceea ce
înseamnă că este, probabil, în căutarea
unei femei care merită păstrată.
5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anu-
mită oră și apare în mod constant mai târ-
ziu, fără a avea măcar bunul simț să dea
un telefon, probabil că practică pescuitul
sportiv; dacă vine atunci când trebuie să
vină, el se ală în căutarea unei femei care
merită păstrată.
6. Dacă nu îi întâlnești niciodată prietenii,
familia, colegii sau alte persoane pe care
le consideră importante, el practică pes-
cuitul sportiv; dacă teprezintă apropiaților
lui, este posibil ca el să ie în căutarea
unei femei care merită păstrată.
7. Dacă îți oferă întruna scuze referitoare la
de ce nu îți poate întâlni prietenii și fa-
milia, el practică pescuitul sportiv; dacă
este de acord să vină la grătarul făcut în
familie sau la un eveniment social unde
P-   ,     99

va i prezentat familiei, prietenilor și co-


legilor, este posibil ca el să te considere o
femeie care merită păstrată.
8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a co-
piilor, el practică pescuitul sportiv; dacă
este dispus să-ți întâlnească copiii și își
face apariția cu daruri și poate relaționa
cu ei într-un fel care să-i facă să se sim-
tă în largul lor în preajma lui, atunci este
posibil ca el să considere că tu și copiii tăi
meritați să iți păstrați.
9. Dacă nu are stabilitate inanciară, emo-
țională și spirituală, este posibil ca el să
facă pescuit sportiv; dacă este capabil să-și
întrețină și să-și apere potențiala familie
așa cum ar trebui să o facă un bărbat ade-
vărat, atunci este posibil ca el să caute o
femeie care merită păstrată.
10. Dacă pledează în favoarea unei relații
„deschise” și spune că nu este deranjat
ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el
practică pescuitul
relația voastră sportiv;
să ie dacășivrea
exclusivă este ca
de
acord să se vadă doar cu tine, el te consi-
deră o femeie care merită păstrată.
7

BĂIEȚII MAMEI

Î
n iecare zi, în Emisiunea Matinală Steve Harvey, eu și
coprezentatoarea mea, Shirley, avem un segment
foarte popular, intitulat „Strawberry Letter 23” pe
parcursul căruia ne invităm ascultătorii să ne lase să îi
ajutăm să-și rezolve problemele. Primim tot felul de
e-mailuri și scrisori de la oameni disperați să primească
sfaturi despre cum să abordeze copiii neascultători, șeii
mult prea exigenți, iubiții care înșală, băieții mamei scă-
pați de sub control, membrii zgârciți ai familiei, prietenii
oribili — orice ți-ar trece prin minte, noi auzim despre
asta. Unele întrebări sunt extrem de triste, unele sunt
atât de surprinzătoare, încât te fac să duci mâna la piept,
iar altele te fac pur și simplu să clatini din cap și să te
întrebi cum de a rezistat persoana care îți cere sfatul.
Oamenii care scriu acele scrisori nu fac asta într-un
vid; pentru iecare problemă abordată în „Strawberry
Letter 23”, există mii de ascultători în lume care se con-
fruntă cu aceeași dramă în propriile lor vieți. Noi ne
oferim opiniile despre situație și câteva sugestii
102 Steve Harvey

rezonabile despre felul în care pot ieși din încurcătura în


care se găsesc, cu sp eranța că recomandările pe care le
transmitem sunt de ajutor nu doar persoanei care ne-a
scris, ci și mulțimii de fani care caută la rândul lor
răspunsuri.
Sunt emoționat de numeroase „Strawberry Letters”,
dar una care a ieșit în evidență pentru mine de curând a
fost de la o femeie care mi-a atras atenția prin titlul scri-
sorii: M-am măritat cu un bărbat sau cu un băiețel? Ea a
continuat spunând că este o femeie de treizeci și cinci de
ani care este căsătorită cu un bărbat de treizeci de ani cu
care a avut o relație timp de zece ani înainte de a se că-
sători, cu șase luni în urmă. A susținut că, deși relația lor
este grozavă, mama lui „posesivă” o scoate din minți.
Iată câteva pasaje din ce a scris ea:

Ea îl controlează pe soțul meu de parcă ar i


un copilaș. Apelează la el pentru tot. Sună la
mine acasă noaptea târziu și o aud, prin tele-
fon, cum țipă la el pentru vreun lucru cu care
se poate ca ea să nu i fost de acord. Apelează
la el pentru bani, să-i zugrăvească casa, să o ia

de la ilm,
și chiar să-isă-i gătească
spele pentru
hainele. ocazii
Ce m-a speciale
împins să
scriu această scrisoare este faptul că acum
este 22:42 și eu sunt singură acasă pentru că
soțul meu tocmai a fost sunat de maică-sa să
vină la ea acasă să o ajute să coacă prăjituri
P-   ,     103

pentru o strângere de fonduri de mâine. Eu


aveam planuri să-mi petrec timpul cu soțul
meu în seara asta, dar mama lui ni s-a pus
încă o dată în cale. Nu mă înțelegeți greșit:
îmi place că își respectă și își ajută mama, dar
uneori mă simt lăsată pe dinafară. Eu și copiii
mei suntem adeseori mutați la coada listei
pentru că el face tot timpul câte ceva pentru
mama lui. În toți acești ani am păstrat pentru
mine gândurile
știu cât de mult despre
mai potacest subiect, darlui
rezista…mama nu
reduce întotdeauna importanța familiei
noastre. Uneori mă simt de parcă nu m-am
căsătorit cu un bărbat…am nevoie ca el să ie
bărbat și să preia controlul.

Eu o compătimesc pe autoarea mesajului „M-am


căsătorit cu un bărbat sau cu un băiețel?” Îmi scriu mult
prea multe femei care se confruntă cu aceeași problemă:
bărbații lor sunt atașați excesiv de mamele lor la o vâr-
stă la care te-ai aștepta ca iii să ie complet indepen-
denți — este o legătură care le permite mamelor acestor
bărbați să exercite tot felul de constrângeri asupra
vieților acestora, de regulă în detrimentul relațiilor ro-
mantice. Mama spune, „Sari”, iul întreabă, „Cât de sus și
când vrei să mă întorc înapoi?”, iar iubita/soția își dă
ochii peste cap și stă în colț bosumlată, întrebându-se
(a) de ce nu poate bărbatul ăsta în toată irea să-și învețe
gura să spună „nu” din când în când, (b) de ce are femeia
104 Steve Harvey

asta atât de multă putere asupra bărbatului ei și (c) ce


tip de instrument poate să cumpere/să închirieze/să
împrumute/să inventeze pentru a-i desprinde pe cei doi
astfel încât ea și bărbatul ei să poată reveni la efortul de
a-și clădi o viață împreună. Indiferent de ce spun, indi-
ferent de ce fac, indiferent pe câte fețe întorc situația,
femeile precum cea care a scris „M-am măritat cu un
bărbat sau cu un băiețel?” au sentimentul că pur și sim-
plu nu pot concura cu Cealaltă Femeie — mama. Tot
aceste
Procurorfemei vor aduce
Districtual mai amulte
pentru argumente
explica decât lor
de ce bărbatul un
răspunde cu mândrie la titlul de băiatul mamei: mama
lui refuză să taie cordonul ombilical și să-l lase să ie
bărbat; mama lui nu crede că există vreo femeie în viață
suicient de bună pentru el; mama lui are ceva împotriva
jumătății lui mai bune; el nu vrea să se maturizeze; el
trece și prin foc pentru mama lui deoarece ea îi face toate
poftele și se îngrijește de iecare nevoie a lui. Le-am auzit
pe toate.
Femeii care a scris „M-am măritat cu un bărbat sau
cu un băiețel?” și tuturor femeilor alate într-o relație cu
băiatul mamei, eu vă spun: încetați să mai veniți cu scu-
ze și recunoașteți că el e băiatul mamei pentru că voi îi
permiteți să ie.
Da, am zis-o: Este. Vina. Voastră.
Permiteți-mi să vă spun de ce un bărbat se va da jos
dintr-un pat cald în care se ală o frumoasă femeie goală,
își va îmbrăca hainele, își va lua cheile și se va urca în
P-   ,     105

mașină la ora 22:42, lăsându-și copiii și nevasta singuri


în casă pentru a conduce până în celălalt capăt al orașu-
lui ca să coacă prăjituri până aproape de miezul nopții
pentru târgul de produse de patiserie al mamei sale:
deoarece mama acestui bărbat i-a impus condiții și stan-
darde, iar femeia lui nu a făcut asta.
Uitați ce e, v-am spus deja cum funcționează: un
bărbat care te iubește va i bărbatul de care ai nevoie dacă
ai condiții — standarde pe care le impui pentru a face
relația să funcționeze cum vrei tu. Un bărbat adevărat
este fericit și nerăbdător să trăiască respectându-ți re-
gulile, atât timp câ t știe ca re sunt reguli le și este sigur
că respectarea acelor reguli va contribui la menținerea
fericirii femeii iubite. Tot ce ai de făcut este să stabilești
regulile, să le rostești cu voce tare de la începutul rela-
ției și să te asiguri că el le urmează.
Dar dacă tu nu ai niciun standard și nicio pretenție,
ghici ale cui vor i regulile pe care le va urma? Exact, ale
mamei sale. Ea a fost prima femeie care i-a spus ce va
accepta și ce nu; dacă ea îi spunea să se spele pe mâini
înainte să se așeze la cină, să ie înapoi în casă înainte să
se aprindă luminile stradale, să meargă duminica la

școala
ieșiți peduminicală, să-și
afară și să-și apereșisurioara
asculte să aibă când erau amândoi
încredere întot-
deauna — întotdeauna — în mama sa, ghici ce are să
facă acest băiețel? El avea să urmeze întocmai aceste
reguli (în cea mai mare parte) pentru că nu voia să se
confrunte cu consecințele care apăreau dacă nu își
106 Steve Harvey

asculta sau nu își respecta mama. De asemenea, el urma


acele reguli deoarece își iubea mama, iar regulile ei (în
cea mai mare parte) nu se schimbau niciodată; ah, se
adaptau la vârsta și circumstanțele lui, dar o mamă men-
ține câteva reguli vizibile și într-o poziție centrală pen-
tru bărbații din viața ei, indiferent de statutul social al
iului ei, inclusiv aceea de o respecta, de a o iubi necon-
diționat și de a o proteja și întreține pe cea care i-a dat
viață. Ea nu renunță niciodată la acele standarde și pre-
tenții,
iubitor,iarnuiul
se ei, dacă este unniciodată
îndepărtează iu responsabil, grijuliu
cu adevărat de și
acestea.
Asta până găsește o femeie pe care o iubește și care
îl iubește la rândul ei și care are suicientă minte pentru
a impune câteva reguli și condiții de bază pentru relație,
următoarele dintre acestea iind esențiale:
1. Trebuie să mă respecți.
2. Trebuie să ne așezi pe mine și pe copiii
mei după Dumnezeu, dar înaintea tuturor
celorlalți.
3. Spune-le limpede tuturor celor implicați

în
— viața
și pe noastră
mine. că ne vor respecta relația
Acum, dacă nu ai stabilit niciodată aceste reguli, iar
mama lui nu a renunțat niciodată la ale ei, mai e de mi-
rare că te va lăsa goală în pat în timp ce pleacă să coacă
prăjituri? Nu este vorba că ea deține controlul asupra
P-   ,     107

acestui bărbat; este vorba de faptul că nu te-ai deranjat


niciodată să preiei frâiele. Gândește-te la ce a zis femeia
care a scris „M-am măritat cu un bărbat sau cu un băie-
țel?”: ea fusese într-o relație cu soțul ei timp de zece ani
și jumătate și nu a făcut nici măcar o dată un pas în față
să-și exprime neplăcerea atunci când mama bărbatului
ei suna la ea acasă să-l pună la treabă. „În toți acești ani
am păstrat pentru mine însămi gândurile despre acest
subiect…” a scris ea. Așa că, dacă nu i-a spus niciodată
bărbatului ei că
să fugă acasă nu îi placeșicând
la maică-sa că nuo îilasă pe ea
place și pe
când copii ca
îi permite
mamei sale să țipe la el ca la un copil și că nu vrea ca el
să gătească, să zugrăvească, să șofeze sau să spele rufe
pentru mama lui atunci când ea are nevoie ca el să facă
treburi în jurul propriei lor case, de unde ar i trebuit să
știe el, mai exact, că interacțiunile cu mama sa încalcă
standardele soției sale? Bărbații nu pot citi gândurile și
suntem complet incapabili să anticipăm ce vreți.
Așa că trebuie să vorbiți.
Nu a spus asta în scrisoare, dar eu bănuiesc că fe-
meia care a scris „M-am măritat cu un bărbat sau cu un
băiețel?” nu a reușit să vorbească despre abuzul de pu-

tere
rece al
sesoacrei
temea căsale
el timp de mai—
o va părăsi bine de uneadeceniu
că dacă deoa-
ar încerca să
strice relația dintre bărbatul ei și mama acestuia, el avea
să o aleagă pe maică-sa. Totuși, eu vă spun că bărbații nu
funcționează astfel; dacă bărbatul tău chiar te iubește și
este un bărbat adevărat, el va găsi o cale de a-și face
108 Steve Harvey

mama să colaboreze pentru a-și face soția fericită — să


aranjeze totul pentru ca relația să poată funcționa pen-
tru toate părțile implicate.
În primul rând, recunoaște că nu poți concura cu
această femeie: ea este cea care i-a schimbat scutecele,
ea îi poate găti felul favorit de mâncare exact așa cum îi
place lui, ea îi cunoaște pe majoritatea — dacă nu chiar
pe toți — prietenii săi și ea îl cunoaște de mai mult timp
decât oricine. Sângele ei îi curge prin vene. Dacă își iu-
bește mama și au o relație bună, tu nu te vei implica în
asta. (Și, sincer să iu, îți vei da seama că este mult mai
bine să ii într-o relație cu un bărbat care își iubește
mama decât să ii cu cineva care nu o poate suferi pe fe-
meia care i-a dat naștere; îmi voi da cu presupusul aici și
voi spune că e posibil ca ultimul să nu poată niciodată să
se angajeze într-o relație iubitoare și stabilă cu o femeie
dacă nu a reușit să facă să funcționeze cea mai impor-
tantă, mai evidentă și mai ușoară relație dintre un bărbat
și o femeie, însă tipul care își iubește mama și o tratează
cu respect este tipul care va ști cum să se poarte cu tine.)
Dar poți cu siguranță lucra cu bărbatul tău și cu mama
acestuia controlând lucrurile asupra cărora exerciți con-
trol — utilizându-ți puterile pentru a stabili standarde
și condiții pe care el trebuie să le respecte pe măsură ce
voi doi depuneți eforturi pentru a crea o familie sau pentru
a vă aduce familiile laolaltă. În loc să scrie o „Strawberry
Letter” furioasă în toiul nopții când bărbatul ei a plecat în
vârful degetelor de acasă pentru a-și ajuta mama, cea
P-   ,     109

care a alcătuit scrisoarea „M-am măritat cu un bărbat sau


cu un băiețel?” ar i trebuit să-și oprească bărbatul în ușa
dormitorului și să-i i spus ceva de genul, „Uite ce e, eu
știu că-ți iubești mama și că ai face orice pentru ea, dar
pentru mine nu este acceptabil ca tu să pleci să coci prăji-
turele și să mă lași pe mine și pe copilașii aceștia singuri
aici, în casa asta. Dacă alegi să te duci acolo, atunci va
trebui să rămâi acolo peste noapte.”
Nu ar i fost ceva maleic sau nerezonabil. Să lași o
femeie și niște copii în casă la unsprezece fără un sfert —
indiferent că mergi să coci prăjiturele sau că te duci la
un club de striptease — este inacceptabil dacă femeia
aceea crede că așa este. Și dacă îi spune asta bărbatului
ei, îl face pe acesta conștient de standardele la înălțimea
cărora trebuie să se ridice pentru a rămâne în relația lor.
După ce a spus asta, mingea e în terenul lui. El poate să
meargă să coacă prăjiturele, ori poate să ie bărbat și să-și
sune mama ca să pună lucrurile la locul lor — să-i spună
că nu poate să treacă pe la ea în noaptea asta, dar că îi
poate lăsa câteva produse de patiserie cumpărate de la
magazin dimineață, înainte să plece la serviciu. Este po-
sibil ca mama lui să nu ie bucuroasă în legătură cu asta,
dar de ce ți-ar păsa ție? Reiau, tu nu poți controla ce
simte ea referitor la acțiunile iului său și nu poți controla
acțiunile iului ei, dar poți controla felul în care te simți
și ceea ce aștepți de la bărbatul tău.
Acum, autoarea scrisorii „M-am măritat cu un băr-
bat sau cu un băiețel?” a așteptat aproape unsprezece
110 Steve Harvey

ani să-și spună părerea, însă dacă tu începi chiar acum o


relație cu un bărbat, va i necesar să aduci acest aspect
în discuție. Spune-i că nu vrei să intervii vreodată între el
și mama lui, dar că nici nu vrei să intri nî competiție cu ea,
așa că el va trebui să facă tot posibilul pentru a-i spune
mamei sale că (a) nevoile iubitei/logodnicei/soției sale
nu vor ajunge sub nicio formă pe locul doi și (b) ea ar
trebui să respecte nevoia lui de a i cel care o apără și o
întreține pe femeia pentru care și-a declarat dragostea.
Nu-ți face griji,deelnicăieri,
bat adevărat, își înțelege
nu această
are mainevoie; niciun băr-
multă nevoie de
mama sa decât are nevoie de femeia sa. El recunoaște
destul de timpuriu că sprijinul pe care îl primește de la
mama sa — haine, locuință, educație, îngrijire și așa
mai departe — trebuie să ia sfârșit când bărbăția s-a
instalat complet și că dacă vrea să aibă o relație adevă-
rată, iubitoare și de durată cu o femeie, el trebuie să taie
proverbialul cordon ombilical care îl leagă de mama sa,
astfel încât să poată da viață noii sale familii — propriei
sale familii.
Tot ceea ce ai de făcut este să îți exprimi atitudinea.
Spune-i cinstit: „Eu am nevoie de tine aici să ne

aperi
tre, sășiajuți
să nelaîntreții,
creștereasă aduci siguranță
acestor copii, săînstabilești
viețile noas-
un
exemplu pentru băiatul acesta care trebuie să vadă ce
fac bărbații adevărați și pentru fata asta care trebuie să
știe ce este un bărbat adevărat pentru ca într-o bună zi
P-   ,     111

să-și găsească și ea unul. Am nevoie ca tu să ii capul


acestei familii.”

vingePrezintă așadată
de iecare problema,
pe cele iar
ale condițiile
mamei sale.tale le vor în-
8

DE CE ÎNȘAL Ă BĂRBAȚII

D
in perspectiva masculină, răspunsurile la între-
barea „De ce înșală bărbații?” sunt perfect clare.
Nu tot atât de clare sunt și pentru femei. Indiferent
cât de bune sau de rezonabile sunt motivele, bărbații știu
că femeile nu vor asculta niciodată vreunul pentru ca
mai apoi să spună „Aha! Am înțeles acum!” Nu există nici
cuvinte destul de mari și nici experți cu suiciente caliicări
și acreditări, care să mărunțească aceste motive într-un
fel care să ie digerabil pentru majoritatea femeilor; ine-
vitabil, răspunsurile la această întrebare de un milion de
dolari vor semăna cu niște răspunsuri de zece dolari.
Și cine ar putea să nege asta? În deinitiv, pentru
(cele mai multe) femei, ideea de a înșela este de negândit
și (la prima vedere) de neiertat — voi nu puteți și nu
înțelegeți de ce un bărbat ar i inidel și nu ați susține
niciodată contrariul. Vă gândiți că dacă i-ați spus că îl
iubiți, dacă i-ați dăruit mintea voastră, trupul vostru și
timpul vostru; v-ați mutat împreună cu el; ați împărțit
facturile cu el; i-ați spălat rufele; i-ați născut copiii; și ați
114 Steve Harvey

rostit cu entuziasm „Da” în fața lui Dumnezeu, a pasto-


rului, a mamei voastre, în fața tuturor celor mai bune
prietene ale ei și, de asemenea, celor mai bune prietene
ale tale, minimul pe care îl poate face bărbatul tău este
să respecte ce este cel mai sfânt pentru tine: promisiu-
nea idelității. El poate să mintă (din când în când), să
nu-și vadă cum trebuie de treburile casei și de creșterea
copiilor, să devină puțin mai lax la capitolul venituri, să
acorde mai multă atenție amicilor săi și mamei sale de-
cât
cândîțivine
acordă ție de
vorba și să alunece
budoar — în
bacategoria
chiar să iamediocrilor
numele
Domnului în deșert în timp ce tu ieși pe ușă pentru a
merge din nou singură la slujbă.
Dar lasă un bărbat să-și înșele femeia și vei vedea
pământul cutremurându-se.
Acesta este felul meu de a spune că femeile vor tolera
o mulțime de lucruri.
Inidelitatea nu este unul dintre ele.
Și noi, bărbații? Noi înțelegem asta. Noi știm de ce
este nevoie pentru a călca strâmb, noi suntem în stare să
calculăm pagubele colaterale care vin la pachet cu faptul
de a i prinși, și știm că reintrarea în grațiile unei femei
pe care am înșelat-o — și ale mamei ei și ale prietenilor
ei și ale oricui altcuiva care o compătimește pentru că
trebuie să revină la viață după un eveniment atât de de-
vastator — va presupune un efort herculean.
Totuși, o facem.
De ce?
P-   ,     115

Eu nu mă alu aici pentru a justiica acțiunile unui


bărbat inidel. Mai curând, este tentativa mea modestă
de a vă explica de ce un bărbat ar putea să meargă înain-
te și să capete câte ceva și din altă parte și ce poți să faci
tu pentru a reduce șansele ca bărbatul tău să-ți facă una
ca asta. Așa că hai să mergem pur și simplu mai departe
și să trecem la subiect. Bărbații înșală pentru că…

Pot.
Întoarceți asta pe toate fețele, însă bărbații nu văd sexul
așa cum îl vedeți voi, femeile, simplu și la obiect. Pentru
multe dintre voi, actul sexual este emoțional — un gest
de dragoste. Asta este de înțeles, luând în considerare
mecanica elementară a acțiunii; voi trebuie să stați pe

spate
vostru.șiAți
să permiteți unui
fost învățate obiect
toată viațastrăin să intre
voastră în permite
că veți corpul
ca acest tip de moment profund intim să aibă loc doar cu
cineva care înseamnă realmente ceva pentru voi.
Dimpotrivă, când vine vorba de bărbați și de sex,
nici emoțiile și nici semniicația nu intră neapărat în
ecuație. Unui bărbat îi este ușor — foarte ușor — să facă
sex, să meargă acasă, să se spele cu apă și săpun și să se
poarte ca și când ceea ce tocmai a făcut nu s-a întâmplat
deloc. Sexul poate i un act pur izic pentru noi — dra-
gostea nu are absolut nimic de a face cu asta. Gândiți-vă
la această „Strawberry Letter” de la o femeie care s-a
numit pe sine „Îngrijorată”:
116 Steve Harvey

În timpul unei conversații cu cel care îmi este


soț de 20 de ani, l-am întrebat dacă va i în-
totdeauna sincer satisfăcut că face sex doar
cu mine. El a ezitat atât de mult înainte să răs-
pundă, încât pur și simplu am știut că va spu-
ne „nu”. Apoi, el a continuat explicându-mi că
mă iubește și că nu ar face niciodată nimic să
mă rănească, dar dacă i-aș acorda permisiu-
nea să cu
relații facă
ele,sex
el cu alte femei
ar face-o. A zisfără să măsură
că pe formeze
ce a îmbătrânit s-a întrebat dacă este încă
atractiv și atrăgător din punct de vedere
sexual și că atenția din partea unei femei mai
tinere i-ar gâdila orgoliul. Apoi m-a întrebat
dacă aș i dispusă să-i dau permisiunea să
facă sex cu alte femei dacă el ar promite să le
spună de la bun început că îl interesează
doar sexul și că nu este interesat de o relație.
Ba chiar s-a oferit să-mi răspundă la orice
întrebări aș avea despre întâlnirile lui sau,
dacă nu aș i vrut să știu despre asta, să o facă
pur și simplu și să nu-mi spună ce și când s-a
întâmplat. Are, evident, o problemă cu
monogamia. Ar trebui să-mi dau consimță-
mântul pentru a elimina potențialul de a i
înșelată? Ce pot să fac pentru a-l determina
să-și schimbe modul de gândire — dacă se
poate face ceva?
P-   ,     117

Răspunsul la acea ultimă întrebare din „Strawberry


Letter” este că nu se poate face prea mult. Un bărbat își
poate iubi soția, copiii, căminul și viața pe care au clădit-o
cu toții împreună și poate avea o legătură izică incredi-
bilă cu soția lui și, cu toate acestea, să se culce cu o altă
femeie fără să se gândească de două ori la asta, deoarece
actul în sine cu cealaltă femeie nu a însemnat nimic pen-
tru el. A fost ceva care poate că l-a făcut să se simtă bine
izic, însă din punct de vedere emoțional, inima sa se
poate
rea și ala acasă, la
protejarea le femeia lui —
păstrează proclamarea,
pentru femeia peîntreține-
care o
iubește. Acum, iltrează informația aceasta prin lentilele
unui bărbat inluent care are o soție al cărui job este la
fel de prestigios și de solicitant. Nu susțin că aș ști ce se
petrece în spatele ușilor închise în genul acesta de gos-
podărie dar, după cum spune lumea, cuplul acela ar pu-
tea să ie perfect fericit, îndrăgostit, cei doi să se sprijine
reciproc — gata să facă orice unul pentru celălalt. Cu
toate acestea, locul ei de muncă ar putea să o poarte peste
hotare, lăsându-l acasă pe bărbatul ei să conducă gospo-
dăria, să aibă grijă de copii și să-și păstreze programul
solicitant de muncă săptămâni la rând, fără să aibă nici
măcar o conversație telefonică excitantă care să îl ajute
să treacă prin perioada enormă de timp pe care va tre-
bui să o acopere fără să facă sex. Credeți-mă când v-o
spun: în această situație, o mulțime de bărbați ar justii-
ca liniștiți faptul că se culcă cu altă femeie. Nici el și, dacă
tot veni vorba, niciun alt bărbat nu va rezista prea mult
fără sex. Nu este vorba că nu-și iubește soția. Dar el este
118 Steve Harvey

acolo, venind acasă epuizat după o zi diicilă de muncă,


pregătind cina, ducând copiii încolo și încoace la activi-
tățile lor extrașcolare și veriicând temele. Este stresat,
și mulți dintre noi, bărbații, aproape că putem auzi ce se
poate să i pus la cale în mintea lui: merg acolo și o las pe
această altă femeie să mă refacă, iar apoi mă întorc și
gătesc, duc copiii și muncesc până când femeia pe care o
iubesc revine la mine.
Vouă, asta ar putea să vi se pară ceva incredibil de
rece, dar pentru un bărbat este rezonabil. El trebuie să
încerce cumva să se simtă mai bine, așa că, dacă nu poate
obține sex de la tine, îl va obține de la altcineva. Tu vezi
asta ca pe o trădare. Bărbații o văd ca pe un fel de a se
reface, mai ales dacă…

Cred că pot scăpa fără să e prinși.


Bineînțeles, bărbații vor lua în considerare riscul de
a i prinși înșelându-și soțiile. Dar în cea mai mare parte,
bărbații încep aventuri destul de încrezători că nu vor i
prinși și cu siguranță cu tot felul de asigurări că, dacă
sunt prinși, dezmințirile lor îi vor scoate la capăt. Obiș-
nuiam să fac o glumă în care îi încurajam pe bărbați să-și
ducă minciuna cu totul până la capăt. Le spuneam, „Nu-mi
pasă dacă cineva mi-a făcut o fotograie cu fundul în sus
în poziția de pompare, cu CNP-ul meu ștampilat pe fesa
stângă, îi voi spune soției mele, <Nu sunt eu — nu știu
cine este persoana aceea care are CNP-ul meu pe fund,
cu pantoi identici cu ai mei, dar nu sunt eu!>”
P-   ,     119

Acum, asta-i o glumă, dar majoritatea bărbaților


nu consideră faptul de a i prinși un subiect de glumă. Un
bărbat care înșală și-a calculat cu siguranță pagubele
colaterale care s-ar produce dacă ar i prins — potențiala
pierdere a femeii pe care o iubește, a copiilor săi, a casei
și a liniștii sale suletești — și recunoaște că asta ar i o
lovitură devastatoare pentru toate lucrurile care con-
tează în viața lui. Noi suntem cu toții destul de familiari-
zați cu maxima „Nici iadul nu cunoaște furie mai mare
decât a femeii
mult mai disprețuite”,
bine decât tine; noișiștim
bărbații îi înțeleg
că iadul sensul
va veni și că
va exista ură din belșug dacă suntem prinși.
Cu toate acestea, bărbații nu se gândesc vreodată că
vor fi realmente prinși. În principiu, noi credem că
suntem șmecheri și încercăm din greu să ne ascundem
inidelitatea de voi, având întotdeauna asta în minte:
dacă nu știi despre asta, nu te poate răni. Noi suntem
destul de încrezători că înclinația voastră de a i într-o
relație cu noi este mai importantă decât toate lucrurile
aparent suspecte pe care le facem, deoarece noi știm
că veți trece peste suspiciune — că pentru voi este mai
important să iți cu noi, așa imperfecți cum suntem, de-
cât să ne părăsiți și să iți singure. Sau cel puțin asta
sperăm. Și, la început, în cea mai mare parte, așa veți
face. Dar în clipa în care suspiciunile voastre se transfor-
mă într-o investigație de genul Law & Order *, noi vom
minți și vom nega.

* Law & Order – serial american polițist și de investigație. (n. red.)


120 Steve Harvey

Asta dacă ne pasă de voi.


Dar dacă nu — dacă un bărbat nu te vede pe tine

ocupând uncu
va deranja loctoată
în planul lui de viață și
mușamalizarea —cunici măcar nucare
lecăreala se
urmează după ce este descoperit. El îți va spune pur și
simplu că se culca cu altcineva deoarece…

Nu a devenit cine vrea și cine trebuie


să devină sau nu a găsit ce își dorește
cu adevărat.
Ai putea să crezi că este o eschivă, dar este realitatea.
Asta își are sursa în felul în care bărbații se judecă pe ei
înșiși prin comparație cu alții: v-am spus în introducere
și am reluat altundeva în carte că noi suntem deiniți de
cine suntem, cu ce ne ocupăm și cât de mulți bani câști-
găm. Și dacă nu am ajuns unde vrem și unde trebuie să
im, atunci nu vom i pregătiți să ne gândim la felul în
care întemeierea unei familii cu o femeie își găsește locul
în planurile noastre de a deveni bărbați cu adevărat in-
dependenți, maturi și cu o situație bună. Adică, de câte

ori ai repetate
ne în văzut saurânduri,
ai fost într-o
„Dupărelație
ce îmiînpun
careafacerile
bărbatulînspu-
or-
dine, mă voi gândi la angajament”, sau, „Trebuie ca mai
întâi să obțin avansarea și după aceea mă voi așeza la
casa mea”. Tipul acela încă încearcă să se întregească pe
sine, și cât timp depune eforturi pentru asta, el nu-și
P-   ,     121

organizează viața pentru a include o relație serioasă. El


își spune lui însuși că pur și simplu nu are timp pentru
asta — pur și simplu nu este o prioritate pentru el. Așa
că se va strecura.
Asta poate i valabil chiar și pentru un bărbat care
este căsătorit și are copii. Bărbatul matur și care și-a dat
seama cine este și este fericit cu ceea ce face și cu cât de
mult câștigă, care și-a pus viața în ordine cum trebuie, a
devenit bărbatul care își imaginase că va i și și-a pus
prioritățile în această ordine: Dumnezeu, familie, educa-
ție, afacere și după aceea toate celelalte. Dar dacă familia
nu este pe locul doi, asta poate să devină o problemă; el
se va dedica priorităților sale, oricare ar i acestea, în
ordinea în care le-a pus el. Chiar dacă a spus deja „Da” și
și-a ținut copilașii în brațe și a făcut tot ce trebuie să facă
un bărbat pentru a-i apăra și a-i întreține, dacă a hotărât
că pentru el este mai important să-și satisfacă pofta de a
vâna, atunci aceea va i prioritatea pentru el — nu se va
conforma solicitării tale de a rămâne idel. Nu va deila
cu asta prin fața ta, și va face tot ce poate pentru a păstra
ceea ce are cu tine dar, chiar și așa, va căuta și câte ceva
pe lângă. Serios, nu are nimic de a face cu tine.

Amfrumoasă
familie un prieten
—care
viațaare succes,
ideală. Și, are suicienți
într-o bani,
seară, în timpo
ce pierdeam vremea cu câțiva dintre prietenii noștri dis-
cutând între noi despre cât de mulțumiți suntem cu po-
zițiile noastre în viață, prietenul meu a anunțat cu un
zâmbet șmecheresc, „Omule, îmi iubesc soția, dar mai
122 Steve Harvey

am o aventură în secret”. Noi am fost surprinși — nu mă


înțelegeți greșit. Dar am acceptat asta din partea lui
pentru că știm cu toții că bărbatul acesta încă nu și-a
aranjat cum trebuie prioritățile și nu există nimic ce pu-
tem face sau spune care să-l determine să o facă. El știe
că odată ce și-a înșelat soția, plasează altceva înaintea
lui Dumnezeu și a familiei. Însă el este singurul care își
poate pune casa în ordine. Acum, dacă este tânăr, asta ar
putea să vină odată cu maturitatea mentală; veteranii
spun tot timpul că experiența este neprețuită — mare
păcat că trebuie să plătești pentru ea cu tinerețea ta.
Bineînțeles, maturitatea și vârsta merg mână-n mână,
dar ea este produsă și de circumstanțe: dacă un bărbat
este o persoană spirituală și are o relație cu Dumnezeu,
se va maturiza mult mai repede doar pentru că convin-
gerile sale îl vor face să respecte un cod moral mult mai
stringent. Și acel cod moral îl va face să-și pună automat
familia pe locul doi pentru că asta este ceea ce pretinde
o relație cu Dumnezeu. Acum, el va transforma în priorita-
te găsirea unei femei care să îi completeze viața, cineva
care poate i mama copiilor săi — cineva care îi poate
întregi viziunea.

