Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Tehnici de împușcare la suprafață


Derocarea prin lucrări de împușcare constituie cel mai uzitat procedeu pentru fragmentarea
rocilor, aceasta tehnica fiind pe cale de a se generaliza in construcții sau alte domenii pentru
executarea de tranșee, drumuri, platforme, nivelări, taluzări.
Pentru executarea lucrărilor de impușcare la suprafață s-au studiat si elaborat mai multe
tehnologii de împușcare dintre care amintim împușcarea cu găuri de mină, de sondă, galerii de
minare și variante ale acestora.
Alegerea tehnicii de împușcare adecvată condițiilor concrete de lucru se face in baza unor
cerințe dintre care cele mai importante sunt:
 Condițiile geologice concrete și morfologia terenului;
 alegerea materialelor explozive in concordantă cu caracteristicile fizico-mecano-
elastice ale rocilor;
 efectuarea lucrărilor de împușcare in condiții de sigurantă:
 asigurarea protecţiei obiectivelor din zona și a personalului față de pericolul
proiectării bucăți lor de rocă, undei de presiune aeriene și al efectului seismic.
Funcţie de scopul împușcării condițiile in care acestea se execut, încărcăturile explosive
utilizate pot fi:
♦ concentrate (sferice. cilindrice, paralelipipedice) când raportul dintre înălțime diametru,
respectiv înălțime/ latura bazei paralelipipedului este mai mica decât 4;
♦ alungite continui sau discontinui;
♦ aplicate.

1.1Tehnici de împușcare a blocurilor agabaritice


Blocurile agabaritice pot fi sfărâmate cu ajutorul explozibililor prin:
 încărcături plasate în găuri de mină;
 încărcături aplicate.
Consumul specific de exploziv pentru cele două tehnici de împușcare variază în limite
foarte largi, funcție de tăria rocii. La utilizarea încărcăturilor aplicate, dacă volumul blocului
agabaritic este mai mare de 2m3 folosesc mai mult de două încărcături aplicate.

1.2Tehnici de împușcare cu găuri de mină


Tehnici de împușcare cu găuri de mină se utilizează pentru:
 Derocarea treptelor de înălțimi mici;
 Taluzări pe înălțimi mici;
 Corectarea unor taluze sau platforme;
 Săparea de tranșee/ șanțuri.

Modul de amplasare a găurilor de mină și înclinarea acestora se stabilesc funcție de


morfologia terenului și scopul lucrărilor de împușcare.
În cazul lucrărilor de derocare în cariere cu trepte avînd înălțimea mică , găurile de mină pot
fi perforate atât orizontal cât și vertical, amplasarea pe verticală fiind cea mai uzitată.

Pentru corectarea taluzurilor și platformelor de lucru, drumurilor, găurile de mină se


amplasează funcție de morfologia efectivă a terenului.
2.Tehnici de împușcare speciale
2.1 Lucrări de împușcare pentru afânarea solului
Sunt numeroase situațiile când în agricultură, cât și în pomicultură, viticultură, este
necesară afânarea solului, mai precis a stratului acoperitor solului vegetal. Acest strat acoperitor
poate avea grosimi cuprinse între câteva zeci de centimetri până la 1 m sau chiar mai mare.
La efectuarea lucrărilor de afânare pentru utilizarea explozibililor, o atenție deosebită
trebuie acordată alegerii metodei de împușcare, adecvate adâncimii stratului acoperitor. Funcție de
acest parametru, împușcarea poate fi executată prin:
 Plasarea încărcăturilor explozive sub stratul acoperitor;
 Plasarea încărcăturilor explozive în stratul acoperitor.
Plasarea încărcăturilor explozive sub stratul acoperitor (în solul vegetal) se face atunci când
grosimea acestuia este mai mică de 1m.

Plasarea încărcăturilor explozive în stratul acoperitor se face atunci când grosimea acestuia
este mai mare de 1m.

S-ar putea să vă placă și