Sunteți pe pagina 1din 2

Semnătur

DATA:......................................, Ziua.......

FIȘA de LUCRU......

TEMA/Loc de munca repartizat :

Descrierea activităților
desfășurate

Echipamente tehnice utilizate

Enumerarea sarcinilor de lucru

Observații /Dificultăți întâlnite


Gradul de participare/ implicare Doar am asistat
în lucru
Am colaborat

Am desfăşurat
activităţi în mod autonom

Observaţii ale personei acompaniatoare /monitor /tutore de practică :


…………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................................

Semnătura ……………………………………