Uneori, bărbații se maturizează fără să-l aibă pe


Dumnezeu în viețile lor. Am un prieten care a avut tot
felul de femei care au făcut tot felul de lucruri pentru el
sau i-au făcut tot felul de lucruri și, în cele din urmă, a
ajuns într-o poziție în care a zis, „Omule, am toate femeile
acestea și le pot convinge să facă și să-mi ofere toate ce
P-   ,     123

vreau, dar nu sunt fericit, nu am niciun fel de sentiment


de pace și pur și simplu nu mă simt ca și cum aș avea
viața în ordine”. Și chiar în acel moment, a luat decizia să
nu mai trateze femeile așa cum o făcea, și să obțină acel
ceva după care tânjea în deinitiv: o familie. Alergarea
lui din loare-n loare s-a oprit brusc. El nu este mântuit.
Nu a avut vreo revelație importantă cu Dumnezeu, nu a
simțit chemarea spre preoție. Pur și simplu a hotărât că
trebuia să facă ceva diferit pentru a găsi fericire în viață,
și singurul
cineva, fel în
cineva cucare puteaspecial.
adevărat să o găsească era alături de
Când un bărbat găsește această fericire — șansele
ca el să ie inidel devin foarte mici. În afara cazului în
care…

Ceea ce se întâmplă
„întâmplă” ca înainte.acasă nu se mai
Exact, am zis-o: s-ar putea să aibă ceva de-a face cu
tine. Este posibil ca bărbatul tău să-și spună că pur și
simplu relația voastră nu mai are scânteia aceea, că tu
nu îl mai exciți așa cum o făceai înainte — că tu nu îl mai
atragi așa cum o făceai atunci când v-ați îndrăgostit pri-
ma dată. Știi cum se întâmplă: vă familiarizați unul cu
altul, vă acomodați, aveți câțiva copii, cumpărați o casă
și apoi sunteți prinși în facturi și în creșterea copiilor și
mersul la serviciu și țineți pasul cu lupta pentru existen-
ță ce apare atunci când sunteți o familie care încearcă să
124 Steve Harvey

reușească. Imediat după aceea, femeia care obișnuia să


poarte și să facă acele lucruri mărunte pentru a menține
relația excitantă și condimentată nu mai este interesată
să facă lucrul acela pe care îl făcea atunci când se întâl-
niseră pentru prima dată. De fapt, sexul a devenit nein-
spirat; ea vine de la serviciu, unde a fost îmbrăcată cu
fusta ei frumoasă, purtând tocuri și machiaj și lucruri de
felul acesta și cedează nervos până să ajungă la ușă. Și
acum, după o zi lungă la serviciu și încă și mai multă
muncă
tricou șiatunci când
cu batic ajunge
pe cap, acasă,
și mai are ea vineși la
puțin culcare în
angajează un
pluton de execuție să te doboare dacă îndrăznești să-i
faci ochi dulci.
Cu alte cuvinte, ceea ce se găsește acasă a devenit
pffff — rutină. Și acestui bărbat îi lipsește scânteia de
dinainte. Te-ai schimbat. (El știe că și el, la rândul lui, s-a
schimbat, dar nu discutăm despre el, discutăm despre
tine.) Poate că această situație vine însoțită la rândul ei
de un sentiment că tu nu îl apreciezi așa cum o făceai
înainte. Mulțumirile vin mai rar, au loc o mulțime de cer-
turi — tumultul pare să se trezească odată cu tine dimi-
neața și să stea cuibărit cu voi amândoi seara. Și casa
voastră nu îi dă un sentiment similar celui la care se
aștepta. Și dacă nu poate să obțină acel ceva la care se
aștepta acasă, sunt șanse mai mari ca el să plece și să îl
găsească în altă parte, pentru că, ghiciți ce? El știe că
poate pleca să îl caute în altă parte, mai ales că…
P-   ,     125

Cel mai important motiv dintre toate:


Întotdeauna se va găsi o femeie
dispusă să înșele cu el
Acesta este adevărul pe care nicio femeie nu vrea
să-l înfrunte. Imaginează-ți că iecare femeie ar spune,
„Ești însurat — nu pot să fac asta cu tine”. Doamne, știi
cât de multe căsătorii și relații ar există în continuare și
în ziua de azi? Bărbații pot înșela pentru că există atât de
multe femei dispuse să se dăruiască unui bărbat care nu
le aparține. Sigur, din când în când sunt câteva femei
care sunt păcălite și nu știu că un bărbat este deja însu-
rat. Cu toate acestea, în majoritatea timpului, aceste fe-
mei știu că se culcă cu un bărbat însurat. Da, acestea
sunt femeile care nu au niciun standard și nicio condiție
și care au probleme serioase cu respectul de sine, iind
ele însele predispuse să înșele și expuse la a i înșelate.
Dacă acele femei s-ar retrage din cercul bărbatului care
înșală, incidența inidelității ar i serios redusă. Și felul
în care poți ieși din cercul bărbatului care înșală este să
faci exact ce te învăț eu să faci în această carte: dă-ți seama
care sunt standardele și condițiile tale, explică-le și sus-
ține-le (Capitolul 9), încearcă să cunoști cu adevărat
bărbatul punând cinci întrebări esențiale pe care va
trebui să le știi pentru a duce relația mai departe (vezi
Capitolul 10), și urmează Regula de nouăzeci de zile
(vezi Capitolul 11). Și după aceea, învață-ți și iicele
126 Steve Harvey

toate astea. Dacă nu spargem în cele din urmă ciclul ace-


la, inidelitatea va continua.

Așadar,
aici sunt doamnelor,
motivele motivele
principale pentrupecare
carebărbații
vi le-amînșală,
oferit
dar credeți-mă, există multe, multe altele. Un bărbat va
avea întotdeauna un motiv pentru a justiica greșeala pe
care o face și motivele acelea se vor schimba de la un
bărbat la altul și de la o femeie la alta. Totuși, este impor-
tant să înțelegeți că, indiferent de motivele bărbatului, el
știe ce știți și voi: este greșit să-ți iei un angajament față
de cineva și să promiți să rămâi idel și după aceea să
încalci asta — mai ales dacă a fost una dintre condițiile
perechii tale. Femeile pot analiza asta în minte la ne-
sfârșit, găsindu-și tot felul de cusururi — „Nu am făcut
asta bine”, „Nu am fost suicient de bună”, „Nu l-am iu-
bit așa cum ar i trebuit”, „Ea a venit aici și a fost mai
bună ca mine” — dar nu e mai puțin adevărat că el nu
avea niciun drept să înșele. Așa că femeile trebuie să se
elibereze pe ele însele de vina pentru acțiunile unui
bărbat inidel — faceți as ta pentru voi înș ivă. Pentru că
păstrarea acelui bagaj poate i paralizantă: vă poate
schilodi și vă poate împiedica să evoluați bine la urmă-
toarea întâlnire. Pur și simplu nu poți merge mai de-
parte dacă te concentrezi pe ceea ce se întâmplă în
oglinda retrovizoare.
Puteți totuși să limitați numărul de ocazii în care
veți i înșelate pe viitor. Faceți asta ridicând miza pentru
condițiile voastre. Vedeți, voi aveți mult mai multă
P-   ,     127

putere pentru a limita lucrurile care vi se întâmplă —


aveți puterea persuasiunii, puterea intuiției, puterea de
sugestie, standarde care să contribuie la protecția voas-
tră. Dacă îi spui unui bărbat din start că vei tolera o mul-
țime de lucruri, dar că inidelitatea nu se numără printre
ele, atunci lui îi este limpede faptul că dacă face un pas în
afara relației, rămâne în afara relației. Și dacă el încalcă
acea promisiune și calcă strâmb oricum? Tu trebuie să
ii pregătită să-i dai drumul și să mergi mai departe. Nu
poți ala că bărbatul tău te-a înșelat, să-l întrebi direct
despre asta și după aceea să rămâi cu el, doar pentru a-i
pune iecare mișcare sub semnul întrebării și a-l cicăli,
cu iecare ocazie, în legătură cu ceea ce face. Pentru că
asta înseamnă pur și simplu că tu nu l-ai iertat niciodată
cu adevărat și creezi o situație favorabilă în care să te
înșele din nou. Trebuie ie să-l părăsești, ie să faci efor-
tul să îl ierți cu adevărat din inimă și să cauți o cale de a
merge mai departe cu el.
Uneori, un bărbat trebuie să piardă ceva sau să ie
cât pe ce să piardă ceva pentru a-l aprecia cu adevărat.
Dar nu este asta valabil pentru toată lumea? Unii bărbați
înșală deoarece nu a existat niciodată o pedeapsă pen-
tru asta. Dar dacă un bărbat care ți-a fost necredincios te
vede ieșind pe ușă, iar tu ești importantă pentru el, să
știi că în punctul acesta el este foarte vulnerabil și dis-
pus să învețe. Dacă te recucerește, el se va îndrepta și va
i cinstit deoarece aproape că și-a pierdut soția și fami-
lia, ceea ce înseamnă că va face aproape orice îi spui tu
128 Steve Harvey

pentru a-ți reintra în grații. El va munci pentru a-ți re-


câștiga încrederea — îți va respecta condițiile pentru a
reveni în echipă. Dacă asta înseamnă că trebuie să ie
acasă până la o anumită oră, să dea un telefon când în-
târzie, să-ți trimită lori în iecare săptămână, să găsească
pe cineva care să stea cu cei mici pentru ca voi doi să
puteți folosi serile de joi pentru întâlniri, să meargă la
biserică împreună cu tine duminica, ba chiar să stea pe
canapeaua psihologului și să discute deschis toate rufele
voastre murdare până când ești convinsă că s-a schim-
bat, atunci asta va face.
Din moment ce există o pedeapsă și este forțat să-și
spună lui însuși, „Uau, era să pierd tot ce am iubit vreo-
dată”, se prea poate ca el să devină un om mai bun după
ce a trecut prin foc.

să nuÎnseamnă asta căNu.


ii bănuitoare? îți Dar
va ieste
ușorposibil
să-l ierți și să-ți
ca el că trebuie
câști-
ge în cele din urmă încrederea și să ie dispus să clariice
asta împreună cu tine. Nu îi va plăcea să ie întrebat
unde a fost, va urî faptul că nu poate să aibă relații inti-
me cu tine câtă vreme tu îți soluționezi furia și nu va
avea nicio tragere de inimă să-și miște fundul la biroul
psihologului cu tine. Dar, în adâncul inimii, el știe că
acestea fac parte din a-și croi un drum înapoi spre inima
ta. Știe că el a provocat asta — știe ce a făcut și înțelege
consecințele, ramiicațiile și repercusiunile mult mai
bine decât crezi tu. Noi înțelegem pedepsele și știm că
vor i un adevărat iad pe pământ. Credeți-mă, știu ce
P-   ,     129

spun. Pentru că mi s-a întâmplat și mie. Li se întâmplă


multor bărbați. Nu poți i un bărbat puternic și să nu
calci strâmb. Nu cunosc niciun bărbat puternic care să
nu i fost la o altă femeie. Se poate ca un asemenea băr-
bat să existe, dar eu nu l-am întâlnit. Însă cunosc bărbați
puternici care au învățat să se poarte cinstit, să se ducă
acasă și să aibă grijă de familiile lor. Fiecare dintre ei
ajunge în cele din urmă la asta. Eu, unul am ajuns cu si-
guranță; acum, îmi mișc fundul acasă. A trebuit să se
ajungă la asta, totuși. Și ghici ce? Îi cunosc pe mulți din-
tre bărbații aceia — entertaineri, sportivi, directori și
așa mai departe — care s-au transformat în unii dintre
cei mai buni soți și tați din lume pentru că și-au aliniat
responsabilitățile din viețile lor în ordinea corectă:
Dumnezeu, familia, educația și apoi afacerile. Și soțiile
lor? Ele au devenit, la rândul lor, soții mai bune pe par-
curs — încercând să creeze un pic din magia aceea pe
care o aveau atunci când relația lor era proaspătă și
nouă. Ea ar putea să vină acasă de la serviciu și în loc să-și
arunce tocurile, le-ar putea lăsa în picioare și i-ar putea
șopti la ureche s-o urmeze în dormitor pentru o gustare
înainte de cină. Sau ar putea să zâmbească puțin mai

mult, să se—poarte
spontană puțin mai fericită,
să-și aprecieze bărbatulsămai
ie mult
un picuț
și sămai
o
arate.
Asta a fost cu siguranță povestea unuia dintre prie-
tenii mei foarte buni. Soția lui a alat despre femeia cu
care o înșela și l-a părăsit — s-a dus acasă la mama ei
130 Steve Harvey

timp de șapte luni și l-a luat și pe iul lui cu ea. Tipul se


simțea mizerabil. Vreau să spun că ajunsese să piardă
în greutate. Noi treceam pe la el ca să-l scoatem din
casă și-i spuneam, „Hai să ieșim și să ne simțim bine”,
iar el răspundea, „Eh, nu prea am chef ”. Ba chiar ne- am
oferit să-l ducem să o vadă pe femeia cu care avuse o
aventură în secret, sperând că dacă face sex cu ea mă-
car s-ar simți un pic mai bine, dar el a refuzat-o și pe ea.
„Am terminat-o cu asta”, a insistat el. „Mi-am pierdut
căsnicia, băiatul
cel mai mult meumine
pentru a plecat — oamenii
au plecat. Iar eucare contau
îi vreau
înapoi.”
A avut nevoie de un an și jumătate să o câștige pe
această femeie înapoi. Nu știu ce se întâmplă în tre ei în
spatele ușilor închise, dar vă spun un lucru: ea are
acum soțul ideal. Orice bărbat însurat se poate uita la
el ca să vadă cum se procedează. Dar a fost nevoie să i
se întâmple două lucruri: în primul rând a fost nevoie
să ale ce este important pentru el și cum s-ar simți
pierzând acel ceva. Și, în al doilea rând, el avea nevoie
să ajungă la concluzia că trebuie să-și restructureze
prioritățile: întâi Dumnezeu, apoi familia. Și știți ceva?
Se duce acasă în iecare seară. El câștigă bani, este ex-
trem de fericit și familia lor nu are de ce să-și facă vreo
grijă. Și am auzit-o pe soția lui spunând, „Noul meu soț
este tare grozav”.
P-   ,     131

Ei își trăiesc povestea cu inal fericit de mai bine de


treizeci de ani. El este un tip strașnic — iar ea este o
doamnă norocoasă.
PARTEA A TREIA

M
de a
s tnrau a
t l
e u
g l
i i
Cum să câștigi jocul
9

BĂRBAȚII RESPECTĂ
STANDARDELE -
FACEȚI ROST DE CÂTEVA

unt câteva lucruri pe care ar trebui să le știți des-


pre soția mea, Marjorie: este incredibil de talentată
și de înțelegătoare. Ea este la fel de frumoasă la in-
terior, pe cât este și la exterior. Îl iubește pe Domnul.

S
Este o mamă extraordinară pentru copiii noștri. Este
stilată și deșteaptă. Și ține la mine, mă respectă și mă
adoră profund.
Ar mai trebui să știi că soția mea are un set de stan-
darde despre care am știut și pe care l-am respectat din
prima zi în care am întâlnit-o.
Totul a început în timp ce țineam un spectacol în
Memphis. Ea a intrat cu o altă femeie atrăgătoare. Nu
m-am putut abține; m-am oprit la jumătatea unei glume
și am zis, „Mă scuzi, știu că nu mă cunoști, dar într-o
bună zi mă voi însura cu tine”. Ea a râs și a zis, „Nu mă
136 Steve Harvey

cunoști”. Dar nu-mi păsa și i-am spus asta. Am știut ime-


diat că vom i căsătoriți într-o zi (desigur, asta era mai
mult o speranță decât o certitudine — zâmbet).
Poate că o știa și ea, la rândul ei, sau cel puțin i-a
plăcut ce-a văzut deoarece, chiar dacă a dispărut în
noaptea în care am informat-o în legătură cu planul
meu, și-a făcut apariția două seri mai târziu la un alt
spectacol de-al meu și de data asta i-am cerut să vină în
culise și să stăm de vorbă pentru câteva minute. A fost
de acord și am devenit rapid prieteni și chiar am ieșit
împreună un interval scurt de timp. Dar, în cele din
urmă, am luat-o iecare pe propriul drum. Cu toate aces-
tea, eu și Marjorie ne-am amintit mereu prietenia pe
care am avut-o împreună și, din când în când, luam legă-
tura pentru a vedea ce mai face celălalt.
În cele din urmă, eu și Marjorie am reluat legătura și
am început să ieșim din nou împreună; lucrurile au de-
venit serioase destul de repede, dându-ne amândoi seama
că am lăsat să ne scape o relație grozavă o dată și nu
voiam să o lăsăm să ne scape din nou. Dar chiar dacă
știam că sunt îndrăgostit de această femeie și că ea mă
iubește, aveam în continuare relații, pe care le dezvoltasem

după divorțul
cu adevărat sămeu cu nou
ies din câteva
cu prietene,
femei. când încep usem
Ei bine, într-o anumită seară, când Marjorie mă
vizita la locuința mea din New York, în weekendul de
Valentine’s Day, una dintre prietenele respective m-a
sunat pe mobil. N-am vorbit mult — am zis, „Bună”, i-am
P-   ,     137

spus că vorbim altă dată și că trec eu să o văd dacă și


când mă întorc în oraș, iar apoi am închis. Nici măcar nu
m-am gândit că Marjorie a auzit conversația — cel puțin,
ea nu se purta de parcă ar i auzit-o. Totuși, ar i trebuit
să știu mai bine. Ea are auzul acela de „mamă” — nu-i
scapă nimic. Și, cum era de așteptat, târziu în noaptea
aceea, când m-am trezit să merg la baie — era în jur de
3:00 dimineața — mă pomenesc cu Marjorie pe hol,
stând acolo, în haina ei de blană, cu valiza în mână. Urma
să mă părăsească — să ne părăsească pe noi.
„Unde pleci?” am întrebat-o eu. Răspunsul ei m-a
făcut să-mi dau seama pe loc, în mijlocul acelui hol, în
toiul nopții, că ea era Aleasa.
„Eu nu încerc să iu jucăria cuiva sau să fac parte din
colecția lui de femei”, a zis ea pe un ton lipsit de emoție,
cu valiza încă în mână. „Nu cred că ești pregătit pentru
ce am eu de oferit. Am copiii, am o viață bună și vreau un
bărbat care să-mi întregească familia. Dacă asta este ce
vrei și tu, mă găsești în Memphis.”
După ce mi-am închis gura căscată, am rugat-o să-mi
dea încă o șansă, i-am luat bagajul și mi-am găsit imediat
telefonul și l-am rupt în două. O pierdusem o dată — pe
această femeie frumoasă, deșteaptă și încântătoare — și
nicio altă femeie nu putea să ie la fel de iubitoare și de
loială față de mine, de noi sau de copiii mei. Mi-am dat
seama acolo, în clipa aceea, pe holul acela că nu-mi do-
ream nicio altă femeie.
138 Steve Harvey

Cu alte cuvinte, m-am transformat în bărbatul de


care avea nevoie pentru că ea avea suicientă minte cât
să aibă condiții — standarde de care avea nevoie în rela-
ția sa pentru a face acea relație să funcționeze. Ea știa că
vrea o relație monogamă — un parteneriat cu un bărbat
care voia să ie un soț și un tată devotat. Ea știa de ase-
menea că acest bărbat trebuia să ie idel, să-l iubească
pe Dumnezeu și să ie dispus să facă ce trebuie pentru a
păstra familia laolaltă. La o scară mai mică, ea a lăsat să
se înțeleagă
la iecare pasclar
—cămăserefer
așteaptă
să-i să ie tratată
deschizi ușa ca o doamnă
mașinii, să-i
tragi scaunul atunci când este pregătită să ia loc la masă,
să dai dovadă de maniere cu ocazia aniversării, de Ziua
Mamei și cu darurile de ziua de naștere, să menții voca-
bularul obscen la minim. Aceste condiții elementare
sunt importante pentru ea deoarece ele guvernează fe-
lul în care va i tratată; ele sunt importante și pentru
mine deoarece ele descriu o hartă virtuală a tot ceea ce
trebuie să fac pentru a mă asigura că ea obține lucrurile
de care are nevoie și pe care le vrea. Până la urma urmei,
este știut în mod universal că atunci când mama este
fericită, toată lumea este fericită. Și singura misiune din
viața mea este să mă asigur că Marjorie este fericită.
Fără ajutorul vostru, bărbații nu pot îndeplini aceas-
tă misiune pentru voi; ne este imposibil să descifrăm de
ce aveți nevoie și ce vreți voi, femeile, deoarece nevoile
și dorințele voastre se schimbă de la o femeie la alta așa
cum se schimbă vântul de la un oraș la altul. Bărbații
sunt persoane foarte simple și logice; dacă ne spuneți ce
P-   ,     139

vă place și ce nu vă place, vom face tot ce putem pentru


a ne asigura că ne ridicăm la înălțimea așteptărilor voastre,
mai ales dacă suntem interesați în crearea unei relații cu
voi. (Dar feriți-vă să-i spuneți unui bărbat tot ce vă place
atunci când vă întâlniți prima dată; vă voi spune de ce
mai târziu în acest capitol.)
Dar serios, noi nu suntem programați să ne dăm
seama. Și chiar ne face foarte fericiți să ne expuneți voi
toate condițiile. Și noi avem nevoie să o faceți direct, ca
să hotărâm dacă suntem capabili să facem față provocă-
rii — nu la două săptămâni după începerea relației, nu
la două luni după ce am făcut sex, nu la doi ani după ce
am spus „Da” în fața pastorului și a familiilor și prieteni-
lor iecăruia dintre noi. La naiba, le vom asculta în timp
ce stați acolo la bar, sorbind din Martini-ul cu piersică pe
care tocmai vi l-am cumpărat, atâta vreme cât le spuneți.
Deoarece acum ne-ați oferit o hartă de parcurs pentru
cum să ne comportăm, mai ales dacă suntem cu adevă-
rat interesați de o relație cu voi.
Înțelegeți că acest capitol nu este o autorizație pen-
tru ca voi să începeți să vă detaliați lista de „Nu pot” și
„Nu voi face” și „Sper că niciodată nu vei” imediat ce se

apropie
decență.un Voidomn de voi.
trebuie Nouă
să dați chiar ne
dovadă de place o dozăînde
diplomație
această situație — să-i spuneți unui bărbat ce pretindeți
fără ca asta să pară ca și cum ați bifa pe rând o listă de
solicitări. Într-adevăr, totul ține de felul în care transmiteți
mesajul; dacă îi spui condițiile tale în toiul conversației,
140 Steve Harvey

iar acestea par realizabile și dai formă standardelor


tale într-un limbaj delicat, lui îi va i mai ușor să înțe-
leagă și, mai important, să acționeze pornind de la ele.
Gândește-te la cât de descumpănit te va privi dacă, agi-
tând degetul, ridici tonul și spui, „Nu voi tolera un bărbat
care nu-mi înțelege rolul de mamă — dacă ai o problemă
cu copiii mei și cu restul familiei mele, atunci ai o pro-
blemă cu mine!” Va i echivalentul acului care zgârie
discul; în cel mai bun caz, el va crede că ești furioasă —
în cellamai
este fel. rău
Dar caz, că ești nebună
imaginează-ți și că
cum se vapoate și familia
simți dacă ta
tu îl iei
prin surprindere și spui ceva plăcut cum ar i, „A, știi, eu
am copii și ei sunt pe primul loc în viața mea pentru că
părinții mei m-au educat să înțeleg importanța familiei”.
În acel moment el va ști că tu ești una dintre fetele
bune — drăguță, responsabilă și orientată spre familie.
Dacă el nu este tipul acela, va merge mai departe la ur-
mătoarea femeie — cea fără nicio pretenție, care este de
acord cu orice. Dar dacă el este un bărbat care împărtă-
șește convingerea ta cu privire la importanța familiei, va
continua să discute cu tine și va asculta mai multe din
standardele tale.
Iată câteva exemple suplimentare pe care le-am de-
taliat pentru tine, pentru a vedea cum să-ți ornezi
condițiile cu una dintre aceste fundițe frumoase.

În loc să spui că tu „nu poți să suferi” când un băr-


bat vine târziu, spune ceva de genul, „Toată lumea este
P-   ,     141

atât de ocupată zilele astea — timpul este cu siguranță


prețios, nu-i așa? Eu fac eforturi serioase pentru a mă
asigura că dacă spun că voi i undeva la ora 19:00, voi i
acolo la ora 19:00, dacă nu chiar mai devreme, ca să fa-
cem ce trebuie într-un mod convenabil, iar dacă urmează
să întârzii, nu e nevoie decât de un telefon pentru a i
bine crescută”.

Traducere: Tocmai i-ai spus că ai nevoie ca bărba-


tul din viața ta să vină atunci când spune că va veni și să
aibă suicientă bună creștere și eleganță să dea un tele-
fon dacă va întârzia. Acum știe că trebuie să plece cu
câteva minute mai devreme pentru a ajunge la tine la
timp și să se asigure că telefonul său mobil este încărcat
în caz că este nevoie să te avertizeze.

În loc să spui, „Dacă te întâlnești și te culci cu alte


femei, eu nu sunt aleasa!” spune ceva de genul, „Sunt
întotdeauna cinstită cu bărbatul cu care mă întâlnesc;
dacă am sentimentul că vreau să mă văd cu alte persoa-
ne în afară de el, îi spun direct astfel încât el să poată
hotărî dacă vrea să continue relația așa cum este sau să-mi
ceară să mă întâlnesc doar cu el”.

Traducere: Tocmai i-ai spus că ai pretenția ca băr-


batul din viața ta să ie cinstit și direct în legătură cu
parametrii relației — dacă are de gând să se joace, va
trebui să-ți spună pentru ca tu să poți lua decizii
142 Steve Harvey

inteligente, raționale despre cum să abordezi asta. I-ai


spus, de asemenea, că se poate discuta — că voi doi pu-
teți hotărî împreună ce anume vă doriți de la relație, în
loc să-i i dictat lui asta.

În loc să spui, „Dacă omul meu nu îl are pe Dum -


nezeu în viață și nu știe cum să alerge pentru Iisus,
nici nu este nevoie să deschidă gura spre mine”, poate
ai putea spune ceva de genul, „Duminica este ziua mea
preferată din săptămână pentru că am ocazia să merg la
biserică și să socializez cu persoane care gândesc la fel
ca mine și să-mi practic credința. În clipa în care se ter-
mină slujba, mă simt atât de înălțată, încât știu că restul
săptămânii mele va merge perfect”.

Traducere:
de Dumnezeu, careAi explicat
merge laclar că eșticare
biserică, o femeie cu frică
îl cunoaște pe
Domnul și care își ia credința în serios, și ai deschis con-
versația pentru ca el să-și spună punctul de vedere despre
ce crede în legătură cu religia și spiritualitatea.

În loc să spui, „Am trei copii și două joburi pen -


tru că tatăl acestor copii nu face nici cât o ceapă de -
gerată, așa că ar i bine ca orice bărbat care mă
abordează să aibă un cont la bancă și să ie pregătit
să crească câțiva copii așa cum trebuie, că dacă nu, o
ia din loc”, ai putea să vrei să spui ceva de felul, „Este
foarte important pentru mine să iu o mamă bună, iar
P-   ,     143

parte din a i o mamă bună e să mă asigur că copiii mei


au un tată bun. Sunt independentă, dar îmi dau seama că
ne-ar i mai bine mie și familiei mele dacă ar exista un
bărbat bun în peisaj”.

Traducere: Tu vei i spus limpede că, deși ești destul


de capabilă să ai grijă de copiii tăi, recunoști importanța
existenței unui bărbat bun și dedicat — fapt ce îl va face
pe un bărbat dispus să depună efortul să înțeleagă că se
va bucura de apreciere dacă va i un soț și un tată bun. Și
asta este ceea ce vrea un bărbat cu adevărat — puțină
recunoștință din când în când.

Ați înțeles cum stau lucrurile? Acum ne-ați oferit


ceea ce, credem noi, sunt informații valoroase despre

femeia de care
ne-ați spus caresuntem
vă suntinteresați. Dar,
așteptările, mai
deși ațiimportant,
făcut asta
expunându-le în cadrul unei conversații plăcute. Este la
fel ca siropul de tuse cu aroma de struguri; este tot me-
dicament, dar are un gust bun când alunecă pe gât.
Acum, ar trebui să adaug că, deși bărbații apreciază
atunci când femeile le spun de la bun început ce pretind
într-o relație, eu cred cu tărie că femeile trebuie să facă
un pas înapoi din când în când și să lase bărbatul să le
arate din ce aluat este făcut — știți voi, să dea dovadă că
merită timpul vostru. Eu chiar cred că una dintre cele
mai mari greșeli pe care le comit femeile de timpuriu în
relație este să explice cu lux de amănunte toate lucrurile
144 Steve Harvey

pe care doresc ca un bărbat să le facă pentru ele, fără să-i


dea șansa de a le arăta ce este dispus să facă pentru ele.
Adică, e drăguț că îți plac plimbările lungi pe plajă, cio-
colata de Valentine’s Day și crinii în timpul verii. Dar
cum ali, mai exact, cât de creativ, entuziasmat sau gene-
ros este un bărbat, dacă tu îi oferi planul exact despre
cum să te lateze și să te facă să zâmbești, fără să-i ceri să
descifreze unele dintre aceste lucruri de unul singur? Fii
sigură de asta: dacă îi spui unui bărbat că îți plac tranda-
irii roșii la capăt
din celălalt serviciu, cina la restaurantul
al orașului acela special
și poșete Channel de ziua
ta, asta este exact ceea ce îți va oferi — nimic mai puțin,
dar cu siguranță nimic mai mult. Și vei i bucuroasă în
această privință — la început. Dar după aceea, lasă-l
vreo patruzeci și cinci de zile sau cam așa ceva și el va
înceta să facă ceea ce i-ai spus că îți place pentru că se va
gândi că a făcut ce trebuia să facă pentru a obține ce își
dorea. Și, deoarece nu le mai face, tu vei crede că s-a
schimbat. Și te vei duce să le spui prietenelor tale, „Nu
știu ce s-a întâmplat — înainte făcea tot ce-mi place”.
El a făcut tot ce-ți place pentru că tu i-ai spus ce îți
place.

nu îțiFilozoia
place și mea? În loc
apoi vezi să-ireacționează;
cum spui ce îți place,
lasă-lspune-i ce
să cerce-
teze și să caute și să-și dea seama cum să ajungă la ceea ce
îți place. Dă-i drumul, spune-i ce-ai de spus: „Nu îmi place
să stăm pur și simplu degeaba în casă înweekenduri”, sau
„Nu-mi place când un bărbat nu mă tratează ca pe o
P-   ,     145

doamnă”, sau „Nu-mi place să mergem la același restau-


rant de prea multe ori”. Apoi, pe măsură ce relația voastră
avansează, urmărește-i acțiunile. Cu siguranță vei obți-
ne schița felului în care se comportă — vei vedea ce este
dispus să ofere cu generozitate, de bunăvoie. Nu-ți place
să mergi la aceleași restaurante? El va ști să găsească
locuri noi și interesante în care să meargă cu tine. Nu-ți
place să stai acasă sâmbăta? El va avea grijă să meargă
cu tine la un concert sau la o nouă expoziție la muzeu
sau cel puțin
plă prin oraș,seastfel
va uita prin
încât săziar
aibășicâteva
va vedea ce se pentru
sugestii întâm-
ceea ce ați putea face cu toții împreună. Știe că nu-ți plac
oamenii care nu sunt orientați spre familie? Va aduce
dulciuri pentru copii atunci când îi întâlnește sau chiar
se va oferi să te ducă pe tine și pe ei în parc pentru un joc
scurt cu mingea sau pentru a-i da în leagăn și, indiferent
cât de nelalocul lui ar putea să creadă el că s-ar putea
simți, va merge la grătarul organizat acasă la mama ta
pentru că știe că ai nevoie de un bărbat căruia îi place
și care se înțelege bine cu familia. Fă un pas înapoi și
urmărește-l: vezi dacă îți deschide portiera sau dacă îți
aranjează scaunul atunci când iei loc la masă sau dacă își
stinge telefonul atunci când este cu tine pentru a-și
putea dedica toată atenția timpului pe care îl petreceți
împreună. Și dacă nu intră în joc — dacă nu îți arată că
este dispus să își dea seama cum să te facă să zâmbești
— atunci vei i în postura de a hotărî dacă este capabil
să-ți ofere lucrurile de care ai nevoie și cel puțin o parte
din ceea ce vrei.
146 Steve Harvey

Desigur, pentru a-ți expune condițiile în fața unui


bărbat și pentru a transmite importanța respectării ace-
lor condiții, trebuie să-ți dai seama care sunt, mai exact,
regulile tale. Am enumerat aici 10 întrebări pe care ar
trebui să le iei în considerare în timp ce îți formulezi
primele cele mai importante zece condiții și am lăsat loc
să îți detaliezi lista:

1. Ce gen speciic de bărbat cauți? (Spre exemplu,


amuzant? Muncitor? Generos?)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Cum te aștepți să ii curtată? (Vrei telefoane regula-
te? Mesaje text? Întâlniri de cel puțin trei ori pe săptămână?
Vrei ca el să achite întotdeauna nota?)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. La ce nivel de angajament te aștepți? (Vrei o rela-
ție deschisă? Sau o relație exclusivă? Ar trebui ca acest
aspect să poată i adus în discuție?)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
P-   ,     147

4. Ce nivel de siguranță inanciară te aștepți să aibă


acest bărbat? (Vrei să ie bogat? Vrei să câștige mai mulți
bani decât tine? Accepți un simplu muncitor?)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Dorești un bărbat care vrea copii și este orientat
spre familie?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Ar trebui să ie religios/credincios?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
7. Te deranjează dacă este divorțat sau dacă are copii?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Poți să ajuți un bărbat să-și clădească visul? Te
poți adapta la planul lui?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
148 Steve Harvey

9. Ce așteptări ai de la familia lui? (Ar trebui să te în-


țelegi cu mama lui? Îți pasă dacă el nu se înțelege bine cu
ea? Sau dacă tatăl său nu a fost niciodată prin preajmă?)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Ce ar trebui să ie el dispus să facă pentru a te curta?
(Ar trebui să ie perseverent? Să-ți ofere cadouri scumpe?)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10

CELE CINCI ÎNTREBĂRI


PE CARE FIECARE FEMEI E
AR TREBU I SĂ LE PUNĂ ÎNAINT E
SĂ SE IMPLI CE PRE A MULT

bia ajuns la Hollywood, vedeam o mulțime de


lucruri pe care ochii mei de bărbat de treizeci și
opt de ani nu le văzuseră niciodată înainte. Unul

A
dintre cele care au ieșit cel mai mult în evidență era sti-
lul de viață al unei vedete faimoase și bine văzute, al cărei
nume îl voi păstra doar pentru mine. Dar un singur lucru
vă voi spune: bărbatul acesta avea totul — bani, faimă și
o mulțime de super-frumuseți atât de tari, încât l-ar i

făcut
să se cu ușurință
întrebe cumpesăHugh Hefner
ia parte la așsă
a se scarpine
ceva. Vreauînsăcap și
spun
că bărbatul acesta era înconjurat de femei superbe. O
mulțime. Tot. Timpul. Și eu eram uluit de asta pentru că
nu puteam să înțeleg cum putea o singură persoană să
aibă toate aceste femei frumoase în felul acesta. Adică,
150 Steve Harvey

nu era cel mai arătos tip din domeniu — erau alții cu mai
mulți bani, mai mult prestigiu și care arătau cu siguran-
ță mai bine decât el. Cu toate acestea, el era expert în
menținerea unei mulțimi de fete de nota zece cu felici-
tări, fără să aibă angajamente față de vreuna dintre ele.
Auzisem despre acești superjucători cu top-modele la
braț și toate cele, dar când i-am văzut de aproape, am
fost uimit de felul în care conexiunile propriu-zise pu-
teau să se producă și mai ales de ce stăteau aceste femei
cu tipuldeacesta,
țineau braț. știind că sunt una dintre multele care îl
Și trebuia să știu cum se întâmpla asta (ăăă, nu
neapărat pentru ca și eu, la rândul meu, să pot avea
top-modele care să-mi soarbă iecare cuvânt, ci pentru
că eram literalmente șocat de fenomen). Așa că am luat
loc și am stat de vorbă cu tipul acesta și cu un grup de
alți bărbați care se alau în „relații” similare și i-am în-
trebat direct: Cum faci ca femeile acestea să nu se mai
sature? Și iecare, inclusiv cel mai cunoscut din grup, a
râs, a dat din cap și a spus în linii mari cam același lucru:
femeile acelea vor banii, faima și stilul de viață și sunt
dispuse să tolereze o mulțime de lucruri — puține dintre
ele bune — pentru a le căpăta. „Dar își dau ele seama”, am
întrebat eu cu toată seriozitatea, „că asta nu duce nică-
ieri?” Tipul acela a scuturat din cap și mai mult și a zis,
simplu, „Ele nu știu unde duce asta pentru că nu întreabă
niciodată”. Apoi a adăugat: „Și ce ar trebui să fac eu — să
le spun că le folosesc doar pentru sex și ca să mă aișez
cu ele în public? Pur și simplu așa stau lucrurile.”
P-   ,     151

M-a dat pe spate.


Și cu cât puneam mai mult aceleași întrebări unor

tipi alațiȘi
răspuns. înde
situații similare,
iecare auzeam
dată când la nesfârșit
i-am întrebat același
ce ar i de
făcut ca lucrurile să stea altfel pentru femeile cu care
erau, iecare dintre acei bărbați a spus același lucru,
aproape cuvânt cu cuvânt: dacă o femeie ar veni la mine
și m-ar chestiona de la bun început în legătură cu inten-
țiile mele, ea ar ști din start că nu sunt interesat de ceva
serios. Ele nu întreabă, au zis cu toții, de teamă să nu dau
bir cu fugiții, așa că pot să am legături temporare cu ele.
Și vedeta aceea care părea să ie maestru în toate acestea
a zis, destul de simplu, „Am destule femei așa că, atunci
când încep cu întrebările, nu sunt nevoit să răspund de-
oarece, pentru iecare femeie care întreabă, am alte
două care nu o vor face”.
Numiți asta cum vreți: urât; imoral; de neiertat —
oricum. Dar așa stau lucrurile. Și, credeți-mă, genul
acesta de gândire din partea bărbaților nu se întâlnește
doar în cercurile de celebrități. Se întâlnește și în cazul
tipilor obișnuiți — doctori și avocați, camionagii și tipi
care fac livrări. Câțiva dintre ei au tot atâtde multe femei

ca unii dintre
prostesc sunt prietenii meifrumoase
tot atât de celebri, șicafemeile
unele pe care le
dintre
top-modelele care se agață de brațele starurilor. Dar
dacă ești o femeie manipulată printre alte trei sau trei-
zeci și trei, rămâi dusă de nas. Și amândoi știm că aceasta
nu este o situație bună în care să te ali.
152 Steve Harvey

Obiectivul tău este acela de a evita să ii manipulată.


