Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTELE PENTRU teste la EXAMENUL DE LICENŢĂ LA DISCIPLINA DREPT

PROCESUAL PENAL

1. Izvoarele dreptului procesual penal


2. Principiile procesului penal
3. Instanțele judecătorești și competența lor
4. Partea acuzării
5. Partea apărării
6. Reprezentanții și succesorii în procesul penal
7. Probatoriul în procesul penal
8. Probele
9. Mijloacele de probă
10. Procedeele probatorii
11. Reţinerea
12. Măsurile preventive
13. Alte măsuri procesuale de constrângere
14. Măsuri de protecție în procesul penal
15. Chestiuni patrimoniale în procesul penal
16. Termenele procedurale și actele procedurale comune
17. Competenţa organelor de urmărire penală
18. Sesizarea organului de urmărire penală
19. Pornirea urmăririi penale
20. Desfăşurarea urmăririi penale
21. Terminarea urmăririi penale şi trimiterea cauzei în judecată
22. Conţinutul, procedura şi limitele controlului exercitat de către procuror
23. Conţinutul, procedura şi limitele controlului judiciar
24. Condiţiile generale ale judecării cauzei penale
25. Punerea pe rol a cauzei penale
26. Partea pregătitoare a şedinţei de judecată
27. Cercetarea judecătorească
28. Dezbaterile judiciare şi ultimul cuvânt al inculpatului
29. Deliberarea şi adoptarea sentinţei
30. Apelul. Condiţii de fond şi de formă
31. Efectele apelului
32. Judecarea apelului şi soluţiile pronunţate
33. Recursul împotriva hotărârilor instanţelor de apel – condiţii de fond şi de formă
34. Efectele recursului împotriva hotărârilor instanţelor de apel
35. Judecarea recursului împotriva hotărârilor instanţelor de apel şi soluţiile pronunţate
36. Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este prevăzută calea de
atac apelul – condiţii de fond şi de formă
37. Efectele recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este
prevăzută calea de atac apelul
38. Judecarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti pentru care nu este
prevăzută calea de atac apelul şi soluţiile pronunţate
39. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
40. Recursul în anulare
41. Recursul în interesul legii în procesul penal
42. Cazurile de revizuire şi activitatea procesuală prealabilă
43. Procedura în cauzele privind minorii
44. Procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical
45. Judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală
46. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

47. Procedura de suspendare condiţionată a urmăririi penale şi de liberare de


răspundere penală
48. Procedura de urmărire şi judecare a unor infracţiuni flagrante
49. Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile
săvârșite de persoane juridice
50. Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală și ale instanțelor judecătorești