Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: ECTS
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanţare ale


întreprinderii

BIOFARM S.A.

Profesor îndrumător:

Student
Numele și prenumele studentului:

IAȘI 2017
Cuprins
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Biofarm S.A. .................................................................. 2
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității .................................................................. 3
1.1.1. Obiect de activitate .................................................................................................................... 3
1.1.2. Structura acționariat .................................................................................................................. 3
1.2. Piaţa pe care activează ...................................................................................................................... 4
1.2.1.Piața internă ................................................................................................................................ 4
1.2.2.Piața externă ............................................................................................................................... 5
Capitolul 2. Structura surselor de finanţare ................................................................................................. 6
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania SC BIOFARM S.A. pentru perioada 2014-2016 ......... 6
Capitolul 3- Analizamutatiilor in structuracapitaluluipropriusi a factorilor de influenta ............................. 9
3.1.Structuracapitalurilorproprii la S.C AEROSTAR S.A. BACAU in perioada 2014-2016.......................... 9
3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență ..................... 11
Capitolul 4- Analiza mutatiilor in structura resurselor imprumutate ........................................................ 11
4.1.Structura resurselor împrumutate a companiei S.C. BIOFARM S.A. în perioada 2012-2015........... 11
4.2. Analiza evoluției structurii resurselo rîmprumutate și a principalilor factori de influență ............. 12
Concluzii ..................................................................................................................................................... 13
Biblografie .................................................................................................................................................. 14

Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Biofarm S.A.

2
1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității
1.1.1. Obiect de activitate

S.C. BIOFARM S.A. produce și comercializează atât medicamente de uz uman și


veterinar cât și diferite produse chimice.În cadrul societății se realizează circa 230 de produse,
cuprinzând principala gamă de substanțe biologic active, în cele mai diverse forme farmaceutice,
cunoscute pe plan mondial: soluții injectabile, pulberi liofilizate, comprimate, drajeuri, soluții
oftalmice, soluții otice și nazale, capsule gelatinoase moi, suspensii, siropuri, tablete turnate,
spray-uri.

Produsele S.C. BIOFARM S.A. acoperă principala gamă de produse biologic active,
pentru 18 grupe terapeutice principale. Dintre acestea se pot menționa:modificatoare ale secreției
bronșice, preparate cu vitamine, preparate utilizate în medicația ORL.

S.C. BIOFARM S.A. produce 13 mari grupe de medicamente care includ: enzime,
hormani, anticoagulante, hepatoprotectoare, colecitostochinetice, tonifiante ale sistemului nervos
și vascular, energizante, antiinflamatoare și antibacteriene, antianemice, vitamine, tincturi,
extracte, cardiotonice, citostat.

1.1.2. Structura acționariat


Acționar Acțiuni Procent
S.I.F. MUNTENIA loc. 502.379.066 50,9835 %
BUCURESTI jud. SECTOR 4
S.I.F. BANAT-CRISANA 228.826.055 23,2222 %
S.A. loc. ARAD jud. ARAD
SIF MOLDOVA loc. 34.207.209 13,6199 %
BACAU jud. BACAU
alți acționari 119.963.020 12,1743 %
TOTAL 985.375.350 100 %
(Tabelul nr.1 Structura acționariat)

Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2017

3
12, 12%

S.I.F.MUNTENIA
14, 14%
S.I.F. BANAT-CRISANA
51, 51%
S.I.F. MOLDOVA
Alți acționari
23, 23%

(Grafic nr.1 Structura actionariat)

Sursa:Creat de către autor în urma informațiilor preluate de peDEPOZITARUL


CENTRAL Din data: 30.06.2017

1.2. Piaţa pe care activează


1.2.1.Piața internă

Portofoliul Biofarm cuprinde peste 200 de produse care acoperă aproximativ 61 de arii
terapeutice.

Biofarm este lider de piață pe 11 arii terapeutice: Produse cu calciu, Coleretice și


colechinetice, Decongestionante nazale, Digestive (inclusiv enzime), Vitamina A, Pediatrice,
Vitamina E, Antiseptice și antiinfecțioase bucale, Inhalanți, Soluții otice cu corticosteroizi,
Combinații cu Vitamina D, Inhibitori de prolactină și alte combinații cu corticosteroizi.