Cred că primul pas este acela de a trece peste teama

de a pierde
odată un bărbat
să te mai pentru că îl cu
temi. Persoanele întrebi fățiș.
cel mai multÎncetează
succes
din această lume recunosc că asumarea de riscuri, pen-
tru a obține ce doresc, este mult mai productivă decât a
sta degeaba, prea speriată să încerci. Aceeași ilosoie
poate i aplicată cu ușurință întâlnirilor: dacă deschiderea
unei discuții pe tema condițiilor tale presupune riscul ca
el să plece, acesta este un risc pe care trebuie să ți-l
asumi. Pentru că teama aceea vă poate face să greșiți de
iecare dată; prea multe dintre voi îi permiteți bărbatului
să scape nepedepsit când dă dovadă de lipsă de respect,
când nu își dă interesul și nu respectă complet angaja-
mentul față de voi, pentru că vă temeți că vă va părăsi și
că veți i din nou singure. Și noi, bărbații? Noi recunoaș-
tem și mizăm pe această situație, în stil mare. Înțelegeți
asta: jocul este vechi și nu se va schimba vreodată. Fiii
mei îl vor juca în același fel pentru că pot și vor exista
femei care îi vor permite desfășurarea. Dar tu poți cu-
noaște cu siguranță regulile de la bun început și îți poți
schimba strategia astfel încât tu să nu ii manipulată.

Cum deschis
ie foarte faci asta?
deÎncepe
la bun prin a-l face
început pe acel cu
în legătură bărbat să
ce vrea
de la viața sa și de la relația cu tine. Faci asta punându-i
aceste cinci întrebări-cheie — întrebări care te vor ajuta
să stabilești imediat ce valori are tipul acesta și ce loc ai
tu în planurile lui. Eu am conceput aceste întrebări după
P-   ,     153

ani întregi în care am văzut bărbați manipulând femei și


femeile căzând în capcană și m-am întrebat constant în
sinea mea și i-am întrebat chiar pe câțiva dintre priete-
nii mei care sunt experți ai jocului, „Dacă eu aș i femeie,
cum aș putea să evit toate astea?” Și chiar sunt întrebări
grozave — răspunsurile îți vor spune tot ce trebuie să
știi despre acest tip din viața ta sau despre tipul pe care
speri să îl ai în viața ta. Punerea acestor întrebări te va
ajuta să hotărăști dacă ar trebui să rămâi prin preajmă
pentru
să o rupia la
vedea
fugăîncotro merge
în direcția relația
opusă. sau
Notă: Nudacă ar niciun
există trebui
motiv pentru care să întârzii cu punerea acestor între-
bări — pune-le de îndată ce crezi că ai putea să ii vag
atrasă de un bărbat pe care l-ai întâlnit. Ce dacă este
descurajat de întrebări: ai dreptul la informație. Și dacă
nu este dispus să răspundă la ele, ei bine, știi din start că
el nu este cel pe care îl vrei.
Așa că hai să începem pur și simplu cu întrebările.
Nu uita: Fără. Frică.

ÎNTREBAREA NR. 1:

CARE SUNT OBIECTIVELE TALE PE TERMEN SCURT?


Dacă vei intra într-o relație cu un bărbat, ar trebui
să știi care sunt planurile sale și cum se potrivesc în ele-
mentele-cheie care deinesc un bărbat — cine este, cu ce
se ocupă și cât de mult câștigă. După cum v-am spus
deja, acestea trei sunt extrem de importante pentru
154 Steve Harvey

orice bărbat matur, în toată irea, și tu ai tot dreptul să


știi ce face chiar acum și ce plănuiește pentru următorii
între trei și cinci ani, pentru a ajunge bărbatul adevărat
și în toată irea care vrea să ie. Răspunsul lui te va ajuta
de asemenea să stabilești dacă vrei să faci parte din pla-
nul lui sau nu. Vei ști să ridici prea-necesarul cartonaș
roșu dacă el nu are niciun fel de plan.
Dacă are un plan, ei, asta este grozav. Poartă-te ca și
cum ai i superinteresată și pune întrebări pentru a ala
mai multe — ii o detectivă curioasă și entuziasmată.
Bărbaților le place să vorbească despre ei înșiși. Facem
asta deoarece știm că dacă vrem să te prindem, trebuie
să te impresionăm. Așa că permite-ne să te impresio-
năm. Cu cât ești mai curioasă și mai interesată, cu atât va
i mai multă informația pe care ți-o va oferi. Spune lu-
cruri cum ar i, „Uau, cum ai ajuns în domeniul acela?”
sau „Ce interesant — de ce e nevoie ca să ai succes în
domeniul ăsta?” Și ascultă cu atenție. În tot timpul cât
vorbește, tu ar trebui să evaluezi dacă el chiar muncește
din greu pentru a-și atinge obiectivele sau dacă este un
visător leneș care pur și simplu spune o mulțime de
prostii. Ar trebui de asemenea să-ți dai seama dacă te
vezi pe tine însăți în planul acela pe termen scurt; dacă
știi în ce constă planul său, poți stabili imediat dacă vrei
să faci parte din el și ce rol vrei să joci în acesta sau dacă
este necesar să te elimini pe tine însăți din ecuația
respectivă. Spre exemplu, dacă el spune, „Sunt tehnician
pentru o companie de TV prin cablu, dar noaptea merg
la cursuri de facultate ca să obțin o diplomă de licențiat
P-   ,     155

în inginerie pentru a avansa în ierarhie la locul meu de


muncă”, atunci știi că tipul acesta are un plan și că îl
pune în practică. Poate că te poți vedea pe tine însăți
ajutându-l să învețe sau iindu-i alături la absolvire și
oferindu-i sugestii despre cum să se transforme din
muncitorul caliicat care instalează cabluri, în inginerul
care ajută la crearea tehnologiei pentru compania de
cablu. Ideea este că el are un plan și muncește pentru
realizarea acestuia, ceea ce înseamnă că încearcă să de-
vină bărbatulcucare
corespundă ceeavrea
ce tesăinteresează
ie — genullacare ar putea de
un partener să
viață bun, de încredere.
Dar dacă îl întrebi care sunt obiectivele lui pe termen
scurt și el îți spune ceva nebunesc, cum ar i „Comercia-
lizez droguri pe stradă și acum mă ocup de o stradă, dar
obiectivul meu pentru următorii câțiva ani este să mă
ocup de zece străzi în partea de vest, de la Henry Street
până la Brown Street”, ei bine, în cazul acesta îți dai ime-
diat seama că îi poți da drumul și poți merge mai depar-
te. Același lucru este valabil pentru bărbatul care își
declară obiectivele pe termen lung, dar care e evident că
nu are niciun plan pentru a le implementa. Spre exem-
plu, dacă spune că visul său este să devină producător,
dar nu face nimic concret în domeniu pentru a deveni
unul — nu lucrează ca intern și nu muncește pentru o
companie cinematograică, nu scrie și nu citește niciun
scenariu, nu-și face niciun fel de relații în domeniu care
să-i poată deschide câteva uși, nu a mai lucrat de patru
luni și nu are niciun fel de perspective pentru un loc de
156 Steve Harvey

muncă în domeniul de care spune că este interesat —


atunci știi că acest bărbat nu are un plan. Și dacă nu are
un plan, el nu-și va atinge obiectivul pe termen scurt —
sau acela nu este realmente un obiectiv, iar el vorbește
ca să se ale în treabă. Oricum ar i, este posibil ca tu să
nu vrei să te raliezi planului său. Limitează-te pur și sim-
plu la ce ai. Desigur, există posibilitatea ca el să-și revină
și să aibă succes în domeniu, dar de ce trebuie să te
înhami tu la așa ceva? Dacă el are un vis ce pare greu de
realizat,
dacă aredă-ți seama în
un jetpack dacă doar
spate și stă
e peșicale
se uită la stele sau
să decoleze ca
să-și atingă visul.

ÎNTREBAREA NR. 2:
CARE SUNT OBIECTIVELE TALE PE TERMEN LUNG?
Crede-mă când îți spun: un bărbat care are cu ade-
vărat o viziune pentru unde vrea să se vadă pe sine peste
zece ani a privit în viitor și s-a gândit serios la ce va avea
nevoie pentru a ajunge acolo. Înseamnă că e prevăzător
și că își calculează pașii pentru propriul viitor. Dacă spu-
ne ceva caraghios, cum ar i, „Eu încerc doar să îmi duc
traiul cu iecare zi”, fugi. Dacă planul lui pe termen lung
este similar cu planul lui pe termen scurt, retrage-te.
Imediat. Pentru că răspunsul lui îți spune că nu și-a exa-
minat viața per ansamblu sau nu te vede pe tine în ea, și
astfel nu are niciun motiv să-ți divulge ție detaliile.
P-   ,     157

Pentru tine nu prevede decât distracția. Oricum, dacă el


nu are un plan, de ce ai vrea să rămână lângă tine?

Bărbatul
cel care are uncăruia
plan —ar un
trebui
plansă-i
bineacorzi ceva
gândit timptu
în care este

te poți vedea. Pentru că te rog să mă crezi atunci când îți
spun — și așa cum ți-am spus într-un capitol anterior
— bărbatul are întotdeauna un plan. Eu, unul știu că
aveam atunci când am început să lucrez pentru prima
dată ca actor de comedie. Știam chiar dinainte să i
spus prima mea glumă în fața unui public că, în decur-
sul următorilor cinci ani, scopul meu era să devin cap
de aiș și să câștig cel puțin 2 500$ pe săptămână. Având
ochii ixați pe premiul acela, am ajuns să câștig în cu-
rând 2 500$ pe săptămână, și eram tare bucuros în pri-
vința asta. Cu toate acestea, voiam să devin artistul
cap de aiș și am crescut miza: acum voiam să câștig în-
tre 5 000$ și 7 500$ pe săptămână. Mi-au trebuit aproxi-
mativ opt ani, dar am reușit să-mi ating obiectivul
inanciar și am fost bucuros și în privința asta.
Și apoi l-am întâlnit pe Sinbad.
Pe vremea aceea, Sinbad lucra la un club de come-
die în Birmingham, unde devenise atât de apreciat, încât
făcea între 50 000$ și 70 000$ pe săptămână doar de la
acest club. La. Fiecare. Șapte. Zile. Și am știut că vreau și
eu o parte din afacerea asta. Succesul lui m-a făcut să-mi
dau seama că era ceva în povestea asta cu comedia — că
trebuia să elaborez un plan pe termen lung care să-mi
dobândească genul de viață care vedeam că era posibilă
158 Steve Harvey

pentru un comediant. Voiam să intru în televiziune pen-


tru a oferi familiei mele un stil de viață care să îi facă
mândri. Mi-am închipuit viața astfel și apoi am creat un
plan pentru felul în care aveam să o obțin. Știam că nu
avea să ie ușor — că avea să dureze o vreme pentru că
existau foarte puține cluburi de comedie în care puteai
să faci sumele acestea de bani și trebuia să ai relațiile
potrivite și o echipă grozavă care să te ajute să ajungi
acolo. Dar ideea este că aveam un plan pe termen lung
cu
dinetapele
urmă am modului în care urma
atins obiectivele să ajung
acelea acolo.
și chiar maiÎnmult
cele
de atât.
După ce auzi răspunsurile potențialului tău tovarăș
de viață la întrebările unu și doi, vei cunoaște destul de
bine cu ce fel de bărbat ai de-a face. Nu-ți lega viața de o
iință umană care nu are un plan, pentru că vei desco-
peri că, dacă el nu ajunge nicăieri, mai devreme sau mai
târziu, vei i și tu blocată.

ÎNTREBAREA NR. 3:
CARE SUNT OPINIILE TALE DESPRE RELAȚII?
Aceasta este o întrebare cu părți multiple care eva-
luează ce crede un bărbat despre o gamă de relații — de
la ce crede despre părinții lui și despre copii la legătura
lui cu Dumnezeu. Fiecare răspuns va scoate la lumină
mult mai multe despre el — dacă este serios în materie
de angajamente, tipul de cămin în care a fost crescut, ce
P-   ,     159

fel de tată și de soț ar putea să ie, dacă l-a cunoscut pe


Domnul, toate acestea. Și singurul mod în care poți ala
răspunsul la întrebările acestea este să întrebi. Fă-o îna-
inte să-l săruți pe acest bărbat, poate chiar înainte să ii
de acord să ieși la o întâlnire cu el — asta ar i cu sigu-
ranță o conversație telefonică grozavă. Și nici să nu ii
timidă sau emoționată în a pune aceste întrebări, pentru
că ce altceva ar trebui să faci cu bărbatul acesta dacă nu
să stai de vorbă cu el? Dacă are o problemă cu statul de
vorbă
Fugi. pe acest subiect, atunci ceva nu este în regulă.
În primul rând, ală ce crede despre familie. Care
sunt vederile lui pe tema asta? Vrea o familie? Ce părere
are despre copii? Dacă ai un copil, spune-i bărbatului
despre el — este ceva ce îl interesează dar, mai impor-
tant, este de datoria ta să ali dacă se vede pe sine în
postura de tată. Dacă el nu vrea copii, dar tu vrei, poți
opri toate acestea chiar acum. (Te rog să înțelegi că dacă
un bărbat spune că nu vrea copii, probabil că nu se va
răzgândi, indiferent de intensitatea sentimentelor lui
față de tine.) În plus, dacă lui nu-i plac copiii și tu îi ai
deja, în ce direcție se îndreaptă relația aceasta mai
exact?
Mai departe, întreabă-l despre relația cu mama sa.
Este prima relație pe care un bărbat o are cu o femeie și
dacă are un bilanț bun cu ea, atunci probabil că știe cum
să trateze o femeie cu respect și are o idee despre felul în
care să proclame, să întrețină și să protejeze nu doar o
160 Steve Harvey

femeie, ci și o potențială familie. Nu cunosc niciun băiat


în viață care să nu-și iubească mama. Noi învățăm să o
protejăm și să o întreținem; de la ea învățăm despre
esența fundamentală a iubirii pentru o femeie. Într-adevăr,
dacă un bărbat nu se înțelege cu mama lui, poți i destul
de sigură că nu se va înțelege nici cu tine. Dacă auzi vreo
parte din „Doamne, eu și mama? Pur și simplu nu ne în-
țelegem…” în răspunsul lui, șterge-i numărul și mesajele
din telefon și mergi înainte.
După ce ali ce crede despre mama lui, întreabă-l
despre tatăl lui. Dacă a avut o relație grozavă cu tatăl lui,
atunci probabil că a fost crescut cu un set de valori ele-
mentare pe care le va aduce cu sine în potențialul vostru
cămin. Acum, înțeleg că o mulțime de bărbați au crescut
fără tați în casă, dar este posibil ca bărbatul de care ești
interesată să i avut un model masculin de urmat în
viața sa care i-a arătat ce înseamnă să ie bărbat, sau
poate că absența tatălui său l-a învățat câteva lucruri
despre ceea ce nu vrea să facă atunci când va deveni
tată. În orice caz, pune întrebări despre relația cu tatăl
său și răspunsurile lui vor scoate la iveală tipul de tată
care ar putea deveni.

De asemenea,
cu Dumnezeu. va trebuisăsăiu
Permite-mi îl întrebi
direct:despre relația sa
dacă întâlnești
un bărbat care nu are o relație cu Dumnezeu, care nu
merge la biserică și nici nu are intenția de a merge vreo-
dată și nu are niciun sistem de credințe spre care să
poată arăta ca forță călăuzitoare în viața sa, atunci asta
P-   ,     161

este o problemă. În deinitiv, dacă nu răspunde în fața lui


Dumnezeu, în fața cărei busole morale răspunde el? Ce îl
va face pe el să se gândească măcar să-ți ie idel? Ce îl va
face pe el să-și facă datoria față de tine și copii? Ce îl va
face să se simtă împlinit? Eu nu spun că nu ar trebui să
ieși la întâlnire cu un bărbat care nu merge la biserică
sau care are un sistem de credințe diferit de al tău. Dar
dacă convingerile lui centrale nu se potrivesc cu ale tale,
este posibil să ai o problemă.
Următoarele două întrebări ar trebui să ie puse
după ce ați discutat și v-ați întâlnit pentru o vreme. La
modul ideal, pune aceste întrebări înainte ca el să i gustat
din prăjiturică (știți voi la ce mă refer). Dacă ai avut deja
contact sexual cu bărbatul, poți pune oricum întrebările.
Răspunsurile ar putea să doară puțin mai mult, dar cel
puțin vei ști.

ÎNTREBAREA NR. 4:
CE CREZI DESPRE MINE?
Așa, pe aceasta va trebui să o puidupă câteva întâlniri,
deoarece va avea nevoie de timp pentru a te cunoaște.
Dar răspunsul său va i esențial deoarece îți va dezvălui
care sunt planurile lui pentru tine. Dacă ați ieșit la câte-
va întâlniri și ați avut mai multe conversații, știi ceva
despre el, dar ceea ce este mai important, vrei să știi ce
crede el despre tine. Ai dreptul să știi. Oho, crede-mă, el
a gândit ceva despre tine prima dată când a venit la tine,
162 Steve Harvey

iar tu trebuie să știi ce. El a fost atras de ceva — i-au plă-


cut părul tău, ochii tăi, picioarele tale, ținuta ta. Nu a
venit până acolo doar ca să se plimbe. Totuși, dincolo de
atracția inițială, bărbații știu destul de bine dacă ești
genul de femeie cu care se vor culca și peste care se trece
ușor sau dacă vor sta prin preajmă hotărâți să dorească
mai mult. Îți vei da seama de asta în urma răspunsurilor
sale.
Ascultă-i răspunsul cu grijă. Îți garantez că așa se va
desfășura, deoarece toți bărbații vor răspunde la aceas-
tă întrebare în exact același fel: „Eu cred că ești grozavă,
cred că ai i o mamă grozavă, ești amuzantă, bună, ești cu
adevărat frumoasă, mă exciți, ești energică, prietenoasă,
muncitoare, foarte inteligentă. Cred că ești genul de fe-
meie alături de care mă pot vedea”, toate chestiile acelea
generice pe care știm că vreți să le auziți. Totuși, nu
acesta este răspunsul pe care ar trebui să-l cauți. Tu vrei
lucruri speciice. Vrei să știi realmente dacă s-a gândit la
tine altfel decât supericial. Așa că pune întrebările su-
plimentare. „Aha, tu crezi că sunt blândă? Ce anume te
face să crezi că sunt blândă?” Apoi așteaptă și ascultă.
Dacă nu îți poate oferi un exemplu concret al felului în
care ți-ai arătat blândețea, el nu se gândește realmente
la tine altfel decât supericial. Dar dacă el îți răspunde,
„Îți amintești când era ziua de naștere a mamei mele și
tu m-ai sunat și mi-ai amintit să-i iau o felicitare? Asta a
fost foarte drăguț”. Dacă îți spune că ești o mamă grozavă,
fă-l să-ți spună ce anume te face să ii o mamă grozavă. Și
așa mai departe cu oricare dintre caracteristicile pe care
P-   ,     163

ți le atribuie. Nivelul detaliilor îți va oferi un alt indiciu


despre intențiile acestui bărbat pentru relația voastră.
Dacă îți poate oferi detalii, înseamnă că a ascultat și a
pus lucrurile cap la cap — el stabilește dacă te va păstra,
dacă se poate vedea pe sine într-o relație serioasă cu
tine. Și asta ar putea să însemne că vă alați măcar pe
aceeași lungime de undă a relației.

ÎNTREBAREA NR. 5:
CE SIMȚI PENTRU MINE?
Acum, asta nu trebuie confundat cu ce „gândești”
despre mine — „a gândi” și „a simți” sunt două lucruri
complet diferite. Și dacă un bărbat nu îți poate spune ce
simte pentru tine după o lună de întâlniri este din cauză
că nu simte nimic pentru tine — el doar vrea un lucru.
Întreabă un bărbat ce simte pentru tine și el va deveni
confuz și nervos: „Ți-am mai spus — cred că ești…” înce-
pe el. Tu îl întrerupi direct și spui, „Nu, nu, eu vreau să
știu ce simți pentru mine”. El ar putea să se foiască în
scaun, să se scarpine în cap, să-și aprindă un trabuc —
orice ca să evite să-ți dea un răspuns sau să se gândească
la ceea ce crede el că ai vrea să spună. Dar va trebui să îl
faci să răspundă la asta.
Nu te supăra dacă nu răspunde imediat: el trebuie
să apeleze la acea latură a lui la care nu-i place să apele-
ze, iar aceea este latura emoțională. Bărbații nu se
descurcă bine cu emoțiile de niciun fel și nu le vine ușor
164 Steve Harvey

să le exprime. Poate să răspundă la întrebări despre


Dumnezeu, copii și mama sa, dar prin această întrebare
tu îi ceri să privească în suletul său și ADN-ul nostru nu
este făcut pentru o revărsare sinceră de emoție față de
chiar oricine. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să te
oprești. Ceea ce cauți tu în răspunsul său este ceva de
felul acesta: „Când nu te văd, mi-e dor de conversațiile
noastre, mă întreb tot timpul ce faci și de iecare dată
când vii la mine, mă simt pur și simplu mai bine — tu
ești
alte genul derăspunsul
cuvinte, femeie pe său
caretrebuie
am încercat să-l să
să te facă găsesc.” Cu
te simți
minunat. Este posibil ca până acum el să nu ie îndrăgos-
tit de tine, dar este nebun după tine și probabil că se
gândește că vrea să exploreze un angajament pe termen
lung cu tine, pentru că atunci când începe să proclame și
să te așeze într-o poziție în care te poate întreține și te
poate proteja, el vede un viitor în care apari și tu. Și
exact aici vrei să ii cu tipul acesta.
Răspunsul „Cred că ești cool” nu va i suicient aici,
doamnelor. Și dacă, după ce ați pus întrebarea și ați cer-
cetat mai în profunzime, vă dați seama că sentimentele
lui pentru voi nu au rădăcini adânci — că el nu este pur
și simplu acolo — atunci nici voi nu trebuie să iți acolo.
Apăsați pedala de frână până începeți să auziți și să sim-
țiți din partea lui acele lucruri pe care considerați că
este important să le auziți și să le simțiți din partea unui
bărbat cu care sunteți dispuse să clădiți o relație.
P-   ,     165

oi, bărbații, suntem pe deplin conștienți că

N
trebuie să răspundem la aceste întrebări, și toți bărbații
adevărați vor răspunde la ele. Se poate ca ție să nu-ți
placă neapărat răspunsurile, dar el va răspunde. Dacă
refuză, nu te mai deranja cu el. Nu te gândi că le vei solu-
ționa mai târziu — că vei aștepta până ajunge el să se
simtă mai în largul său cu tine — pentru că asta nu ar i

nimic
vei da altceva
seama, decât speranță
pe calea oarbă.
cea grea, Aproape
că tipul imediat
acesta nu esteîți
potrivit pentru tine și vei începe toate conversațiile cu
prietenele tale în felul acesta: „Știi, m-am culcat cu el și
nu e nimic clar. Nu știu nici măcar dacă îi plac copiii…”
Nu lăsa să se întâmple asta. Conferă-ți putere — ai drep-
tul să cunoști toate aceste răspunsuri de la bun început;
prin regula mea de nouăzeci de zile, pe care o vei desco-
peri în capitolul următor, trebuie să pui aceste întrebări
pe durata primelor câteva luni în care ești curtată.
Dacă te ali deja într-o relație cu cineva, aceste în-
trebări sunt în continuare valabile dacă nu cunoști răs-
punsurile. Le poți pune pentru clariicare. Sau este
posibil să trebuiască să le pui cu speranța că ele vor
consolida ceea ce probabil știi deja — ie că trebuie să
ieși din relație, ie că mergi în direcția cea bună. Răspun-
surile lui te pot ajuta să-ți reduci pierderile, înainte să
investești prea mulți ani în plus într-o relație care nu
merge așa cum vrei tu să meargă. Sau ele te-ar putea
166 Steve Harvey

face să spui, „Uau, sunt bucuroasă că sunt cu bărbatul


acesta”.

Alăcădeneasemenea
pentru că, deși despre
place să vorbim vom răspunde la întrebări
noi înșine, este po-
sibil ca răspunsurile noastre să ne facă să privim într-o
lumină diferită femeia care pune întrebările. Fără în-
doială, și noi vrem să știm ce cred femeile noastre în
legătură cu aceste subiecte, dar nu le vom aduce în dis-
cuție — mai ales atunci când intențiile noastre pentru
voi nu sunt pure. Dar din conversațiile voastre pe aceste
teme, bărbatul vostru ar putea să ale și el ceva despre
voi, ceva care îl face să realizeze că are o femeie destul
de puternică de partea sa. Spre exemplu, el îți spune că
vrea să ajungă inginer și că merge la școala serală pen-
tru a-și obține diploma și tu îi spui că ai câțiva prieteni
care sunt ingineri și îi propui să-i faci cunoștință cu ei,
astfel încât aceștia să-i poată oferi câteva sfaturi utile în
timp ce muncește pentru noua sa carieră. Când tu îi oferi
o mână de ajutor, el începe să se gândească, „Uau, femeia
aceasta este interesată de obiectivele și ambițiile mele.
Ea se oferă să mă ajute. Poate că ea ar putea i cea care să
mă ducă la nivelul următor”. Și este posibil ca el să vi-
zualizeze că te include și pe tine în acele planuri de la
„nivelul următor”.
Vezi, obții informație de la el și te ancorezi în toate
aceste canale — mă văd pe mine însămi în planurile lui
pe termen scurt, în cele pe termen lung, ca parte a fami-
liei sale, având copii cu el, ajutându-l să continue o
P-   ,     167

relație solidă cu mama lui, iind un tată model pentru


copiii noștri, toată povestea? Dar asta e o stradă cu cir-
culație în ambele sensuri: înțelege că tipul acesta pe
care îl chestionezi ascultă aceste întrebări inteligente,
incisive și calculează dacă ești o femeie care merită păs-
trată sau doar un trofeu.
11

REGUL A DE NOU ĂZECI


DE ZILE

Obținerea respectului pe care îl meriți

mie nouă sute șaptezeci și șapte — a fost un an

O
bun. Locuiam în Cleveland, aveam un apartament
cu două dormitoare, nou-nouț. Nu găsisem chiar
mașina pe care o voiam, dar lucram la asta. Și aveam un
loc de muncă la fabrica de automobile Ford. Ei ofereau
un salariu mare pe oră și plăteau când se rămânea peste
program — mai mulți bani decât putea să viseze că va
câștiga un bărbat cu statutul meu. Dar, și mai important,
Ford avea beneicii. Problema era că trebuia să ai ceva
vechime la locul de muncă pentru a le obține. O, puteai
obține un cec de salariu, dar nu puteai dobândi beneici-
ile; și în ceea ce îi privea pe angajații permanenți cu
normă întreagă din linia de producție, nu erai intrat
până nu aveai beneiciile. Politica Ford era că trebuia să
170 Steve Harvey

lucrezi cel puțin nouăzeci de zile înainte ca ei să-ți aco-


pere asigurarea de sănătate; conducerea fabricii îmi
spunea că îmi vor oferi beneicii după ce voi i demon-
strat că merit — muncește din greu, ii punctual, execută
ordinele supervizorului tău și înțelege-te bine cu colegii
tăi vreme de nouăzeci de zile și abia apoi primești asigu-
rare medicală și dentară. Îți poți face un control la ochi,
nicio problemă. Ai putea suferi o hernie și noi vom avea
grijă de tine. Ne vom îngriji de dantura și de ochii copiilor
tăi și, dacă
pentru ai dacă
dinți o soție,
areeanevoie,
poate obține ochelari
și indiferent deșicâți
coroane
copii
vei mai face cu soția ta după asta, noi ne vom îngriji și de
ei. Toată familia ta va i pusă la adăpost. Noi îți vom oferi
un pachet de beneicii.
Și știți ceva? Toate acestea aveau sens pentru mine.
Eram provocat să le arăt tuturor celor de la uzină că
eram serios, pregătit și în stare să lucrez din greu atât
pentru salariu, cât și pentru dreptul ca ei să-mi achite
cheltuielile medicale și dentare — și ca bărbat, aveam
nevoie și voiam să demonstrez că eram la înălțimea pro-
vocării și că meritam recompensa. Am fost de acord
100% cu ceea ce îmi spunea Ford Motor Company, așa
că am semnat pe linia punctată. Voiam să fac parte din
familia Ford.
În prima zi în care am fost plătit, supervizorul a ve-
nit la mine și a zis „Poftim cecul, apreciez că ai venit”.
Cecul era bun, dar nu aveam să fac vreo programare la
doctor prea curând. Dacă aș i avut o durere de dinți
P-   ,     171

— la dracu, dacă ambii mei dinți din față s-ar i mișcat și


ar i urmat să-mi cadă cu totul din gură — nu avea să
existe nicio programare la dentist vreme de nouăzeci de
zile pentru că Ford spusese deja că trebuie să fac dovada
calităților mele în fața persoanelor care semnau cecurile
pentru a obține suplimentele — beneiciile.
Era o ecuație realmente simplă: muncește din greu,
dovedește-ți calitățile, obține beneiciile.
Și ghici ce? Lucrurile stau la fel cu joburile din gu-
vern, în locuri cum ar i oiciile poștale, la DMV * — și
chiar în câteva corporații. Trebuie să faci dovada capaci-
tăților tale pentru a câștiga bunătățile, suplimentele,
beneiciile.
Așa că, dacă Ford și guvernul nu oferă cuiva beneicii
până nu lucrează pe post, făcând dovada capacității sale,
doamnelor, voi de ce împărțiți beneicii bărbaților înain-
te ca ei să facă dovada că merită? Haideți acum, știți voi
în ce constau beneiciile. Nu mă refer la faptul că sunteți
drăguțe cu el sau că îl ajutați să își aleagă o ținută sau că
îl aduceți în apropierea mamei voastre. Acestea sunt lu-
cruri care se întâmplă în perioada în care o relație înlo-
rește — faceți lucruri speciale unul pentru celălalt
pentru că vă pasă. Prin beneicii, în caz că nu v-ați dat
seama, mă refer la sex. Și dacă îi oferiți beneiciile

* Department of Motor Vehicles – Departamentul pentru Vehicule Mo-


torizate este o agenție guvernamentală la nivel statal în S.U.A. care se
ocupă cu înmatricularea vehiculelor și cu emiterea permiselor de con-
ducere. (N.tr.)
172 Steve Harvey

voastre unui tip care a venit la serviciu doar timp de o


săptămână sau două, comiteți o greșeală gravă.

Nu îl multe
știți prea cunoașteți
desprepeel.bărbatul acesta — oricum, nu
El nu vă cunoaște.
Nu a dovedit că merită.
Și ar putea să abandoneze oricând serviciul.
Iar tu nu vei putea arunca vina pe nimeni altcineva

decât pe tine.
Gândește-te la asta: primul tip cu care te-ai culcat
mai repede de nouăzeci de zile — unde e? Sunt dispus să
pariez că probabil nu ești cu el. Adevărat, există câteva
persoane pe acolo pe undeva care au făcut sex devreme
în relație și care încă sunt împreună până în ziua de azi,
dar asta este rar. De cele mai multe ori, un tip care pri-
mește beneicii devreme în relație, fără să ie nevoie să
depună efort sau să demonstreze că merită, pleacă și
merge mai departe spre o relație dedicată cu o femeie
care îl supune unui tip de perioadă de probă pentru a
ala mai multe despre el. Sunt sigur că femeia aceea a
prezentat regulile — cerințele — de timpuriu și i-a spus
alesului său că poate ie să se ridice la înălțimea acelor
condiții, ie să plece.
O directivă ca aceasta îi semnalează bărbatului că tu
nu ești o jucărie — cineva care să ie folosit și aruncat. Îi
spune că ceea ce ai tu — beneiciile tale — este ceva spe-
cial și că ai nevoie de timp să ajungi să-l cunoști pe el și
metodele sale pentru a hotărî dacă le merită. Bărbatul
P-   ,     173

care este dispus să investească timpul și să respecte


condițiile este cel care vrei să-ți rămână în preajmă de-
oarece tipul acesta ia o decizie conștientă, și anume că
nici el, la rândul său, nu este interesat să se joace și va
face ce trebuie nu doar pentru a rămâne la serviciu ci și
pentru a i promovat și pentru a i mândrul beneiciar al
beneiciilor tale. Și, între timp, tu câștigi premiul su-
prem, îți menții demnitatea și respectul de sine, și obții
respectul bărbatului care a recunoscut că meriți
așteptarea.
Bineînțeles, trebuie să îți utilizezi cele nouăzeci de
zile cu înțelepciune; o perioadă de probă nu înseamnă
nimic dacă nu îl pui pe tipul acesta la încercare. Pe durata
acelei perioade de nouăzeci de zile, ar trebui să îl veriici
— vine când spune că va veni; sună când urmează să
întârzie; îi plac și îi pasă de prietenii tăi și de copiii tăi, în
cazul în care ai copii; își exprimă bucuria de a se ala în
prezența ta? Cel mai important, este acesta cu adevărat
bărbatul alături de care te poți imagina pe tine însăți
într-o relație serioasă? Sau vezi semne care îți declan-
șează intuiția dată de Dumnezeu? Știi cum merge: nu ai
fost invitată pe la el pe acasă, ai doar numărul lui de
mobil, nu răspunde la telefon când ești tu în cameră sau
poartă discuții telefonice șoptite, în colț, de unde tu nu
poți să auzi ce se spune — îți spune că se întâlnește cu
alte femei sau, cumva, tu știi pur și simplu că o face.
Acestea sunt tendințe pe care este imposibil să le vezi la
un bărbat cu care ai ieșit mai puțin de nouăzeci de zile
pentru că, ghici ce? Tipul care iese cu tine doar pentru a
174 Steve Harvey

obține beneiciile de la bun început se va purta cât de


bine poate la început, mai ales pentru a te face să gân-
dești că merită. Dar poți să ii absolut sigură că în cele
din urmă el își va da arama pe față.
Acordă-i cel puțin nouăzeci de zile și poți scoate
toate acestea de la el, astfel încât să poți i sigură că tipul
acesta este bărbatul potrivit pentru tine. La urma urmei,
ai dreptul să vrei ceea ce vrei — și să obții efectiv lucrul
acela. Pune-te pe tine însăți pe primul loc: pune cele
cinci întrebări (așa cum am menționat în capitolul ante-
rior), abține-te să oferi beneiciile și pretinde respect.
Dacă ai un nivel ridicat de respect pentru tine însăți, vei
primi automat acel respect din partea unui bărbat. Fă-l
să se caliice pentru beneicii și îți garantez că vei avea
un bărbat mai bun la dispoziția ta — și în patul tău. Și
după ce ești mulțumită că merită beneiciile, le poți oferi
ca pe sendvișuri la un picnic.
Stai puțin, știu la ce te gândești: crezi că, dacă nu
primește sex de la tine, va pleca și îl va obține din altă
parte și tu vei i ratat acea șansă unică de a-l face să ie
bărbatul tău — sau el se va gândi că te joci dacă îl faci să
aștepte și va trece mai departe la următoarea femeie

care este dispusă să-l primească în patul ei.


Greșit.
De fapt, unul dintre trucurile acelea mentale pe
care le-am utilizat pe femei din timpuri imemoriale
este să vă convingem pe toate că așteptarea nu contea-
ză, că este recomandabil să cedați devreme și rapid.
P-   ,     175

Ascultați-mă pe mine: dacă v-am putea convinge că ar


trebui să vă dezbrăcați și să rămâneți goale și să ne ce-
dați în primele cinci minute ale primei noastre întâlniri,
am face-o. Ăsta nu e un secret: bărbații iubesc și vor se-
xul și vom încerca (în limite rezonabile) să îl obținem
prin orice mijloace necesare.
Dar ghici ce! El. Poate. Să. Aștepte. Da, sigur că vă
asumați riscul de a-l speria, dar nu tocmai tipul care se
culcă cu voi fără vreo obligație sau vreo considerație
față de dorințele, nevoile și bunăstarea voastră emoțio-
nală este cel care vreți să dispară? Nu reprezintă oare
păstrarea unui lucru atât de special pentru bărbatul
care merită un beneiciu mai mare pentru voi? Voi aveți
puterea de a-l face să aștepte — să dea dovadă că merită
dragostea și afecțiunea voastră. Puterea. Pur și simplu,
gândiți-vă astfel: când vine vorba să facem sex cu o fe-
meie, noi, bărbații nu decidem nimic. Nu noi stabilim
când ne vom culca cu voi — decizia vă aparține. Decizia
asupra momentului în care vă putem săruta vă aparține.
Când ne desprindem din îmbrățișarea celuilalt? Decizia
aceea vă aparține. Noi ne punem mâinile pe corpul vos-
tru, oriunde în afară de umeri și voi decideți dacă pu-
tem atinge în continuare locul acela sau dacă trebuie
să-l lăsăm în pace. Treaba noastră este să vă convin-
gem să ne-o dați — să ne dați voie să o atingem, să ne
lăsați să o avem. Dar decizia de a o primi efectiv V.Ă.
A.P.A.R.Ț.I.N.E.
176 Steve Harvey

Nu renunțați la puterea asta. Păstrați-o. Cedați pute-


rea aceea doar atunci când bărbatul a meritat-o și când
o va respecta și va face ceva cu ea.
Acesta-i adevărul.
Femeile au dărâmat imperii cu puterea aceasta.
Cleopatra a ajutat la distrugerea Romei. Citiți-vă Biblia:
suntem și acum la ananghie din cauza Evei. Femeile au
avut întotdeauna genul acesta de putere pe care o ai și
tu, la rândul tău — inclusiv aceea de a-l face pe bărbatul
cu care ieși să aștepte beneiciile. Ei, nu spun că nu pu-
teți recompensa bărbatul; plata există pe durata acelei
perioade de probă de nouăzeci de zile. Vă puteți îmbră-
țișa, săruta, vorbi la telefon, merge la o plimbare prin
parc, mânca o înghețată la cornet împreună, puteți ieși
pentru cină. Timpul tău este o formă de plată. Când noi
ieșim la cină cu voi, nu vă puteți imagina cum ne simțim
când abia așteptăm să ne întâlnim, iar voi apăreți cu ru-
jul de buze strălucind, cu ochii machiați seducător și
părul vostru — indiferent că este în vânt, împletit sau
natural — este minunat și corpul vostru strălucește. Nu
vă pot exprima împlinirea pe care o avem știind că v-am
câștigat timpul. Și faptul de a i văzuți în public cu voi

este un Plata
nevoie. bonus; asta
este este toată airmarea de care avem
incredibilă.
Îmbrățișarea? Plată.
Sărutarea? Plată.
Faptul că te îmbraci elegant? Plată.
Faptul că ieșiți cu noi? Plată.
P-   ,     177

Schimburile de e-mailuri explicite? Plată.


