Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a V- a
DISCIPLINA: Consiliere şi orientare
ARIA CURRICULARĂ : Consiliere şi orientare
PROPUNATOR: Maxim Georgeta
SUBIECTUL: Am un stil de viaţă sănătos ?
TIPUL LECŢIEI : mixtă
OBIECTIVE GENERALE:
O.G.1 - Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine ;
O.G. 2 - Schimbarea mentalităţii elevilor prin sensibilizarea acestora privind adoptarea unui
stil de viaţă sănătos.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
Nivel minimal:
O 1 - să definească un stil de viaţă sănătos ;
O 2 - să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte ;
O 3 - să enumere principiile care ghidează un stil de viaţă sănătos ;
Nivel mediu :
O 4 - să înţeleagă rolul lecturii unei cărţi în dezvoltarea limbajului şi a
gândirii ;
O 5 - să cunoască efectele negative ale utilizării în exces ale televizorului şi
calculatorului ;
Nivel maximal :
O 6 - să dea exemple de informaţii adevarate şi eronate prezentate în mass-
media ;
O 7 – să proiecteze propria persoană în viitor, peste 10 ani, privind descrierea
stilului de viaţă.

RESURSE EDUCAŢIONALE:

Strategie didactică :
I. Metode şi procedee :
m1- conversaţia m4- explicaţia
m2- descrierea m5- demonstraţia
m3- problematizarea m6- studiul de caz

II. Mijloace didactice : M1 – caiet


M2- tabloul „ Familia mea” (imagini reprezentând activităţi
sănătoase)
M3- fişe cu citate despre familie
M4 - clip educaţional „Cum pot avea un stil de viaţă sănătos?”
M5 - bileţele cu întrebări
M6- clip educaţional „Disfuncţiile mass- mediei”.

III. Forme de organizare :


F1 – frontală F2 – individuală F3 – pe grupe
1
IV. Modalităţi de evaluare :
– observaţia sistematică – evaluare reciprocă
– autoevaluare – evaluare amânată

V. Temporale : 50 minute

Bibliografie :

Beatrice Cornelia Popa, Iniţiere în consilierea şcolară, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2000.

Hans Deihl şi Aileen Ludington, Tablete de stil de viaţă, Editura Viaţă şi sănătate, Bucureşti,
2006

Valentin Nadasan şi Leonard Azamfirei, Un stil de viaţă pentru mileniul trei, Editura Viaţă şi
sănătate, Bucureşti, 1999.

2
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloace
I. Moment 2 min. Se organizează materialele
organizato- necesare desfăşurării lecţiei şi se
ric asigură disciplina în clasă.
II. Reactuali- 10 min. -Ce oră avem noi acum ? -Noi acum avem ora de
zarea dirigenţie.
cunoştinţe- - Despre ce am discutat ora - Ora trecută la dirigenţie noi
am discutat despre Familia şi
lor trecută la dirigenţie ? rolul nostru în familie.
Familia este un grup social, în
care membrii se respectă, se
iubesc şi se susţin în diferite
- Ce este familia pentru voi ? proiecte. Rolul nostru în familie
este să învăţăm, să-i mulţumim
pe părinţi, să ne comportăm m1
frumos, să-i ajutăm la curăţenie.

-Am avut de adus imagini, poze


-Ce temă aţi avut pentru astăzi de cu evenimente sănătoase
petrecute în familia noastră şi să
pregătit ? ne informăm despre ce înseamnă M1
-Să vedem ce imagini aţi adus UN STIL DE VIAŢĂ
voi, care reprezintă activităţi SĂNĂTOS.

sănătoase în familie. M2
-În familie noi învăţăm să fim
mai buni, să ne respectăm, să ne
Să analizăm câteva citate comportăm frumos.
deosebite despre familie !
“Familia este aceea care face ca m3 M3
omul să treacă de la egoism la -În familie noi suntem şi
altruism.”- Auguste Comte, profesor şi elev, întrucât îi
învăţăm şi pe ceilalţi, dar şi noi

3
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloace
filozof şi sociolog francez. învăţăm de la părinţi, fraţi,
surori.
„Familia este şcoala în care eşti m3 M3
deopotrivă profesor şi elev.”-
actorul şi cântăreţul Ioan Gyuri
Pascu
III. - Ce înseamnă STIL DE -STIL DE VIAŢĂ O1
VIAŢĂ ? înseamnă modul în
care noi trăim. m1

- Ce stil de viaţă aveţi voi, -Noi avem un stil de


Captarea 5 min. sănătos sau defectuos ? viaţă sănătos, dar
atenţiei uneori nu respectăm tot
Să vedem dacă v-aţi evaluat bine! ce trebuie.

