Sunteți pe pagina 1din 14

II.

MAŞINI DE SPĂLAT

II.1. Metode de spălare


Operaţia de spălare: îndepărtarea impurităţilor conţinute în materiile prime.
Aceste impurităţi sunt sub formă de:
- corpuri aderente la materia primă: pământ, nisip umed
- corpuri neaderente la materia primă: pietre, paie, resturi lemnoase sau
metalice.

Spălarea, trebuie să îndeplinească două funcţii:


● îndepărtarea contaminanţilor;
● reducerea încărcării microbiologice.

Metodele de spălare: funcţie de modul de realizare a operaţiei:


- înmuiere;
- stropire;
- flotaţie.

ÎNMUIEREA: se utilizează ca stadiu preliminar la curăţarea


rădăcinoaselor şi a altor produse puternic contaminate.
- tancuri de înmuiere (bazine de spălare), confecţionate din metal sau alte
materiale uşor de curăţat şi dezinfectat.

Eficienţa operaţiei de spălare prin înmuiere se poate îmbunătăţi prin:


- mişcarea apei faţă de produs: agitatoare montate în tanc;
- mişcarea produsului faţă de apă: cu palete sau prin introducerea materiei prime
într-o tobă perforată ce se roteşte, în timp ce este parţial imersată în tancul de
înmuiere;
- barbotarea de aer comprimat în interiorul tancului;

1
- utilizare de apă caldă  atenţie poate creşte viteza de alterare a produsului;
- utilizare de detergenţi  atenţie se pot deteriora textura şi aspectul produsului.

STROPIREA: materia primă impurificată trece pe sub jeturi de apă.


- cea mai eficientă combinaţie de condiţii pentru spălarea prin stropire este volum
mic de apă la presiune mare.
- atenţie, jeturile de apă la presiuni mari pot deteriora fructele cu textură moale (de
exemplu căpşuni) sau legumele delicate (de exemplu sparanghel);
- jeturile de apă la presiuni mari au şi rol de îndepărtare a părţilor vătămate din
produse (de exemplu în cazul piersicilor) sau a pământului aderent (de exemplu
îndepărtarea humusului negru de pe fructele citrice).

Spălarea prin FLOTAŢIE: se bazează pe diferenţa dintre vitezele de


sedimentare a părţilor dorite şi nedorite ale produsului supus curăţării.
De exemplu: merele lovite sau putrede, care se depun în apă, se îndepărtează
prin imersare într-un tanc cu apă iar fructelor sănătoase se colectează prin
deversare.
- tancuri de spălare  trec peste o serie de baraje  se îndepărtează
reziduurile grele.
- impurităţile cu viteză de sedimentare mare cad şi rămân în interiorul
barajului.
- produsul, contaminat în acest stadiu doar cu impurităţi cu viteză de
sedimentare asemănătoare sau mai mică, trece peste o sită vibratoare, prin care
jetul de apă îndepărtează impurităţile fine.
Utilizare:
- curăţarea mazării, fasolei, fructelor uscate etc., cu consumuri de apă 4 – 10
l / kg produs.

Metodele de spălare se folosesc de obicei combinat.

2
- de exemplu, maşinile pentru spălat mazăre sau fasole se compun dintr-un
tanc de înmuiere în legătură cu o maşină rotativă de spălare prin stropire, urmată
de o sită pentru îndepărtarea apei.

II.2. Maşini de spălat cu bandă


- organ principal de lucru: o bandă transportoare, care transportă produsul pe sub
jeturi de apă.

Tabelul II.1. Maşini de spălat cu bandă: tipuri şi utilizări


Tip maşină Utilizare
Cu duşuri Spălarea fructelor şi legumelor cu textură moale, care nu
necesită o spălare intensă
Spălarea finală a produselor
Prin barbotare cu aer Spălarea fructelor şi legumelor cu textură semitare şi tare
Spălarea produselor nu prea murdare
Spălarea finală a produselor
Cu bazin de înmuiere Spălare prin înmuiere, frecare, barbotare de aer şi stropire
Cu două bazine de Spălarea roşiilor
înmuiere
Cu perii Spălarea produselor vegetale cu textură tare, impurificate
cu pământ

II.2.1. Maşini de spălat cu duşuri

- utilizează ca şi metodă de spălare stropirea;


- eficacitatea jetului de spălare este determinată de presiunea cu care ajunge
apa pe suprafaţa produsului (2 bar).

