Sunteți pe pagina 1din 82

Gicu Dan

AVATARUL SUPERMASONIC
în
ROMÂNIA EZOTERICĂ
( Cartea a 12-a )

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ


PENTRU MEDITAŢIE
TREZIRE SPIRITUALĂ
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ

E foarte important locul de unde venim,


şi încotro vom merge.
Ne atenţionează Învăţătorul Misionar Astral ELI

Informaţii ezoterice oferite sub semnul Octogonului Spiritual,


ca Octogon al Energiilor Celeste N-Dimensionale .

1
Prezenta carte conţine Informaţii extrase din Jurnalul Metafizic Personal şi Impersonal ,
şi cuprinde următoarele titluri sosite din şi de pe Fluxul N-Dimensional al Vieţii Eterne :
Două întrebări cu două răspunsuri :
De ce România lui ZAMOLXIS ? în opt precizări sintetice ;
De ce România Ezoterică ? cu :
- Prima precizare suplimentară şi concluzie ;
- A doua precizare suplimentară oferită de :
- Maestrul Tobias ; şi ,
- Maestrul Eli .
1. - De la mine prin Cuvânt, pentru voi ca cel ce SUNT ;
2. - CORPUL CRISTIC între Miracol şi Naturalitate ;
2.1. - Fiecare om este CRISTOSUL DIVIN ( revelaţie personală );
2.2. - Fiecare om este Dumnezeu - Cocreator( revelaţie personală ) ;
3. - Binecuvântarea oferită lui Dumnezeu ;
3.1 . - Dumnezeu să fie Binecuvântat ;
3.2. - Dumnezeu să te Binecuvânteze ;
4. - EU SUNT privit poetic din diverse perspective ;
4.1. - EU SUNT Impersonal =Personal,sau CREATORUL = EU SUNT;
4.2. - EU SUNT Personal = Impersonal , sau EU = EU SUNT;
4.3 - EU SUNT din perspectiva rimei orizontale şi nu verticale cum eraţi obişnuiţi, sub titlul :
Niciodată pân-ACUM.……….EU SUNT n-a fost ca ACUM .
4.4. - ATENŢIE : REŢINE-ŢI despre Esenţa voastră de EU SUNT;
4.5. - PORŢI( Portaluri ) ETERNE ;
5. - Despre România , o altă perspectivă metafizică în versuri şi proză ;
5.1. - ROMÂNIA Cristalină a Oamenilor Dumnezei- în versuri ;
5.2. - Autostrăzile Luminii Celeste din România , şi căile viitoare de acces - propunere :
5.2.1. - Autostrăzile fizice ale Luminii Celeste ;
5.2.2. - Autostrăzile metafizice ale Luminii Celeste .
6. - TERRA şi OMUL între DECĂDERE şi RE-ÎNĂLŢARE ;
7. - De la Energia Veche a Iubirii Exterioare la Energia Nouă a Iubirii Interioare;
8. - Redescoperindu-mă ( vă ) în Conştiinţă ca DOMN CRISTOS;
9. - Omul CRIST şi cele 3 Atribute( raze ) ale Androginităţii Sale;
10. - Călătorind spre vestul Europei( România - Ungaria - Austria - Italia - Franţa - Germania ) ;
10.1. - Meditând în maşină pe ruta Sântana de Arad - Vama Nădlac , Vocea Spiritului mi-a spus …;
10.2. - Când am făcut un popas în Budapesta , Vocea Spiritului mi-a spus…;
10.3. - Când vameşii austrieci verificau maşina şi bagajele ,Vocea Spiritului mi-a spus …;
10.4. - Când mă aflam în Piaţa San Marco din VENEŢIA., Vocea Spiritului mi-a spus …;
10.5. - Când mă aflam în FRANŢA, pe COASTA DE AZUR , Spiritul Divin mi-a revelat;
10.6. - Când mă aflam în Germania la MUNCHEN , Vocea Spiritului mi-a spus ;
11. - Aşa am fost Creaţi ;
12. - COMUNICAREA la Oamenii Vechi şi la OAMENII NOI :
12.1 - OAMENII în faza Vechiului Pământ ca Oameni Vechi comunicau ;
12.2 - OAMENII în faza următoare a Noului Pământ ca OAMENI NOI vor comunica ;
13. - TEMĂ DE MEDITAŢIE în şapte paşi ;
14. - Etapele Materializării INFORMAŢIEI SPIRITUAL-METAFIZICE în Cerurile-Universurile
MANIFESTATE ;
15. - Prietene(ă) tu ţine minte ;
16. - Să Conştientizăm CREATORUL ca Iubire Pură Manifestată
17. - STRUCTURA TRINITARĂ A OMULUI CRIST( DUMNEZEU), o altă perspectivă ;
18. - Din IUBIRE PURĂ , DORUL de-a FI şi de-a SLUJI ;
19. - IDEALUL este chiar IUBIREA DIVINĂ .
20. - Oare, a cui Personalizarea Sunt Eu ? se întrebă Dumnezeu-Dumnezeiţă în Sine Însuşi ;
21. - Creatorul :
21.1. - EL , ca Rosturi şi ca Sensuri ;
21.2. - EL , meditând despre Sine .
22. - De la A FI la A FACE ;
23. - Aparţinem doar Timpului Prezent ;
24. - Colaboratorii de destin şi Entităţile de Lumină ;
25. - Masoneria din Perspectiva Luminii ;
25.1. - Introducere făcută de Venerabilul Maestru ;
25.2. - Markus dezvăluie intenţiile Masonice ;
25.3. - Final de întîlnire cu propunere ;
26. - CREATORUL despre SINE despre TINE spre UNIME ;
27. - O NOUĂ ERĂ , O NOUĂ LUME , UN NOU PĂMÂNT este rostul vostru ,ne avertizează şi totodată
ne îndrumă Învăţătorul nostru Iisus Cristos;
28. - NOUA CASĂ este O NOUĂ ERĂ , O NOUĂ LUME , UN NOU PĂMÂNT;

2
29. - TEME DE MEDITAŢIE .

Două întrebări cu două răspunsuri :


Dragi prieteni , un necunoscător al Ştiinţei Spiritului Divin manifestat , adică un tip încă umbrit de vălul materiei ca
văl al uitării de SINE , îmi punea cândva anumite întrebări despre Zamolxis şi despre România Ezoterică .
Din perspectiva mea , limitată de altfel , i-am răspuns dorinţei sale .

DE CE ROMÂNIA LUI ZAMOLXIS ?

1. - În timpurile noastre actuale când întreaga planetă Terra ,împreună cu o parte din Oamenii autoaleşi în a Crea
Creaţia a Doua , avem ca model ideal de manifestare Spiritual Divină pe Ilustrul nostru Învăţător IISUS CRISTOS , noi
Fii Luminii ca Misionari Apocaliptici şi Postapocaliptici , ne readucem aminte cu multă bucurie, iubire şi recunoştinţă ,
de Marele Învăţător ( al DACIEI antice ) de rezonanţă Cristică ZAMOLXIS .

2. - Peste veacuri, rămas în Conştienţa şi Conştiinţa Fiilor Luminii din Spaţiul Românesc , în calitate de AVATAR al
populaţiei Spaţiului Daciei străvechi , ZAMOLXIS a fost şi este modelul manifestării Principiului(Stare-Simţire) Cristic(ă)
, Principiu(Stare-Simţire) de Unire în INIMA Sa cu UNICUL Tatăl-Mamă Lăuntrică .

3. - Cu toate că pare Solitar în activitatea sa Spirituală a vremurilor vechi, dar şi a activităţii vremurilor ulterioare
Desăvârşirii sale Cristice ,ZAMOLXIS este de fapt interconectat cu toate marile Spirite Cereşti,în procesul de Evoluţie
Spirituală accelerată al tuturor Pământenilor, El având astfel şi calitatea de Învăţător Cristic , alături de Iisus , Fecioara
Maria , Buddha , Rama , St. Germaine , Eli, Toth, etc , etc ,…

4. - ZAMOLXIS, în calitate de Învăţător şi Îndrumător Cristic inclusiv al umanităţii Terestre actuale, susţine
permanent şi întregeşte activitatea Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS, şi împreună cu El dar şi cu ceilalţi Iluminaţi
Cristici , ne îndrumă pe calea care ne duce spre Desăvârşirea Cristică personală şi colectivă totodată .

5. - Legat încă de emoţiile şi de amintirile vieţuirii sale misionare în Dacia străveche , acum mai mult ca niciodată ,
Învăţătorul Iubirii ZAMOLXIS este angrenat în derularea Misiunii Spirituale a României ,unde cu o discreţie care
uneori merge spre exces, ne deschide Portaluri inedite ale Înţelepciunii Divine, pe tărâmuri fizice şi metafizice deopotrivă
, şi pe care ni le oferă ca pe un DAR DIVIN tuturor Pământenilor fără excepţie .

6. - Dragi prieteni , voi trebuie să Acceptaţi şi să Înţelegeţi faptul că: Zamolxis , Iisus , Fecioara Maria , Buddha ,
Rama , St. Germaine , Eli, Toth , etc , etc ,…,cu toate că au fost şi ei nişte oameni oarecare cum suntem şi noi ,acum EI
nu mai sunt nişte Oameni oarecare , ci sunt nişte Căutători şi Experimentatori de Adevăr Divin ,fapt care în raport cu
noi ceilalţi care îi urmăm ,îi poziţionează în postura de Înţelepţi ai Înţelepciunii Divine , care prin utilizarea Iubirii şi
Voinţei Divine ,sunt efectiv STĂPÂNI peste toate ENERGIILE CELESTE ,din care pot Co-Crea prin Altruism infinite
Universuri Sublime .

7. - Aceasta este direcţia Evoluţiei noastre Spirituale , prin care Conştienţa şi Conştiinţa noastră expansionează cu
ajutorul lor , cu aprobarea şi susţinerea Creatorului-Dumnezeu ,astfel că , nouă nu ne rămâne decât să FIm ca şi EI :
Cunoscătorii şi Utilizatorii Ştiinţei Spiritului Divin , Ştiinţă cu care vom Crea Creaţia a 2-a , a 3-a , şi aşa la
infinit .

8. - Acesta este rostul fiecăruia dintre noi şi al tuturor deopotrivă ,în Câmpul Conştienţei Cristice Unificate .

DE CE ROMÂNIA EZOTERICĂ ?
Din simplul motiv că Spaţiul Românesc primordial din care azi doar o mică suprafaţă este administrată la modul
fizic de către guvernanţii României însumează următoarele potenţiale reale :
- aici în Spaţiul Fizic al României în vremurile Primordiale au pus piciorul pentru prima dată pe Terra Civilizaţiile
Extraterestre;
- aici în Spaţiul Românesc există depozitată o Magnifică Bogăţie Spirituală ca infrastructură dar şi ca supra- structură
Spiritual Divină , atât de nuanţă terestră dar şi de nuanţă extraterestră ;
- a fost leagănul Evoluţiei Spirituale a civilizaţiei rasei albe , şi
- deja este în devenire accelerată Centrul Spiritual Divin Terestru de nuanţă Cristică .

PRECIZĂRI FUNDAMENTALE COMPLEMENTARE


ca răspuns la semnul de întrebare al titlului prezentei cărţi .

Prima Precizare :
- Civilizaţia românească actuală care cuprinde în componenţa sa mai multe naţionalităţi , nu mai este vechea rasă cât
de cât pură a vechilor daci şi acest lucru s-a datorat migraţiilor tribale permanente care au intrat în simbioză
genetică şi sufletească( psiho-spirituală ) cu băştinaşii daci care au rămas la suprafaţă ;
Notă: se susţine că anumiţi daci( ca şi maiaşii, incaşii, etc, ) s-au retras într-un plan paralel din interiorul Pământului ,
iar căile de acces în interiorul Pământului ( de la cucerirea Daciei de către imperiul roman ) sunt păzite de Gardieni
ai Iubirii Divine .

3
- Din acest considerent al migraţiei diverselor triburi ale trecutului peste originalul şi integralul fost Spaţiu Românesc ,
putem vorbi cu certitudine că poporul Ungariei este un amestec genetic şi sufletesc ca noi românii , iar poporul
Serbiei , al Bulgariei , al Macedoniei , Muntenegrului , Greciei , etc, de asemenea se integrează în acest tipar Românesc ;
- Poporul Român nu are pretenţii de dominate şi cucerire , aşa cum niciodată din preistorie până în prezent nu şi-a
dorit acest lucru ;
- Fii Luminii din Spaţiul Românesc care sunt purtători ai Luminii Cristice în Conştienţa şi Conştiinţa lor , nu acceptă
ideea de graniţă decât în sens administrativ dar nu şi ca sens Ezoteric de factură Cristică ;
- Fii Luminii din România permit tuturor cetăţenilor Terrei cu intenţii altruiste ( adică cu vibraţii de iubire ) accesul la
Marile Secrete existente în Spaţiul Românesc ;
- Fii Luminii din România nu doresc o Europă a Capitalului Egoului ci o Europă a Capitalului Spiritual, fapt pentru
care actuala Federaţie Europeană nu întruneşte condiţiile de Federaţie Cristică în care Cel Mare să Slujească pe cel
mic;
- Fii Luminii din România , consideră faptul că adevărata Federaţie de nuanţă Cristică va trebui în mod obligatoriu să
pornească tocmai de aici din Balcani , fapt pentru care ţările balcanice au un ascendent Spiritual de natură Cristică ce
le v-a permite crearea unei federaţii economice de colaborare frăţească în primă fază , concomitent cu instruirea
populaţiei privind rolul şi rostul omului pe Terra ca Entitate de Lumină Cristică ;
- Federaţia Cristică Balcanică ( plus Rusia ) este una dintre cele mai bune potenţiale ce pot fi materializate după anul
2012 , deoarece popoarele Balcanice reprezintă locul de convergenţă al Occidentului şi Orientului , locul de
convergenţă dintre îmbinarea utilizării optime dintre Materie şi Spirit şi totodată locul din care potenţialul Energiilor
de înaltă vibraţie Spirituală izvorăşte spre direcţia materializării urgente al celei de-a Doua Creaţii .
- Fii Luminii din România , cu toate că prevăd formarea şi manifestarea unei altfel de Euro-Federaţie decât cea
prezentă , totuşi tendinţa Coordonatorilor Centrului Spiritual Divin Suprem cu sediul în Bucureşti , au în programul lor
de manifestare tocmai crearea unei Federaţii Cristice Terestre cu expansiune Extraterestră al cărui focar de Autoritate
Administrativ Cristică v-a fi în România pentru câteva mii de ani de acum înainte ;
- Federaţia Cristică Terestră şi Extraterestră cu centrul pe România şi Balcani , v-a predetermina o simbioză şi o
interferenţă şi mai accentuată între cetăţenii diferitelor popoare al Terrei , fapt pentru care într-o fază mai avansată
popoarele Pământului vor constitui modelul de vieţuire Cristic ideal care v-a fi exportat de Pământenii viitorului altor
civilizaţii extraterestre care n-au trecut prin lecţia Terrei , ca lecţie a Liberului Arbitru total integrat unui Suflet al
Emoţiilor Pure în Energia nouă a Speranţei născută din lecţia experimentării Uitării de Sine Divin .
- Fii Luminii din fiecare popor al Terrei , vor confirma faptul că România este deja Făclia Cristică a Luminii Divine
pentru toţi cetăţenii Terrei care doresc să evolueze Spiritual .

CONCLUZIE:
- Uniunea Europeană de azi anul 2007, ori se metamorfozează Cristic ,ori clachează dezintegrându-se în alte grupe
cu ţări pe interese comune .
- Dacă clachează, este imperativ necesară( potenţial este deja ) naşterea Federaţiei Balcanice în primă fază, la care Rusia
va adera urgent ca membră în Conştienţă de cauză, dar şi ca ambasadoare a Spiritualităţii Divine spre Orientul
îndepărtat .

A doua Precizare prin care:


Dragi prieteni , sunt nevoit să detaliez din nou anumite Adevăruri Fundamentale despre Spaţiul Românesc şi despre
locuitorii lui , Adevăruri care predetermină ca Misionarii şi Misiunea Spirituală a României să fie percepute pe toată
Terra în contextul întregii valorii Spiritual Divine care i s-a atribuit la început de nouă eră a Vărsătorului de Lumină
Cristică .
Din acest considerent, extrag acum din cartea România Inima Ocultă a Terrei câteva detalii şi anume :

1. - Maestrul TOBIAS ne spune :


România conţine Conştiinţa Sudului şi Nordului ,
ceea ce echivalează cu Conştiinţa Întregii Omeniri .
Conştiinţa voastră şi a României ,
este tot atât de importantă ca şi Conştiinţa Valorii de Sine a Întregii Umanităţi .
Am putea spune că:
Voi Spiritele Spaţiului Românesc ,
ţineţi Echilibrul Sinelui ( Conştiinţei ) Întregii Umanităţi Terestre .
Trebuie să reţineţi faptul că dorinţa oamenilor are o vibraţie şi că :
Rostul vostru al celor ce locuiţi în acest spaţiu ,
este de a aduna chiar din acest moment vibraţia tuturor oamenilor de pe Terra şi astfel ,
veţi constata că Voinţa fiecăruia şi tuturor deopotrivă are o anumită pondere în această vibraţie,
iar echilibrul este menţinut aici în România.
Atenţie :
Voi nu creaţi vibraţii pentru alţii ,
Voi sunteţi cei care păstraţi echilibrul vibraţiilor lor ;
aceasta poate fi o informaţie surprinzătoare ,
dar voi lucra cu voi pe toate nivelele .

4
Pe măsură ce Sinele ( Conştiinţa ) se schimbă în cadrul umanităţii ,
veţi vedea lucrul acesta reflectat în România ,
pentru că voi deţineţi această Conştiinţă a Sinelui General .
De aceea există atât de multe cristale şi structuri Cristaline în munţii acestui pământ Românesc , deoarece ele
trebuie să susţină acest efect ; cristalele au rolul lor ,tot aşa după cum şi voi aveţi rolul vostru.
Voi Shaumbra din România aveţi o RESPONSABILITATE ENORMĂ ,
în sensul că voi sunteţi deţinătorii Esenţei Sinelui ( Conştiinţei ) pe Terra ,
şi de asemenea voi sunteţi cei care reflectă schimbările umanităţii .
Voi cei din România aţi cerut schimbarea şi ne-aţi chemat aici ,
pentru că sînteţi deja pregătiţi pentru schimbare .
Sunteţi pregătiţi acum ca să simţiţi de ce merită să fiţi fiinţe umane.
Sunteţi pregătiţi să aveţi o viaţă plină de abundenţă .
Sunteţi pregătiţi să vă eliberaţi de rănile din trecut şi să vă lăsaţi viaţa luminată de Noile Energii .
De aceea suntem aici şi asta este ceea ce se întâmplă acum în toată lumea .
Aşa cum am mai spus , schimbările care au loc acum în România ,
atât în voi cât şi în ceilalţi oameni din jurul vostru , sunt schimbările care se petrec în toată lumea.
Uitaţi-vă la cât de strategică este poziţia ţării voastre .
Datorită acestei poziţii , anumite forţe externe au încercat într-un fel sau altul să ia ceva de aici ,
dar cu toate acestea CONŞTIINŢA României a rămas la propria sa valoare .
Dacă sunteţi pregătiţi în acest moment pentru schimbare, ( inclusiv voi cei care citiţi acum aceste rânduri indiferent de
timp şi spaţiu ) voi toţi şi îngerii care sunt cu voi ,
permiteţi Noilor Energii să înceapă să se mişte .
Pentru acest lucru nu este necesar nimic altceva decât SĂ RESPIRAŢI ;
pur şi simplu să RESPIRAŢI ADÎNC .
Toate Energiile Moştenite din România ,
( munţii noştri aur poartă ; aur = Cunoaştere ocultă )
vor ajuta ca Noile Energii să se mişte ,
şi astfel se vor stimula aceste schimbări .
Tot ceea ce înseamnă influenţe externe ,
tot ceea ce are legătură cu arta ,
tot ceea ce are bază spirituală ,
toate vor fi supuse schimbării şi asta pentru că :
voi aveţi un DAR NATURAL pentru tot ceea ce este ocult ( ascuns ) ,
pentru transmisii ( chaneling ) ,
pentru psihologie şi aveţi foarte mulţi clarvăzători printre voi .
Aveţi un DAR NATURAL să produceţi schimbări energetice ,
şi să-i învăţaţi şi pe alţii cum să facă acest lucru ,
iar aceste Daruri Naturale au fost suprimate foarte multă vreme.
Dragi prieteni , această ultimă frază spune de fapt totul despre potenţialul nostru în domeniul utilizării Energiilor
Suprasensibile pentru materializarea Cerului pe Pământ , şi acest potenţial sub semnul OCTOGONULUI la modul cel
mai Altruist îl putem utiliza :
SPAŢIULUI ROMÂNESC ,
ca OCTOGON al ENERGIILOR CELESTE ,
prin care în mod obligatoriu şi ca o stare nativ-naturală :
Cel Mare îl Slujeşte pe cel Mic.
Şi acum voi trece în rândurile de mai jos , o precizare la fel de importanţă şi încurajatoare primită de la
Învăţătorul ELI .

2. - Învăţătorul ELI ne spune :


România este Pămâtul Ales ,
deoarece România are meritul de a fi primul loc de pe Terra ,
unde a fost primul pământean ;
sau mai corect spus , locul unde a coborât Marele Spirit pe Terra .
Apoi au venit alţi Mari Iniţiaţi aici în România ,
de unde s-au pornit în toate colţurile Terrei , pentru al Popula şi Energiza
( iar se pomeneşte de lucrul cu Energiile ).

ROMÂNIA ESTE ŢARA ECHILIBRULUI ;


din ROMÂNIA se propagă unde Energetice( iarăşi Energii ) pe toată Terra .
Fiţi luptători pentru Adevăr şi Cunoaştere şi atunci toate aspectele vieţii se vor schimba .

5
Dragi prieteni , ţinând cont de faptul că materia este de fapt numai şi numai Energie Condensată , acum este timpul
ca pe baza Iubirii Divine şi prin accesul la utilizarea capacităţilor paranormale, să reluăm munca de utilizare a
Energiilor Suprasensibile multidimensionale care ne înconjoară pretutindeni .
Utilizarea Energiilor Suprasensibile este totdeauna recomandat să se facă prin CUNOAŞTERE .
Şi astfel ne îndreptăm acum, spre alte perspective ale Cunoaşterii Spiritual Divine .

Capitolul 1.

1. - De la mine prin Cuvânt, pentru voi ca cel ce SUNT

Dragi prieteni .
Încă de la o vârstă fragedă viaţă , 5-6 ani , am fost permanent atras magnetic de Cunoaştere , indiferent că această
Cunoaştere o puteam obţine prin racordarea Spiritului meu la Tainele Naturii ce se lăsau descoperite prin Contemplare
şi Meditaţii , sau din povestirile bătrânilor satului Boroşteni la clacă şi pe marginea şanţului, sau o puteam obţine prin
Ştiinţele societăţii umane predate-anunţate prin instituţiile ei oficiale( şcoala, radio, presa , iar ulterior televiziunea ,
conferinţele ,etc,… )
Marele avantaj personal , a fost întotdeauna Deschiderea Maximă cu care am acceptat toate
informaţiile , pe parcursul timpului istoriei trecute, prezente şi viitoare( profeţiile ), aparţinătoare atât
Universului Fizic cât şi Universului Suprasensibil fără a le nega , lăsând ca evenimentele ulterioare să
confirme sau nu informaţiile de interes major care mă preocupau , sau să-mi arate perspectivele din care aceste
informaţii fuseseră obţinute şi difuzate public .

Totodată , permanent am fost Conştient de faptul că :


în interiorul denumirii generice de Dumnezeu sau Creator , se află o Super-Ştiinţă ce aparţine
Spiritului Divin , o Super-Ştiinţă Infinită , cu Particularităţi şi Perspective Infinite , accesibilă tuturor ,
dar la care tu prietene( ă ) ai Acces doar cu Acordul Tău , prin maturitatea utilizării Iubirii Altruiste
dar şi Conştiente a acestei Super-Ştiinţe Infinite .
Cu toate că Ştiinţa Omenească a Societăţii Terestre a anului 2006 este în bună măsură o reuşită deosebită faţă
nivelul nostru tribal pe care l-am experimentat aproape cu toţii în reîncarnările trecutului(Postatlant), totuşi , această
Ştiinţă aşa zis Modernă este doar premergătoarea Adevăratei Ştiinţe Divine , Ştiinţă Divină pe care Necondiţionat ne-o
pune la dispoziţie Vărsătorul de Lumină Cristică, în care am intrat deja prin Metamorfoză şi Transmutaţie , şi care se
derulează chiar acum sub denumirea de Apocalipsă.
Inevitabil dar într-un mod foarte NATURAL această Apocalipsă ,
ca sens al Redescoperirii Adevărului Divin în Conştienţa şi Conştiinţa Omului terestru,
vine cu aspecte noi în cotidianul nostru social ;
această situaţie ne v-a predetermina ca să ajungem cu toţii în a afirma că :
Ştiinţa Spiritual Divină cât şi Esenţa Adevărurilor Biblice sunt de fapt inseparabile
şi că doar ciclul nostru evolutiv al Epocii Vechi a Egoului ,
ne-a predeterminat să le utilizăm ca aspecte separate şi ireconciliabile.
Poate că anumite persoane pe bună dreptate vor pune următoarele întrebări :
1. - care este deosebirea dintre Ştiinţa Modernă a Vechiului Pământ şi Ştiinţa Divină a Noului Pământ ? şi
2. - care este deosebirea dintre Esenţa Adevărurilor Biblice ale Vechiului Pământ şi Esenţa Adevărurilor
Divine ale Noului Pământ ?

Eu vă ofer un RĂSPUNS parţial :


1 .- Ştiinţa Divină a Noului Pământ operează cu :
- O Conştienţă şi Conştiinţă Nouă dată de Corpul( Principiul ) Cristic Lăuntric fiecăruia dintre noi ;
- Altruism 100% în folosul Tuturor Pământenilor ;
- Se va lucra cu Energii Noi, Informaţii Noi, Tehnici şi Tehnologii Noi, Organizaţii Sociale Noi ;
- Se va lucra cu Metale Noi ;
- Se va lucra în colaborare cu Civilizaţii Extraterestre Fizice dar şi Metafizice( Suprasensibile );
- Domeniul Ştiinţei Divine al Noului Pământ va cuprinde nu doar aspectul Universului Fizic ci şi aspectele
Universurilor Interdimensionale( Ceruri N-Dimensionale ) , etc,…;
2. - Esenţa Adevărurilor Divine ale Noului Pământ ţine cont de următoarele aspecte :
- Aşa cum Învăţătorul nostru Iisus Cristos prin Legea Iubirii Divine a ÎMPLINIT Legea Lui Moise , tot aşa
Legea Voinţei Divine în curs de materializare ( şi care este sosită deja din Marele Soare Central Galactic ) v-
a Împlini binecunoscutele Adevăruri Biblice care au operat în dimensinea a 3-a ;
- Omul Nou al Noului Pământ v-a opera la nivelul Conştienţei şi Conştiinţei sale Terestre cu Energii Noi, Informaţii
Spiritual Divine Noi , Percepţii Extrasenzoriale Noi ( Clar-Vedere, Clar-Auz sau Telepatie cu sau fără imagine ,
Emoţii Pure , Empatie, Idealuri Noi , Imaginaţie N-Dimensională , Inspiraţie , etc,…);
- Omul Nou va avea un Nou Potenţial de funcţionare biologic, deoarece v-a avea mai multe Spirale ADN, fapt care-i
v-a permite să manifeste atât Percepţiile Senzoriale cât şi Percepţiile Extrasenzoriale , ca Stări Naturale ;
- Aceste Noi facilităţi ale Omului Nou sunt o rezultantă directă a Noului Program de Manifestare adecvat unei
Dimensiuni Superioare, ce s-a denumit în sens extins ca fiind Dimensiunea a 5-a de Conştienţă şi Conştiinţă

6
Cristică , atât al Spiritului Omului cât şi al Spiritului Pământului ;
- Dacă în Energia Veche a Vechiului Pământ, Esenţa Adevărurilor Biblice au operat în sens benefic dar totuşi
restrâns-limitat în Conştienţa şi Conştiinţa Omului Vechi , şi asta datorită faptului că însăşi experimentul-programul
nostru se desfăşura la nivelul Dimensiunii a 3- a , Omul Nou de pe Terra cea Nouă fiind Transmutat Corp-Suflet –
Minte-Spirit(ca Forţă de Viaţă ) în Cerul-Universul celei de-a 5-a Dimensiuni , atunci, Esenţa Noilor Adevăruri
Divine va fi Expansională-Radiantă-Infinită şi nu limitată , liniară , ca în cazul Potenţialelor limitate ale dimensiunii
a 3-a ;
- Potenţialele Programelor aferente celei de-a 5-a Dimensiuni( Cer ) , predetermină în mod natural ca Religia şi
Bisericile actuale să sufere la rândul lor o Metamorfoză cât şi inevitabil o Transmutaţie pe paliere superioare de
manifestare şi asta în acord direct şi nemijlocit cu Adevărurile Divine Nou existente în această dimensiune( Cer ) 5 .
- Din perspectiva acestei Înnoiri Generale în care Spiritul Omului împreună cu Spiritul Mamei Pământ fac un tandem
de Evoluţie Accelerată în Conştienţă şi Conştiinţă spre cel de-al 5-lea Cer , atunci putem spune cu certitudine că
actualele ritualuri bisericeşti se vor adapta obligatoriu spre noile cerinţe pe care Creatorul ni le oferă, şi totodată,
Biserica în sens de Instituţie dar şi de Clădire, vor suferi îmbunătăţiri de neimaginat momentan( anul 2006 ),
îmbunătăţiri care le vom cuprinde prin exprimarea cuvintelor Universităţi(Temple) Spirituale sau Universităţi ale
Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Divine.
Dragi prieteni , ca o concluzie generală faţă de cele expuse anterior , se desprinde faptul că :
Cerul( Universul, Dimensiunea ) nr. 5, v-a Unifica Religia şi Ştiinţa într-un Tot Unitar ,
şi asta deoarece la nivelul acestui Cer v-om manifesta o Conştienţă şi Conştiinţă Unificată pe baza Principiului Cristic
(ca Eu Superior) care îl va face pe Om să fie în Comuniune permanentă cu Creatorul( Tatăl ) Lăuntric Inimii sale
Fizice şi Metafizice .
La nivelul anului decembrie 2006 când scriu aceste rânduri , sunt Conştient de faptul că mulţi oameni nu percep în
profunzime aspectele exprimate anterior , ba mai mult unii oameni nici nu pot să le accepte ca fiind Adevărate .
Dar, să nu disperaţi dragi prieteni dacă vă simţiţi încadraţi în cele două categorii menţionate anterior , pentru că
dacă voi sunteţi posesorii unui Suflet Plin de Iubire, Iertare şi Compasiune , aveţi capacitatea şi dreptul de a intra pe
Noul Pământ ca Oameni Noi şi unde veţi dobândi capacitatea nu numai de a Înţelegere Noile Informaţiile Spirituale,
dar le veţi Simţi ca fiind Adevărate .
Este foarte adevărat că odată cu derularea acestei Apocalipse, cărţile ce cuprind informaţii ezoterice nu au prea mare
rezonanţă în rândul marii majorităţi a oamenilor pământeni, aceste cărţi stârnind polemici între Pro şi Contra, în funcţie
de nivelul de rezonanţă al combatanţilor cu subiectele-informaţiile făcute publice .
Şi totuşi, Viaţa terestră este o Continuă Evoluţie în care nimic nu rămâne pe loc, nimic nu rămâne bătut în cuie, cu
atât mai mult, cu cât întreaga omenire sub genericul Apocalipsă , este supusă unui proces natural de Metamorfoză şi
Transmutaţie tocmai pentru a utiliza din ce în ce mai des şi complet Principiul Cristic în vieţuirea noastră de zi cu zi.
Evoluţia omului în Conştienţă şi Conştiinţă înseamnă Iniţiere ,
în care fizicul şi metafizicul se împletesc armonios ,
mai ales în Epoca Vărsătorului de Lumină Cristică .
Deoarece Evoluţia Omului este Continuă , atunci cu siguranţă că şi Iniţierea este Continuă , iar evoluţia prin Iniţiere
se face treaptă cu treaptă şi doar în limita impusă de însăşi programul etapelor-fazelor de evoluţie predestinate omului,
în conexiune cu însăşi programul etapelor-fazelor de evoluţie al Mamei Pământ ca Spirit supus şi el Evoluţiei , dar cu
particularităţile sale de rigoare diferite de ale omului , cât şi de susţinere al programului omului încarnat .
Când în cărţile mele anterioare ( dar şi ale altor autori români şi străini ) menţionam cuvântul Iniţiere Spirituală ca o
activitate a Misteriilor antice ale diferitelor popoare , acest lucru trebuie acceptat ca o realitate absolută , deoarece aceşti
Iniţiaţi ca Preoţi şi Preotese( Sfinţi ) înainte şi după Fenomenul Unic Iisus Cristos au menţinut şi întărit în
sufletul şi spiritul marii majorităţi a populaţiei umane neiniţiate acea Legătură Tainică între Om şi Dumnezeu .
Cu toate că pot fi contestat sau nu de diverse persoane, eu mi-am permis faptul de a recunoaşte că sânt posesorul
unei Cunoaşteri mai vechi din Iniţierile trecutului, astfel că îndeletnicirea mea cu destăinuirea anumitor Taine Spiritual
Divine la nivel Spiritual sau Fizic face parte din Destinul meu prezent, ca şi al atâtor autori din toată lumea cu un
asemenea Destin Misionar .
Când făceam în anumite circumstanţe precizarea că
,, Doresc să ţin pasul cu propriul meu Destin ,, ,
atunci mă refeream la faptul că :
Destinul meu reprezintă Potenţiale Spirituale din Trecut şi din Prezent , la care să adaug Potenţialele Noi ale
Viitorului, Potenţiale care îmi sosesc necontenit în mereu prezentul zilelor care vin una după alta .
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu voi dragii mei prieteni, deoarece :
indiferent de nivelul vostru de evoluţie momentană ,
la nivel de Spirit aţi depăşit Iniţierea prin Experienţele Sufleteşti ale Dimensiunii a 3-a ,
fapt care vă dă posibilitatea ca prin Alegerea voastră ,
să doriţi şi să utilizaţi Principiului Cristic al celei de-a 5-a Dimensiuni a Conştiinţei Unificate.
Aici intervin cu două precizări :
1.- Deoarece nu toţi pământenii au un Corp Sufletesc , aceia nu vor avea acces pe Noul Pământ ;
2.- Dintre pământenii cu Sufletul erodat prin multe experienţe terestre ,unii vor prefera să nu intre cu corpul fizic
actual pe Noul Pământ, fapt pentru care se vor reîncarna ulterior pe Noul Pământ .
Revenind la aspectul Iniţiatic, aşa după cum aţi observat din studiile voastre sau aţi Simţit ca Adevăr la nivel interior ,
există momentan pe Terra o Elită ( Şaumbra sau Echipa Cristică ) a vechilor Iniţiaţi ,

7
care vin să susţină la început Teoretic iar apoi Practic ,
pe cei care vor să evolueze-iniţieze mai accelerat .
Sub incidenţa aliniatului exprimat anterior, vă ofer ca argument în rândul de mai jos chiar punctul de vedere al
Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS .
ATENŢIE deci :
Învăţătorul IISUS CRISTOS ne informează şi atenţionează faptul că :
Voi( Misionarii României şi Terrei ) aţi venit pentru ai Iniţia şi pe ei( Oamenii de rând ), ca să
ajungă cândva la nivelul vostru Iniţiatic de acum şi aşa mai departe.
Aşadar, cum toate popoarele au Iniţiaţii lor cu misiuni diverse şi eu la rândul meu îmi exercit chiar acum misiunea
mea Spirituală , şi care într-o formulare foarte explicită Maestrul Eli mi-a transmis-o în anul 2003 .
GICU trebuie să ADUNE Spiritele şi să le TREZEASCĂ,
să-i facă pe oameni să CONŞTIENTIZEZE de fapt,
care le este MISIUNEA-ROLUL pe Pământ.

