Sunteți pe pagina 1din 33

DIAGNOSTICAREA INTERNA A FIRMEI

S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L


INTRODUCERE

Preocupările legate de perfecţionarea metodelor şi tehnicilor teoretice şi practice de


management sunt determinate de creşterea complexităţii proceselor şi fenomenelor la nivel micro
şi macroeconomic. Schimbările rapide, turbulenţele crescânde din economie şi societate,
schimbările de atitudine ale consumatorilor precum şi existenţa unei puternice competiţii globale
fac ca abordarea organizată a identificării avantajelor competitive să fie o necesitate mai presantă
ca oricând.
Avantajul competitiv, definit ca fiind ansamblul acelor activităţi pe care întreprinderea le
execută mai bine comparativ cu firme concurente în condiţiile menţinerii (respectării) criteriilor
de performanţă, rezultă din integrarea în funcţionare a mai multor domenii funcţionale şi presune
existenţa unui sistem informaţional complex, menit să asigure o vedere globală asupra
funcţionării sistemului. În derularea eficientă a ciclurilor informare – decizie – acţiune un rol
important îl are mecanismul de control realizat prin intermediul analizei sistemului aflat sub
observaţie.
Astfel am elaborat lucrarea de licenţă cu titlul „Analiza diagnostic a firmei S.C. CRIS-
TIM PRODCOM S.R.L. Structura acestei lucrări se bazează pe existenţa a patru capitole după
cum urmează.
Primul capitol se numeşte „Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate
profesională în cadrul unei întreprinderi”. Astfel în contextul tot mai complicatelor relaţii între
unităţile economice şi mediu, incertitudinea şi riscul au dimensiuni din ce în ce mai mari şi o
frecvenţă tot mai mare de apariţie. Acestea fac ca procesul decizional să fie tot mai complex iar
costul greşelilor să fie în continuă creştere, fapt pentru care analiza diagnostic este vitală pentru
orice companie.
Cel de-al doilea capitol realizează prezentarea firmei Cris-Tim, care este una dintre cele
mai cunoscute companii din piaţa de mezeluri din România. Este o afacere care a crescut şi s-a
dezvoltat datorită pasiunii şi entuziasmului Cristinei şi Radu Timiş.
Filozofia Cris-Tim se învârte în jurul a câtorva concepte cheie: familie, calitate,
seriozitate şi creativitate. Soţii Timiş au considerat intodeanuna angajaţii şi clienţii Cris-Tim ca o
extensie a familiei lor, iar deciziile de business care le-au luat până acum reflecta acest lucru.
Elementul de bază al lucrării, îl constituie diagnosticarea situatiei firmei S.C. CRIS-TIM
PRODCOM S.R.L. care formează capitolul trei. Analiza-diagnostic reprezintă o investigare de
ansamblu a firmei şi a componentelor sau domeniilor sale de activitate.
Scopul acestei investigări îl reprezintă identificarea punctelor forte şi slabe ale acestora,
evidenţierea cauzelor care le-au generat şi formularea de recomandări strategico – tactice privind
valorificarea punctelor forte şi atenuarea punctelor slabe, precum şi a impactului lor asupra
activităţii firmei.În final, sunt expuse concluziile studiului şi câteva propuneri referitoare la firma
Cris-Tim.
PREZENTAREA FIRMEI S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L.

1. Scurt istoric

Ca multe din poveştile de succes cu adevărat remarcabile şi istoria Cris-Tim are


începuturi modeste: un magazin mic ce vindea produse alimentare, înfiinţat în 19911.La inceput a
funcţionat într-un chioşc din cartierul bucureştean Militari, de 12 m2, iar cei doi soţi Timiş erau
singurii angajaţi. Grupul Cris-Tim s-a dezvoltat în timp şi reprezintă o forţă susţinută de toate
companiile sale membre:
 Compania Cristim 2 Prodcom: logistică si vânzări.
 Compania Recunostinţa Prodcom Impex: 3 fabrici la Filipeştii de Pădure,in judeţul
Prahova,cu peste 800 de angajaţi.
 Compania Impex Cris-Tim: lanţ de magazine proprii Cris-Tim şi sectia de producţie
de catering.
 Compania Eco-Farm: patru ferme pentru creşterea porcilor,a bovinelor,a ovinelor,o
fermă piscicolă,precum şi o fermă de culturi vegetale pe o suprafaţă de 1500 ha.
 Compania Sensconstruct: dezvoltare imobiliara si constructii.
Iată care sunt punctele cheie ale evoluţiei Cris-Tim de până acum2:
 1992 – primul chioşc de 12 mp.
 1994 – prima făbricuţă care producea doar 2 tone pe zi.
 1997 – angajează primii doi agenţi de vânzări care utilizau două maşini second hand
 1998 – o nouă fabrică cu o capacitate de 20 tone pe zi.
 2000 – primele două centre de distribuţie în ţară, la Iaşi şi la Craiova.
 2002 – lansarea mărcii Salam Săsesc, care a ajutat să devină cel mai apreciat şi mai
cunoscut producător de mezeluri; extinderea afacerii cu propria fermă de animale şi
cu ferma de culturi vegetale.

1
http://www.cristim.ro/ro/despre-noi/istoric-cris-tim.html
2
Idem
 2003 – construirea o nouă fabrică pentru mezeluri crud-uscate, cele mai nobile
produse din industria cărnii.
 2004 – cea mai bună distribuţie din industria cărnii.
 2005 – construirea a două fabrici noi, în care se produc şuncă şi specialităţi.
 2006 – lansarea de produse în ambalaje inovatoare: Fresh Box, Ideal Pack, Safe Pack
 2007 – implementarea unei soluti de ambalare a salamurilor fiert-afumate, inovativa
pentru consumator, denumită Gust +.
 2008 – continuarea printr-o campanie naţională de vânzări, cu un mecansim inovator
în industria de mezeluri.
 2009 – restructurarea şi eficientizarea afacerii.
 2011 – introducerea unei noi inovaţii: Tehnologia de Înaltă Presiune; cumpărarea
brandului Matache Macelaru.

2. Misiune și valori

Numele mărcii este alcătuit din alăturarea a două abrevieri:”Cris” si “Tim”, provenind
de la prenumele, respectiv numele directorului acestei companii. Marca Cris-Tim este însoţită de
o emblemă ce are rolul de a-i conferi o valoare simbolică.
S-a adoptat un logo iconografic reprezentat de o imagine specifică obiectului său de
activitate. Acesta este alcătuit din numele mărcii redactate cu majuscule albe pe fondul rosu,
alături de imaginea a doi copii încântaţi de prezenţa unui coş de mezeluri Cris-Tim.

Figura 2.2.1. Logo Cris-Tim


Sursa: http://www.cristim.ro/ro/despre-noi.html
Imaginea transmite consumatorului siguranţa unei calităţi destinate oricărui tip de
consumator,inclusiv copiilor. Sunt alese culori vii, imaginea fiind încadrată pe un fundal verde,
sugerând sănătate, energie si poftă de viaţă. Acest logo a căpătat o valoare specifică în mintea
consumatorului, el evoluând odată cu marca pe care o reprezintă.
Sloganul companiei ”Iţi place sa mănânci sănătos” ne duce cu gândul că marca Cris-
Tim este solidară cu consumatorii săi preocupaţi de alimentaţia sănătoasă.