Elementele constructiv – funcţionale ale maşinii de spălat cu duşuri (figura II.1):

3
Figura II.1. Schema maşinii de spălat cu duşuri
1 – jgheab de alimentare cu material murdar; 2 – transportor cu bandă; 3 –
grupuri de duşuri; 4 – role de susţinere a benzii; 5 – rolă de acţionare a benzii; 6 –
jgheab de evacuare pentru produs spălat; 7 – rolă de întindere a benzii (rolă
antrenată); 8 – cadru; 9 – racord de evacuare a apei de spălare; 10 – electromotor;
11 – reductor.

- grosimea produselor pe bandă reprezintă maxim o fracţiune de 1/10 din


lăţimea ei.

Tabelul II.2. Caracteristici tehnice ale maşinii de spălat cu duşuri – exemplu


Caracteristici Valori
Lăţimea benzii [mm] 800
Viteza benzii [m/s] 0,2
Înălţimea stratului de produs [mm] 80
Puterea electromotorului de antrenare [kW] 1,5
la o turaţie de 1000 rot/min

II.2.2. Maşini de spălat prin barbotare cu aer


- realizează operaţia de spălare a produselor murdare în trei etape:
4
- înmuiere la intrarea materialului murdar în bazinul de spălare;
- barbotare cu aer comprimat;
- stropire la ieşirea produsului din bazinul de spălare.

Elementele constructiv – funcţionale ale maşinii de spălat prin barbotare cu aer:

Figura II.2. Schema maşinii de spălat prin barbotare cu aer:


1 – jgheab de evacuare pentru produs spălat; 2 – rolă de acţionare a
transportorului cu bandă; 3 – duşuri de spălare; 4 – transportor cu bandă; 5 – motor
electric de pornire / oprire a ventilatorului; 6 – ventilator; 7 – conductă de
barbotare a aerului; 8 – bazin (cuvă) de spălare; 9 – preaplin; 10 – cadru; 11 – rolă
antrenată; 12 – dispozitiv de întindere a benzii; 13 – racord de evacuare pentru apa
de spălare.
5
Tabelul II.3. Caracteristici tehnice ale maşinii de spălat
prin barbotare cu aer – exemplu
Caracteristici Valori
Capacitate de prelucrare [t/h] 3–5
Capacitatea cuvei [m3] 1
Consum de apă [m3/h] 1,5
Lăţimea benzii [mm] 700
Viteza benzii [m/s] 0,18
Consum de aer [m3/h] 425
Puterea electromotorului de acţionare a benzii [kW] 1,1 - la o turaţie de 940 rot/min
Puterea electromotorului de acţionare a 0,25
ventilatorului [kW]
Dimensiuni de gabarit [mm x mm x mm] 3775 x 1773 x 1635
Masa [kg] 500

II.2.3. Maşinile de spălat cu perii


- spălarea produselor murdare se realizează în trei etape:
- înmuiere la intrarea materialului murdar în bazin;
- curăţare prin acţiunea mecanică a periilor;
- stropire la ieşirea produsului din bazinul de spălare.
Elementele constructiv – funcţionale ale maşinii de spălat cu perii (figura II.3):

6
Figura II.3. Schema maşinii de spălat cu perii:
1 – elevator; 2 – duşuri de spălare; 3 – perii rotative; 4 – perii fixe; 5 –
preaplin; 6 – fund fals; 7 – pâlnie de alimentare cu material murdar; 8 – gură de
evacuare pentru produs spălat; 9 – sistem de acţionare a elevatorului; 10 – racord
de evacuare pentru apă de spălare.

- nivelul apei din cuva de spălare este menţinut constant prin intermediul unui
preaplin (5), care are şi rol de îndepărtare a impurităţilor uşoare.
- apa murdară şi impurităţile grele se evacuează din maşina de spălat printr-un
racord (10) dispus la partea inferioară a maşinii.