Mărcile tradiționale ale companiei cum ar fi Colebil®, Triferment® si Bixtonim® sunt


prezente în topurile celor mai bine vândute produse.

În peste 9 decenii de experiență și tradiție pe piața românească, produsele Biofarm sunt


recunoscute și apreciate de multe generații de pacienți.

4
1.2.2.Piața externă

Produsele Biofarm sunt prezente în 12 tari:FederațiaRusă, Republica Moldova, Belarus, Georgia,


Mongolia, Azerbaijan, Ungaria, Ukraina, Kazakhstan, Lituania, CehiasiSlovacia.

În 2014 exportul a reprezentataproximativ 4% din vânzăriletotale ale companiei. Înviitor,


intenționămsăcreștemactivitatea de export, acestafiindunuldintrecelemaiimportanteobiective ale
strategieiBiofarmpetermenmediuși lung.

Biofarmdoreștesăîșidiversifice permanent piețele de export, urmărindîn special


dezvoltarearelațiilor cu parteneristrategici din Europa de Est și de Vest

1.Terapia S.A.
2.Europharm S.A.
3.Zentiva S.A.

4.Antibiotice S.A.
5.Sandoz S.R.L.

6.Bio Eel S.R.L.


7.Labormed-pharma S.A.

8.Biofarm S.A.
9.Infomed Fluds S.R.L.

10.Gedeon Richter Romania S.A.

(Fig. nr.1 Primele 10 companii care se ocupă cu fabricarea produselor farmaceutice de baza in
anul 2014)
Sursa:Creat de către autor în urma informațiilor preluate de pe http://www.capital.ro
Interpretare: Locul 8 este ocupat de către Biofarm ce prezintă în anul 2014 o cifra de
afaceri de 128,5 milioane lei, în creştere cu 9,4 milioane lei faţă de 2013. Profitul net al
companiei este şi el în uşoară creştere faţă de 2013, la 26,6 milioane lei.

5
Capitolul 2. Structura surselor de finanţare

Finantarea reprezinta modalitatea prin care o companie isi ia resursele financiare de care
are nevoie pentru functionare, dezvoltare si infiintare. Pe parcursul anilor, compania Biofarm
S.A. a realizat ca pentru a se mentine in top, este necesara o orientare catre piata, catre ceea ce
vrea clientul pentru ca nevoile lui sa ii fie satisfacute la cele mai inalte standard.

2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania SC BIOFARM S.A. pentru


perioada 2014-2016
Compania Biofarm SA a obținut în anul 2016 cea mai mare cifră de afaceri de
152.304.096,00 lei, în creștere cu 23.796.040,00 lei comparativă cu anul 2014, iar în comparație
cu anul 2015 având o cifră de afaceri netă 149.691.393,00 lei aceasta a crescut în 2016 cu
2.612.702 lei .

Această creștere a cifrei de afaceri de la an la an poate fi cauzată de îmbogățirea portofoliului cu


noi medicamente.

Simultan, se poate observa o creștere a veniturilor și implicit al profitului brut față de


anul precedent. Societatea este capabilă de a se autofinanța , astfel reușind să-și asigure necesarul
de resurse financiare fără nevoia de a se mai împrumuta pentru a-și acoperi cheltuielile. După
cum se poate observa compania a încheiat fiecare an fără datorii.

In functie de perioada pe care se utilizeaza resursele financiare si de natura cerintelor


dorite a fi acoperite, se deosebesc urmatoarele forme ale finantarii:
o Finantarea permanenta- finantarea activitatilor este asigurata pe baza resurselor
proprii(reserve si capital) si din ale a surse pe termen lung.
o Finantarea temporala- realizata pe baza datoriilor pe termen scurt din activitatea de
exploatare si creditelor bancare pe termen scurt.