Figura 2.2.2. Viziune, misiune, valori Cris-Tim

Sursa: http://www.cristim.ro/ro/despre-noi.html

În toţi aceşti ani de activitate,Cris-Tim a avut forţa şi viziunea de a se dezvolta şi de a-şi


îmbunătăţi permanent serviciile,devenind astfel un partener de talie europeană.Serviciile firmei
aduc un plus de continuitate produselor şi certifică valorile mărcilor proprii sau ale furnizorilor şi
duc mai departe toate aceste calităţi către consumatorul final prin clienţii Cris-Tim,servind
totodată valoarea serviciilor acestora.
3. Obiect de activitate

Obiectul de activitate al firmeieste reprezentat deComert cu ridicata al cărnii și


produselor din carne. Mezelurile Cris-Tim sunt produse în 3 fabrici specializate, la Filipeştii de
Pădure. În fabricile sale, liniile de producţie sunt proiectate după cele mai noi standarde
europene.
În prezent firma are un parteneriat la nivel de producţie cu o filială a Danish Crown, unul
dintre cei mai mari producători de carne de porc din Europa şi unul dintre furnizorii importanţi de
materie primă ai CrisTim. Astfel grupul CrisTim este format din 5 linii de business, respectiv:
 Mezeluriready meal (Recunoştinţa şi CrisTim 2 ProdCom),
 reţeaua de magazine Cris-Tim (CrisTim Impex),
 ferma (Eco-Ferm),
 construcţii (Subconstruct).
Compania îşi asigură materia primă aproape în totalitate din importuri,fermele proprii de
porci şi vaci acoperind doar 5% din necesarul pentru procesare,deoarece pe plan local trebuie
rezolvată problema subvenţiilor din această industrie.
Grupul îşi asigură materia primă aproape în totalitate din importuri,fermele proprii de
porci şi vaci acoperind 5% din necesarul pentru procesare. În peste 10 ani de activitate, Cris-Tim
a urcat treptat până a juns in vârf.
Deţinând 4 fabrici specializate care asigură capacităţi de producţie de 160-170
tone/zi,Cris-Tim este astăzi lider pe piaţa mezelurilor,cu un numar total de 2800 angajaţi,la
nivelul întregului grup de companii. Cris-Tim dispune de cele mai noi tehnologii din domeniu. În
fabricile sale, liniile de producţie sunt proiectate după cele mai noi standarde europene.
Cris-Tim are cel mai modern laborator fizico-chimic din ţară, laborator în care s-a
investit un milion de euro. Datorită renumelui câstigat în timp, marca Cris-Tim este asociată cu
siguranţă, calitate, standarde ridicate prezentă în toate tipurile de magazine,de la hypermarket-
uri, supermarket-uri, magazine de mezeluri şi până la magazinele de cartier.
DIAGNOSTICAREA SITUAȚIEI FIRMEI S.C. CRIS-TIM PRODCOM
S.R.L.

1. Analiza diagnostic a domeniului financiar

Necesitatea cunoaşterii situaţiei economice S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L.în


vederea elaborării şi implementării ulterioare a strategiei, implică folosirea mijloacelor de
investigare ale analizei economico-financiare.
Documentele ce servesc drept sursă pentru informaţiile financiare utilizate în cadrul
acestei analize sunt:bilanţul contabil, document încheiat la sfârşitul exerciţiului financiar, ale
cărui capitole, categorii şi posturi conţin valorile nete ale elementelor patrimoniale alături de
contul de rezultate, în care sunt regrupate veniturile şi cheltuielile, în funcţie de caracterul
activităţii firmei.

Tabelul - Analiza indicatorilor din bilant in perioada 2008 - 2012

INDICATORI DIN RON


BILANT Anul 2008 Anul2009 Anul2010 Anul2011 Anul2012
Total active imobilizate 17.590.827 13.366.030 20.408.431 31.624.940 24.915.586
Total active circulante 54.278.253 68.406.560 60.963.447 61.589.768 68.565.125
Stocuri 3.447.102 5.174.325 5.488.304 7.394.110 8.748.226
Casa si conturi 3.719.376 7.849.734 2.488.129 3.512.588 3.879.964
Creante 47.111.775 55.382.501 50.854.335 50.573.802 55.325.785
Capitaluri total N/A 2.317.055 9.352.733 12.831.687 N/A
Capital social 35.040 35.040 38.370 38.370 38.370
Provizioane N/A N/A N/A N/A N/A
Datorii total 73.601.692 79.757.713 72.335.668 80.595.976 92.725.106

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

Din tabelul de mai sus se poate observa o crestere a datoriilor de la 73.601.692 RON in
2008 la 92.725.106 RON in 2012, adica cu 19.123.414 RON mai mult.
Tabelul - Analiza indicatorilor din contul de profit si pierdere in perioada 2008 - 2012

INDICATORI DIN RON


CONTUL DE PROFIT
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
SI PIERDERE
Cifra de afaceri 325.319.030 332.715.604 324.085.031 289.090.147 280.193.191
Total venituri 349.702.215 336.088.804 325.415.615 291.077.624 280.983.792
Total cheltuieli 356.396.195 331.699.527 320.574.692 286.588.433 289.666.267
Profit brut -6.693.980 4.389.277 4.840.923 4.489.191 -8.682.475
Profit net -6.693.980 3.942.336 2.946.771 2.979.569 -8.682.475

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

340
332.72
330
324.09
320
325.32
310

300
289.09
290
280.19
280

270

260

250
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Figura -. Evolutie Cifra de Afaceri (2008-2012)


Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

Dupa cum se poate observa in figura 3.1.1. cifra de afacei a scazut considerabil din 2008
pana in 2012. Cea mai mare pondere a avut-o in anul 2009, iar de atunci se afla intr-o continua
scadere.
100
90 92.73

80 79.76 80.6
73.6 72.34
70
60
50
40
30
20
10
0
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Figura -Evolutie Total Datorii (2008-2012)


Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

Dupa cum se poate observa in figura 3.1.2. datoriile au crescut considerabil din 2008 pana
in 2012. Cea mai mare pondere au avut-o in anul 2012.

6 4.84
4.39
4.49
4

0
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012
-2

-4

-6
-6.69
-8
-8.68
-10

Figura - Evolutie Profit Brut (2008-2012) (%)

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/
2
1.32 1.49 1.55

0
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

-1

-2 -2.06

-3 -3.1

-4

Figura - Marja de Profit Brut (%)

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

De asemenea, dupa cum se poate observa in figura 3.1.4. marja de profit a scazut
considerabil comparand anul 2008 cu anul 2012. Insa din 2008 pana in 2011 s-au inregistrat
cresteri considerabile insa anul 2012 a ajuns la un numar de -3.1.