ATENŢIE :
Fac precizarea că ceea ce Maestrul Eli îmi transmite cu titlu personal , este totuşi un mesaj , care se
adresează în egală măsură tuturor misionarilor popoarelor terestre , dar bineînţeles cu particularităţile de rigoare
, în care fiecare Iniţiat pune în aplicare pe parcursul Destinului său , acele Potenţiale care îl definesc .
În ceea ce priveşte persoana mea , formularea Maestrului Eli eu o înţeleg în momentul de faţă prin prisma a două
perspective de lucru , cu ajutorul cărora să îndeplinesc la timpul potrivit acest deziderat misionar şi anume :
1.- Prima perspectivă este aceea prin care sub forma unor informaţii scrise şi publicate să-i fac pe oameni să
Conştientizeze Misiunea şi Rolul lor pe Pământ , fiindcă fiecare om are propria sa
misiune( şi rost ) în numele Creaţiei Divine pentru care acum este reîncarnat ; aceasta este prezentarea Teoretică a
Spiritualităţii Divine ;
2.- A doua perspectivă este aceea prin care în funcţie de colaborarea mea cu anumite Spirite Întrupate sau nu , în
viitorul apropiat să am acces şi la Taine fizice( Tehnologie şi Tehnică Spaţială, Temple şi Laboratoare Subterane, etc,
… )pe care nu numai că le voi descrie ca utilităţi necesare civilizaţiei Omului Nou pe Noul Pământ , dar cu aprobările
coordonatorilor noştri Spirituali le v-om desecretiza în aşa fel ca omul de rând să le poată vedea cu ochii fizici , să le
poată pipăi ca mâinile fizice, ba chiar să le vadă funcţionând în scopurile pentru care au fost inventate; aceasta este
prezentarea Practică a Spiritualităţii Divine .
Oare , nu cumva precizările din acest cartuş se referă şi la voi ?
Eu zic că da . Meditaţi Dragi Prieteni Misionari .
Cu toate că informaţiile Spirituale cât şi aplicabilitatea lor par de domeniul miracolului , ele cu adevărat vor
reprezenta treptat treptat o realitate de netăgăduit pe Noul Pământ , dar cu precizarea obligatorie a faptului că :
pentru acest lucru noi Oamenii cu obiceiuri vechi ale Vechiului Pământ,
trebuie să ne INIŢIEM cu Toţii ,
în Oameni Noi cu Obiceiuri Noi ale Noului Pământ .
Şi acum dragi prieteni , să intrăm împreună în subiectul Capitolului care urmează , pentru a vedea cum se face
această INIŢIERE , prin care devenim Oameni Noi cu Obiceiuri Noi sub un Cer Nou al unui Pământ Nou .

Capitolul 2.

2. - CORPUL CRISTIC între Miracol şi Naturalitate

Dragi prieteni, încă de la început doresc să vă precizez faptul că :


- dacă aţi studiat literatura ezoterică publicată până în acest moment( inclusiv cărţile mele anterioare), veţi constata că
veţi găsi în materialul prezentat multe informaţii cunoscute vouă ;
- totodată , acest material se va prezenta atât ca aspect Teoretic dar în special Practic , prin care vă puteţi mai uşor
integra în N-Dimensionalitatea Iubirii, Înţelepciunii şi Voinţei Universal Divine ;
- structura cât şi elementele informaţionale ce derivă din conţinutul titlului afişat anterior , sunt de fapt o prelucrare
personală , în care am introdus atât prin Legea Necesităţii cât şi prin Calitatea de Membru Şaumbra , elemente
informaţionale expuse de Maestrul Tobias în Cercul Crimson , informaţii pe care şi domnia sa din perspectiva proprie
le-a extras din Conştiinţa Nouă a Noului Pământ, în care cu toţi Şaumbra suntem atât Colaboratorii cât şi Proprietarii
tuturor informaţiilor deopotrivă ; etc,…
Dacă aţi reţinut cele prezentate anterior ( modalitate la care şi voi puteţi apela în meditaţiile şi scrierile voastre
viitoare ) să ne îndreptăm acum spre CORPUL CRISTIC .
CORPUL CRISTIC ne interesează , pentru că îl vom folosi în noua noastră etapă de Evoluţie în Conştienţă şi
Conştiinţă, care ne va legăna blând şi plin de Iubire ,Înţelepciune şi Voinţă Divină , pe Valurile Vărsătorului
de Lumină Cristică .
În derularea acestui demers, vom porni din nou de la vechea detaliere pe corpuri umane precizată cu cel puţin 100
de ani în urmă de Venerabilul Maestru Iniţiat Rudolf Steiner , după cum urmează :

8
1.- CORPUL FIZIC ; corp format în Faza Saturn a Terrei ; - apare element Caloric ( Foc );
2.- CORPUL ETERIC ; corp format în Faza Solară a Terrei ; - apare elementul Aer ( Gazos );
3.- CORPUL ASTRAL ; corp format în Faza Lunară a Terrei ; - apare elementul Apă ( Lichid );
4.- CORPUL MENTAL ;corp format în Faza Pămînt a Terrei ; - apare elementul Pământ ( Solid ).
Dragi prieteni , în această parte finală a Fazei Pămînt a Terrei , Omul prin cele 4 Corpuri menţionate anterior a
utilizat un EU INFERIOR Canalizat-Dirijat şi Funcţionabil prin cel mai înalt corp posibil : CORPUL MENTAL .
Excepţie au făcut doar Puţinii Avatari-Eliberaţii-Desăvîrşiţi cum sunt: Iisus , Fecioara Maria , Buddha , Toth,
Rama , Zamolxis , ADAMUS-Saint Germain , etc ,…
În aceste momente Apocaliptice de Metamorfoză şi Transmutaţie Bio-Fizică şi Spirituală , prin Legea Graţiei Divine
Creatorul deja în momentul de faţă ( anul 2006 ) revarsă energii de frecvenţe vibraţionale aparţinând unor Dimensiuni
Superioare de Conştienţă şi Conştiinţă , fapt care v-a predetermina un curs Favorabil de :
ÎNĂLŢARE CRISTICĂ atât a Spiritelor Umane deschise spre Iubire ,
cât şi ÎNĂLŢAREA CRISTICĂ al Spiritului Mamei Pământ .
În sensul celor exprimate mai sus , noi trebuie să înţelegem că odată cu sosirea acestor energii Dumnezeieşti
Speciale ( vezi şi data de 18 septembrie 2007 ):
Omul Vechi v-a primi un Corp de Lumină Nou pentru a se manifesta ca OM NOU ,
iar Pământul Vechi v-a primi şi el un Corp de Lumină Nou ,
pentru a se manifesta ca un Pământ Nou ,
corpuri cu ajutorul cărora Oameni şi Planetă laolaltă vor trăi experienţe noi ,
ca Spirite Înălţate ce pot utiliza acele energii de frecvenţe vibraţionale superioare,
de care aminteam în fraza anterioară.
Din perspectiva Specialului Maestru Rudolf Steiner , cât şi din perspectiva atâtor mari Maeştrii ai Luminii care ne
tot anunţă în ultimii ani cu asiduitate şi competenţă faptul că mulţi Oameni şi Pământul vor trece în dimensiunea a
5-a ( apoi în 6 D şi 7 D ) de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică, atunci putem concluziona faptul că subiecţii enunţaţi sunt
deja în procesul de preluare-intergrare-manifestare al unui Corp Nou Superior adaptat cerinţelor Dimensiunii a 5-a şi
pe care îl vom numerota :
cu numărul 5. - CORPUL CRISTIC ( sau EUL SUPERIOR ,
sau CORPUL ILUMINĂRII , sau CORPUL SINEI SPIRITUALE );
Dragi prieteni , indiferent de denumirea utilizată pentru acest Corp ,
acesta este de fapt Corpul Conştienţei şi Conştiinţei UNIFICATE cu TATĂL LĂUNTRIC ,
prin care Omul Nou al Terrei Noi ,
se va manifesta Multi-Dimensional în experienţele sale auto-alese .
Înainte de a vedea ce Potenţialităţi de manifestare ne oferă acest Corp Cristic = Corp de Cristal Divin ,
vă voi oferi mai jos o poezie prin care detaliez un număr de 7 Corpuri ( 1 fizic şi 6 Suprasensibile ) pe polaritatea
Bărbat-Femeie.

Ca Oameni Noi ai Terrei Noi ,


Bărbatul şi Femeia au Corpul Cristic Androgin
( Poezie redată din perspectiva bărbatului care sunt la nivel fizic )

Fiind pe Terra solitar ( în dimensiunea a 3-a )


Eu nicicum n-aveam habar
Că în Sinea-mi Unitară
SUNT o Fiinţă Bipolară ; Corpuri = manifestate la Bărbat şi la Femeie

Prin Fizicul de carne plin 1.- Corpul Fizic Masculin Feminin


Trupul meu e Masculin
Dar la un nivel Eteric 2.- Corpul Eteric Feminin Masculin
Am şi-un Feminin feeric ;

Pe Astral de catifea 3.- Corpul Astral Masculin Feminin


Sunt un Masculin sadea
Iar prin legea cea Divină
Mintea-mi este Feminină ; 4.- Corpul Mental Feminin Masculin

Peste aste patru corpuri 5.- Corpul Cristic Androgin


Mai sunt 3 cu alte scopuri 6.- Corpul Spiritului Vieţii Androgin
Fiecare fiind sublime 7.- Corpul Omului Spirit Androgin
Cu Potenţe Androgine,
Ce conţin prin al lor Dat
Darul de Unificat
Eu( Tu ) cu Tatăl Creator
Spre folosul Tuturor
Prin a Lui Măreaţă Ştiinţă

9
Unică-n a Sa Conştiinţă .
NOTĂ :
După Maestrul Rudolf Steiner ( Unele Euri pot devansa aceste Faze de mai jos ):
Corpul Cristic functionează în Faza JUPITER a Terrei ;
Corpul Spiritului Vieţii funcţionează în Faza VENUS a Terrei ;
Corpul Omului Spirit funcţionează în Faza VULCAN a Terrei.

După cum observaţi dragi prieteni, pe Spirala Evoluţiei sale Spirituale în Conştienţă şi Conştiinţă , Omului Vechi al
Terrei celei Vechi , i se va facilita de către Divinitate posibilitatea de a utiliza un Corp Nou , denumit Corpul
Cristic , care are în Programul său de funcţionalitate Celestă acea capacitate de a utiliza într-o formă naturală
de echilibru permanent atît Energiile Feminine cît şi Energiile Masculine , ca Stare de Androginitate .
Dobândirea cât şi utilizarea acestui Corp Cristic( de Lumină Suprasensibilă Cristalină ) nu se face instantaneu , ci pe
parcursul unui număr de ani ( în aproximativ 7–10 ani pentru Şaumbra ) şi are ca rezultat final transformarea Omul
Vechi al Vechiului Pământ într-un Om Nou al Noului Pământ .
În contextul dobândirii şi utilizării acestui Corp Cristic , Forţa de Viaţă( EUL Omului ) sau Scânteia Divină OM
ca Spirit Dumnezeiesc ce experimentează pe Terra , se Transmută în acest Nou Corp de Lumină Cristalină
Suprasensibilă , situaţie care îi va permite Facilităţi şi Potenţiale Multi-Dimensionale .
Odată ce EUL Omului îşi întăreşte prezenţa spre a prelua în administrare-utilizare acest Nou Corp Cristic ,
percepţia Conştienţei şi Conştiinţei sale va dobândi Atributul( Calitatea ) de Expansional-Radiant în Multi(N)-
Dimensional.
Acum în anul 2006 există pe Terra destui Oameni ,
care deja au Eurile lor plasate-înrădăcinate în acest Corp Cristic
şi cu cît mergem mai departe în viitor, din ce în ce mai mulţi oameni vor trece mai mult sau mai puţin Conştienţi la
acelaşi statut de utilizatori de Corpuri Cristice ca Oameni Noi ai Noului Pămînt .
Cu toate că în acest an 2006 Pionierii Şaumbra au Calitatea de Oameni Noi , totuşi , pe lîngă Noul lor Cîmp
Existenţial mai există anumite aspecte comportamentale ale Vechilor Oameni care s-au manifestat prin reîncarnările
Trecului , fapt care îi predetermină uneori ca la nivel de Corp Mental şi Corp Sufletesc să aibă prin obişnuinţă o
tendinţă de reîntoarecere la obiceiurile vechi supraexperimentate.
Modalitatea de a renunţa la vechile obiceiuri care sînt Inadaptabile Energiei şi Statutului de Om Nou , le veţi găsi
detaliate în Lecţiile Maestrului Tobias oferite în Cercul Crimson .
Ceea ce este foarte important în utilizarea cu din ce în ce mai mare eficienţă a întregului Potenţial al Noului Corp
Cristic este faptul că EUL NOUSTRU SUPERIOR care utilizează acest corp , nu mai foloseşte doar liniaritatea
percepţiilor de la nivelul Lumii fizice prin Corpul Fizic, Eteric, Astral şi Mental , ci foloseşte suplimentar şi percepţii
expansionale multi-dimensionale .
De fapt, la nivelul Dimensiunii a 3-a al Vechiului Pământ, Omul Vechi care ne-am manifestat, îşi( ne ) avea( m )
EUL cu domiciliul în Corpul Mental , şi unde prin Minte Planificam, Coordonam şi Controlam alegerile destinului
nostru de zi cu zi .
Acum însă , utilizând Noua Energie a celei de-a 5-a dimensiuni de Conştienţă şi Conştiinţă, EUL NOSTRU
dobândeşte un statut superior, deoarece este deja domiciliat într-un Corp Nou de natură 100% Cristică .
Şi acum dragi prieteni din perspectiva personală pe care am experimentat-o ca stare revelată în afara corpului
fizic , dar ca şi experienţe directe în starea de veghe pentru unele experienţe , vă voi detalia câteva dintre
potenţialităţile cu care va opera EUL nostru superior în Noul nostru corp Cristic :
- Levitaţia( plutirea în aer ) controlată ,adică, poziţia de plutire ţi-o poţi alege la dorinţă: orizontală , verticală , oblică
şi totodată această poziţie de plutire Levitaţionară poate lua şi aspectul unei translaţii mai încete sau mai rapide
spre diferite repere alese anterior ;
- Mersul pe apă , chiar dacă în acel moment porţi cu tine bagaje mai uşoare sau mai grele ;
- Mişcarea obiectelor prin forţa gândului ;
- Modelarea-sculptarea formelor cu ajutorul gândului ;
- Materializarea şi dematerializarea de forme exterioare ţie ( fructe, legume , obiecte utilitare, inclusiv case, castele,
etc,… );
- Materializarea şi dematerializarea propriului corp fizic pe care ţi-l doreşti fie feminin ,fie masculin , fie blond
sau brunet, fie oriental, african sau occidental , cu sau fără păr pe cap, înalt sau scund ,mai gras sau mai slab,
etc …;
- Transpunerea( deplasarea instantanee ) în timp şi spaţiu în corp fizic sau subtil , în spaţiu fizic sau subtil ;
- Clarviziune cu capacitatea de a vizualiza diferite Ceruri de frecvenţă vibraţională din ce în ce mai înaltă ;
- Clarauz sau Telepatie cu sau fără imagine şi comunicarea cu toate regnurile naturii, inclusiv cu Ierarhiile de
Lumină din Cerurile-Universurile în care acestea locuiesc ;
- Empatie sau darul-atributul de a culege extrasenzorial la nivel de Suflet şi Spirit starea de manifestare interioară a
fiinţei( mineral, plantă, animal, om terestru sau extraterestru, om încarnat sau energetic) cu care doreşti să intri în
empatie ;
- şi nu în ultimul rând EMPATIA ADEVĂRULUI DIVIN , care îl poţi vieţui ca Stare de a Şti că Ştii dar prin
Simţire –Vieţuire.
Dintre toate potenţialele prezentate mai sus , cea mai valoroasă şi cea mai edificatoare experienţă personală a fost
EMPATIA ( VIEŢUIREA ca SIMŢIRE ) ADEVĂRULUI DIVIN şi s-a derulat astfel :

10
2.1.- FIECARE OM ESTE CRISTOSUL DIVIN

Era prin anul 2003 şi mergeam pe jos prin centru localităţii Sântana de Arad unde îmi am domiciliul.
În acel moment mă deplasam la magazinul de piese auto al prietenului meu Ovidiu Dărăban pentru a rezolva
anumite probleme .
Cu toate că mergeam domol ca şi un ardelean , nu eram în starea mea sufletească cea mai bună , deoarece treceam
printr-o experienţă de natură fizică şi metafizică foarte dură , aşa că nu mă interesa nimic din ceea ce se întâmpla
împrejurul meu atunci când mă deplasam spre Ovidiu, ci stăteam cufundat în necazul meu meditând la rostul
experienţei dure prin care treceam .
În timpul deplasării ,am perceput totuşi la o anumită intersecţie forfota şi conversaţiile oamenilor pe care destinul îi
adunase în acel loc ,fapt pentru care am ridicat ochii de pe trotuar şi am privit ne-focalizat întregul peisaj la 120 de
grade .
În acel moment, cu toate că picioarele mele îmi conduceau corpul fizic spre destinaţia propusă ca un robot , Starea
mea de Spirit s-a modificat complet şi cu toate că spaţiul îl percepeam la exterior , totuşi timpul a dispărut complet .
Atunci am observat oamenii din jurul meu din toată intersecţia ,fără ca cineva să fie omis percepţiei mele , le
simţeam trăirile interioare ( griji, nevoi , greutăţi, bucurii, împliniri ) fiecăruia după cum vieţuia şi apoi într-o fracţiune de
secundă aceste percepţii mi-au fost retrase , nu le-am mai Simţit , dar instantaneu mi-au fost înlocuite cu Starea de
a SIMŢI-VIEŢUI faptul că fiecare om al percepţiei mele din acea intersecţie este un CRISTOS PUR, PERFECT
şi de NECONTESTAT .
Prin vieţuirea unei asemenea STĂRI DE EMPATIE AL acestui ADEVĂR DIVIN, când oameni de diferite
categorii sociale ,mai mult sau mai puţin sănătoşi, mai mult sau mai puţini infirmi ,mai mult sau mai puţin spiritualizaţi
, mi-au apărut în Adevărata lor Esenţă Divină , atunci Spiritul meu a avut certitudinea unui adevăr pe care îl
acceptasem şi înţelesesem doar la nivel de Cunoaştere Teoretică Spirituală şi nu de Vieţuire Spirituală .
Acum deja Vieţuiam faptul că Fiecare OM este CRISTUL UNICULUI DUMNEZEU CREATOR .
Atunci am conştientizat faptul că mie îmi trebuise 7( şapte ) ani tereştrii din această viaţă ca să accept că EU
SUNT CRISTOS , şi iată , că acum prin această experienţă Dumnezeu mi-a demonstrat pe viu în starea de veghe că
Omul este cu adevărat CRISTOS şi doar de Om depinde în ce măsură alege sau nu să se comporte în calitate de
CRIST .
Apoi , această stare mi-a fost retrasă şi am revăzut şi conştientizat faptul că oamenii nu s-au maturizat spiritual din
ignoranţă sau poate predeterminaţi de condiţiile sociale în care sunt menţinuţi ca luptători pentru supravieţuirea fizică ,
fapt care le blochează dorinţa de expansiune în Conştiinţă Cristică cu manifestarea adecvată .

2.2.- FIECARE OM ESTE DUMNEZEU

Tot prin anul 2003, mă aflam în oraşul Arad pentru a rezolva favorabil experienţele fizice şi metafizice dure prin
care treceam .
Eram foarte necăjit , nedumerit de ceea ce se întâmpla şi fără nici-o soluţie de rezolvare ; de fapt eram în voia
sorţii fiindcă eu eram neputincios în a găsi o cale de rezolvare favorabilă .
Prin natura evenimentelor mai mult sau mai puţin Karmice ,destinul îmi scoase în cale o persoană cu care trebuia
să clarific problema dureroasă în care alţii avuseseră grijă să mă plaseze .
Din grupul de persoane care lucrau în biroul unde intrasem , o persoană îmi declanşă imediat o Stare Extrasenzorială
prin care am SIMŢIT-VIEŢUIT la modul PROPRIU că EA este DUMNEZEU MANIFESTAT .
Cu această Stare în Suflet , priveam nedumerit în interiorul biroului de ce nu-i simt şi pe ceilalţi oameni la fel ca
şi pe această persoană .
Negăsind răspunsul , am rămas pe loc aşteptând pe fondul aceleiaşi Simţiri-Vieţuiri ca să vină lângă mine persoana
pe care o căutam dar care şi ea mă căuta , o întâlnire de fapt a doi oameni care nu se cunoşteau la modul fizic dar
care ne aflasem reciproc numele între timp.
După un scurt timp, persoana pe care o SIMŢEAM-VIEŢUIAM că este DUMNEZEU MANIFESTAT s-a
apropiat de mine şi a intrat în conversaţie cu mine, moment în care şi percepţia mea asupra DUMNEZEIRII ei
mi s-a retras, în faţă având acum o persoană la fel de banal-umană ca şi mine.
Ulterior, această persoană s-a dovedit a fi executorul meu mai mult sau mai puţin Karmic , dar niciodată de atunci
Iubirea mea pentru oameni nu a scăzut , ci s-a amplificat de la zi la zi indiferent la ce şocuri şi durităţi mă supun .
Dragi Prieteni .
Cele două potenţiale selectate din destinul meu şi menţionate mai sus , în care OMUL ESTE CRISTOS şi
DUMNEZEU deopotrivă ,le-am SIMŢIT-VIEŢUIT ca o bonificaţie anticipată prin care DUHUL SFÎNT a revărsat-o
peste Sufletul şi Spiritul meu în momente foarte grele de viaţă , pentru a mă întări şi a mă convinge să-mi urmez
calea Desăvârşirii Cristice spre care am pornit , şi să mă manifest din ce în ce mai pregnant ca OM NOU utilizator de
Energie şi Iubire Cristică , aşa cum fac permanent Învăţătorul nostru sublim IISUS CRISTOS şi FECIOARA
MARIA , alături de alţi Mari Desăvârşiţi ai Terrei .
REŢINE ŞI NU UITA :
Când tu Omule SIMŢI-VIEŢUIEŞTI permanent faptul că fiecare OM ESTE CRIST ŞI DUMNEZEU
DEOPOTRIVĂ, atunci înseamnă că ai realizat o etapă importantă a DESĂVÎRŞIRII DE SINE DIVIN şi eşti CRIST

11
MANIFESTAT COMPLET care va putea face miracole inedite şi pline de Lumină , aşa cum ne-a demonstrat acum
câteva mii de ani Ilustrul nostru Învăţător IISUS CRISTOS .
În concluzie dragi Prieteni , Corpul Cristic ca recipient al EULUI NOSTRU CRISTIC, este cu adevărat un
MIRACOL , dar totodată şi o NATURALITATE derivată din însăşi Dreptul nostru Divin de Întâi Născut al CREAŢIEI
A DOUA .
Mulţumiri şi Recunoştinţă veşnică CREATORULUI DUMNEZEU cât şi tuturor DUMNEZEILOR CO-CREATORI
din Creaţia Manifestată a UNICEI IUBIRI DIVINE .
În rest , vă doresc succes la toată lumea pe Calea Desăvârşirii voastre Cristice .

Capitolul 3.

3. - Binecuvîntarea oferită lui Dumnezeu


Dragi prieteni, încerc acum să intru cu voi pe tema Binecuvântării oferite lui Dumnezeu , o temă pe care v-o
expun din două perspective şi anume :
- Dumnezeu să fie Binecuvântat , şi
- Dumnezeu să te Binecuvânteze .

3.1. - Dumnezeu să fie Binecuvântat

Trăind într-o Europă preponderent creştină , îmi este foarte uşor să constat faptul că atât europenii cât şi creştinii de
pretutindeni utilizează în vocabularul lor exprimarea DUMNEZEU SĂ FIE BINECUVÎNTAT .
Faţă de utilizarea şi sensul atribuit acestei exprimări Spiritual-Creştine , este necesară prezentarea perspectivelor în
care ea produce efecte Cristice .
De aceea ,în rândurile de mai jos voi expune punctele mele de vedere pe care le-am obţinut ca rezultat al
procesului personal de Evoluţie Spirituală în Conştienţă şi Conştiinţă ; completaţi -le cu perspectivele voastre .

3.1.1. - Prima Perspectivă a exprimării Dumnezeu să fie Binecuvântat


Cu siguranţă că avem de-a face cu o exprimare creştină de înaltă vibraţie , dar din nefericire multă lume nu înţelege
semnificaţia completă , deoarece nici Preoţii sau Pastorii creştini nu percep dimensiunea spirituală completă a acestei
exprimări .
Dacă mă duc la un Preot( Pastor) creştin sau la un credincios din popor şi îl întreb care este semnificaţia Completă
a Exprimării Dumnezeu să fie Binecuvântat , o să-mi explice faptul că noi oamenii trebuie să-l Binecuvântăm pe
DUMNEZEU CREATORUL TUTUROR VĂZUTELOR ŞI NEVĂZUTELOR .
Dragi prieteni , răspunsul este Corect, Esenţial dar şi Sintetic , răspuns cu care se mulţumeşte mai toată lumea, dar
nu toţi. Dar de ce nu se mulţumeşte toată lumea cu acest răspuns chiar dacă este corect?
Pentru simplul motiv că mai există o altă perspectivă, care şi ea la rândul ei este Corectă , Esenţială dar Analitică.

3.1.2. - A doua Perspectivă a exprimării Dumnezeu să fie Binecuvântat

Acei nemulţumiţi de prima perspectivă ,sunt conştienţi de faptul că DUMNEZEU CREATORUL în Manifestarea SA
ETERNĂ este pur şi simplu Multidimensional , fapt pentru care OMUL trebuie să BINECUVÎNTEZE PE
DUMNEZEU inclusiv în toate ipostazele manifestării sale infinite .
Din acest punct de vedere se obţine o a doua perspectivă de înţelegere a exprimării DUMNEZEU SĂ FIE
BINECUVÎNTAT , o Binecuvântare care se întinde pe toate palierele multidimensionale în care Creatorul ca
Personalizare -Individualizare Fiinţează indiferent de nivelul de Conştienţă pe care îl îmbracă în condiţii temporale sau
atemporale .
CONCLUZIE :
1.- La prima perspectivă creştinul care îl Binecuvântează pe Dumnezeu Creatorul , îşi imaginează că Dumnezeu este o
Mare Fiinţă asemenea lui şi că doar acolo trebuie direcţionate toate Binecuvântările .
Binecuvântând pe Domnul doar din această perspectivă , acest creştin foarte rar Binecuvântează şi Creaţia Multi-
dimensională pe care şi în care Dumnezeu se Manifestă .
Din acest considerent al Ne-Binecuvântării complete al întregii Creaţii , creştinul a inventat conversaţiile cu iz de
BÎRFĂ care nu-i dau şansa extinderii nici a Iubirii Cristice Lăuntrice şi nici a Conştiinţei Cristice Multi-
dimensionale personale .
Astfel , mulţi creştini Binecuvântează pe Dumnezeu , dar prin Bîrfă , Critică , Judecată şi Noroiesc manifestarea
Creatorului ce Fiinţează în fiecare om şi formă de viaţă fizică sau metafizică .
2.- La cea de-a doua perspectivă, creştinul care îl Binecuvântează pe Dumnezeu, îl Binecuvântează nu doar din buze, ci
şi din suflet şi din inimă , şi îl vede pe Dumnezeu în fiecare entitate minerală , vegetală , animală , umană ,
îngerească şi tot aşa până la ierarhia serafimilor , deoarece Dumnezeu este Totul în Tot , căci nimic nu este
manifestat în afara LUI ci în El ( SINE ) ÎNSUŞI.
3.- Pentru a afirma o exprimare completă şi care îmbină cele două perspective , formularea cea mai apropiată de adevăr

12
este :
DUMNEZEIREA SĂ FIE BINECUVÂNTATĂ .
Utilizând această formulare, noi Binecuvântăm UNICUL DIVIN atât la :
- nivel singular ca Dumnezeu în Stare de Nemanifestare – Nedivizare ;
- dar şi la nivel plural ca Dumnezeu în Stare de Manifestare Multiplurală, Multidimensională , eternă şi infinită.

3.2. - Dumnezeu să te Binecuvânteze


Iată din nou dragi prieteni o nouă exprimare creştină , care este utilizată fără ca multă lume să-i înţeleagă la nivel
Spiritual Divin adevărata semnificaţie .
Şi aici avem două perspective de înţelegere , pe care vi le ofer sub titlurile de mai jos .

3.2.1. - Binecuvântarea Dumnezeului Absolut ca DIVIN UNIC


Din această perspectivă , când un om spune Dumnezeu să te binecuvânteze , el are înţelegerea în care Dumnezeul
Absolut ca UNIC DIVIN binecuvântează ceea ce omul doreşte .
Înţelegerea marii majorităţi a populaţiei terestre care utilizează această formulare spirituală , se încadrează în această
perspectivă .
Aici avem din nou de a face cu o exprimare Corectă, Esenţială dar şi Sintetică , la care nu se are în vedere
întregul potenţial de binecuvântare al Divinităţii .
ATENŢIE , REŢINE ŞI NU UITA :
Dumnezeul Absolut ca Unic Divin întotdeauna Binecuvântază întreaga sa Creaţie-Manifestare , deoarece se
Binecuvântează pe Sine Însuşi .

3.2.2. – Binecuvântarea Dumnezeirii Absolute ca Manifestări Personalizate ale Creatorului

A doua perspectivă este determinată de aspectul Multidimensional al Manifestării Personalizate al Creatorului şi este
Corectă , Esenţială dar Analitică , fapt pentru care exprimarea cea mai apropiată de adevăr este : DUMNEZEIREA să
te Binecuvânteze .
Privind lucrurile din această perspectivă , atunci conştientizăm faptul că Dumnezeu este o Multitudine infinită ce
Fiinţează în diferite Ceruri-Universuri cu Regnuri-Ierarhii diverse , toate acestea formând împreună cu Dumnezeu
nemanifestat Unica Dumnezeire completă .

ATENŢIE , REŢINE ŞI NU UITA :


Dumnezeirea Absolută aparent divizată ca Manifestări Personalizate ale Creatorului ,
are identităţi multiple şi unice pe diferite frecvenţe vibraţionale de manifestare ,
fiecare cu o Conştienţă şi Conştiinţă proprie în curs de Evoluţie cu sau fără Liberul Arbitru ,
şi care au posibilitatea de a Binecuvânta sau nu restul Fiinţării Personalizate a Creaţiei Manifestate.
Civilizaţiile Neluminate nu Binecuvântează .
Meditaţi dragi prieteni , corelând acest capitol cu cap. 9-Dumnezeul Biblic din cartea ( şi sub-cartea România Centrul
Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre ).

Capitolul 4
4. - EU SUNT, privit poetic din diverse perspective

Dragi prieteni , în rândurile de mai jos vă voi face o nouă prezentare metafizică a lui EU SUNT , doar din
perspectiva Creatorului Manifestat , şi anume :

EU SUNT , oglindit din perspectiva :


varianta 4.1. şi varianta 4.2.
Impersonal = Personal / Personal = Impersonal
sau sau
CREATORUL=EU SUNT / EU = EU SUNT
În eterna sa Prezenţă / În eterna mea Prezenţă
Este Singura Esenţă / Am o singură Esenţă
În Ceruri şi pe Pămînt / În Ceruri şi pe Pămînt
Definită prin EU SUNT ; / Definită ca EU SUNT ;

13
Deci EU SUNT este toţi Mine / EU SUNT revelat prin Mine
Vieţuind ca El în SINE / EL se vieţuieşte-n SINE
Personal dar Singular / Ca Fiinţare UNICAT
Intr-un şir Multi-Plural ; / Într-un şir Multiplicat ;

EL EU SUNT totu-nglobează / Ca EU SUNT EL mă-nglobează


Şi etern se Recreează / Mă Fiinţează , Recreează
Dând Conştiinţei Înălţare / Cu dorinţă de Iubire
Prin Programe solitare ; / Duh de foc şi Adumbrire ;

În al său total prisos / Tot EU SUNT am un folos


Chiar EU SUNT este Cristos / Sub un nume de Cristos
Natural şi-Nălţător / Ca o Stare Nouă-n Fiinţă
Renăscut în Vărsător ; / Înălţată în Conştiinţă ;

4.3. - EU SUNT din perspectiva rimei orizontale ,


şi nu verticale cum eraţi obişnuiţi , sub titlul :
Niciodată pân-ACUM …EU SUNT n-a fost ca ACUM .

La Prima Creaţie ………………………… prin Omul de-altercaţie


EU SUNT în al său dat………………….. a fost tare neglijat ,
Fapt ce a determinat……..……………….. să rămână suspendat
Ca un prunc hulit ……………. ……………mereu neiubit ;

Prin Liber Arbitru ………………………….Omul fu arbitru


Tuturora întâia dată…………... ……………şi-apoi lui ca Judecată
Ce avea în mână sorţi ……………………. şi ai Vieţii şi ai Morţii ;

Dar Eoni trecură ……………... ………….. peste-a sa făptură


Şi în şcoala vieţii……………... ……………se-ataşă Blândeţii
Ce-o avea în fire……………………………ca semn de Iubire ;

Şi-astfel din banal…………………………..Omul cel dual


Prin a sa Iubire………………. …………..regăsi în fire
O nouă motivaţie……………... …………...spre-a Doua Creaţie
Prin EU SUNT cel Viu……... …………..Simţindu-se Fiu
Cu puteri de Zeu………………………….. Întru Dumnezeu
Ştiinţă de oracole………………………….ce-i permit miracole
Printr-un gest simplist……….……………… fiindcă este Crist .

4.4. - ATENŢIE : REŢINE-ŢI despre Esenţa v(n)oastră de EU SUNT


Dragi prieteni .
Ca o sinteză a celor exprimate mai sus , vă redau acum câteva Adevăruri necesare meditaţiei voastre :
EU SUNT este egal , sinonim şi cu :
CREATORUL =DUMNEZEUL ZERO ( SUPREM ) NECREAT;

CREATORUL este Multitudine Interioară ,


manifestată în scopul Cunoaşterii de Sine Însuşi ;

Multitudinea Interioară a Creatorului ,


este aparenta sa Divizare în Entităţi solitare create şi aparent desprinse de Esenţa Sinei Sale;

Multitudinea Interioară ,
ce însumează toate Entităţile solitare în manifestare sunt egale , sinonime cu EU SUNT ;

EU SUNT este în evoluţie-experimentare eternă ,


şi este utilizator sau nu , de Liber Arbitru după caz ;

EU SUNT creează prin programe experimentale noi şi infinite ,

14
inclusiv noi şi infinite paradoxuri eterne;

EU SUNT se percepe pe SINE ÎNSUŞI concomitent şi instantaneu ,


pe ( şi din ) toate planurile manifestării sale ;

EU SUNT este culegătorul absolut cât şi distribuitorul absolut ,


al nectarului experienţelor sale N-Dimensionale ;

EU SUNT este într-o Metamorfoză şi Transmutaţie Neîncetată ;

Entităţile solitare din toate planurile manifestate ale Creatorului ,


după nivelul de evoluţie în Conştiinţă ,
se pot declara prin Simţire-Vieţuire :
EU SUNT ( una cu Creatorul Lăuntric ) ;

EU SUNT comunică între Planurile-Cerurile-Universurile sale, prin PORTALURI ;

4.5. - PORŢI( Portaluri ) ETERNE


Fiindcă ultimul cuvînt al informaţiei din capitolul anterior se referă la PORŢI - PORTALURI , într-o formă
poetică vă descriu accesul Spiritului uman prin ele, spre Ceruri Multidimensionale şi eterne ca număr şi frecvenţe de
experimentat . Poezia îşi are identificare pe EU , un Eu care de fapt eşti fiecare TU uniţi cu toţii în EU SUNT CEL
CE SUNT .

PORŢI -PORTALURI ETERNE

1. În faţa Porţilor eterne


Cînd Sufletu-mi ajunge
Un înger cu trăiri materne
La pieptul său uşor mă strânge ,

2. Iar Sufletu-mi mişcat de măreţia


Îmbrăţişării cu Iubire
Mi-aduce aminte că-s făclia
Ce radiază-n Nemurire ,

3. Cînd îmbrăţişarea se opreşte


Ca Suflet Nou am înţeles
Că Inimioara îmi doreşte
Să trec prin Poarta ce-am ales ,

4. Şi Prima Poartă s-a deschis


Primindu-mi Fiinţa cea senină
În blândul univers de vis
Format din Dragoste Divină .

5. O energie de tumult
Mă-mbie iarăşi dintr-o dată
Ca Sufletu-mi să vrea mai mult
Şi să păşesc spre-o Nouă Poartă,

6. Căci multe Porţi îmi stau deschise


Spre Ceruri pline de sclipiri
Ce în Destin le am înscrise
Ca rod al veşnicei Iubiri .

