Sunteți pe pagina 1din 4

Chiorean Nicola Dafina Cabinet Individual de Psihologie

Cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din România


Cod înregistrare RUP: 1IL6886
Cod personal: 19285
CIF: 36772540
Urziceni, Str. Muncii, Nr. 2, Bl. 117, Sc. B, Ap. 2, Ialomiţa
Tel: 0762328050

Raport de evaluare psihologică

I. Informaţii despre client


Numele şi prenumele: Şerban Andrei
Data naşterii: 2011
Data evaluării:
Vârsta cronologică la data evaluării: 6 ani
Diagnostice asociate: - nu există

II. Obiectivul evaluării psihologice


Doamna Şerban Georgiana mama băiatului, a solicitat o părere de specialitate pentru fiul dânsei în ceea
ce priveşte sfera emoţional-comportamentală, deoarece a observat anumite menifestări în planul
afectiv-comportamental pe care nu ştie să le gestioneze.

III. Date relevante pentru evaluarea psihologică


 Andrei este la grădiniţă grupa mare în cadrul grădiniţei “Rază de Soare” din localitatea Urziceni,
Judeţul Ialomiţa;
 Nu doreşte să mai meargă la grădiniţă deoarece a avut loc un incident cu una din cele două
doamne educatoare;
 A fost transferat la o altă clasă însă nu a mai fost chip să-l determine să mearga la grădiniţă, deşi
o plăcea pe doamna educatoare cea nouă;
 Nu au schimbat locaţia fiind foarte aproape de doamna care a produs incidentul;
 Provine dintr-o familie monoparentală, părinţii fiind divoţaţi. Au custodie comună. La momentul
divorţului Andrei avea vârsta de 1 an şi jumătate;
 S-au produs câteva certuri şi violenţe între părinţi fiind şi Andrei implicat;
 Mama fiind nevoită să înceapă serviciul, Andrei a fost adus la bunicii materni şi crescut de
aceştia;
Chiorean Nicola Dafina Cabinet Individual de Psihologie
Cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din România
Cod înregistrare RUP: 1IL6886
Cod personal: 19285
CIF: 36772540
Urziceni, Str. Muncii, Nr. 2, Bl. 117, Sc. B, Ap. 2, Ialomiţa
Tel: 0762328050

 La acest moment, familia bunicilor materni reprezintă familia de substitut pentru Andrei, acesta
fiind foarte ataşat de ei;
 Mama vine la fiecare sfârşit de săptămână, mai precis vinerea şi pleacă duminica. În primă fază,
Andrei îşi exprimă dorul şi iubirea faţă de mamă, a doua zi îşi schimbă atitudinea respingând-o,
după care ştiind că urmează să plece, în ultima zi îşi arată din nou afecţiunea faţă de aceasta.
Fluctuaţie emoţională;

 Nu are reguli stabilite, nu există consecvenţă din partea persoanelor adulte. Andrei are tendinţa
de a colabora doar în situaţiile în care el este cel care deţine iniţiativa;
 Este opziţionist când vine vorba de îndeplinirea unei sarcini, nu comunică, nu stă despărţit de
mamă.
 Nu doreşte o colaborare directă între evaluator şi el.

IV. Metode şi tehnici folosite în evaluare


 Anamneza;
 Observaţia;
 Interviul clinic;
 Proba Proiectivă Testul Persoanei;
 Proba Proiectivă Testul Familiei;
 Testul Proiectiv Lăbuţă Neagră;
V. Descrierea succintă a componentelor supuse evaluării
 Aparenţă şi modalitate de relaţionare
Este opoziţionist, nu doreşte să rămână în încăpere cu evaluatorul., nu manifestă deschidere şi
nu se conformează sarcinilor primite. Stă ascuns după mama lui.
 Senzorial-perceptiv şi motric
Nu prezintă tulburări de percepţie sau de motricitate.
 Limbaj şi comunicare
Vocabularul dezvoltat conform cu vârsta, nivel bun de înţelegere al sensului cuvintelor, flux
ideo-verbal coerent.
 Imaginaţie
Chiorean Nicola Dafina Cabinet Individual de Psihologie
Cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din România
Cod înregistrare RUP: 1IL6886
Cod personal: 19285
CIF: 36772540
Urziceni, Str. Muncii, Nr. 2, Bl. 117, Sc. B, Ap. 2, Ialomiţa
Tel: 0762328050