6
Surse de finantare S.C Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 (valori
Biofarm S.A. (valori in lei) (valori in lei) in lei)
Categorii Tipuri de surse
surse de de finantare
finantare
Finantarea Capital propriu 168.798.960,00 182.130.615,00 197.146.496,00
din resurse Amortizarea 6.678.822 6.570.094 226.206
proprii imobilizarilor
Rezerve 50.926.562 40.030.625 54.510.451
Finantarea Subventii pentru - - -
externa investitii
Datorii 31.962.384,00 27.744.696,00 34.630.304,00
comerciale

(Tabelul nr. 2 Surse de finantare S.C Biofarm S.A.)

Sursa: Creat de catre autor pe baza informatiilor preluate de pe site-ul www.bvb.ro

Interpretare: Activitatea unei companii poate fi finantata din diverse surse, dar pentru
analiza am preluat sursele principale ce pot fi observate in tabelul 2.1. In fiecare an se
inregistreaza scaderi sau cresteri in functie de obiectivele urmarite sau politicile promovate.
Astfel se impune aplicarea principalelor cai de finantare: cea pe baza resurselor imprumutate si
cea pe baza resurselor proprii.

Evolutia utilizarii capitalurilor proprii ca sursa de


200,000,000 finantare in perioada 2014-2016
197,146,496
190,000,000

180,000,000 182,130,615

170,000,000
168,798,960
160,000,000

150,000,000
2014 2015 2016
(Graficul nr.1 Evolutia utilizarii capitalurilor proprii ca sursa de finantare a activitatii in perioada
2014-2016)

Sursa:Creat de catre autor pe baza tabelului nr.3

Interpretare: Pe baza graficului nr.1, putem observa ca procentul de utilizare al capitalului


propriu are un trend descendent, in totalul finantarii in 2016 fiind 197.146.496 mil. Lei,iar in 2015

7
scade la 182.130.615 mil. lei.Inregistrand o crestere cu 15.015.881 mil. Lei in anul 2016 fata de
anul 2015. O alta diferenta este intre anu 2016 si 2014.Principalele elemente component ale
capitalului propriu sunt constituite din: rezerve din reevaluare, alte rezerve, capital social.

Evolutia utilizarii amortizarii imobilizarilor


8,000,000 drept sursa de finantare in perioada 2014 -2016

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2014 2015 2016

Graficul nr.2.2.Evolutia utilizarii amortizarii imobilizarilor drept sursa de finantare in perioada


2014-2016; sursa: prelucrate pe baza tabelului 2.2.

Procentul de utilizare al amortizarii imobilizarilor pentru sursa de finantare a avut o crestere mai
accelerata in 2016 fata de 2014, pentru ca in 2015 ritmul de crestere sa fie in descrestere cu 0,4%
fata de anul 2014.

Evolutia utilizarii datoriilor comerciale drept surse de finantare in


40,000,000 perioada 2014-2016
35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
2014 2015 2016

Graficul 2.3.Evolutia utilizariicreditelorbancarepetermenscurtdreptsurse de finantare in perioada


2014-2016; sursa: prelucrarepropriepebazatabelului 2.2

Dupa cum se poatevedea in graficul 2.3, finantareaprindatoriilecomercialepetermenscurt a


crescut in anul 2015 cu 1% fata de anul 2014, iar in anul 2016 a scazutsemnificativ cu 1,3% fata
de anul precedent. Din acesteprocente, reiesedorintareduceriifinantariipetermenscurt.
8
Capitolul 3- Analizamutatiilor in structuracapitaluluipropriusi a
factorilor de influenta

“Capitalurileproprii (sauresurselepropriisauactivul net) reprezinta “avereacurata a firmei”1. De


asemeneaacesteareprezinta principal sursa de finantareinterna,
incluzandurmatoarelecomponente:
 Capital social
 Prime legate de capital
 Rezerve din reevaluare
 Rezerve
 Rezultatulexercitiului
 Rezultatulreportat