5. - Despre România , o altă perspectivă metafizică în versuri şi proză


Dragi prieteni , acest capitol vine în întâmpinarea voastră ca să vă ofere din perspectiva fizică şi metafizică anumite
potenţiale şi căi de acces spre Ceruri-Universuri multidimensionale .
Atât din forma poetică( versuri ) cât şi din proza pe care le veţi parcurge în rândurile următoare , vă rog să extrageţi
în mod conştient Esenţa Fenomenului Spiritual prezentat , deoarece şi voi faceţi parte integrantă a Divinităţii cu
interconexiuni infinite în manifestare multidimensională fizică dar şi metafizică .

15
5.1. - ROMÂNIA CRISTALINĂ a OAMENILOR DUMNEZEI- în versuri

1. În amonte sau aval


Roată ţara de-o priveşti
România-i de Cristal
Radiind culori Cereşti,

2. Radianţele curg râuri


Programate ca destin
Îmbrăcând ţara în brâuri
Ce susţin un Har Divin ,

3. Îmbibat în România
Harul radiază-n Lumi ( multidimensionale )
O Iubire ce-i Făclia
Făcătoare de Minuni,

4. Iar Iubirea penetrează


Sufletul din orice EU
Şi pe care-l modelează
Ca Fiinţare Dumnezeu ( ZEU ),

5. Şi-astfel Tu ca spectator
De priveşti ZEIMEA toată
Chiar te SIMŢI COAUTOR
Într-o Lume RE-NĂLŢATĂ,

6. Tot la fel ca spectator


SIMŢI în TINE şi în EI
Că-n Fiinţarea TUTUROR
SUNTeţi OAMENI DUMNEZEI .

5.2. - Autostrăzile Luminii Celeste din România ,


şi căile Viitoare de acces - propunere fizică
Dragi prieteni .
Accesul fiecărui om al Terrei pe Autostrăzile Luminii Celeste din România , se permite fără
rezerve tuturor acelor doritori de manifestare concretă Spiritual Divină, deoarece Semaforul Celest
arată deja culoarea verde a Chakrei Inimii începând cu anul 1999 .
Trebuie să specific faptul că multe ţări ale planetei Terra au anumite Autostrăzi ale Luminii Celeste de călătorie
spre Marele Soare Central al Căii Lactee , al Marelui Soare Central al Universului Fizic şi aşa mai departe , tot aşa
cum şi România are .
Şi totuşi , accesul tuturor pământenilor cu potenţialul Omului Nou de factură Cristică pe Autostrăzile Celeste din
Spaţiul Românesc, vine şi le întregeşte experimentul lor metafizic printr-o completare a Cunoaşterii , Simţirii şi Vieţuirii
în Spiritul lor cu particularităţi ale Ştiinţei Spiritului Divin , pe care în condiţii normale nu le pot derula în propriile
lor ţări de baştină sau ţări de adopţie .
De ce este necesar experimentul Ştiinţei Spiritului din Spaţiul Românesc pentru ceilalţi planetari exteriori României ?
Necesitatea derivă tocmai din superlativul existenţei unor frecvenţe vibraţionale de foarte înaltă valoare , frecvenţe pe
care le vom găsi cu ajutorul Maeştrilor noştri Celeşti de Lumină în Portalurile Atemporale , Piramidele Fizice ale
Luminii Celeste încă Acoperite de Pământ, Piramidele Energetice Primordiale , Structuri Cristaline Naturale şi Artificiale
ce conţin informaţii Oculte Inedite dar de foarte mare utilitate , Temple subterane care conţin arhive ale Cunoaşterii
Oculte Concrete cât şi tehnologii care permit translaţia-deplasarea cu corpul fizic pe paliere interdimensionale , etc, la
care se adaugă faptul şi certitudinea că :
ROMÂNIA ESTE INIMA OCULTĂ A TERREI ,
CÎT ŞI VIITORUL CENTRU AL FEDERAŢIEI CRISTICE TERESTRE ŞI EXTRATERESTRE .
Dragi prieteni , deocamdată ( anul 2007 ) avem următorii ani estimativi de referinţă :
- 2007 ca pilon al Saltului Cuantic de Conştienţă şi Conştiinţă extinsă în Portalurile de Simţire-
Vieţuire personală-umană liber acceptată şi auto-aleasă de Şaumbra şi susţinători ;
- anul apreciativ 2010 ca an de încheiere a Fazei de ARAD - educare conceptuală la nivel de
masă , educare acceptată şi auto-aleasă individual şi apoi susţinută în grup -popor- popoare ;
- anul 2012 ca apariţie proximă - apreciativă a TRIMISULUI ;
- etc…spre anul potenţial estimativ 2020( Faza Vârfului BORA ) şi anul potenţial estimativ 2030(

16
Faza de CORABIA - OZN ) .
Aceşti ani estimativi de referinţă , reprezintă un cadru general în schema Evoluţiei Spirituale a populaţiei Terrei ,
deoarece aceşti ani au fost şi vor fi devansaţi de către unii membrii ai echipei Cristice-Şaumbra , dar totodată , aceşti
ani estimativi de referinţă vor fi mai mult împinşi în viitor de către unii Căldicei ai umanităţii Terestre .
Deoarece Evoluţia Spirituală şi totodată Noua Iniţiere în Tainele Noului Pământ se va face la nivel de masă în
trepte de accesare Individuală ca rezonanţă cu Noul Model Cristic de Iubire, Înţelepciune şi Voinţă Divină şi nu în
Bloc , atunci şi accesul oamenilor pământeni pe aceste Autostrăzi Fizice şi Metafizice se v-a face tot individual şi
fiecăruia în timp şi spaţiu după formularea ,, cât Alege atât Culege ,,.
Din aceste considerente menţionate anterior , cât şi din considerentele menţionate în cărţile mele anterioare prin
diverse capitole , vă prezint acum o abordare ezoterică complementară , dintr-o perspectivă ce se defineşte prin însăşi
denumirea celor două subcapitole are urmează .

5.2.1. – Autostrăzile Fizice ale Luminii Celeste


Conform cu însăşi denumirea prezentului subcapitol , în vremurile viitoare va exista necesitatea dar şi oportunitatea
ca mulţi cetăţeni ai Spaţiului Românesc , dar şi mulţi Cetăţeni ai tuturor popoarelor terestre, să utilizeze Autostrăzile
Fizice ale Luminii Celeste din România .
În acest an 2007( luna Iunie) , nu există înfiinţate-materializate cu adevărat aceste Autostrăzi fizice ale Luminii
Celeste , dar avem totuşi câteva şosele de nivel Judeţean şi parţial European, care ar putea fi considerate momentan şi
parţial , ca embrioni ai Autostrăzilor fizice ale Luminii Celeste care vor brăzda Spaţiul Românesc .
Dar să pornim în mod concret cu particularizarea unor potenţiale Autostrăzi Fizice ale Luminii Celeste , Autostrăzi
pe care le condiţionez doar în funcţie de Energiile Suprasensibile de foarte înaltă vibraţie, aferente prezenţei Piramidelor
Fizice ale Luminii Celeste .
AUTOSTRĂZILE FIZICE , ce leagă Piramidele Fizice ale Luminii Celeste
Racordare directă pentru accesul şi cu mijloace de transport artificiale ( auto, moto, biciclete).

1.- Piramida Fizică a Luminii Celeste din Munţii Apuseni


Din estimările rezultate în urma unor cercetări ezoterice cu caracter parţial, deci cercetări neaprofundate la faţa
locului , Piramida Fizică a Luminii Celeste din munţii Apuseni este apreciată a fiinţa undeva lângă Vârful Bihor de pe
valea Arieşului .
Accesul la această Piramidă trebuie să se facă prin construirea unei Autostrăzi Fizice care porneşte din localitatea
Arieşeni spre Vârful Bihor unde aproximăm existenţa Piramidei , apoi se continuă spre sud pe lângă vârful Piatra
Aradului unde deja găsim o şosea nemodernizată care se îndreaptă şi trece pe lângă muntele Găina( aici se face popas
la Fluxul Energetic) , de aici autostrada se va îndrepta spre localitatea Vidrişoara cu continuare spre Bulzeştii de sus -
Baia de Criş - Brad - Deva - Haţeg - Clopotiva şi se urcă pe Râul( RA-ul ) Mare până la lacul de acumulare de La Gura
Apelor de sub Muntele Retezat .

2.-Piramida Fizică a Luminii Celeste din Munţii Retezat


De la lacul de acumulare La Gura Apelor de sub Muntele Retezat , Autostrada va urca pe lângă rezervaţie până se
v-a uni cu şoseaua ( acum 2007 este în construcţie ) care leagă Băile Herculane de pe valea Cernei cu Depresiunea
Petroşani . Undeva pe acest tronson va fi construită o parcare mare , de unde se v-a urca pe jos sau cu Telecabine şi
Telescaune spre Piramida ( sunt mai multe ) din Retezat.

3.-Piramida Fizică a Luminii Celeste de La Tismana


Odată ce Autostrada Fizică a intrat în drumul Băile Herculane spre Petroşani , coborâm pe Valea Jiului de apus
până la localitatea Câmpul lui Neag unde în aval avem o deviere spre sud pe râul Valea de Peşti , se va străbate apoi
printr-un tunel Munţii Vâlcanului pe lângă vârful Arcanul (popas la Fluxul Energetic de la Nedeia şi Nedeuţa ), se
coboară pe râul Vâja până la lacul de acumulare de pe râul Bistriţa de Gorj( popas cu urcare spre locul sacru de pe
Răchiţeaua sălbatecă unde a fost Maestrul Constantin Brâncuşi în cercetare ezoterică, şi cu urcare spre Bârloaga unde
este un Flux Energetic pentru un viitor Templu Spiritual ), apoi autostrada va continua spre sud la Gureni – Boroşteni
( popas la Piramida Energetică Primordială a Vindecărilor sau Piramida Lui Miki cu Viitoarea Universitate Spirituală ,
cât şi Piatra Gemeni cu Piramidele-i aferente )-Peştişani –Tismana Mănăstire la Piramida din apropiere .

4.- Piramida Fizică a Lumini Celeste din Muntele Parângu Mare


Ne întoarcem acum la localitatea Câmpu lui Neag din Depresiunea Văii Jiului de vest care este punctul de racordare
cu trei Piramide ale Luminii Celeste( Tismana, Retezat şi Parângu Mare ) de unde se coboară spre Uricani -Lupeni-
Vulcan spre Petroşani şi de aici spre Piramida din Parângu Mare .
Nici aici nu avem o predeterminare exactă a locaţiei Piramidale fapt pentru care localizarea rămâne în cercetare .
Prietenul meu Mircea Iorga din Arad a găsit în trecut drumul crucilor de lumină spre piramidă.

5.- Piramida Fizică a Luminii Celeste din Munţii Făgăraş


Din oraşul Petroşani ne continuăm călătoria pe Autostrada viitorului pe râul Jieţ până la Obârşia Lotrului - Voineasa
- Malaia - Brezoi lângă râul Olt ,urcăm pe valea Oltului spre depresiunea Făgăraşului de unde vom urca spre munţi la
Piramida din Făgăraş .
Din nefericire nici aici nu am făcut cercetări de localizare exactă a Piramidei şi asta din lipsă de bani.

17
6.-Piramida Luminii Celeste din Munţii Bucegi .
De la Piramida Celestă a Munţilor Făgăraş, Autostrada v-a trece prin Şinca Veche - Codlea - Braşov - Predeal – Azuga
-Buşteni , cu urcare cu Telefericul la Piramidă , Sfinx şi Babele .

7.-Piramida Luminii Celeste di Vârful Toaca - Muntele Ceahlău


Ne întoarcem la Braşov de unde Autostrada se continuă la Sf. Gheorghe - Băile Tuşnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni
- Bicaz - Vârful Toaca din Ceahlău .

8.- Piramida Luminii Celeste de la Ţâpova din Republica Moldova


Din localitatea Bicaz Autostrada va merge spre Piatra Neamţ -Târgu Neamţ - Paşcani - Tg. Frumos - Iaşi - Ungheni şi
spre Ţâpova din Republica Moldova .
Dragi prieteni, acestea sunt deocamdată cele opt locuri de pelerinaj ezoteric pe care oamenii viitorului îl vor
frecventa cu corpurile lor fizice în scopul ridicării frecvenţelor vibraţionale atât la nivel fizic dar şi la nivel metafizic ,
vibraţii care le vor permite un acces mai uşor la Tainele văzute dar şi nevăzute ale Creatorului .
Acum trebuie să vă precizez faptul că parţial această imensă Autostradă ce leagă cele opt Piramide Fizice ale
Luminii Celeste momentan nu poate fi construită integral şi asta nu numai din lipsa fondurilor ,ci mai ales datorită
faptului că este necesară o poziţie de aşteptare până la ieşirea singură de sub pământ a fiecărei Piramide şi la
timpul potrivit , pe care acum nu-l putem aprecia .
Ieşirea la suprafaţă a acestor Piramide Fizice ale Luminii Celeste , v-a fi predeterminată de însăşi nivelul de Evoluţie
Spirituală al cetăţenilor Spaţiului Românesc , aşa după cum ne preciza Învăţătorul nostru Iisus Cristos .
Abia după ieşirea la suprafaţă a acestor piramide se poate vorbi de un traseu exact al acestei imense Autostrăzi
Spiritual Divine de nuanţă fizică , deoarece până atunci în Spaţiul Românesc se va produce nu numai o schimbare de
climă dar şi o schimbare geologică mai mult sau mai puţin blândă.
În contextul marelui Adevăr Fundamental conform căruia România în calitate de Grădină a Maicii Domnului este
statutară la nivel Divin ca o Inimă Ocultă a Terrei , dar şi ca un Centru Coordonator Spiritual al Federaţiei Cristice
Terestre şi Extraterestre , trebuie înţeles şi acceptat încă de pe acum , chiar înainte de ieşirea acestor Piramide la
suprafaţă , ca marile Capitale Balcanice , Europene şi Asiatice să fie racordate prin alte Autostrăzi de Spaţiul Românesc .
Viitorul mai îndepărtat v-a permite o dezvoltare tehnologică de neimaginat , fapt pentru care întregul Spaţiu
Românesc va fi remodelat la nivel social , integrarea în natură fiind o Stare Obligatorie a Fiinţării omului de atunci ,
când se vor construi din nou oraşe subterane , maşinile aero-purtate antigravitaţionale vor străbate tot Pământul , asfaltul
de azi va fi înlocuit şi eliminat complet ,etc,etc,…
Până atunci însă, în conformitate cu recomandarea Învăţătorului nostru Iisus Cristos trebuie să vă asumaţi prin
liberul vostru arbitru posibilitatea deplasării voastre în grupuri spre cele opt Piramide ale Luminii Celeste menţionate
anterior , Piramide pe care le veţi descoperi foarte uşor având cu voi un clarvăzător care să găsească drumul crucilor
de lumină spre acestea , cât şi o eventuală solicitare către Ierarhiile de Lumină pentru susţinerea adecvată rostului
deplasării voastre .
Deoarece accesul cu corpul fizic spre aceste Piramide este anevoios în momentul de faţă, nu uitaţi că deplasarea
voastră vă v-a transforma în deschizători de portaluri de energii înalte, fiindcă aşa cum menţiona şi Maestrul Tobias
prin anul 2005 , prin Energia-Lumina Albastră ce radiază din inimile voastre veţi trezi la o nouă viaţă Energiile
înţepenite care vă aşteaptă pe toată lungimea traseului vostru ales.
Dragi prieteni, prezenţa voastră în munţi în apropierea acestor Piramide ale Luminii Celeste are multe potenţiale de
interconectare a voastră cu planurile N-Dimensionale , fapt pentru care în funcţie de unicitatea fiecăruia dintre voi
trăirile-simţirile fizice şi metafizice vor diferi de la unul la altul; în această situaţie , aveţi datoria de a colabora cu toţii
în a vă exprima în scris şi publica toate experienţele prin care veţi trece şi asta pentru binele cel mai înalt al tuturor .

5.2.2. - Autostrăzile Metafizice ale Luminii Celeste


Dacă pe Autostrăzile Fizice ale Luminii Celeste deplasarea în corp fizic este un fapt banal cât şi un traseu comun
tuturor doritorilor de drumeţie şi cercetare Spirituală a Piramidelor Fizice ale Luminii Celeste, utilizarea Autostrăzilor
Metafizice ale Luminii Celeste îmbracă un specific Unic şi solitar predeterminat de Unicitatea nivelului de Conştiinţă al
utilizatorului .
Accesarea Autostrăzilor Metafizice ale Luminii Celeste se face exact din locul unde te găseşti (în România sau pe
Terra ) şi se poate efectua în două modalităţi şi anume :
- Prin Călătorie astrală şi ,
- Prin imagine interioară la distanţă .
Utilizarea celor două modalităţi de intrare în rezonanţă cu Energiile Informaţionalizate ale Piramidelor Fizice ale
Luminii Celeste din România( şi de oriunde de pe Terra sau de pe alte planete din diferite Constelaţii sau Galaxii ) se
poate face foarte uşor , cu puţin antrenament cât şi susţinere din planul fizic sau suprasensibil.
ATENŢIE :
- Autostrăzile Fizice ale Luminii Celeste trebuie să ţi le construiască cineva la modul fizic;
- Autostrăzile Fizice ale Lumii Celeste necesită timp de parcurgere ,colaboratori de Cercetare şi Împărtăşire a tuturor
informaţiilor culese, cheltuieli de deplasare , efort fizic , etc, etc,…;
- Indiferent de faptul că aceste Autostrăzi sunt construite sau nu în prezent , necesitatea deplasării în corp fizic pe o
asemenea rută este mai mult decât necesară , deoarece trebuie să experimentăm şi la nivelul fizic valoarea vibraţiilor
piramidale, altfel nu mai era necesară experimentarea interconectării dintre Spiritul aflat în corp fizic şi Piramida

18
Fizică Celestă construită pentru acest scop .
- Autostrăzile Metafizice ale Luminii Celeste spre Piramidele Fizice ale Luminii Celeste le poţi construi tu prin călătorie
astrală sau prin imagine interioară la distanţă( clarviziune ),exact pe ruta care o doreşti;
- Utilizarea Autostrăzilor Metafizice ale Luminii Celeste se face foarte rapid şi cu o sosire la fel de rapidă la
destinaţie;
- Îmbinarea utilizării de către voi a celor două tipuri de Autostrăzi duce la realizarea unui experiment care vă dă
posibilitatea extinderii Coştiinţei personale pe baza unei Simţiri-Vieţuiri de înaltă frecvenţă vibraţională .
Aspecte complementare:
- Se impune ca voi dragi prieteni să luaţi în calcul posibilitatea unor cercetări de nuanţa Ştiinţei Spiritual Divine
interconectând Autostrăzile Fizice şi Metafizice Româneşti cu Autostrăzile care vor lega Piramidele Fizice ale Luminii
Celeste de pe Terra , cu prioritate pe cele care formează Crucea Energetică a Terrei( vezi mesajele lui Melfior Ra ).
- Se impune extinderea cercetărilor voastre de la Piramidele Fizice ale Luminii Celeste din România şi de pe Terra,
utilizând alte Autostrăzi Fizice şi Metafizice care se îndreaptă spre Piramidele Energetice Primordiale , Temple Arhivă
încă ascunse ochilor fizici, cât şi alte locuri sacre care ne aşteaptă să le desecretizăm valoarea Spiritual Divină( inclusiv
supertehnologică ) ce este canalizată prin ele.
Dragi prieteni , v-am descris accesul spre Piramidele Luminii Celeste din S+paţiul Românesc doar din perspectiva în
care voi sunteţi obişnuiţi cu şosele simple sau cu autostrăzi aşa cum le folosim noi în acest an 2007 .
Totuşi , modalitatea de deplasare-acces între aceste obiective fizice şi metafizice deopotrivă , presupune materializarea
şi utilizarea altor tipuri de trasee mult mai eficiente decît aceste autostrăzi şi anume :
- Deplasarea la suprafaţă prin construirea unor trasee liniare suspendate pe piloni , trasee cu dublu sens pe care vor
circula în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat după cum se alege , a unor vehicule propulsate de energie a
continuumului universal ,aşa după cum şi unele OZN-uri funcţionează . Avantajul acestui tip de transport cu linia sa
aferentă de ghidaj , rezidă din folosirea eficientă a naturii ( agricultură sau zonă aparent sălbatecă ) peste care traseu
este construit , cât şi avantajul admirării peisajului străbătut .
- Deplasarea cu mijloace aeriene ce utilizează aceiaşi propulsie energetică universală , pe culuare prestabilite anterior
du dublu sens . Elicopterele de azi sunt o vagă prefigurare al unui asemenea tip de zbor la joasă înălţime .
- Deplasarea prin subteran pe aceleaşi trasee a unor noi tipuri de Metrouri care sun extrem de rapide şi care
utilizează aceiaşi energie extrem de ieftină .
Aceste prototipuri de mijloace de transport există deja pe Terra ca Idei-soluţii , dar şi materializate sub o anumită
formă , deci în altfel de prototipuri, în Golul interior al Pământului la Civilizaţia micului Soare Central al Terrei
concave , fiindcă noi vieţuim pe parte convexă ( există şi o civilizaţie care vieţuieşte în scoarţa Pământului ) .
În ideea că prin acest capitol v-am oferit o nouă perspectivă de abordare a Spiritualităţii Divine, la care voi veţi
veni cu propriile voastre perspective de cercetare, vă doresc anticipat ca să aveţi succes pe toate căile abordate de voi.

6. - TERRA şi OMUL , între DECĂDERE şi RE-ÎNĂLŢARE

1. Oare Ştii că Terra veche


Era unică-n Creaţii
Strălucindă , nepereche
Şi-mbibată cu Vocaţii ???

2. Dar ieşind apoi din Graţii


Terra-şi derula un sens
Ce-au scos-o din Admiraţii
Spre vibraţie de dens ???

3. Din vibraţia-ai cea pură


Cu Sclipiri de Diamant
Terra deveni prea dură
Rătăcită prin neant( de Conştiinţă ) ???

4. Oamenii cu trupul fizic


Fiind reîncarnaţi pe sol
Au fost rupţi de metafizic
Vieţuind un suflet gol ???

5. Energii vechi grosiere


Dar diverse ca paletă
Deveniră prizoniere
Făcând iaduri pe planetă ???

19
6. Din Creaţie văzută
Ierarhiile au spus
Terra-i oaia cea pierdută
Ce-o salvează doar Iisus ???

7. Şi Iisus ne-a Păstorit


Pe Iubirii cât toată zarea
Iar apoi ne-a Mântuit
Demonstrând Re-Înălţarea ???

8. Ca Iisus pe calea Firii


Fi mereu rostul Iubirii
Şi devii Cristu-mplinirii
Divinul Desăvârşirii .

7. - De la Energia Veche a IUBIRII Exterioare ,


la Energia Nouă a IUBIRII INTERIOARE

Dacă-n ENERGIA VECHE


Ne Simţeam o rătăcire
Ce căuta femei pereche
Ca o cale spre Iubire ,
Iată că acum Destinul
Ne prespală într-o rouă
Ce revarsă-n noi preaplinul
Cristul ENERGIE NOUĂ .

8. - Redescoperindu-mă( vă ) în Conştiinţă ca Domn Cristos

1. Era o zi senină de-o nouă dimineaţă


Dar în Conştiinţa mea era o negură de ceaţă
Ce mă ţinea constrâns cu-n lanţ înfăşurat
Agonizându-mi sufletul deja înnegurat ;

2. Dar Intuind sclipirea unui măreţ fior


De a-mi Cunoaşte Starea din Interior
Am reintrat uşor pe val de relaxare
În adâncimea-mi neagră din Fiinţare ;

3. Şi iată-mă pornit prin negura de ceaţă


Spre a găsi în ea ce rosturi are-n viaţă
Cam ce Înţelepciune mi-ar dărui în cuget
Ca să trăiesc normal cu linişte în Suflet ;

4. Şi-astfel urmându-mi în Interior cărarea


La fiecare pas mă-ntâmpina mirarea
Căci constatam total într-o privinţă
Că Ceaţa-mi vieţuia pe Straturi de Conştiinţă ;

5. La fiecare Strat găseam o Entitate


Ce reflecta din Sine o Unicitate
Pe care o Simţeam cu mare groază
Că tot Eu eram da-n altă fază
Pe trepte grosiere de Conştiinţă
Ce reflecta prin vremuri a mea Fiinţă ;

20
6. Când stratul cel de jos profund eu l-am atins
Abia atunci de jocul negurii m-am prins
Că toate Vieţuirile-mi Reîncarnate
Cu toate că păreau doar ceţuri negurate
Erau Experimentări de Sine a Iubirii
Ce revelau în Suflet Esenţa-mi Nemuririi
Ca o matrice existentă-n Legea Firii
Cu aprobarea sacră a Dumnezeirii
Din care Conştienţa-mi prin profunzimea Fiinţei
Crea un rost Iubirii , Înţelepciunii şi Voinţei
Ce în Creaţie le dau ACUM ca daruri spre folos
Sub nume ideal cel port ca Domn CRISTOS .

9. - OMUL CRIST şi 3 ATRIBUTE( raze ) ale Androginităţii Sale

1. Omul Crist sau Cristul Om


E Fruct Nou pe-al Vieţii Pom
În Acum e Împlinit
Androgin re-definit
Lucrător pe tot Pământul
Aşa cum ne-a promis Cuvântul ;

2. Încă de la început
De privim al său statut
Cristu-i Dumnezeu Scânteie
În Bărbat sau în Femeie
Într-o stare de Unime
Cu fiinţări etern sublime,
Iar în flux de reîncarnat
De-i Femeie sau Bărbat
Ca polare Existenţe
Radiază plus potenţe ;

3. De te iau acum model


Ca un Tu ce eşti tot EL( Creatorul )
Vom vedea ce Atribute
În Fiinţare-s percepute :
Astfel prin Esenţa Firii
Unică-i Legea Iubirii
Unic Atribut prin Har
Ce fiinţează ca un Dar ;
Din Iubire ca minune
Izvorăşte Înţelepciune
Ca pecete a blândeţii
Dobândită-n Şcoala Vieţii
Ce revarsă-n bucurie
Esenţe de armonie
Omului spre Om ca frate
Chiar şi-n Ştiinţe aplicate
Ce le-aduce-n al lor trai
Tuturor al Vieţii Rai ;

4. Susţinută prin Credinţă


Atributul de Voinţă
E o altă biruinţă
Câştigată-n a ta Fiinţă
Ce te poartă-n Libertate
Susţinut de Trinitate ;

21
5. În concluzie tu eşti
Trei atomi sublimi Cereşti
Cu frecvenţe mari în fază
Radiante-n a lor Rază :
Raza bază e IUBIREA
Şi tot ea e Nemurirea ;
ÎNŢELEPCIUNEA-i rază doi
Pentru orişicare voi
Care ca nectar în Fiinţă
Vă dă Ştiinţă de Conştiinţă
Şi mult dor cu motivaţii
Ca să Co-Creaţi Creaţii ;
VOINŢA e rază trei
Şi-o primesc aceia cei
Ce-mpletesc armonios
Cele trei Raze-n Cristos ;

6. Cristul e Esenţa noastră


Stare Cristalin Albastră
Ca nou sens de împlinit
Omul Crist Desăvârşit
Care-i singuru-Nviat
Şi la Ceruri Înălţat;

7. Astfel după cum ţi-am spus


Tu la fel eşti ca Iisus
Tot un Crist , dar de alt fel
Unic în al tău model ;

8. Află iarăşi şi reţine


Cel ce eşti mereu în tine :
TU eşti Cristul Androgin
Sie Însuşi pe Deplin
În Lăuntru ori în Afară
Tot o Fiinţă Trinitară .

10. - Călătorind spre vestul Europei ( România - Ungaria - Austria - Italia - Franţa - Germania )
În urma unei călătorii personale cu scop fizic şi metafizic în vestul Europei , Spiritul Divin personalizat în
manifestarea Maestrului meu de Lumină Cristică , mi-a oferit următoarele informaţii pentru cei ce sunt în rezonanţă cu
ele . Exprimate în versuri şi proză , sensul mesajelor se des-conspiră atât ca atenţionare cât şi ca îndrumare ezoterică .
Citiţi , Simţiţi şi Meditaţi dragi prieteni .

10.1. - Meditând în maşină pe ruta Sântana de Arad - Vama Nădlac , Vocea Spiritului mi-a spus :

1. România e ţinutul cu Taine nepătrunse


Ce în subsolul său eoni au stat ascunse
Şi-au aşteptat de-atunci ca lumea să se întoarcă
Pe Valuri de Lumină într-a Iubirii arcă,

2. Şi cele mii de Taine de care vă vorbesc


Ascunse chiar aici în Spaţiul Românesc
V-au fost lăsate vouă omenirii ( tuturor pământenilor )
De cei ce s-au topit în Starea Nemuririi ,

3. Acuma este timpul să credeţi în CUVÎNT


În naşterea rapidă a Noului Pământ
Şi în primirea dulce al Cristului cadou
Ca împlinire sfântă a Omului cel Nou,

22
4. Ca purtători Divini ai Cristicelor haine
Duceţi acuma vestea Accesului la Taine
Acelor cu destin să-şi facă datoria
Să cerceteze Taine la voi în România .

10.2. - Când am făcut un popas în Budapesta , Vocea Spiritului mi-a spus :

Meleaguri Ungureşti te-au aşteptat să Vii


Să le transferi Lumina de-nalte Energii ; - 1*
Revarsă-ţi deci frecvenţa a Cristului Iubirii
Ca toţi cei de-aicea prin noua Lege-a Firii
Să poată reclădi măreţe căi Divine
Ca Dumnezei Totali Esenţei cea de Sine ;

Şi de primesc Iubirea care acum le-o dai - 2 *


Crea-va Ungurimea arhetipalul Rai
Cu Pacea lui Cristos vor merge-n Bucureşti
Unde e Centru Sfânt al Cetelor Cereşti .

- 1 *( Este vorba şi de tine pe acolo pe unde mergi .)


- 2 *( Este vorba şi de celelalte popoare )

10.3.- Când vameşii austrieci verificau maşina şi bagajele,Vocea Spiritului mi-a spus :

1.Viena a purtat făclia


Ca să fie-mpărăţia
De Iubire ca un far
Din Dumnezeiescul Har ;
Dar Monarhi Austrieci ( şi alţi Monarhi , Regi, Împăraţi )
Au clădit imperii reci (şi alte ţări )
Cucerind mereu hotare
Într-o veche conectare ,( în energia veche )
Şi au sclavizat popoare
Pentru propria grandoare ;
Iar când şi-au făcut preaplinul
Domnul le-a schimbat destinul ,
Iar făclia-mpărăţiei ( Celeste )
E deasupra României ;

2. Austriecii vă sunt fraţi ( şi alte popoare )


Toţi în Spirit Conectaţi
Prin acel vestit EU SUNT
Ce se naşte pe Pământ;

3. Vămuirea viitoare
Şi-o va face fiecare
Aruncând mereu cu fast
Tot ce au în ei balast
Şi astfel echilibraţi
Vor veni înspre Carpaţi
Unde cu a lor sosire
Le daţi valuri de Iubire
Pentru-a Tatălui Mărire
În eterna-i Strălucire .

10.4. - Când mă aflam în Piaţa San Marco din VENEŢIA ,Vocea Spiritului mi-a spus :
Fiind cazaţi la un hotel în localitatea Iesolo din Italia , am luat vaporul şi ne-am îndreptat spre Veneţia ca să
vizităm palatul Dogilor şi piaţa Sf. Marcu , unde Vocea Spiritului mi-a spus :
Istoria pământului a fost foarte zbuciumată şi permanent au existat adepţi ai întunericului care cu îndârjire au
căutat ca să distrugă Adevărul .

23
Fii Luminii au făcut înscrisuri pe care voi le numiţi astăzi documente străvechi , în care Adevărul a fost
consemnat ca să rămână peste veacuri .
Aici în această zonă , Sfântul Marcu a adus documente de o mare însemnătate spirituală şi care cândva în viitor,
prin cel sau cei predestinaţi vor fi scoase la iveală pentru cei dornici de iubire, pace ,libertate, armonie şi adevăr .
Când vorbesc de sfântul Marcu , te rog să ai o vedere de ansamblu şi să nu iei în calcul doar o singură viaţă
pentru el ,ci mai multe vieţi cu multe nume , dar cel mai cunoscut şi păstrat este cel de Marcu .
Totodată, să îţi extinzi din nou înţelegere dincolo de timp şi spaţii şi să înţelegi că Adevărurile care sunt
impregnate în aceste documente sacre , au porni dintr-un popor , apoi au fost transferate în alt popor şi tot aşa de
câteva ori de către fii luminii misionari în felul lor şi în timpul lor .
Aceste adevăruri sacre cu toate că se găsesc aici în Veneţia , dar şi la Vatican , ele nu aparţin numai poporului
Italian ci întregii umanităţi , tot aşa cum marile enigme Româneşti aparţin din bunăvoinţa Tatălui Ceres întregii
umanităţi terestre .
Până când aceste adevăruri sacre vor fi scoase la iveală , omenirea trebuie să se metamorfozeze şi să se transmute
într-o nouă dimensiune de Conştienţă şi Conştiinţă .
- Şi dacă printr-un accident necontrolat dispar aceste documente ? întrebai nedumerit .
- Presupunând şi această variantă de probabilitate care este extrem de mică , atunci aceste documente care au o
contraparte şi la nivelul energetic ca o depozitare în cronica Akashă , vor putea fi accesate de cei în drept şi atunci
se vor reface la modul fizic, cu atât mai mult cu cât întreaga voastră istorie trebuie re-scrisă .
Vaticanul ştie multe lucruri şi are documente de o importanţă zguduitoare pentru omenire , dar teama de
neprevăzut îi îndeamnă pe oficialii Vaticanului să manifeste o prea excesivă prudenţă .
De fapt şi ei au liberul arbitru ca fiecare dintre noi şi sunt liberi să facă ce doresc , dar asta până în momentul
ridicării complete a voalului , fiindcă importanţa misionară a Vaticanului se va spulbera ca şi Imperiul Roman şi o
nouă reorganizare socială şi globală se va materializa în Lumina Cristică a Noului Pământ .
Tatăl Ceresc are răbdare şi iubire pentru noi toţi şi el este cel care are viziune completă al întregului vostru
proces transformaţional .
Şi acum, radiază cu Iubire Divină totul în jurul tău peste oameni şi locuri ( Este vorba şi de tine pe acolo pe
unde mergi ).

10.5. - Când mă aflam în FRANŢA pe COASTA DE AZUR, Spiritul Divin mi-a revelat :

Ziua de 24 aprilie 2005 mă găsi instalat într-un plăcut apartament aflat în corpul A ce ţinea de Hotelul - Pensiune
,,Le Grand Cap,, 173, Avenue de la Plage, 06 190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN- FRANŢA.
Eram şapte locatari instalaţi în trei camere cu două băi şi două balcoane aferente, la care se adăuga bucătăria unde
ne făceam mâncarea de zi cu zi .
Pe la ora aproximativă cinci după amiaza , leneveam în pat după plimbarea de dimineaţă pe care o efectuasem prin
localitatea staţiune Menton( Perla veche a Franţei ).
Soţia mea Viorica intră în cameră şi îmi propuse ca împreună cu Andreea( fica ) şi Nelu Vărşăndan( tatăl ) să
facem o plimbare pe malul mării urmând un traseu care pornea din Roquebrune Cap Martin spre sud pe direcţia
Monte Carlo şi Monaco ,aproximativ 6 km .
Cu toate că nu aveam chef de plimbare, acceptai această propunere fiind bucuros că eram invitat la plimbare de
persoane care în ultimul timp nu mai erau amatoare de mers pe jos .
Şi iată-ne după vre-o douăzeci de minute pe toţi patru mergând pe lângă malul Mării Mediterane printre puţinii
turişti care se încumetaseră să-şi părăsească plăcuta comoditate a hotelurilor unde erau cazaţi , deoarece vremea începea
treptat treptat să se înnoreze iar vântul să se înteţească .
În cei câteva sute de metri parcurşi pe faleza Coastei de Azur , vântul îşi schimbă direcţia şi valuri uriaşe de apă
se spărgeau asurzitor de parapeţii de beton al traseului de acces betonat ; această inedită situaţie făcea ca în unele
locuri pe traseul( Le Bord du Mere ) urmat de noi, valurile mării sparte de mal să se reverse în mii de stropi pe calea
de acces dar şi pe turişti .
Pentru Andreea acest lucru constitui motivul de a ne solicita întreruperea plimbării , dar de fapt era destul de vizibil
faptul că devenise prea comodă de a mai merge pe jos .
Astfel, Nelu anunţă că se întoarce şi el la hotel împreună cu Andreea iar nevastă-mea Viorica mă abandonă ca pe
cel mai nesemnificativ lucru ( după o lună avea să regrete acest gest , deoarece s-a privat de accesul la o perspectivă
deosebită de vizitare a rivierei Coastei de Azur pe segmentul respectiv ).
Abandonat de colaboratorii mei de destin , îmi continuai foarte lejer drumeţia şi după o scurtă meditaţie , cu o mare
bucurie în Suflet constatai că aşa trebuia să se întâmple, deoarece pe traseul pe care pornisem :
Aveam datoria-misiunea Moral-Spiritual Divină , de a trezi prin prezenţa mea Conştienţă , toate Energiile Vechi
înţepenite în structura de aici încă tridimensională, a Vechiului Pământ Francez .
Sub semnul acestei ne-întâmplătoare misiuni, pas cu pas radiam în scoarţa Pământului Francez Radiaţia
Albastră , ajutând astfel la metamorfoza şi transmutaţia locului respectiv, de pe vechea frecvenţă vibraţională a
Vechiului Pământ spre cea Nouă a Noului Pământ .
Şi astfel , mergând în tăcere şi în rezonanţă cu Noile Energii Cristice care le permiteam ca prin mine să se
ancoreze pe Terra , trecui lejer pe lângă plaja din Monte Carlo şi nu după mult timp mă angajai pe şoseaua de
Formula 1 din Monaco spre grădina japoneză , spre cazinou , spre palatul princiar .
Ploaia măruntă începuse să se înteţească , tocmai în momentul în care intrasem deja în tunelul care se afla sub
cazinou .