Dar dacă el vrea să se culce cu tine — să faceți copii

și să aveți o familie? Acelea sunt beneicii.


Așa că el are nouăzeci de zile de muncă pentru a
dovedi că merită — nouăzeci de zile în care tu îl poți în-
țelege pe acest bărbat. Tu ești o investigatoare — nimeni
nu poate descoperi lucruri la fel de bine ca o femeie. Voi
faceți poliția să pălească de rușine, faceți ca micile tru-
curi de investigații care apar înCSI și în Lege&Ordine să
pară niște lecții de numărat din serialul pentru copii
Sesame Street. Voi știți cum să descoperiți chestii despre
un bărbat pe care este posibil ca nici măcar el să nu le
știe despre sine însuși. Așa că treceți la treabă. Creați
câteva scenarii astfel încât să vă puteți da seama cam
cine este tipul acesta și dacă este suicient de bun pentru
beneiciile voastre. Iată câteva dintre lucrurile pe care ai
putea să vrei să le ali.

Cum reacționează el când îi spui


că ai câteva probleme?

să-șiPoate că ți s-a
dea ultima stricat
sulare saumașina, sauîșiboilerul
copiii tăi urmează
fac de cap, iar tu
nu îi poți stăpâni. Ești extenuată și stresul se vede pe
fața ta — el îl simte în vocea ta. Dacă te întreabă, „Ce s-a
întâmplat?” este un început bun. A fost suicient de mult
timp prin preajma ta pentru a-și da seama când nu ești
178 Steve Harvey

în apele tale. Acesta este un progres. Dar acum, dacă îi


răspunzi cu, „Mașina mi s-a stricat și eu nu am banii să
o repar chiar acum, așa că sunt puțin îngrijorată de
cum o să ajung la serviciu mâine”, iar el spune, „Bun, păi,
sună-mă când rezolvi”, îl poți șterge de pe lista de bene-
icii. Fii clară: nu-i ceri bani pentru a repara mașina. Tu
încerci doar să vezi dacă va analiza mai în profunzime,
să ale dacă poate să facă ceva pentru a te ajuta, ie că îți
dă sfaturi referitor la felul în care să rezolvi problema,
ie că intervine
zească cu o orășimai
te ajută să o repari.
devreme pentruS-a
a teoferit să se cu
conduce tre-
mașina la serviciu în timp ce mașina ta este în reparații?
Sau ți-a dat numărul unui tip care îți poate repara mașina
cu o reducere serioasă? S-a oferit să ridice capota și să
arunce chiar el o privire? Sau ți-a spus despre prietenul
său care are un atelier auto și ar putea i dispus să-i facă
un serviciu lui — și ție?
Bărbații adevărați sar în ajutorul femeilor la care
țin. Dacă tu ai o problemă și bărbatul tău nu îți vine în
ajutor — nu încearcă să amelioreze situația — el nu este
un candidat bun pentru beneicii.
Acum, celălalt bărbat, cel care se va întinde pe jos

pe
maispate
târziucucutrusa
ulei de
de scule
mașinăși pe
se cămașă,
va întoarce câtevașiore
pe mâini pe
față pentru că a încercat să-ți repare mașina uzată? El
este cel care ar putea să merite o bere rece și, mai târziu,
unele beneicii.
P-   ,     179

Cum reacționează bărbatul tău


sub presiune?
Să spunem că unul dintre foștii tăi începe să sune
din nou și te face să te simți deranjată pentru că despăr-
țirea a fost deosebit de neplăcută și pur și simplu nu vrei
să pornești din nou pe drumul acela cu el. Îi spui noului
tip că ești deranjată de asta și că nu ești sigură cum să-l
faci pe fostul să dispară direct. Un bărbat demn de bene-
icii se va lansa imediat în modul „de soluționare” — el
va vedea ce poate să facă (a) pentru a-l opri pe tip să mai
sune și (b) să te facă pe tine să te simți din nou în sigu-
ranță. El ți-ar putea spune ceva de felul, „Data viitoare
când sună, lasă-mă pe mine să stau de vorbă cu el”. Asta
este puțin exagerat, dar există câțiva bărbați care vor

intra
treabapelui.
irSau
și îi noul
vor spune aceluiarultim
tău bărbat „fost”
putea să-țisă-și
oferevadă de
sugestii
pentru felul în care să te descurci cu telefoanele nedori-
te; el ți-ar putea spune să-i blochezi numărul sau să pui
o sonerie specială la telefon astfel încât să știi cine este
atunci când sună telefonul, poate chiar să-ți ofere câteva
cuvinte pe care să i le spui acestui tip pentru a-l face să
înceteze să mai sune. Aceasta este o situație de presiune;
nu pretinde o acțiune, ci o reacție. Dacă tipul cel nou
spune ceva de genul, „Pur și simplu nu mă pot implica în
toate astea” atunci nu este un candidat bun pentru bene-
icii. Te vei ala în situații tensionate în repetate rânduri
în relația ta și ar trebui să știi de la bun început, chiar
180 Steve Harvey

acum, dacă tipul acesta este pregătit să le facă față. Dacă


intră în modul de protecție sau de rezolvare, atunci te
vede pe tine ca pe femeia sa. Și este posibil să merite
beneiciile.

Cum reacționează la vești proaste?


Să zicem că ai pierdut pe cineva drag — cineva foar-
te apropiat ție. Un bărbat care are planuri pentru tine îți
va oferi imediat un fel de alinare și de ajutor, astfel încât
tu să ai timpul pentru a jeli. El ar putea să te întrebe dacă
îți poate scoate copiii în oraș pentru câteva ore, pentru
ca tu să ai puțin timp pentru tine însăți sau ar putea să te
întrebe dacă te poate însoți la casa de pompe funebre
pentru a i cu tine în timp ce te ocupi de aranjamentele

pentru
exprimeînmormântare
condoleanțeleșifațăpentru ca el ta.
de familia să Atenție,
poată să-și
doam-
nelor, probabil că el nu va dori să stea acolo și să asculte
cât timp tu îți reconstitui copilăria și-ți amintești de pri-
ma oară când persoana dragă care a murit te-a împins în
leagăn; asta nu se va întâmpla — bărbații nu fac asta.
Dar un bărbat adevărat va răspunde cu vreun fel de
soluție — el va face ce poate pentru a te ajuta să te
oprești din plâns, pentru că niciun bărbat nu vrea să-și
vadă femeia plângând. Dacă bărbatul acesta nu este
mângâietor — dacă nu apare cu câteva soluții pentru a
te ajuta să te simți mai bine, trebuie să ie concediat. Nu
are niciun fel de drepturi asupra beneiciilor.
P-   ,     181

Un bărbat care merită beneiciile va i acolo pentru


tine indiferent care ar i circumstanțele negative care
survin. Dacă îți pierzi locul de muncă sau rămâi în urmă
cu câteva plăți pentru că ai avut o problemă inanciară
uriașă și neașteptată de care să te ocupi, el va recunoaște
nevoia ta de ajutor și se va ridica la înălțimea ocaziei, ie
dându-ți ceva bani în plus să faci plățile minime pentru
facturile tale, ie trecând pe la tine cu câteva sacoșe de
cumpărături, ie făcându-ți un plin.

Cum reacționează când i se spune „nu”?


Hai să trecem direct la punctul central al acestui
întreg capitol: când un bărbat cere sex și i se răspunde
cu „nu”, reacția lui la acel „nu” îți va spune tot ce ai nevoie

să știilorile
resc, despre el. Dacăsătelefoanele
încetează înceteazăsesau
mai vină, întâlnirile se ră-te
răresc,
rog să înțelegi că bărbatul acesta era interesat doar de
sex. Dacă spune ceva prostesc, cum ar i, „Nu trebuie să
aștept pentru sex — îl pot obține de la oricine”, tu dă-i
imediat replica, „Te rog să o faci”. Asta îndepărtează pe
loc oamenii de nimic. Dar dacă răspunsul tău negativ nu
îl descurajează, iar el continuă să încerce să ajungă să te
cunoască mai bine și să-ți demonstreze că merită bene-
iciile tale, atunci el este realmente foarte interesat de
tine. Nu mă înțelege greșit: el este în continuare intere-
sat de sex. Dar este interesat de asemenea să știe cum te
simți tu și în ce cadru temporal funcționezi tu. După
182 Steve Harvey

aceea relația devine despre ce vrei tu — despre nevoile


tale. Și asta urmărești, nu?

Chiar este atât de simplu.


Acum, îmi dau seama că nouăzeci de zile par să ie o
grămadă de timp și trebuie să ii de-a dreptul creativă
pentru a-i menține atenția concentrată asupra ta și asu-
pra noii voastre relații. Așa că am elaborat o listă de lu-
cruri pe care le poți face împreună cu bărbatul tău, care
să te ajute pe tine — și pe el — să rămâneți focalizați
asupra relației.

1. Mergeți la întâlniri care vă ajută să descope-


riți interesele celuilalt: dacă el este interesat
de fotograie, vizitați o expoziție de fotogra-
ie la muzeul local; dacă tu ești interesată de

gătit, faceți un curs de gătit împreună.


2. Organizează un grătar la tine acasă și invi-
tă-l să-ți cunoască prietenii și familia; un
tip bun ar trebui să ie în largul lui întâlnind
persoanele pe care le iubești.
3. Mergeți la biserică împreună; ală că este

interesat.
4. Înscrieți-vă la un curs pentru un dans latino
sexy, astfel încât să puteți învăța câteva
mișcări noi — asta îți va arăta dacă este in-
teresat să încerce lucruri noi și îți poți da
seama dacă tipul are, ăăăă, ritm.
P-   ,     183

5. Ieși la un picnic în parc cu copiii; vezi dacă


este în largul lui în preajma lor.

6. Descoperiți artiștii preferați ai iecăruia și


participați la un concert împreună.
7. Dă frâu liber copilului din tine și petreceți
timp la o sală de jocuri.
8. Faceți câteva lucruri „pentru prima oară”
împreună — faceți echitație împreună sau
mergeți să exersați loviturile de baseball
sau să cădeți grămadă unul peste celălalt la
patinoar.
9. Faceți voluntariat împreună — dați o mână de
ajutor la o cantină pentru săraci sau citiți-le
cărți copiilor dintr-un orfelinat local; îți poți
da seama de o mulțime de lucruri despre un
bărbat care este dispus să îi ajutepe ceilalți.
10. Închiriați o decapotabilă și faceți-vă de cap
plimbându-vă prin orașul vostru; veți avea
o grămadă de timp pentru a sta de vorbă
într-o călătorie lungă.
11. Găsiți un loc liniștit de unde să puteți privi
amurgul împreună.
12. Jucați un joc de societate.

13. Faceți o plimbare lungă sub un cer luminat


de stele.
184 Steve Harvey

14. Trimiteți-vă unul altuia emailuri nebunatice


pentru ca el să ie sigur că atunci când îi vei
ceda, va merita. (Și te poți asigura că are car-
te, dacă tot ai ocazia.)
15. Citiți câte un pasaj din cartea preferată a i-
ecăruia.
16. Țineți o seară pentru ilme în care amândoi
să veniți cu DVD-urile voastre preferate.
17. Mergeți la un magazin de discuri și ascultați
artiștii preferați ai iecăruia.
18. Provocați-vă reciproc să faceți ceva caraghios,
cum ar i să construiți un castel de nisip pe
plajă sau un joc de jacks sau unul cu bile.
19. Mergeți la un show de comedie; poți ala
multe despre o persoană după ce i se pare
amuzant și ce crede că este jignitor.
12

DACĂ ÎI CUNOAȘTE
PE CO PII DUPĂ CE HO TĂRĂȘ TI
CĂ EL ESTE „ALESUL”,
ESTE PREA TÂRZIU

ai să lămurim un aspect. Când un bărbat se apro-


pie de tine, el nu vede nimic altceva decât ceea ce

H
se ală în fața lui — cum ți se potrivesc blugii,
cum arată forma piciorului tău cu tocurile acelea, cum
arată buzele tale cu rujul acela strălucitor, cât de fru-
moși sunt ochii tăi cu toate culorile acelea în jurul lor.
Nouă nu ne pasă dacă folosiți M.A.C. sau Bobbi Brown,
Maybelline sau L’Oréal. Nu ne pasă deloc unde locuiți, cu

cine
mulțiați fostcâștigați
bani înainte,șicecheltuiți
fel de mașină conduceți,
și nici măcar pentrucâtcine
de
îi cheltuiți. Și, mai ales, noi nu ne gândim dacă aveți copii
și ce ar însemna asta dacă am i într-o relație cu voi. În
realitate, dacă ne interesează jocul și jocul merge bine,
nu ajungem niciodată până la copii; ne gândim că vom
186 Steve Harvey

lua cina împreună de câteva ori, poate ne vom uita la un


ilm sau vom merge la bowling și vom ajunge într-o ca-
meră cu un cadru de pat și o saltea pe el în doar câteva
zile – dacă jocul nostru iese cum trebuie sau în câteva
săptămâni – dacă te lași convinsă mai greu. Copii? Te
rog. Unor bărbați nu le pasă sub absolut nicio formă de
copiii tăi. Tipul cu care încerci să te cuplezi va i la fel de
interesat de viața ta de mamă pe cât este de culoare ojei
pentru unghiile de la picioare pe care o vei comanda la
următoarea
este interesattade
ședință de pedichiură.
un singur De fapt,
lucru — dacă dacă
este un tipul
concu-
rent în joc care vrea doar prăjiturica ta — atunci planul
este să nu-ți întâlnească vreodată copiii. Și, după ce obți-
ne ce dorește, o, poți să ii sigură că va plănui cum să
treacă la următoarea.
Există o foarte mare probabilitate să o iei pe urmele
tradiției îndelungate și respectate a mamelor singure
care ies cu un tip și-l țin cât mai departe cu putință de
viața de acasă — în parte pentru că vrei să ai o perspec-
tivă clară asupra relației și a direcției în care merge, în
parte deoarece nu vrei să le faci cunoștință copiilor tăi
cu niciun bărbat dacă nu ești absolut sigură, 100% sigură
că el este interesat pe termen lung. După ce te-ai convins
că există un potențial de termen lung cu tipul în cauză,
abia apoi îl inviți acasă să întâlnească copiii.
Ia oprește-te puțin.
Eu mă alu aici pentru a-ți spune că abordezi pro-
blema complet greșit. Nu poți să devii atașată emoțional
P-   ,     187

de acest bărbat, să-ți iei vreun fel de angajament verbal


sau, mai ales, izic, față de el și după aceea să-l iei acasă
doar pentru a descoperi că lui nu-i plac copiii tăi și copi-
ilor tăi nu le place de el. Ai reușit să-l inciți pe tipul acesta
făcându-l să creadă că ești vreo seducătoare sexy care
este amuzantă, interesantă, sălbatică, dispusă și capabi-
lă să se dezlănțuie și, după ce intrați în sufrageria ta, el
se împiedică de camioane Tonka și-ți zdrobește creioane
pe covor în timp ce copiii tăi se milogesc pentru chipsuri
de cartoi,
șului plâng
trebuie zgomotos
schimbat? și îținuspun
Asta estecăoscutecul
situație bebelu-
bună,
doamnelor. Nu este deloc o situație bună. În realitate,
prezentarea este târzie — mult prea târzie.
Vedeți voi, un bărbat trebuie să poată vedea de la
bun început toate lucrurile de care va i responsabil;
dacă te vede pe tine jucând rolul de mamă, el va încerca
imediat să-și dea seama dacă se vede pe sine în rolul de
tată. El va evalua dacă își poate permite copiii aceia,
dacă vrea să se complice cu dramatismul care apare
atunci când tatăl copilului probabil că pândește înumbră,
dacă se poate descurca cu orice animozitate care s-ar
putea să-i apară în față atunci când vor ala copiii de el
și, în cele din urmă, dacă vrea să ie pe locul doi, după
copii, ale căror nevoi le vei satisface cu mult înainte să te
ocupi de ale lui — toate acestea și alte câteva vor i luate
în calcul. Și dacă tu îi ascunzi informații-cheie de care
are nevoie pentru a evalua potențiala sa viață împreună
cu tine și i le trântești când nu se așteaptă la asta, el nu
va primi informațiile bine — scurt și la obiect. De fapt,
188 Steve Harvey

este probabil ca el să creadă că a fost păcălit — păcălit să


creadă că are o femeie, când este limpede că are o relație
cu cineva care vine cu un set diferit de obligații, respon-
sabilități și potențiale pretenții. (Notă: Faptul că îi spui
că ai copii nu este suicient.)
Pe lângă asta, cu cât amâni mai mult să îl prezinți
copiilor, cu atât va crede mai mult că ceva este în nere-
gulă cu ei — că tu îi ascunzi pe copii dintr-un motiv anume.
Și asta nu va face decât să îl facă și mai temător în legă-
tură cu acea primă întâlnire; în mintea lui, tu vei i ridicat
reuniunea la nivelul unui summit G8, dând prezentării
mult mai multă putere decât era nevoie sau decât merita.
Îi întâlnește pe copii, pentru numele lui Dumnezeu —
nu participă la o cină oicială la Casa Albă.
Deci, pentru a evita toate astea, trebuie să-i aduci pe
copii în peisaj devreme; o prezentare timpurie, naturală
și degajată vă va pregăti pe voi toți pentru o legătură
mult mai sănătoasă. El ar trebui să stea în cealaltă parte
a camerei sau în parc sau la magazinul cu înghețată cu
acei copii chiar în preajma momentului în care tu începi
să dezvolți sentimente emoționale pentru tipul acesta,
dincolo de „Sunt atrasă de el”. Dacă începi să te întrebi

dacă tipul
să vezi totacesta
atât deeste
binepotrivit pentru
dacă este tine, pentru
potrivit atunci aicopii.
putea
Permite-i să te vadă pe tine și pe ei în mediul vostru na-
tural — relația mamă-copil. El ar trebui să te vadă hră-
nindu-l cu fulgi de ovăz și cu fructe pe cel mic care abia
începe să meargă, făcându-i codițe celei de șapte ani,
P-   ,     189

împăturind hainele celui de zece ani și încurajându-l pe


cel de cincisprezece ani în timpul antrenamentului de
fotbal american. El se va uita la toate aceste lucruri pen-
tru a determina ce fel de mamă ești și dacă i-ar plăcea ca
tu să ii mama copiilor lui. Asta are o importanță uriașă,
doamnelor, deoarece noi, bărbații, recunoaștem că une-
le femei nu sunt făcute să ie mame — că nu există o
genă automată a maternității care se declanșează pen-
tru femei doar pentru că acestea au echipamentul să
poarte
le femeio nu
sarcină și să
pot să dea naștere
șofeze, așa cumcopiilor. Așa cum
unele femei une-
nu se
pricep la matematică, așa cum unele femei nu pot să
gătească, tot așa unele femei nu se pricep să ie mame. Și
un bărbat vrea să vadă că potențiala mamă a copiilor săi
se descurcă cel puțin decent cu asta, că poate să ie blândă,
plină de compasiune, creativă și severă. El vrea să vadă
că te poți descurca fără să clachezi — că stresul care în-
soțește căsătoria și familia este ceva la care poți face față
cu un nivel decent de competență — pentru că noi, băr-
bații, știm că familia și căsătoria înseamnă stres. Așa că
noi privim — căutăm să vedem dacă tu poți face față
obligației de a pregăti cina pentru copii, în timp ce îl
ajuți pe unul cu tema, îngrijindu-l pe celălalt care a avut
gripă timp de o săptămână, ajutându-l pe unul să intre
pe Internet și dându-l pe celălalt afară de pe site-urile
neadecvate, toate în același timp, fără să strângi pe cine-
va de gât.
Mai important, tu ar trebui să prezinți copiii bărba-
tului cu care te întâlnești pentru a putea să-l vezi în rol
190 Steve Harvey

patern. Condu-l în casa ta, prezintă-l micului Taylor și


Briannei și apoi fă un pas înapoi și observă, vei obține
cea mai pură și mai adevărată reacție din partea lui când
faci asta. Dacă el știe cu adevărat ceva despre copii și
dacă îi place, va putea să înceapă o conversație cu un
copil de șase ani și să o susțină; cel mai mare test al ca-
pacității cuiva de a relaționa cu copiii este dacă pot sta
de vorbă cu copiii într-un fel care să le capteze atenția și
prin care să capete un răspuns. Dacă el încremenește și
se comportă
simplu ca și cum
nu se poate arlai vreun
gândi în boxa martorilor
lucru pe care —
să-lpur și
spună
sau de care să întrebe — probabil că reacția sa intensă
este un semn că pur și simplu nu se descurcă chiar așa
de bine cu copiii. Similar, dacă este complet lipsit de
apărare în fața puterii copiilor mici și năbădăioși, pe
care nu-i place nimeni în afară de mama lor, atunci și
asta este o potențială problemă. Tipul care se dă bătut în
acele situații — care nu poate utiliza umorul sau compa-
siunea sau nu-și îndreaptă umerii pentru a sugera că
deține controlul, respingând toate tentativele copiilor
de a-l afecta sau de a-i face rău — poate să aibă, la rândul
său, niște probleme. La urma urmei, vrei ca potențialul
tău soț să ie capabil să ie, ei bine, să ie bărbat în preajma
copiilor tăi — cineva care să poată prelua controlul
atunci când copiii se dau în stambă și au nevoie de un
bărbat care să-i pună la punct. Până la urmă, copiii res-
pectă autoritatea.
Desigur, toate acestea îți vor spune o mulțime de
lucruri despre tipul acesta — despre genul de tată care
P-   ,     191

ar i. Dacă se simte în largul lui cu copiii, dacă îi poate


distra și, în aceeași măsură dacă le poate oferi sfaturi și
îți poate da și ție sfaturi serioase despre cum să remediezi
problemele, atunci îți arată trăsăturile unei potențiale
iguri paterne bune pentru copilul tău. Tot așa, când te
vede cu copiii tăi — îngrijindu-i, hrănindu-i și satisfă-
cându-le toate nevoile, tu nu îi arăți doar că ești o mamă
bună pentru copiii tăi, ci și că ai stofă pentru a i o poten-
țială mamă pentru oricare dintre copiii pe care el îi are
deja
face și pentru oricare dintre copiii pe care voi i-ați putea
împreună.
Sigur, părerea copiilor tăi despre tipul acesta ar trebui
să aibă și ea greutate. Copiii au o capacitate supranatu-
rală de a-și da seama când iințele umane le vor binele
sau răul; dacă sunt mai mici, ei nu au niciun motiv as-
cuns să nu placă pe cineva, mai ales dacă tu îl prezinți ca
„prietenul meu, Dl. Cutare și Cutare”, așa cum ai face cu
orice amică de-a ta. Dar înțelege de asemenea că dacă
tatăl copilului tău se ală în viața acestuia, este posibil ca
acesta să nu aibă cele mai călduroase și mai pozitive
sentimente pentru tipul cel nou — și asta este ceva na-
tural. În aceste cazuri, copilul tău nu îl va ajuta prea mult
pe bărbatul cel nou să se apropie de el rapid. Dar asta nu
îl va speria neapărat pe tip. (În primul rând, cum ar arăta
un bărbat în toată irea dacă ar i speriat de un copil?
Dacă fuge, lasă-l.) Ei, noul tip ar putea să stârnească ceva
uimire dacă are tot timpul probleme cu Micul Chucky
— dacă la prima întâlnire, Chucky însoțește o strângere
de mână cu o lovitură rapidă în tibie, la cea de a doua
192 Steve Harvey

întâlnire micul monstru merge cu bicicleta pe lângă ma-


șina tipului cel nou, iar în cea de a treia întâlnire își varsă
„accidental” sucul de fructe pe costumul elegant de in al
bărbatului tău. Dar dacă tu meriți efortul, el va rezista și
va vedea dacă Chucky este realmente apucat sau dacă el
îl prinde continuu în zilele lui proaste. El va încerca și
mai mult să-l câștige pe Chucky de partea lui și va acor-
da mai mult timp relației pentru a aprecia dacă Chucky
este suportabil.
Și adolescenții? Oo, bărbații nici măcar nu-i privesc
ca pe o problemă; niciun bărbat nu intră într-o situație
gândindu-se că va deveni cel mai bun prieten al adoles-
centului din casă. Nici măcar părinții biologici nu-i pot
suferi pe adolescenți și, uneori, viceversa, așa că sunt
șanse mici ca tipul cel nou să aibă un moment de cama-
raderie cu un copil mai mare, prost dispus, greoi și ostil.
Totuși, partea bună a adolescenților este aceea că au
tendința să se facă invizibili. Prin urmare, este posibil ca
noul tău bărbat să se poată concentra efectiv asupra re-
lației voastre fără a i distras de un copil care se poartă
urât. Dar un bărbat care vrea cu adevărat să ie în viața
ta va încerca să ie o parte din viața adolescentului tău —
nu va i descurajat. El se așteaptă ca adolescentul să ie
nesimțit față de el. El va încerca să stabilească dacă ne-
simțirea este un joc intenționat pentru a i răutăcios sau
dacă așa este cu adevărat acest copil.
Acum, noi înțelegem cu toții nevoia ta maternă de a
proteja emoțiile copiilor tăi și ezitarea ta de a-i lăsa să se
P-   ,     193

atașeze de cineva pentru care nu poți garanta că nu va


dispărea frângându-le inima. Tot așa, noi înțelegem cât
de important este pentru tine să nu pari necugetată,
plimbând bărbații prin toată casa de parcă sufrageria ta
ar i o stație de autobuz. Noi știm de asemenea că asta
încalcă absolut iecare regulă pe care ți-ai băgat-o în cap
cu forța despre asemenea prezentări. Dar, Dumnezeule
mare, nu spun să aduci pe toată lumea acasă. Eu vorbesc
despre tipul care crezi că ar putea să ie serios în legătu-

să-lcuprinzi
tine. Șiînnu-ți face sau
capcană grijică
că pur
el are
și să creadă
simplu că încerci
cauți vreun
fraier care să continue de acolo de unde a dat greș tatăl
copiilor tăi. Mamele singure de pe toată planeta s-au
convins pe ele însele, cu instinctele lor naturale de îngri-
jitoare și protectoare la intensitate maximă, că aducerea
bărbaților pe care tocmai i-au întâlnit în preajma copii-
lor nu este sigură. Dar, doamnelor, iată un secret: asta
este exact ceea ce vor să credeți jucătorii care au scris
cartea de reguli pe care o urmați. Femeile trăiesc cu tea-
ma aceea pentru că bărbații hotărâți să joace jocul v-au
păcălit să gândiți în felul acesta; atâta vreme cât voi cre-
deți asta, noi avem ocazia să păstrăm jocul funcțional
până obținem ce vrem, fără vreo obligație.
Dacă vrei cu adevărat un bărbat bun în viața ta,
dacă i-ai cerut lui Dumnezeu să-ți dăruiască o familie,
trebuie să încetezi cu toată absurditatea aceasta și să-l
prezinți pe acest bărbat copiilor tăi pentru a-l putea în-
țelege. Bărbații sinceri dintre noi știu că femeile cu copii
sunt o afacere la pachet și vom înțelege că ești în primul
194 Steve Harvey

rând o mamă cu obligații față de copiii săi, mai ales dacă


explici asta de la bun început. Spuneți-ne direct: „Eu nu
caut doar un partener pentru mine; eu încerc să formez
o uniune cu un bărbat care va i dispus să ie capul aces-
tei familii”. Știi ce reprezintă o astfel de declarație? Asta,
draga mea, este o condiție. Tu i-ai spus într-o manieră
drăguță, nu-prea-subtilă-dar-dulce că singurul fel în
care un bărbat va face parte din viața ta este de a accep-
ta să facă parte și din viețile copiilor tăi. Un bărbat ade-
vărat
va facevaparte
i de acord cu asta
din viața ta, tupentru că tăi
și copiii tu i-ai spus
veniți la că dacă
pachet,
și că va i îndepărtat rapid dacă tu ai sentimentul că nu
este potrivit sau bun pentru copii. Cu informația aceea,
având condițiile expuse atât de clar, el ie va fugi mân-
când pământul, ie va încerca să-și dea seama cum să
facă acestă relație să meargă. Dă-i înainte, invită-l să
meargă cu tine și cu copiii la zoo sau invită-l acasă la
mama ta pentru un grătar. Vezi ce spune — ce face. Dacă
spune, „Nu, nu vin acolo, trebuie să mă uit la Monday
Night Football (Programul de fotbal american de luni
seara)”, și e sâmbătă, atunci ghici ce? Probabil că el nu
este alesul tău. De obicei, felul în care o relație începe
este un semn bun pentru felul în care se va termina, iar
dacă un bărbat începe lipsit de interes față de familia ta,
ce te face să crezi că, după ce te culci cu el, va dezvolta
brusc o afecțiune față de familia ta? Dar dacă vine la tine
acasă cu un joc de Scrabble sau Monopoly și stă pe jos,
pe podea, și joacă timp de o oră sau te invită pe tine și pe
P-   ,     195

familia ta să faceți o ieșire la iarbă verde cu el, atunci


este posibil ca el să ie un bărbat care merită păstrat.

punctPentru aceleaaldintre
de vedere voi care
siguranței, vă gândiți
vă rog strict că
să înțelegeți dinnu
vă spun să aduceți un bărbat pe care abia îl cunoașteți în
casa voastră și să îl lăsați să stea acolo cu copiii voștri,
nesupravegheat. Bineînțeles, când cineva pe care tocmai
începi să îl cunoști se ală în casa ta, în apropierea copii-
lor tăi, tu vei sta acolo tot timpul, urmărind. Ce o să facă
el — o va atinge pe iica ta pe coapsă în timp ce tu stai pe
canapea, chiar lângă ea? Sau îl va prinde de gât pe iul
tău la masă? Fii realistă: niciun bărbat nu va intra în casa
ta și nu va abuza pe nimeni când tu stai în apropiere. Și
dacă ești atât de îngrijorată în legătură cu aducerea unui
bărbat în casa ta, poți merge oricând într-un loc public
— undeva unde o mulțime de oameni vor putea să vadă
ce se petrece și să dea o descriere detaliată autorităților
dacă depășește limita și trebuie să-l lovești în gât.
Pentru acelea dintre voi care vă întâlniți cu bărbați
care au copii, nu vă așteptați ca el să vă prezinte copiii
devreme, neapărat, pentru că oriunde s-ar ala copilul
său, este foarte probabil ca mama acestuia să nu ie prea

departe. Și ultimul
care îl vrea este ca lucru desău
puștiul caresăare
fugănevoie
înapoisau pe
la fosta
sa soție vorbindu-i despre „doamna drăguță” pe care
tati a invitat-o acasă; imediat după aceea, fosta sa soție
va dicta noile condiții pentru custodie, care nu includ
situația în care copilul ei se ală în preajma vreunei
196 Steve Harvey

femei străine căreia nu i-a cercetat în prealabil trecutul


și pe care nu a autorizat-o, mai ales dacă femeia aceea
încearcă să-și petreacă nopțile în casa fostului său soț.
Așa că un bărbat cu copii dintr-o relație anterioară recu-
noaște că trebuie să raționalizeze întâlnirile copiilor săi
cu femei dacă vrea să încerce să mențină un minimum
de pace cu fosta sa soție și să-și vadă efectiv copiii din
nou. Dacă tu nu ești o persoană pe care încearcă să o
păstreze aproape pentru o perioadă bună de timp, el
nu-și va irosi
nu meriți „rația depefete
supărarea întâlnite”
care pe tine,
o va îndura știind
când că tu
copiii săi
se întorc și îi spun mamei lor că a avut o femeie în casă.
A hotărât în mintea lui că nu meriți.
Dacă el îți cere să-i întâlnești pe copii, utilizându-și
astfel una dintre rațiile sale de întâlnit fete, ii sigură de
următorul lucru: el a hotărât că meriți durerea pe care o
va îndura când fosta va auzi de asta.
Cum îți va da de înțeles în ce categorie te încadrezi?
Dacă după, să zicem, a cincea voastră întâlnire, el îți spu-
ne în continuare, „Apropo, trebuie să ieșim duminică
pentru că sâmbăta asta e rândul meu să petrec timp cu
copiii și este singurul moment pe care îl am cu ei, deci…”,

atunci el nu te vrea
meriți potențiala în preajma
durere de cap. lor
Dar— îți spune
dacă că nude
spune ceva
felul „Am copiii sâmbăta asta, ce-ar i să mergem la plajă
sau în parc?” atunci se gândește că poate găsi o soluție
să se descurce cu fosta mai târziu — acum, nu vrea ni-
mic mai mult decât să ie cu tine și cu copiii.
P-   ,     197

Vrei să ali dacă are sau nu potențial de a i un „tată


bun”? Lista care urmează nu este infailibilă, dar îți va
oferi cu siguranță ceva material de meditație referitor la
lucrurile pe care ar trebui să le iei în considerare în timp
ce evaluezi dacă bărbatul acesta este potrivit pentru
copiii tăi — sau dacă ar trebui să iei copiii și să fugi în
direcția opusă.

ȘTII CĂ EL VA FI UN
TATĂ BUN DACĂ…
1. Îți spune că îi plac copiii și chiar i-ar plăcea să aibă
unul într-o bună zi.
2. Se arată interesat să-ți întâlnească copiii.

3. Vine la tine
dacă vine cuacasă cu pentru
un Xbox cadouriMikey
— pentru copii.pentru
și dispare (Bine,
câteva ore, atunci asta ar putea să ie o problemă.)
4. Îi lasă pe copii să vadă că el o respectă și o place (și
chiar o iubește) sincer pe mama lor.
5. Organizează pentru voi doi o întâlnire unde ar putea

sa participe și copii și îi invită și pe copiii tăi.


6. Merge cu tine și cu copiii la biserică.

7. Are un job bun și o carieră de succes.

8. Este bun cu mama lui și trece pe la ea frecvent (dar


băiețeii mamei să nu aplice).
198 Steve Harvey

9. Nepoții și nepoatele lui petrec mult timp cu el.

10. Are frați mai mici la a căror creștere a ajutat când era

mai tânăr — și ei au scăpat vii și nevătămați.


11. Are un animal de companie și acesta chiar este hrănit
și îngrijit.
12. Își păstrează casa curată și știe cum să gătească câteva
mese decente.

13. Este pregătit inanciar să aibă grijă de tine și de copiii


tăi sau este doritor să o facă.
14. Poate și este dispus să-ți consoleze copilul atunci
când acesta se rănește. (Dacă începe să hiperventi-
leze la vederea sângelui, asta ar putea să ie o pro-
blemă — mai ales dacă ți-a spus deja că este doctor.)
15. Nu leșină la vederea scutecelor.

16. Se poate purta natural cu copiii tăi — să-i ude cu un


furtun de apă, să arunce la coș în parc, să se lase în-
gropat în nisip la plajă — și toate astea îi fac plăcere.
(Deși nu vrem ca el să ie prea încântat să se joace
de-a „serata” cu păpușile.)
17. Nu-și pierde mințile atunci când cineva varsă mânca-
rea și băutura în mașina lui ori lasă o urmă de pantof
plină de noroi pe spatele scaunului său — asta arată
că nu este așa de pretențios în legătură cu copiii dez-
ordonați (pentru că nimic nu-ți distruge mașina mai
P-   ,     199

repede decât să ai copii; scaunele lui vor face cunoș-


tință cu conținutul unui Happy Meal).