3.1.Structuracapitalurilorproprii la S.C AEROSTAR S.A. BACAU in


perioada 2014-2016
Capitaluri proprii Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
Capital social 109.496.150 98.537.535 98.537.535
Rezerve de 493.677 1.379.344 1.379.344
reevaluare
Acțiuni proprii (10.949.428) (813) (813)
Prime legate de (23.211.174) (173.154) (173.154)
emiterea de acțiuni
Rezerve 49.575.596 38.316.919 53.131.107
Rezultat reportat 16.844.295 16.844.295 16.844.295
Rezultat curent 26.092.557 28.061.355 29.477.747
Total capitaluri 168.331.672 182.965.481 197.146.499
proprii
(Tabelul nr.3.1-Capitalul propriu exprimat in marimi absolute al S.C Biofarm S.A.)

9
Sursa: Prelucrare proprie pe baza bilantului contabil aferent fiecarui an analizat.

Interpetare: Din analiza facuta pe baza datelor din Situatiile Financiare Anuale ale firmei, in
perioada 2014-2016, se constata o crestere progresiva a capitalurilor proprii de la o valoare de
142,799,329 lei in anul 2014, la o valoare de 213,908,220 lei in anul 2016, iar ultima coloană a
tabelului (cel din anul 2015) exprimă cea mai mare creștere a capitalului propriu al companiei
S.C. BIOFARM S.A. din ultimii trei ani de exercițiu financiar ceea ce arată că decizia strategică
a fost una foarte bună și că scopul firmei a fost atins, urmând să își propună pentru anul viitor
îndeplinirea unui nou obiectiv.

Capitalurile proprii în anul 2013 grafic pie de facut

Graficul 3.1.Ponderea elementelor component ale capitalului propriu in anul 2014; sursa:
prelucrare proprie pe baza tabelului nr.3.1

Din graficul nr 3.1. privind structura capitalului propriu in anul 2014 se poate observa ca
procentul elementelor sale component este diferita. Cel mai mic procent ii corespunde
rezultatului exercitiului de 1%, iar cel mai mare procent ii corespunde capitalului social,
respective de 49%.

Graficul 3.2.Ponderea elementelor component ale capitalului propriu in anul 2015; sursa:
prelucrare proprie pe baza tabelului nr.3.1
Din graficul nr.3.2. putem observa ca structura capitalului propriu in anul 2015 a scazut fata de
anul precedent. Comparand graficele 3.1 si 3.2 putem observa urmatoarele diferente
semnificative: ponderea capitalului social scade de la 49% la 44%, in timp ce ponderea
rezultatului exercitiului creste de la 1% la 5%. Celelalte elemente, la randul lor, sufera
modificari: procentul altor rezerve creste de la 25% la 27%, Rezervele din reevaluare scad de la
18% la 16%, iar procentul rezervelor legale creste de la 7% la 8%.

Graficul 3.3.Ponderea elementelor component ale capitalului propriu in anul 2016; sursa:
prelucrare proprie pe baza tabelului nr.3.1

Din graficul nr.3.3 privind structura capitalului propriu in anul 2016 se observa modificari ale
elementelor component: procentul capitalului social scade cu 2%, ponderea rezervelor din
10
reevaluare creste cu 5%, ponderea rezervelor legale ramane aceeasi, ponderea altor rezerve
scade cu 2%.

3.2.Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori


de influență

Schema 8. Evoluția capitalurilor proprii a companiei S.C. BIOFARM S.A. în ultimii trei ani

După cum putem observa și din grafic, anul 2015 ne arată cel mai bun rezultat financiar al
companiei S.C. BIOFARM S.A., acest lucru rezultând din faptul că există un echilibru între
componentele capitalului propriu, firma reușind să își atingă scopul propus la începutul
exercițiului financiar.

Capitolul 4- Analiza mutațiilor in structura resurselor împrumutate

Utilizarea și mobilizarea resurselor împrumutate diferă de la companie la companie, în funcție de


politicile adoptate. Pe langă dezavantajele pe care le prezinta aceste surse de finantare,
principalul avantaj il constituie sustinerea activitatii desfasurate, dezvoltarea acesteia, implicit
atingerea scopurilor principale ale societatilor. Mai jos este analiza pozitiei companiei S.C.
AEROSTAR S.A BACAU fata de aceste surse de finantare.