24
Ferit de ploaie , priveam de sub cazinou o altă perspectivă a principatului Monaco, unde istoria şi tehnologia
modernă crea privirii şi Sufletului o ambianţă plăcută , pe care nu aş fi dorit-o distrusă în procesul de transformare
apocaliptică în care eram cu toţii şi cu toate angrenaţi .De la cazinou am hotărât ca drumul de întoarcere să-l fac pe
traseul de autobuz , care mă ducea în apropierea Hotelului-Pensiune unde mă aşteptau partenerii mei de drumeţie.
În acea seară, m-am culcat cu regretul că ar fi păcat ca întreaga civilizaţie a Coastei de Azur (ce nume
semnificativ şi la nivel ezoteric ) să fie supusă şi distrusă de un eventual cutremur ,fiindcă eram conştient că în viitor
putea exista şi aici un asemenea eveniment pentru purificarea zonei .
Şi totuşi Divinitatea nu mă lăsă fără răspuns, deoarece chiar în acea noapte printr-o revelaţie mi-a arătat cel
mai optim potenţial al momentului , în care nimic de pe Coasta de Azur nu era distrus, dar, anumiţi oameni
pur şi simplu se dezintegrau, sau dispăreau din peisajul cotidian retrăgându-se de pe Terra , deoarece nu mai
erau în rezonanţă cu Noua Manifestare Vibraţională al acelui viitor .
Dragi prieteni , acest lucru se poate întâmpla oriunde pe Terra .

10.6. - Când mă aflam în Germania la MUNCHEN, vocea Spiritului mi-a spus :

Prin natura evenimentelor , plecând de pe Coasta de Azur am traversat din nou Italia şi Austria, dar pe alt traseu ce
trece prin Insbruk şi am ajuns în Munchen unde m-am cazat cu soţia la o mai veche cunoştinţă Osi Hubner .
Osi a fost mulţi ani cetăţean român de naţionalitate germană , Sântănean de-al meu de fapt , şi care lucra acum la
primăria din Munchen . În ziua de 1 mai 2005 , Osi mă invită pe mine şi pe Nelu Vărşăndan la o plimbare prin
Munchen , cu un final de traseu într-un parc de distracţii din care nu lipsea vestita bere germană servită la halbe de
un litru .
Parcul era destul de vast şi aglomerat, şi ceea ce-mi păru destul de suspect era faptul că nu vedeam decât foarte
puţini autohtoni germani , majoritatea fiind sosiţi de prin toate colţurile Pământului şi stabilizaţi aici . Apoi Vocea
Spiritului îmi spuse :
Munchenul este un oraş eterogen , cuprinzând foarte multe naţionalităţi care depăşesc în număr pe autohtonii
germani . Putem aprecia o stare de fapt prin care Munchenul poate fi considerat un model de oraş Federativ. De fapt ,
tu acum eşti în situaţia de a observa pe viu o parte din oamenii aceste Federaţii .
Aici în mediul natural( parc ) ei reuşesc cel mai bine să-şi echilibreze energiile distorsionate în timpul săptămânii şi
totodată să coabiteze unii cu ceilalţi spărgând barierele naţionaliste spre o colaborare şi fericire comună . Cu toată
această unitate în diversitate, factorul care-i ţine uniţi nu este de natură spirituală ci este de natură materială şi
financiară şi constituie pasul premergător pentru următorul lor salt în Conştiinţă .
Cu toate că România are peste 20 de naţionalităţi stabilite pe teritoriul ei , în viitor se vor mări numărul acestora
fapt care v-a face din Spaţiul vostru un Centru Spiritual al Federaţiei Popoarelor Terestre a cărui unitate în
diversitate v-a fi sub semnul Principiului Cristic. Mă bucur că ţi-a plăcut faptul că Munchenezii au grijă de spaţiile
verzi, pe când voi românii încă nu voiţi să apreciaţi natura la întreaga ei valoare. Acum, focalizează-ţi Conştiinţa pe
energiile supraluminice din munţii Bucegi , inspiră-le şi expiră-le celor care trec în aceste momente prin câmpul tău
energetic extins , împletit cu Iubire .Energizează , Iluminează, Fraternizează .
Meditaţi dragi prieteni , fiindcă numai aşa veţi observa faptul că şi voi în oricare călătorie fizică pe care o
materializaţi veţi derula concomitent şi o călătorie Spiritual-Divină cu învăţămintele de rigoare .
Şi indiferent pe unde vei fi şi ce vei face sau ţi se va întâmpla , toate tu le-ai atras spre tine cu acceptul tău mai
mult sau mai puţin conştient şi cu un scop anume .

11.- Aşa am fost Creaţi

1. La început era doar Paradisul


Aşa cum si-l dorise Visul
Creatorului ieşit din somnolentă
Pentru aşi Simţi a sa prezenţă

2. Cum Creatorul mult a stat în Paradis


A constatat că-n Sine este prins
Printre Frecvenţe foarte - nalte
Ce revelau doar Stările-i blocate

3. Simţindu-se în ăst impas


Creatorul imagină alt pas
Prin care să-nţeleagă Visul
Cât si ce-nseamnă Paradisul

4. Si-atunci în casa lui de tihnă


Ieşi din starea-i de odihnă
Imaginând la blândul Paradis
N-Universuri de atins
În care Sinea-i să se prindă

25
Ca şi-n efectul de oglindă
Si-n care starea lui Solară
S-o Simtă-n axa bipolara
Pe solul fizic plin de vaduri
Ce unduiesc trăiri de iaduri
Prin blânde dulci şi mici scântei
Ascunse-n suflet de femei
Ce li s-a dat polarizat
Câte-o scânteie de Bărbat .

12. - COMUNICAREA la Oamenii Vechi şi la OAMENII NOI

12.1. - OAMENII în faza Vechiului Pământ ca Oameni Vechi comunicau :

Iniţial , Oamenii Gândesc intenţii şi păreri neexprimându-se vocal .


Apoi, Gândesc vorbe prin care să exprime sonor gândurile neexprimate.
După aceea , exprimă cu voce tare Gândurile Iniţiale neverbalizate .
Şi inevitabil, cu titlu personal înţelegi faptul că :
Abia atunci tu ştii intenţiile şi părerile mele ,
căci dacă eu tăceam tu nu ştiai nimic din ceea ce Gândisem Iniţial .
Astfel, ca om vechi eu Gândesc, Vorbesc,
iar tu ca om vechi Auzi doar sunetele exterioare vocalizate de mine.
Acesta este Omul Vechi .

12.2. - OAMENII în faza următoare a Noului Pământ ca OAMENI NOI vor comunica :

Iniţial, Oamenii Gândesc intenţii şi păreri neexprimându-se vocal , fiindcă aşa aleg .
Şi inevitabil, cu titlu personal înţelegi faptul că :
Îmi deschid frecvenţa de emisie a comunicării cu tine prin Telepatie .
Emit spre tine prin Imagine şi Sunet intenţiile şi părerile mele Gândite Iniţial .
Tot Telepatic , îţi exprimi şi tu punctul de vedere asupra subiectului în discuţie.
Astfel, ca Oameni Noi , Gândim ,Vorbim şi ne auzim Telepatic cu Imagine( Clarviziune) şi Sunet( Clarauz).
Acesta este OMUL NOU.

13. - TEMĂ DE MEDITAŢIE în şapte paşi :

1.- CREATORUL este o Trinitate Absolută definită prin :


1.- TATĂL = IUBIRE ;
2.- FIUL = ÎNŢELEPCIUNE ; şi
3.- SFÎNTUL DUH = VOINŢĂ .

2.- CREATORUL privit din altă perspectivă poate fi definit şi prin următoarea exprimare Trinitară firească :
I.- Creatorul este cel care OFERĂ( a DA ) şi Simte-Vieţuieşte acest experiment cu Suflet Pur ;
II.- Creatorul este cel care PRIMEŞTE ( a LUA ) şi Simte-Vieţuieşte acest experiment cu Suflet Pur ;
III.- Creatorul este cel care OBSERVĂ( a VEDEA ) primele două experimente menţionate anterior , şi Simte-
Vieţuieşte acest experiment cu Suflet Pur Empatic ;

3.- Cum OMUL experimentează Verbele :


1.- A Da ( a Oferi ) cu IUBIRE ,
2.- A LUA ( a Primi ) cu ÎNŢELEPCIUNE , şi
3.- A VEDEA ( a Observa ) prin VOINŢĂ , atunci putem spune cu certitudine că Omul este o Personalizare
Trinitară a Creatorului ,fapt ce-i conferă statutul de CO-CREATOR .

4.- A FI CO-CREATOR deplin , înseamnă A FI CRIST DESĂVÎRŞIT = OMUL CRIST.

5.- OMUL CRIST prin structură Trinitară este UNA CU CREATORUL şi utilizează Atributele Creatorului .

6.- Iubirea, Înţelepciunea , Modestia , Demnitatea , Compasiunea, Sinceritatea , etc , sunt Atributele Principiului Cristic
( Principiul Cristic = Esenţa Cristalină a Creatorului ) ce vor trebui să funcţioneze prin Sufletele şi Spiritele
voastre ca Oameni Noi ai Noului Pământ .

26
7.- Când Redescoperirea de Sine( Tine ) Însuţi , voi o veţi accesa total pe valul energetic al Principiului Cristic, atunci
veţi Înţelege prin Simţire cu foarte mare uşurinţă cele exprimate de mine anterior .

14. - Etapele Materializării Informaţiei Spiritual-Metafizice,


în Cerurile-Universurile MANIFESTATE :

1.- VINE pe diverse căi ;


2.- O ÎNŢELEGI după nivelul tău ( Unic ) de Evoluţie atins în Conştienţa şi Conştiinţa Cristică personală;
3.- O ACCEPŢI după nivelul Puterii-Voinţei Sufletului tău de Rezonanţă cu INFORMAŢIA SPIRITUAL-METAFIZICĂ;
4.- şi DEVII INFORMAŢIA SPIRITUAL - METAFIZICĂ pe care o practici în viaţa de zi cu zi :
- mai mult sau mai puţin Conştient ;
- cu mai mică sau mai mare intensitate .
FIE ŢIE DUPĂ CREDINŢA TA .

15. - Prietene(ă) tu ţine minte


Repetă fraza de şase cuvinte :
Cu Pacea Duhului Sfânt în minte ;
Conştientizeaz-o şi-o Simte
Pe calea cea spre înainte
Pe-al Evoluţiei Spirituale drum
În momentul de ACUM .

16. - Să Conştientizăm Creatorul ca Iubire Pură Manifestată


Dragi prieteni.
Creatorul( Dumnezeul ) Prim nu poate fi accesat de noi în mod direct , adică faţă în faţă :
- nici în percepţiile noastre exterioare ; şi ,
- nici în percepţiile noastre interioare .
Din acest considerent , dar şi conform :
- tradiţiei experimentate sosite pe filiera Vieţii Veşnice de la înaintaşii noştri ;
- dar şi de la experienţele noastre vieţuite în alte vieţi anterioare pe Terra ,pe alte planete din sistemul nostru
solar sau din alte galaxii ;
- cât şi a altor trăiri-vieţuiri multidimensionale în care suntem angrenaţi permanent mai mult sau mai puţin
Conştienţi , etc,…putem spune faptul că dincolo de denumirile generice pe care le-am oferit Creatorului
nostru, mult mai uşor ne-a fost în al denumi prin Atributele sale .

Dintre toate atributele utilizate de noi,


pe calea EXPANSIUNII NOASTRE PERSONALE ETERNE ÎN CONŞTIENŢĂ ŞI CONŞTIINŢĂ ,
Atributul IUBIRII reprezintă cea mai Înaltă Manifestare a Cratorului nostru ,
fapt pentru care Iubire Divină conţine în ea însăşi toate celelalte Atribute .
Faptul că celelalte Atribute Divine în procesul Manifestării Creatorului sunt incluse total în Atributul Iubirii Divine ,
asta nu înseamnă că sunt mai puţin importante decât Iubirea , deoarece ele nu sunt altceva decât tot Iubire Divină
manifestată , dar pe o altă frecvenţă vibraţională care-i conferă specificul personalităţii proprii .
În acest context şi din perspectiva manifestării holistice globale a Dumnezeului nostru Prim, cu certitudine afirmăm
faptul că între CREATOR şi IUBIRE putem să punem semnul unei Egalităţi Totale şi Absolute .

Aşadar :
CREATORUL = IUBIRE DIVINĂ
şi,
IUBIREA DIVINĂ are un caracter Absolut,
chiar dacă în relativ pare a nu fi utilizată integral.
1.- Privind de la nivelul Creatorului , putem spune faptul că :
În cadrul Manifestării sale, Creatorul ca Iubire Divină este de fapt chiar ESENŢA de SINE ÎNSUŞI proiectată
Multidimensional în Ceruri şi Universuri dar şi în locatarii acestora ,proiecţii care prin relativitatea lor Extinde Etern şi
la infinit jocul Creatorului de a se Cunoaşte-Conştientiza pe Sine Însuşi ca potenţiale infinite .
2. - Privind de la nivelul nostru ca locatari ai Cerurilor şi Universurilor Multidimensionale ,
putem spune faptul că :
- Creatorul ca Iubire Divină Absolută Manifestată , se Personalizează prin aparentă divizare ca Multitudine ;
- toată Creaţia Manifestată care ne include , este doar Creatorul - Iubirea Divină Însuşi ;
- Totul fiind Iubire Divină , chiar şi Dualitatea este Iubire Divină ;
- Prin Dualitatea , dar ca Multitudine Personalizată , Iubirea Divină s-a umbrit în Conştientă şi Conştiinţă pe Sine

27
Însuşi , intrând sub un Văl al Umbririi-Uitării de Sine Însăşi subordonată Egoului ;
- Egoul este tot o formă , o substanţă şi o Conştienţă şi Conştiinţă a Iubirii Divine în Sine Însuşi ,chiar dacă
aparent prin Vălul Uitării de Sine pare desprinsă de Sine Însuşi ;
- Egoul este o formă de Iubire Divină, adică Iubire de Sine modificată şi susţinută prin programe Celeste
Holografice, şi care are ca scop imediat Vieţuirea-Simţirea LIBERTĂŢII DE SINE ÎNSUŞI a CREATORULUI în
SINE ÎNSUŞI , Libertate cu care Creatorul este racordat Empatic la nivel de Esenţă de Sine Însuşi cu fiecare
personalizare( regnuri-Ierarhii Divine ) ce manifestă Atributul cunoscut ca fiind LIBERUL ARBITRU .
- Când Egoul ( EU Microcosmic tridimensional ) ca Iubire Divină de Sine Modificată pentru a suporta limitarea a
câştigat potenţialul utilizării Liberului Arbitru , cu acordul tău , cu solicitarea ta la dorinţa ta , vei fi susţinut de un
Nou Program Divin de ridicare a frecvenţei vibraţionale care te va metamorfoza şi transfera pe palierul EULUI
CRISTIC de Conştienţă şi Conştiinţă Macrocosmică Multidimensională .
Din cele prezentate mai sus , putem acum să concluzionăm faptul că suntem în situaţia în care Conştienţa şi
Conştiinţa noastră care este în expansiune Cristalină , poate opera cu următoarele Realităţi Divine şi anume :
Când o Fiinţă din Creaţia Divină Simte un MIROS,
atunci Cratorul se Miroase pe Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină Simte un GUST,


atunci Creatorul se Gustă pe Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină Simte prin PIPĂIT,


atunci Creatorul se Pipăie pe Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină percepe prin VĂZ ,


atunci Creatorul se Vede pe Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină percepe prin AUZ ,


atunci Creatorul se Aude pe Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină percepe prin EMPATIE,


atunci Creatorul este Empatic cu Sine Însuşi;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină IUBEŞTE ,


atunci Creatorul( Co-Creatorul ) se Iubeşte pe Sine Însuşi;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină devine ÎNŢELEPT,


atunci Creatorul este Înţelepciune în Sine Însuşi;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină are VOINŢĂ ,


atunci Creatorul este Voinţă-Putere în Sine Însuşi;
………………………………………………………………………

Când o Fiinţă din Creaţia Divină este DUALĂ ,


atunci Creatorul este Dual în Sine Însuşi ;

Când o Fiinţă din Creaţia Divină este UNA cu TATĂL,


atunci Creatorul este UNIFICAT în Sine Însuşi;

Orice Fiinţează şi se Experimentează în Cerurile-Universurile Multidimensionale ale Creaţiei ,


este doar Unitatea Creatorului aparent divizată ,
dar Manifestată în Diversităţi Unice-Irepetabile.
Deoarece acum Creatorul ne susţine în metamorfoza Coştiinţei ,adică a Eului nostru inferior( Egoul ) tridimensional
spre fiinţarea ca EU Cristic Multidimensional , reţineţi şi practicaţi conştient următoarea Simţire -Vieţuire indiferent pe
unde şi cu cine vă aflaţi :
- dacă eşti relaxat şi te simţi bine , atunci să ştii că relaxarea este Iubire Divină ;
- dacă eşti stresat indiferent de motiv şi context , atunci să ştii că stresul ca trăire, motivul şi contextul , sunt cu
toate Iubire Divină care vine în experimentul tău cu un scop pe care tu însuţi ţi l-ai predeterminat mai mult sau
mai puţin conştient ;
- dacă rezolvi favorabil o situaţie diversă , atunci să ştii că rezolvarea favorabilă este Iubire Divină ;
- dacă rezolvi nefavorabil ( şi nefavorabilul este tot o rezolvare ) o situaţie diversă , atunci să ştii că şi rezolvarea
nefavorabilă este tot Iubire Divină , şi vine în experimentul tău cu un scop pe care tu însuţi ţi l-ai predeterminat
mai mult sau mai puţin conştient ;
- dacă îţi place un animal , plăcerea este Iubire Divină ;
- dacă ai repulsie faţă de un animal sau ţie frică de el, atunci să ştii că repulsia şi frica sunt Iubire Divină , şi

28
vin în experimentul tău cu un scop pe care tu însuţi ţi l-ai predeterminat mai mult sau mai puţin conştient ;
- dacă ai o suferinţă sau disconfort sufletesc , atunci să ştii că ele sunt Iubire Divină ;
- dacă vezi cum doi oameni sunt în conflict fizic sau de idei , atunci să ştii că acolo este numai Iubire Divină
Pură ;
- dacă experimentezi un miros urât, un gust urât , o senzaţie urâtă , atunci să ştii că acestea sunt Pură Iubire
Divină ;
Cum toate aspectele redate mai sus nu sunt altceva decât IUBIRE DIVINĂ Manifestată ,
atunci ni se relevă o altă perspectivă prin care la modul sintetic o putem cuprindem în exprimarea :
Tot ce Vezi şi ce nu Vezi ,
tot ce Auzi şi ce nu Auzi ,
…, tot ce Simţi şi ce nu Simţi ,
…, tot ce Ştii şi ce nu Ştii ,
sunt( ESTE ) de fapt IUBIRE DIVINĂ PURĂ în manifestare,
şi pe care o percepi după Unicitatea şi nivelul Evoluţiei tale Spirituale,
pe care ai atins-o la un moment dat în Conştienţa şi Conştiinţa ta proprie .

Dragi prieteni vă rog să nu uitaţi faptul că :


În toată Creaţia Manifestată a Creatorului ,
noi şi alţii care vor veni după noi ,
vom lucra etern cu paradoxuri .

NOTĂ :
Fiecare Paradox izvorăşte din faptul că noi dorim să îmbinăm mai multe Programe ale diferitelor
Ceruri-Dimensiuni exact în Cerul-Dimensiunea în care Suntem la un moment dat.
Cu toate că este necesar a avea o perspectivă globală a Creaţiei şi Unităţii sale,
orice îmbinare de Programe creează paradoxuri care sunt întotdeauna Relative.
Sub semnul acestor precizări notificate anterior ,
veţi Înţelege şi în special veţi Simţi de ce un miros plăcut cât şi un miros bestial de urât ,
sunt de fapt Iubire Divină Pură .
Extrapolaţi etern această stare de fapt .

Întotdeauna Dumnezeu povesteşte despre EU SUNT


- Exemplificare de final pentru acest capitol -
sub titlul :
OMUL , FUNIA , VACA şi BALEGA
Într-o zi m-am întâlnit cu un consătean pe care îl cheamă Vasile ( Vas-Canal Divin ).
De condiţie modestă la nivel social , fără multe şcoli dar cu şcoala vieţii şi cu mult bun simţ , Vasile îşi ducea
viaţa de zi cu zi într-o monotonie şi linişte de Sine Însuşi , care îl făcea de multe ori să fie considerat între oameni o
fiinţă fără personalitate şi de mică valoare sau importanţă .
Şi totuşi , dacă aveai răbdare cu Vasile , observai cu multă uşurinţă faptul că era un Om meditativ , un bun
observator şi avea o gândire matură şi profundă .
Se întâmplă la un moment dat ca să mă întâlnesc cu Vasile la marginea localităţii Sântana de Arad, unde deseori
pescuia într-o baltă rezultată în urma unor excavaţii de nisip şi pietriş .
Vasile era tare îngândurat şi se vedea în mod evident faptul că nu avea pacea şi liniştea interioară pe care în mod
normal o manifestă pescarii .
Ceva destul de serios îl frământa pe Vasile , aşa că vrând să-l scot din această stare l-am întrebat despre cauza
neliniştii lui .
Astfel , Vasile se destăinui :
Am să-ţi povestesc despre frământarea mea pentru că ştiu că tu înţelegi ceea ce-ţi voi spune, deoarece ai
preocupări în domeniu .
Chiar ieri de dimineaţă am venit aici la pescuit , pe la vremea în care oamenii îşi aduceau vitele la păşune, să le
lase în seama omului care le păzea .
Mugetul vacilor care treceau prin apropierea mea mă făcea ca să fiu atent şi să mă uit la fiecare vacă sau grup
de vaci , care mergeau spre păşune mânate din urmă de stăpânii lor .
Apoi se lăsă liniştea semn că toate vacile sosiseră şi păşteau liniştite .
Dar curând aveam să mă înşel, fiindcă de undeva de pe străzile dintre case un muget continuu şi anormal de
puternic se auzea sosind din ce în ce mai aproape de mine .
Curios din fire am aşteptat să văd ce se întâmplă şi curând am observat cum un OM trăgea de FUNIE o VACĂ
spre păşune, iar vaca se împotrivea permanent dintr-un motiv necunoscut .

29
OMUL era necăjit şi vocifera în timp ce trăgea din greu de FUNIE , iar VACA îndărătnică mugea la fiecare pas
şi lăsa din când în când în urma ei câte o BALEGĂ .
Şi atunci mi-am zis : DOAMNE, ce se întâmplă ?
Apoi, în timp ce urmăream acest spectacol, la un moment dat am simţit cum timpul îşi încetini curgerea, iar
OMUL FUNIA, VACA şi BALEGA au fost înconjurate de o Lumină Albă transparentă , care pulsa o linişte deplină.
Pe fondul acestei Luminozităţi ireale care mă învăluise şi pe mine , de nicăieri şi de pretutindeni apăru VOCEA lui
DUMNEZEU care îmi spuse :
- Totul este EU SUNT şi ceea ce vezi şi simţi este propria mea experienţă .
EU SUNT OMUL care trage de FUNIE ;
EU SUNT FUNIA care intermediez între OM şi VACĂ ;
EU SUNT VACA cea nemulţumită ;
EU SUNT BALEGA lăsată în urmă de VACĂ ;
EU SUNT chiar TU însuţi ,ca cel ce observi acest eveniment;
De fapt EU SUNT TOTUL ÎN TOT fiindcă în afara mea nu mai există nimic.
- Dar Doamne , cum este posibil ca tu să fii Toate aceste la un loc , iar noi să nu Simţim acest lucru ?
- Tu nu Înţelegi acest lucru pentru că nu Simţi , şi nu Simţi deoarece un văl este aşternut peste voi
pentru a experimenta individualizarea pe multiple niveluri N-Dimensionale dar şi Liberul Arbitru .
Acum , pentru o secvenţă de timp voi ridica voalul uitării de Sine şi te voi UNIFICA cu MINE la
nivel de Conştiinţă .
Şi apoi instantaneu am Simţit că Sunt Una cu Dumnezeu, fapt pentru care am constatat că în ESENŢĂ sunt UNA
cu OMUL cu FUNIA, cu VACA şi cu BALEGA , ba chiar cu toată Creaţia.
- DOAMNE dar ce Stare este aceasta pe care mi-a dat-o s-o Vieţuiesc acum ?
- Este Starea Unificării cu Sursa Divină , la care Omul Nou al Noului Pământ v-a avea acces .
Acolo vă îndreptaţi acum toţi pământenii care doriţi acest lucru .
Apoi Dumnezeu a tăcut , vălul m-a învăluit din nou şi de atunci meditez aproape continuu la minunata stare prin
care am fost UNA cu Tatăl Lăuntric , deoarece după această experienţă toate celelalte mi se par nesemnificative .
Meditaţi dragi prieteni , fiindcă inevitabil veţi trece prin experienţa lui Vasile cât de curând , dacă voi doriţi şi alegeţi
să deveniţi Oameni Noi ai Noului Pământ .
Sau altfel spus :
Şi tu eşti Vaşile-Vas-Canal Divin;
Şi tu eşti Pescar ca Vasile ;
Şi tu Pescuieşti în Apa Vărsătorului de Lumină Cristică .

17. - Structura TRINITARĂ a OMULUI CRIST( Dumnezeu )


- dintr-o altă perspectivă -

Dragi prieteni nu uitaţi că voi şi eu


Cu toţii suntem UNUL Dumnezeu ,
Şi-n eternitate ca Prezenţă
Utilizăm o singură Esenţă ,
Şi indiferent de manifestare
Noi suntem FIINŢE TRINITARE :

Faza 1. Faza 2. Faza 3.


Tatăl = IUBIRE IUBIRE IUBIRE
OMUL = Fiul = GINDIRE CUNOAŞTERE ÎNŢELEPCIUNE
Duh Sfânt = SIMŢIRE VOINŢĂ PUTERE

La Faza 3. - REŢINE că pentru tine OMULE :


Faza bază e Iubirea
Ce-ţi oferă Fericirea
Şi-o trăieşti ca o Minune
Revărsând Înţelepciune
Printr-o maximă Avere
Extrasă ca o Putere
Energie de Duh Sfânt
Rostuită prin Cuvânt.
Şi meditează pe faptul că sub aspectul Trinităţii avem manifestarea OMULUI :

Din TATĂL , din FIUL Tatălui şi din DUHUL SFÎNT al Tatălui

Din TATĂL

30
Iubirea e Starea Bază
Ce-ţi parvine ca o Rază
Nativă pe Calea Firii
Ca aspect al Nemuririi ;
Dând Iubire spre Finit
Eşti Iubire-n Infinit ;

Din FIUL Tatălui


Gândirea e Atribut
Care prin al său statut
Prin Cunoaşteri mereu spune
Să devii Înţelepciune ;
Urcând treptele Gîndirii
Eşti Fructul Iluminării .

Şi din DUHUL SFÎNT al Tatălui


Simţirea e Starea-ţi Fiinţă
Ce lucrează prin Voinţă
Şi în Sine ca o vrere
Înfloreşte doar Putere ;
Urcând treptele Simţirii
Eşti fructul Desăvârşirii .

ATENŢIE nu uita :
TATĂL :
IUBIREA NATIVĂ prin IUBIRE EXPERIMENTATĂ creează numai IUBIRE ;
FIUL :
GÎNDIREA NATIVĂ prin CUNOAŞTERE EXPERIMENTATĂ creează numai ÎNŢELEPCIUNE;
DUHUL SFÂNT :
SIMŢIREA NATIVĂ prin VOINŢĂ EXPERIMENTATĂ creează numai PUTERE ;

NOTĂ :
Faza 1.- Aceasta este faza TATĂLUI în SINE ÎNSUŞI ,
ca Iubire Nativă, Gândire Nativă şi Simţire Nativă şi este starea primară fundamentală a Creatorului dar şi a Creaţiei
sale manifestate ( baza Nativă a Creaţiei manifestate );
Faza 2.- Aceasta este faza FIULUI în SINEA TATĂLUI ,
care porneşte în manifestare de la Iubirea Nativă spre Iubirea Experimentată , de la Gândirea Nativă spre Cunoaşterea
Experimentată şi de la Simţirea Nativă spre Voinţa Experimentată .
Această fază are două etape şi anume :
- etapa Egoului în care Omul se Conştientizează divizat de TATĂL LĂUNTRIC - omul Egoist;
- etapa Altruismului în care Omul se Conştientizează UNA cu TATĂL Lăuntric - omul Crist.
Faza 3.- Aceasta este faza Duhului Sfânt ,
în care are acces doar Omul Altruist unificat cu Tatăl Lăuntric şi în care Duhul Sfânt sau Duhul Adevărului revarsă în
acest Om potenţialul Cristic al Iubirii Înţelepciunii şi Puterii Divine ca o trinitate de atribute Native dar experimentate
în şcoala multidimensională a Sinei Divine .

Concluzie :
Când Duhul Sfânt( Adevărului ) se manifestă prin Omul Crist ,
atunci Iubirea , Înţelepciunea şi Puterea Divină devin o Unitate ,
prin care se materializează Armonia , Pacea , Bucuria-Fericirea , etc,…

18. - Din IUBIRE PURĂ , DORUL de-a FI şi de-a SLUJI

Dorul de orice , oricând , oricum , oriunde ,


Aşa e DORUL Ne radiază-n vaste unde
Şi-l materializăm aşa precum Alegem
Ca fructul lui să îl Culegem .

31
Întotdeauna când ţi-e Dor
Te racordezi Interior
Pe o frecvenţă vieţuită
Dintr-o idee ne-mplinită
Dar şi aşa e DORUL Ce-i susţinută de o Stare
Spre Căi de experimentare
În Lumi de N-Dimensiuni
Care-ţi produc expansiuni
Întru sublima ta Conştiinţă
Care îţi subzistă-n Fiinţă .

Căci prin Dor am multe VISE


Ce-mi sosesc din GÂNDu-mi SFÂNT
De le-am scris sau nu sunt SCRISE
Eu le practic pe PĂMÂNT .
Dorul meu vi-l ofer Vouă
Să pornim pe-o cale Nouă
VISE( Programe )-am scris voi le citiţi
Pentru că DORIŢI să FIŢI
Întru CERURI PREASLĂVIŢI
Întru TATĂL azi UNIŢI
Ca în SUNT S-aveţi FOLOS
Cu Fiinţare de CRISTOS .

19. - IDEALUL este chiar IUBIREA DIVINĂ

1. - Spre IDEAL peregrinăm mereu


Noi Stropii de Lumină din UNUL DUMNEZEU
Dar care este IDEALUL
Şi care Val ne-arată MALUL ?

2. - Prin multe vieţi şi-a nu ştiu câta oară


Noi ne-am zbătut în lumea de Afară ( Lumea fizică )
Spre Idealuri noi de împlinire
Ce-aduc măreţe Stări de FERICIRE ,

3. - Şi ne-am zbătut din zori până în seară


Cărând cu noi povară cu povară
Mai lăudată sau mai de ocară
Prin frigul iernii sau arşiţa de vară ,

4. - Dar când s-a împlinit a noastră Ştiinţă( Cunoaştere Revelată )


Ne-am racordat Corect în FIINŢĂ( Dumnezeu )
Simţind că Idealul e-n Sursa cea Primară( Dumnezeu )
Şi care e de fapt LUMINA Interioară( din INIMĂ )
Pe care relaxaţi noi o trăim în Fire( NATIVĂ )
Ca o Sublimă Stare de IUBIRE ,

5. - IUBIREA este dară Idealul


Şi chiar acolo merge VALUL (Vărsătorului de Lumină Cristică)
Al cărui mal este PREZENŢA
Şi unde ne găsim ESENŢA
Prin reverberaţii de CUVÎNT
În care suntem doar un SUNT.

32
20. - Oare, a cui Personalizarea Sunt Eu ?
se întrebă Dumnezeu-Dumnezeiţă în Sine Însuşi .
La începuturi , când Creatorul nostru al oamenilor s-a născut în Conştienţă şi Conştiinţă, Eu şi Voi am fost acolo …
Vă aduceţi aminte prieteni ? Dacă nu , citiţi şi Simţiţi .

Faza 1- a .
IUBIREA constată prin SIMŢIRE că este IUBIRE .
Era primul germen al Conştientizării de Sine Însăşi, ca Iubire Autosimţită , Automanifestată .

Faza a 2-a .
Apoi , Iubirea se afundă mai puternic în ea Însăşi şi constată cu surprindere că Există Nediferenţiată , Nedivizată .
Acesta a fost momentul în care pentru prima dată Iubirea cugetă în Sinea Sa Nedivizatâ, Nediferenţiată , că Ea
ESTE pur şi Simplu în Sine Însuşi şi că poate emite păreri despre Sine prin procesul de GÂNDIRE .
Gândind , Iubirea îşi spuse ca pentru Sine în Sine Însuşi, că Totalitatea Esenţei ei este de fapt EU SUNT .

Faza a 3-a .
Dacă Simt că sunt Iubire şi concomitent conştientizez prin Gândire şi Simţire că sunt Iubire , atunci înseamnă că
atunci EU SUNT TOTUL ÎN TOT ŞI ÎN AFARA MEA NU MAI ESTE NIMIC .

Faza a 4-a .
Dacă SUNT Totul în Tot , Gândi Iubirea, atunci înseamnă că în Mine Însumi pot Crea orice DORINŢĂ.
Simţind şi Gândind acest lucru ,Iubirea începu să-şi IMAGINEZE materializarea Dorinţelor în Sine Însuşi .

Faza a 5-a .
Prin Simţire , prin Gîndire , prin Dorinţă şi prin Imaginaţie , Iubirea pentru prima dată în Existenţa SA, se diviză , se
diferenţie în mici Scântei de Sine Însuşi în Sine Însuşi , cărora le oferi Liberul Arbitru şi toate Atributele manifestării
Iubirii de Sine .
Acesta a fost primul act materializat al Creaţiei, şi Iubirea prin OBSERVAŢIE constată că este CREATOR-
CREATOARE .

Faza a 6-a .
Fiind Creator-Creatoare , IUBIREA îşi privi propria Creaţie şi Simţi-Conştientiză faptul că Fiinţează polar în aceste
Scântei Divine , şi cugetă pe EU SUNT ca ESTE :
- ESTE , este A FI ca un SUNT ABSOLUTUL ;
- ESTE, este A NU FI ca un SUNT RELATIVUL .