Tabelul - Indicatori de eficienta a activitatii operationale in perioada 2008 - 2012

INDICATORI DE EFICIENTA A Anul Anul Anul Anul Anul


ACTIVITATII OPERATIONALE 2008 2009 2010 2011 2012
Viteza rotatie stocuri (zile) 3,8676 5,6764 6,1812 9,3357 11,3961
Viteza incasari creante(zile; corectat cu TVA19%) 44,4187 51,0558 48,1299 53,6585 60,5642
Viteza de rotatie total active (nr de ori) 4,1841 5,9672 3,5444 2,5485 3,7216

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/
Analiza diagnostic a domeniului comercial

Portofoliul lor de produse conţine3:


1) Matache-Macelaru (Salam Ţărănesc, Salam Victoria, Salam de Casă Extra, Salam de
Vară, Muşchi Ţigănesc, Muşchi filet, Pastramă de porc, Kaiser, Kaiser din pulpă,
Ciolan afumat, Şuncă Praga, Parizer Ţărănesc cu Şuncă, Cremwursti afumaţi cu piept
de pui, Cârnaţi Cabanos, Cârnaţi Ţărăneşti, Cârnaţi Olteneşti, Cârnaţi de casă, Cârnaţi
grătar, Cârnaţi Rozmarini. Mici, Tobă).
2) Salamuri:
a) Salamuri Fiert-afumate (Salam de Şuncă Ţărănesc, Salam Ţărănesc de Casă
Extra, Salam Ţărănesc de Porc, Salam Turist Extra, Salam Italian Extra, Salam
de Casă Extra, Salam de Vară Extra, Salam de Porc Extra, Salam Victoria,
Salam Rustic Extra, Salam Pikant Extra, Salam cu Şuncă, Salam Ardelenesc
Extra, Salam Săsesc, Salam Săsesc cu Piper Verde, Mini Salam Săsesc Pikant,
Salam Haiducesc, Salam Uscat).
b) Salamuri Crud-uscate (Salam Napoli, Salam Bănăţean, Salam Pontic, Salam
Chorizo, Salam Sinaia, Salam Potcoavă, Salam Ardelenesc, Salam Milano)
3) Specialităţi (Bacon, Muşchi Sinaia, Costiţă Afumată Extra, Muşchi File Afumat,
Muşchi Azuga, Muşchi Azuga Extra, Muşchi Azuga Neafumat, Muşchi Ţigănesc,
Muşchi Ţigănesc Extra, Muşchi Ţigănesc Neafumat, Kaizer Afumat, Pastramă
Haiducească, Specialitate Piept de Pui Galinia, Ceafă Afumată, Sunculita Ţărănească
Afumată, Cureluşă muşchi de vită uscat, Jambon, Specialitate piept de pui cu piper
verde, Pastramă de pui afumată, Pastramă de oaie afumată, Piept de pui afumat extra,
Specialitate canadiană).
4) Cremwursti (Cremwursti Polonezi, Cremwursti, Cremwursti Porc Extra, Cremwursti
cu Piept de Pui, Cremwursti cu Pui şi Caşcaval, Cremwursti Piept de Pui Galinia,
Cremwursti cu Pui, Cremwursti speciali cu piept de pui).
5) Parizere (Parizer Ţărănesc de Porc, Parizer Ţărănesc cu Pui, Parizer Afumat, Mâni
Parizer Porc, Parizer cu Pui, Parizer cu Şuncă, Parizer curcan, Parizer porc, Mini
parizer cu pui, Galinia parizer cu piept de pui).

3
http://www.cris-tim.ro/ro/produse.html
6) Cârnaţi (Cârnaţi Cabanos Extra, Cârnaţi Olteneşti Extra, Cârnaţi Speciali de Casă,
Cârnaţi Olteneşti, Cârnaţi de Porc, Cârnaţi Plescoi, Cârnaţi de Casă cu Caşcaval,
Cârnaţi Semiafumaţi, Cârnăciori Picanţi, Cârnaţi pentru Grătar, Cârnaţi Cabanos,
Splendido cârnaţi sticks, Splendido cârnaţi stick picanţi, Cârnaţi de casă afumaţi).
7) Şuncă (Şuncă Praga, Şuncă Presată, Şuncă cu Pui, Şuncă Curcan, Şuncă Piept de Pui
Galinia, Family Şuncă).
8) Diverse (Guşă Afumată, Slănină Afumată, Mici extra, Pastă mici extra congelată,
Tobă vid, Lebăr, Caltaboş, Scăricică Afumată, Slănină extra).
9) Pateuri (Pate cu Pui, Pate Extra).
10) Vegetale (Produs vegetal tartinabil, Produs vegetal tartinabil cu Ceapă Verde, Produs
vegetal tartinabil cu Ciuperci, Produs vegetal tartinabil cu Măsline, Produs vegetal
tartinabil cu ardei, Aperitiv Vegetal Fin cu Legume, Aperitiv Vegetal Fin cu Ardei,
Aperitiv Vegetal Fin cu Măsline, Aperitiv Vegetal Fin cu Ciuperci, Aperitiv Vegetal
cu Ardei, Aperitiv Vegetal cu Măsline, Aperitiv Vegetal cu Ciuperci, Grill Vegetal,
Mic Dejun Vegetal, Burger Vegetal, Aperitiv Vegetal).
11) Forzoso (Şuncă Piept Pui Forzoso 300g, Cârnaţi Pui Forzoso 290g, Cremwursti
Forzoso 280g, Cremwursti Pui Forzoso 280g, Cremwursti Pui şi Caşcaval Forzoso
280g, Ruladă de Curcan Forzoso, Salam de curcan Forzoso, Salam cu şuncă şi
caşcaval Forzoso, Cârnaţi de pui Forzoso).

Cris-Tim este prezentă în toate canalele de distribuţie. Revânzătorul mezelurilor Cris-Tim


are posibilitatea să achiziţioneze produsele din trei canale de distribuţie care-i sunt dedicate, la
care se adaugă exportul.
Cei mai mulţi clienţi ai firmei fac parte din categoria angrosiştilor, aceştia reprezentând
60% din totalul clienţilor lor. Aproximativ 90% din aceastǎ cantitate este preluatǎ de 12
angrosişti, care reprezintǎ clienţii principali ai întreprinderii.
Astfel distribuţia este asiguratǎ pe întreg teritoriul ţǎrii. Prin canalele scurte de distribuţie
a produselor sale, Cris-Tim vine în contact direct cu un segment important de consumatori care îi
permite să se adapteze în mod flexibil la cererea de pe piaţă. Canalele lungi sunt realizate cu
ajutorul distribuitorilor autorizaţi prin următoarele tipuri de magazine: hypermarket, supermarket,
minimarket şi magazine alimentare.
Astfel spus, canalele de distribuţie practicate de Cris-Tim, în funcţie de lungimea
acestora sunt:
 canal scurt sau direct:

Cris-Tim Consumatori finali (individuali si/sau colectivi)

 canal indirect nivel 1:

Cris-Tim Magazine de desfacere cu Consumatori finali


amanuntul (individuali si/sau colectivi)
 canal indirect nivel 2:

Societatea Magazine de Consumatori finali


Cris-Tim comerciala desfacere cu (individuali si/sau colectivi)
cu ridicata amanuntul

Tabelul - Magazinele cu care colaboreaza Cristim

TIP DE MAGAZIN NUMELE MAGAZINULUI


Billa, Carrefour Express, Ethos, Fidelio Supermarket,
Supermarket Gmarket, MegaImage, MiniMax Discount, Oncos, Penny
Market, Plus, Spar, Flux
Auchan, Carrefour, Corra, Kaufland, Pennz Market XXL,
Hypermarket
Pic, Profi, Real, Spar
Cash&Carry Metro, Selgros
Magazin propriu CrisTim