18. Poate rezista într-un joc unu-la-unu cu copilul tău și


chiar îl poate lăsa să câștige o dată (Notă: înscrierea
unui punct împotriva unui copil de opt ani și strigă-
tul de „Ia de aici!” nu este un lucru pe care l-ar face
un potențial tată bun).
19. Este dispus și capabil să te învețe cum să practici un

sport — ceea ce arată că are răbdarea lui Iov.


20. Este dispus să meargă la evenimente de familie cu
tine și cu copiii — chiar și după ce a auzit poveștile
despre Thelma, mătușa ta cea nebună și despre cum
îi place să se pilească puțin și să-i strige pe nume pe
iubiții tăi în fața celor prezenți.

21. Chiar este interesat de cum se descurcă copilul tău la


școală și nu doar că îl încurajează să învețe bine, ci îi
dă și sugestii despre cum să exceleze.
22. Poate să ie blând cu copiii tăi, dar este capabil să
ie, de asemenea, și sever cu ei (deși nu vrei să-l vezi
începând să-și scoată cureaua la jumătate de oră de
după ce eți-a
dar asta întâlnit
puțin copiii; știu că aceștia pot i răi,
cam mult).
23. Este capabil de iertare și o arată chiar și atunci când
copilul tău face un lucru aparent de neiertat — sau
cel puțin ceva foarte chestionabil.
13

FEMEI PUTERNICE,
INDEPENDENTE —
ȘI SINGURE

lume fără femei ar arăta cam așa:


Bărbații nu s-ar spăla și nu s-ar bărbieri.

O
Nu am lucra.
Garderoba noastră ar i destul de simplă: trenin-
guri, tricouri și șosete — poate niște teniși dacă trebuie
să ieșim neapărat afară.
Cu siguranță că nu ar i deloc nevoie de vase sau
legume sau de prea multă mâncare dacă tot am pomenit
— o farfurie de unică folosință sau două, mezeluri, pizza
și bere ar i destul.
Mobilierul din casă ar i menținut la minimum: am
avea un fotoliu cu spătar rabatabil, un frigider, un televi-
zor foarte mare și, bineînțeles, o telecomandă.
202 Steve Harvey

Am avea nevoie de doar două canale de televiziune:


ESPN și ESPN2.

plecaȘipur
nu și
amsimplu
avea nevoie
în Vegas.să În
mergem în vacanțe
Vegas găsești — tre-
tot ce am
buie — acolo poți să joci jocuri de noroc, să fumezi tra-
bucuri, să mănânci friptură, să joci golf și să mergi în
clubul de striptease și, serios, nu ai avea nevoie de sloga-
nul acela cu „ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas”
pentru că, oricum, bărbații nu s-ar duce să trăncănească
despre ce au făcut.
Toate astea au fost spuse pentru a airma că bărbații
sunt creaturi foarte simple care, dacă nu ar exista feme-
ile din viețile lor, ar i înclinate să facă lucruri foarte
simple. Până la urmă, voi sunteți toate maestre în „a vă
descurca”: voi lucrați cu normă întreagă, apoi veniți
acasă la jobul cu normă întreagă de soție și mamă și cel
de a i tot pentru toată lumea; voi creșteți copii (mult
prea multe dintre voi fără vreun ajutor de la bărbații
care au ajutat la crearea lor); voi luați mai toate deciziile
majore în materie de cumpărături din gospodăriile
noastre; voi ocupați poziții-cheie în lumea corporațiilor
și aduceți acasă majoritatea banilor (câteva dintre voi

mai mult decât


în facultate, bărbații
unde din viețile
îi depășiți voastre);
pe bărbații tinerivoi
cuexcelați
un ra-
port incredibil; și ne susțineți bisericile și ne educați
copiii în sistemul școlar, hrănindu-ne și protejându-ne
de fapt mințile și suletele. Noi, bărbații, salutăm și
apreciem asta mai mult decât veți ști voi vreodată (în
P-   ,     203

principal, pentru că uneori suntem puțin cam prea mân-


dri ca să o recunoaștem).

Cu toate
voastră nu stăacestea,
în forțaîndemintea unuinevoie
care este bărbat,pentru
puterea
„a vă
descurca”. Pentru noi, puterea voastră vine dintr-un lu-
cru simplu: voi sunteți femei și noi, bărbații, vom face tot
ceea ce este omenește cu putință pentru a vă impresiona
pentru ca, în cele din urmă, să putem i cu voi. Voi sun-
teți forța motrice din spatele motivului pentru care ne
trezim în iecare dimineață. Bărbații pleacă și își iau jo-
buri și se luptă să facă bani din cauza femeilor. Noi con-
ducem mașini moderne din cauza femeilor. Ne îmbrăcăm
elegant, ne dăm cu apă de colonie, ne tundem și încer-
căm să radiem și arătăm moderni pentru voi. Noi facem
toate acestea deoarece cu cât jocul nostru este mai avan-
sat, cu atât obținem mai mult de la voi.
Voi sunteți premiul suprem pentru noi.
Asta s-ar putea să ie greu de acceptat pentru voi,
iar câteva dintre voi ar putea să ie jignite de ceea ce ur-
mează să spun, dar spun asta pe drept cuvânt și cu o
dragoste trainică pentru sexul opus: undeva pe parcurs,
femeile au pierdut asta din vedere. Poate că, în parte,
pentru că noi, bărbații, am jucat atât de multe jocuri,
v-am jucat atâtea feste — pur și simplu e limpede că am
făcut atât de mult rău în goana noastră după femei —
încât v-am convins că nu sunteți importante pentru noi.
Poate că are de a face cu felul în care femeile sunt cres-
cute în zilele noastre — a existat o încurajare constantă
204 Steve Harvey

din partea mamelor voastre, mătușilor voastre și bunici-


lor voastre și mentorilor voștri feminini să dobândiți o
educație, să găsiți joburi grozave și să iți femei indepen-
dente, indiferent de costuri, chiar dacă asta înseamnă să
amânați relațiile serioase. Sau poate că ați fost învinse
treptat de obsesia mass-media pentru perfecțiune, unde
totul, de la coperțile revistelor la emisiunile de televizi-
une, la reclame și bloguri și tot restul vă spune să vă
condiționați corpul și să-l îmbrăcați astfel încât să ară-
tați ca Halle
bărbat Berry prea
bun, știind și Beyoncé
bine cădacă vreți să
voi toate atrageți
aveți o mareun
frumusețe proprie și doar Halle poate arăta ca Halle și
doar Beyoncé poate arăta ca Beyoncé.
Oricare ar i cazul, noi, bărbații, nu ne mai conectăm
cu latura aceea specială a voastră care vă face femei —
acel ceva care vă face atât de frumoase pentru noi și care
se întâmplă că ne face și pe noi, de asemenea, să ne sim-
țim mai bărbați. După cum am explicat deja, cele trei fe-
luri prin care un bărbat vă arată că vă iubește este
proclamarea, întreținerea și protejarea. Ceea ce înseamnă
că dacă aveți proprii bani, propria mașină, propria casă,
un sistem de alarmă Brinks, un pistol și un câine de pază
și practic strigați în gura mare că nu aveți nevoie de un
bărbat care să vă întrețină sau să vă apere, atunci noi nu
vom vedea niciun motiv pentru a continua să venim pe
la voi. Pentru ce Dumnezeu mai aveți nevoie de noi dacă
aveți toate acele lucruri?
P-   ,     205

Nu înțelegeți greșit ce vă spun eu aici. Nu ne deran-


jează dacă aveți o viață complet pusă la punct — puteți
avea propria voastră casă, puteți avea proprii voștri bani
și puteți avea propria mașină. Puteți avea de asemenea
sistemul de alarmă Brinks, câinele de pază și pistolul.
Dar dacă nu-i permiteți niciodată bărbatului care urmă-
rește să vă obțină afecțiunea să-și dovedească capacita-
tea de a vă întreține sau de a vă proteja, cum ar putea să
se vadă pe sine proclamându-și dragostea pentru o
femeie care
crurile pe nu le-ai
care i-a permis să se
dobândit simtă cape
și câștigat unplan
bărbat? Lu-
inanci-
ar și educațional nu pot niciodată să ie mai importante
decât relația cu bărbatul. ADN-ul său nu va îngădui asta.
Traducere: noi apreciem când femeile ne tratează ca pe
bărbați, când ne spuneți că aveți nevoie de noi. Nevoia de
a ne simți necesari este mult mai importantă pentru noi
decât am lăsat noi să se înțeleagă; trebuie să simțim că
aveți nevoie de noi pentru a ne împlini destinul ca
bărbați.
Desigur, am auzit femei spunând, „Eu nu mă voi în-
josi ca să îl fac pe el să se simtă mai bărbat — dacă nu
poate să facă față banilor mei, succesului și indepen-
denței mele, atunci nu-mi poate face față mie!” Noi înțe-
legem și putem face față femeilor puternice. De fapt, noi
am fost creați de femei puternice — femei care „fac față”.
Nu este niciun secret că voi ne permiteți nouă, bărbați-
lor, să credem că suntem capii gospodăriei în timp ce voi
sunteți cele care iau toate deciziile-cheie în casă și în le-
gătură cu copiii. Nu este niciun secret pentru noi că,
206 Steve Harvey

indiferent cine câștigă cei mai mulți bani, voi sunteți


cele care se ocupă în ultimă instanță de inanțe și care
decid cum vor i cheltuiți banii. Nu este niciun secret că,
atunci când ne certăm, noi ne putem purta de parcă am
avea dreptate dar știm că, în cele din urmă, dacă vrem să
restabilim pacea, voi veți obține ceea ce vreți. Noi sun-
tem împăcați cu toate acestea. Dar dacă spuneți ceva în
această privință fără să păstrați simulacrul că noi sun-
tem esențiali pentru gospodărie sau dacă nu ne tratați
orgoliile
relație cucuvoi.
mare grijă —noastră,
În mintea atunci nu vom
dacă vrea
aveți să avem
banii voștri,o
nu aveți nevoie de ai noștri. Dacă știți karate și puteți da
pe cineva cu fundul în sus singure, nu aveți nevoie de
protecția noastră. Și dacă nu putem exercita două dintre
componentele majore care ne deinesc identitatea de
bărbați — întreținerea și protejarea — atunci nu ne vom
declara iubirea pentru voi. Nu vom spune absolut deloc,
„Eu sunt bărbatul tău” dacă voi nu ne lăsați să îndepli-
nim cine suntem. Ce se va petrece în loc de asta? Ne vom
culca cu voi și după aceea ne vom îndepărta.
Este un adevăr greu de acceptat, dar așa este.
Când eram tânăr, eram într-o relație cu o femeie pe

care
alamcredeam că ojoburi,
între două iubesc.abia
Abandonasem facultatea
începeam să-mi și mă
croiesc un
drum ca actor de comedie. Ea a fost un ajutor enorm
pentru mine; eu aveam diicultăți și, recunosc, ea ne asi-
gura pe amândoi din punct de vedere inanciar, dar cre-
deam că reușesc să fac mai mult decât să mă revanșez
P-   ,     207

pentru lipsa mea de bani făcând tot ce era de făcut în


jurul casei — făcând ceea ce era necesar pentru a ne
păstra casa în regulă. Vedeți voi, despre asta este vorba
când ești într-o relație adevărată — găsirea unui echili-
bru, chiar și în mijlocul adversității. Și adversitatea va
apărea. Jurămintele acelea de nuntă pe care te pun să le
spui? Pastorul te pune să le spui pentru că atât el, cât și
ceilalți care au fost vreodată căsătoriți știu ce urmează.
La bine și la rău? Răul va veni. În boală și în sănătate?
Cineva
ar puteasesăvaajungă
îmbolnăvi.
lefter,Înconcediat
bogăție sau în sărăcie?
temporar. Cineva
Timpurile
grele vor veni cu siguranță. Întrebarea este, cum le vei
face față?
Asta i-a devenit limpede unuia dintre prietenii mei
într-o zi, când a plecat să cumpere alimente. Femeia lui
umplea căruciorul cu tot ce îi trebuia pentru casă — căr-
nurile, legumele, fructele, băuturile și tot restul. Și
apoi au intrat pe culoarul unde era sucul de ananas.
Acum, trebuie să știi un lucru despre prietenul meu —
e topit după sucul de ananas. Friptură sau suc de ananas
— nu-ți pot spune ce este mai bun pentru el. Și când au
intrat pe culoarul acela, primul lucru pe care a pus mâna
de când au intrat în magazinul alimentar a fost o sticlă
de suc de ananas. El nu s-a gândit deloc la asta — a luat
pur și simplu o sticlă și a pus-o în cărucior. Ea era întoar-
să cu spatele când a făcut-o, dar când s-a întors și a văzut
sucul de ananas acolo, pe grămada de cumpărături, l-a
înșfăcat și a zis:
208 Steve Harvey

- Ce e asta?
- Suc de ananas, a spus el simplu.

- Și cine a pus sucul acesta de ananas în coș? a în-


trebat ea.
- Păi, eu l-am pus, a zis el puțin încurcat. Cine altci-
neva ar i pus o sticlă de suc de ananas în cărucior?
- Tu nu ai niciun ban, s-a rățoit ea.
După aceea, ea a făcut ceva de neconceput: a luat

sticla de suc
jos; a lovit de ananas
dalele și i-a dat
cu o izbitură intenționat
asurzitoare drumul
și s-a spartpe
în
ceea ce-a părut a i un milion de bucățele de cioburi stră-
lucitoare de sticlă și de lichid galben — totul la doar
câțiva centimetri distanță de picioarele lor. Ea s-a uitat în
jos, apoi l-a ixat cu privirea și a împins mai departe că-
ruciorul de cumpărături — departe de mizerie și de el.
El a ieșit din magazin și a așteptat-o; când a ieșit și
ea în cele din urmă afară, el a încărcat alimentele în ma-
șină cu lacrimi în ochi. Pur și simplu nu vă puteți închi-
pui cum l-a rănit asta. El știa că nu avea niciun ban, dar
tot ce dorise era o nenorocită de sticlă cu suc de ananas
și în acea acțiune singulară, în acel moment, iubita lui i-a
reamintit limpede că nu îl considera bărbat. Era mai im-
portant pentru ea în clipa aceea să dovedească ceea ce el
știa deja — că el nu se achita de rolul său de întreținător.
Nu vreau să spun că ea nu avea dreptul de a avea un băr-
bat care să se achite de partea sa. Dar dacă ea l-ar i înțe-
les — pe el și pe bărbați în general — ar i înțeles că
făcându-l să se simtă mai puțin bărbat, ea nu avea să
P-   ,     209

obțină lucrurile de care avea nevoie și pe care le voia de


la bărbatul ei. Acțiunile ei nu aveau să facă altceva decât
să-l îndepărteze.
La puțin timp după aceea, el a părăsit-o.
Și cam aceasta este reacția la care te poți aștepta din
partea bărbaților în situații asemănătoare, în care o feme-
ie câștigă mai mult decât partenerul ei, reamintindu-i
asta fără menajamente. Va i intimidat de banii și de
succesul tău? Desigur. Pentru că tu îl scoți din rolul său
de bărbat — al celui care întreține. Asta este ceea ce so-
cietatea așteaptă de la el și, în realitate, ceea ce ai fost
învățată să aștepți din partea bărbaților, la rândul tău
— ca acesta să te poată cuceri și să aibă grijă de tine.
Desigur, când bărbatul este tânăr și face cât îl duce ca-
pul, el este ocupat să ie toate acele lucruri care, crede el,
înseamnă să ie bărbat: să iasă cu un număr excesiv de
femei, să-și cheltuiască nechibzuit banii pe lucruri de
care nu are nevoie în realitate și pe care nu și le permite;
să-și folosească mușchii în locul creierului în tentativa
sa de a părea dur. Dar cei mai mulți dintre noi depășesc
această fază maturizându-ne în cele din urmă și, atunci
când o facem, noi recunoaștem că un bărbat adevărat îi

întreține
damnat vapesta
ceiînpespatele
care îigratiilor
iubește. și
Până și spune,
îți va un bărbat con-
„Primul
lucru pe care am să-l fac când ies de aici este să am grijă
de familia mea și să-mi găsesc un loc de muncă — asta e
tot ce vreau să fac”. Cei mai mulți dintre bărbați ajung la
concluzia aceasta. Câțiva bărbați nu părăsesc niciodată
210 Steve Harvey

ignoranța și mor proști — singuri. Dar în cea mai mare


parte, când suntem în preajma altor bărbați și încercăm
să ne conirmăm masculinitatea, nu este vorba despre
cât de multe femei avem, ci de cine avem grijă.
Noi suntem pregătiți să vă întreținem, iar voi sun-
teți pregătite să căutați asta la noi. Așa că, în clipa în care
acea ordine a lucrurilor este răsturnată, relația este de-
zechilibrată. Dacă femeia are de asemenea prostul obicei
de a-i arunca bărbatului în față propriile deiciențe,
atunci el are o problemă de o magnitudine complet dife-
rită. El se va confrunta cu faptul că nu este cel care între-
ține și ea se va simți de parcă orgoliul lui se pune în calea
propriei ei fericiri. Și toți cei implicați sunt sortiți să de-
vină — și să se simtă — nefericiți.
Așadar, cum trecem peste această situație?
Nu renunța la banii tăi, la jobul tău sau la educația
ta sau la mândria și demnitatea care însoțesc toate
acestea.
Pur și simplu, ii o doamnă.
O, pot să aud țâțâitul colectiv din dinți — este la fel
de zgomotos ca sirena poliției și ca un uruit de elicopter
în Compton — pot vedea de asemenea cum să încruci-
șați brațele și ridicați din sprâncene. Dar faptul că voi
deveniți furioase și deranjate de ce spun eu nu va schimba
faptul că bărbații, indiferent care este situația lor inan-
ciară, contextul, statutul social sau povestea de fundal,
vor ca femeile lor să le permită să aibă grijă de ele. Și
celor sidătoare vă spun, dați-i înainte și purtați-vă ca și
P-   ,     211

cum asta nu este important, dacă asta vreți, dar femeile


care acceptă că este în regulă să- l lase pe bărbat să pre-
ia uneori conducerea vor câștiga. Deci, vreți un bărbat
sau nu?
Puteți să faceți asta.
Noi știm că sunteți suicient de puternice să mutați
televizorul. Dar ar trebui să-l lăsați pe el să o facă; spu-
neți că este prea greu pentru voi — este o treabă de
bărbat.
Da, așa e — nu e nimic în neregulă cu mâinile voas-
tre și sunteți perfect capabile să deschideți singure ușa
mașinii. Dar, ir-ar să ie, când mergeți undeva cu un
bărbat, lăsați-l să vă trateze ca pe o doamnă și să vă des-
chidă ușa mașinii. Dacă el nu vă deschide automat respec-
tiva ușă, stați lângă ușa aia afurisită și nu vă urcați în
mașină până nu își dă seama că trebuie să-și miște fun-
dul din scaunul șoferului și să vină și să deschidă ușa de
la mașină pentru voi. Asta e treaba lui.
Noi înțelegem că aveți suicienți bani pentru a plăti
cina. Dar stați acolo și lăsați-l pe el să achite nota. Asta
trebuie să facă atunci când a ieșit cu o femeie la
întâlnire.
Da, voi sunteți independente și nu aveți nevoie de
nimeni să ducă gunoiul afară pentru voi sau să vă agațe
tablourile sau să dea o fugă la Home Depot și să cumpere
materialele de care aveți nevoie pentru a repara chiuve-
ta. Dar îți spun adevărul: dacă îți bagi degetul în gură și
te comporți de parcă nu ai avea habar ce e de făcut sau
212 Steve Harvey

nu ai puterea să o faci, bărbatul tău va lua imediat ini-


țiativa și se va ocupa de asta pentru tine — zâmbind,
dacă adaugi un inimos, „Iubitule, îți mulțumesc foarte
mult că faci asta pentru mine — nu știu ce m-aș face
fără tine”.
Vedeți voi, o mulțime de bărbați ar i mai buni dacă
li s-ar pretinde să ie, ei bine, bărbați. Noi ne alăm în
această nouă epocă și femeile și-au asumat aceste roluri
de nevoie — o să recunosc asta. Dar, la un moment dat,
ie va trebui să accepți că vei i o femeie puternică și sin-
gură, ie va trebui să o lași mai moale și să ii o doamnă.
Femeile joacă roluri tot timpul — de ce atunci când se
ajunge la asta ești atât de nedoritoare să joci rolul, chiar
și atunci când știi că îți va oferi ce ai nevoie și ce vrei? Pe
termen lung, a i fată îți permite să te relaxezi. De ce să
nu proiți de ocazia de a te relaxa? Sincer, ai cuvântul
meu că nu este greu, n-o să mori din asta și, indiferent ce
îți va trebui, el se va repezi să îți aducă dacă îi arăți, pur
și simplu, puțină apreciere.
Ia exemplu de la mine și de la soția mea: nu trece
nici măcar o zi în care să nu ne facem complimente unul
celuilalt de cel puțin câteva ori pe zi, dar într-o anumită

zi
eamai
făceadecâteva
curând,comisioane
când mi-a lăsat în grijă
și câteva copiiiîn
treburi în jurul
timp ce
ca-
sei, a observat că sunt epuizat pentru că alergasem după
copii. Alergatul după copii nu este unul dintre lucrurile
pe care le fac. Vreau să spun că îl pot face, dar este exte-
nuant. Zău așa. Totuși, când Marjorie a intrat în cameră
P-   ,     213

și a văzut expresia copleșită de pe fața mea, ea m-a luat


complet prin surprindere într-un mod foarte drăguț și
a zis, „Steve, îți mulțumesc foarte mult că ai grijă de
copii — ești un tată grozav”. Doamne, nu vă pot spune
cât de bine m-a făcut să mă simt asta. Ea abia terminase
de vorbit că eu am trecut rapid la treabă, asigurându-mă
că respectivii copii nu o încurcau și nu făceau gălăgie în
timp ce ea termina ce avea de lucrat. Dacă nu aș i primit
acel compliment, aș i fost arțăgos că trebuie să stau cu
copiii toată ziua, când existau atât de multe alte lucruri
pe care le-aș i putut face — și pe care voiam să le fac.
Vedeți voi, complimentul acela m-a făcut să-mi amintesc
de ce eram în joc și mai ales de ce Marjorie se ală în
echipă.
Aprecierea unui bărbat, a nu-i subestima încrede-
rea în sine, este cea mai potrivită metodă de a scoate ce
este mai bun din omul tău. Și cea mai bună metodă de a-l
aprecia este să ii fată și, mai ales, să-l lași pe el să ie
bărbat.
Acum, eu sunt convins că a i fată este o formă de
artă pierdută — un domeniu în care câteva lecții le-ar i
utile tuturor femeilor. Așa că mi-am asumat libertatea
de a vă arăta cum să vă comportați ca niște fete în câteva
dintre situațiile elementare, dar cele mai importante în
care vă veți găsi cu un bărbat. Vă garantez că dacă merită
efortul, el va i complet implicat.
214 Steve Harvey

CUM SĂ TE PORȚI CA O FATĂ


LA O ÎNTÂLNIRE
Nu-i spune unde ți-ar plăcea să mergi —
vorbește despre tipul de mâncare preferat și
de atmosfera care îți place și apoi lasă-l să
se gândească la un loc care crede el că va i
potrivit gusturilor tale.

Nu-i spune că vei veni cu mașina — lasă-l


pe el să te ducă unde trebuie să mergeți.
Nu-i spune că vrei să plătești nota pe din
două — lasă-l pe el să plătească.

Nu-l invitaacasă pentruun pahar — sărută-l


de noapte bună și lasă-l să-și dea seama ce
trebuie să facă pentru a câștiga prăjiturica
(dar nu înainte de încheierea perioadei de
probă de nouăzeci de zile).

CUM SĂ TE PORȚI CA O FATĂ


ÎN JURUL CASEI
Nu încerca să repari chiuveta, mașina, to-
aleta sau orice altceva — lasă-l pe el să o
facă.
P-   ,     215

Să nu duci gunoiul, să nu zugrăvești sau să


tunzi gazonul — asta e treaba lui.

Să nu ridici obiectele grele — el s-a născut


cu mușchii necesari pentru a muta canapele/
televizoare/rafturi de cărți șialtele asemenea.
Nu-ți fie teamă să gătești o masă sau două
— bucătăria vă este prietenă amândurora.

Nu purta un tricou la culcare în fiecare sea


-
ră — puțină lenjerie nu a făcut rău nimănui.
14

CUM SĂ OB ȚII I NELUL

B ărbatul tău știe ce vrei: angajamentul suprem


— Inelul.
El știe, de asemenea, de ce are nevoie: de tine.
În cazul acesta, pare evident că va merge la bijutier,
va alege un diamant drăguț și zdravăn, și apoi va pune la

cale o cerere în„vei


ca întrebarea căsătorie într-un
să ii soția genunchi
mea?” pe carecare va face
cântărețul
Seal, câștigător al premiuluiGrammy, i-a adresat-o super-
modelului Heidi Klum — el a cerut-o în căsătorie într-un
iglu pe care l-a construit în vârful unui ghețar alat la
patru mii două sute de metri deasupra nivelului mării
— să arate ca o invitație la bal.
Dar cererea în căsătorie nu mai apare deloc.
Și după felul în care se poartă bărbatul tău, nu va
veni prea curând.
Așa că, aștepți. Și aștepți. Și aștepți ceva mai mult.
218 Steve Harvey

Aceasta este povestea a mult prea multor femei —


iubite care depun eforturi serioase nu doar pentru că își
iubesc bărbații, ci și pentru că vor să dovedească că ele
sunt Alesele. Toată lumea este de acord în legătură cu
felul în care îi demonstrezi că ești Aleasa: Fă pentru el toate
lucrurile pe care le-ar face o soție — sprijină-l emoțional,
ii loială, rezolvați-vă problemele în dormitor, spune-i
frecvent că îl iubești și, de asemenea, arată-i-o. Poți locui
cu el. Fă-i copii. Fii aproape — cu adevărat aproape —
de
daimama și de
tot ceea ce îisurorile
trebuieșișide
totprietenii
ce vrea. săi. În principiu, îi
Fii atentă la această „Strawberry Letter” de la o as-
cultătoare care și-a luat numele de „Ticăitul Ceasului
Biologic”, o femeie de treizeci și unu de ani, necăsătorită
și fără copii, într-o relație pe care a spus că o percepe ca
pe o „aventură sexuală fără implicare emoțională, lungă
de trei ani”:

El îmi spune că mă iubește și că vrea ca eu să


iu mama copiilor lui. Ceasul meu biologic
bate nebunește și încercăm de un an de zile
să facem un copil, fără niciun succes (cred că
ăsta este un semn). Problema este că el spu-
ne că nu vrea să ie într-o relație serioasă sau
într-o căsnicie pentru că nu vrea să dea soco-
teală nimănui. De când îl cunosc eu, i-am ară-
tat că nu sunt deloc asemenea celorlalte
femei cu care a ieșit. I-am fost alături când
P-   ,     219

s-a accidentat, când și-a dat demisia, când a


murit tatăl lui și când a fost șomer vreme de
câteva luni. L-am încurajat și îi sunt alături
inanciar și izic. Am așteptat și am rezistat
pe poziții, sperând că se va căsători cu mine
pentru că nu cred că voi mai găsi pe altcineva
care să vrea să aibă un copil cu mine. Sunt o
proastă pentru că îl aștept? Ar trebui ca pur
și simplu să-i dau drumul?

Ea și mult prea multe femei în situații diicile simi-


lare nu poate să înțeleagă de ce, după toată această muncă
grea, el nu-i dăruiește acel singur lucru de care are nevo-
ie ea și pe care îl vrea. Ei bine, dați-mi voi să vă explic în
termeni simpli, și ei, și ție. Bărbatul tău nu ți-a cerut să
te căsătorești cu el din cauza unuia dintre motivele ur-
mătoare, sau chiar mai multora dintre ele: (1) el încă
este căsătorit cu altcineva; (2) în realitate, tu nu ești cea
pe care o vrea; sau, răspunsul adevărat pe care nu vrei
să-l auzi, (3) tu nu i-ai cerut să se însoare cu tine sau nu
ai stabilit o dată.
De fapt, cunosc câțiva tipi ale căror iubite se găsesc
exact în această situație diicilă chiar acum. Un cuplu
care iese în evidență în această privință s-a întâlnit vre-
me de un an înainte ca ea să rămână însărcinată. Spre
lauda sa, această mamă singură (ea are un iu dintr-o
relație anterioară eșuată) știa că nu vrea să aibă un al
doilea copil cu un bărbat care nu era acolo să o ajute să-și
220 Steve Harvey

crească copiii, așa că a rezumat lucrurile pentru el: „Eu


voi avea copilul acesta doar dacă ești dispus să ii un tată
grozav — nu tipul acela de tată cu jumătate-de-normă/
așa-din-când-în-când/când-am-eu-chef”. Și, confruntat
cu perspectiva de a o pierde pe ea și pe copilul lui, el s-a
ridicat la înălțimea situației. A fost de acord să ie acolo
pentru copilul lor, a renunțat la apartamentul lui și s-a
mutat cu prietena lui în timp ce se pregăteau de naște-
rea iului lor.
O, ea a crezut că cererea în căsătorie, inelul și nunta
vor urma la scurtă vreme după nașterea copilului. Spre
lauda sa, iubitul ei a venit cu un inel. Dar ea îl poartă de
șapte ani și chiar dacă speră, așteaptă și se roagă pentru
o dată a nunții, ei nu sunt mai aproape de drumul spre
altar astăzi decât erau în ziua în care s-a născut copilul
lor. Ei împart un cămin. Ei împart responsabilitățile de
părinte. Ei împart facturile, orarele, ratele mașinii și, cu
siguranță, patul. Dar nu au același nume de familie și
nici un certiicat de căsătorie.
Ea nu poate să înțeleagă de ce se joacă de-a mama și
de-a tata în loc să clădească un cămin oicial împreună.
El se simte ca și cum ar avea o casă, și serios, nu este

prea
deja. mare nevoie să meargă mai departe decât au mers
Și asta este dilema.
Vedeți voi, pentru unii bărbați, căsătoria întră în
aceeași categorie cu a mânca legume: știi că este un
lucru pe care ar trebui să-l faci, dar nu vrei să-l faci cu
P-   ,     221

adevărat pentru că, ei bine, burgerul și cartoii prăjiți


unsuroși, plini de grăsime, sărați și suculenți și sunt
mult mai satisfăcători. V-am spus în repetate rânduri în
această carte că noi, bărbații, suntem iințe foarte simple
și că dacă nu ar exista femeile, noi am trăi mai degrabă, ei
bine, simplu — banii s-ar duce în cea mai mare parte pe
chestii sclipicioase, ne-am petrece timpul uitându-ne la
sport și la dansatoare de striptease, și pentru cei mai
mulți dintre noi nu ar exista deloc nevoia de a păstra
casa curată
altceva sau
decât săde a ne jocuri
jucăm îmbrăca bineNoi
video. sausuntem
de a facefericiți
orice
trăind în felul acesta — ne face să ne simțim tineri și
lipsiți de griji. Căsătoria nu ne face să ne simțim așa.
Responsabilitatea și căsătoria nu se potrivesc cu senti-
mentul acela, până când toată joaca pălește, iar noi ne
dăm seama că trebuie să im adulți, sau ceva — sau cine-
va — ne face să ne maturizăm.
Dar iată ce trebuie să știți: bărbații știu destul de
bine că femeile sunt cele care vor căsătoria — că în ciu-
da independenței voastre, în ciuda statisticilor care
spun că jumătate din căsătoriile din America se sfârșesc
cu un divorț, în ciuda cantității de timp, efort, sudoare și
lacrimi pe care știi că va trebui să le investești în conso-
lidarea unei relații imperfecte, în cele din urmă, voi, fe-
meile, încă sperați la povestea fermecată a soțului și a
casei și a gardului alb și a celor 2,5 copii.
De asemenea, bărbații știu destul de bine că pot
oferi lent lucrurile care lasă impresia că ei chiar
222 Steve Harvey

mărșăluiesc spre altar — doar pentru a te face pe tine să


reziști pe poziții. Crede-mă când îți spun asta: bărbații
fac totul în vederea unui scop; dar în cazul în care un
bărbat iese cu tine pentru o perioadă extinsă de timp
sau se mută cu tine sau îți dăruiește un inel, dar refuză
în continuare să se lase legat stabilind o dată pentru
nuntă? El face asta pentru a te păstra blocată. El te vrea
și nu vrea să te aibă altcineva.
Iar eu sunt aici pentru a-ți spune că singurul motiv
pentru care un bărbat scapă basma curată cu o logodnă
îndelungată, sau întârzie complet cererea în căsătorie,
este că femeia lui nu i-a cerut să stabilească data; ea stă
prostește acolo permițându-i iubitului ei să-i dicteze
când este el pregătit, deși ea s-a culcat cu bărbatul aces-
ta, i-a îndepărtat pe toți ceilalți potențiali soți și, în unele
cazuri, s-a mutat cu el și chiar i-a născut copii.
Chiar nu pot să iu diplomatic aici.
Este pur și simplu prostesc.
Intră în mentalitatea bărbatului tău: dacă un bărbat
este dispus să ie iubitul tău multă vreme, să locuiască
cu tine, să ie un tată implicat sau să îți dăruiască un inel,
el s-a scos singur din lista cu jucători — tehnic vorbind,
el și-a șters numele din registrul cu pescari sportivi. El
nu poate să aducă tipe frumoase acasă. Nu poate să vor-
bească la telefon sau să răspundă vreunui telefon de la o
tipă frumoasă acasă. Nu poate pleca să se întâlnească cu
o tipă frumoasă când vrea — sau să stea cu ea toată
noaptea. El știe că nu poate să-și dea banii niciunei alte
P-   ,     223

femei pentru că îi strânge la un loc cu tine. De ce acceptă


un bărbat alat într-o relație serioasă lista de „nu poate
să” de mai sus?
Pentru că te vrea pe tine și nu vrea să te piardă.
Așa că acum mai e doar un singur pas pentru a re-
zolva ecuația căsătoriei: stabilirea unei date de nuntă.
Știi că vrei asta, așa că iată ce trebuie să faci: stabilește
câteva condiții și standarde și impune-le — spune-i:
„Eu te iubesc, tu mă iubești, avem o relație minunată —
una la care am visat dintotdeauna. Și ceea ce vreau acum
este să iu căsătorită cu tine. Așa că vreau ca tu să stabi-
lești o dată și să reiei subiectul în vreo două săptămâni.
Dacă nu sunt cerută până atunci, te rog să înțelegi că nu
voi pierde vremea așteptând ca tu să dictezi când va i
apăsat butonul pentru fericirea mea. Aranjamentele pe
care le avem acum nu mă fac fericită.”
Ce? Aceasta este o solicitare perfect rezonabilă.
Altfel, cât de mult ai de gând să stai în poziția în care nu
obții ce vrei — patru ani? Zece ani? Pentru totdeauna?
Planiicarea este a ta; încetează să-ți mai cedezi pu-
terea. În clipa în care noi vedem că ești dispusă să-ți lași
la o parte speranțele de a merge în fața altarului le vom
da la o parte și noi, la rândul nostru. Și noi vom merge
mai departe și vom continua să te închiriem, cu opțiu-
nea de a cumpăra dacă ne permiți. Nu iți Baltic Avenue
de pe tabla de Monopoly — cea pe care oricine, dând cu
zarul, poate ajunge și unde poate plăti câțiva dolari pen-
tru a se relaxa fără vreo obligație sau grijă. Tu trebuie să
224 Steve Harvey

mergi pe Broadway pe tabla de joc; fă-l pe bărbatul tău


să vină foarte aproape și să ajungă pe acea proprieta-
te scumpă — să-și dea seama că tu ești un bun imobi-
liar foarte valoros care este disponibil doar pentru
achiziționare.
Notă: Aici nu este vorba să îi ceri bărbatului tău să
se căsătorească cu tine. Este vorba să te extragi din men-
talitatea aceea de 1945, în care pierzi timpul așteptând
ca vreun tip să te implore și să te ceară în căsătorie. Ți
s-a băgat asta în cap de-a surda — chestia aia cum că
„Nu-i voi cere niciodată unui bărbat să se căsătorească
cu mine” — încât ți-ai pierdut toată sensibilitatea când
se pune problema să obții ceea ce vrei tu. Dar nu mai
suntem în 1945! Pe vremea când părinții mei și genera-
ția lor curtau și se căsătoreau, femeile își permiteau să
aștepte ca bărbatul să-și pună viața în ordine pentru că,
într-adevăr, opțiunile erau limitate pentru bărbați. Dacă
un tip locuia la o fermă, ferma următoare era la trei kilo-
metri distanță, și era posibil ca la ferma aceea să nu lo-
cuiască o fată — ci doar alți doi băieți — așa că trebuia
să mai meargă încă trei kilometri pentru a vedea efectiv
o potențială parteneră, cu atât mai puțin să-și găsească
aleasa. Și când făceau curte, ei o făceau, nu glumă; el tre-
buia să meargă pe jos până acolo, să scrie mici mesaje pe
pietrele de pe drum ca toată lumea să-i cunoască inten-
țiile, să lase un bilețel lângă copac și apoi să trimită sem-
nale de fum pentru ca fata să știe ce se întâmplă. Oho,
curtarea era mult mai romantică, pentru că bărbații știau
că trebuie să se poarte cum se cuvine — nu doar pentru
P-   ,     225