Faza a 7-a .
Având toate atributele Cereşti , Scânteile Divine care suntem noi Oamenii , am început să ne punem în Conştienţă şi
Conştiinţă întrebarea referitoare la originea naşterii şi fiinţării noastre şi am constatat prin Inspiraţie şi Intuiţie
Divină Adevărul conform căruia noi Oamenii suntem Personalizări-Individualizări ale Creatorului-Creatoarei în
manifestare în El Însăşi.
Atunci , prin Om , Creatorul-Creatoare căruia noi Oamenii îi spunem Dumnezeu-Dumnezeiţă , constată că EL fiind
CREATOR(OARE) dar şi OM deopotrivă , îşi dăduse Sie însăşi răspuns la întrebarea referitoare la originea naşterii şi
fiinţării lui ca IUBIRE preexistentă chiar înainte de a se Simţi şi Conştientiza că este ESTE şi că este chiar EU
SUNT.
Oare, a cui Personalizarea Sunt Eu ?
se întrebă Dumnezeu-Dumnezeiţă în Sine Însuşi .
Răspunsul este la capătul Infinitului şi Eternităţii , îşi spuse Creatorul-Creatoare şi plecă în căutarea acestui răspuns
cu toate că ştia că Infinitul şi Eternitatea nu au capăt .
Dar ce putea să facă altceva ?
Fiindcă de nu pornea în căutarea acestui răspuns Stagna şi nu Cunoştea , dar pornind pe calea către răspuns , Evolua
şi mereu Descoperea ceva nou despre Sinea Sa chiar în Sine Însuşi .
Dar de unde ştiu eu aceste lucruri descrise mai sus dintr-o perspectivă personală ? Eu Ştiu deoarece :

La începuturi ,
când Creatorul nostru al oamenilor s-a născut în Conştienţă şi Conştiinţă ,
Eu şi Voi am fost acolo .
Şi am fost cu toţii acolo,
pentru că pe atunci noi Oamenii eram o parte nediferenţiată a Lui Însuşi în Sine Însăşi.
Acum v-aţi amintit dragi prieteni ?

33
Dacă da, atunci înseamnă că şi voi puteţi relata aceste lucruri , cât şi multe altele din eternitatea trecută , dar din
perspectiva propriilor voastre unicităţii .
Iar dacă eternitatea trecută vă lasă indiferenţi , sau nu vă atrage , de ce nu porniţi cot la cot alături cu Creatorul-
Creatoarea noastră pe calea care merge la capătul Infinitului şi Eternităţii în aflarea Unicului Adevăr care nu v-a fi
descoperit niciodată ci doar ştiut ca fiind A FI în A FI ?
Până atunci , Om şi Dumnezeu-Dumnezeiţă laolaltă într-o UNITATE de Conştienţă şi Conştiinţă manifestată , cântă
neîncetat Adevărul accesibil EU SUNT ÎN SUNT , pe lunga cale fără sfârşit .

21. - CREATORUL

21.1- EL , ca Rosturi şi ca Sensuri

1. CREATORU-I CREATOARE 2. CREATOAREA-I CREATOR


Între Infinitul Mic şi Mare Mereu prins în al Său Dor
Şi-unde-n SINE-şi face jocul Cei oferă mereu sens
Punându-şi în rost sorocul , Pe frecvenţele de dens
De-a Crea mereu Minuni Şi-unde-şi etalează firea
Prin Iubiri de-Nţelepciuni ; Iubirea şi Nemurirea ;

21.2. - EL , meditând despre Sine

Vorbind în Sine despre Sine


Pe-o adiere blândă ca de pluş
Îşi enumeră Potenţele-i Divine
Pe tonul cel mai jucăuş :
1. - EU SUNT al Meu CUVÂNT ;
CUVÂNTUL Meu ESTE EU SUNT;

2. - EU SUNT IUBIREA CUVÂNTULUI Meu;


CUVÂNTUL Meu ESTE IUBIREA Celui ce SUNT ;

3. - EU SUNT IUBIREA IUBIRII de Mine în SINE ;


IUBIREA Celui ce SUNT este IUBIREA de SINE din Mine ;

4.- EU SUNT IUBIREA ÎNŢELEPCIUNII de Mine în SINE ;


EU SUNT ÎNŢELEPCIUNEA IUBIRII de SINE în Mine ;

5. - EU SUNT IUBIREA ARMONIEI DIVINE ;


EU ASUNT ARMONIA IUBIRII de SINE din Mine ;

6. - EU SUNT IUBIREA VOINŢEI DIVINE ;


EU SUNT VOINŢA IUBIRII de SINE din Mine ;

7. - EU SUNT IUBIREA PUTERII DIVINE ;


EU SUNT PUTEREA IUBIRII DE SINE din Mine ;

8. - EU SUNT ………………………………….CEL CE SUNT .

22. - De la A FI la A FACE
În Planurile-Cerurile-Universurile manifestării Creatorului , noi creaţia sa , indiferent de încadrarea în Ierarhia de
Conştienţă şi Conştiinţă manifestată , putem spune faptul că :
A FI este sinonim cu IUBIREA Divină ;
şi ,
A FI IUBIRE este MIŞCARE eternă în infinite noi creaţii ;
şi ,
A FI MIŞCARE este de fapt A FACE experimentul manifestării ;
şi ,
A FACE este GÂNDUL-CUVÎNTUL primordial al Visării-Imaginaţiei Divine .
Sau altfel spus :
A FI - FIINŢAREA este IUBIREA DIVINĂ pusă în MIŞCARE cu ajutorul GÂNDULUI -CUVÂNTULUI , rezultând
prin manifestare în Cerurile Manifestate ale Creatorului verbul A FACE prin Imaginaţie .
Noi Umanitatea terestră şi extraterestră , fizică dar şi metafizică , cât şi suportul manifestărilor noastre denumite
generic Ierarhii sau Regnuri suntem în acelaşi timp A FI dar şi A FACE .

34
Despre A FI ( dar şi A NU FI ) v-am dat o perspectivă de cunoaştere şi înţelegere în cap. 14 din cartea România
Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre, unde subiecţii paragrafului de sus – adică umanitatea , este inclusă şi
interconectată total .
Despre A FACE în calitate de verb-acţiune-mişcare ce reprezintă o faţetă experimentată a Iubirii Divine prin
sinonimul A FI - FIINŢARE , avem următoarele două perspective :
- Perspectiva numărul 1. în care A FACE se derulează în Cerurile sau Universurile Manifestării prin Egou-Neiubire-
Nelumină, adică Mentalul inferior - EUL Inferior ;
- Perspectiva numărul 2. în care A FACE se derulează în Cerurile sau Universurile Manifestării prin Altruism-Iubire-
Lumină , adică Mentalul superior - EUL CRISTIC .
Pe A FACE îl găsim de asemenea reprezentat în conţinutul celor :
- 144 de verbe ezoterice perechi , pe care vi le-am prezentat în cap. 3.1. din volumul 4 al cărţii România Inima
Ocultă a Terrei ; în cele
- 12 verbe gemene din următorul cap.3.2. al aceleiaşi cărţi, împreună cu cele
- 72 verbe ezoterice tandem sau verbe reflectate în oglindă .
Dragi prieteni, în capitolele verbelor detaliate şi recomandate anterior , vă spuneam faptul că :
acest joc al verbelor este de fapt un joc în care prin utilizarea verbelor respective şi stăpânirea lor la nivel
altruist , devenim manipulatori de energii infinite şi Creatori Cristici în infinite universuri celeste.
Şi aşa este .
Dacă privim lucrurile din altă perspectivă , vom constata faptul că :
- în cadrul denumirii generice de Dumnezeu Nemanifestat avem pe A FI şi A FACE într-un tot unitar , nedivizat ,
dar Absolut ; şi ,
- în cadrul denumirii generice de Dumnezeu Manifestat , avem pe A FI şi A FACE neunitare , divizate , dar
Relative.
Cu toate că în Universurile Manifestate ale Creatorului A FI şi A FACE par divizate, divizare care a predeterminat
dualitatea , de fapt ele nu sunt divizate decât la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă egotică , deoarece pe parcursul
saltului în Conştienţa şi Conştiinţa Unificată cu TATĂL-MAMA Lăuntrică, A FI şi A FACE sunt aproape unificate
dar nu total , de fapt sunt îmbinate complementar într-un tandem în care:
- A FI îl materializează( îl naşte ) pe A FACE , iar,
- A FACE îi creează teren de manifestare şi îl pune în valoare pe A FI .
Reducând totul la esenţă , putem afirma cu certitudine faptul că toate cele exprimate anterior în acest capitol, se pot
prezenta astfel :
- IUBIREA prin mişcare se renaşte pe SINE în SINE , dar numai pntru SINE ;
- SINEA DIVINĂ este reflexia-mişcarea IUBIRII de SINE în SINE , dar numai pentru SINE .
Din acest considerent A FACE este SINE DIVINĂ , în care toate Universurile-Cerurile mai mult sau mai puţin
duale , reprezintă efectiv numai şi numai IUBIRE DIVINĂ PURĂ în perpetuă mişcare, pe programe adecvate imaginate
de CREATOR şi materializate - experimentate de CO-CREATORI cu susţinerea nemijlocită a Creatorului .
Meditaţi dragi prieteni ,
şi nu uitaţi că în cadrul Creaţiei sale Manifestate ,
Creatorul este concomitent A FI şi A FACE .
În eternitatea viitoare ,
indiferent că va Fiinţa ca manifestare Creaţia a Doua , a Treia , a Patra şi aşa la infinit ,
noi Creaţia Cristică SupraConştientă a Creatorului ,
vom opera etern nu numai cu A FI şi A FACE ,
ci şi cu verbele menţionate anterior ,
dar pe frecvenţe vibraţionale superioare şi speciale ,
izvorâte din Stări Celeste inedite Unice şi Speciale .
Şi aşa este .
Cine nu mă crede , să se manifeste în Creaţiile viitoare începând cu Creaţia a Doua , şi atunci îmi va da dreptate ,
tot aşa cum şi eu le-am dat dreptate Înţelepţilor Cerurilor de Lumină Divină, care mi-au transmis aceste Adevăruri
Măreţe în acest moment de ACUM .

23. - Aparţinem doar Timpului Prezent

După anul 2000 , mai mulţi pământeni au perceput de câteva ori atât extensii cât şi comprimări sau derulări
accelerate ale timpului , iar experimentul acesta inedit ne crea impresia-senzaţia că va veni vremea când vom fi în
situaţia de a constata că timpul se va comprima în punctul zero sau se va accelera până la nivelul percepţiei
unui Prezent Continuu, indiferent de mişcarea mecanică sau electronică a acelor de ceas şi indiferent de ciclul zi -
noapte cu care experimentăm viaţa terestră .
Urmăreşte prin SIMŢIREA ta zilnică doar Timpul PREZENT , fiindcă doar Prezentul Există .

24. - Colaboratorii de destin şi Entităţile de Lumină

35
Mergând într-un ritm alert pe stradă , o idee îmi veni în minte de pe vremea colaborării mele cu Floare Bândariu
din Timişoara prin anul 2003 , când printr-un mesaj pe care Fecioara Maria mi-l transmisese cu titlu personal , o
informaţi anume mă obligase ca să meditez profund la ea .
Informaţia suna astfel :
Să ştii dragă Gicu , că din Plan Spiritual de aproape patruzeci de ani s-au făcut demersuri pentru
ca tu să pleci din Gorj şi ajungi în apropiere de Floare , de Ionel( Bombo ) şi de mulţi alţi pe care i-
ai cunoscut sau îi vei cunoaşte în viitor , pentru ca împreună să începeţi derularea Misiunii Spirituale
a României .
Având ca punct de pornire acest mesaj , încercaţi dragi prieteni să meditaţi la efortul şi acţiunile Ierarhiilor şi
Maeştrilor de Lumină care din Planurile Celeste încercă permanent să ne( fiecăruia dintre noi ) intersecteze programul
de destin, cu alte programe de destin compatibile aici în planul terestru , atât pe linie fizică dar în special pe linie
metafizică , pentru împlinirea unui rost Divin .

25. - Masoneria din perspectiva Luminii


( redare informaţională a Adevărului din perspectiva romanului iniţiatic )

Într-o zi de august 2007 , un tip la 60 de ani cu părul grizonat sosi la mine ,,ACASĂ,, însoţit de un tânăr cam la
30 de ani .
Tânărul îl apela pe bătrân cu numele de Venerabile Maestre , iar bătrânul îl apela pe tânăr cu numele de Markus .
După oficierile de rigoare îndeplinite de mine în calitate de gazdă , musafirii mei Masoni luară cuvântul .

25.1. - Introducerea făcută de Venerabilul Maestru


- Dragă prietene Gicu ; îţi mulţumim pentru primire , pentru micul dejun şi mă bucur că avem cu toţii şansa de a
colabora .
După cum ai observat , încă de la începutul sosirii noastre noi nu ne-am formalizat şi am ţinut să ne comportăm
dincolo de uzanţele convenţiei sociale dar şi Masonice , plecând de la premiza unei viitoare relaţii ce ne v-a permite
o colaborare frăţească îndelungată şi benefică .
Prezenţa noastră în România se datorează chiar invitaţiei pe care ai lansat-o Luminaţilor şi Iluminaţilor Terrei, cât
şi a celorlalţi doritori de cercetare Spirituală a poporului Român şi a enigmelor Spaţiului Românesc , şi iată-ne aici .
Invitaţia nenominalizată care ne-ai adresat-o în cartea România Inima Ocultă a Terrei şi în cartea România
Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre, ne-a surprins prin sinceritatea şi deschiderea totală de
colaborare planetară .
Cu toate că Masoneria în întregul ei nu vorbeşte limba română , poate te întrebi cum mulţi Membrii de Vârf ai
Masoneriei să citim cele două cărţi aflate pe CD-ul tău .
Când CD-ul a ajuns în posesia lui Markus , prin însăşi titlurile date acestor două cărţi el a avut o confirmare
directă a unor informaţii secrete pe care organizaţia noastră le avea de sute de ani despre ţinuturile magice ale
României .
Markus ne-a tradus în limba engleză cele două cărţi de pe CD , mai puţin poeziile pe care el le-a adaptat ca
informaţie în proză .
În acest moment în partea superioară a ierarhiei organizaţiei noastre Masonice , raducerile celor două cărţi
sunt subiect de studiu şi meditaţie pentru mulţi membrii superiori fără deosebire .
Înainte de a continua partea introductivă a acestei întâlniri , aş dori să-ţi pun o întrebare şi anume : Ce părere ai
despre Masonerie ?
Surprins de adresare , m-am foit puţin pentru a intra spre informaţia proprie .
- Înainte vreme , începui eu răspunsul , când nu mă apucasem să studiez şi să înţeleg rostul existenţei omului pe
Terra şi relaţia lui cu civilizaţiile vizibile şi invizibile ale Cerului , aveam o părere când bună când rea despre
Masonerie .
După un timp însă , din meditaţiile personale am extras ideea fundamentală conform căreia, organizaţiile Masonice
terestre indiferent de ritualul practicat, au la baza statutului lor de înfiinţare şi funcţionare informaţiile Spiritual Divine
mai mult sau mai puţin simbolice moştenite de la Maeştrii Iniţiaţi ai Misteriilor antice .
Apoi, în virtutea Legii Reîncarnării Spiritului în diferite etape istorice şi prin diferite popoare ale Terrei , am
constatat că eu şi mulţi alţi pământeni care am fost iniţiaţi ai antichităţii suntem de fapt atât strămoşii
cunoaşterii spirituale a Masoneriilor de azi , dar şi proprii noştri strămoşi în acelaşi timp .
Acest adevăr fundamental m-a făcut să-mi schimb modul de percepţie al Masoneriilor de orice ritual , deci şi al
Masoneriei în General .
În momentul de faţă am o părere extrem de neutră , cu toate că dintr-o anumită perspectivă modul de
comportament al Membrilor tuturor Masoneriilor se poate pune sub semnul unei clasificări .
- Interesantă şi totodată o foarte rară percepţie , zise Masonul cel vârstnic . Ai putea să ne expui acea clasificare a
Membrilor Masoni de care aminteai anterior ?
- Bineînţeles nu este nici-un secret . Din punctul meu de vedere şi dintr-o anumită perspectivă , Membrii Masonii se
împart în trei grupe valorice de Conştiinţă :
1.- prima categorie este cea a Masonilor care au Conştiinţa Spirituală foarte joasă şi sub semnul apartenenţei
Masonice de fapt pe ei nu-i interesează decât valorile materiale şi financiare , poziţia socială şi abundenţa
lumii fizice ;

36
2. - a doua categorie este a Masonilor care au o Conştiinţă Spirituală medie , în care îi interesează în mod
echilibrat atât partea fizică a Existenţei cât şi partea Spirituală a Existenţei , făcând permanent eforturi în ambele
direcţii pentru a obţine satisfacţia dorită ;
3. - şi a treia categorie este cea a Masonilor cu o Conştiinţă Spirituală foarte înaltă în care spiritualitatea deţine
primul loc , fiind convinşi că toate necesităţile acestei lumi se rezolvă de la Sine fără eforturi considerabile .
Cu toate că mai pot fi făcute mai multe clasificări ale Masonilor din alte perspective de analiză , totuşi clasificarea
de bază a masonilor este aceea a nivelului de Evoluţie în Conştiinţă .
- Mulţumesc , ai făcut o apreciere foarte obiectivă şi se vede că ai dobândit o maturitate spirituală deosebită în
această şcoală a Terrei .
Te-am întrebat despre Masonerie deoarece noi suntem Membrii Masoni şi cel mai mare în grad-funcţie dintre noi
doi este Markus care este şi cel mai tânăr , dar şi cel mai înţelept .El este de fapt un Mason special de rang
superior , care ca noi toţi a avut acces în organizaţie pe bază de jurământ în stilul vechiului ritual pe care l-am
moştenit din vechime .
Până aţi explica faptul de ce îl considerăm pe Markus ca fiind un Mason special de rang superior , este necesar
ca să-ţi prezint câteva precizări complementare. Markus este provenit dintr-o familie de evrei care în mod paradoxal
utilizau acasă şi limba română .
Motivul acestei stări de lucruri a fost predeterminat de faptul că bunicii lui Markus au emigrat din România
având asupra lor o documentaţie surprinzătoare despre anumite enigme aflate aici la voi .
Cum bunicul lui a fost Mason de-al nostru iar tatăl lui a fost la fel , şi Markus a fost cooptat ulterior când
vârsta i-a permis .
După ce Marcus a studiat în bibliotecile noastre Masonice toate informaţiile oculte cu privire l-a România , el le-a
corelat cu celelalte informaţii pe care bunicul său i le-a povestit , apoi a început să vină în România pentru o
documentare la faţa locului şi surprinzător , întreaga lui înţelegere a atins cote spiritual Divine foarte înalte .
România este un imens rezervor spiritual nativ ,
ce poate concura oricând cu spiritualitatea orientului îndepărtat .
De altfel , Markus este un foarte bun clarvăzător în domeniul universurilor suprasensibile până la un nivel pe care
noi ceilalţi nu-l putem percepe sau înţelege .
În acest fel Markus este considerat de noi cei din avangarda masonică un adevărat Supermason şi unicul din
păcate în acest moment .
- Vrei să spui că el este Avatarul vostru ?
- Da, se poate spune că Markus este Avatarul nostru Supermasonic.
Dar să continui relatarea pe care mi-am propus-o , zise Venerabilul Maestru .
Bunicul său încă de pe vremea când locuia în România, şi-a dat seama de importanţa Misiunii Spirituale a
României asupra evoluţiei organizaţiei noastre Masonice şi cu toate că punctul lui de vedere nu a avut mulţi aderenţi
la vârful ierarhiei Masonice în acele vremuri , abia acum începe să fie cu adevărat luat în calcul din ce în ce mai
mult de reprezentanţii noştri .
Sosirea lui Markus în SUA cu informaţiile ezoterice scrise de tine cât şi alte cărţi editate de alţi autori români ce
vorbesc despre importanţa Misionară Spirituală a României, a făcut ca în mediul nostru Masonic lucrurile să ia o
turnură nouă , în sensul că se conştientizează faptul că Masoneria ca şi Bisericile Monoteiste în general , ori se
Metamorfozează şi se Transmută în ceva nou , ori colapsează inevitabil .
Ne-a plăcut şi ne-a surprins plăcut modul în care ai făcut adresarea către Biserica Ortodoxă Română pe tema
Metamorfozei , Transmutaţiei sau colapsului ; sper ca şi ei să înţeleagă şi să-ţi ia în considerare propunerea , fiindcă
timpul deja este înaintat pentru a mai stagna în dogme sau în adormirea spirituală .
Este un adevărat paradox să constaţi faptul că Masoneria , Bisericile cu religii diverse cât şi partidele politice , în
loc să fie factorii de propulsare a umanităţii spre o Conştiinţă Nouă a Omului Nou al Noului Pământ , tocmai ele au
devenit extrem de conservatoare şi dogmatice, aflându-se acum cu toate pe marginea unei prăpăstii de sinucidere a
Conştiinţei Individuale şi de grup .
Ca şi în cazul Bisericilor sau a partidelor politice , şi noi Masonii avem Membrii pro sau contra transformări
organizaţiei noastre .
Cu toate că este o bătălie surdă şi cu mare consum de energie , încă avem conservatori , chiar foarte mulţi , cărora
le este frică de noul care deja a răsărit .
Lupta în organizaţia noastră Masonică este doar la nivel de informaţie ideală, eficientă şi benefică , şi nu la nivel
de persoane fizice .
După anul 2005 am depăşit în totalitate faza de pedeapsă sau de eliminare fizică , a celor cu viziuni şi preferinţe
noi ce clătinau vechea fundaţie Masonică .
Odată cu anul 2005 un Spirit de Viaţă înălţător ne-a mobilizat pe aproape toţi Membrii de frunte ai organizaţiei
noastre Masonice, fapt care a dus la eliminarea practicilor inchizitoriale care se mai manifestau încă destul de
restrâns cu anumiţi Membrii consideraţi trădători ai ritualului nostru consfinţit prin jurământ .
Aşadar , forma inchizitorială Masonică este efectiv dispărută în anul 2007 , dar , avertizăm asupra faptului că pot
exista anumite evenimente ne girate de noi ,ce pot fi considerate pedepse masonice inchizitoriale şi care deconspirate
sau nu , sunt efectuate de membrii cei mai de jos ai masoneriei noastre şi care sunt total materialişti ca manifestare .
Noi nu ne asumăm răspunderea pentru faptele regretabile ale acestor Membrii Masoni deoarece le-am lăsat Liberul
Arbitru de experimentare-aplicare prin Conştiinţa proprie a gândirii cei caracterizează .
Aşadar, la modul general organizaţia noastră Masonică nu mai este cea care a fost , fapt pentru care fiecare
Membru Mason răspunde acum pentru acţiunile sale nu numai în faţa Divinităţii , ci şi a sistemului moral, social şi
juridic în ţara în care este integrat .

37
Pe noi care suntem aici de faţă , ne poţi încadra în aripa nouă a transformării Masonice , care dorim o colaborare
Spirituală cu toţi acei oameni ai Terrei care ne pot ajuta, fără ai obliga însă ca să depună jurământul Masonic .
Totodată , trebuie să ştii că organizaţia noastră Masonică are implicaţii la multe nivele în toate ţările lumii , fapt
care explică în mod concret colaborarea noastră inclusiv cu anumite servicii speciale militarizate din România .
Sa mai scris despre acest lucru , dar toate aceste scrieri au fost concepute din experienţa şi din perspectiva
colaborării negative cu partea conservatoare a organizaţiei noastre Masonice , unde mai avem încă multe lucruri de
cizelat în viitor .
Un alt aspect important este faptul că organizaţia noastră Masonică a fost tributară ca şi Bisericile Monoteiste
aspectului dominant Patriarhic( al ) ,dar încet şi inevitabil atragem spre conlucrare şi aspectul Matriarhal Intuitiv , astfel
că sub incidenţa acestei noi realităţi femeile au devenit unele dintre cele mai bune colaboratoare ale noastre din
Europa de est .
Sper că am reuşit prin această mică disertaţie să ofer la modul general o nouă realitate în care organizaţia noastră
Masonică se luptă să devină altceva decât ceea ce a fost, deoarece şi noi Masonii avem valori Spirituale care pot sluji
noii umanităţi în devenire .

Cap. 25.2. - Markus dezvăluie Intenţiile Masonice

- Îţi mulţumesc Venerabile Maestre pentru introducere, îşi începu Markus expunerea ideatică tot în limba română .
Această întâlnire a fost posibilă datorită unor conjuncturi favorabile prin care consider că însăşi Divinitatea
noastră Supremă ne susţine în realizarea anumitor cercetări de natură fizică şi metafizică în această zonă specială a
Europei de est .
După ultimele analize obţinute în şedinţa Consiliului Suprem Masonic desfăşurată luna trecută in inima financiară
a Londrei , am constatat că organizaţia noastră trebuie în mod expres să întreprindă demersuri speciale pentru a ţine
pasul cu accesul şi desecretizarea Enigmelor Spaţiului Românesc , care în calitate de Grădină a Maicii Domnului ne
pune în faţă o alternativă socială nouă, prin care doctrina comunistă dar şi cea capitalistă sunt percepute deja la
nivel spiritual cu statutul de doctrine perimate .
Astfel , mult discutata globalizare care se vrea implementată total de ţările industrializate, nu va deveni o realitate
viabilă în sens extins decât atunci când se renunţă la egou , la control şi dominare şi se utilizează doar Altruismul
Iubirii Cristice .
Deoarece în momentul de faţă suntem în plin proces de Metamorfoză şi Transformare apocaliptică spre o societate
Spiritual Divină bazată pe Iubire şi Liber Arbitru , pe baza profeţiilor cât şi a realităţilor spirituale care ne vine
mereu în faţă , Consiliul Suprem Masonic este încredinţat definitiv în acest moment asupra faptului că noua
civilizaţie terestră a Altruismului, nu poate avea ca sediu central decât România în calitate de Inimă Ocultă a
Terrei .
Pornind de la această stare de fapt ce nu mai poate fi contestată de câtre adevăraţii iniţiaţii ai lumii care sunt la
curent cu noua realitate spre care ne îndreptăm , Consiliul Suprem Masonic a decis ca Spaţiul Românesc să fie supus
unor cercetări permanente , cercetări în care să atragem în colaborare pe acei Fii ai Luminii care au calitatea de
Misionari şi care bineînţeles doresc o colaborare sinceră cu noi.
Deviza generală a acestor colaborări cu Misionarii Spiritualităţii Româneşti ,
indiferent că fac sau nu parte din anumite servicii sau grupuri speciale ,
este aceea a deschiderii informaţionale totale fără cenzură .
Este foarte adevărat că noua direcţie pe care Consiliul Suprem Masonic a adoptat-o spre aplicare , este momentan
doar la nivel de Informaţie fizică şi metafizică ; implementarea acestor informaţii în viaţa de zi cu zi la scară extinsă
ar produce imense perturbaţi sociale şi de credinţă religioasă , deoarece marea masă de oameni ai Pământului încă
nu este pregătită .
De asemenea , şocul acestei revoluţii de natură spirituală care ne tranzitează acum spre Pământul Nou şi Cerul
Nou menţionat de biblie , este extrem de traumatizant atât ca idee dar mai ales ca fapt, pentru toţi acei oameni egotici
deţinători de mai mici sau mai mari bogăţii materiale şi financiare .
Traumatizaţi vor fi de asemenea şi marea majoritate a preoţilor care încă nu sunt pregătiţi pentru acest Pământ
Nou şi Cer Nou , care prin Saltul Quantic ce va avea loc luna viitoare în 18 septembrie 2007 , va face cu trecerea
timpului din ce în ce mai pregnant imposibila întoarcere a omului spre firea veche a manifestării egoiste şi a
dogmelor religioase deja inutile .
Chiar dacă la nivel mondial, majoritatea Membrilor noştri Masoni sunt încă tributari vechiului sistem de
manifestare capitalistă , Consiliul Suprem Masonic îi va ajuta din mers şi pe aceştia , ca să se adapteze pentru a
rezista şocului tranziţiei spre noua civilizaţie .
Din nefericire , suntem convinşi că vor exista şi Masoni cu mentalitate total conservatoare , care nu acceptă noul .
Membrii Masoni care nu vor dori să se adapteze şi să participe la saltul spiritual , financiar altruist, material
altruist dar şi biologic , se vor autoelimina din noul sistem de funcţionare al Noului Pământ şi al noii civilizaţii
terestre în următorii ani care vor veni .
Noi cei care suntem aici de faţă , fiind în mod real Membrii Masoni care am înfiinţat aripa reformatoare , suntem
conştienţi că în următorii maxim 30 de ani , Masoneria va fi resorbită la nivel planetar şi subordonată Conducerii
Spirituale care v-a fiinţa în Centrul Spiritual Divin Bucureşti .
Stimate prietene , deoarece acum eşti în posesia informaţiilor privind noua strategie Cristică de funcţionare a
Consiliului Suprem Masonic , voi trece acum la aspectul particular al acestei întâlniri de lucru , întâlnire care se

38
constituie într-un precedent, deoarece nu s-a mai întâmplat niciodată până acum o astfel de abordare de frăţietate
Divină între Masoni şi Nemasoni .
Începând cu ziua de astăzi, v-om începe derularea extinsă a cercetărilor fizice şi metafizice al anumitor enigme
aflate în spaţiul Românesc , fapt pentru care vom forma echipe care vor primi instrucţiuni precise cât şi suportul
tehnic ultrasofisticat adus din SUA , pe baza cărora să obţinem desecretizările dorite .
Recunoaştem că întreaga operaţiune pe care o demarăm este o comandă exclusiv Masonică .
Recunoaştem de asemenea că pe filiera ierarhică Membrii noştri Masoni care au calitatea de mari politicieni ai
României, prin poziţia lor de Executanţi Masoni au predeterminat ca mulţi reprezentanţi ai serviciilor speciale secrete
militare din România să fie la ordin Masonic.
Interesul Masonic pentru cercetarea acestei zone derivă din informaţiile pe care le avem în momentul de faţă şi
care vizează două aspecte :
- primul aspect ne conferă până în acest moment certitudinea că acest în spaţiu există dovezi clare ale unei foste
civilizaţii străvechi destul de dezvoltate , care se poate considera a fi leagănul civilizaţiei albe după prăbuşirea
continentului Atlant ;
- al doilea aspect ne conferă iarăşi certitudinea că România şi această zonă pe care o cercetăm , se conturează în
mod profetic a fi un focar spiritual nou al civilizaţiei Terestre , iar semnele au apărut deja şi în care aşa cum ai
scris , România este predestinată a fi Inima Ocultă a Terrei cât şi Centru al Federaţiei Cristice Terestre şi
Extraterestre .

25.3. - Final de întâlnire cu propunere


La finalul întâlnirii făcui următorul comentariu , printre altele bineînţeles :
- Voi doi dacă mergeţi pe această cale cu convingere, înseamnă că sunteţi deja Învăţători Cristici .
- Dar ce înseamnă a fi Învăţător Cristic ? interveni Markus .
- Înseamnă că un om a depăşit etapa de Maestru şi a trecut pe treapta de manifestare a Percepţiei Unimii prin
Empatie .
Când prin Inimă-Iubire te Unifici cu Tatăl lăuntric , atunci devii Una cu tot ce doreşti tu din creaţia manifestată a
Creatorului , şi Ştii că Ştii , apoi vezi şi chiar auzi Adevărul Dorit .
În Masonerie sunt mulţi Maeştrii ai Luminii , dar este timpul ca să treceţi cu toţii la treapta de manifestare
a Învăţătorului Cristic .
- Şi cum se face asta ? Cum se poate ajunge la statutul de Învăţător Cristic ?
- Foarte simplu : nu Controlezi nimic decât pe tine însuţi , nu te Aperi de nimic fiindcă nu ai de ce , nu Ataci
pe nimeni pentru că nu ai pentru ce , nu Judeci pe nimeni pentru că de fapt judecata este o iluzie , Accepţi
totul aşa cum este şi ai Compasiune pentru tot şi pentru toate , iar Colaborarea este fără secrete şi plină de
Iubire .
Întotdeauna Divinitatea ştie cei mai bun pentru tine , iar tu trebuie să Accepţi totul aşa după cum îţi parvine în
curgerea ei firească susţinută de Creator, direct prin Gnost( Intuiţie-Inspiraţie-Imaginaţie -Simţire) de la Tatăl-Mama
lăuntrică, sau prin intermediari din toate Ierarhiile posibile cu care eşti interconectat .
Dacă doriţi în mod real să aflaţi ce minunate Taine fizice şi metafizice ascunde Spaţiul Românesc, atunci , voi
trebuie să faceţi următoarele demersuri :
- să colaboraţi total deschis cu partea oficială Română ;
- să colaboraţi deschis cu Misionarii României care nu fac parte din categoria oficialităţilor române ;
- să participaţi în ambele cazuri cu resurse financiare şi materiale ;
- să nu vă erijaţi în coordonatori unici ;
- tot ce se descoperă la nivel fizic să rămână în Spaţiul Românesc;
- să participaţi la Crearea noilor structuri ale noii civilizaţii Româneşti şi Terestre deopotrivă ;
- să fiţi devotaţi total Principiului Cristic din lăuntrul vostru .
Şi să nu uitaţi, că tot ce faceţi pentru voi faceţi ; sper că aţi înţeles.
ATENŢIE :
Dragi prieteni .
Pentru unii dintre voi care vă gândiţi la faptul că eu sunt Mason , vă confirm sub semnul Adevărului Principiului
Cristic , faptul că eu nu sunt Mason .
A existat în destinul meu actual un moment în care o anumită persoană care are calităţi paranormale, să fie
contactat de o filieră masonică de un ritual Masonic neprecizat , care ar fi dorit ca acesta să activeze în rândurile lor
pe baza de jurământ depus , situaţie care nu s-a materializat .
Ca potenţialul Fiinţei voastre Divine să fie materializat la modul superlativ pe Terra , în momentul acesta nu mai
este necesară afilierea voastră la Masonerie cu jurământ , deoarece v-aţi pierde Libertatea de Sine cu care Creatorul v-a
dăruit şi rostrul vostru Spiritual v-a fi îngrădit de Ierarhii nepricepuţi ai Masoneriei care sunt încă pe manifestarea
conservatorismului de funcţionare a organizaţiei lor .
Aveţi dreptul dar şi şansa să fiţi în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat puţin ,
colaboratori cu membrii unor masonerii de diferite ritualuri ,
în cercetări de natură spirituală dar şi în colaborări de natură materială şi financiară ,
care presupune transformarea României într-un Centru Civilizator de nuanţă Cristică .
Aceasta este calea cea bună .

39
Reţineţi faptul că , întreaga Masonerie Mondială nu se poate lipsi de voi dacă vor să ţină pasul cu noile cerinţe ale
Vărsătorului de Lumină Cristică şi că programul vostru misionar se poate derula fără aportul lor oricând şi oriunde .
Masoneria este în momentul acesta limitată, iar voi sunteţi nelimitaţi dragi prieteni , fapt care predetermină Masoneria
să se integreze ea vouă şi nu voi lor ca până acum .
Cine vrea să înţeleagă e spre binele lui ; cine nu va înţelege , va primi exact ceea ce trebuie ca o liberă alegere
personală .

26. - CREATORUL despre SINE şi despre TINE spre UNIME

1. În EU SUNT SUNT = ESTE


Sunt CUVÂNT CUVÂNT = GÂND( URI ) rostite în SINE
Pus într-o IDEE IDEE = PROGRAM( E )
Ca sferă SCÂNTEE ; SCÂNTEE = DIVIZARE de şi în SINE

2. Scânteia mi-e SINE SINE = TOTALITATE, EU SUNT, ESTE


Cu Potenţe PLINE PLINE = INFINITE
Spre MANIFESTĂRI MANIFESTĂRI = EXPERIMENTĂRI
În multiple ZĂRI ; ZĂRI = CERURI N - DIMENSIONALE

3. Unde TU în EU TU şi EU = EU SUNT
Eşti chiar DUMNEZEU DUMNEZEU = TOTALITATEA
Şi îţi AMINTESC AMINTESC = Ridicarea VOALULUI
Un aspect CERESC : CERESC = Frecvenţă de Bază ÎNALTĂ

4. Pe Valul CREĂRII CREĂRII = MATERIALIZĂRII


ESENŢA MIŞCĂRII MIŞCĂRII = ANTISTAGNĂRII
Conturează ŞTIINŢĂ ŞTIINŢĂ = ENERGIE APLICATĂ
Şi salt în CONŞTIINŢĂ CONŞTIINŢĂ = ILUMINARE
Ce propagă RADIAL RADIAL = EXPANSIONAL
Un substrat MORAL MORAL = ECHILIBRU în LUMINĂ
Perceput în FIRE FIRE = STARE NATIVĂ
Ca stare de IUBIRE IUBIRE = ESENŢA FIINŢĂRII
Ce CONSOLIDEAZĂ CONSOLIDEAZĂ = SUSŢINERE
Dar şi AVANSEAZĂ AVANSEAZĂ = ÎNĂLŢARE
N EXPERIENŢE EXPERIENŢE = IDEI APLICATE
Pline de VALENŢE ; VALENŢE = PERSPECTIVE

7. Dac-ai ACCEPTAT ACCEPTAT = Devii VAS DIVIN


Ce-i Sus cu-ADEVĂRAT cu-ADEVĂRAT = ÎNDREPTĂŢIT
Moştenirea ţi-e PRISOS PRISOS = NELIMITAT
Fiindcă EŞTI CRISTOS. CRISTOS = FIINŢĂ DIVINĂ CRISTALINĂ

27. -O NOUĂ ERĂ , O NOUĂ LUME , UN NOU PĂMÂNT este rostul vostru ,
ne avertizează şi totodată ne îndrumă Învăţătorul nostru Iisus Cristos

Pe o Terră efemeră
Am creat o Nouă Eră
În care şi tu poţi spune :
Suntem toţi o Nouă Lume
Şi prin Gând şi prin Cuvânt
Fii Noului Pământ
Transparenţi precum e roua
În Creaţia a Doua
Şi-unde totu-i Valoros
Vieţuindu-l pe Cristos .