Sursa: datele au prelucrate cu ajutorul site-ului: http://www.cristim.ro/ro/despre-noi.html

STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE UTILIZATĂ LA CRIS-TIM

Principalele obiective ale firmei Cris-Tim, în ceea ce priveşte politica de distribuţie sunt:
exportul produselor proprii şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene şi creşterea rentabilitǎţii
distribuţiei.
Ținând cont de clasificarea strategiilor de distribuție, Cris – Tim deține următoarele
strategii de distribuție, pe care vi le vom prezenta în rândurile ce urmează.
În primul rând, în funcție de dimensiunea canalelor de distribuție, strategiile adoptate
sunt:
Strategia distribuției prin canale scurte– este pentru detailiştii cu comenzi foarte mari,
pentru care este mai avantajos să colaboreze direct cu producătorul. Pentru aceşti clienţi Cristim
are un plan de deservire pe bază de calendar. Cristim Cash&Carry creează condiţii speciale şi
avantajoase de plată pentru detailiştii ce achiziţionează produsul în cantităţi mari. Punctele de
lucru Cash&Carry sunt o alternativă pentru cei ce cumpără în cantităţi mari dar nu folosesc
canalul direct deoarece nu au un plan de aprovizionare constant. Fiecare punct Cash & Carry are
magazine în care va fi prezent şi noul produs ce va fi comercializat în regim en-gros.
In acest moment, reteaua Cash & Carry Cris-Tim cuprinde un numar de 12 puncte de
lucru, raspandite la nivel national, in urmatoarele locatii: Antrefrig 1, Antrefrig 2, Malimp,
P.G.B, Antrefrig, Iuliu Maniu toate şase Bucuresti, apoi în Ploieşti, Buzau, Pitesti, Ramnicu
Valcea, Galati, Craiova.
Strategia distribuției prin canale lungi - prin canalul hypermarketurilor Cris-Tim se
adreseaza cu game extinse de produse clienţilor pretenţioşi, dispuşi să aleagă nu numai pe
criteriul preţului şi calităţii, ci şi al diversităţii. Astfel, compania atinge toate segmentele de venit,
educaţie sau preferinţe oferind fiecăruia posibilitatea alegerii produsului dorit.
Clientul care achiziţionează mezelurile Cris-Tim din magazinele Metro şi Selgros
beneficiază de o mare varietate de produse Cris-Tim, de preţuri speciale, de promotii periodice.
Aici întâlnim și strategia în privința HoReCa(hoteluri,restaurante,catering)4. Cris-Tim
fiind principalul furnizor de mezeluri pentru hotelurile de 4* şi 5* din capitală, dar şi în celelalte
zone ale ţării. În ceea ce priveşte lanţurile de restaurante compania are contracte încheiate cu
diverse lanţuri de restaurante dintre care putem aminti: LaMama, City Grill, restaurantele Arcade,
Uptown etc.
Activitatea de catering a fost văzută ca o extensie pentru producerea şi comercializarea de
mezeluri şi treptat, datorită evoluţiei bune, a devenit linie de business individuală în cadrul
companiei Cris-Tim.
În funcție de intensitatea distribuției sau gradul de acoperire a pieței vizat de către
întreprindere, avem strategia intensivăpentru a asigura disponibilitatea produsului în cât mai
multe locuri posibile.

4
www.wall-street.ro
CrisTim are o reţea de magazine (fresh market) proprii ce este dezvoltată mai ales în
Bucureşti, însă care se află într-un proces de extindere la nivel naţional oferind produse necesare
consumului zilnic la calitate ireprosabilă5.Acest gen de magazine se adresează în mod special
cumpărătorului zonal şi vizează cumpărăturile cu frecvenţa ridicată. Avantajul il constituie timpul
redus acordat cumpărăturilor.
Iar pentru zonele limitrofe Bucurestiului se foloseşte distribuţia selectivǎ. Putem vorbi şi
de o distribuţie exclusivǎ pe zone geografice in funcție de locațiile partenerilor de distribuție.
În funcție de gradul de comunicare a producătorului cu membrii canalului, s-au
dezvoltat:
Strategia de presiune („push”): prin intermediul discounterelor, compania se adresează
direct distribuitorilor cu care are contracte. Totodata, prin nivelul de acoperire, cu precădere al
oraşelor mici, discounterele contribuie semnificativ la îmbunătăţirea distribuţiei la nivel naţional.
Strategia de aspirație („pull”): marca Cris-Tim este însoţită de o emblemă ce are rolul
de a-i conferi o valoare simbolică. S-a adoptat un logo iconografic reprezentat de o imagine
specifică obiectului său de activitate. Acesta este alcătuit din numele mărcii redactate cu
majuscule albe pe fondul rosu, alături de imaginea a doi copii încântaţi de prezenţa unui coş de
mezeluri Cris-Tim. Imaginea transmite consumatorului siguranţa unei calităţi destinate oricărui
tip de consumator,inclusiv copiilor.
Sunt alese culori vii, imaginea fiind încadrată pe un fundal verde, sgerând sănătate,energie
si poftă de viaţă. Acest logo a căpătat o valoare specifică în mintea consumatorului,el evoluând
odată cu marca pe care o reprezintă. Sloganul companiei ”Iţi place sa mănânci sănătos” ne duce
cu gândul că marca Cris-Tim este solidară cu consumatorii săi preocupaţi de alimentaţia
sănătoasă.
În funcție de posibilitatea sistemului de distribuție de a se adapta rapid la
schimbările mediului (flexibilitatea sistemului) avem strategia privind distribuita produselor in
strainatate.
Cris-tim distribuie produsele în străinătate prin canal direct.Vânzarea directă permite
comunicarea directă dintre firmă şi cumpărător,eliminând eventualele incertitudini,iar agentul de
vânzare poate să transmită mesajul în funcţie de nevoile personale ale clienţilor,adaptandu-şi
oferta la cerere.

5
www.bloombiz.ro
De asemenea prin vânzare directă,Cris-Tim dă posibilitatea de negociere în mod direct a
preţului,modul de livrare sau reducerile pe care aceasta este dispusă să le acorde şi monitorizarea
mai bună a reacţiei clienţilor asupra produselor sale.
Distribuţia produselor în străinătate se face printr-o reţea proprie de agenţi de vânzare,atent
aleşi după criterii bine stabilite de firmă,utilizând propriile maşini,astfel încât produsele să ajungă
în condiţii optime la consumatori.
La Cris-Tim activitatea de distribuţie este realizatǎ de birourile de desfacere şi marketing.
Procesul de distribuţie începe cu încheierea unui contract comercial de vânzare-cumpǎrare între
firmǎ şi beneficiar, din care rezultǎ drepturile şi obligaţiile pǎrţilor contractante.
Ca parte integratǎ a programului de marketing al întreprinderii, programul de distribuţie
asigură personalului din acest departament libertatea de a-şi desfǎşura activitatea, dar şi
analizarea, controlul pentru a veni în întâmpinarea obiectivelor întreprinderii.
Cris-Tim este prima opţiune a clenţilor speciali când este vorba de parteneriate pe termen
mediu şi lung.Cris-Tim a trecut testul clienţilor speciali şi la acest moment este liderul pietei pe
acest canal de vânzare.Dezvoltarea de marcă proprie reprezintă o zonă de interes strategic pentru
acest tip de clienţi.În acest context Cris-Tim este principalul furnizor de marcă proprie pentru
aceste reţele.
“Între partenerii strategici pe care îi are Cris-Tim putem aminti: Metro Cash&Carry,
Selgros, Carrefour, Real, Cora, Billa, Penny, Pludi, Interex, MiniMax.”6
Principalii furnizori de materie primă sunt firme din spaţiul European7 printre care:
Danish Crown din Germania, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din Europa şi
unul dintre furnizorii importanţi de materie primă ai Cris-tim; Francexport, I.V.France şi Sofrana
din Franţa,precum şi Tamaco Internaţional din Danemarca.
Principalii concurenti ai Cris-Tim sunt: Angst, Tabco-Campofrio, Aldis Calarasi,
Ifantis sau Caroli, care a preluat recent Gourmet8.