logodnicele lor, ci și pentru tații logodnicelor. Băieții tre-


buiau să meargă acasă, să ceară voie să stea într-o cameră
împreună, iar adulții erau prezenți pentru că nu existau
camere în plus în care să stea singuri. Și curtatul acesta
ajungea la apogeu când bărbații îi luau pe tați deoparte
și, cu spatele drept și capul sus, le cereau taților mâna
iicelor. Și orice ar i zis tatăl, asta se făcea.
Acum, femeile au fost învățate toată viața că, dacă
un bărbat le iubește, el le va face curte și le va cere mâna
în căsătorie. Problema cu asta este că ai fost pregătită să
utilizezi logica din secolul douăzeci în situații din seco-
lul douăzeci și unu. Nu mai există problema unui număr
redus de femei — femeile pot i găsite peste tot, lucrând
alături de bărbați, locuind în blocuri de apartamente cu
ei, mergând cu autobuzul și cu trenul cu ei, petrecându-și
timpul prin cluburi cu ei. Tehnologia este de așa natură
încât poți lua legătura cu o femeie fără ca măcar să o vezi
vreodată. Nu mai suntem în 1945 — nu te poți agăța de
acele metode vechi. Chestia asta cu „Dacă vrea să se în-
soare cu mine, mă va cere în căsătorie” trebuie să încete-
ze. Pentru că noi nu te vom întreba când ești pregăti tă
— noi o să ne jucăm cu tine până când ne dai condițiile
și așteptările tale și le impui. Eu nu spun să îl ceri tu în
căsătorie. Eu îți spun să stabilești o planiicare pentru
inel și pentru dată și să îi spui bărbatului cu care vrei să
te căsătorești care este aceasta.
Eu recunosc e greu. Dar permite-mi să-ți spun ce
este realmente greu: să te întâlnești/ să locuiești/ să ai
226 Steve Harvey

un copil cu un bărbat care nu are nicio intenție să se că-


sătorească cu tine, iar opt ani mai târziu el să te pără-
sească și tu să ii lăsată să-ți găsești un alt bărbat/ să
achiți toate facturile după ani întregi în care le-ai împăr-
țit cu altcineva/ să crești copiii aceia pe cont propriu. O,
se poate face. Dar recunoaște cât de diicil va i asta. Tot
ceea ce îți sugerez este să dai, din timp, la o parte din
drum micile momente stânjenitoare — adu-i la cunoș-
tință ce vrei și la ce te aștepți. Arată-i limpede cât valo-
rezi și căvalorezi
de mult va trebui
casă
și plătească pentru
cum ar urma să tetine;
scoțispune-i cât
la vânzare
pe eBay pentru un milion de dolari. Dă detalii despre
valoarea ta: spune, „Eu te respect, te ador, sunt afectuoasă,
sunt atentă la tine, sunt punctuală, sunt blândă, sunt
credincioasă, îți voi naște copiii și îi voi iubi nebunește
— și toate acestea îți stau la dispoziție contra unei sume
frumușele. Am nevoie de timpul, loialitatea, sprijinul,
afecțiunea, atenția, punctualitatea, bunătatea și manie-
rele tale de gentleman — am nevoie ca ușile să-mi ie
deschise, scaunele trase, am nevoie de respectul tău și,
mai presus de toate celelalte, de dragostea ta. Mă aștept,
de asemenea, la un inel cu diamant și la un drum până în
fața altarului.”
Acum, când un bărbat aude asta devine atent pen-
tru că tu ți-ai atribuit o valoare ridicată. El va vedea asta
și va cerceta situația: „Merită ea toate acele lucruri?”
Dacă prețul tău este prea mare, el se vaîndepărta. Dar tu
oricum nu îl vrei pe tipul acela, nu-i așa? El este intere-
sat doar să te închirieze. Oamenilor care închiriază nu le
P-   ,     227

pasă deloc de proprietatea care îi însoțește — ei o lasă


să se uzeze, să se rablagească, nu le pasă cum arată. Ei
utilizează spațiul, și când găsesc ceva mai bun, ei refuză
noua chirie și se mută de acolo în locuința nou
închiriată.
Tu îl vrei pe tipul care este pregătit să cumpere
Broadway — cel care caută să se mute cu tine, să rămâ-
nă un timp, să îngrijească peluza, să veriice că instalația
de apă este bună, să zugrăvească pereții, să aducă mobilă,
să plătească ipoteca cu sințenie. Știi tu, să facă din casa
ta un cămin. Tipul acesta? El este cel care își va asuma
responsabilitatea și va pune întrebarea, așa cum ai ne-
voie să o facă.
Până la urma urmei, băieții fac lucrurile de mântu-
ială. Bărbații clădesc cămine.
Pretinde-i să ie bărbat în această privință. Dacă nu
este îndrăgostit de tine, el nu va face nimic din toate as-
tea, așa că acum știi. Dar dacă te iubește, el va proclama,
te va întreține și te va proteja. Dacă chiar te iubește, de-
clarația supremă este, „Ea este soția mea”. Poți să începi
cu „Ea este iubita mea” sau „Aceasta este mama copilului
meu” sau chiar „Ea este logodnica mea”. Dar după câțiva
ani, trebuie să mergi mai departe de acest titlu de logod-
nică. În cel mai rău caz, meriți claritate. Pentru că femeile
nu se descurcă bine fără claritate. Ceea ce voi toate vreți
să știți este: Spre ce se îndreaptă această relație? Mă iu-
bești? Eu sunt aleasa? Ce vezi pentru noi?
228 Steve Harvey

Asta este în câteva cuvinte — iecare bărbat știe că


asta îl așteaptă și pe el undeva pe parcurs. Este posibil
să nu ie pregătit pentru asta acum, dar dacă nu este
pregătit pentru asta acum, iar tu ești, atunci nu vă potri-
viți prea bine, nu-i așa? Așa că, de ce ai irosi toți anii tăi
prețioși pe ceva care nu merge în direcția în care vrei? În
schimb, ar trebui să cauți pe altcineva care vrea să meargă
unde mergi tu. Eu realmente cred că acesta este motivul
pentru care există atât de multe femei necăsătorite în
jurul
momentvârstei
dat,de
petreizeci
parcurs,șipur
cinciși de ani —elepentru
simplu nu aucă la pi-
pus un
ciorul în prag și nu au mers mai departe. Dar vă pot spu-
ne din experiența personală: pune piciorul în prag,
stabilește unele standarde și privește cât de repede se
conformează. Motivul pentru care sunt astăzi căsătorit
cu Marjorie este că ea a avut o planiicare, câteva condi-
ții și câteva standarde. Le-am văzut devreme în relația
noastră; le-am văzut în noaptea în care relația noastră
mai avea puțin și se încheia; le-am văzut când am recâș-
tigat-o. Vă spun doar atât, dacă aș i avut slujba din uzina
Ford și ea ar i avut nevoie de 400$ din cecul meu de
600$, eu i-aș i dat suma.
Vreau să o protejez.
Și ea mă face mândru să iu bărbatul ei.
Și tu poți avea asta. Nu i încă una din poveștile des-
pre o inimă frântă. Începe să te plasezi pe tine pe primul
loc — mergi unde vrei să ii și fă-l pe bărbatul tău să ie
tot ceea ce poate să ie. Amintește-ți asta: cauza numărul
P-   ,     229

unu a eșecurilor din această țară este teama de eșec.


Teama te paralizează să acționezi. Nu te teme să îl pierzi
pentru că dacă un bărbat te iubește cu adevărat, nu va
pleca nicăieri.
PARTEA A PATRA

Delalasofețimaeilauilui
Cum să-i câștigi inima
pentru toată viață
15

GESTIONAREA SITUAȚIILOR
CU FOSTELE IUBITE

Cum să-ți păstrezi calmul


când apare trecutul său

D
oamnelor, dacă ieșiți cu un bărbat cu vârsta de
peste treizeci de ani, există cu siguranță una sau
două foste iubite pândind în umbra relației voas-
tre. Nu știți când sau unde va lovi dar, credeți-mă, ea își
va face apariția când vă așteptați cel mai puțin: la baby
shower-ul * dat de un coleg de lucru, la petrecerea de
ziua de naștere a unui bun prieten sau într-o sâmbătă
oarecare în locul pe care îl preferi tu pentru brunch**. Ea
* O petrecere dată pentru a sărbători nașterea așteptată sau recentă
a unui copil în cadrul căreia îi sunt oferite daruri mamei, mai ales în
Statele Unite. (n.tr.)
** Masă situată între micul dejun și prânz, servită dimineața târziu, în

Marea Britanie și Statele Unite. (n.tr.)


234 Steve Harvey

vă face cu mâna ție și bărbatului tău și își croiește drum


spre voi. Înainte să intri în panică, iată câteva ponturi
sigure pentru a rămâne calmă când se redeschid dosare-
le fostelor iubite.

1. Fii liniștită. Când vine spre voi, ii liniștită, calmă


și încrezătoare. Lasă-l pe bărbatul tău să preia
frâiele conversației. Dacă este realmente angajat
față de tine și relația voastră, el nu va avea nicio
diicultate să te prezinte, drept femeia lui, fos-
tei sale iubite. Această întâlnire neașteptată va
i ocazia perfectă ca el să-și dovedească angaja-
mentul față de tine și să te etaleze în fața fostei iu-
bite. Acum, dacă nu se folosește de această ocazie
pentru a exprima limpede că este într-o relație
nouă, tu ai tot dreptul să pui la îndoială statutul
relației voastre și să-ți păstrezi antenele ridicate
pentru această pasiune veche.
2. Fii încrezătoare. Nu-ți lăsa creierul să devină
surescitat și să înceapă să te compare cu fosta iu-
bită a bărbatului tău. Ea ar putea să ie mai înaltă,
mai suplă sau mai realizată, dar asta nu are nimic
de a face cu tine și cât de incredibilă ești. Există
un motiv pentru care ea este fosta iubită a bărba-
tului tău și tu ești acum regina inimii sale.
3. Fii tu însăți. Când apare o portiță în conversație,
fă-i o primire politicoasă și încrezătoare fostei
P-   ,     235

iubite a bărbatului tău și ii tu însăți cu adevărat.


Nu trebuie să îți dai aere false sau să îți trâmbi-
țezi realizările față de această femeie pe care nici
măcar nu o cunoști. Rămâi cinstită cu tine însăți.
4. Fii elegantă și grațioasă. Dacă ai impresia că
această fostă iubită are tendința de a i nelalocul
ei sau dramatică, fă ceea ce trebuie și ii elegantă
și grațioasă. Nu te coborî la nivelul ei prin cuvinte
usturătoare sau printr-o atitudine malițioasă.
Fă-l pe bărbatul tău să înțeleagă că tu poți i o
doamnă în orice situație. În lumea întâlnirilor
din ziua de azi, este foarte probabil ca aventuri-
le tale în materie de ieșiri cu bărbații să includă
relații cu bărbați care au copii din relații anteri-
oare. Dacă prezența copiilor nu este negociabilă
și ați ajuns în relația voastră în punctul în care îi
întâlnești și petreci un timp considerabil cu co-
piii săi, iată cum poți gestiona o relație bună cu
mama copiilor bărbatului tău.
5. Fii sinceră. Insistă ca bărbatul tău să-ți ofere un
timp extins pentru a te întâlni cu mama copiilor
săi și pentru a începe să stabilești o fundație pen-
tru o relație plină de încredere. Comunică-i cine
ești și cum vei petrece timp cu copiii ei. Dacă ești
tu însăți mamă, știi cât de important este să te
asiguri că îi cunoști pe toți oamenii care sunt im-
plicați în viețile copiilor tăi. Asigură-te că îi oferi
acestei femei aceeași curtoazie.
236 Steve Harvey

6. Fii răbdătoare. Nu te aștepta ca fosta iubită a


bărbatului tău să ie deschisă în mod automat. Tu
nu știi care a fost natura relației dintre bărbatul
tău și fosta lui. Ea ar putea să ie politicoasă și
cordială la suprafață, dar este posibil ca în adâncul
suletului să nu ie împăcată cu faptul că bărbatul
tău este într-o nouă relație și că îi expune copiii
unei noi femei. Acordă-i timpul și spațiul de care
are nevoie pentru a se acomoda cu această rela-
ție nouă.
7. Fii adultă. Dacă au trecut mai mult de câteva luni
și fosta iubită a bărbatului tău este încă glacială și
rece, cere-i să purtați o conversație ca de la feme-
ie la femeie despre relația voastră. Dacă este des-
chisă, alocă timp pentru a discuta despre grijile și
temerile ei. Las-o să-și exprime gândurile despre
faptul că tu petreci timp cu copiii ei. Din aceleași
motive, nu te lăsa controlată. Asigură-te că aceas-
tă femeie te respectă pe tine și relația ta. Dacă nu
este posibilă o conversație, poate că acum este
momentul să analizezi din nou dacă este potrivit
să ii implicată în viețile copiilor ei.

Cu toții am văzut ilmele acelea de la Hollywood și


reality show-urile de la TV în care întâlnirea cu fosta iu-
bită a bărbatului tău poate să ducă la aruncarea unui
pahar de băutură în fața lui sau la o conversație
P-   ,     237

incomodă între femeile care își aruncă acuze. În lumea


reală, tu nu trebuie să lași întâlnirea cu o fostă să devină
un episod urât din viața ta. Dacă încă există rufe murda-
re între bărbatul tău și fosta lui iubită, lasă-l pe EL să se
ocupe de acele chestiuni. Nu este treaba ta să te bagi
într-o situație care s-a petrecut înainte de relația voas-
tră. Dacă acele situații cu fostele iubite vă afectează noua
relație, ii onestă și abordează subiectul oricăror acțiuni
sau conversații nerespectuoase cu bărbatul tău.
Doamnelor,nu trebuie să urmați rețeta Hollywood-ului
și să iți mai puțin decât regina care sunteți. Puteți fi
femei respectabile și să vă așteptați că atunci când
stabiliți standardul, voi îi acordați fostei iubite a băr-
batului vostru permisiunea să fie o femeie de același
calibru.

T RUSA DE INSTRUMENTE PREGĂTITĂ


PENTRU FOSTE
Doamnelor, voi vă cunoașteți pe voi înșivă mai bine
decât oricine altcineva. Voi știți care sunt situațiile ce e
posibil să vă
de duzină transforme
în 2.2 secunde.din femeiaceastă
Urmați elegante într-unele
inventariere
pentru a i sigure că sunteți bine pregătite pentru o
fostă sau orice alți vizitatori care hotărăsc să revină din
trecutul lui.
238 Steve Harvey

TOP CINCI SCENARII CARE MĂ ÎMPING


DINCOLO DE LIMITĂ
1._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
4._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
5._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

TOP CINCI CUVINTE DECLANȘATOARE


ÎNTR-O CEARTĂ
1._____________________________________________________________

_______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
P-   ,     239

4._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

5._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

TOP CINCI PERSOANE PE CARE SĂ LE SUN


ATUNCI CÂND SUNT FURIOASĂ
1._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
4._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
5._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

TOP CINCI METODE PRIN CARE


SĂ-MI REFAC LINIȘTEA SUFLETEASCĂ
1._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
240 Steve Harvey

2._____________________________________________________________
_______________________________________________________________

3._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
4._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
5._____________________________________________________________
_______________________________________________________________
16

CUM SĂ F ACI P RIMELE


NOUĂZECI DE ZIL E
SĂ CONTEZE

ână acum, Regula celor nouăzeci de zile pe care


am propus-o a devenit literă de evanghelie pentru
numeroase femei și știu că, insistând să păstrați

P
„prăjiturica”, voi creați o bază grozavă pentru a-l cunoaș-
te cu adevărat pe acest bărbat nou din viața voastră și
pentru a determina dacă merită unul dintre cele mai
valoroase bunuri pe care le aveți.
Deși cunoașteți principiile de bază ale regulii, foarte
multe dintre voi m-ați întrebat, „Steve, ce ar trebui să
facem mai exact în primele nouăzeci de zile? Cum îi
mențin interesul față de mine până suntem gata să tre-
cem la relația izică?” Iată manualul meu de strategii
pentru felul în care puteți crea, în timp ce așteptați, o
legătură reală cu el.
242 Steve Harvey

RIMA LUNĂ

P În acest moment al întâlnirilor voastre, la simpla


menționare a numelui său, întreg corpul tău se aprinde.
Abia poți să aștepți până la următoarea voastră întâlnire
și faci tot ce-ți stă în puteri să nu-l suni de mai mult de
patru sau cinci ori pe zi. El este deja prins în mrejele tale,
așa că nu trebuie să sari la iecare invitație sau să ii atât
de înlăcărată încât el să-și piardă interesul. Obligați-ne
să depunem puțin efort, doamnelor. Un bărbat bun nu
este deranjat să facă un efort în plus pentru a vă câștiga
afecțiunea. I-ați atras atenția pentru că erați deja ocupate
trăindu-vă viața. Asigurați-vă că stați ocupate pe durata
acestor prime treizeci de zile continuând cu lucrurile

care văofac
pentru plăcere, cum ar i programarea
manichiură-pedichiură obișnuită
cu mama voastră sau o
noapte în oraș cu prietenele voastre. Este în regulă să
aveți câteva stele în privire, dar nu le lăsați să vă facă să
ratați aceste momente valoroase prin-care-ajungeți-să-
vă-cunoașteți din prima voastră lună.

1. Învață despre lucrurile lui preferate. Îi plac


papioanele în locul cravatelor? Filmele străine în
loc de ilmele de acțiune blockbuster? Conversa-
țiile liniștite în locul mulțimilor mari? Începe să
iei notițe mentale despre lucrurile care îl fac feri-
cit pe acest bărbat.
P-   ,     243

2. Fii fermă cu privire la aspectele care nu sunt


negociabile pentru tine. El este un tip grozav,
dar are tendința de a întârzia. O treci cu vede-
rea acum pentru că sosirea lui întârziată este de
obicei însoțită de un buchet de lori sau doar de
cuvintele dulci potrivite care îți fac inima să se
topească. Doamnelor, vă spun, aceste mici obice-
iuri iritante pot părea nesemniicative la începu-
tul relației voastre, dar vor i exact lucrurile care

maivor face Știu
târziu. să văcăieșiți
este din ire să
posibil cute
bărbatul
gândeștivostru
că o
lună este prea devreme pentru a-l critica pentru
ceva atât de mic. Dar sinceritatea este realmente
cea mai bună politică în această etapă a jocului
pentru a-ți menține relația pe drumul cel bun și
pentru a-ți oferi cele mai bune ocazii de a vă cu-
noaște unul pe celălalt.
3. Menține-ți standardele ridicate. Doamnelor,
așa cum v-am spus de multe ori înainte, faceți
rost de câteva standarde și adoptați-le. Dacă băr-
batul acesta merită cu adevărat timpul și energia
voastră, începeți relația de întâlniri cu el lămu-
rindu-vă pe voi înșivă
și asigurându-vă că el văcare vă sunt
respectă standardele
regulile. Nicio
cantitate de vorbe dulci sau de priviri lungi nu ar
trebui să te facă să îți reduci așteptările.
4. Pune bazele unei prietenii. Știi că acum el este
yin-ul pentru yang-ul tău, sarea pentru piperul
244 Steve Harvey

tău și pârâitul din cerealele tale Rice Krispies, dar


când vei ieși la suprafață după aer vei avea nevoie
de o prietenie puternică care să meargă până la
capăt în relația voastră. Toate cuplurile reușite
pe care le cunosc și care au stat împreună mai
mult de zece ani au airmat că fundamentul uni-
unii lor a fost prietenia. Alocă suicient timp pen-
tru a ajunge să cunoști ce este cel mai important
pentru el, cine sunt adevărații săi prieteni și ce îl
pasionează.
bărbatul tăuDescoperirea acestor
nu va reprezenta lucruri
doar despre
un subiect
grozav de conversație pe parcurs, ci îți va oferi
de asemenea cheile pentru a deveni prietena sa.
5. Dă tonul pentru o comunicare puternică și
limpede. În această epocă a mesajelor text și a
rețelelor de socializare este inevitabil ca o bună
parte din comunicarea voastră să aibă loc prin
telefon sau computer. Dar asigură-te că stabilești
de pe acum standardul pentru conversații auten-
tice, de la o inimă la alta. De asemenea, dacă el
este o persoană nocturnă și tu ești o persoană
matinală, s-ar putea să nu ie chiar atât de drăgă-
laș să-i trimiți
la tine” la șase mesajul acela
dimineața. Estetext cu „Mă gândesc
important pentru
tine să stabilești reguli ferme în etapele de înce-
put ale relației voastre referitoare la când este
potrivit să vă contactați unul pe celălalt, dar nu
uita să o faci astfel încât să ie sexy.
P-   ,     245

UNA A DOUA

L Stelele încă strălucesc, și când numele lui apare pe


telefon tu încă zbori prin cameră pentru a răspunde.
Standardele tale sunt încă la locul lor și descoperirea
lucrurilor noi despre celălalt este un răsfăț zilnic. Poți
menține lacăra aceea în viață în cea de-a doua lună cu
aceste sugestii utile pentru relații.

1. Acordă-i recunoaștere pentru lucrurile mărun-


te. Te-a surprins cu o masă după-amiaza? Sau
ți-a spălat mașina și ți-a făcut plinul doar așa, de
chestie? Nimic nu încălzește inima unui bărbat
mai mult decât să știe că tu îl apreciezi — chiar și
pentru lucrurile mărunte.
2. Vizitați iecare lăcașul de cult al celuilalt.
Faptul că sunteți deschiși și dispuși să explorați
temelia credinței celuilalt este într-adevăr o in-
vitație intimă spre cea mai adâncă parte a perso-
nalității tale. Dacă bărbatul tău îți face o invitație
la biserica, sinagoga sau moscheea sa, consideră
asta o mare onoare și tratează serviciul religios
cu respect. Dacă el nu frecventează o biserică,
invită-l să o frecventeze pe a ta.
246 Steve Harvey

3. Explorați ceva nou împreună.Sunt sigur că până


acum ați luat cina și ați fost la ilm de nenumărate
ori pe parcursul ultimelor treizeci de zile. Sparge
tiparul și invită-l să urmeze un curs de gătit cu
tine. Planiicați o sâmbătă după-amiaza de vo-
luntariat la adăpostul local pentru persoane fără
adăpost. Menținerea unei succesiuni de întâlniri
interesante va contribui la păstrarea prospețimii
relației.
4. Fii atentă. În cea mai mare parte, ai văzut latura
sa plăcută și suavă, dar cum este el sub presiu-
ne? Cum o tratează pe mama lui? Cum se poartă
cu chelnerii la restaurant sau cu taximetriștii de
pe stradă. Remarcarea acestor mici amănunte îți
va oferi mai multe chei pentru ceea ce se ală cu
adevărat în inima bărbatului tău. (Vezi ponturile
mele pentru „Semnalele de alarmă pe terenul de
joc” pe pagina alăturată.)
5. Permite-i să-ți ie alături.Dacă te alegi cu o pană
pe marginea drumului sau ai o zi mai grea la ser-
viciu, apelează la el și lasă-l să-ți ie alături. Acesta
nu este un test al bărbăției lui, ci o ocazie pentru
a vedea dacă acesta este realmente un bărbat pe
care te poți sprijini atunci când viața te ia pe ne-
pregătite.
P-   ,     247

Semnalele de alarmă pe terenul de joc


magic,Timpul petrecut
dar a făcut cu lucruri,
câteva acest bărbat a fost
din când pur șipesimplu
în când parcursul
primelor voastre două luni, care te-au făcut să te oprești și să
meditezi. A trecut MULT timp de când un bărbat atât de me-
rituos a intrat pe aleea ta, așa că, te îndreptățesc obiceiurile
sale proaste să-l ștergi din smartphoneul tău și să-l blochezi
pe pagina ta de Facebook? (Știți voi, doamnelor, cum vă pur-
tați atunci când vedeți roșu în fața ochilor!) Iată cinci semnale
de alarmă de pe terenul de joc care ar trebui cu siguranță
veriicate înainte de a trece mai departe la ultimele treizeci
de zile:
• Semnalul 5: Vă întâlniți doar atunci când este con-
venabil pentru programul lui.
• Semnalul 4: Are obiceiuri stranii pentru telefon,
inclusiv că închide subit, ignoră în repetate rânduri
anumite apeluri în prezența ta sau că îi ia mai mult
de douăzeci și patru de ore să te sune înapoi. Sau
folosește doar mesaje text ca să comunice cu tine.
• Semnalul 3: Refuză să-ți dea voie să-i întâlnești
prietenii sau apropiații.
• Semnalul 2: Este foarte evaziv în legătură cu trecu-
tul lui. Nu e nevoie să știi că a fost pedepsit la școală
și ținut peste program, dar până la momentul acesta
ar TREBUI să cunoști detalii majore din trecutul său,
cum ar i un divorț sau copiii dintr-o relație anterioară.
• Semnalul 1: Te ignoră în public și nu aișează afec-
țiune. Ai Grijă!
248 Steve Harvey

UNA A TREIA

L În regulă, tipul acesta țintește sus și îți depășește


cele mai fanteziste așteptări. Brioșele acelea surpriză de
după întâlnirea diicilă pe care ai avut-o cu șeful tău au
fost exact ce trebuie. Faptul că a stat la telefon cu tine în
timp ce tu ai plâns cu suspine pentru sora ta ți-a dovedit
că el ar putea i tocmai bărbatul pe care l-ai căutat. Poate
că, până la urmă, merită prăjiturica ta. Înainte să începi
să-ți încălzești cuptorul, gândește-te la acești trei pași
inali în timp ce te pregătești să treci linia de sosire.

1. Fă-i cunoștință cu una sau două persoane-


cheie din cercul tău intim. Atenție, nu
am zis să-l inviți pentru cina de duminică
cu toată familia. Nu vrei să-l copleșești
de pe acum. În etapa aceasta, invită un/o
prieten(ă) bun(ă) să vi se alăture pentru
desert sau pentru un pahar la inalul unei
mese și vezi ce crede acesta sau aceasta
despre potențialul său. Nu trebuie să-i iei
cuvântul ca literă de lege, dar analizează-i
cu atenție opiniile și asigură-te că nu ai
fost atât de orbită de dragoste în ultimele
șaizeci de zile încât să ratezi imaginea de
ansamblu.
P-   ,     249

2. Vorbiți despre istoria voastră sexuală.


Doamnelor, nici măcar să nu vă gândiți să
desfaceți ambalajul prăjiturelelor voastre
până nu purtați o discuție CINSTITĂ de
ambele părți despre trecutul vostru intim.
Dacă el nu este dispus să facă asta, e un
semnal limpede că acest bărbat nu te res-
pectă nici pe tine, nici standardele tale.
3. Lasă-l în lumea ta.Invită-l să facă voluntariat
cu tine la organizația ta ilantropică prefe-
rată sau cere-i să se întâlnească cu tine în
piața ta preferată pentru fermieri locali.
Oferă-i acces la activitățile care sunt cele
mai importante pentru tine și care îți hră-
nesc spiritul.

4. Ală cum stai. Ți-ai urmărit calendarul ca


un vultur și este ziua optzeci și nouă. Mâine
este ziua Z, dar știi cum stai în realitate cu
acest bărbat? Ești încrezătoare că mergeți
amândoi în aceeași direcție? Poți vedea un
viitor cu acest bărbat? Nu permite ca aces-
te ultime nouăzeci de zile să ie doar o altă
chestie referitoare la întâlniri pe care o încerci.
Înainte de a-ți ceda prăjiturica, asigură-te că
aceasta este alegerea TA. Doamnelor, nu
uitați, voi dețineți controlul aici. Nu există
niciun fel prin care să putem ajunge în spa-
țiul vostru intim fără permisiunea voastră.
250 Steve Harvey

IMINEAȚA DE DUPĂ ZIUA NOUĂZECI:

D
ACUM CE FACI?
Tu ai fost excitată. El a fost și mai excitat. Tu ai făcut
tot ce ți-a stat în putință: ai plănuit noaptea perfectă de
acasă, masa gătită în casă, muzica potrivită, lumânările
și cele mai înalte tocuri pe care poți să stai. O singură
privire peste masă după desert și a început!
Dar acum este dimineața de după și artiiciile voas-
tre alate în zbor nu au zburat chiar atât de sus pe cât ați
sperat. Poate că nici măcar nu s-au ridicat în aer. Oare
toată așteptarea voastră a meritat? Desigur că a meritat.
Dacă ți-ai făcut timp să stabilești o fundație bună pentru
comunicare și așteptări pentru relația voastră, asta este
doar o mică denivelare de pe drum.
Știu că toate celelalte cărți despre relații spun să nu
vorbești cu bărbatul tău despre performanța sa sexuală,
dar eu nu recomand asta. Orice bărbat adevărat va vrea
să ale cum te poate satisface mai mult și cum poate să
facă relația voastră mai bună. Vorbește cu el. Fii deschisă
în legătură
care cu ceea
deschise. ce vrei.
Cea mai marePăstrează liniile de
parte a magiei comuni-
care se pe-
trece în dormitor începe înainte să ajungeți acolo. Așa că
nu te teme să-i trimiți sms-ul acela sexy sau o fotograie
cu lucrul la care se poate aștepta mai târziu. Când te în-
grijești de iecare parte a relației, intimitatea voastră va
P-   ,     251

i o prelungire naturală a afecțiunii crescânde pe care o


aveți unul pentru celălalt.

LISTA DE CONTROL PENTRU PRIMA LUNĂ


Nu lăsa această primă lună să treacă neobservată!
Notează-ți momentele grozave (și cele nu atât de groza-
ve) din prima voastră lună.

Care sunt primele cinci lucruri preferate de el?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Care sunt elementele pe care nu ești dispusă să le


negociezi?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
252 Steve Harvey

Care sunt calitățile care îți plac cel mai mult într-o
prietenie cu un bărbat?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
De ce ai nevoie pentru a pune bazele unei comuni-
cări clare?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

LISTA DE CONTROL PENTRU LUNA A DOUA


O lună a trecut, au mai rămas două! Hai să cercetăm mai
adânc ce îl face pe acest bărbat să ticăie.

Enumeră șase lucruri „mărunte” pe care le face pen-


tru tine în luna a doua
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
P-   ,     253

Creează o listă cu cinci lucruri noi pe care le puteți


încerca împreună

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Vreun semnal de alarmă care iese în evidență? No-
tează orice comportamente care te pun pe gânduri.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

L ISTA DE CONTROL PENTRU A TREIA LUNĂ


Ești aproape de țintă! Iată încă vreo câteva sugestii utile
înainte să treci linia de sosire.

Împărtășește cu el cinci lucruri unice pe care nu le-


ai mai împărtășit înainte.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
254 Steve Harvey

Înainte să stai de vorbă cu el, scrie unde crezi că vă


găsiți în relația voastră
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17

CARIERA TA,
AMBIȚIILE LUI

Cum să vă faceți visurile


să funcționeze împreună

F
elul în care ne câștigăm existența este important
atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În aceste
timpuri diicile din punct de vedere economic,
știm că locurile de muncă bune sunt greu de găsit și încă
și mai greu de păstrat. Așadar, ar trebui ca dragostea să
ie vreodată un factor în deciziile tale legate de carieră
sau ar trebui să pariezi pe un bărbat care mai are până
să-și realizeze complet potențialul? Hai să aruncăm o
privire la aceste două chestiuni arzătoare în climatul
actual al întâlnirilor.
256 Steve Harvey

R TREBUI SĂ-MI SACRIFIC VISURILE

A
PENTRU EL?
Doamnelor, ar trebui să-mi scot pălăria în fața voas-
tră — voi o faceți, și o faceți în stil mare. Voi sunteți pro-
prietarul, creatorul și managerul general. Nu este
neobișnuit să existe cel puțin două certiicate academice
atârnate pe peretele vostru. Sunteți umblate, foarte cău-
tate și foarte respectate în comunitatea voastră. A durat
ceva până v-ați făcut timp în programul vostru aglomerat
pentru a-i permite unui tip bun să intre în peisaj, dar ați
făcut-o. El v-a curtat și v-a aprins entuziasmul, și acum
nu vă puteți imagina lumea fără el. V-ați transformat din
sidătoare, singure și mulțumite în fericite, împlinite și
îndrăgostite nebunește.
Dar acum, avansarea pe care ați așteptat-o este în
cele din urmă aici. Salariul este bun, beneiciile sunt mai
bune decât vă așteptați și opțiunile de a cumpăra acțiuni
vă vor permite în cele din urmă să vă achitați împrumu-
turile studențești. Totul este exact cum trebuie cu excep-

ția
ați locului
refuza oși ocazie
a programului prelungit.
cu care te Ațioidată
întâlnești fraiere dacă
în viață,
însă acum sunt mai multe lucruri de luat în considerare,
nu doar un birou pe colț — ai un bărbat bun la masă. El
este exact așa cum te-ai rugat să ie și mai bine de atât,
însă merită să-ți scariici visurile pentru el? Înainte să te
P-   ,     257

scoți singură din minți jucând un ping-pong mental cu


tine însăți, ia în considerare trei factori.

1. Vei regreta că nu ai acceptat jobul?Te poți


uita cinstit la tine însăți în oglindă și să ii
realmente OK dacă refuzi această ocazie?
Ești dispusă să aștepți alte șase luni, un an
sau chiar doi ani până apare o oportunitate
similară?
2. Îi vei purta pică bărbatului tău dacă îl
alegi pe el în locul jobului? Doamnelor,
dacă există chiar și cea mai vagă bănuială
în sinea voastră că ați putea regreta că nu
ați proitat de această ocazie vreodată în
viitor, nu o faceți. Nu-l puteți transforma
pe bărbatul vostru în țap ispășitor sau să
aruncați cartea cu „Am renunțat la o avan-
sare pentru TINE!” atunci când vremurile
devin diicile. Și credeți-mă că vor deveni.
Până la urmă, aceasta trebuie să ie alege-
rea TA pentru TINE.

3. Ești deschisă pentru o relație


ță? Dacă investești suicient timplaîndistan
relația-
voastră, poți face distanța să funcționeze.
Aceasta poate i o oportunitate perfectă
pentru a da dovadă de creativitate în co-
municarea voastră, în viața voastră sexuală
258 Steve Harvey

și în planurile voastre de călătorie. Vă pu-


teți întâlni odată la două weekenduri sau o
dată pe lună în noul tău oraș sau vă puteți
întâlni undeva la mijloc. Elimină ceva din
programul tău pentru o discuție „oicială”
pe web cu bărbatul tău. Dacă ești realmente
devotată relației voastre, poți găsi o moda-
litate prin care să faci ca distanța să lucreze
în avantajul vostru.
4. Există suicientă încredere în relație
pentru un aranjament la mare distanță?
Ești îngrijorată că el s-ar putea cupla cu vreo
fostă sau că va începe ceva cu cineva nou?
Poți avea încredere în el că își va păstra an-
gajamentul când tu ești la două state dis-
tanță? EL poate avea încredere în tine că îți
vei respecta partea ta din relație? Nu este
nimic în neregulă dacă răspunsul la această
întrebare este „Nu”. Și nu înseamnă neapă-
rat că unul dintre voi va folosi distanța ca
pe o ocazie de a i inidel sau pentr u a frân-
ge intenționat inima celuilalt. Este posibil
să însemne doar că niciunul dintre voi nu
este făcut pentru un angajament pe termen
lung, nedeterminat. Dacă răspunsul este
„Da”, discutați despre așteptările voastre pe
termen lung. Vor i suiciente telefoanele și
mesajele text? Un weekend la iecare două
luni reprezintă suicient timp pentru a vă
P-   ,     259

face relația să continue? Comunicați pe tema


celor mai bune modalități de a vă sprijini
dragostea să crească în continuare.
5. Este el dispus să se mute în noul tău oraș?
Există vreo posibilitate ca el să se poată muta
cu tine? Este el dispus să caute un tr
ansfer de
serviciu în cadrul companiei sale? Bărbatul
tău te-ar putea surprinde și ar putea să facă
acest salt riscant alături de tine. Nu-ți ie
teamă să aduci opțiunea în discuție.