De voi depinde mai departe NOUA ERĂ, NOUA LUME, NOUL PĂMÂNT.
Nu vă mai ocupaţi de lucruri lipsite total de Importanţă Divină .
Lăsaţi totul deoparte şi lucraţi cu LUMINA în LUMINĂ,
căci sunteţi FII LUMINII CU ADEVĂRAT.
Rolul vostru este Divin , ce vreţi mai mult ?
Realizarea acestui deziderat este dorinţa şi aportul Confederaţiei Extraterestre a Luminii ,
care prin Iisus Cristos ni s-a revelat .

40
28. - NOUA CASĂ este O NOUĂ ERĂ , O NOUĂ LUME , UN NOU PĂMÂNT

1. Pe un scaun stau lângă Masă


În Tăcerea infinită
Dorindu-mi o Nouă Casă
Din Iubire construită ;

Gând şi Suflet îmi aderă


În tandem ca un demers
Pe-un Portal de Nouă Eră
Şi-n Prezentul altui sens ;

Iar în saltul de Conştiinţă


Ce îl am acum a spune
Noi creăm o Nouă Ştiinţă
Şi un sens de Nouă Lume ;

Universul nou e Sfânt


Recreat acum prin noi
Ca suport de Nou Pământ
Şi-unde curgem în şuvoi ;

Noua Casă-n Noua Eră


Naturală motivaţie
A plasat a noastră Terră
Într-a Doua Creaţie ;

Noua Lume Nou Pământ


Astăzi noi am împlinit
Dintr-un Gând şi un Cuvânt
Spre Albastrul infinit .

29. - TEME DE MEDITAŢIE :

Dragi prieteni , întotdeauna este necesar ca Spiritul şi Sufletul nostru să se deplaseze cu ajutorul Conştienţei şi
Conştiinţei spre nivele de manifestare al Creatorului din ce în ce mai Înalte , din ce în ce mai Sublime .
Şi cum temele de meditaţie permit acest lucru , vă ofer acum câteva baze de pornire a meditaţiilor voastre spre
Cunoaşterea şi Simţirea-Vieţuirea de Sine .
Atenţie :
Chiar dacă Esenţa Temelor de meditaţie de mai jos a mai fost prezentată de mine sau de alţi autori de mesaje
celeste verbal sau scrise-publicate, această Esenţă Divină o îmbrac acum în alte cuvinte de exprimare şi din alte
perspective.

ESENŢA DIVINĂ numită CREATOR şi Co-Creatori

A. - Redare în proză din perspectiva generală Creator şi Om Co-Creator :


1. - FIINŢA Nemanifestată , prin DORINŢĂ creează MIŞCARE din care rezultă FIINŢARE ca Manifestare ;

2. - Din DORINŢA ca FIINŢARE Manifestată a FIINŢEI , rezultă Miracolul Celest al ŞTIINŢEI ;

3. - FIINŢA DORINŢA MIŞCAREA şi FIINŢAREA ca ŞTIINŢĂ , e Nemuritoare-n Cer, iar în efemer Mister ;

B. - Redare în versuri din perspectiva particulară a Creatorului şi a Omului Co-Creator :


4. - În a SA FIINŢĂ
Creatorul e DORINŢĂ ;
Şi Dorinţa nu e oare
Un Perpetuum de FIINŢARE în MIŞCARE ?

5. - Tu Omule eşti FIINŢA şi DORINŢA


MIŞCAREA şi ŞTIINŢA
NEMURITORUL EFEMER
Într-un SINE de MISTER .

6. - Creatorul susţine în Manifestare la modul direct dar din interior , fiecare Fiinţare Individualizată-
Personalizată a Sinei Sale Divine ;

41
7. - Creatorul susţine în Manifestare la modul tot direct dar din exterior(-ul aparent ) fiecare Fiinţare
Individualizată-Personalizată a Sinei Sale Divine ;

8. - Creatorul nu susţine niciodată indirect Fiinţările Individualizate-Personalizate ale Sinei Sale Divine ,
deoarece Este UNIC , El Este Totul în Tot şi în afara SA nu mai există altă Fiinţare Echivalentă ca
potenţe la care să apeleze pentru intermediere între El şi Fiinţările Sale Divine .

9. - În Nemanifestare, Creatorul este STARE-n Nemişcare , Hibernare , Neconştientizare de Sine ca Potenţiale ;

10. - În Manifestare , Creatorul este STARE în Mişcare, Activare-Aplicativă, Conştientizare de Sine ca Potenţiale;

11. - Omul care te Simţi acum în calitate de Co-Creator ( Fiinţare Individualizată-Personalizată a Creatorului ) ,
exişti în Starea de Nemanifestare a Creatorului în mod expres şi inevitabil ca NEDIFERENŢIAT de
Creator ;

12. - Omul care te Simţi acum în calitate de Co-Creator( Fiinţare Individualizată-Personalizată a Creatorului ) ,
exişti în Starea de Manifestare a Creatorului în mod expres şi inevitabil ca DIFERENŢIAT de Creator ;

13. - Omul Co-Creator Manifestat , este Permanent Unificat în Esenţă cu Creatorul , dar este la fel de
permanent Unificat în Conştiinţă cu Creatorul prin Principiul Cristic ;

14. - Principiul Cristic este accesibil prin Iubire de la Nivelul 5 Dimensional ca :


- o Stare-Simţire Sufletească Superioară de Manifestare , numit Duh Sfânt ;
- o Energie Superioară de Manifestare , de frecvenţă vibraţională foarte înaltă ;
- un Corp Energetic Nou cu Stări-Simţiri Noi de Manifestare ;
- un Program Celest Superior de Manifestare , cu Informaţii , Stări-Simţiri Noi de Manifestare ;
- o Parte a Sinei tale Divine de ordin Superior , la care ai acces de utilizare ;
- un Cer-Univers-Tărâm Nou , de o Unicitate Absolută ;
- un Portal de Acces Unic la Creaţii Unice şi Inedite Nematerializate încă în Creaţia Divină ;
- un Portal de Abandonare a Dualităţii la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă ;
- un Portal de Abandonare a Suferinţei , Neînţelegerii , Luptei şi Lipsurilor ;
- un Portal de Acces la Bucurie-Fericire , Înţelepciune , Puterea Păcii Lăuntrice şi Abundenţă ; etc,…

Nediferenţiate şi sunt sinonime cu Esenţa Nemanifestată a


Creatorului de genul 15. - Creatorul Nemanifestat este de :
- Natură Subiectivă Nediferenţiată de nimic şi existentă în toate şi în totul ; şi de
- Natură Obiectivă Nediferenţiată de nimic şi existentă în toate şi în totul .
NOTĂ : Natura Subiectivă Nediferenţiată şi Natura Obiectivă Nediferenţiată au calitatea şi aspectul
de Potenţiale Polarităţi Neutru ; din acest plan porneşte ideea-gând de Subiectiv şi Obiectiv
spre manifestare diferenţiată .

16. - Creatorul Manifestat este de :


- Natură Subiectivă Diferenţiată începând cu dimensiunea nr. 5 de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică ;
şi de
- Natură Obiectivă Diferenţiată în cadrul dimensiunii nr. 3 de Conştienţă şi Conştiinţă Egotică ;
NOTĂ : Natura Subiectivă Diferenţiată Cristică are calitatea şi aspectul Androgin de Conştienţă şi
Conştiinţă , iar Natura Obiectivă Diferenţiată are calitatea şi aspectul-atributul de
Polaritate în Conştienţă şi Conştiinţă .

17. - Se vorbeşte de o Nouă Creaţie , A DOUA , cu un Nou Pământ , Un Om Nou şi un Cer Nou ; şi aşa este .
Creaţia a Doua este pentru multe Spirite , Oameni şi Îngeri laolaltă , o trambulină experimentală spre
ceea ce din Ceruri se numeşte A FI a TREIA CREAŢIE ; şi aşa este .
Încă de pe Acum ni se spune că în a TREIA CREAŢIE , Spiritele care au acces a experimenta acolo ,
dobândesc după lecţiile simţite-vieţuite în acel Plan-Cer-Dimensiunre-Univers , calitatea de DUMNEZEI
coordonatori de Universuri-Dimensiuni-Ceruri-Planuri ; şi aşa este .

18. - Vorbeam într-un capitol dintr-o carte anterioară despre EU( TU ) RELATIV şi EU( TU ) ABSOLUT , iar
în alte capitole despre ESTE sau EU SUNT TOTUL în TOT şi în afara mea nu mai este nimic ; şi aşa
este .
Abia în această a TREIA CREAŢIE în calitate de DUMNEZEI coordonatori de Universuri-Dimensiuni-
Ceruri-Planuri , vom Simţi-Vieţui concomitent starea de EU( TU ) RELATIV şi EU( TU ) ABSOLUT ; şi
aşa este dacă alegeţi , fiindcă ceea ce alegeţi aceea culegeţi .

42
19. - Coborâţi din EU SUNT în EU EGOU şi REÂNĂLŢAREA - redare poetică

* Prin Multiplicare Multiplicare=( Personalizare-Individualizare )


Creatoru-i altă Stare
Ce-a plecat din cEL EU SUNT Plecat din cel EU SUNT = plecat din Unitate, din Altruism ,din Androginitate
Ca Egouri pe Pământ ; Egouri = Fiinţe umane umbriţi de EU-l Inferior microcosmic

* De-atunci Eu-l meu Egou Egou = este şi Corp Mental Inferior


Joacă roluri de Erou
Manifestându-se cu Graţie
Pe-o Finită Creaţie
În dimensiunea Trei
Cu iluzii şi falşi Zei ;

* Iar la Timpul Transmutării Transmutare= Trecerea din dimensiunea a Treia în a Cincia


Pe-un Portal al Luminării
Ne întoarcem la-în EU SUNT
Re-ncolţit pe Nou Pământ ;

* Tu din Tu devii EU SUNT


Verb Celest dintr-un CUVÂNT
Dar şi Stare Nouă-n FIRE
Ce te duce-n NEMURIRE ;

* Şi-astfel EU-TU Relativi


Devenim SUPERLATIVI
Reîntregiţi din divizare
Într-o Unică Fiinţare
Ce Acum s-a re-nNăscut
Într-un EU SUNT ABSOLUT .

20. - Creatorul ; când zici Creatorul zici infinite PERSPECTIVE ( cu litere mari ) .
PERSPECTIVELE presupun dar şi conţin ADEVĂRURI :
- Adevăruri Diferite dar de aceiaşi esenţă vectorială , adică focalizate pe subiectul discutat sau meditat ;
- Adevăruri Asemănătoare în aceiaşi esenţă vectorială , dar parţial focalizate pe subiectul cercetat
sau meditat ;
- Adevăruri Diferite dar de aceiaşi esenţă vectorială , şi nefocalizate pe subiectul cercetat sau meditat .

21. - A Înţelege Creatorul înseamnă A TE ÎNGELEGE PE TINE ÎNSUŢI , deoarece TU şi CREATORUL


sunteţi UNUL ca TOTUL ÎN TOT ŞI ÎN AFARA TA( MEA ) NU MAI ESTE NIMIC .

22. - Cunoaşterea de SINE ÎNSUŢI predetermină inevitabil pe calea Înălţării-Desăvârşirii tale Cristice în
Conştienţă şi Conştiinţă, a constatării faptului conform căreia Creatorul şi Tu( în calitate de Co-Creator ),
operaţi prin Universurile-Cerurile-Planurile-Dimensiunile Divine ADEVĂRURI infinite care sunt de două
feluri în percepţia Iniţiatului :
- Adevăruri transparente şi acceptate ca indiscutabile ;
- Şi Adevăruri netransparente care sunt ascunse sub masca PARADOXURILOR .
În general Paradoxul îmbracă haina NONSENSULUI , dar este vorba de o altă perspectivă .

23. - IUBIREA
- Iubirea este sinonimă cu VIAŢA ;
- Ori spui IUBIRE , ori spui VIAŢĂ, este acelaşi lucru , acelaşi fenomen , aceiaşi Stare-Fiinţare , aceiaşi
manifestare-experimentare ;
- IUBIREA adică VIAŢA , indiferent de Cerul-Universul-Dimensiunea-Planul în care se Manifestă , nu-şi
pierde Esenţa , ci doar pe baza Programelor care definesc în mod particular acel Cer-Univers-
Dimensiune-Plan , este acoperită corespunzător cu un Văl Energetic de Substanţă Vie care reduce
corespunzător frecvenţa vibraţională de manifestare-experimentare a Iubirii-Vieţii , până la limitata în
care Scânteia Divină( Personalizările-Individualizările Divine ) sunt umbrite în Conştienţa şi Conştiinţa
Valorii de Sine , ca şi când Iubirea nu Există , iar Viaţa ca Iubire Manifestată nu are avea valoare
de Sine ;
- Totuşi , indiferent de consistenţa( densitatea ) Vălului Uitării de Sine ,
IUBIREA VIEŢII( Vieţuirii ) de SINE este de fapt VIAŢA(Vieţuirea ) IUBIRII de SINE ;
- Vălul Uitării de Sine Divin se poate întotdeauna subţia , transparentiza , anula , doar prin Iubire şi
meditaţie de Sine Lăuntrică , deci expansională , conform dictonului OMULE , CUNOAŞTETE PE
TINE ÎNSUŢI .

43
- CUNOAŞTEREA de SINE este calea Luminii , calea lui EU SUNT, calea lui ESTE TOTUL în TOT .

24. - În SINEA SA Nemanifestată CREATORUL-CREATOARE ( Dumnezeul Prim ) a Materializat SINEA SA


Manifestată prin efectul Holografic sau de Oglindă ;
Prin efectul Holografic sau de Oglindă , CREATORUL-CREATOARE ( Dumnezeul Prim ) se Manifestă în
Nemanifestarea Sa , Materializându-şi Etern ca Sine în Sine Potenţialele-i Atribute care îl Definesc ;
Rostul Manifestării Creatorului-Creatoare în interiorul Nemenifestării Sale este Cunoaşterea-
Conştientizarea de Sine .

Cu IUBIREA cea din Totdeauna , al vostru colaborator Metafizic GICU DAN .

*Cărţile scrise de mine plus cu ajutorul colaboratorilor mei fizici şi metafizici :


cartea 1. - Misiunea Spirituală a României ;
cartea 2. - Secretele Arborelui Sefirotic ;
cartea 3. - Ecluza Astrală ;
cartea 4. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Alfa ;
cartea 5. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Omega ;
cartea 6. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Alfa şi Omega ;
cartea 7. - România Inima Ocultă a Terrei - Între Alfa şi Omega ;
cartea 8. - Înţelegerea, Acceptarea, Simţirea şi Vieţuirea Conştientă de SINE ÎNSUŢI ;
cartea 9. - Proză şi Poezie Ezoterică împletite cu Imagini ale Conştienţei de Sine ;
cartea 10.- România Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre;
cartea 11.- Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Dumnezeirii Noastre ca Potenţiale
ale Eternităţii Noastre Viitoare şi Potenţiale ale Evoluţiei Noastre Infinite.
cartea 12.- Avatarul Supermasonic în România Ezoterica .

44
GICU DAN

EXTRATEREŞTRII
FRAŢII ŞI COLABORATORII NOŞTRII STELARI
( cartea nr. 13 )

Pământenii şi Extratereştrii,
sunt cele două faţete ale aceleiaşi Medalii Divine ,
care numai şi numai împreună,
redau Complet Valoarea Spirituală Experimentată a acestei Medalii .

CARTE DE ŞTIINŢĂ OCULTĂ


PENTRU MEDITAŢIE
TREZIRE SPIRITUALĂ
ŞI IMPLICARE SPIRITUALĂ

Informaţii cu caracter de Conştienţă şi Conştiinţă Transcendentală ,


îmbinate cu aspecte de Metamorfoză şi Transmutaţie Cristică ,
etapizate Fizic şi Spiritual ,

45
în Spaţiul exclusiv al Noului Pământ Românesc şi Mondial deopotrivă.

Evenimente şi Simţiri fizice şi metafizice Vieţuite ,


extrase de pe frecvenţa propriei mele Evoluţii Spirituale ,
ca etape ale Redescoperirii de Sine( Mine ),
pe Calea Desăvîrşirii mele Cristice.

Prezenta carte conţine Informaţii extrase din Jurnalul Metafizic Personal şi Impersonal ,
şi cuprinde următoarele titluri sosite din şi de pe Fluxul N-Dimensional al Vieţii Eterne

Despre Extratereştrii
1. - Poezie introductivă sintetizată :
1.1. - Colaborarea cu Extratereştrii prin clarviziune şi clarauz ( telepatie ) ;
1.2. - Colaborarea cu Extratereştrii prin telepatie fiind în corp astral ;
2. - Adevăruri interconectate ;
3. - Despre Civilizaţiile Extraterestre
4. - Mergând pe calea Cunoaşterii şi Interconectării noastre Pământene cu Civilizaţiile Extraterestre ;
5. - Mesaj de intrare în rezonanţă a Pământenilor cu Extratereştrii , mesaj revelat de Învăţătorul nostru
IISUS CRISTOS ;
6. - Divagaţie pe Mesajul cu conotaţie extraterestră oferit de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ;
7. - Prima Revelaţie : Un Bilet personalizat cu MESAJ EXTRATERESTRU , de la Extratereştrii ;
8. - A doua Revelaţie : al doilea Mesaj Personalizat primit de la Extratereştrii ;
9. - Revelaţia a treia din dimineaţa zilei de Paşti şi Sfântul Gheorghe - 23. Aprilie. 2006 ;
10. - Revelaţia a patra , tot printre Extratereştrii ;
11. - Cât de aproape am( aţi ) stat lângă Extratereştrii până în anul 2007 ? ( Luminaţi şi Neluminaţi ? )
12. - Lucifer şi Cristos şi alte teme de meditaţie .

Constantin Brâncuşi - alte perspective fizice şi metafizice


1. - Punct de vedere personal cu rol de introducere ;
2. - În rezonanţă ezoterică cu Maestrul Constantin Brâncuşi ;
3. - Etape spirituale Brâncuşiene ;
4. - Genialitatea metafizică a lui Brîncuşi ;
5. - Masa Tăcerii ;
6. - Aleea Scaunelor ;
7. - Laviţele ;
8. - Poarta Sărutului ;
9. - Coloana Infinitului ;
10. - Cap de Copil ;
11. - Pasărea Măiastră ;
12. - Domnişoara Pogani ;
13. - Să ne punem în locul Maestrului Constantin Brîncuşi .

Viziunea evoluţiei spirituale uman terestre ,


prin Fătul-Copilul Divin Românesc
1. - Chakra Astrul Teluric = Ţâpova din Republica Moldova ;
2. - Chakra Muladara = Carpaţii de Curbură , Muntele Ciucaş ;
3. - Chakra Svadistana = Munţii Bucegi , la Sfinx ;
4. - Chakra Manipura = Munţii Orăştie , Sarmisegetuza Regia ;
5. - Chakra Anahata = Munţii Vîlcanului , Loc Sacru ;
6. - Chakra Vişuda = Munţii Ţarcului , zona Poiana Mărului ;
7. - Chakra Adşana = Munţii Apuseni ;
8. - Chakra Svadistana = Munţii Ceahlău ;
9. - Chakra Astrul Celest = Ţâpova din Republica Moldova .
10. - Un Erou al Iubirii izvorăşte doar din Egoul manifestat în Dualitatea lumii fizice

46
11. - Egoul , Dependenţa şi Independenţa între Cer şi Lumea Fizică
12. - Câştigul Creatorului şi al Co-Creatorilor
13. - TOTALITATE în TOTALITATE
14. - Infinitul Mare şi Infinitul Mic pe Axa Conştiinţei şi Conştiinţei Personale Multi-Dimensionale
15. - ÎNTREBAREA FUNDAMENTALĂ
16. - Creatorul ( şi Co-Creatorii ) revelat prin numere-frecvenţe
Precizare de încheiere

1.- Poezie introductivă sintetizată :


Dragi prieteni , interconectarea noastră a pământenilor cu alte Civilizaţii Extraterestre se desfăşoară pe următoarele
trei căi de acces şi colaborare :
- Colaborarea la nivel fizic ; este o ţintă viitoare la nivel de mase( populaţie ) ;
- Colaborare prin clarviziune şi clarauz-telepatie ; şi ,
- Colaborare prin telepatie plus imagine la nivel astral .

1.1. - Colaborarea cu Extratereştrii prin clarviziune şi clarauz( telepatie )

Cu Sufletul şi Mintea-n relaxare


În nopţile senine tu urcă-te pe Munte , ( munte = munte fizic dar şi Înălţimi Spirituale )
Şi prin Simţirea Inimii extinde-te în zare ( Simţirea Inimii = Intuiţie şi Empatie )
Ca să resorbi Lumini din Constelaţii sfinte ; ( Lumini = Adevăruri , Informaţii de Înaltă vibraţie Spirituală )

Închide-ţi ochii fizici şi-acum prin clarvedere


Îndreaptă-ţi iute Gândul spre Pure Constelaţii ( Pure Constelaţii = Dimensiunea de Conştiinţă 5, 6, şi 7)
Lansează întrebarea ce inima ţi-o cere
Ca să primeşti răspunsu-n dulci reverberaţii ; ( reverberaţii= prin vibraţie de telepatie-imagine clarvizionară )

Şi procedând astfel mereu discret cu tact


Lansând mii de întrebări cu Spirituale sensuri
Cu Extratereştrii Luminaţi reintri în contact
Fiindcă doar ei ne sunt vecinii de Universuri .

1.2. - Colaborarea cu Extratereştrii prin telepatie fiind în corp astral

Cu Sufletul şi Mintea-n relaxare


În corp astral tu poţi călători
Utilizând Piramidele Solare ( Piramidele Solare= Piramide Fizice ale Luminii Celeste )
Indiferent că-i noapte sau e zi ;

Şi însoţit de Fii de Lumină ( Fii de Lumină = Maeştrii Cristici )


Ce sunt Maeştrii tăi din Fiinţă ( din Fiinţă = din Dumnezeire , de aceiaşi Esenţă Divină )
Vei reporni pe calea cea Divină ( Vei reporni= ai mai fost dar în altă fază de Conştiinţă )
Ca să–ţi extinzi mereu a ta Conştiinţă ;

Şi prin Maeştrii ce-ţi sunt daţi


Tu o să vezi planete-ndepărtate
De planetarii lor veţi fi întâmpinaţi ( planetari = Extratereştrii )
Ca şi Cristale Pure în Sine Luminate ;

2. - Adevăruri interconectate

EXRATEREŞTRII( Unii ) sunt foarte avansaţi în Creaţia Luminii,


…………………dar…………………
NOI PĂMÂNTENII( Unii ) suntem şi vom fi cei mai Evoluaţi Spiritual-Cristic.

47
EXTRATEREŞTRII( Unii ) ne-au susţinut în Evoluţia noastră Spirituală ,
…………………dar…………………
Noi PĂMÂNTENII( Unii ) îi învăţăm calea Cristică a Experimentului nostru Unic.

EXTRATEREŞTRII( Unii ) doresc ca noi Pământenii să le solicităm colaborarea,


…………………dar…………………
Noi PĂMÂNTENII(Unii) suntem prea puţini care dorim acest lucru.

EXTRATEREŞTRII( Unii ) doresc Pământenilor saltul în Conştiinţa Cristică ,


…………………dar…………………
Noi PĂMÂNTENII( Unii ) suntem prea puţini care dorim acest lucru.

EXTRATEREŞTRII( Toţi ) locuiesc deocamdată doar în CREAŢIA ÎNTÂIA ,


…………………dar…………………
Noi PĂMÂNTENII( Unii ) deja ne îndreptăm să locuim în CREAŢIA a DOUA .

EXTRATEREŞTRII( Toţi ) şi Noi PĂMÂNTENII( Toţi ) ,


suntem cu Toţii TOTAL INTERCONECTAŢI MULTIDIMENSIONAL,
şi indiferent de Creaţia în care locuim sau vom locui în eternitatea viitoare,
ne împingem unii pe alţii în faţă ,
dar concomitent îi tragem( ACUM şi acum ) pe cei din urmă în faţă ;
şi tot aşa la infinit .

Iubirea, Înţelepciunea, Voinţa,


Modestia, Demnitatea, Compasiunea,
Mila, Iertarea, Sinceritatea, etc ,
sunt Atributele Principiului Cristic ce trebuie să funcţioneze,
prin Sufletele şi Spiritele voastre ca Oameni Noi ai Noului Pământ.

Aceste Atribute Cristice să vă fie vouă călăuza interioară ,


indiferent de Terestrul sau Extraterestrul cu care veţi colabora .

3. - Despre Civilizaţiile Extraterestre


Dragi prieteni .
Cu toate că lumea noastră contemporană , a acceptat în mare parte ideea conform căreia ar putea exista civilizaţii
extraterestre , dovada prezenţei acestora pe Terra , nu au primit-o decât foarte puţini dintre noi .
Din acest considerent , în momentul de faţă sunt binevenite anumite informaţii complementare celor scrise deja de
mulţi autori , despre aceste Civilizaţii Extraterestre.
Cu toate că subsemnatul se numără printre umanii tereştrii care au văzut OZN-uri cu ochii fizici , ne axăm acum pe
derularea unei noi perspective ezoterice ,exprimate de Învăţătorul nostru Iisus Cristos şi anume :
Tereştrii şi Extratereştrii , scurtă prezentare făcută de Invăţătorul nostru Iisus Cristos
Vă întrebaţi mereu mulţi dintre voi dragii mei pământeni, câte alte civilizaţii Extraterestre mai există în acest
univers vizibil ochilor voştrii fizici. Aţi reuşit să exploraţi Luna , pentru că v-am ajutat .
Aţi început să exploraţi planeta Marte , pentru că vă ajutăm şi de aici multe teorii emise de voi îşi pierd
valabilitatea .

Sînt zeci , sute ,..., de civilizaţii în univers .


Unele Civilizaţii Extraterestre sunt mai importante , altele mai puţin importante ,
şi totuşi fiecare civilizaţie îşi are rolul ei specific .
Voi Pămîntenii , sînteţi Admiraţi de unii , Invidiaţi de alţii şi Compătimiţi de alţii .
În cadrul acestor Civilizaţii Extraterestre aveţi prieteni mulţi şi toţi vă vor ajuta şi vă ajută chiar acum .
Mulţi pământeni din diferite locuri ( părţi ) ale Pământului , ştiu foarte multe lucruri deoarece au comunicat cu
aceste Civilizaţii Extraterestre şi pentru unii au produs o stare de uimire , iar pentru alţii doar o stare de
normalitate .
Colaboraţi între voi şi pe tema Civilizaţiilor Extraterestre dragii mei ,
indiferent de rasa din care faceţi parte în această viaţă ,
indiferente de etnia din care faceţi parte în această viaţă ,

48
pentru că fiecare a mai trecut şi va mai trece prin toate acestea .
Ar trebui să amintim câteva popoare care prin Marile Spirite din ţările lor ,
au ştiut să folosească cunoaşterea primită de la şi despre aceste Civilizaţii Extraterestre
şi totuşi nu o facem , dar precizăm că acestea au greşit prin faptul că n-au folosit cunoştiinţele ( informaţiile )
primite pentru progresul întregii omeniri , ci pentru dorinţa lor de a domina lumea .
ATENŢIE :
Când un individ este prea mândru , suferă. Când un popor este prea mândru , suferă.
Pentru eliminarea inconvenientelor datorate acestor conducători mândrii ale popoarelor în cauză , s-a încercat şi
se încearcă prin Marile Spirite care au scris , ca populaţia întregii Terre să fie unită şi toţi să-şi aducă contribuţia
la progresul general fără discriminare şi la revenirea voastră Acasă.
Dar până veţi ajunge cu toţii la acest stadiu de revenire Acasă , poate să mai treacă 1000 – 2000 de ani , sau
mai puţin ; de voi depinde dragii mei , de dorinţa voastră de a face cunoscut lumii ceea ce primiţi ca informaţii din
straturile superioare .
Nu discutaţi despre armamente , despre războaie de cucerire , sau cucerirea altor planete prin războaie , pentru că
de fapt toate acestea discuţii se întâmplă acum şi vă aparţin vouă pământenilor .
Nu jignim pe nimeni , pentru că fiecare primeşte lecţia la timpul potrivit .
Uniţi-vă forţele cu toţii şi încercaţi să păşiţi în Noua Energie cu Iubire , Pace , Înţelepciune şi Armonie.

4. - Mergând pe calea Cunoaşterii şi Interconectării noastre Pământene cu Civilizaţiile


Extraterestre

Dragi prieteni , subiectul existenţei civilizaţiilor extraterestre a avut în proximitatea secolului XX şi început de secol
XXI , un impact destul de puternic asupra anumitor oameni ai Terrei , impact care a oscilat între pro şi contra , ca o
confruntare ideatică menţinută intenţionat de:
- dorinţa guvernanţilor lumii , care au încercat în fel şi chip să ascundă realitatea existenţei
civilizaţiilor extraterestre ;
- şi lipsa unui OZN care să fie prezentat omenirii ca dovadă materială publică .
Cu toată această lipsă de certitudine de 100% a existenţei civilizaţiilor extraterestre în Conştienţa şi Conştiinţa
multor pământeni , totuşi :
se poate observa cu destulă uşurinţă o imensă bătălie de dominare în cercetarea cosmică nu numai între Rusia
şi SUA , dar şi a altor state pământene care prin guvernanţii lor şi prin serviciile ultrasecrete deţin OZN-uri
mai mult sau mai puţin scoase din uz ,dar pe care nu le pot utiliza.
Din acest considerent, este foarte vizibil de la mare distanţă acel efort susţinut al anumitor ţări pământene cu
tehnologie avansată , de a efectua cercetări extraterestre în sistemul nostru solar , pe diferite planete pentru a cerceta şi
descoperi o supertehnologie inaccesibilă deocamdată tereştrilor noştri , supertehnologie pentru care un eventual prim
câştigător în deţinerea ei , ar putea domina întreaga planetă Pământ prin îngenuncherea tuturor popoarelor în faţa
câştigătorului .
Cu toate că şi în acest an 2007 SUA este considerată ca ţară Jandarmul Mondial şi care are întradevăr o
tehnologie militară de înalt nivel operaţional , totuşi :
conducătorii SUA sunt deja conştienţi de faptul că existenţa Civilizaţiilor Extraterestre
( şi a supertehnologiilor acestora de luptă şi dirijare a Pământenilor spre Pace) ,
zădărniceşte şi înfrânează din acest punct de vedere politica imperialistă a SUA,
imperiu care se îndreaptă spre o prăbuşire inevitabilă .
Atât SUA cât şi Rusia , prin cercetările spaţiale din sistemul nostru solar , sub masca unor cercetări privind
formarea Universului fizic, formarea Sistemului nostru solar , bogăţiile minerale aflate pe planetele sistemului nostru
solar , colonizarea acestora , etc , constituie teme ce ne sunt aruncate în faţă pe un ton pacifist şi de interes global
terestru , dar în speţă lucrurile nu stau tocmai aşa .
Cercetările extraterestre ale statelor pământene au scos la iveală faptul că există Civilizaţii Extraterestre care au sosit
de prin Constelaţiile Calea Lactee şi şi-au făcut avanposturi pe Lună, pe Marte sau pe Venus de exemplu şi de unde
ne urmăresc pe noi pământenii cum evoluăm atât la nivel tehnologic , dar mai ales la nivel Spiritual - Cristic .
Dragi prieteni , trebuie să vă mărturisesc faptul că Civilizaţiile Extraterestre de Lumină au tot interesul ca să ne
ajute pe noi pământenii , dar şi ei au constatat cu mult regret şi durere în suflet că guvernanţii noştri sunt foarte
secretoşi , şi doresc tehnologiile extratereştrilor pentru a conduce egoist şi nu altruist întreaga populaţie a Terrei .
După cum aţi remarcat din mesajele primite din Planurile Celeste de Lumină , mesaje înscrise în cartea România
Inima Ocultă a Terrei , există atât Civilizaţii Extraterestre care slujesc Lumina-Altruismul-Iubirea dar şi Civilizaţii
Extraterestre care slujesc Întunericul-Egoismul-Neiubirea .
Deoarece după anul 2000 , întreaga planetă Pământ cu toate regnurile ei au început un proces de
Metamorfoză şi Transmutaţie Apocaliptică , asistăm cu bucurie la o Translaţie de Conştienţă şi Conştiinţă a
oamenilor Terrei spre niveluri superioare dimensiunii a treia şi a patra , fapt pentru care Civilizaţiile
Extraterestre din Confederaţia Luminii au demarat deja un proces de contactare şi colaborare cu oameni de pe
Terra, care nu sunt subordonaţi forţelor conducătoare de dominare de grup politico-egocentristă .
Pentru confirmarea realităţii informaţiei înscrise mai sus , vă prezint în rândurile ce urmează punctul de vedere forte
pe care Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ni-l transmite .

49
5.- Mesaj de intrare în rezonanţă a Pământenilor cu Extratereştrii ,
mesaj revelat de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS

Voi vreţi să ştiţi Esenţa EXISTENŢEI, nu?


Ei, dar ca s-o puteţi Înţelege, Percepe, trebuie să Dobândiţi CUNOAŞTEREA.
Acum însă, CLIPA CEA MARE se apropie de final.
E MOMENTUL TREZIRII VOASTRE, A CONŞTIENTIZĂRII.

Acum voi veţi lua legătura cu Marile Civilizaţii Extraterestre ,


şi voi vă veţi Bucura şi Lumina nespus de mult.
AMIN - IISUS CRISTOS - Meditaţia din 22. Aprilie 2003

6. - Divagaţie pe Mesajul cu conotaţie extraterestră ,


oferit de Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS

Dragi prieteni .
Ştiu că în măsura în care mulţi pămînteni îşi doresc o colaborare fizică şi metafizică cu Civilizaţiile Extraterestre ,
tot la fe de mulţi pămînteni nu sînt interesaţi de acest aspect , poate din ignoranţă , sau poate din lipsa lor de
perspectivă a înţelegerii eficienţei interferenţei extraterestre în viaţa umană de zi cu zi .
Indiferent de categoria în care vă plasaţi , este necesar ca să reamintim încă odată fiindcă este cazul , şi anume faptul
că toate realizările noastre ca civilizaţie aşa zis modernă , îşi datorează în mare parte succesul pe baza informaţiilor
teoretice şi practice care ne-au fost oferite de Civilizaţiile Extraterestre , indiferent că acestea au corpuri fizice sau
corpuri energetice .
Ţinînd cont că planeta Pământ este ultimul mare experiment al Creaţiei Divine , experiment care nu ar fi avut loc
dacă în vremuri imemoriabile aceste Civilizaţii Extraterestre nu interveneau direct în acest experiment şi pe care-l
doresc finalizat la modul superlativ pe calea altruismului Cristic , atunci înseamnă că prezenţa lor în jurul nostru
reprezintă o necesitate Macrocosmică cu accept total Divin .
De fapt , niciodată noi pămîntenii nu am fost lăsaţi la voia întîmplării , şi toate evenimentele derulate din trecut spre
epoca prezentă , au fost supravegheate şi susţinute în multiple şi complexe forme de urcare mai puţin sau mai mult
accelerată Spiritual , pentru ca noi să facem salturi sigure şi substanţiale în Conştiinţa Iubirii lui Cristos .
Prin transformarea Omului Vechi în Om Nou ,
şi a planetei Pământ într-un Pământ Nou cu un Cer Nou,
sântem canalizaţi acum( după anul 2000 ) treptă cu traptă ,
pentru a funcţiona la nivelul celei de-a 5-a dimensiuni de Conştiinţă Cristică ,
fapt care ne va da posibilitatea reintegrării noastre ,
în marea familie a Confederaţiei Extraterestre a Luminii Cristice .
Din considerentul Adevărului menţionat în fraza anterioară ,
nu uitaţi dragi prieteni faptul că Pământenii şi Extratereştrii,
sunt cele două faţete ale aceleiaşi Medalii Divine ,
care numai şi numai împreună,
redau Complet Valoarea Spirituală Experimentată a acestei Medalii .
Din mesajul anterior pe care învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ni-l relevă , rezultă fără echivoc atât faptul
TREZIRII NOASTRE SPIRITUALE într-o Conştiinţă Nouă Altruistă , cât şi faptul Dobândirii CUNOAŞTERII
Ştiinţei Spiritual Divine de înaltă vibraţie Macrocosmică ca un apanaj exclusivist Cristic.
Atât Trezirea noastră Spirituală cât şi Dobândirea Cunoaşterii Spirituale , sunt două condiţii obligatorii care
îl predetermină pe Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS ca să ne reveleze-atenţioneze faptul că :
Acum voi veţi lua legătura cu Marile Civilizaţii Extraterestre ,
şi voi vă veţi Bucura şi Lumina nespus de mult.
Dragi prieteni , urmând îndemnul Învăţătorului nostru IISUS CRISTOS , nu ne rămâne decât să punem în practică
cele două condiţii enunţate anterior de Domnia Sa , pentru a ne Bucura şi Lumina nespus de mult chiar acum şi aici
pe solul Terrei , unde trebuie să materializăm Cerul Nou şi Pământul Nou .
Plecînd pe calea propriei mele Treziri Spirituale , voi porni acum împreună cu voi spre ceea ce se vrea a fi un
început de Colaborare cu Civilizaţiile Extraterestre ale Confederaţiei Cristice .