6
www.cristim.ro
7
www.fabricadecarne.ro
8
http://www.zf.ro/companii/cris-tim-piata-neagra-ne-mananca-din-incasari-si-profit-2964710/
Analiza diagnostic a domeniului tehnic și tehnologic

Cris-Tim este prima companie din România care a introdus tehnologia de procesare
prin înalta presiune.Pentru acest sistem inovator ce garantează un grad înalt de calitate a
produselor, Cris-Tim a investit 4 milioane de euro, iar scopul final este acela de a dezvolta în
viitor produse fără E-uri.
Acest sistem inovator asigura produselor din carne prospeţime pentru un timp îndelungat.
Consumatorii de astăzi au nevoie de produse şi branduri care să le confirme alegerea cea mai
potrivită în raport cu aşteptările lor.
Tehnologia prin înalta presiune aplica un proces de conservare naturală a produselor
cu ajutorul apei. Produsele finite, ambalate în vid şi etichetate, sunt supuse unei presiuni la rece,
de 6.000 bari. Acest procedeu distruge toate bacteriile din interiorul ambalajului, fără să afecteze
celulă de carne, asigurând păstrarea calităţilor produselor pe întreaga lor perioadă de valabilitate.
Principalul efect al tehnologiei este acela de a ajuta la păstrarea prospeţimii produselor
mai mult timp, chiar şi pentru produsele care nu sunt tratate termic sau chimic. Asta înseamnă că
există posibilitatea scăderii nivelului de conservanţi şi aditivi din produsele procesate.

CARACTERISTICILE TEHNOLOGIEI DE PROCESARE PRIN ÎNALTA PRESIUNE

Procesarea prin înalta presiune presupune scufundarea produselor deja ambalate într-un
lichid (de regulă apă) în interiorul unui vas închis. Presiunea este creată fie prin pomparea de mai
mult lichid sau prin micşorarea dimensiunii vasului. Procesarea prin înalta presiune omoară
microorganismele prin distrugerea membranei celulare.
S-a observat că diferite tipuri de microorganisme au nevoie de diferite presiuni pentru a fi
neutralizate. Produsele din carne reprezintă o categorie în care această tehnologie este foarte utilă.
Mai întâi de toate implementarea ei nu presupune acreditare, formalităţile sunt puţine sau
inexistente şi nu trebuie modificate etichetele, pentru că nu se adăugă chimicale şi nu se modifica
textura sau gustul produsului.
S-a observat că o presiune de 6.000 bari este suficientă pentru distrugerea
microorganismelor fără o diferenţă sesizabilă în calităţile senzoriale ale produselor.
Nouă tehnologie HPP aplicată produselor Cris-Tim oferă:
1) Pentru consumatori:
 Produse proaspete şi sigure, cu înaltă valoare nutritivă;
 Un gust mai bun, care se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a
produsului;
 Nouă tehnologie este una modernă, de „conservare “naturală, asigura păstrarea
prospeţimii, a gustului, a valorilor nutri tionale, în condiţiile măririi termenului
de valabilitate al produse lor şi o păstrare a aspectului, conţinutului nutriţional
şi micro biologic al acestora (inactivarea agenţilor patogeni – E Coli, Listeria,
Salmonella etc).
2) Pentru retaileri:
 Un termen mai mare de valabilitate în condiţiile în care nu se modifica reţeta
produsului şi nu se adăugă conservanţi;
 Aspectul produsului e menţinut intact pe tot lanţul vânzării, păstrând
caracteristicile din momentul fabricaţiei;
 Simplificarea procesului de gestionare a stocurilor prin mărirea termenului de
valabilitate, oferind totodată consumatorilor produse proaspete şi de calitate
superioară pe o perioadă mai îndelungată.
Produsele Cris-Tim care beneficiază de această tehnologie sunt următoarele:
salamuri fiert-afumate, specialităţi, crenvurşti, cârnaţi.
Această nouă tehnologie aduce o îmbunătăţire radicală în eficient a procesului de vânzare.
Permite îndepărtarea oricărui produs al cărui ambalaj a fost deteriorat, imediat după finalizarea
procesului de ambalare.
Presiunea exercitată în cuva se distribuie uniform şi rapid dinspre lichid spre aliment şi,
datorită presiunii izostatice pe toate fetele ambajalului şi a continului de apă a produsului (care îl
face practic incompresibil), ambalajul îşi va păstra forma iniţială.
Chiar dacă impactul tehnologiei asupra termenului de valabilitate este similar cu cel al
prelucrării termice, efectele sunt diferite în sensul în care presiunea înaltă nu modifica în mod
sesizabil gustul produselor (exceptând cazurile în care este folosită pentru frăgezire sau marinare)
şi păstrează intactă celulă de carne.
Tendința liderului pieței de a merge în această direcție e dovedită de atenția pe care
compania a acordat-o în istoria sa pentru crearea de produse “ curate”, cum e gama pentru
copii “Forzoso”, cunoscută pentru conținutul diminuat de chimicale, combinat cu utilizarea de
materii prime de înaltă calitate (carne macră în locul șoricului și al grăsimilor animale).
Un argument în plus care vrea să ne convingă că Radu Timiș e primul mezelar român care
va câștiga războiul împotriva E-urilor, e motto-ul pe care milionarul îl folosește pentru business-
ul său: “Orice om care alege un produs Cris-Tim se așează, practic, la mine la masă, alături
de familia mea”9.
Noile produse Cris-Tim au la bază principii nutriţionale la cele mai înalte standarde
privind calitatea materiei prime. Acestea se încadrează în categoria „clean label", ceea ce
înseamnă că nu conţin aditivi sau conservanţi artificiali, iar ingredientele sunt uşor de recunoscut
de către toţi consumatorii, utilizându-se, pe cât posibil, metode tradiţionale de preparare, cu
procesare minimă.
Fluxul tehnologic este organizat pe 4 sectii direct procesatoare (mezeluri fiert-
afumate, specialitati, produse crud-uscate si transare-carmangerie) plus doua sectii adiacente
procesarii (receptie-depozitare-pregatire materii prime si feliere/ambalare produs finit).
Capacitatea de productie este de 150 tone/zi, iar echipamentele performante respecta
toate normele UE din domeniu. Se adauga un laborator de cercetare dotat cu cele mai
performante echipamente necesare analizelor fizico-chimice si microbiologice specifice.