Ar putea să pară un clișeu că absența pune inima pe


jar, dar este adevărat. Credeți-mă, doamnelor, bărbații
știu când au ceva de valoare și vor face tot ce le stă în
putință pentru a face o relație de calitate să meargă.
Dacă asta înseamnă că trebuie să stăm pe Skype sau pe
e-mail cu voi în iecare seară, o vom face. Dacă asta înseam-
nă că trebuie să călătorim în iecare al doilea weekend
pentru a ne bucura de timpul nostru de calitate, noi ne
vom ala în următorul tren. Mie și soției mele, Marjorie,
ne-au trebuit mai bine de cincisprezece ani pentru a ne
reuni. Dar când sincronizarea și locul s-au potrivit, s-au
potrivit.
Cine știe? Distanța aceasta ar putea să ie tempora-
ră sau ar putea i locul deinitiv unde te vei așeza la casa
ta și îți vei începe viața cu acest bărbat. Acesta ar putea
să ie jobul tău de vis, dar nu rata ceva care ar putea să
ie dragostea vieții tale.
260 Steve Harvey

IZÂND PE POTENȚIAL

M Ai alat deja că iecare bărbat trebuie să știe cine


este, ce face și cât de mult va câștiga. Și chiar dacă majo-
ritatea bărbaților nu vor i pregătiți să urmărească o re-
lație cu normă întreagă până nu își pun viața în ordine,
este posibil ca tu să îl cunoști în timp ce își face studiile
sau avansează pe scara ierarhică. Acum, există o diferență
între un bărbat care doar vorbește despre visurile sale și
unul care acționează pe baza viziunii sale acum. Dacă
bărbatul de care ești interesată intră în această ultimă
categorie, ar putea să merite. Hai să aruncăm o privire și
să vedem dacă potențialul acestui bărbat merită riscul.

1. Își urmează el un vis sau merge la în -


tâmplare? Vorbește cu el despre visurile
sale și despre cum plănuiește să ajungă
acolo. Dacă îți poate arăta un plan solid pe
un termen de la trei-la-cinci-ani pentru a-și
atinge obiectivul și pentru a începe o afacere
respectabilă, el merită cu siguranță păstrat.
Dacă visează să joace în NBA, are un metru
cincizeci și patru, treizeci și trei de ani și nu
este în formă, atunci știi că trebuie să mergi
mai departe. Doamnelor, există un motiv
pentru care voi aveți intuiție. Voi știți să
recunoașteți ceva cusut cu ață albă. Sau
P-   ,     261

dacă nu, iată câteva indicii. Dacă îți spune


că a avut ambiția asta din liceu și acum are
puțin peste patruzeci de ani, lăsați-l și mergeți
mai departe. Dacă noua sa afacere presu-
pune o schemă piramidală complicată, un
bilet la loto și o rugăciune, acela cu siguran-
ță nu este un bărbat pe care să-ți riști viitorul.
Când asculți cu suicient de multă atenție, îi
poți deosebi pe cei care doar visează de cei
care se ală efectiv acolo, făcând lucrurile să
se întâmple.
2. Ce spun acțiunile lui?Se trezește în iecare zi
și se pune în mișcare sau doar stă pe cana-
pea așteptând ca lucrurile să se întâmple?
Nu trebuie să explic mult aici, dar lasă-i acți-
unile să vorbească mai tare decât cuvintele.
Dacă acțiunile lui nu-i susțin vorbele, știi că
nu este un risc care să merite să ie asumat.
3. Dar dacă el este un diamant neșlefuit?
Doamnelor, parcă vă aud, „Dar Steve, cu
doar o părticică din dragostea și încuraja-
rea mea, îl pot ajuta să ie un bărbat bun”.
Dacă nu s-a hotărât că vrea să-și urmărească
visurile pentru sine însuși, atunci tu nu vei
i decât o altă piedică în calea lui. Când aler-
gam după Marjorie, nu mă simțeam în lar-
gul meu iind bărbatul din viața ei cât timp
nu obțineam genul de sume pe care voiam
262 Steve Harvey

să le câștig ca actor de comedie și om de


afaceri. Doamnelor, noi trebuie să im arhi-
tecții propriului viitor. Cu siguranță vrem
ca voi să faceți parte din planul general îm-
preună cu noi, dar trebuie să avem încre-
derea, mijloacele și credința să im visătorul
principal în călătoriile noastre ca bărbați.
4. Vei i un bun valoros sau o distracție?Fii
sinceră. Dacă el urmărește să termine stu-
dii superioare sau să intre într-un program
intensiv de pregătire, are el cu adevărat
timpul să se dedice unei relații? Dacă acest
bărbat este menit să facă lucruri mari, tu
sigur nu vrei să ii o distracție în vreme ce
el își urmărește visul. Dacă el are timpul
necesar, ală cum îl poți sprijini oferindu-te
să înveți cu el, să-l ajuți cu treburile mărun-
te sau să-i împachetezi o cină sănătoasă pe
care să o ia cu el la cursuri.
5. Poți să aștepți? Lui i-au mai rămas doar
șase luni din programul de pregătire pen-
tru o funcție de conducere. Te poți mulțumi
cu telefoane și cu sms-uri sexy până vei putea
petrece fără rețineri timp prețios cu acest
bărbat? Eu nu îți spun să îți pui viața în aș-
teptare, dar dacă poți vedea clar că viziu-
nea lui se ală chiar după colț, lasă-i pur și
P-   ,     263

simplu puțin timp. Cu siguranță merită să


aștepți un bărbat alat într-o misiune.

6. Ești dispusă să ii cea mai mare susțină -


toare a lui? Când un bărbat încă se pune pe
picioare, tu vei avea o încărcătură mai grea
de ridicat în relație. Poți face față faptului
că nu primești sprijinul emoțional și spiri-
tual de care ai nevoie în timp ce el este
prins în procesul de a-și realiza visurile?
Poți să-i acorzi în continuare sprijin când
avansarea lui durează mai mult decât s-a
așteptat el? Doamnelor, iubirea și respectul
vostru sunt asemenea AURULUI pentru un
bărbat. Atunci când știm că avem sprijinul
vostru, asta face zilele lungi și momentele
istovitoare ceva mai ușor de îndurat.

Eu am avut nevoie de câțiva ani pentru a trece de la


a i un simplu actor de comedie care câștiga între 50 și
75 de dolari pe noapte la a i cap de aiș, capabil să pre-
tind mai mult respect și mai mulți dolari. Dar, chiar și
atunci, era în continuare un chin să iu consistent și ex-
celent în meseria mea. Să te întâlnești cu un bărbat când
încă muncește din răsputeri pentru a-și transforma vi-
surile în realitate poate i diicil. Există o linie ină între
o distracție binevenită și a-l trimite pe o pistă complet
greșită. Dacă el te primește bucuros în viața sa în acest
timp, ii răbdătoare și înțelegătoare. Oferă-i doar
264 Steve Harvey

sprijinul pe care îl solicită, nu ce CREZI tu că are nevoie.


Fii cea mai mare susținătoare a lui,încurajează-l în perioa-
dele lui diicile și ajută-l să-și sărbătorească victoriile.
Un bărbat bun știe cum să aprecieze o femeie bună care
îi stă alături, iar când vine vremea să treacă linia de so-
sire, nu va uita să o ia cu el. Dar nu înceta niciodată să
vrei ceea ce vrei. Fii tu însăți!
18

CÂND PASIUNEA ÎNCEPE


SĂ SE RĂCEASCĂ

Condimentați-vă din nou relația

u
înșidormitor.
bărbatulCu
tăuoați avut mereu
privireosau
relație
cu ogrozavă

T
singură licărire
a zâmbetului acela de LL Cool J, tu știai că urma să
se întâmple! Dar în ultima vreme, el pare pur și simplu
să te ignore. Este stresat la muncă și este îngrijorat pen-
tru un membru bolnav al familiei. Tu încerci să ii înțele-
gătoare, dar acum se împlinesc trei săptămâni de când
ai simțit ultima oară vreun fel de căldură în dormitorul
vostru. Tu știi că prăjiturica este doar o parte a relației
voastre, dar atunci când aceasta dispare, ÎNTREAGA
voastră relație poate să dispară și ea la fel de bine. Cum
să redobândești magia din dormitor?
266 Steve Harvey

Ală ce se petrece CU ADEVĂRAT. Stresul este real.


Faptul că are un șef solicitant, grijile pentru o rudă în
vârstă sau creșterea unui copil alături de o fostă soție
certăreață sunt suiciente să facă orice bărbat să nu se
simtă în apele lui. Dacă el este dispus să ie deschis,
vorbește cu el și ală ce se petrece în lumea lui. Uneori,
bărbații au pur și simplu nevoie să știe că nu sunt
singuri.

Chiar trebuie să stăm de vorbă despre asta?


Doamnelor, eu v-am spus că nimic nu ne sperie mai tare
decât faptul că voi începeți o conversație cu „Trebuie să
stăm de vorbă”. Conversația poate i de ajutor în unele
situații, dar uneori este posibil ca noi să avem nevoie de
ceva timp doar pentru liniște și relecție. Tăcerea poate
i de aur.

Sprijină-l. Simplul fapt de a ști că femeia din viața


noastră ne e alături este mai sexy decât orice lenjerie pe
care ai putea să o porți vreodată. Când bărbatul tău este
la pământ, dă-i un telefon să-i spui că ești alături de el.
Dacă are o zi ocupată, fă-i o surpriză cu ceva la pachet de
la restaurantul lui preferat. Uneori, lucrurile mărunte
sunt suiciente pentru a-l ajuta să urce înapoi în șa.

Asig ură-te că lips a lui de perfo rmanț ă nu este


medicală. Doamnelor, știți că bărbaților nu le place să
recunoască când simt durere sau când nu dau tot ce pot:
P-   ,     267

înainte să presupui că lipsa lui de interes pentru sex este


personală, ală dacă există o problemă medicală ascunsă
care trebuie să ie abordată. Găsește o cale prin care să
sugerezi cu delicatețe că ar putea i nevoie de un consult
și oferă-te să mergi cu el. Sau l-ai putea ruga pe cel mai
bun prieten al lui să aducă asta în discuție data viitoare
când joacă baschet. Acesta este bărbatul tău și îl iubești.
Lasă-l să ale că ești îngrijorată de sănătatea și bunăsta-
rea lui. Și dacă îți dă voie, sprijină-l cu orice are nevoie
pentru a reveni la o formă optima.

Faceți sport împreună. Dacă ți-a urmat sfatul, a


mers la doctor și acum are de dat jos câteva kilograme,
folosește-te de această ocazie pentru a face sport împreu-
nă. Nu există nimic mai sexy decât să transpirați și să fa-
ceți mușchi împreună. Și atunci când endorinele se vor
declanșa, cu siguranță că vă veți bucura de mai mult decât
de niște artiicii în rutina voastră de după antrenament.

Condimentează.Când a fost ultima oară când vineri


seara ați făcut mai mult decât să adormiți amândoi pe
canapea, uitându-vă la un ilm? Adu romantismul înapoi
în relația voastră și ieșiți în oraș și încercați un restau-
rant nou, petreceți timp cu cuplul acela nou de pe stradă
sau faceți alpinism cu copiii din grupul comunității voas-
tre. Îți garantez că atunci când lacăra va i aprinsă din
nou în afara dormitorului, acțiunea din dormitor nu se
va lăsa nici ea prea mult așteptată.
268 Steve Harvey

Ale ge ceva len jer ie nouă . Da, doamnelor, unora


dintre noi, bărbații, chiar ne place un bustier bine pozi-
ționat sau un ciorap lung până la jumătatea coapsei care
să ne facă să cântăm „My, My, My” ca Johnny Gill. Este
posibil să nu stea prea mult pe voi, dar noi CHIAR apreciem
efortul depus pentru a menține lucrurile interesante în
dormitor. Și chiar ar putea să pună capăt ceva mai repe-
de acelei întâlniri dacă primește o fotograie pe telefon
cu ce poate găsi când ajunge acasă sau dacă găsește
„brusc” un articol intim din hainele tale în servieta sa.

Faceți-vă timp pentru un deliciu de după amiază.


Uneori, nouă ne plac prăjiturelele la ore diferite. Vei i
surprinsă de scânteile care pot sări când îi trimiți bărba-
tului tău un sms de după-amiază în care îi promiți că la
prânz va primi mai mult decât un senviș mare de la
Subway. Acum, nu vă pierdeți slujba din cauza mea, dar
dacă puteți avea o pauză prelungită de prânz pentru a
adăuga un ceva suplimentar la viața voastră amoroasă,
eu zic să-i dați înainte!

Plănuiți o evadare. Uneori trebuie doar să plecăm


undeva departe de toate. Planiică împreună cu bărbatul
tău un weekend drăguț, departe, la o pensiune liniștită
cu mic dejun inclus sau la o cabană odihnitoare la mun-
te. Și dacă nu îți permiți să evadezi izic, poți i creativă și
să organizezi o evadare pentru cupluri chiar în casa
voastră. Acordați-vă ceva timp deconectându-vă de la
P-   ,     269

toate telefoanele și tabletele voastre, de la internet șide la


rețelele de socializare și petreceți timp concentrându-vă
asupra voastră. Acest răgaz special va face minuni pen-
tru sănătatea și longevitatea relației voastre.

Dă iama în oale și tigăi. Când a fost ultima oară


când i-ai pregătit felul lui preferat de mâncare? Eu știu
că programul tău este la fel de încărcat ca al lui, dar
gândește-te la magia care s-ar putea întâmpla dacă ți-ai
rezerva doar puțin timp pentru a trece pe lasupermarket
în drumul înapoi spre casă. Nu trebuie să folosești fai-
moasa rețetă a bunicii sale de cotlete de porc înăbușite,
dar sunt sigur că va aprecia o porție sănătoasă din felul
său de mâncare preferat. Și nu se știe niciodată, doam-
nelor. O cină bună la ora șapte vă poate transforma pe
voi în desertul de după miezul nopții.

Creați o zonă liberă de copii.Dă-i telefon babysitteru-


lui tău preferat și plănuiește o noapte doar pentru voi
doi, fără grija temelor, Ligii de Juniori sau recitalurilor
de dans. Ca tată, știu ce bucurie sunt copiii, dar îi apreci-
ez cu siguranță mai mult atunci când petrec ceva timp
departe de ei.

Petrece timp cu un cuplu trecut prin multe. Nu


există nimic mai bun decât să stai de vorbă cu un cuplu
mai în vârstă care a stat împreună vreme de douăzeci,
treizeci, patruzeci sau chiar cincizeci de ani sau mai
270 Steve Harvey

mult. Acesta va avea cu siguranță povești despre cum să


treci prin perioadele diicile și solicitante și chiar te-ar
putea surprinde cu un pont sau două despre cum să te
joci în dormitor. Învață de la aceste cupluri călite și îngă-
duie înțelepciunii lor să-ți inspire relația.

Revendică-ți casa drept propriul tău sanctuar.


Știu că numeroase cupluri cu două venituri sunt deco-
nectate pentru că pur și simplu muncesc excesiv, și mare
parte din acel timp de lucru se suprapune peste timpul
prețios de acasă. Spre exemplu, trimestrul acesta este
pur și simplu nebunesc pentru voi amândoi la serviciu.
Au trecut săptămâni de când vreunul dintre voi a avut
parte de zile cu mai puțin de paisprezece ore de muncă.
Cum ar i cu putință să-ți imaginezi măcar o masă de
seară obișnuită, ca să nu mai vorbim de puțin timp pen-
tru sex? Oferă-ți ție însăți între cincisprezece și douăzeci
de minute pentru a reduce presiunea referitoare la cari-
erele voastre ÎNAINTE să ajungi acasă. Când ai terminat
cu conversația aceea, TERMINĂ de tot. Nu aduce haosul
acelei zile în căminul tău. Când ajungi acasă, revendică-ți
spațiul de locuit ca pe propriul SANCTUAR. Închide-ți

BlackBerry-ul.
Lasă-ți casa să Deloghează-te deînpecare
ie spațiul sacru contul tău de Twitter.
te reconectezi și
îți reaprinzi pasiunea.

Relaxează-te. El te iubește, îți este devotat și tu o


știi. Șeful nebun va deveni mai puțin nebun la inalul
P-   ,     271

proiectului și, cu voia lui Dumnezeu, persoana în vârstă


la care ține își va reveni cu timpul. Ai răbdare cu el când
se simte la pământ. Poate că pasiunea voastră s-a răcit
pe moment, dar orice bărbat care își iubește cu adevărat
femeia își va găsi drumul către rutina voastră plăcută și
vă veți reinventa pasiunea în scurtă vreme.

Z ECE FELURI ÎN CARE SĂ ÎMPIEDICI


RISIPIREA PASIUNII
• COMUNICAȚI!
• Nu lua NIMIC personal.
• Ascultă despre ce vorbește bărbatul tău.
• Ai răbdare cu el.
• Aranjează o evadare în cuplu.
• Variază-ți rutina.
• Trimite-i un e-mail sau o scrisoare de dragoste fără
vreun motiv anume.
• Nu uita să-i mulțumești pentru lucrurile mărunte.
• Programează un „deliciu de după-amiază” improvi-
zat sau un „rendez-vous de după miezul nopții”.
• Încearcă niște lenjerie nouă.
19

E MOMENTUL SĂ PUNEȚ I
INELUL PE DEGET?

Un test în 10 pași înainte


de drumul la bijutier

A
u trecut doi ani întregi de când l-ai zărit prima
oară la benzinărie. El și-a tras mașina pe partea
opusă pompei tale, și tu ai apreciat modul calm,
respectuos și încrezător în care te-a abordat și ți-a cerut
numărul de telefon. Te-a sunat două zile mai târziu și,
începând de atunci, a fost magic. Te-ai bucurat de nopți
grozave în oraș și de timp intim împreună acasă. Tu îi
iubești atuurile și defectele. L-ai văzut într-o zi proastă
și ți-ai dat seama că poți sta cu el chiar și în cele mai rele
momente. El îți respectă standardele, declară în public
atât familiei sale, cât și prietenilor că tu ești femeia lui și
a deinit clar cine este, cu ce se ocupă și cum face asta,
274 Steve Harvey

iar tu ești cu siguranță inclusă în planurile sale. Poți


să simți de pe acum inelul acela de aur și diamantele
mângâindu-ți inelarul — dar înainte să îți suni cele mai
bune prietene ca să te ajute să alegi o rochie, ești pregă-
tită, vreau să spun REALMENTE pregătită să te căsăto-
rești? Doar pentru că aveți un an sau doi la activ nu
înseamnă automat că următorul pas este căsătoria. Eu
știu că aștepți să ai nunta visurilor tale de când erai
mică, dar ești pregătită pentru CĂSĂTORIE? Iată un test
în
dea10cupași pe caredacă
adevărat să îlești
faci pregătită
cu bărbatul
să-ltău pentru alave-
întâlnești
altar.

1. Ești inclusă în viziunea lui de viitor? Doamne-


lor, nu există niciun pericol în a începe această conversa-
ție iind directe. Aici sunt în joc VIAȚA și FERICIREA
voastră. Așa că nu te teme să-l întrebi pe bărbatul tău ce
loc ocupi în viziunea pe care o are pentru viața sa. Orice
bărbat care este SERIOS în privința femeii pe care o iu-
bește îți va vorbi limpede despre intențiile sale. Dacă nu
este limpede, poți să treci direct la subiect (și să econo-
misești ceva timp pentru tine!) pe loc. Dacă ești inclusă

în viziunea
care lui, începe
să discutați să obiectivele
despre stabilești momente regulate
și visurile voastreîn
mutuale. Și nu te limita la discuții despre nuntă; asigură-te
că discuți de asemenea și viitorul CĂSĂTORIEI voastre.
Nu te da în spectacol cu inelul lui dacă nu are o viziune
clară în care TU să ii inclusă.
P-   ,     275

2. Ești pregătită să ai un bărbat cu normă întrea-


gă în viața ta? Știu că asta poate părea o întrebare ne-
bunească, dar unele dintre voi v-ați ocupat de ale voastre
atât de mult timp încât nu v-ați gândit cum va i să aveți
un bărbat în viețile voastre 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână. Probabil că ai o perspectivă foarte clară a
obiectivelor tale personale și profesionale. Dar ai făcut
loc în planurile tale pentru visurile bărbatului tău? Să ai
o relație cu un bărbat și să-i permiți să ie cireașa de pe
tortul
tată și tău
i-aidiferă foarte
lăsa loc să iemult de situațiaspecial
ingredientul în caredin
ai ialuatul
mări-
tău. Acordați-vă un interval însemnat de timp pentru a
vorbi despre unde vă vedeți ÎMPREUNĂ în următorii
trei, cinci și zece ani.

3. Îl sprijini 100% în carieră? Jobul lui presupune


ca el să se ale pe drum cel puțin două săptămâni pe lună
sau are un program neregulat care îl face să nu ie acasă
la timp pentru cină. Îți place să te lauzi cu bărbatul tău și
cu salariul lui, dar cum veți face față acestor aspecte în
căsnicia voastră. Nu se poate să te bucuri de beneicii
acum și după aceea să spui că nu este corect când începe

să călătorească
gulat mai mult
se prelungește. Acumsaueste
cândmomentul
programul săsău nere-
vorbiți
despre felul în care cariera lui vă va inluența pe voi,
căsnicia voastră și copiii pe care plănuiți să-i aveți pe
viitor.
276 Steve Harvey

4. Stilurile voastre de comunicare sunt compati-


bile? Tu ești introvertită. El este extrovertit. Prima ta
apărare în timpul unui conlict este să te închizi în tine;
primul lui instinct este să explodeze. Dacă nu ați avut un
conlict major împreună, este posibil să vrei să regân-
dești drumul acela până la bijutier. Nu îl cunoști cu ade-
vărat până nu se pomenește cu un apel telefonic neplăcut
la ora două noaptea sau până nu te confrunți cu un ter-
men limită major la serviciu. Tu trebuie să ii încrezătoare
că putețiproaste.
ȘI celor face fațăDacă
ÎMPREUNĂ
prima taatât perioadelor
apărare bune,
este să te cât
închizi
în tine, informează-l că este posibil să ai nevoie de câteva
ore sau zile pentru a face față situației. Dacă îi place ca
mai întâi să dezbată lucrurile cu amicii săi, nu te simți
amenințată pentru că are nevoie de timp să proceseze.
Comunicarea este CHEIA tuturor căsniciilor bune și re-
zistente și trebuie să ie elementul central al relației
voastre.

5. Obiectivele și obiceiurile voastre inanciare


sunt aliniate? Să ne imaginăm că tu și viitorul tău soț
ați petrecut câțiva ani satisfăcători la joburile voastre și

că sunteți
țiale. Ideeaamândoi
ta este săbinecuvântați
lași jumătatecu
dinbonusuri substan-
bani în contul de
economii și să vă răsfățați cu vacanța aceea de vis, iar el
crede că cel mai bine ar i să investiți agresiv banii la
bursă. Dacă nu ați purtat o discuție sinceră înainte să
P-   ,     277

mergeți în fața altarului, această situație poate i o bom-


bă cu ceas care ticăie, așteptând să explodeze.

Fiți inanciare,
voastre sinceri unulcucuobiectivele
celălalt în legătură cu obiceiurile
voastre inanciare și cu
felul în care vreți să gestionați împreună cheltuielile
gospodăriei voastre. Nu minți despre slăbiciunea ta
pentru pantoi Christian Louboutin sau despre acel îm-
prumut studențesc consistent pe care încă îl achiți. Ni-
ciun bărbat nu vrea să ie surprins că moștenește
împrumutul tău studențesc de 100 000 de dolari.
De asemenea, vei dori să ii deschisă dacă ai tendința
de a împrumuta fonduri membrilor familiei sau priete-
nilor apropiați. Dacă ești obișnuită să ii salvatoarea i-
nanciară pentru membrii familiei tale, îți garantez că
majoritatea bărbaților nu se vor simți împăcați cu asta
la începutul căsniciei. Fii sinceră cu el, cu membrii fami-
liei tale și, cel mai important, cu tine însăți în legătură cu
felul în care vei gestiona împrumuturile bănești pe vii-
tor — dacă vei mai acorda vreunul — după ce te căsăto-
rești. Dacă alegi să continui această practică, asigură-te
că ai planuri stabilite pentru achitare și că le vei susține.
Nu vrei ca diicultățile inanciare ale familiei tale să devină

o chestiune spinoasă în noua ta căsătorie.


Dacă este adecvat, întâlniți-vă cu un consultant i-
nanciar pentru a vă asigură că sunteți amândoi pe ace-
eași lungime de undă. De asemenea, utilizează acest
timp pentru a hotărî cine va i administratorul banilor în
casa voastră. Vei i tu? El? Amândoi, împreună? Cum veți
278 Steve Harvey

împărți cheltuielile lunare? Veți calcula contribuțiile


voastre lunare ca pe un procent din salariul iecăruia?
Cum vei hotărî ce este corect pentru iecare persoană? Și
dacă trebuie să ai neapărat pantoii aceia cu tocuri cui,
înalți până la ceruri, va i nevoie să-ți justiici capriciul în
fața bărbatului tău? El își poate cumpăra TV-ul visurilor
sale cu diagonala de o sută nouăzeci și șase de centimetri
fără vreun reproș din partea ta? Crearea unor obiective
comune pentru viitorul vostru inanciar este o bună mo-
dalitate de a vă începe căsnicia cu dreptul.

6. Ești pregătită să ai o familie împreună cu el?


Știu că ți s-a topit inima când l-ai văzut jucându-se cu
nepoții și nepoatele sale, dar este pregătit să devină tată
cu normă întreagă? Ală ce părere are despre a face copii
(și cât de mulți!). Tu vrei să faceți copii imediat sau vrei
să așteptați? Și, doamnelor, nu permiteți ceasului vostru
biologic sau presiunilor din partea membrilor familiei
să conducă această parte a discuției. Întemeierea unei
familii împreună este o treabă serioasă și vrei să ii sigu-
ră că sunteți amândoi de acord cu felul în care veți îngriji
viețile noi pe care le aduceți în această lume.

7. Vă simțiți în largul vostru cu copiii celuilalt?


Contopirea familiilor poate i o provocare. Eu și soția
mea, Marjorie, avem împreună șapte copii din relațiile
noastre anterioare. Când vă aduceți proprii copii în noua
voastră căsnicie, cel mai important este să vă asigurați
P-   ,     279

că ei știu că sunt iubiți. Fă-ți timp pentru a purta o discu-


ție serioasăcu potențiala ta jumătate despre felul în care
vei gestiona timpul petrecut cu familia, regulile casei și
disciplina copiilor tăi. Și nu uita să iei în considerare copiii
adulți care pot exista în viața bărbatului tău. Faptul că
sunt mari și au la rândul lor copii nu înseamnă că nu le va
păsa de acest nou capitol din viața tatălui lor. Asigură-te
că și ei sunt incluși în viziunea ta pentru noua familie.

8. Vă simțiți în largul vostru cu familia celuilalt?


Ți-ai dat în cele din urmă seama cum să te comporți cu
mama lui tiranică în timpul reuniunilor de familie; dar
ești pregătită să-i faci față pentru tot restul vieții? El se
simte în largul său cu familia mătușii tale care include
șase frați, optsprezece nepoți și nepoate și treizeci de
veri primari; dar le poate face realmente față pe durata
FIECĂREI sărbători importante? Va accepta ca tu să îți
asumi responsabilitatea pentru un părinte în vârstă sau
pentru cineva drag peste câțiva ani?
Deși funcționarea cotidiană a relației voastre se va
rezuma doar la tine și la bărbatul tău, nu poți ignora fe-
lul în care familiile vă pot afecta căsnicia. Purtați o
discuție deschisă despre membrii de familie ai iecăru-
ia, diicultățile din trecut și așteptările pentru viitor.
Gândiți-vă împreună la un plan de acțiune pentru co-
mentariile nepoliticoase ale rudelor ursuze și pentru
evenimentele de familie care scapă de sub control.
280 Steve Harvey

9. Te simți în largul tău cu prietenii lui?Cei mai


buni prieteni ai lui au fost cu el din facultate și legătura
lor este mai puternică decât un superglue. Tu știi că ei
au trecut prin foc și pară pentru el. Dar vei accepta ne-
numărate după-amiezi de duminică în care vin să stea la
tine în timpul sezonului de fotbal american, o noapte
nebună de ieșit cu băieții (sau două!) o dată pe lună sau
excursia lor anuală? Dar dacă cercul lui intim include o
prietenă apropiată? Fii cinstită cu tine însăți și asigură-te
că tese
care simți realmente în largul tău cu toți prietenii pe
bazează.

10. Ești pregătită pentru la bine și la rău? Așa


cum am văzut pe parcursul ultimei crize economice, oa-
menii se pot transforma peste noapte din milionari în
asistați social. O rudă foarte iubită poate muri brusc. Sau
ar putea să ie nevoie să găzduiești temporar un frate
mai tânăr sau un verișor. În iecare clipă se poate întâm-
pla orice. Ești CU ADEVĂRAT pregătită să pornești la
drum la bine și la rău alături de acest bărbat? Ți-a arătat
în mod constant că poate i alături de tine atunci când ai
cel mai tare nevoie de el? Poți i tu femeia de care are

nevoie pe durata
capacității lui de aunei crize?de
i alături Nutine
da cu
în banul
timpulînunor
privința
mo-
mente diicile. Fii sigură că știi în inima ta că acest băr-
bat va i acolo pentru tine atunci când viața te afectează
profund.
P-   ,     281

Pașii aceștia nu vor trata tot ce trebuie luat în consi-


derare într-o căsătorie, dar îți vei face o idee dacă ești cu
adevărat pregătită să iei acea decizie supremă. Nu te
lăsa atât de absorbită de planurile pentru inel, rochie și
petrecere, încât uiți să faci planuri pentru o VIAȚĂ alături
de acest bărbat. Orice bărbat îți poate face o promisiune
goală, dar este nevoie de un bărbat adevărat pentru a
lua inițiativa și a i SOȚUL pe care îl meriți.

O BIECTIVELE EI

Care sunt obiectivele tale pe termen scurt?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Care sunt obiectivele tale pe termen lung?


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
282 Steve Harvey

BIECTIVELE LUI

O
Care sunt obiectivele lui personale și profesionale
pe termen scurt?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Care sunt obiectivele lui personale și profesionale
pe termen lung?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

OBIECTIVELE NOASTRE
Care sunt obiectivele pentru căsătoria voastră?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
P-   ,     283

Care sunt obiectivele voastre pentru întemeierea


unei familii?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Care sunt obiectivele voastre inanciare de cuplu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Care este viziunea voastră pentru petrecerea de
nuntă?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
20

EVITAREA UNE I DISP UTE


FAMILIALE

Cum să te descurci cu familia lui

u și bărbatul tău sunteți la înălțime. El a trecut de


primele lui nouăzeci de zile cu brio. Tu te bucuri

T de conversații consistente, plăcute cu el (în afara


sms-urilor!), serile în care vă întâlniți sunt incitante și
creative și el chiar ți s-a alăturat de câteva ori la slujba
religioasă la care participi duminica.
Sunteți în oraș amândoi, bucurându-vă de un brunch
bun după slujbă într-o duminică, când el spune, „Aș vrea
să te invit să-mi întâlnești familia weekendul viitor cu
ocazia petrecerii aniversare a surorii mele”. Tu iei o în-
ghițitură mică din cocktailul mimosa și îi zâmbești. Gura
ta spune, „Sigur, mi-ar face plăcere”, dar mintea ta spune,
„O, Dumnezeule! Sunt pregătită să-i întâlnesc familia?”
Dacă te invită să-i cunoști familia, asta spune foarte
286 Steve Harvey

multe despre angajamentul lui față de tine și față de vii-


torul relației voastre. Dar înainte să te pregătești pentru
acea primă reuniune de familie, iată câteva sugestii utile
care să te pună în temă.

1. Fii clară în legătură cu statutul relației


voastre. Să nu participi, și vorbesc serios, SĂ
NU participi la nicio reuniune de familie dacă
nu ești 100% sigură că vă alați amândoi în
aceeași relație angajată. Dacă el te prezintă
în continuare ca pe „doar o prietenă” sau ca
pe „cineva cu care îmi place să-mi petrec vre-
mea”, nici măcar să nu te deranjezi să-ți faci
machiajul. Nu este nimic mai rău decât să
mergi la o reuniune de familie și să existe un
membru al familiei care spulberă relația pe
care credeai că o ai.
2. Fă rost de informații generale despre fa-
milia lui și despre relațiile sale cu cei mai
importanți membri. Cu cine te vei întâlni
prima oară? Cu ambii părinți? Bunicii? Frații
și surorile lui? Nepotul lui preferat? Un frate
foarte drag al bunicului? Cere-i bărbatului
tău să-ți împărtășească povești despre mem-
brii familiei sale și despre relațiile sale cu cei
care sunt cei mai importanți pentru el. Dacă
poți, încearcă să-ți amintești cât mai multe
nume cu putință. Nimeni nu se va aștepta
P-   ,     287

să-ți amintești numele iecărei persoane


(mai ales dacă are o familie numeroasă!), dar
dacă știi că Karen este sora lui și Kylie este
nepoata, asta te va ajuta să începi să creezi o
legătură.
3. Îmbracă-te adecvat . Da, bărbatului tău îi
face plăcere când te îmbraci pentru a-ți sub-
linia „dotările”, dar cina în casa bunicii nu
este locul în care să porți ținuta ta de sâmbătă
seara. Nu trebuie să te îmbraci ca o călugări-
ță, ai grijă să ii în continuare frumoasă, dar
adecvată. Primele impresii sunt foarte
importante.
4. Fii cu adevărat tu însăți.Fii absolut cea mai
bună versiune a femeii pe care bărbatul tău
este mândru să o ducă acasă la familia sa. Nu
încerca vreun accent fals și nici nu încerca să
ii ceva ce nu ești. Fii mândră și încrezătoare
de persoana care ești și lumina aceea auten-
tică va răzbate până la familia lui.

În regulă, ai supraviețuit petrecerii pentru aniver-


sarea de cinci ani a nepoatei sale și seratei în cinstea
pensionării unchiului său preferat. Ai avut parte de o
conversație grozavă ca între fete cu mama lui, cu surori-
le sale și cu câteva verișoare. Ba chiar l-ai impresionat și
pe tatăl lui cu părerea ta despre meciul de fotbal de
288 Steve Harvey

săptămâna trecută. Dar sunt câțiva membri ai familiei


care au câteva lucruri meschine de spus despre tine și
unul care chiar a fost suicient de îndrăzneț încât să
menționeze numele fostei iubite a bărbatului tău în pre-
zența ta. Cum te descurci cu membrii familiei când scapă
de sub control? Și ai tu dreptul să-i pui familia la punct?

1. În primul rând, spune-i bărbatului tău


că ceva te-a făcut să te simți stânjenită.
Este reuniunea familiei sale și unul dintre
unchii săi excesiv de ușuratici se hotărăște
să se dea la tine. Tu ai chicotit politicoasă și
ai încercat să-i abați atenția de cel puțin
zece ori, dar el pur și simplu nu voia să în-
ceteze. Nu da răgazul niciunei probleme de
familie să vă macine relația. Spune-i imediat
dacă ai fost stânjenită de vreo persoană sau
de vreo acțiune. Aceasta este familia lui, așa
că lasă-l pe el ie primul care să abordeze
orice chestiune spinoasă ce s-a abătut asu-
pra ta. El știe mai multe despre dinamica fa-
miliei lui sau despre membrul respectiv al

familiei, așa că elrespectivă.


rezolve situația se va pricepe mairămâne
Și cum bine să
cu unchiul Mike, căruia îi place să facă puțin
cam prea multe comentarii despre fundul
tău? Nu îl lua în glumă. Asta nu va face de-
cât să-i încurajeze comportamentul. Pune-l
P-   ,     289

imediat la locul lui și spune-i că nu agreezi


comentariul lui vulgar.

2. Pune imediat piciorul în prag. Dacă anumiți


membri ai familiei încă au de spus lucruri ră
u-
tăcioase după ce bărbatul tău a abordat
chestiunea, informează-i respectuos pe
făptași că nu le vei tolera comentariile sau
comportamentul. Este posibil să nu le
placă, dar sunt șanse mai mari ca membrii
familiei sale să te respecte atunci când iei
atitudine.
3. Stabilește un termen limită pentru reu-
niunile de familie. Îl iubești, dar familia
lui poate i extenuantă. Tu îi poți respecta
în continuare și îți poți păstra sănătatea
mintală stabilind o limită pentru cât de
mult timp vei petrece la adunările de fami-
lie. Puteți cădea amândoi de acord că veți
rămâne la petrecere doar trei ore sau că
excursia voastră de Crăciun în orașul lui
natal va dura exact șaptezeci și două de ore.
Faptul ca îți acorzi ție însuți o limită de
timp te va ajuta să reduci presiunea de a te
confrunta cu familia lui mai mult decât este
necesar.
4. Separă haita. Câțiva membri ai familiei pot
să ie mai puțin intimidanți sau mai puțin
290 Steve Harvey

ostili când ajungi să-i cunoști unu-la-unu.


Dacă te simți în largul tău, invit-o pe mama
lui în oraș într-o sâmbătă după-amiaza
pentru o manichiură sau întâlnește-te cu vă-
rul lui preferat pentru un meci de baseball.
Mulți oameni își vor lăsa adeseori garda jos
și îți vor arăta cine sunt cu adevărat într-un
mediu confortabil.