- spălarea castraveţilor  apa din cuvă se încălzeşte prin barbotare cu abur


pentru ca stratul de ceară de pe suprafaţa castraveţilor să se dizolve.

Tabelul II.4. Caracteristici tehnice ale maşinii de spălat prin barbotare – exemplu
Caracteristici Valori
Productivitate [kg/h] 1200 – 3000
Consum de apă [m3/h] 3–5
Putere [kW] 2,2

7
II.3. Maşini de spălat cu ax cu palete sau cu şnec

- organ principal de lucru: un ax cu palete sau un şnec.


- spălarea: prin înmuiere şi frecarea produsului de organul de transport.

Tabelul II.4. Tipuri de maşini de spălat cu ax cu palete sau cu şnec


Tip maşină Principii de spălare
Pentru spălarea sfeclei de - îndepărtarea pământului
zahăr - îndepărtarea pietrelor
- îndepărtarea nisipului şi a
codiţelor de sfeclă
Lurcerno pentru spălarea - spălare în contracurent
cartofilor
Simplă pentru spălat grâu - separare de praf, pietricele, bulgări de pământ,
pleavă şi paie de pe suprafaţa boabelor de grâu
Combinată pentru spălat grâu - spălarea propriu-zisă a boabelor de grâu
- separarea impurităţilor mai uşoare şi mai grele
decât grâul
Pasiruk pentru spălarea - înmuiere, transport cu şnec, tambur scuturător
cartofilor

8
II.3.1. Maşina pentru spălarea sfeclei de zahăr

- este împărţită în trei compartimente în care se realizează:


I – îndepărtarea pământului;
II – îndepărtarea pietrelor cu ajutorul prinzătorului de pietre;
III – îndepărtarea nisipului şi codiţelor de sfeclă.

Figura II.4. Schema maşinii de spălat sfeclă de zahăr:


1 – preaplin; 2 – ax cu palete; 3, 6 – pereţi despărţitori; 4 – mecanism cu manetă
pentru acţionarea grătarelor; 5 – grătare; 7 – fund din tablă perforată; 8 – colector
tronconic din tablă pentru impurităţi; 9, 12 – clapete pentru îndepărtarea
impurităţilor; 10, 11 – dispozitive pneumatice pentru acţionarea clapetelor;
13 – colector din tablă pentru pietre; 14 – rotor.

- primul compartiment (I): prevăzut cu un fund din tablă perforată (7) sub care
este montat un colector tronconic din tablă (8). La partea inferioară a acestuia este
o clapetă (9) pentru îndepărtarea impurităţilor, acţionată de o instalaţie pneumatică
(10).
- compartimentul II: despărţit de primul printr-un perete de tablă (3); fundul
acestui compartiment este din două grătare (5) ce se pot roti în jurul unor axe

9
perpendiculare pe axul maşinii; acţionarea grătarelor se realizează prin
mecanismul cu manetă (4); sub grătare este prevăzut un colector din tablă (13)
pentru evacuarea pietrei separate din sfeclă, prin intermediul clapetei (12),
acţionată de dispozitivul pneumatic (11).
- procesul de spălare este îmbunătăţit de agitarea apei cu ajutorul rotorului
(14) care provoacă un curent turbionar ascendent de apă.
- compartimentul III: despărţit de compartimentul al doilea printr-un perete de
tablă (6); are o construcţie similară cu compartimentul I.

- un ax (2) pentru deplasarea sfeclei dintr-un compartiment în altul, şi un preaplin


(1) pentru controlul nivelului apei.

II.3.2. Maşina de spălat grâu simplă (cu şnec)


Elementele constructiv – funcţionale ale maşinii de spălat grâu simplă (figura II.5):

Figura II.5. Schema maşinii de spălat grâu simplă:


1 – sistem de acţionare; 2 – duze pentru stropirea grâului tare; 3 – duşuri de
spălare; 4 – transportor elicoidal (şnec de stropire); 5 – manta perforată; 6 – perii
pentru curăţarea duşurilor; 7 – clapetă pentru reglarea debitului de alimentare; 8 –
gură de evacuare pentru grâul spălat; 9 – jgheab; 10 – bazin; 11 – transportor cu

10
şnec pentru spălare (melc de spălare); 12 – transportor cu şnec pentru colectarea
pietrelor.