Imaginaţia este prezentă atât cea de tip creativ cât şi cea de tip reproductiv.
 Afectivitate
Instabilitate emoţională, toleranţă scăzută la frustrare, aspect îngrijit, exprimă furie.
 Deprinderi de autoservire
Deprinderi de autoservire bine dezvoltate.
 Comportament social
Nu relaţionează, refuză contactul social cu străinii. De asemenea, prezintă dependenţă de
persoana familiară.
Evaluarea psihologică din perspectiva emotional-comportamentală a lui Andrei a evidenţiat
următoarele aspecte:

 Confuzie la nivel de apartenenţă a sistemului familial, se identifică nevoia de îngijire şi


afecţiune din partea ambelor figuri materne şi paterne. Nesatifacerea nevoilor primare,
lipsa de prezenţă, de afectivitate şi susţinere a figurii materne se relevă din testele
proiective.
 Simte nevoia de armonie familială, de schimbare a mediului, de activitate şi de
siguranţă. Retrăieşte puternic sentimentul de teamă de abandon şi sentimentul de
pericol.
 Resimte exculderea, devalorizează familia de origine şi ca urmare recurge la imaginaţie
refuzând realitatea.
 Este conştient de conflictele existente în familie şi le exprimă atât la nivel verbal cât şi la
nivel smbolic.
 Tendinţa de autodepreciere şi autodevalorizare, precum şi temerile de abandon, de
pericol şi de respingere îl pot determina să adopte un comportament evitant, aparent
adaptativ, cu tendinţa de a trăi într-o lume imaginară şi de a anihila realitatea, de
asemenea poate adopta un comportament depresiv.
 Se constată şi anumite pulsiuni agresive, orientare spre sine şi spre ceilalţi, dominanţă
emoţională, blocaj emoţional, accent pe trecut, regresie, sentimente de inadecvare,
nesiguranţă, nevoia de echilibru, de fundaţii solide şi de afi acceptat.
Raportat la trebuinţele sale actuale, Andrei resimte următoarele:

 Necesitatea de a se asigura că figurile parentale îi vor satisfice nevoile primare, că îl vor


accepta şi-i vor oferi afecţiunea şi siguranţa de care Andrei are nevoie.
Chiorean Nicola Dafina Cabinet Individual de Psihologie
Cabinet psihologic autorizat de Colegiul Psihologilor din România
Cod înregistrare RUP: 1IL6886
Cod personal: 19285
CIF: 36772540
Urziceni, Str. Muncii, Nr. 2, Bl. 117, Sc. B, Ap. 2, Ialomiţa
Tel: 0762328050

 Nevoia de integrare şi armonizare la nivel familial. Simte teama abandonului şi a


excluderii.
VI. Concluzii şi recomandări
În urma evaluării psihologice se poate concluziona că Andrei a dezvoltat o anxietate de
separare, insecuritate majoră, neîncredere, opoziţionism datorită inexistenţei unor reguli clare
şi concise. De asemenea prezintă furie şi agresivitate, identificare cu mama, sentimente de
inutilitate, inferioritate, sentimente de inadecvare, de frică socială, .
În actualul sistem familial are tendinţa de a refuza realitatea, de a devaloriza membrii genitori şi
de a-şi crea un sistem familial imaginar care-i poate satisfice nevoile.
Pentru a reduce astfel de stări, este recomandat:
 Desensibilizarea;
 Implementarea unor reguli şi consecvenţa adulţilor din viaţa lui Andrei;
 Susţinere emoţională atentă şi flexibilă din partea persoanelor adulte;
 Timp de calitate construit între Andrei şi mama sa;
 Crearea unui climat familial armonios şi călduros, stabil şi suportiv care să permit
securizarea copilului;
 Consilierea mamei în vederea rezolvării conflictului cu tatăl lui Andrei.
Se recomandă înscrierea lui Andrei într-un program de consiliere psihologică, program care
vizează dezvoltarea emoţională şi creşterea stimei de sine. De asemenea, se recomandă
consilierea mamei.