Analiza diagnostic a domeniului resurselor umane

Conform tabelului, numarul angajatilor sub 30 de ani si intre 30-50 de ani a crescut in
comparatie cu numarul angajatilor peste 50 de ani. Ponderea cea mai ridicata a salariatilor intre
30-50 de ani a fost in anul 2008, astfel putandu-se dovedi priceperea si experienta salariatilor in
domeniul carmangeriei, in timp ce ponderea persoanelor tinere a crescut de la 21.61% in 2008 la
28.34% in 2012 (vezi tabelul 3.4.1.) . Aceasta intinerire a salariatilor face parte din strategia
societatii pe urmatorii 10 ani.

9
http://www.fabricadecarne.ro/cris-tim-mizeaza-pe-verde
Tabelul - Structura personalului pe categorii de varsta
Anul Categorii de varsta Cantitate
Persoane %
Sub 30 ani 193 21.61
2008 Intre 30-50 ani 489 54.76
Peste 50 ani 211 23.63
Total 893 100
Sub 30 ani 153 19.42
2009 Intre 30-50 ani 435 55.20
Peste 50 ani 200 25.38
Total 788 100
Sub 30 ani 153 19.15
2010 Intre 30-50 ani 435 54.44
Peste 50 ani 211 26.41
Total 799 100
Sub 30 ani 130 17.71
2011 Intre 30-50 ani 304 41.42
Peste 50 ani 300 40.87
Total 734 100
Sub 30 ani 189 28.34
2012 Intre 30-50 ani 224 33.58
Peste 50 ani 254 38.08
Total 667 100

Sursa: date prelucrate cu ajutorul Raporului financiar S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L
http://doingbusiness.ro/financiar/raport/956874/

60 54.76 55.2 54.44

50
41.42 40.87
38.08
40 33.58
26.41 28.34
30 23.63 25.38
21.61 19.42 19.15 17.71
20

10

0
Peste 50 ani

Peste 50 ani

Peste 50 ani

Peste 50 ani

Peste 50 ani
Intre 30-50 ani

Intre 30-50 ani

Intre 30-50 ani

Intre 30-50 ani

Intre 30-50 ani


Sub 30 ani

Sub 30 ani

Sub 30 ani

Sub 30 ani

Sub 30 ani

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Figura - Structura personalului pe categorii de varsta (%)


Remunerarea personalului se face diferit in functie de responsabilitatile pe care fiecare
angajat le are. Vel Pitar incurajeaza initiativa personala, oferind oportunitati deosebite de invatare
si crestere, intr-un mediu ce recompenseaza performanta individuala. Angajatii au sanse egale de
promovare, performanta si potentialul de crestere al fiecaruia fiind criteriile unice de selectie in
Cris-Tim.
Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal, precum şi cele lucrate în zilele
de sâmbătă, duminica şi de sărbători legale, personalului societăţii îi este acordat timp liber
corespunzător în următoarele 30 de zile.Prezenţa în secţiile de producţie se realizează cu ajutorul
fişelor de pontaj colective zilnice.
În cadrul societăţii se practică următoarele sisteme de salarizare:- sistemul de salarizare în
acord direct pe baza normei de timp pentru muncitorii direct productivi;- sistemul de salarizare în
regie pentru personalul de conducere, tehnic şi administrativ şi pentru muncitorii indirect
productivi;

3.5. Analiza diagnostic a domeniului managementului

Analiza domeniului managementului are drept scop determinarea măsurii şi a eficienţei cu


care noua conducere a societăţii previzionează, organizează, coordonează, antrenează,
controlează şi evaluează activităţile firmei.
Structura organizatorică a societăţii CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L este asemănătoare cu
cea a majorităţii întreprinderilor româneşti de talie înaltă, de tipul ierarhic-funcţional.
 Adunarea generală a acţionarilor (AGA) în limitele stabilite prin statul analizează şi
coordonează toate activităţile întreprinderii.
 Consiliul de administraţie (CA) este reprezentat prin 6 administratori dintre care unul
este directorul general.
 Nivelul managementului executiv (curent) este reprezentat de 4 directori executivi
având atribuţii speciale în domeniile: tehnic, comercial, financiar-contabil.
Funcţionarea structuri de management se face în termenii prevăzuţi prin statut şi prin
regulamentul de organizare şi funcţionare adaptate la complexitatea problematicii actuale.
Directorii executivi au atribuţii în funcţie de nivelul de management şi sunt specializaţi pe
grupele de funcţiuni ale întreprinderii. Ei au responsabilitatea şi atribuţiile din punct de vedere al
deciziilor tactice şi operative.
Există următoarele posturi:
 Preşedinte – Director General reprezintă organizaţia în relaţiile externe, contractual,
coordonând la nivel general aplicarea deciziilor AGA şi CA.
 Director Executiv Comercial asigură coordonarea departamentului comercial şi
dezvoltarea noilor afaceri.
 Director Executiv Tehnic se ocupă de activitatea de cercetare, proiectare, de
activitatea de producţie şi de întreţinere a patrimoniului (reparaţii, investiţii).
Directorul Executiv pentru Activitatea de Gestiune Financiară se ocupă de organizarea şi
managementul activităţii financiare şi contabile.
Managementul sistemului de verificare a calităţii este realizat prin responsabilul de
calitate subordonat Directorul General.Organigrama Societăţii Comerciale Cristim 2 Prodcom
S.R.L este prezentată în anexa 1.
ANALIZA SWOT A FIRMEI S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L.

Analiza SWOT10 a fost dezvoltată în SUA, între anii 1960 - 1970, de către Albert
Humphrey11 de la Stanford University, ca o metodă de planificare strategică a activităţii firmelor.
Ea este considerată a fi „prima etapă a planificării strategice care îi ajută pe specialişti
să se concentreze asupra aspectelor relevante, care odată identificate pot fi transformate în
obiective”12. Analiza SWOT13 a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează şi
organizează informaţia critică, permiţând decidenţilor să acţioneze, să apere şi să promoveze
interesele zonei, localităţii țării sau întreprinderii analizate. Această tehnică managerială este
utilizată pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei localităţi, zone, ţară sau întreprindere.
În urma studierii mediului intern și extern pentru aceasta firma am realizat o analiza swot
prezentată în cele ce urmeaza.
Puncte ţări:
 Sunt cunoscuţi pe piaţă,fiind chiar un lider al pieţei de mezeluri din România.
 Au ca atuuri:inovativitatea,dinamismul şi creativitatea.
 Sunt independenţi: deţin un lanţ de magazine proprii, 5 companii, 4 ferme pentru
creşterea animalelor şi o fermă de culture vegetale.
 Oferă clienţilor o gamă largă de produse,pentru toate tipurile de gusturi şi persoane.
 Au şi produse vegetale dar şi fără aditivi şi conservanţi pentru copii.
 Au o strategie de marketing bine definită.
 Produsele lor au devenit deja un brand:”Salam Săsesc”,”Forzoso”,etc
 Cris-Tim are cel mai modern laborator fizico-chimic din ţara.
 Au activitate de export în ţări precum Spania Italia Cipru şi Anglia.