4.1.Structura resurselor împrumutate a companiei S.C. BIOFARM S.A. în


perioada 2012-2015

11
Resurse Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016
împrumutate
Datorii ce trebuie 37.935.688 32.151.457 38.259.088
plătite într-o
perioadă de 1 an
Datorii ce trebuie - - -
plătite într-o
perioadă mai mare
de 1 an
Provizioane 1.220.982 1.311.682 1.139.964
Venituri în avans 7.248 5.360 5.360

În acest tabel putem observa că în anul 2015 datoriile scad considerabil


(32.151.457 lei ) față de anul 2014, dar în mod special anul 2016 cu suma
(38.259.088lei) , ceea ce înseamnă că firma a

GRAFICE

Mai sus am realizat grafice de tip pie pentru fiecare an în parte (exprimate în procente) pentru a
remarca mai bine evoluția resurselor împrumutate.
Interpretare:Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an în 2013 au o pondere de 96%, iar
în perioada 2014-2016 cresc cu un procent.

Provizioanele se mențin cam la aceeași valoare în fiecare an (anul 2014- 1.220.982, anul 2015-
1.311.682, anul 2016- 1.139.964)

Veniturile în avans în perioada 2013-2014 nu se modifică (7.248 lei), iar în 2015 sunt de 5.360
lei.

4.2. Analiza evoluției structurii resurselo rîmprumutate și a principalilor


factori de influență
Evoluția resurselor împrumutate

Schema 12. Evoluția resurselor împrumutate a companiei S.C. BIOFARM S.A în ultimii trei ani

12
După cum putem observa în anul 2014 sunt înregistrate cele mai multe datorii

Concluzii

În urma analizei situației financiare a companiei Aerostar,am observat că este 100%


profitabilă,fapt care denotă din lipsa creditelor pe termen mediu și lung și din datoriile
comerciale de peste un an minime,toate activitățile fiind finanțate din surse proprii.

13
Conform analizelor, firma S.C AEROSTAR S.A BACAU, utilizeaza ca principale surse
de finantare : surse proprii si cele imprumutate.Misiunea companiei Aerostar este cea de a-și
menține statutul de prin rang al Ministerului Apărării Naționale al României în domeniul
sistemelor de aviație și sistemelelor terestre.De asemnea tinde sa devina subfurnizor major
pentru industria de aviație globalizată și sa obțină statul de furnizor de prim rang de mentenanță
pentru avioanele de conversie/modernizare a avioanelor civile.
In ceea ce priveste finantarea externa, utilizeaza ca sursa principala datoriile comerciale-
furnizori.Mediul economic a devenit usor instabil in ultimii an, de cand s-a instaurat criza
economica. O alta sursa de finantare externa este reprezentata de subventiile pentru investitii de
la bugetul de stat, care au o valoare net inferioara celorlalte surse.
AEROSTAR are o pozitionare de vârf pe piata din România in raport cu diversitatea
ofertei in domeniul fabricatiei si integrarii pentru industria aeronautica si aparare, in raport cu
experienta si expertiza sa, ca nivel tehnologic si numar de angajati.Firme cu același obiect de
activitate : ROMAERO.SA,CONSTRUCTII AERONAUTICE.SA.
Pentru perioada 2014-2016, putem observa inclinatia spre finantare din surse proprii, care
reprezinta cheia spre succes a marilor companii in afaceri.
In concluzie, finantarea intreprinderilor cuprinde o vasta gama de surse, pe care fiecare
conducere le selecteaza in functie de obiectivele intreprinderii pe care o detine. In capitolele
acestei lucrari am abordat,in detalii, procesul de finantare al S.C AEROSTAR S.A BACAU,
dorind evidentirea legaturii existente intre modul in care se utilizeaza si se mobilizeaza resursele
financiare necesare desfasurarii activitatii si prosperitatea pe piata acesteia.

Biblografie

14
15
16
17
18