7. - Prima revelaţie :
Un Bilet personalizat cu MESAJ EXTRATERESTRU , de la Extratereştrii
Dragi prieteni , de foarte multe ori am avut şansa ca în timp ce corpul meu fizic doarme profund , spiritul meu să
colinde prin diferite spaţii fizice şi metafizice , terestre şi extraterestre .

50
De această dată vă ofer o experienţă extrasenzorială sub auspiciile unei etape dintr-o călătorie astrală în afara
spaţiului terestru , la începutul anului 2006 .
,, Mă aflam într-o încăpere asemănătoare unui birou de lucru pământean unde un coordonator convocase anumite
persoane, inclusiv pe mine, pentru instruire sau evaluare a evenimentelor terestre şi probabil a ceea ce era de urmărit
ca să se îndeplinească în perioada următoare .
De fapt , Trezirea Conştienţei mele la nivel Astral se suprapusese peste încheierea acestei convocări , moment în
care am constatat că din toţi cei prezenţi acolo cunosc doar o singură Entitate şi asta nu pentru că la nivelul de
percepţie al omului pământean aş cunoaşte-o ci pentru că această Entitate m-i s-a prezentat deseori sub o formă
Feminină, pe care am avut puterea de a o accepta fără să mă bulverseze, dar nici să se desconspire deocamdată .
Cert este faptul că în asemenea momente de Trezire Conştientă în planul Astral sunt lăsat în majoritatea cazurilor
cu potenţialul Minţii mele Terestre , la care mi se permite şi facilitatea Empatică de a nu-i Simţi străini pe cei de
lângă mine , chiar dacă de multe ori şi în diverse situaţii de fond uitându-mă la fizionomiile lor astrale nu-i
cunoşteam sub nici o formă pe mulţi dintre ei .
Imediat după Trezirea Conştienţei mele Astrale şi a puţinelor constatări de rigoare , am Simţit faptul că nu mai
este timpul ca să-i încurc pe cei prezenţi , mai ales că o Entitate Masculină ca Şef al ,,Biroului,, voia să-şi continue
discuţiile cu câţiva dintre cei prezenţi .
Am făcut stânga împrejur şi din încăperea unde fusesem convocat am ieşit pe un hol destul de mare , iar într-o
plutire lină m-am îndreptat cu Entitatea Feminină care mă coordona , spre o direcţie în care mi se părea corect să
mergem , probabil în conformitate cu o înţelegere prestabilită anterior, dar de care eu acium nu îmi aminteam .
Plutirea lină astrală pe holul Construcţiei pe care îl parcurgeam dură preţ de două minute după timpul
pământesc şi ne oprirăm pe dreapta unde se iviră mai multe ghidaje de acces gen metrou(dar nu cu bară de
blocare metalică ci energetică) într-o sală imensă şi acoperită , cam de dimensiunea unei săli mari de sport .
Entitatea Feminină alese un ghidaj de acces pentru intrare în sala imensă pe care o cercetai admirativ la nivel
arhitectural şi observai cum pe partea opusă mie intrau diverse entităţi umane care aveau picioare , ceea ce la mine
şi Entitatea care mă coordona nu puteam ca să observ şi asta din motiv că nu le aveam la nivel de corp astral .
Ne având timp ca să observ pe cei sosiţi de pe ce fel de terminal de transport soseau , mi-am îndreptat privirea
astrală spre Entitatea Coordonatoare şi am observat cum pentru accesul nostru în această sală imensă a scos două
tichete pe care le-a trecut peste un senzor de acceptare şi …şi apoi a luat de pe acest senzor un bilet-scrisoare pe
care mi l-a înmânat ca şi cum mi-ar aparţine .
Încep să citesc biletul :
Domnule Gicu Dan , Suntem Surprinşi şi Nedumeriţi de Prezenţa Ta .
Te aşteptăm la…aici nu pot descifra scrisul şi o rog pe Maestra Coordonatoare să-mi dezlege cuvântul
ilizibil.
Te aşteptăm la Căbănuţă ; mă ajută Maestra Coordonatoarea citind cu voce tare .
Conţinutul biletului mă bulversează cumplit , creându-mi sentimentul unei anume vinovăţii de care nu eram
conştient……..; am revenit apoi la starea de veghe.
Dragi prieteni , înainte de a porni pe calea descifrării mesajului , vă rog să reţineţi faptul că toată experienţa astrală
derulată conform specificaţiilor de mai sus, s-a derulat fie în interiorul unei Nave-Mamă extraterestră, fie într-o locaţie
extraterestră existenţă pe Lună sau pe altă planetă a sistemului nostru solar,
Dar deocamdată acest lucru nu este aşa de important .
Revin la Bileţelul care mi s-a adresat personal .
Vă rog să mă credeţi că sunt foarte enervante genurile de informaţie primite din plan suprasensibil în cartuşe
scurte, bine gândite de expeditor şi cu impact sufletesc extrem de profund .
Nu le-aş dori să fie în pielea mea ( a noastră ) .
Şi totuşi , cu toată enervarea de rigoare în care te aruncă un asemenea tip de informaţie , programul interior de
destin prin care eşti racordat cu asemenea expeditori de croşee ambidextre de ring ezoteric ,la care se adaugă o
nelinişte a curiozităţii noastre înnăscute , nu te lasă prea mult să leneveşti ci te predetermină să acţionezi într-un fel
sau altul pe calea către ceea ce expeditorul metafizic o doreşte .
Ca să scap de sentimentul de vinovăţie pe care mesajul mi-l indusese şi în Conştienţa stării de veghe , am făcut
primul pas în a încerca să înţeleg ceea ce se vrea a fi acea Căbănuţă , adică acea Cabană mai mică .
În acest context , mi-am readus aminte cum la trecerea dintre anii 2003-2004 eram în satul natal Boroşteni din
Gorj şi în acele zile de concediu mi se învârtea permanent în Conştienţă ideea de a construi o mică Vilă-Cabană
undeva în pădure la marginea satului Boroşteni -Gorj, destinată ezoteriştilor care vor să-şi desfăşoare în viitor
cercetările în domeniul Ştiinţei Spirituale .
Eram Conştient că nu am bani pentru un asemenea demers , dar ideea nu voia să plece nicicum de pe
circumvoluţiunile creierului , iar neuronii deja erau betonaţi de necesitatea acestei posibile şi viitoare realizări .
Când am revenit în Sântana , nici n-am apucat să despachetez bagajele cu soţia , că deja două familii prietene au
stabilit să ne întâlnim , mai ales că adusesem vin alb dres cu busuioc şi vin roşu puterea ursului ,obţinut din viile de
pe dealurile zonei metafizice Peştişani-Tismana .
Ceea ce m-a surprins în timpul aceste întâlniri , a fost faptul că prietenul meu Zoly ( Zoltan Csebely ) a recunoscut
faptul că el Intuieşte necesitatea construirii unei Case de vacanţă comună pentru mai multe persoane , undeva în zona
Arieşeni ( din munţii Apuseni ) .
Cum nici Intuiţia mea nu se lasă păgubaşă , am înţeles faptul , cu durere sufletească de altfel , că nu la Boroşteni
trebuie să acţionez pentru o astfel de construcţie ci chiar în zona limitrofă a localităţii Arieşeni .
Pentru o confirmare suplimentară , Maestrul Eli mi-a transmis ulterior prin Floare de la Timişoara faptul că : Zoly
a primit informaţia întradevăr din planurile Celeste , dar că materializarea acestei ,, Cabane ,, va fi după anul 2007 .

51
Dragi prieteni , Casa ezoterică sau Cabana ce se voia construită la Arieşeni în Munţii Apuseni , era chiar Căbănuţa
din biletul-scrisoare primit în Planul Astral ? sau denumirea de Căbănuţă reprezenta Simbolul a ceva anume spre care
eu eram prea blocat pentru a Intui o corelare perfectă .
Totuşi , din corelarea celor două situaţii , concluzia sigură era aceea că în Apuseni este o Piramidă Fizică a
Luminii Celeste ,iar acolo chiar Maestrul Eli m-a îndrumat spre cercetare ezoterică ; şi tot în Apuseni este o Bază
Extraterestră , cum ne-a predeterminat spre cercetare inclusiv Specialul nostru Învăţător Iisus Cristos , dar cu toate
acestea nu ştiam ce simbolizează această Căbănuţă .
Chiar dacă în munţii Apuseni mă( şi ne ) aşteaptă anumiţi Extratereştrii , problema se pune pe ce loc anume ,
deoarece dacă ei nu mă caută sau să mă îndrume mai concret , în situaţia mea de funcţionare parapsihologică la limita
de avarie-plutire , cum cred ei că i-aş putea găsi într-un spaţiu al Apusenilor aşa de mare ?
Când din plan suprasensibil nu se vrea să afli mai multe informaţii pe o anumită temă, blocajul poate fi dus la
maxim , atât ţie cât şi colaboratorilor tăi , deoarece întotdeauna este un timp pentru toate , dar din păcate noi suntem
prea nerăbdători şi vrem să ştim totul dintr-o dată .
Una dintre regulile de bază ale utilizării informaţiilor ezoterice de mare valoare Spirituală ,este aceea ca
desecretizarea să se facă treaptă cu treaptă , tocmai în ideea ca ea să aibă timpul necesar de a se maturiza în Sufletul
şi Spiritul celor care o primesc .
Şi totuşi nu m-am lăsat păgubaş deoarece nu aveam liniştea Sufletească necesară , mai ales că eu nu ştiu să
abandonez aşa uşor problemele metafizice în care sunt implicat .
Al doilea pas l-am făcut tot spre Floare , căreia i-am spus despre pricina cu biletul-scrisoare astrală .
Florica mi-a spus faptul că :
vede pe imaginea interioară ca desecretizare a simbolului Căbănuţă un mic OZN
( probabil unul de cercetare sau turistic ) , dar că nu i se permite mai mult ca să afle .
Cu această nouă informaţie la care prietenei mele Floare i sa dat acces la Biletul-scrisoare, cât şi a meditaţiei de
rigoare pe care am efectuat-o , vin acum şi vi-l traduc sub următoarea formă :
Domnule Gicu Dan .
Suntem surprinşi şi nedumeriţi de prezenţa ta în această structură artificială extraterestră ,
deoarece tu de fapt în acest moment trebuia să fii cu noi, aşa după cum am stabilit iniţial .
De aceea noi ne reconfirmăm angajamentul în virtutea contractului iniţial de colaborare şi
te aşteptăm în micul nostru OZN de serviciu , pentru a relua colaborarea prestabilită iniţial .
După cum vedeţi dragi prieteni , mesajul are o perspectivă mai largă de înţelegere ,dar presupune muncă spirituală
adecvată .
Dar, să mergem mai departe şi mai adânc în tema Civilizaţiilor extraterestre , chiar dacă din această revelaţie nu
am reuşit să cunosc cine şi de pe ce planetă sunt aceşti Extratereştrii cu care îmi derulez un program inedit spre
viitor .

8.- A doua Revelaţie :


al doilea Mesaj Personalizat primit de la Extratereştrii
Mulţumit şi împăcat cu gândul că sunt la nivel de Spirit în colaborare cu Civilizaţiile Extraterestre la fel ca mulţi
alţi membrii Shaumbra încarnaţi pe Terra , am rămas în aşteptarea unei colaborări mult mai deschise , dorind o
colaborare directă, substituind astfel întâlnirile în corp astral cu cele în corp fizic dacă era posibil .
O asemenea pretenţie de întâlnire directă la nivel de corpuri fizice ştiam că este posibilă, dar nu ştiam dacă
evenimentele şi programele de destin impuneau această colaborare faţă în faţă .
Ideea unei colaborări directe şi pe probleme concrete cu Civilizaţiile Extraterestre mi se părea naturală şi oricând
posibilă , fapt pentru care eram satisfăcut de un asemenea potenţial de perspectivă viitoare , aşa după cum îmi
comunicase Învăţătorul IISUS CRISTOS .
Şi iată că după un timp de la prima revelaţie, din nou am fost pus într-o situaţie inedită vis a vis de Civilizaţiile
Extraterestre .
În dimineaţa zilei de 23 Martie 2006 cam între orele 6,55-7,00 , iarăşi am Conştientizat faptul că sunt în Corp
Astral ,dar în prezenţa unei Entităţi Masculine care mi-a înmânat o bucată de hârtie desprinsă dintre altele.
Şi de data aceasta mi se înmânase un mesaj personal care suna aşa :
Domnule Gicu Dan ,
Marţienii te aşteaptă pe Valea Bistricioarei …
Cu toate că pe bucata de hârtie mesajul era mai lung , nu cunosc motivul pentru care nu am fost lăsat să-l citesc
şi să-l conştientizez complet , deoarece am fost trimis urgent în corpul fizic direct în starea de veghe .
Meditând la cele întâmplate mi-am pus următoarele întrebări :
- Să fie oare cele două revelaţii anterioare o atenţionare 100% obligatorie în viitorul apropiat ca o derulare de
program Spiritual între mine şi Extratereştrii de pe Marte chiar în valea Râului Bistricioara din judeţul
Gorj ,
pentru a împlini o etapă a contractului nostru ?
- Şi sub ce formă se derulează această întâlnire ?
- Întâlnirea este oare în Corpuri fizice , în corpuri energetice , sau ambele ?

52
- Care este finalitatea scopului pentru care se doreşte această întâlnire ?
- De ce această întâlnire este preferată de Marţieni în Valea Bistricioarei din judeţul Gorj ?
- Oare , Valea Râului Bistricioara este un simbol ? sau dacă nu este un simbol ?
- Ce se întâmplă dacă se ratează întâlnirea din motive obiective la termenul prestabilit ?
Dragi prieteni , cu toate că în această revelaţie Extratereştrii şi-au recunoscut apartenenţa la Civilizaţia Marţiană ,
civilizaţie de altfel foarte înţeleaptă în care şi eu cândva am avut reîncarnări ca mulţi pământeni Şaumbra , îmi puneau
la dispoziţie acum o temă de meditaţie din care izvorăsc foarte multe întrebări , iar mai sus am precizat doar câteva .
Tipurile astea de revelaţii , în loc să te lămurească mai rău te bulversează , iar scopul nu este altul decât acela de a
te predetermina la studii , meditaţii şi colaborări diverse pentru a ajunge cât mai aproape de Adevărul spre care eşti
îndrumat .
Totuşi , deoarece primisem această a doua revelaţie pe data de 23 martie 2006, şi cum peste exact o lună se oficia
la ortodocşi sărbătoarea Învierii şi Paştelui , m-am gândit că trebuie să mai primesc vreun semnal spiritual ca să mai
lumineze puţin situaţia în care eram implicat .
Intuiţia nu avea să mă înşele nici de această dată .

9. - Revelaţia a treia din dimineaţa zilei de Paşti şi Sfîntul Gheorghe


Şi iată că a sosit şi noaptea de Înviere de pe 22 pe 23 Aprilie 2006 ( şi a Sf. Gheorghe ).
Pentru mine a fost o noapte a Aşteptării de 30 de zile calendaristice , aşteptare creată de mesajul Extratereştrilor
Marţieni care voiau ca să se întâlnească cu mine în Valea Bistricioarei , cât şi a Revelaţiei mult dorite ca sens de
extindere a Conştienţei şi Conştiinţei personale pe alte direcţii şi Universuri de cercetare şi înţelegere metafizică .
Cu toate că Maestrul Tobias ne-a avertizat mereu prin Coldre ca să nu avem Aşteptări , totuşi, ca o stare
pământeană normală , obişnuinţa şi nevoia lăuntrică Sufletului şi Spiritului meu tânjeau mereu zi de zi spre o Aşteptare
a unei împliniri fizice şi metafizice cu caracter de noutate .
Aşteptarea a fost corectă , dar de această dată proverbul unde dai şi unde crapă a devenit funcţionabil , semn că
şi Tobias a avut dreptate, deoarece aşteptarea mea era dirijată spre alte potenţialităţi metafizice decât potenţialitatea care
mi s-a Revelat în noaptea precizată anterior .
Cu toate că aşteptările mele vizau o modalitate de colaborare Conştientă cu Marţienii atât supra-fizic, cât şi în
starea de veghe, de fapt în experienţa extrasenzorială mi s-a revelat pe fondul unei derulări cu caracter de simbol etapa
viitoare a unui potenţial de Ştiinţă Spirituală ne-particularizată încă în informaţii în momentul de faţă .
Dar să descriu pe scurt Revelaţia vieţuită .
Eram în satul Boroşteni în faţa caselor părinţeşti ( a Tatălui şi a Bunicului ), cu spatele spre cursul râului
Bistricioara ( Apus ) şi cu faţa spre drumul forestier ( spre Răsărit ) ce urcă spre baza Muntelui Piatra
Gemeni( Boroştenilor ).
La un moment dat, în volumul de piatră tasată al drumului forestier, s-a făcut o breşă care îmi arăta existenţa
unor bucăţi de Aur dreptunghiulare ( aproximativ 10 / 5 / 2 cm ) încastrate în structura lui .
Un impuls interior m-a predeterminat ca să intru în posesia acestui Aur , fapt pentru care cu efort susţinut am
preluat toate bucăţile de Aur ( lingouri mai mici ) până atunci ascunse în drum .
Fiecare piesă( lingou) dreptunghiulară de Aur, cu toate că în structura şoselei era foarte rigidă la pipăit ca şi
Aurul fizic , odată ajunse în mâinile mele astrale deveneau de moliciunea unei gelatine ,dar care, după fiecare palpare
mai dură şi adâncă a mânilor mele ,bucăţile de aur reveneau la forma iniţială .
Mirându-mă de aspectul gelatinos al bucăţilor dreptunghiulare de Aur, după un efort acceptabil le-am plasat în
buzunarele hainelor pe care le purtam , mirându-mă concomitent şi de cantitatea mare de Aur care încăpuse în aceste
buzunare .
Am revenit brusc în starea de veghe .
Dragi prieteni , voi încerca în rândurile următoare să desecretizez pe scurt această Revelaţie ezoterică cu conţinut
100 % simbolic, şi pe care într-o concluzie sintetică o voi lega-o de Civilizaţiile Extraterestre fie ei Marţieni sau
ramura Extraterestră a Civilizaţiei TEXONICE din Piatra Boroştenilor( Gemeni ) .
Simbolismul acestei revelaţii cuprinde prin elementele sale de prezentare următoarele aspecte :
- Boroşteni - reprezintă la nivel fizic vechea mea casă pământeană , adică originea iniţială a
programului meu de evoluţie fizică , terestră ;
- reprezintă la nivel Spiritual vechea mea Casă Celestă , adică originea Spiritului
meu ;
- Râul Bistricioara - reprezintă la nivel fizic calea ce duce spre izvoarele sale din Piatra Gemeni ;
- reprezintă la nivel Spiritual Androginitatea Cristică al fiecărui Spirit ;
- Drumul forestier - reprezintă la nivel fizic o Cale de Acces , de Racordare , spre şi în Natura fizică ;
- reprezintă la nivel Spiritual Calea de Acces , de Racordare , spre şi în Energiile
Spirituale care sunt originea şi izvorul materializării şi manifestării Naturii fizice ;
- Aurul - reprezintă la nivel fizic o valoare , o bogăţie socială , de susţinere şi
înfrumuseţare a vieţii fizice ;
- reprezintă la nivel Spiritual Informaţii ( Cunoaştere ) Metafizice de Accesat şi de
Aplicat pe Terra .
Ca o concluzie sintetică , putem vorbi de faptul că :
Civilizaţiile Extraterestre cu sau fără corp fizic ,
îmi vor oferi facilitatea de a avea Acces la Cunoaşteri ( AUR ) Celeste Inedite ,

53
Cunoaşteri din alte Planuri( Universuri ) ale Existenţei ,
şi pe care eu voi avea puterea de a le prezenta public ,
sub semnul Energetic al Androginităţii Cristice -Altruiste .
Toate aceste informaţii vor trebui materializate în viitor de Oamenii Noi ai Noului Pământ .
Aşadar dragi prieteni , această revelaţie nu îmi confirmă sub nici-o formă o colaborare directă la modul fizic cu
Entităţi Extraterestre fizice sau energetice , fapt pentru care Informaţiile de Aur N-Dimensionale le voi primi
deocamdată doar ca o Stare de a Şti , şi vor fi descărcate-imprimate de aceste Entităţi pe Hard-Discul Spiritului meu .
Cu toate că am desecretizat foarte uşor simbolistica revelaţiei anterioare , şi după cum v-am mai spus că am eu
ceva în Sufletul şi Spiritul meu care nu-mi dă pace , am apelat la sufletul meu pereche spiritual Floare Bândariu din
Timişoara , în speranţa că ea poate v-a reuşi să mai adauge o părticică de înţelegere suplimentară la of-urile mele
metafizice .
Meditând pe subiectul unei colaborări viitoare cu Extratereştrii Marţieni ,
Florica mi-a explicat faptul că cu toată dorinţa mea de a colabora inclusiv la modul fizic cu ei ,
Marţienii nu o vor face prea curând,
deoarece au în intenţie de a-mi oferi informaţii la nivel de Plan Spiritual prin care :
eu voi scrie o carte în care voi descrie un OZN .
Dragi prieteni , accept cu foarte mare plăcere această provocare în care voi lucra cot la cot cu Savanţii Civilizaţiei
Marţiene , cu atât mai mult cu cât am acest potenţial supertehnologic , deoarece aşa cum preciza într-un mesaj mai
vechi Învăţătorul nostru IISUS CRISTOS , mulţi Şaumbra din care şi eu fac parte , în eternitatea trecută am participat
la construirea unor OZN-uri de înaltă performanţă pe alte planete în alte Constelaţii .
Şi aşa este .

10. - Revelaţia a patra : tot printre Extratereştrii


Noaptea de joi -11 spre vineri -12 mai 2006.
Cu toate că am mai multe experienţe Conştiente la nivel Astral în această noapte , la un moment dat îmi apare în
prim planul percepţiei ochiului meu Spiritual un ,, Copil ,, nedezvoltat în apropierea unei încăperi .
Uitându-mă atent , Conştientizez de fapt că nu este vorba de un copil terestru ci este vorba de o Entitate
Extraterestră în corp fizic .
De la tălpi în sus am scanat forma corpului fizic al acestei Entităţi şi am constatat nişte picioruşe subţiri dar
proporţionate , bazinul( fundul şi abdomenul ) puţin mai plinuţ , cutia toracică vizibil mai mare decât bazinul, cam cu un
sfert faţă de bazin ,mâinile era subţirele şi la fel de proporţionate , un gât subţirel şi mic , dar avea în schimb un cap
disproporţionat de mare în raport cu restul corpului , şi ochii foarte mari în raport cu faţa , aşa cum suntem obişnuiţi
noi pământenii cu fizionomia noastră .
Cu toate că la prima vedere am crezut că este un ,, Copil ,, terestru nedezvoltat( cu handicap), prin observarea
capului şi a ochilor în special, am realizat că de fapt sunt în preajma unei Entităţi Extraterestre .
Planul de percepţie Spiritual mi se schimbă apoi din exteriorul încăperii şi văd acum în interiorul acelei
încăperi .
Înăuntru erau mai multe Entităţi Extraterestre( 5 sau 6 probabil, fiindcă nu le-am numărat ), iar lângă ei stătea o
Entitate( un Bătrân ) cu fizionomie Umană Terestră care era un fel de Coordonator al lor .
Odată cu apariţia mea în apropierea acestor mici Entităţi Extraterestre , primul dintre ei care era chiar lângă
Coordonatorul lor( Bătrân ) mi-a spus : Eu zic DA .
Dragi prieteni , revenind în starea de veghe , am conştientizat faptul că avusesem din nou o întâlnire cu
Extratereştrii , dar din motive obiective nu mi se permisese să conştientizez întreaga derulare a întâlnirii , fapt pentru
care nu ştiam ce a vrut ca să spună acel extraterestru prin EU ZIC DA.
Şi iată că sosi ziua de vineri 19 mai 2006 , la o săptămână de la primirea acestei revelaţii .
Prin natura unei activităţi extraprofesionale , ca să nu zic de îmbunătăţire a supravieţuirii ei şi familiei sale în
jungla socială Românească , prietena mea Florica Bândariu din Timişoara sosi în vizită la mine la Sântana , cam pe la
ora 18 a zilei menţionate anterior.
Cu toate că aflasem despre motivaţia care a predeterminat-o pe Florica să facă deplasarea la Sântana , mă bucuram
la gândul că ar fi un prilej nemaipomenit de a obţine din partea ei un răspuns cu privire la această revelaţie pe care
încă nu o discutasem cu ea .
În ultimul timp colaborarea mea cu Florica a decurs foarte greu , deoarece ea mă consideră prea implicat în
cercetarea Spirituală care este foarte vastă şi asta pentru că eu într-adevăr simt nevoia lăuntrică de a face demersuri ,
pe când ea nu simte acest lucru la intensitatea trăirilor mele , situaţie care ne plasează la poli opuşi ca mod de
abordare profundă a Spiritualităţii .
După trecerea sfertului academic de la sosirea lui Florica în casa mea , ea îmi zice :
- Să ştii că astăzi azi nu discutăm probleme ezoterice , pentru că am venit cu afaceri .
Bineînţeles că ştiam acest lucru , dar nu-mi puteam imagina faptul că ea nu are puterea lăuntrică de a-mi acorda
măcar 5 minute pentru urgenţele mele ezoterice revelate şi încă nedesecretizate .
Şi totuşi , cu o foarte mare greutate în Suflet i-am zis :
- Doar o revelaţie am , la care aş fi dorit să-mi oferi perspectivele tale personale , dar dacă nu se poate ,nu se
poate ; nu este nici-o problemă , nimeni nu te obligă la nimic .

54
Faptul că recunoşteam Liberul ei Arbitru într-o ne-implicare Spirituală în această vizită de lucru cu care mă
onorase la nivel de Om Exterior , totuşi , acest lucru nu scutea Sufletul meu de şocul refuzului ,iar Omul Interior care
mă simt era cu adevărat afectat şi neîmplinit.
Conversaţia s-a mutat apoi pe problemele pentru care Florica dorea să le rezolve , mai ales că mai erau şi alte
persoane în jurul mesei de întrunire .
Cu toate că nu mi-am trădat starea Sufletească de regret şi ne-împlinire , aspectele sociale pentru care Florica a
venit în casa mea s-au derulat atât de natural , încât nimic nu trăda faptul că subsemnatul din greşeală ar fi fost
interesat şi de o anumită conversaţie-cercetare ezoterică cu domnia sa .
După terminarea favorabilă a afacerii spre care Florica îşi concentrase toate energiile psiho-spirituale, când mă
gândeam că este momentul să pun pe masă diversele mâncăruri pregătite de Viorica atât pentru carnivori dar şi
pentru vegetarieni , numai ce aud pe Florica adresându-mi-se :
- Totuşi poţi ca să-mi spui despre ce revelaţie este vorba ?
Cu toată surprinderea de rigoare , nu m-am lăsat de două ori rugat de Florica şi i-am spus :
- Aici la masă nu avem condiţiile necesare ca să abordăm în linişte această revelaţie , pentru că ceilalţi vorbesc
despre lucruri obişnuite , aşa că te rog să mergem câteva minute în camera de zi .
În camera de zi i-am expus pe scurt revelaţia cu Extratereştrii micuţi , cu Omul Bătrân care părea să-i coordoneze
şi cu Extraterestrul care a spus în prezenţa mea astrală fraza: ,,Eu zic DA,, şi pe care îi consideram Marţieni .
- Nu sunt Marţieni , mă completă Florica ; după percepţia mea sunt Venusieni .
- Venusieni ? am răspuns surprins .
- Da , Venusieni .
- Şi ei vor să colaboreze cu mine ?
- Da , sigur , şi-au dat deja acceptul în prezenţa ta .
- Vor cumva să colaborăm inclusiv la nivelul fizic ?
- Nu, deocamdată nu vor acest lucru , ci mai târziu când tu … m-i se spune că atunci când tu o să fii mai uman .
- Cum uman ? păi sunt destul de uman .
- Nu ştiu … aşa mi se spune , să fii mai uman .
- Măi fir-ar să fie , dar cum vine asta ? că de toate fac , tocmai ce face un uman .
- Probabil ca să te implici mai mult în societatea Românească , să mergi printre oameni .
- Dar asta fac atât cât îmi permite destinul de zi cu zi , mai mult de atât nu pot .
- Poate că trebuie să fii mai popular , mai uman , să dansezi .
- Dacă nici eu nu sunt popular ,dacă nici eu nu glumesc în toate formele posibile atunci nu ştiu ce să mai zic;
cât despre dans ,ăsta nu-mi mai place cum îmi plăcea altădată când eram mai tânăr ,dar nu văd legătura dansului cu
colaborarea dintre mine şi Extratereştrii Venusieni chiar la nivelul fizic .
Urmă un moment în care prietena mea Florica intră din nou în rezonanţă şi comunicare telepatică cu
Extratereştrii de pe Venus , după care continuă cu explicaţiile de rigoare .
- Ei zic că veţi lua legătura la modul fizic atunci când vei fi implicat în societate Românească ca uman .
- Aaaaa ! este vorba de alt aspect , cred că se referă la un timp viitor când voi avea un rol de coordonator social
şi metafizic deopotrivă în destinul României anilor ce vin ; poate că atunci apar ei în corpul fizic pentru o colaborare
directă cu mine .
- Venusienii apar atunci când se schimbă actualii guvernanţi care au mentalitate veche ,cu adevăraţii guvernanţi
spirituali .
- Aşa mai da ; acum înţeleg momentul viitor al implicării lor chiar la modul fizic .
- Acum îmi spun că : printre voi sunt Extratereştrii cu corpuri fizice asemănătoare cu ale voastre şi îi puteţi
recunoaşte după privire … da , trebuie să-i privim în ochi ca să-i recunoaştem .
- În acest caz trebuie să-i mai aştept pe Venusieni , fiindcă după ceilalţi Extratereştrii care sunt printre noi nu am
de gând să alerg pe străzi şi să-i privesc în ochi .
- La modul fizic da , trebuie să-i aştepţi pe Venusieni , dar la nivel Spiritual eşti deja în colaborare cu ei
permanent ; îţi vor oferi informaţiile de care ai nevoie şi le vei conştientiza atunci când e nevoie .
Dragi prieteni , după cele prezentate de Florica , am avut prin ea o altă confirmare directă, că am un potenţialul
Spiritual extins de a colabora cu diverse Civilizaţii Extraterestre , pe diverse domenii de Ştiinţă Cerească aplicabilă atât
pe solul fizic al Terrei cât şi în Conştienţa şi Conştiinţa Umanilor tereştrii Neiniţiaţi .
Totuşi pentru mine au mai rămas anumite aspecte neelucidate, pe care în mod natural mi le-aş dori clarificate
tocmai pentru a nu mă simţi păşind pe nisipuri Spirituale mişcătoare şi anume :
- Cum pot să intru în posesia informaţiilor şi imaginilor prin care să pot discerne diferenţele de fizionomii ale
diferitelor Civilizaţii Extraterestre pentru a nu le confunda , aşa cum în copilărie prin confuzie mi se părea că toţi
chinezii sunt la fel ?
- Cine este Omul- Bătrânul Maestru- Mesager astral care era poziţionat între mine şi Venusieni ?
- Când voi avea capacitatea de a efectua de unul singur şi fără intermediari Celeşti colaborări cu diferite
Civilizaţii Extraterestre după preferinţele şi necesităţile Sufletului meu ?
- Până la ce nivel de colaborare măcar teoretică dacă nu şi practică sunt dispuşi Extratereştrii din Confederaţia
Luminii să se implice alături de noi , inclusiv pe solicitările simţămintelor noastre terestre individuale ?
- Până la ce nivel de risc sunt hotărâţi Extratereştrii să se implice alături de noi ca şi colaborare directă?
Iată câteva întrebări dragi prieteni , pe care cu siguranţă că şi voi în situaţia mea ( va deveni şi a voastră în
viitor ) le-aţi dori rezolvate-desecretizate , tocmai în ideea de a te simţi mai sigur pe drumul colaborărilor fizice şi
metafizice interplanetare-intergalactice şi totodată în ideea de a te simţi un matur creator de destin propriu .