10
SWOT– Strenghts(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats
(ameninţări).
11
Albert S. Humphrey (1926 - 2005) - a fost un om de afaceri american și consultant de management,
specializat în managementul organizațional și schimbările culturale.
12
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/COMENTARII/SWOT.pdf
13
http://managementstudyguide.com/swot-analysis.htm
Puncte slabe:
 Cris-Tim a trebuit să renunţe la 10% din angajaţi (circa 200 de persoane), a schimbat
două echipe de management şi a redus din calitatea produselor.
 Grupul Cris-Tim, prin intermediul firmei Recunoştinţa Prodcom Impex, se numără
printre firmele unde Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a constatat
nereguli în cazul proiectelor finanţate cu fonduri europene nerambursabile prin
programul SAPARD.
 Valoarea exporturilor este una mică.
 Lipsa produselor light.
 Au redus din calitatea produselor.
 Disponibilzari.

Oportunităţi:
 Modificarea nivelul liniilor de fabricaţie.
 Crearea de produse light care sunt cerute pe piaţă.
 Folosirea a mai multă materie primă din interiorul ţării.
 Extinderea afacerii.
 Inovaţii pentru a depăşi concurenţa.
 Îmbunătăţiri privind calitatea produselor.
 Mărirea exporturilor.
 Folosirea în proporţie mai mare a capacităţii de producţie.

Ameninţări:
 Posibilitatea reducerii numărului declienţi deoarece o parte din ei doresc produse
light.
 Diminuarea puterii de cumpărare a clienţilor.
 Scăderea consumului de mezeluri pe plan naţional.
 Creştere a preţului la materia primă, o majorare a preţului combustibilului şi o
fluctuaţie a cursului leu-euro.
 Concurenţii.
Tabelul - Evaluarea factorilor interni ai firmei S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L.

Rating
EFI Ki Scp
(1-4)
Sunt cunoscuţi pe piaţă,fiind chiar un lider al pieţei de mezeluri din 4 0.2
0.05
România.
Au ca atuuri:inovativitatea,dinamismul şi creativitatea. 0.05 3 0.15
Sunt independenţi: deţin un lanţ de magazine proprii, 5 companii, 4 4 0.2
0.05
ferme pentru creşterea animalelor şi o fermă de culture vegetale.
Oferă clienţilor o gamă largă de produse,pentru toate tipurile de gusturi şi 0.09
0.03
persoane. 3
Au şi produse vegetale dar şi fără aditivi şi conservanţi pentru copii. 0.4 4 1.6
Au o strategie de marketing bine definită. 0.02 4 0.08
Produsele lor au devenit deja un brand:”Salam Săsesc”,”Forzoso”,etc 0.05 4 0.2
Cris-Tim are cel mai modern laborator fizico-chimic din ţara. 0.05 4 0.2
Au activitate de export în ţări precum Spania Italia Cipru şi Anglia. 0.06 3 0.18
Cris-Tim a trebuit să renunţe la 10% din angajaţi (circa 200 de persoane),
a schimbat două echipe de management şi a redus din calitatea 0.06 1 0.06
produselor.
Grupul Cris-Tim, prin intermediul firmei Recunoştinţa Prodcom Impex,
se numără printre firmele unde Oficiul European de Luptă Antifraudă 0.1
0.05 2
(OLAF) a constatat nereguli în cazul proiectelor finanţate cu fonduri
europene nerambursabile prin programul SAPARD.
Valoarea exporturilor este una mică. 0.02 2 0.04
Lipsa produselor light. 0.04 1 0.04
Au redus din calitatea produselor. 0.04 1 0.04
Disponibilzari. 0.03 2 0.06
TOTAL 1 - 3.24

LEGENDĂ:
 Ki - Coeficient de importanţă
 Scp - Scor ponderat

În ceea ce priveşte EFI (evaluarea factorilor interni) în urma analizei făcute are un scor
ponderat de 3.24. Scorul este relativ mare, putând fi justificat prin ratingul pe Cris-Tim la primtit
la categoriile „Sunt cunoscuţi pe piaţă,fiind chiar un lider al pieţei de mezeluri din România”,
„Au şi produse vegetale dar şi fără aditivi şi conservanţi pentru copii”, „Au o strategie de
marketing bine definită” si „Produsele lor au devenit deja un brand:”Salam Săsesc”,”Forzoso””.
De asemenea un rating foarte mic a fost obtinut de catre „Valoarea exporturilor este una mică” si
„Lipsa produselor light”.
Tabelul - Evaluarea factorilor externi ai firmei S.C. CRIS-TIM PRODCOM S.R.L.

Rating
EFE Ki Scp
(1-4)
Modificarea nivelul liniilor de fabricaţie. 0.05 4 0.2
Crearea de produse light care sunt cerute pe piaţă. 0.08 3 0.24
Folosirea a mai multă materie primă din interiorul ţării. 0.05 4 0.2
Extinderea afacerii. 0.03 3 0.09
Inovaţii pentru a depăşi concurenţa. 0.4 3 1.2
Îmbunătăţiri privind calitatea produselor. 0.02 4 0.08
Mărirea exporturilor. 0.05 4 0.2
Folosirea în proporţie mai mare a capacităţii de producţie. 0.05 4 0.2
Posibilitatea reducerii numărului declienţi deoarece o parte din ei 1 0.06
0.06
doresc produse light.
Diminuarea puterii de cumpărare a clienţilor. 0.06 1 0.06
Scăderea consumului de mezeluri pe plan naţional. 0.05 2 0.1
Creştere a preţului la materia primă, o majorare a preţului 2 0.1
0.05
combustibilului şi o fluctuaţie a cursului leu-euro.
Concurenţii. 0.05 1 0.05
TOTAL 1 - 2.78

LEGENDĂ:
 Ki - Coeficient de importanţă
 Scp - Scor ponderat

În ceea ce priveşte EFE (evaluarea factorilor exnterni) în urma analizei făcute are un scor
ponderat de 2.78. Scorul este relativ mic deaorece a primit un rating mic la „Concurenţii”,
„Posibilitatea reducerii numărului de clienţi deoarece o parte din ei doresc produse light”, si
„Diminuarea puterii de cumpărare a clienţilor”. In ciuda scorului mic pe care l-a obtinut a avut un
rating mare la:
 Modificarea nivelul liniilor de fabricaţie.
 Folosirea a mai multă materie primă din interiorul ţării.
 Îmbunătăţiri privind calitatea produselor.
 Mărirea exporturilor.
 Folosirea în proporţie mai mare a capacităţii de producţie.
CONCLUZII

