Sunteți pe pagina 1din 2

Mesajul Sfântului Părinte Paul al VI-lea adresat guvernanților

1. În acest moment solemn, Noi, Părinții celui de-al XXI-lea Conciliu ecumenic
al Bisericii Catolice, în clipa despărțirii noastre după patru ani de rugăciuni și
de lucrări, având conștiință deplină de misiunea noastră față de omenire ne
adresăm cu respect și cu încredere celor care țin în mâinile lor destinul
oamenilor pe acest pământ, tuturor depozitarilor puterii temporale.

2. Proclamăm cu glas tare: noi dăm cinste autorității voastre și suveranității


voastre; noi respectăm funcția voastră; noi recunoaștem legile voastre drepte;
noi îi stimăm pe cei care le fac și pe cei care le aplică. Însă avem să vă spunem
un cuvânt sacru și iată-l: numai Dumnezeu este mare. Numai Dumnezeu este
începutul și sfârșitul. Numai Dumnezeu este izvorul autorității voastre și
fundamentul legilor voastre.

3. Vă revine vouă să fiți pe pământ promotorii ordinii și ai păcii dintre oameni.


Dar nu uitați: Dumnezeu, Dumnezeul cel viu și adevărat, este Tatăl oamenilor.
Și Cristos, Fiul său veșnic, care a venit să ne spună asta și să ne învețe că noi
toți suntem frați. El este marele artizan al ordinii și al păcii pe pământ, pentru
că el este cel care conduce istoria umană și care e unicul ce poate să inducă
inimile să renunțe la patimile perverse care generează războiul și durerea. El e
cel care binecuvântează pâinea omenirii, care sfințește munca sa și suferința
sa, care-i dăruiește bucurii pe care voi nu le puteți da și o întărește în durerile
pe care voi nu le puteți consola.

4. În cetatea voastră pământească și temporală el construiește în mod


misterios cetatea sa spirituală și veșnică, Biserica sa. Și ce anume vă cere vouă
această Biserică, după aproape două mii de ani de vicisitudini de tot soiul în
relațiile sale cu voi, Puteri ale pământului; ce anume cere astăzi? V-a spus într-
unul dintre textele sale principale ale acestui Conciliu: nu vă cere altceva decât
libertatea. Libertatea de a crede și de a predica credința sa, libertatea de a-l
iubi pe Dumnezeul său și de a-l sluji, libertatea de a trăi și de a duce oamenilor
mesajul său de viață. Nu vă temeți de ea: ea este după imaginea Învățătorului
său, a cărui acțiune misterioasă nu dăunează prerogativelor voastre, ci vindecă
întregul uman de caducitatea sa fatală, îl transfigurează, îl umple de speranță,
de adevăr și de frumusețe.

5. Lăsați-l pe Cristos să exercite această acțiune purificatoare asupra societății!


Nu-l răstigniți din nou: ar fi sacrilegiu, pentru că este Fiul lui Dumnezeu; ar fi
sinucidere, pentru că este Fiul Omului. Și pe noi, slujitorii săi umili, lăsați-ne
să răspândim pretutindeni fără piedici „vestea cea bună” a Evangheliei păcii,
pe care am meditat-o în timpul acestui Conciliu. Popoarele voastre vor fi
primii beneficiari, pentru că Biserica formează prin voi cetățeni leali, prieteni
ai păcii sociale și ai progresului.

6. În această zi solemnă în care se încheie adunarea celui de-al XXI-lea


Conciliu ecumenic al său, Biserica vă oferă cu glasul nostru prietenia sa,
serviciile sale, energiile sale spirituale și morale. Ea vă adresează vouă tuturor
mesajul său de salut și binecuvântare. Primiți-l, așa cum vi-l oferă ea, cu inimă
bucuroasă și sinceră, și duceți-l la toate popoarele voastre!