II.3.3. Maşina de spălat grâu combinată


- avantaj faţă de maşina de spălat grâu simplă: pe lângă spălarea propriu-zisă a
grâului şi separarea impurităţilor uşoare şi grele, şi zvântarea şi descojirea boabelor
de grâu.
- se compune din două incinte distincte – una pentru spălare şi una pentru
zvântarea şi descojirea boabelor.

Figura II.6. Schema maşinii de spălat grâu combinată


1 – sistem de acţionare a rotorului cu palete; 2 – gură pentru evacuarea grâului
spălat; 3 – sistem de acţionare a transportoarelor cu şnec; 4 – transportor cu şnec
pentru spălare; 5 – conductă telescopică pentru alimentare; 6 – gură de evacuare a
pietrelor; 7 – transportor cu şnec pentru colectarea pietrelor; 8 – rotor cu palete.

11
- calitatea spălării depinde de corelarea cantităţii de apă cu gradul de
impurificare al masei de grâu.
- efectul spălării mai depinde şi de temperatura apei de spălare (temperatura
optimă trebuie să fie între 30C şi 50°C).

II.3.4. Maşina de spălat cartofi tip Pasiruk


- combină mai multe sisteme de spălare şi transport: înmuiere, transport cu şnec,
tambur scuturător, cu următoarele avantaje:
- instalaţie compactă;
- dimensiuni reduse;
- productivitate mare;
- grad avansat de spălare.
Din punct de vedere constructiv – funcţional, maşina se compune din două părţi:
un bazin de spălare şi un tambur scuturător (figura II.7).

Figura II.7. Schema maşinii de spălat cartofi tip Pasiruk


1, 11 – sisteme de acţionare a transportoarelor cu şnec; 2, 8 – transportoare
cu şnec; 3 – racord pentru alimentarea / evacuarea apei de spălare; 4 – preaplin; 5 –
gură de alimentare pentru materia murdar; 6 – duşuri pentru spălare; 7 – tambur
scuturător; 9 – gură de evacuare pentru produs spălat; 10 – arcuri; 12 – racord de
evacuare pentru impurităţi.

12
Tabelul II.5. Caracteristici tehnice ale maşinii de spălat cartofi tip Pasiruk –
exemplu
Caracteristici Valori
Capacitate de spălare [t în 24 h] 200
Putere instalată [kW] 10
Timp de spălare [min] 1–3
Capacitate [kg cartofi] 500
Diametru tambur [mm] 900
Lungime tambur [mm] 1300
Volum tambur [m3] 0,8
Dimensiuni de gabarit [mm]
- lungime 5200
- lăţime 1600
- înălţime 2400

II.5. Maşini de spălat prin flotaţie


- spălarea se realizează prin flotaţie.
- spălarea mazării.
13
Figura II.8. Schema maşinii de spălat prin flotaţie
1 – pâlnie de alimentare pentru material murdar; 2 – pereţi transversali; 3 –
jgheab pentru colectarea impurităţilor uşoare; 4 – cameră de flotaţie; 5 – conductă
de evacuare pentru produs spălat; 6, 8 – duşuri; 7 – sită oscilantă; 9 – sită; 10 –
cameră de compensaţie; 11 – gură de evacuare pentru impurităţi grele; 12 –
rezervor pentru apă murdară;
13 – rezervor pentru produsul spălat.

Tabelul II.6. Caracteristici tehnice ale maşinii de spălat prin flotaţie – exemplu
Caracteristici Valori
Capacitatea de spălare [t/h] 4
Puterea electromotorului de la pompa de 2,8
recirculare [kW] la o turaţie de 1500 rot/min
Debitul pompei de recirculare [l/s] 10,5
Dimensiuni de gabarit [mm x mm x mm] 3100 x 1200 x 1725

14

S-ar putea să vă placă și