4
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloace
-Astăzi vom discuta despre
STILUL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS,
vom afla cum putem avea “un -Elevii ascultă cu
Anunţarea 2 min. corp sănătos într-o minte atenţie. m4
IV. temei sănătoasă”, care sunt regulile,
principiile, care ghidează un stil
de viaţă.

V. Dirijarea 23 min. - Să urmărim împreună un Stil de viaţă sănătos


învăţării filmuleţ care prezintă înseamnă să facem m6
principiile unui stil de viaţă sport, să avem o M4
sănătos. alimentaţie sănătoasă,
- Ce înseamnă stil de viaţă să consumăm fructe şi O1
sănătos ? legume, să citim mult,
- Adunând să ne odihnim O4 m3 M5
orele...aproximativ..mai -Noi ar trebui să citim
mult citiţi sau vă jucaţi pe mai mult, iar la
calculator ? calculator să ne jucăm
- Ce carte aţi citit şi v-a maxim 1 oră pe zi, şi m4
plăcut foarte mult ? Ce aţi atunci să căutăm M5
învăţat din ea ? informaţii care ne ajută O2
- Ce programe, emisiuni la referate pentru
urmăriţi la televizor ? De şcoală. m1
23 min. ce ? Cu ce vă ajută ?
- Credeţi că tot ce vedeţi la -Exemple de informaţii

5
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloace
televizor este adevărat ? adevărate: s-a spus la O6
- Credeţi că tot ce scrie în TV că se scumpeşte
ziare este adevărat ? pâinea , ca va fi
- Daţi un exemplu de un cutremur, că va ploua,
eveniment adevărat că este Ziua mondială a
prezentat în mass- media, apei, că elevii nu mai m4
dar şi de o informaţie dau teze..şi aşa a fost! M5
eronată, greşită! -Exemple de informaţii
- Să urmărim împreună un eronate: s-a spus la TV O5
filmuleţ care prezintă că România este ţara m5
„Disfuncţiile mass- mediei”. tuturor posibilităţilor,
Utilizarea în exces a televizorului că nu avem cu ce ne
şi calculatorului (dacă depăşiţi 1 mândri, că litoralul
oră pe zi) are efecte negative românesc este urât, că m6 M6
foarte puternice, printre care nisipul este foarte O5
amintim : murdar, că sunt
a. Oboseală permanentă cioburi, că se măresc
b. Socializare redusă salariile şi pensiile,
c. Intensificarea stărilor de m4
nervozitate şi agitatie
mentală, agresivitate,
ADHD, hiperactivitate O5
d. Dificultăţi de concentrare a m3
atenţiei, scăderea memoriei M6
şi a motivaţiei
e. Anxietate, frustrări, lumea
23 min. reală începe să devină

6
NR. Momentele Durata Desfaşurarea activităţii OB. Strategii didactice OBS.
CRT OPER
lecţiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Metode Mijloace
plictisitoare
f. Tulburări de personalitate Elevii ascultă cu m4
şi compotament atenţie.
g. Bulimie, dorinţa de a M6
mânca prea mult şi
nesănătos, dezechilibrat. O3
- Descrie ce primează în M5
alimentaţia ta! ( ce mănânci O2
de obicei ) m1
- Un stil de viaţă sănătos te O7
îmbolnăveşte ? M5
- Cum te vezi pe tine peste m1
10 ani ? Ce stil de viaţă vei
avea ?

VI. Tema 1min. -Pentru data viitoare aveţi de Elevii ascultă cu m1


pentru pregătit o compunere “Cum îmi atenţie.
acasă petrec timpul liber ? ”..şi vom
discuta despre “Modalităţi de
petrecere a timpului liber.
VII. Evaluarea 2min. Se fac aprecieri finale generale şi Elevii ascultă cu m4
individuale. atenţie aprecierile.