La baza dificultăţilor cu care se confruntă întreprinderea contemporană se află frecvent o


inadaptare la contextul concurenţial. Lipsa unei strategii coerente generează dificultăţi
suplimentare, implică costuri superioare şi sacrificii inutile şi de aceea se consideră că succesul,
în ultimă instanţă, este o problemă de voinţă reală, de gândire globală, nelimitată de considerente
legate de structura de funcţionare, de capacitate de adaptare, de eliminare a barierelor artificiale
în calea dezvoltării.
Luarea unor decizii strategice, cu incidenţă pe termen lung, cere o analiză completă a
întreprinderii şi a mediului său pentru a limita riscul de eroare. Analiza - diagnostic caută să
identifice soluţiile de armonizare între acţiunile contrare ale diferitelor forţe concurenţiale dar şi
soluţiile prin care firma, bazată pe „competenţa sa” (puncte tari şi puncte slabe), poate să
valorifice oportunităţile şi să ocolească restricţiile din mediul său ambiant.
Cu alte cuvinte dacă analiza reprezintă instrumentul care asigură suportul informaţional
necesar diagnosticării, diagnosticul oferă imaginea de ansamblu asupra activităţii firmei necesar
fundamentării şi corelării strategiilor.
Mezelurile Cris-Tim sunt produse în 3 fabrici specializate, la Filipeştii de Pădure. În
fabricile sale, liniile de producţie sunt proiectate după cele mai noi standarde europene. În prezent
firma are un parteneriat la nivel de producţie cu o filială a Danish Crown, unul dintre cei mai
mari producători de carne de porc din Europa şi unul dintre furnizorii importanţi de materie primă
ai CrisTim. Portofoliul lor de produse conţine: Matache-Macelaru, salamuri, specialităţi,
cremwursti, cârnaţi, şuncă, parizere, pateuri, vegetale, forzoso.
Deţinând 4 fabrici specializate care asigură capacităţi de producţie de 160-170
tone/zi,Cris-Tim este astăzi lider pe piaţa mezelurilor,cu un număr total de 2800 angajaţi,la
nivelul întregului grup de companii. Cris-Tim dispune de cele mai noi tehnologii din domeniu. În
fabricile sale, liniile de producţie sunt proiectate după cele mai noi standarde europene.
Cris-Tim este prima opţiune a clenţilor speciali când este vorba de parteneriate pe termen
mediu şi lung.Cris-Tim a trecut testul clienţilor speciali şi la acest moment este liderul pieţei pe
acest canal de vânzare.Dezvoltarea de marcă proprie reprezintă o zonă de interes strategic pentru
acest tip de clienţi.În acest context Cris-Tim este principalul furnizor de marcă proprie pentru
aceste reţele.
“Între partenerii strategici pe care îi are Cris-Tim putem aminti: Metro Cash&Carry,
Selgros, Carrefour, Real, Cora, Billa, Penny, Pludi, Interex, MiniMax.” Principalii furnizori de
materie primă sunt firme din spaţiul European printre care: Danish Crown din Germania, unul
dintre cei mai mari producători de carne de porc din Europa şi unul dintre furnizorii importanţi de
materie primă ai Cris-tim; Francexport, I.V.France şi Sofrana din Franţa,precum şi Tamaco
Internaţional din Danemarca.
PROPUNERI

Pornind de la faptul că distribuţia fizică deţine cea mai mare pondere din costul total al
distribuţiei şi o pondere de aproximativ o treime din preţul de vânzare al produselor,compania
poate realiza o creştere a eficienţei economice prin perfecţionarea şi eficientizarea activităţilor
logistice. Găsirea unor modalităţi de dimensionare a costurilor implicate de distributia fizică,va
permite companiei să practice preţuri de vânzare mai mici sau să obţină marje mai mari ale
profiturilor.
Un pas important în perfecţionarea şi eficientizarea distribuţiei fizice îl reprezintă
abordarea de către conducerea ambelor companii a distribuţiei fizice nu numai din punct de
vedere al costului,ci şi ca instrument puternic al marketingului.
Eficientizarea activităţii logistice trebuie să înceapă cu perfecţionarea activităţii de
preluare a comenzii.Compania Cris-Tim doreşte să utilizeze în viitorul apropiat e-commerce-ul.
Este vorba despre implementarea unui sistem de raportare care asigură o transparenţă mărită
proceselor Cris-Tim către distribuitori.
Pe scurt este vorba despre o aplicaţie care să permită distribuitorilor Cris-Tim să
completeze comenzi pe Web. Această aplicaţie presupune:
 introduce comanda în sistem
 transmite starea comenzii în aplicaţia Web
 când apare factura,preia valorile din factură şi le pune pe comanda din aplicatia Web
 finalizează comanda.
Activitatea de stocare deţine o pondere de 19% din totalul costului activităţii logistice care
poate contribui la creşterea eficienţei economice a companiei. Perfecţionarea şi eficientizarea
activităţii de stocare trebuie să pornească cu eliminarea stocurilor subdimensionale şi creearea
unui sistem de stocare care să permită atingerea unui nivel optim al stocurilor şi deci onorarea în
bune condiţii a comenzilor.
Transportul produselor Cris-Tim reprezintă cea mai importantă activitate logistică din
cadrul companiei şi deţine cea mai mare pondere în costul total al distribuţiei fizice (40%).
Pentru îmbunătăţirea transportului, Cris-Tim urmăreşte să implementeze tehnologia
“pick by voice”, o premieră în România,prin care se ghidează operatorul prin indicatii vocale
pentru localizarea unei poziţii picking şi pentru prelevarea cantităţii dorite.
În cadrul acestei tehnologii precizia prelevării este de 99,95% şi realizează economii
privind etichetarea produselor. Această tehnologie conţine sisteme RF de scanare de coduri de
bare, total integrate cu sistemele WMS şi ERP ce permit recunoaşterea şi recepţia rapidă şi sigură
a mărfurilor, cunoaşterea exactă a locaţiilor, distribuirea imediată a mărfurilor receptionate către
clienţi, cât şi inventarierea cât mai riguroasă.
În ceea ce priveşte distribuţia produselor în străinătate,compania Cris-Tim are următoarele
propuneri de perfecţionare:
 înfiinţarea unei filiale pe plan extern,datorită poziţiei de lider pe care o ocupă pe piaţa
românească şi de rezultatele financiare obţinute până acum
 specializarea personalului în partea de vânzări şi distribuţie atât pe plan local cât şi pe
plan internaţional,care să asigure realizarea unui nivel mai ridicat al vânzărilor
 dotarea forţei de vânzare şi distribuţie cu mijloace specifice,mărirea parcului auto
pentru a realiza o activitate cât mai eficientă
 extinderea distribuţiei în străinătate a companiei Cris-Tim şi în celelalte canale de
distribuţie,nu numai în canalul direct
 monitorizarea constantă a camioanelor prin utilizarea unui soft modern numit
Dynafleetprin care se optimizează monitorizarea flotei.Comunicarea continuă
camion-dispecerat este asigurată prin tehnologia Dynafleet,în orice moment se poate
şti unde este marfa transportată de Cris-Tim.
 găsirea de noi parteneri de afaceri şi extinderea comercializării produselor Cris-Tim şi
în celelalte ţări ale Uniunii Europene.

1) -
ANEXE
ANEXA 1 – ORGANIZAGRAMA

Preşedinte/
director general

Director logistic

Planificarea Controlling-ul

Planificarea resurselor
Susţinerea logistică
logistice

Ambalarea Depozitarea Controlul Previziunea Prelucrarea Planificare


stocurilor produs/ comenzilor funcţională
piaţă

Engineering-ul Transportul şi
manipulării traficul Planificarea
materialelor cerinţelor

Programarea Planificarea Planificarea


producţiei capacităţilor cerinţelor de
materiale

Operaţiunile logistice

Cumpărarea Susţinerea Distribuţia fizică


producţiei