Dacă aceasta este cu adevărat o relație de calitate


față de care ți-ai luat angajamentul, investiția de a-i cu-
noaște familia merită. Nu știi niciodată dacă vei avea
parte de soacra venită din iad sau de sora indiscretă
care nu-și poate vedea de treaba ei. Sau ai putea să ii
plăcut surprinsă de mama iubitoare care abia așteaptă

să petreacă
atunci când puțin
apare timp plăcut
familia împreună
lui, cel cu tine. lucru
mai important Totuși,
este să ii cinstită, să ii deschisă și, mai presus de toate,
SĂ FII TU ÎNSĂȚI.
21

RĂSPUNSURI RAPI DE
LA ÎNT REBĂRILE P E CARE AI
VRUT SĂ LE PUI DINTOTDEAUNA

Ț i-am spus de o mie de ori: bărbații sunt creaturi


realmente simple. Și există câteva subiecte cărora
pur și simplu nu le vom aloca prea mult timp pentru
a le analiza — noi vom răspunde la întrebările voastre,
cinstit, fără să trișăm. Așa că le-am cerut mai multora
dintre colegele și asociatele mele să-mi pună câteva în-
trebări — lucruri pe care au vrut mereu să le ale și la
care prietenele lor pur și simplu nu puteau să le răspundă
într-un mod satisfăcător. Ele au întrebat — eu am răs-
puns. Să îi dăm drumul:

CE LI SE PARE BĂRBAȚILOR SEXY?


SH: Bărbații preferă estetici diferite, așa că un lucru
care i se pare neplăcut unui bărbat, i se poate părea ab-
solut excitant altuia. Totuși, ii convinsă că indiferent ce
292 Steve Harvey

defecte găsești când te uiți în oglindă la tine însăți, undeva,


pe pământul dat de Dumnezeu, tu „aprinzi” realmente
pe cineva — cineva este atras de tine exact așa cum ești.
O femeie încrezătoare este incredibil de atrăgătoare, in-
diferent de tiparul în care se încadrează. Bărbații sunt
de asemenea persoane foarte vizuale, așa că nu există
niciun dubiu că vor privi la hainele unei femei, la felul în
care merge, la machiajul ei, la picioarele ei, la mâinile ei,
la eleganța ei — puține lucruri scapă atenției noastre.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE CHIRURG IA PLASTICĂ,


EXTENSII DE PĂR, LENTILE DE CONTACT COLORATE,
UNGHII FALSE, ET CETERA?
SH: Bărbatului obișnuit îi convine orice ai face ca să

arăți frumoasă
mamare, în timp
operații ce mergi
estetice la brațul
pentru său. Implanturi
abdomen, micșorări
ale sânilor, operații estetice ale nasului — dacă te face
pe tine să te simți frumoasă, noi suntem mulțumiți. Dar
dacă îi spui bărbatului tău că vrei o operație estetică
pentru nas și el nu vede nimic în neregulă la nasul pe
care îl ai deja, atunci poate că ar trebui să te gândești să
-ți
lași nasul în pace. De ce să riști ca ceva să meargă prost
când bărbatul tău este deja fericit cu felul în care arăți?
De ce ai pierde kilogramele în plus dacă bărbatul tău
este mulțumit cu tine așa cum ești? Sigur, este în regulă
să faci asta dacă este ceva ce vrei să faci pentru tine
P-   ,     293

însăți. Dar bărbatului, dacă este deja mulțumit cu ceea


ce ai, nu îi va păsa de niciun fel.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE CURTAREA UNOR FEMEI


CARE SUNT CU MULT MAI TINERE DECÂT EI?
SH: O mulțime de bărbați cu vârstele cuprinse între
patruzeci și cincizeci de ani încearcă să obțină validare
de sine ieșind cu femei care sunt semniicativ mai tinere
decât ei. Este echivalentul bărbaților de aceeași vârstă
care merg și cumpără mașini sport micuțe, cu motoare
puternice care fac foarte mult zgomot; ei fac asta pentru
că „motoarele” lor nu mai fac cine știe ce zgomot. Asta
este cu atât mai adevărat dacă bărbatul acela nu are viața
pusă la punct. Nu are de a face cu femeile; problema îi
aparține. Dar ghici ce? Există un bărbat mai tânăr care te
privește chiar acum, spunând în sinea lui, „Wow — chiar
nu m-ar deranja deloc să mă validez cu ea!” Să știi că se
petrec, de asemenea, o mulțime de lucruri de felul acesta.
Așa cum am zis mai devreme, există câte cineva pentru
oricine.

BĂRBAȚII PREFERĂ FEMEI SLĂBUȚE SAU SOLIDE?


SH: Bărbaților le plac tot felul de femei. Există un
bărbat pentru iecare tip de corp. Există bărbați cărora
le plac femeile masive, există bărbați cărora le plac doar
cele micuțe, minione și există bărbați care preferă
294 Steve Harvey

femeile care se încadrează între aceste două limite. Par-


curg toată gama. Nu contează ce dimensiuni ai — undeva
există un bărbat pentru tine.

AI IEȘI SAU TE-AI CĂSĂTORI CU O FEMEIE CARE


FUMEAZĂ?
SH: Nu aș face asta și nici majoritatea nefumătorilor
nu ar face-o. Pielea femeilor care fumează îmbătrânește
prematur și au buzele pătate. Le îmbătrânește și intern.
Și, pentru mine, asta dovedește o slăbiciune și o lipsă a
înțelegerii propriei sănătăți. Atunci când noi, bărbații
nefumători, vedem o femeie căreia nu îi pasă de propria
sănătate, echivalăm asta imediat cu incapacitatea ei de a
avea grijă de bărbatul și de copiii ei. Majoritatea bărba-
ților nefumători nu vor tolera o femeia care fumează —
nu în mod permanent. Ne culcăm cu tine, dar nu te
aducem acasă.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE FEMEILE LOR ATUNCI


CÂND SE ÎNGRAȘĂ SAU ARATĂ DIFERIT FAȚĂ DE CUM
ARĂTAU LA ÎNCEPUTUL RELAȚIEI LOR?
SH: Un bărbat care te iubește te va iubi indiferent
de asta. Așa cum și noi facem burtă sau șunculițe pe șol-
duri, le înțelegem cu siguranță pe ale voastre. Noi înțele-
gem că nu veți arăta exact ca atunci când v-am întâlnit
prima dată. Totuși, dacă puteți păstra asta între anumite
P-   ,     295

limite — vă îngrășați patru kilograme, dar vă feriți să vă


îngrășați patruzeci — și sunteți sexy și vă aranjați și ară-
tați bine indiferent de numărul de kilograme cu care
v-ați îngrășat sau pe care le-ați dat jos, noi nu avem ni-
mic împotrivă. Dacă bărbatul vostru este supericial, va
insista că pur și simplu nu poate trece peste asta. Dar
dacă un bărbat recunoaște că, în ciuda celor câteva kilo-
grame, voi tot depuneți eforturi pentru a face ce trebuie
pentru a i atrăgătoare vizual, el nu va avea nimic
împotrivă.

BĂRBAȚII PREFERĂ FEMEILE CARE POARTĂ PANTOFI


CU TOC SAU FĂRĂ TOC?
SH: Cu tocuri, iubito. Cu tocuri. Dacă am putea cum-
păra pantoi de sport cu tocuri pentru femei, am face-o.
Pentru noi este pur și simplu ceva realmente sexy. Nu
cunosc nici măcar un bărbat căruia să-i placă femeile în
pantoi fără tocuri; nu am întâlnit niciodată vreunul. Noi
toți credem că tocurile vă fac picioarele mai frumoase,
ele vă fac să mergeți mai feminin — și voi credeți asta. Și
asta este ceva ce ne atrage.

AR IEȘI BĂRBAȚII CU O FEMEIE PROASTĂ?


SH: Un bărbat deștept nu poate ieși cu o femeie
proastă. Dar poate folosi o femeie proastă. Majoritatea
bărbaților deștepți nu vor să iasă cu o femeie proastă
296 Steve Harvey

pentru că vrem să știm că se poate stăpâni atât pe sine,


cât și treburile noastre, mai ales dacă ne gândim să-i
dăruim un inel. Nu poate veni la petrecerea de la birou
comportându-se ca prostănaca de serviciu. Totuși, nu ne
deranjează să avem o amantă care să ie proastă și fru-
moasă, dar nu o vom păstra.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE FEMEILE CARE


LE CUMPĂRĂ BĂUTURI BĂRBAȚILOR?
SH: Este o invitație totală. În mintea noastră, dacă
vreți să ne cumpărați o băutură, înseamnă că ne doriți.
Și dacă credem că ne doriți, ei bine, în cazul acesta, start
joc — ne lansăm către premiu.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE FEMEILE CARE BEAU?


SH: Unor bărbați le place, dar unui bărbat care nu
bea nu are să îi placă de o femeie care consumă alcool.
Să știți totuși că niciunui bărbat nu îi plac femeile bete,
cu excepția cazului în care ești la facultate și ne îndrep-
tăm spre camera ta de cămin. Nu uitați, bărbații vor ca
femeile sălaseocazii
Dacă beți poarte ca niște
sociale, în doamne în orice
regulă. Dar dacă moment.
bărbatul
tău trebuie să te scoată afară pentru că ai leșinat, pen-
tru că ești agățată de altcineva sau vorbești tare și îi
spui că îți place să torni shot-uri pe gât, atunci va i o
problemă.
P-   ,     297

AR TREBUI CA FEMEILE SĂ-I CUMPERE UNUI BĂRBAT


CADOURI ÎN TIMP CE IES?
SH: Doar dacă sunteți într-o relație serioasă. În afară
de asta, el se va gândi doar că (a) încerci să-l prinzi în
capcană și (b) te aștepți la ceva în schimb. Așteaptă pur
și simplu și vezi cu ce va veni el primul la masa ta — lasă-l
pe el să ie bărbatul și să te răsfețe. Bărbaților adevărați
le place să facă asta pentru femeile la care țin. Atenție:
Fii
darrecunoscătoare
nu lua asta ca pepentru cadourile
un semn pe vei
sigur că careprimi
ți le inelul
face,
săptămâna viitoare. Un cadou este doar atât — un ca-
dou. Nu o prevestire a ceea ce va urma. Doar acțiunile
sale — felul în care te prezintă, te protejează și te între-
ține — îți vor oferi un semn veridic despre ceea ce simte
acest bărbat pentru tine.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE FEMEILE CARE CER BANI?


SH: Să nu faci asta la începutul relației, doar dacă
ești perfect în regulă cu titlul de femeie materialistă. Dar
dacă ești într-o relație — doar tu și el — și chiar ești
strâmtorată inanciar, menționează-i asta și vezi cum
reacționează. Spune, „Sunt realmente într-o criză și sunt
stânjenită să te rog, dar chiar am nevoie de ajutorul tău.
Crezi că m-ai putea împrumuta cu 100 de dolari ca să
achit rata asta? O să-ți returnez banii imediat ce pot.”
Majoritatea bărbaților cărora chiar le pasă de tine nici
nu vor sta pe gânduri dacă au banii.
298 Steve Harvey

ȘI-AR AJUTA BĂRBAȚII FEMEIA SĂ-ȘI CLĂDEA SCĂ


AFACEREA?
SH: Fără nicio îndoială. Dacă ai de-a face cu un băr-
bat a cărui viață nu este pe drumul cel bun, care nu este
împăcat cu cine este, cu cât de mult câștigă și cu ce lucrea-
ză, este posibil să ai un tip care să ezite să te ajute pentru
că încă se zbate să-și atingă obiectivele și nu va avea tim-
pul să te ajute și pe tine. Dar dacă și-a pus ordine în viață
și este realmente sigur de bărbăția sa, te va ajuta.

TE DERANJEAZĂ DACĂ FEMEIA TA NU LUCREAZĂ?


SH: Absolut deloc. În zilele noastre, este aproape
necesar ca atât soțul, cât și soția să lucreze pentru a-și
câștiga traiul. Dar dacă bărbatul se ală într-o poziție din
care să își întrețină familia cu tot ce are nevoie, majori-
tatea bărbaților nu vor avea nicio problemă dacă femeia
lor stă acasă.

CE CRED BĂRBAȚII CU ADEVĂRAT DESPRE ȘOFERIȚE?


SH: Acesta este secolul douăzeci și unu, așa că ma-
joritatea bărbaților nu au nicio problemă cu femeile
care conduc. Dar încă există câțiva bărbați de modă ve-
che, șovini, care cred că femeile ar trebui să lase șofatul
în grija sexului opus. Eu nu știu în ce peșteră trăiesc
aceștia. De fapt, nu m-am întâlnit cu vreunul dintre ei
până acum.
P-   ,     299

CONTEAZĂ DACĂ UNEI FEMEI ÎI PLACE SPORTUL?


SH: Nu. Sunt câțiva tipi cărora le place asta, dar în
cea mai mare parte le place să se bucure de meci în liniș-
te. Dacă nu îți place, mergi și găsește altceva de făcut.

BĂRBAȚILOR LE PLACE SĂ FACĂ CUMPĂRĂTURI?


SH: Mergem dacă ne obligați și dacă este singurul
mod în care putem petrece timp cu voi. Dar nu este ceva
ce vrem să facem. Gândiți-vă la asta: Raionul pentru băr-
bați este aproape întotdeauna la primul etaj, lângă ușă și
este întotdeauna una dintre secțiunile mai mici din ma-
gazin. Nu există niciun raion pentru juniori, niciun raion
de lux, nimic de felul acesta. Asta pentru ca noi să putem
intra și ieși. Nu vezi niciodată când intri bărbați care
răscolesc
bând dacăprin
le-arrafturi și care
sta mai bineridică haine lasau
pe albastru piept, între-
pe verde.
Noi intrăm știind exact ce vrem și ieșim afară cu lucrul
acela. Rareori ceva mai mult. Intri și ieși: asta ne place
nouă la cumpărături. Să intrăm înăuntru și să ieșim
afară.

CE PĂRERE AU BĂRBAȚII DESPRE CUPLURILE


INTERRASIALE?
SH: Depinde de bărbat. Dar serios, cui îi mai pasă în
ziua de azi? Nu se mai face mare tărăboi ca pe vremuri.
Personal, nu-mi pasă. Iubirea vine în toate culorile — și
300 Steve Harvey

dacă o persoană găsește dragostea, iar persoana respec-


tivă este de o rasă diferită de a lui sau de a ei, asta nu ar
trebui să conteze, pentru că cei doi au găsit dragostea. Și
nu asta contează cel mai mult? Totuși, femeile trebuie să
ie sigure că acesta este motivul pentru care o fac. Dacă
o fac pentru vreun fel de statut, atunci acesta este un
motiv oribil pentru a te căsători cu cineva dintr-o altă
rasă. Dar dacă o face din dragoste, bravo ei!

DE CE NU LE PLACE BĂRBAȚILOR SĂ STEA ÎMBRĂȚI-


ȘAȚI DUPĂ SEX?
SH: Pentru că suntem înierbântați. Suntem epui-
zați. Am depus o grămadă de efort, suntem transpirați și
încinși și vrem ca voi să aveți răbdare un minut, înainte
să escaladați partea noastră de pat, spunând că vreți să
țineți ceva în brațe.

CUM ÎI SPUI UNUI BĂRBAT CĂ NU TE SATISFACE


SEXUAL?
SH: Nu este o idee bună să-i dai vestea aceea la
masă sau într-o călătorie lungă cu mașina. Nu poate să
iasă nimic bun din asta. Când ne puneți la îndoială abili-
tățile sexuale, noi devenim rapid foarte neliniștiți și
foarte timizi. Eu vă recomand să ne informați despre
asta în timpul actului. Suntem un pic mai receptivi la
asta atunci. Spuneți ceva cum ar i, „Oh, îmi place când
P-   ,     301

faci asta” sau „Asta e bine, iubitule, acum fă-o așa”, și să


vezi cum trece la treabă. Vom trage din greu atunci, pen-
tru că ne face să simțim că vă oferim plăcere, în loc să
preluăm plângeri. În timpul actului suntem deschiși
oricăror sugestii, atât timp cât credem că reușim ce ne
cereți.

DACĂ NOI VREM MAI MULT SEX ȘI NU PRIMIM?


SH: Orice ați face, nu deschideți această conversație
cu cele cinci cuvinte îngrozitoare: „Trebuie să stăm de
vorbă.” Defensivele noastre se activează imediat, semna-
lele de alarmă încep să ne pâlpâie în fața ochilor, și acum
suntem destul de siguri că oricare va i fost timpul plă-
cut pe care îl plănuisem, acesta este pe cale să ie făcut
praf. În loc de asta, încearcă să-i spui bărbatului tău, în
mod spontan, ceva de genul, „Pur și simplu, nu mă pot
sătura de tine”. Asta îl va face să-și dea seama că ștache-
ta este plasată foarte sus — va i mai mult decât doritor
de a sări peste ea, pentru că l-ai făcut să simtă că îl do-
rești, în loc să simtă că ceva nu este în regulă.

CÂT DE MULT TIMP ÎNSEAMNĂ PREA MULT


CÂND REFUZ SEXUL DACĂ NE CERTĂM?
SH: O zi este o pedeapsă mai mult decât suicientă
pentru noi, dacă vorbim despre un anumit fel de ceartă.
Ești furioasă în legătură cu ceva ce a spus despre copii și
302 Steve Harvey

nu vrei să faci sex în seara asta? În regulă. Dar mâine,


dacă ești încă supărată în legătură cu copiii, iar el te bate
pe umăr și tu îi respingi mâna, asta este o problemă.
Bărbații nu vor rezista prea mult în acest caz. Însă, dacă
v-am înșelat încrederea în vreun fel și este nevoie să vă
recâștigăm respectul și încrederea, vom sta fără sex mai
mult timp. Atâta lucru înțelegem și noi.

CUM ÎȘI POATE DA SEAMA O FEMEIE DACĂ BĂRBATUL


EI ARE O RELAȚIE SEXUALĂ CU UN BĂRBAT?
SH: Nu am habar — doar bărbații gay sau femeile
care au ieșit cu bărbați care aveau relații sexuale cu alți
bărbați îți pot răspunde la această întrebare. Eu nu intru
în niciuna din categoriile acestea.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE RELAȚIILE DESCHISE?


SH: Dacă un bărbat este de acord cu o „relație des-
chisă” sau dacă o oferă, el procedează așa pentru că tu
nu faci parte din planurile lui pe termen lung. El nu vede
un viitor alături de tine. Puteți opri discuția asta de tipul
„Voiam să ne condimentăm
bat te iubește, nu încearcă săpuțin relația”.cuCând
te împartă un băr-
nimeni —
punct. Când îl găsești pe tipul acela care este dispus, eu
ți-l voi arăta pe tipul care nu este îndrăgostit de tine. Pur
și simplu, noi nu suntem construiți așa.
P-   ,     303

BĂRBAȚII SUNT DERANJAȚI ATUNCI CÂND ÎI ÎNTREBI


DESPRE TRECUTUL LOR?
SH: Da — ne face să ne simțim stânjeniți. Noi cre-
dem că încercați să scormoniți adânc în suletul nostru
când începeți să săpați prin trecutul nostru și, poate, să
dați verdicte despre el. Cu toate acestea, aveți dreptul să
știți despre trecutul bărbatului. Pur și simplu, nu între-
bați despre asta la prima întâlnire, pentru că nu veți
primi
hotărâtniciodată un răspuns
în legătură cu cât desincer. El nici va
permanentă măcar nu s-a
i legătura
aceasta dintre voi doi — nu va exista nicio nevoie de a-și
deschide suletul. Nici măcar nu-ți pierde vremea între-
bându-l despre fosta sa; tot ce va susține el este că a fost
rănit, nu ceea ce este posibil să-i i făcut el. Oferă timp re-
lației voastre, și el va scoate la lumină ce trebuie să știi.

CE CREZI DESPRE O FEMEIE CARE N U-ȚI VREA


NUMELE DE FAMILIE DUPĂ CĂSĂTORIE?
SH: Majoritatea bărbaților au o problemă cu asta.
Gândește-te la cele trei feluri prin care ți-am spus că își

arată un bărbat
proclamă. Și dacădragostea.
nu putemElspune
protejează, întreține
„Ea este Doamnași
Harvey”, voi ne răpiți tocmai esența felului în care ne
arătăm dragostea. Noi avem de asemenea nevoie să știm
că avem loialitatea voastră și voi dovediți asta luând nu-
mele nostru. Nouă chiar nu ne pasă cât de important
304 Steve Harvey

este numele tatălui tău sau numele familiei tale pentru


tine; noi suntem pe cale să întemeiem o familie. Bărba-
tul vrea să știe că ești tot atât de devotată acestei familii
pe cât ești față de vechea ta familie. Poți lega ambele
nume de familie printr-o liniuță dacă vrei, dar numele
acela de familie chiar trebuie să ie identic cu al bărbatu-
lui tău. Și dacă nu îți asumi angajamentul ăsta, de ce nu
te duci tu să te măriți cu tatăl tău?

ESTE BINE SĂ-ȚI FACI BĂRBATUL GELOS ASTFEL


ÎNCÂT SĂ ȘTIE CĂ AI PUTEA AVEA UN ALT BĂRBAT
DACĂ AI VREA?
SH: Nu este deloc nevoie să faceți asta; de asta ne
ocupăm noi. Ne este destul de clar că femeia noastră ne

poate părăsi
ne faceți oricând.
geloși, suntețiDar dacăsăexagerați
pe cale jucați un și
jocîncercați să
periculos.
Făcând lucrul acela vei declanșa întotdeauna un relex
într-un bărbat; el ar putea să ie dispus să spună, „Oh, în
regulă — jocul acesta se poate juca și în doi!” Dacă ai
impresia că trebuie să-l faci gelos pentru că nu primești
atenția pe care o vrei, ai putea să vrei să consu lți capi-
tolul „Bărbații respectă standardele — faceți rost de câ-
teva” și apoi folosește câteva dintre ponturile acelea
pentru a câștiga bărbatul de care ai nevoie și pe care îl
meriți.
P-   ,     305

ACCEPTĂ BĂRBAȚII FAPTUL CĂ FEMEILE LOR AU


AMICI BĂRBAȚI?
SH: Eu vă sugerez cu tărie că, dacă vă găsiți într-o
relație complet angajată, toate discuțiile pe care le ai cu
un prieten bărbat să ie reduse. Dă jos fotograiile din
facultate cu voi doi, nu-l lăsa să sune acasă sau să trimită
cadouri sau ceva de felul acesta; să continui cu asta în
iecare zi înseamnă să cauți necazuri. Gândește-te la
asta: nu-mi
întuneric cupasă dacă i-ai
o lumină puteainvizibilă;
albastră vedea fotograia doar pe
dacă bărbatul
tău ar păstra fotograia unei alte femei printre lucrurile
sale personale, tu ți-ai ieși din minți. Ție cum ți-ar plăcea
dacă ar avea o femeie care ar suna acasă, cerând să dis-
cute cu el? Sau dacă ar accepta lori de la ea. Exact. Ceea
ce îți sugerez eu este să eviți să faci orice l-ar putea de-
termina pe bărbatul tău să aibă gânduri nepotrivite des-
pre tine și altcineva — punct. Formează un cerc din
două mâini și nu lăsa pe nimeni altcineva înăuntru, în
special „prieteni” bărbați. Vei i fericită că ai făcut asta.

DE CE UNII BĂRBAȚI LOVESC FEMEILE?


SH: În principal din slăbiciune și dintr-o nevoie de a
controla ceva în viețile lor. Dar am alat că bărbații care
lovesc femei nu au nicio poveste și nicio anecdotă des-
pre cum au lovit bărbați. Atât de slabi pot i.
306 Steve Harvey

DAR PRIETENELE APROPIATE — CE CREDEȚI DESPRE ELE?


SH : Nu ne deranjează. Adică, bărbatul tău nu îți
poate pretinde să nu ai prietene apropiate așa cum nici
tu nu îi poți spune că nu poate să meargă să joace golf cu
băieții. Prietenele apropiate sunt în regulă.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE BÂRFIT?


SH: Noi urâm bârfa. Dar știm că nu o putem opri.
Este o încălcare a intimității, și bărbatul este destul de
convins că dacă tu și prietenele tale puteți să vorbiți îm-
preună despre alți oameni, atunci prietenele tale proba-
bil că vorbesc de asemenea și despre tine și despre el.
Amintește-ți asta data viitoare când începi să intri în
treburile altor oameni.

BĂRBAȚII VOR VORBI DESPRE FEMEILE LOR CU ALȚI


BĂRBAȚI?
SH: Nu și dacă ea este Aleasa. Soțiile și jumătățile
lor mai bune sunt subiecte interzise în conversațiile din-
tre bărbați, pentru că niciun bărbat nu vrea ca altcineva
să se gândească la femeia lui în vreun fel, cu atât mai
puțin într-un fel romantic sau sexual. Fiecărui bărbat îi
este limpede asta. Totuși, dacă tu nu ești Aleasa — ești
doar cineva cu care ne culcăm în timp ce căutăm Aleasa
— să ii sigură că se va discuta despre tine,.
P-   ,     307

ESTE IMPORTANT SĂ FII DE PARTEA MAMEI SALE?


SH: Ascultă, dacă nu ai o relație bună cu mama lui și
ei nu îi place de tine, va i stresant. Orice femeie care a
fost într-o relație cu un bărbat timp de nouăzeci de zile
ar i trebuit să-i cunoască familia până acum, și dacă nu
te-a prezentat, atunci ie trebuie să întrebi de ce sau ar
trebui să cam accepți că nu este interesat să creeze o
relație pe termen lung cu tine. Dacă ești suicient de
bună să ajungi în patul lui, ar trebui să ii suicient de
bună să o întâlnești pe mama lui.

DACĂ SORA UNUI BĂRBAT NU O PLACE PE IUBITA


LUI, ACESTA SE VA DESPĂRȚI DE EA?
SH: La naiba, nu. Niciun bărbat nu se va despărți de
iubita sa pentru că aceasta nu se înțelege cu membrii
familiei (alții în afară de mama lui). O soră nu trebuie să
vină la el acasă și să participe la evenimentele de familie
dacă nu se poate înțelege cu femeia pe care o iubește
bărbatul. Același lucru este valabil pentru verișori, unchi
și mătuși.

VA RĂMÂNE CU TINE DACĂ NU ÎI PLACE FAMILIA TA?


SH: Dacă îți pui familia pe primul loc, înaintea lui, va
pleca.
308 Steve Harvey

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE TATĂL COPIILOR?


SH: E în ordine — bărbații știu că copilul are un
tată, iar dacă acesta face parte din viața copilului său,
noi înțelegem că va trebui să avem o oarecare interacțiu-
ne cu el. Dar noul tău bărbat trebuie să poată veni la tine
acasă și să ie el însuși. Dacă este într-o relație serioasă
cu tine și îi vede pe copii făcând ceva greșit și nu poate
să spună nimic despre asta, atunci tu nu îl lași să ie în-
treținătorul și protectorul care vrea să ie, iar asta va i o
problemă pentru el. Nu poți lăsa un bărbat să cumpere
haine de școală, să te ajute să ai un acoperiș deasupra
capului, să pună mâncare în frigider și să cumpere benzină
pentru mașină, iar apoi să-i spui că nu are dreptul să ie o
autoritate paternă — sau chiar tată — pentru copii. Dacă
așa stau lucrurile, atunci care mai este rostul prezenței lui

acolo?
care îi Tu va trebui
permite să copilului
tatălui găsești untău
felsă-și
de echilibru — unul
facă treaba, dar
care îi permite de asemenea noului tău bărbat să-și facă și
el, la rândul său, datoria. Și dacă el nu poate participa la
creșterea copilului, asta ar putea să explice de ce tatăl
copilului a plecat în primul rând.

BĂRBATUL MEU SE VA AȘTEPTA CA EU SĂ FIU


PRIETENĂ CU MAMA COPILULUI SĂU?
SH: Uite ce e, există puțini oameni ca Will și Jada
Pinkett Smith pe lumea asta. Dacă ești unul dintre ei,
P-   ,     309

felicitări. Dar serios, el nu se așteaptă ca voi două să vă


înțelegeți prea bine, deci nu va forța povestea.

ESTE ÎN REGULĂ SĂ-I ÎNTRERUPI ZIUA


DE LA SERVICIU PENTRU A STA DE VORBĂ?
SH: Dacă-l suni pentru a-i spune, „Am o surpriză
specială pentru tine când ajungi acasă”, asta este o între-
rupere bună. Dar dacă este un telefon pentru a discuta
probleme lipsite de importanță? Nu este o întrerupere
bună. Doar pentru că ai impulsul de a spune ceva chiar
acum, în clipa aceasta, nu înseamnă că lucrul acela ar
trebui spus.

CARE ESTE SEMNALUL MASCULIN INTERNAȚIONAL


PENTRU „DE ACUM NU TE MAI ASCULT?”
SH: După ce un bărbat îți dă răspunsul său la între-
barea pe care o pui (sau pe care crede că a auzit-o, chiar
dacă tu nu ai pus niciuna), probabil că după aceea nu te
mai ascultă. Semnalul tău este atunci când îți dă un răs-
puns. În ceea ce îl privește pe el, soluția lui va rezolva
chestiunea despre care vorbești tu, indiferent care ar i
aceasta, și dacă tu vorbești în continuare după asta, el
nu te mai ascultă.
310 Steve Harvey

BĂRBAȚILOR LE PLAC MAI MULT FEMEILE CARE


GĂTESC DECÂT CELE CARE NU GĂTESC?
SH: Chestia aceea cu „Eu nu gătesc” este foarte im-
portantă, serios. Dacă ești superbă și nu gătești, noi putem
să cam trecem cu vederea asta. Dar dacă suntem căsăto-
riți, nu te aranjezi la fel ca înainte și nici nu gătești? Ceri
prea mult — ne desconsiderați. Bărbații apreciază o fe-
meie care poate pregăti o masă. Iată o veste bună pentru
voi, femeile
tul pe care lecare nuîn
aveți puteți găti: toate
bucătărie pot iproblemele
neutralizatecudacă
găti-
puteți găti bine în dormitor.

BĂRBAȚII CHIAR EVALUEAZĂ ÎN SECRET DACĂ


VEI FI O MAMĂ BUNĂ, O GOSPODINĂ BUNĂ
ȘI AȘA MAI DEPARTE?
SH: Absolut. Când ne gândim dacă să intrăm într-o
relație serioasă cu voi, noi ne gândim la felul în care va i
casa noastră, dacă vei i o mamă bună, dacă vei i capabi-
lă să te descurci cu inanțele și să iei decizii corecte. Voi
ar trebui să ne evaluați pe noi în același fel.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE FELUL ÎN CARE


ÎȘI ÎNGRIJEȘTE CASA O FEMEIE?
SH: Bărbații nu pot să sufere femeile care nu sunt
curate. Când ne vizitează prietenii noștri, voi chiar
P-   ,     311

credeți că vrem să le arătăm o casă vraiște? Chiar ne


vom invita mamele pe la noi să stea pe o canapea dintr-o
sufragerie neîngrijită? Nu prea cred. Felul în care arată
casa vă relectă pe voi; oamenii nu vor intra înăuntru
spunând, „El chiar are o casă murdară”; ei vor spune, „Ea
chiar are o casă murdară.” Indiferent de felul în care se
schimbă societatea sau cât de multe responsabilități își
iau bărbații în gospodărie, ideea de bază e că toată lumea
încă se așteaptă ca femeia să transforme o casă într-un
cămin — o scoateți
place când casă curată. Noi, bărbații,
lumânările suntem la cu
și aranjamentele fel.lori
Ne
și porțelanul și argintăria și ne place să intrăm într-o
casă curată. Acum, dacă avem amândoi joburi și tu nu ai
timp să o întreții, iar eu nu vreau să am grijă de ea, atunci
trebuie să punem deoparte niște bani pentru a angaja o
menajeră! Dar pur și simplu casa nu poate să ie
murdară!

BĂRBAȚII CAUTĂ DETALII SPECIFICE, CUM AR FI


CREDITUL, CÂND IAU ÎN CONSIDERARE
ANGAJAMENTUL PE TERMEN LUNG?
SH: Da. Acesta stabilește cât de mult va trebui să
lucrăm și cât de mult trebuie să rezolvăm pentru a te
întreține. Acum, este posibil ca acesta să nu ie ceva care
să anuleze relația. Dar poate i cu siguranță un factor pe
care bărbații îl cântăresc.
312 Steve Harvey

AR URMA UN BĂRBAT O FEMEIE CARE TREBUIE


SĂ SE MUTE DIN CAUZA CARIEREI SALE?
SH: Vă vom urma la job nou dacă suntem siguri de
bărbăția noastră și dacă suntem încrezători că vă putem
întreține în continuare în felul în care vrem și avem ne-
voie. Dar dacă va trebui să pierdem tot ceea ce ne-am
chinuit să clădim pentru a face asta și nu există nicio
dovadă că vom putea recupera în timp ce tu te ocupi de
noul tău job, atunci va i o luptă strânsă.

VOR MERGE BĂRBAȚII LA CONSILIERE PSIHOLOGICĂ?


SH: Noi suntem interesați de asta doar dacă ne va
salva fundul. Dacă avem impresia că vă vom pierde și
consilierea ne va menține împreună, atunci vom merge.
Dar dacă nu ne va salva fundul, atunci nu putem vedea
niciun motiv bun pentru care să stăm pe o canapea și să
vorbim cu o persoană cu o tabletă, iind judecați pentru
iecare mișcare pe care am făcut-o vreodată.

CE CRED BĂRBAȚII DESPRE SURPRIZE?


SH: Ne plac. Dar vă rugăm să nu vă așteptați la ace-
eași reacție pe care ați avea-o voi. Noi nu ne vom face
praf și nu vom plânge pentru că ați adus acasă un dar
sau pentru că ați plănuit o excursie specială sau ați pre-
gătit o cină surpriză, romantică și frumoasă pentru noi.
Ei bine, asta nu ar i prea bărbătesc.
P-   ,     313

ÎȘI FAC BĂRBAȚII GRIJI CĂ FEMEILE LOR ÎI ÎNȘALĂ?


SH: În cea mai mare parte, nu ne facem griji pentru
asta în aceeași măsură în care o fac femeile pentru că noi
știm că structura voastră este diferită de a noastră. Voi
sunteți mai atente în legătură cu partenerii pe care îi
alegeți și aveți așteptări mai ridicate când se pune pro-
blema să hotărâți cu cine vă veți culca. În mințile noas-
tre, asta reduce drastic probabilitatea ca femeile noastre
să ne înșele.
MULȚUMIRI

ș vrea să le mulțumesc fantasticilor ascultători ai


Emisiunii matinale Steve Harvey care m-au inspi-

rat cu întrebările lor referitoare la relații.

A Aș vrea să-i mulțumesc lui Denene Millner, care a


avut descurajanta sarcină de a lua cuvintele și frazele
mele uneori unice, de a le așterne pe hârtie și de a le face
lizibile pentru membrii rasei umane. Cu alte cuvinte, am
folosit-o ca translator și ea a reușit într-un fel uimitor să
îmi facă gândurile plăcute și interesante ca lectură.
Lui Shirley Strawberry, coprezentatoarea din emisi-
unea matinală și Elvirei Guzman, publicista mea: Ele
două au stat pe durata iecărei sesiuni de redactare și
iecărei sesiuni de editare și m-au bombardat cu între-
bări, scenarii și lucruri din perspectiva femeii, pe care
noi, ca bărbați, nu am putea să le cunoaștem vreodată.

Aceste
o femeiedouă puncte
singură fărăde vedere
copii foartede
și celălalt diferite, unul care
la o femeie de la
are un copil și a fost divorțată, mi-au permis să obțin un
spectru larg de întrebări și fără ele această carte nu ar i
fost la fel de meticuloasă.
316 Steve Harvey

La Amistad, aș vrea să-i mulțumesc lui Dawn Davis,


care ne-a găsit, lui Bryan Christian, care a ajutat la scoa-
terea noastră pe piață și Katherinei Beitner, care a con-
tribuit la răspândirea veștii. Le mulțumesc lui Tracy
Sherod, Leah Lakins și Kathleen Baumer.
Soției mele, Marjorie, care mi-a făcut viața atât de
plină, de completă și, cel mai important, atât de pașnic
de fericită încât mi-a îngăduit să stau jos și să gândesc
dincolo de circumstanțele mele curente. Spiritul ei vesel
m-a făcut și pe mine o persoană mai veselă, iar asta mi-a
permis să iu mult mai deschis decât am fost vreodată.
Și Tatălui meu ceresc care a creat iecare binecuvân-
tare de care am avut parte în timpul vieții mele, Lui îi
aduc toată lauda, slava și cinstirea.
Editura ACT și Politon

Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România,


C.P. 050202.
tel: 0723.150.590, e-mail: ofice@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro | www.actsipoliton.ro/blog