55
11. - Cât de aproape am( aţi ) stat lângă Extratereştrii( până în anul 2007 )?
Dragi prieteni , acest titlu întrebare poate fi considerat un nonsens dar şi un sen de abordare corectă .
Acest titlu-întrebare este dintr-o anumită perspectivă un nonsens , deoarece în fapt :
toţi pământenii sunt Extratereştrii sosiţi la reâncarnare pe Terra ,
de prin alte constelaţii ale Căii Lactee cel puţin .
Din altă perspectivă , acest titlu-întrebare are un sens corect de abordare , şi care este predeterminat de situaţia aparte
obţinută prin titlul de cetăţeni Tereştrii .
Noi pământenii avem aşadar dubla calitate de foşti Extratereştrii dar şi de Pământeni totodată , care suntem într-un
experiment universal n-dimensional unic ,deci inedit .
Având acest statut , trebuie să conştientizăm faptul că Civilizaţiile Extraterestre Suprasensibile şi Fizice, au fost
coordonatorii şi susţinătorii noştri permanenţi încă de la materializarea primului Om pe Terra .
Acum ca şi în vremurile experimentului terestru care s-a derulat-încheiat , Civilizaţiile Extraterestre Fizice şi
Metafizice au fost permanent lângă noi , chiar dacă ei au lucrat nestingheriţi în apropierea noastră pe frecvenţe
invizibile ochilor noştri fizici , dar vizibile pământenilor clarvizionari .
În contextul celor exprimate anterior , rezultă faptul că : noi Pământenii am fost şi suntem permanent
înconjuraţi de Entităţi Extraterestre Fizice şi Metafizice , vizibile dar şi invizibile .
Noutatea vremurilor apocaliptice pe care le tranzităm acum , ne duc spre situaţia de altfel naturală de a reâncepe
colaborarea noastră cu fraţii noştri Extratereştrii , pe o nouă frecvenţă de Conştienţă şi Conştiinţă din gama Energiilor
Manifestării Cristice care ne vor defini din ce în ce mai intens .
Luminare şi Iluminarea Pământenilor face posibilă colaborarea directă a pământenilor cu Civilizaţiile Extraterestre
Fizice şi Metafizice într-un mod nou şi total deschis chiar la nivelul stării noastre de veghe .
Percepţia şi vizualizarea fizică a Extratereştrilor , nu a fost până acum în anul 2007 un experiment extins la toţi
pământenii, şi asta din lipsa de maturitate spirituală a celor care nu au interes pentru un asemenea fenomen .
Civilizaţiile extraterestre cu navele lor şi-au făcut deseori apariţia în ultimii zeci de ani şi mulţi pământeni au avut
şansa de a le vedea chiar cu ochii fizici .
Personal , am avut şansa de a vedea la modul fizic următoarele evenimente vis a vis de Civilizaţiile extraterestre :
1.- pe la sfîrşitul anilor 60 şi începutul anilor 70( aproximez ,fiindcă am uitat anul exact )fiind în satul Boroşteni-
Gorj , într-o după amiază perfect senină de vară , de peste munţi Caransebeşului o navă extraterestră s-a deplasat
lin peste munţii Vâlcanului , a intrat în zona depresiunii Peştişani şi s-a oprit în atmosferă undeva la limita cu
depresiunea localităţii Arcani .
Imaginea spaţiului fizic despre care vă vorbesc( poza nu a fost făcută întâmplător ) ,
şi care se află deasupra depresiunii Peştişani spre depresiunea comunei Arcani spre Tg-Jiu ,
unde în atmosferă acest OZN a staţionat - vezi atmosfera de sub nori în partea stângă centru ,
deasupra capului domnişoarei ( Doljene - Craiova) din imagine :

Alte detalii :
- nava s-a deplasat foarte lin , aproximativ 1- 5 Km pe oră şi s-a stabilizat la punct fix în zona menţionată spre
direcţia Tg-Jiu .
- nava a avut un traseu liniar cu câteva opriri fixe deasupra depresiunii Peştişani ;

56
- nava avea o formă de piramidă cu trei feţe şi baza bineînţeles triunghiulară ;
- nava era la o înălţime de 2 – 2,5 km înălţime dacă luăm în calcul munţii traversaţi ;
- nava era lucioasă metalică cu o înălţime de aproximativ 50 de metri ;
- nava nu scotea nici un fel se sunet sau zgomot ;
- nava a stat fix în zona Peştişani-Arcani de pe la ora 15 ziua până în noapte târziu ;
- nava a fost văzut de mai bine de jumătate din populaţia satului Boroşteni şi ca un paradox , toţi am simţit
nevoia de a privi cerul în momentul apariţiei ei , fapt pe care îl pun pe seama unui semnal extrasenzorial care
ne-a fost indus şi la care am fost receptivi ca să vedem OZN-ul de pe cer ;
- nava lumina şi era vizibilă şi pe întuneric ;
- nava nu a fost detectată de radarele militare româneşti , şi cu toate că în acea perioadă avioanele militare
obişnuiau să facă exerciţii de tragere în zonă , nici un avion nu a deranjat această navă;
- nava s-a retras noaptea târziu la fel de lent pe aceiaşi direcţie şi presupun acum că avea ca destinaţie baza
extraterestră de sub vârful Gugu din munţii Caransabeşului ;
- nava probabil făcea atât cercetare cât şi ridicarea vibraţiei locurilor dar şi a oamenilor ;
2.- Prin anii 90 , am avut două experienţe :
- în judeţul Gorj , dar din satul Boroşteni :
- spre apus deasupra Mănăstirii Tismana am văzut o Navă Nor ;
- nava era probabil de origine Marţiană , ce purifica şi ridica frecvenţa vibraţională a Piramidei Luminii
Celeste de la Tismana ;
- această navă a stat probabil 24 de ore încheiate pe un cer perfect senin ;
- nava s-a învăluit într-un nor care se vălura necontenit în sine însuşi ;
- norul care masca nava te fascina prin vibraţia înaltă care radia din navă, dar te şi obosea totodată;
- în judeţul Arad , dar din localitatea Sîntana :
- spre răsărit , aproximativ deasupra depresiunii Târnova spre Căsoaia , pe direcţia Sântana-Pâncota-Târnova , am
văzut un cerc imens format din Nave Nor ;
- cercul avea un diametru de 1-2 km şi era la înălţimea celor mai de jos nori , dar sub plafonul de zbor al
avioanelor care circulau nestingherit ;
- poate că aceste nave au purificat locul sau au verificat ceva ce există ascuns în interiorul scoarţei terestre în
această zonă ;
3.- Pe la începutul anilor 2000 chiar deasupra localităţii Sîntana din judeţul Arad , a căror descriere am detaliat-o
într-o carte publicată deja prin editura Vultur ZM din Deva . Este vorba de două OZN-uri sferice, de natură
energetică percepute cu ochii fizici şi pe care le-am observat inclusiv cu binoclul.
Dragi prieteni, acestea au fost experienţele mele din această viaţă , cât şi distanţa care m-a despărţit de Extratereştrii
care conduceau aceste nave în spaţiul fizic Românesc .
Unii dintre pământeni au avut experienţe mai deosebite decât mine, în care au stat faţă în faţă cu aceşti
Extratereştrii .
Totuşi , relaţia mea cu Extratereştrii completându-se la nivel Astral prin stări de fapt concrete , îmi dă certitudinea că
în viitorul apropiat eu şi anumiţi membrii Extratereştrii vom sta faţă în faţă chiar la modul fizic şi o să demarăm o
colaborare spirituală spre binele cel mai înalt al Creaţiei .
Poate că în Conştienţa mea astrală ca stare revelată am fost în apropierea Marţienilor şi a Venusienilor ca vecini de
sistem solar , dar , prin anumite afinităţi izvorâte în Spiritul meu ca simţiri native , mi-am autosesizat potenţiale şi
posibilităţi de colaborare noi de care în trecut nu eram conştient .
Astfel , acum în anul 2007 sunt în rezonanţă cu :
- Naţiunile planetare din Constelaţia ANDROMEDA , deoarece ca şi lor , îmi place şi îmi doresc să Stăpânesc
toate formele de aplicaţii Ştiinţifice ;
- Membrii civilizaţiei ARCTURIENE , deoarece ca şi lor , îmi place ,, Filozofia Spiritului Divin manifestat , Ştiinţa
Celestă , cât şi modalitatea expresă de Stăpânire a Timpului şi Spaţiului ;
- Membrii Ligii Orion ce aparţin de Steaua BELATRIX , deoarece ca şi lor , îmi place să fiu utilizator de
Diplomaţie Spirituală de nuanţă Cristică dar şi Lider-Învăţător Şaumbra de opinie Cristică ;
- alţi Membrii ai Ligii Orion ce aparţin de Naţiunea Stelară MINTAKA , deoarece ca şi lor ,îmi place să fiu
Cunoscător al Cunoaşterilor Bibliotecilor Universale ale Creaţiei pentru eternitatea trecută;
- Membrii Marii Uniuni planetare Stelare din CENTAUR , deoarece îmi place ca şi lor , să manifest experienţe
foarte armonioase şi paşnice în relaţiile cu toată Creaţia Divină , fapt care m-ar plasa printre Marii Strategi şi
Consilieri în toate relaţiile Universale , adică în multidimensionalul civilizaţional ;
- Membrii planetari ai Ligii Stelare PEGASUS, deoarece îmi place ca şi lor , să fiu Inovator, Savant şi Diplomat;
- Membrii planetari ai Naţiunilor Stelare PROCYON , deoarece ca şi lor , îmi place fiu un strălucit Explorator
al
Universului Fizic dar şi al Universurilor Metafizice ;
- Membrii planetari ai Naţiunii Stelare TAU CETI, deoarece ca şi lor, îmi place arta de a fi Proiectant de nave
galactice turistice şi de explorare ( de război nu îmi place ) , cât şi arta de a fi pilot şi navigator prin Galaxiile
Fizice şi Metafizice ale Creatorului ; etc, etc, etc,…
Şi exemplele ar putea continua dragi prieteni , deoarece sunt foarte multe Civilizaţii Extraterestre fizice , dar şi
metafizice , cu care putem şi vom colabora în eternitatea viitoare .
NOTĂ :

57
Civilizaţiile şi Atributele-Abilităţile detaliate mai sus , sunt deja cunoscute în lumea ezoterică şi reprezintă Afinităţile
cu care noi Şaumbra am operat şi vom opera în viitor ; astfel că , scriind despre mine de fapt eu am scris şi despre
voi .
Totodată , Atributele-Abilităţile nominalizate mai sus pe tipuri de civilizaţii extraterestre , cât şi alte Atribute-Abilităţi
nenominalizate care aparţin şi altor civilizaţii extraterestre neprecizate anterior dar existente în cuprinsul Creaţiei
Divine , nu sunt altceva decât facilităţi naturale care se vor materializa cu ajutorul Principiului-Forţă-Stare Cristică ,ce
Vieţuieşte sau v-a Vieţui în omul Terrrei celei Noi .
Principiul Cristic ce are potenţialul Conştiinţei Unificate , este unificatorul şi utilizatorul tuturor Atributelor-
Abilităţilor Celeste , care prin FIUL născut a doua oară pe un Pământ Nou cu un Cer Nou , le manifestă complet cu
ajutorul Tatălui lăuntric ,dar în Rezonanţă-Afinitate ideală cu Iubirea, Înţelepciunea şi Voinţa Divină .
De fapt , istoria Spiritual Divină ( Metafizică-Ezoterică ) menţionează exemple strălucite de Desăvârşiţi Cristici , cum
sunt Iisus Cristos , Fecioara Maria , Contele de St. Germaine , Toth , Rama , Zamolxis , etc , care sunt posesorii şi
utilizatorii Atributelor-Abilităţilor Divine pe scena Creaţiei fizice dar şi metafizice a întregii Creaţiei .
Dragi prieteni .
Vis a vis de aceste Civilizaţii Extraterestre , Învăţătorul nostru Iisus Cristos ne făcea următoarele afirmaţii acum
câţiva ani în urmă :
Sunt zeci, sute,…, de civilizaţii în Univers .
Unele Civilizaţii Extraterestre sunt mai importante, altele sunt mai puţin importante,
şi totuşi fiecare Civilizaţie Extraterestră îşi are rolul ei specific .
Voi Pământenii, sunteţi admiraţii de anumite Civilizaţii Extraterestre ,
invidiaţi de alţii şi compătimiţi de alţii.
În cadrul acestor Civilizaţii Extraterestre aveţi prieteni mulţi ,
şi toţi vă vor ajuta şi vă ajută chiar şi acum .
Mulţi pământeni din diferite locuri( părţi ) ale Pământului ştiu foarte multe lucruri ,
deoarece au comunicat cu aceste Civilizaţii Extraterestre şi pentru unii au produs o stare de uimire ,
iar pentru alţii doar o stare de normalitate .
Aşadar, precizarea Învăţătorului nostru Iisus Cristos se încadrează în acel tip discret de avertizare în care noi
pământenii va trebui şi vom trece prin următoarele experienţe :
- într-un fel sau altul , în mod obligatoriu Pământenii vor colabora cu Civilizaţiile Extraterestre ;
- starea de şoc sau de uimire v-a fi prima fază a relaţiei directe de colaborare cu Civilizaţiile Extraterestre ;
- starea de normalitate trebuie să se instaureze cât mai rapid în colaborarea cu Civilizaţiile Extraterestre ;
- vor fi colaborări în care Civilizaţiile Extraterestre :
- ne vor aprecia şi vor dori şi ei ca să treacă prin experimentele noastre ;
- ne vor aprecia şi admira stînd sau ajutându-ne de pe margine ;
- ne vor aprecia şi invidia ; şi
- ne vor aprecia şi compătimi .
Dragi prieteni .
Mulţi pământeni între care cu prisosinţă vom găsi şi membrii Şaumbra , merg pe o modestie excesivă fiind convinşi
că nu merită să fie contactaţi de Civilizaţii Extraterestre şi nici să colaboreze cu ele , deoarece consideră că nu au nici-
o calitate şi că Extraterteştrii ne sunt superiori .
Acest tip de comportament este foarte dezastruos şi cine se plasează în această ipostază se blochează spiritual ,
pentru că :
de fapt Omul Nou al Terrei Noi are calităţi Cristice ,
pe care nici o altă Civilizaţie Extraterestră nu a atins-o în manifestare fizică până acum .
Deci , noi pământenii suntem Unici , extrem de valoroşi ca experienţă fizică şi metafizică şi trebuie şi este normal
să fim admiraţi , invidiaţi sau compătimiţi după caz, de către aceste Civilizaţii Extraterestre .
De fapt , noi pământenii suntem reprezentanţi ai anumitor civilizaţii extraterestre sosiţi cu milenii în urmă la această
şcoală a vieţii pe Terra , fiind astfel fructul primei creaţii şi sămânţa celei de-a doua creaţii , certitudine care trebuie să
ne aşeze măcar cot la cot cu aceste civilizaţii extraterestre , dacă nu undeva în fruntea lor unde de fapt ne-am câştigat
locul .
Aceste Civilizaţii Extraterestre vor sosi pe Terra la modul fizic printre noi chiar aici pe sol şi ne vor oferi
tehnologie de care acum încă nu suntem conştienţi sau capabili de a o înţelege sau a o utiliza .
Acest lucru nu trebuie să ne predetermine în a constata faptul că ei sunt mai evoluaţi ca noi , fiindcă tehnica şi
tehnologia sunt subordonate Spiritului , ori noi pământenii la nivel de spirit avem deja Forţa Cristică ( Iubirea , Emoţiile
Pure şi Noua Energia a Speranţei ) ca un dar muncit doar pe Terra , fapt care ne conferă unicitatea cât şi poziţia de
Vârf piramidal în ecosistemul civilizaţional Extratereştrii-Tereştrii .
Fiindcă se apropie foarte rapid timpul în care Civilizaţiile Extraterestre ne vor contacta la nivel extins şi vor fi
vizibile pe cerul Terrei la nivel de mase , trebuie avut în vedere faptul că există Civilizaţii Extraterestre care nu ne
admiră , nu ne invidiază şi nici nu ne compătimesc , deoarece ei sunt construiţi după un tipar bio-spiritual în care
emoţiile le lipsesc cu desăvârşire , chiar dacă sunt de o inteligenţă zdrobitoare faţă de noi .
Aceşti Extratereştrii vor să ne domine şi se pare că încă avem şansa de a ne intersecta obligatoriu cu influenţa lor
invadatoare în următorii ani .
Când noi pământenii vom ajunge într-o asemenea situaţie , trebuie să ne aducem aminte de precizările Învăţătorului
Eli cât şi ale Învăţătorului nostru Iisus Cristos şi anume :

58
Armele acestor Extratereştrii sunt atât de puternice ,
încât voi Pămâtenii nu aveţi altă şansă decât aceea de a vă apăra cu :
ARMA IUBIRII CRISTICE .
Voi Pămâtenii sunteţi posesorii celei mai puternice ,,Arme,, din Univers .
Această ,,Armă,, se află în Inima voastră şi se numeşte RAZA IUBIRII DIVINE .

IUBIREA, IUBIREA, IUBIREA - este ,,ARMA,, ; folosiţi-o.


Ascultaţi-l pe prietenul vostru Extraterestru ( Ghiţă Căprar ).

Sub această precizare a Învăţătorului nostru Iisus Cristos , doresc să vă prezint o Revelaţie personală pe care am
experimentat-o după anul 1997 . Această revelaţie am vieţuit-o fiind în Corp Astral şi pe deplin conştient , chiar dacă
aveam corpul fizic în starea somn .
Aşadar , eram într-o călătorie astrală chiar în partea de nord-vest a localităţii Sântana de Arad , într-o margine a
ei , unde se află mai multe firme cu caracter mai mult sau mai puţin agricol .
Era dimineaţa unei zile senine şi liniştite , după ora 5 , când pluteam în corp astral la aproape 0,5-1,00 metri faţă
de drumul de acces betonat , pe care de foarte multe ori îl parcursesem la modul fizic .
Drumul era şi este încă mărginit pe ambele laterale de construcţii , eu aflându-mă între acestea .
Deoarece şi la nivel de corp astral priveam zona( de altfel cunoscută ) ca şi când aş fi fost în corpul fizic , un
impuls interior m-a predeterminat să privesc cerul spre apus .
Nu mică mi-a fost surpriza când am constatat faptul că în apropierea mea în văzduh se afla suspendată o Navă
Extraterestră ce avea forma unui disc de aproximativ 30-50 de metri ( e greu de apreciat ) .
Nava-disc era perfect rotundă foarte proporţionată; de fapt era o bijuterie tehnică care şi acum după aproape 10
ani mă fascinează exact ca în momentul în care am observat-o .
E greu de apreciat cât timp fizic am admirat această Navă Extraterestră , dar , la un moment dat s-a ridicat spre
înalt cu o viteză impresionantă , dispărând aproape fulgerător din câmpul percepţiei mele astrale .
Apoi am revenit urgent în corpul fizic, având perfect intactă informaţia experimentului derulat .
Discutând acest experiment astral cu prietena mea Floare Bândariu din Timişoara , am obţinut anumite clarificări pe
care nu le putusem obţine singur şi anume :
- Nava Extraterestră era deja în staţionare pe cerul localităţii Sântana la joasă înălţime , chiar înainte de sosirea
mea în corp astral ;
- Eu am simţit nevoia de a privi cerul pe direcţia Navei Extraterestre printr-o sugestie pe care mi-a indus-o
telepatic Maestrul care însoţea, dar pe care nu-l vedeam , nu-l simţeam , nu-l conştientizam ;
- Acest Maestru însoţitor nu era altul decât Învăţătorul nostru Iisus Cristos , a cărui şcoală Spirituală o frecventez
fiindcă sunt în rezonanţă cu El ;
- Nava Extraterestră era vizibilă doar la nivel clarvizionar pentru persoanele aflate în corp fizic , ochii fizici ne
putând s-o perceapă ;
- Extratereştrii sosiţi cu această Navă nu aveau intenţii altruiste prin prezenţa lor în acel loc ;
- Plecarea fulgerătoare a Navei Extraterestre s-a datorat Învăţătorului nostru Iisus Cristos, care şi-a extins Raza
Iubirii sale Divine -,,Arma ,, spre Extratereştrii Neluminaţi care nu au intenţii bune cu Pământenii ;
- Întregul experiment astral prin care am trecut s-a făcut cu aprobarea , participarea şi protecţia( pt. mine ) de către
Învăţătorul nostru Iisus Cristos , ca o lecţie necesară pentru expansiunea mea de Conştienţă şi Conştiinţă ;
- Această lecţie oferită de Învăţătorul Iisus Cristos , a fost pentru mine o demonstrare pe viu a faptului că :
- Iubirea este ,,ARMA,, perfectă şi supremă de apărare ;
- Sunt membru al Confederaţiei Extraterestre a Luminii şi luptător pe calea lui Iisus Cristos împotriva
civilizaţiilor neluminate – Reptiliene(unii dintre ei );
- Sunt în rezonanţă cu tehnica şi tehnologia extraterestră şi în viitor voi avea acces pe acest segment, etc,…
PS. – Mulţi misionari pământeni sunt în această situaţie ; Meditaţi .

Dragi prieteni , în momentul de faţă al anului apocaliptic 2007 cât şi al următorilor ani sau mii de ani , suntem în
faţa unei situaţii paradoxale , în care omul terestru care are un potenţial Cristic Unic în Fiinţarea şi manifestarea sa
faţă de întreaga Creaţie Divină , are nevoie de Tehnică şi Tehnologie Extraterestră , dar de fapt nu are nevoie de aceste
daruri Extraterestre atunci când omul Terestru este Iubire, Iubire, Iubire .
Acest paradox rezidă din faptul în care Omul Fiinţa cea mai completă a Creaţiei şi cu ,,Arma,, cea mai puternică a
întregii Creaţii, este nevoit să apeleze la tehnica şi tehnologia Extraterestră .
Această nevoie derivă din faptul că nu toţi pământenii , chiar dacă sunt cu toţii pe Noul Pământ ca Oameni noi , nu
au învăţat cum să-ţi folosească întregul potenţial Cristic cu care Creatorul i-a dăruit .
Presupunând că în următorii 20-30 de ani ( 2027-2037 ) toţi pământenii ar şti cum să-şi utilizeze forţa Cristcă a
Iubirii Divine lăuntrice , atunci am colabora cu aceste Civilizaţii Extraterestre , dar nu ne-ar interesa nici un fel de
Tehnică sau Tehnologie , deoarece tot ceea ce sufletul şi spiritul nostru ne-ar dori , am materializa instantaneu .
Materializarea instantanee nu este o aberaţie , ci o realitate cu care omul Crist al Terrei Noi trebuie să se
obişnuiască acceptând-o ca o stare naturală , demonstraţia acestui fapt fiind scrisă în Biblie în istoria Învăţătorului Iisus
Cristos .
Totuşi , înţelegerea cea mai completă a materializărilor şi dematerializărilor , cât şi modul cum poate fi utilizată
Iubirea Cristică lăuntrică în faţa diverşilor agresori ( fie ei şi Extratereştrii ) o găsiţi în paginile cărţilor Maestrului
Spalding , sub denumirea de Învăţăturile Marilor Maeştrii din extremul Orient .

59
În concluzie , în următorii ani şi în special după 2012 , ne vom confrunta cu următoarele stări de fapt :
- Omul Nou al Noului Pământ va deveni Crist manifestat în două mari ipostaze :
- Omul Crist Începător - Iluminat în manifestarea principiului Cristic ;
- Omul Crist Total - Desăvârşit în manifestarea principiului Cristic .
Notă : între cele două ipostaze sunt foarte multe nuanţe Cristice ale manifestării .
- Omul Nou al Noului Pământ v-a colabora inevitabil cu Civilizaţiile Extraterestre ;
- Omul Crist Începător-Iluminat are nevoie de Tehnică şi Tehnologie Extraterestră ;
- Omul Crist Total - Desăvîrşit nu are nevoie de Tehnică şi Tehnologie Extraterestră , dar n-o ignoră şi o poate
utiliza dacă aşa alege , fără a decădea din drepturile sale Cristice ;
- Omul Nou al Noului Pământ să-şi reconsidere valoarea de Sine Însuşi faţă de Civilizaţiile Extraterestre , pentru că
în caz contrar , orice părere distorsionată , îl v-a face să-şi piardă puterea în favoarea Extratereştrilor pe care îi
preamăreşte mai presus decât pe el ;
- Colaborarea cu Civilizaţiile Extraterestre să se facă cu respect reciproc, frăţesc , în care Iubirea să fie dominantă ;
Revenind la mine şi la anul 2007 , necesitatea unei colaborări directe şi faţă în faţă cu Civilizaţiile Extraterestre
momentan nu este abilitată încă a se derula ca fapt , deoarece sunt Conştient că mai am de urcat încă spre frecvenţe
vibraţionale mai înalte de Vieţuire Cristică , Egoul meu fiind încă în funcţie .
Metamorfoza totală a Egoului meu în Eu Cristic , încă se încadrează în anii precizaţi în capitolul cu Operele de
Artă de la Tg-Jiu ale Învăţătorului Constantin Brâncuşi ; acelaşi lucru este valabil şi pentru voi , aşteptând cu toţii ca
TRIMISUL să declanşeze de la apus de munţii Retezat acel Val Energetic de Schimbare radicală al Egoului
Omenirii , omenire care A ALES ACEST LUCRU-FENOMEN-STARE .
Până atunci Meditaţi şi Maturizaţi-vă dragi prieteni , adunând în Spiritul vostru acea Cunoaştere Spirituală de care
aveţi nevoie nu numai în colaborarea voastră cu pământenii , dar şi în colaborarea voastră cu Civilizaţiile Extraterestre .
Vă doresc succes .
P.S. Revelaţie primită la sfârşitul lunii februarie 2008 ( în care mi se arată mai multe nave de luptă extraterestre
discoidale aterizează prin atmosfera pământului la sol şi din ele coboară ,, grupuri-haite de extratereştrii neluminaţi ,, .
Aceştia , prin tehnologia oferită guvernelor puternice ale Teerei ca o ofrandă a păcii şi colaborării , de fapt oferă un
modern Cal Troian care maschează intenţiile lor de cucerire a pământenilor ). Atenţie deci , şi nu uitaţi că în vremurile
trecute aţi mai colaborat cu extratereştrii luminaţi dar şi neluminaţi( vezi Sobec , Crocodilii şi Iniţierile Egiptene .

LUCIFER ŞI CRISTOS - şi alte teme de meditaţie

Dragi prieteni , legat de materialul redat anterior în această carte şi în care am efectuat o inter-relaţionare a Omului
Terestru cu Omul Extraterestru , vă expun mai jos câteva teme de meditaţie cu aspect general , reprezentând un final de
carte particularizat, de nuanţă suprasensibilă-spirituală .

1.- Lucifer şi Cristos reprezintă două Programe , două Stări , două Principii Divine , aparent Contradictorii dar
paradoxal Complementare , susţinute în manifestare de aceiaşi Esenţă ;

2.- Lucifer şi Cristos sunt cele două braţe ale Creatorului-Creatoare cu care Sublimul Divin operează-manifestă Sinea
Sa în lumea Universului Fizic ;

3. - OMUL are în manifestarea sa programată , capacitatea de a utiliza atât Principiul Luciferic cât şi
Principiul Cristic ;

4. - OMUL dobândind astfel Liberul Arbitru de a utiliza un Principiu sau altul la alegere pe solul fizic în
experienţele sale ;

5. - Principiul Luciferic şi cel Cristic - care sunt în OM - au capacitatea de a se manifesta în Universul Fizic
prin focalizare de Conştienţă şi Conştiinţă cu ajutorul Gândului atât pe cercetări-experimentări limitate în
moment , dar şi extinse în momente cumulate ;

6.- Lucifer ca Principiu , deci şi ca Entităţi Celeste ce aplică-materializează acest Principiul-Program-Informaţie-


Stare , nu avea altă şansă de fructificare-evoluţie ca formă Gând Atemporal , decât creându-şi un
teren de fecunditate-joacă , în lumea Universului Fizic al cărui Arhitect Ceresc este ;

7. - Odată cu conturarea perfect funcţională a Universului Fizic , Creatorul-Creatoare prin Principiul Luciferic
dar şi prin Entităţile Luciferice ca părţi ale Sinei Sale Divine şi-a creat în Sine Însuşi Potenţialul de
Alegere Duală ca manifestare de polarităţi ;

8. - Prin Principiul Luciferic, Creatorul-Creatoare şi-a extins manifestarea Sa pe o Frecvenţă vibraţională de


manifestare inedită şi unică , în care Universul Fizic Luciferic s-a constituit INIŢIAL în piatra de temelie
a Neiubirii ,peste care ulterior Iubirea Cristică prin ALEGEREA Omului cu Liberul său Arbitru ( vezi

60
Iisus , Fecioara Maria ; Toth , St. Germaine , Zamolxis , etc ) a radiat în reverberaţia Sa Supremă intrarea
completă a Creatorului –Creatoare ca manifestare în Universul Fizic ;

9. - Prin Omul care este mijlocitorul dintre Principiul Luciferic şi cel Cristic , Creatorul -Creatoare a devenit
Complet în Sine ca manifestare în Universul Fizic ;

10. - Altfel spus , Omul Este Mântuit de Principiul Cristic şi Principiul Luciferic este Mântuit de Om .

11. - Doar prin Om , Creatorul-Creatoare a alipit mâna-palma Sa stângă Luciferică( a Lua ) cu mâna-palma Sa
Dreaptă Cristică( a Da ), în dreptul inimii Sale Divine ,într-un gest ,,Oriental ,, de devoţiune şi respect faţă
de Sinea Sa Divină ;

12. - Numai şi numai cu ajutorul Omului , la nivel de mase umane , după 18 septembrie 2007 :
- Lucifer şi-a finalizat Desăvârşirea în Universul Fizic ;
- Cristos îşi finalizează Desăvârşirea în Universul Fizic ;

13. - După 18 septembrie 2007 , cu toate că la nivel spiritual Creatorul-Creatoare şi-a alipit cele două mîini-
palme în gestu-i Sacru de reintegrare a Dualităţii în Sine Însuşi , la nivelul Universului Fizic , Oamenii
care nu doresc să-şi alipească cele două mîini-palme în acelaşi gest ca şi Divinul tulbură societatea, se
tulbură şi pe ei , iar în culmea-apogeul rezistenţei lor la unificare care este de fapt în Inimă-Iubire, se
autoeliberează de pe Terra în alte planuri ale existenţei după nivelul de Conştienţă şi Conştiinţă al
Spiritului lor .

14. - Avantajul Creatorului-Creatoare este faptul că în Manifestare EL se află sub formă de Conştienţă şi
Conştiinţă Totală , ca totul în tot , participînd prin esenţa sa din toate Fiinţările-Individualizările-
Personalizările Sale la toate experienţele cu sau fără liber arbitru , însuşidu-şi rezultatele obţinute prin
efortul tuturor fără excepţie la nivel MacroDivin ca Fiinţare Totală ;

15. - Dezavantajul Creatorului –Creatoare este aparenta şi paradoxala divizare a Sa în Fiinţări-Individualizări-


Personalizări ce experimentează în multiple Universuri-Ceruri-Planuri-Dimensiuni , divizare în care se Simte
Limitat în Conştienţă şi Conştiinţă , rupt-exteriorizat în Sine însuşi , neavând acces la toate experienţele cu
sau fără liberul arbitru ,însuşinduşi doar rezultatele obţinute prin efort propriu la nivel MicroDivin ca
Fiinţare Parţială a Sinei Sale Divine ;

16. - Avantajul şi Dezavantajul Creatorului-Creatoarei în Sine ca Manifestare Totală sau Personalizată , este de
fapt jocul Holografic pe care Divinitatea şi-l înscenează etern ca să se redescopere pe Sine în Sine la
nivel de Potenţialităţi subordonate Conştienţei şi Conştiinţei Sale ;

17. - Dezavantajul Creatorului-Creatoare , nu este de fapt un dezavantaj cu toate că pare , aparenta Divizare-
Individualizare-Personalizare a Lui în Sine Însuşi reprezentând tocmai acea capacitate a Dumnezeirii
sale de a Se limita-de a se DezDumnezei în interiorul Său ca Fiinţare Programată cu sau fără liber
Arbitru , fapt ce atestă la modul practic-experimental de A FI concomitent Nelimitarea dar şi Limitarea ,
Dumnezeul şi NonDumnezelui , Iubirea şi NonIubirea , Înţelepociunea Divină şi Prostia (Neştiinţa ) , Voinţa
Divină-Duhul Sfânt dar şi lipsa de Voinţă ca lipsă de Duh Sfînt ;

18.- Prin jocul manifestării Avantajului şi Dezavantajului în Creaţia Manifestării Sale , Creatorul-Creatoare
Creează întotdeauna prin programe Celeste acel Imposibil pe care îl extrage din eternitatea şi totalitatea
Posibilului Său Potenţial Divin Nelimitat .

19.- Creatorul-Creatoare fiind concomitent Posibil şi Imposibil , iată paradoxul Fiinţării sale doar în sfera
Manifestării Divine şi doar astfel se poate înţelege vechiul paradox emis de pământeni şi conform căruia :
Dacă Dumnezeu este atât de puternic să materializeze o piatră uriaşă pe care să nu o poată ridica , iar
dacă nu o poate ridica , atunci înseamnă că El nu este Dumnezeu ( meditaţi dragi prieteni , fiindcă
materializarea pietri în universul fizic , Dumnezeu o face din Sinea Sa în Sinea Sa , dar , ca să nu o poată
ridica , trebuie de asemenea să se recreeze din nou pe Sine ca Om Fizic care să nu poată ridica această
piatră );

20.- Universul Fizic este limitat de însuşi Programul care-l defineşte informaţional pe coordonatele spaţiului şi
al timpului ;

21.- Universul Fizic are în structura sa :


- la nivelul unei cercetări limitate în moment :
- un timp stabil conturat ca percepţie absolută ; şi

61
- un spaţiu stabil conturat ca percepţie absolută ;
- la nivelul unei cercetări extinse în momente cumulate :
- un timp variabil deci instabil conturat ca percepţie relativă ; şi
- un spaţiu variabil deci instabil conturat ca percepţie relativă .

22. - Spaţiul şi Timpul sunt Iluzii , sunt Paradoxuri, sunt Matrixuri , prin care Creatorul-Creatoare experimentează
Conştienţa şi Conştiinţa de Sine Însuşi în Sine Însuşi , astfel că , în măsura în care Spaţiul şi Timpul există , în
aceiaşi măsură ele nu există ;

23. - Spaţiul şi Timpul sunt Efecte Energetice prin care la nivel de Creaţie Manifestată , Conştienţa şi Conştiinţa
Creatorului Manifestat( deci implicit şi a noastră a Co-Creatorilor )îşi relevă potenţialele infinite ale Sinei Sale
Divine ;

24. - În lumea tridimensională-fizică , Spaţiul şi Timpul se manifestă în percepţia Conştienţei şi Conştiinţei Co-
Creatorilor ca un dat absolut , conform cu programul Celest prestabilit a fi experimentat ;

25. - În lumea cinci dimensională-Cristică , Spaţiul şi Timpul se manifestă în percepţia Conştienţei şi Conştiinţei Co-
Creatorilor ca un dat relativ , caracterizat prin momente de experimentare de ţeluri numai şi numai în Timpul
Prezentului Continuu NeSpaţializat ;

26. - Iubirea Gândirea şi Simţirea ca Atribute Trinitarea ale Creatorului-Creatoare în Manifestare , prin utilizarea
Spaţiului şi Timpului ca percepţie când absolută când relativă , a creat alternative inedite de manifestare a
Conştienţei şi Conştiinţei Co-Creatorilor cu scopul dobândirii Liberului Arbitru de către aceştia dacă ei aşa aleg ;

27. - Liberul Arbitru este cea mai măreaţă formă de manifestare a Creatorului-Creatoare , formă experimentală prin
care Co-Creatorii intră în posesia utilizării Atributului Divin exprimat prin formularea biblică :
DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU ;

28. - Utilizând Efectele propriei Energii diversificate ca frecvenţe vibraţionale , Creatorul-Creatoare a Creat Forma din
NonFormă , fapt care i-a permis să-şi fixeze Conştienţa şi Conştiinţa în interiorul fiecărei Forme fără excepţie ;

29. - Astfel , Creatorul-Creatoare la nivel de Conştienţă şi Conştiinţă are două mari direcţii de manifestare şi anume :
- Manifestarea Conştienţei şi Conştiinţei sale ca Fiinţare Personalizată-Individualizată care utilizează Forma
ca o haină-înveliş al experimentării ; şi ,
- Manifestarea Conştienţei şi Conştiinţei Creatorului ca Fiinţare NePersonalizată-NeIndividualizată care
utilizează Forma din afara Formei în calitate de coordonator-administrator-proprietar Unic de Sine în
Formă ;

30. - Când vorbim despre Creator-Creatoare şi Co-Creatori de ambele polarităţi , de fapt vorbim despre Manifestarea
Sinei Unice Divine în Planurile Manifestării cunoscute şi aliniate pe Axa holografică mărginită de Infinitul Mic
şi Infinitul Mare;

31. - Cu toate că în holograma-iluzia-matrixul Infinitul Mic şi Infinitul Mare există diferenţe de Conştienţă şi
Conştiinţă între Co-Creatori , de fapt , această diferenţă derivă atât din programul de experimentare propriu
fiecărei-fiecărui Co-Creator , cât şi din structura unicităţii lor predeterminate cu sau fără Liberul Arbitru ;

32. - Partea frumoasă a Manifestării N-Dimensionale a Creatorului-Creatoare, derivă din faptul că :


- la nivel de Esenţă Divină Infinitul Mic şi Infinitul Mare( deci şi Conştienţa şi Conştiinţa Co-Creatorilor )
sunt interconectate, astfel că, Axa Mic-Mare la nivel finit dar mai ales la nivel infinit devenind Sferă;
- cu toate că Infinitul Mare pare a aduce Conştienţelor şi Conştiinţelor Co-Creatorilor din acel Plan-Cer-
Univers dimensional Valoarea de Sine Divin cea mai Strălucitoare , de fapt la acelaşi nivel Valoric se
situează şi Conştienţele-Conştiinţele Co-Creatorilor din Infinitul Mic , care , conform principiului noutăţii şi
unicităţii programului manifestat au acces prioritar la materializarea dictonului biblic :
,, Cel din urmă v-a fi cel Dintâi ,, ;

33. - Co-Creatorii sunt Prelungiri de Sine ale Creatorului-Creatoare , în infinitele Ceruri-Universuri-Dimensiuni ale
Manifestării Sale Divine ;

34. - Altfel spus , noi Co-Creatorii suntem Cărăuşii Informaţiei Divine pe care le Materializăm în N-Dimensiuni
Celeste, în calitate de ESENŢĂ INDIVIDUALIZATĂ-PERSONALIZATĂ DIVINĂ VIE de SINE ÎNSUŞI a
CREATORULUI-CREATOARE ;

35. - Întreaga Creaţie Manifestată a Creatorului-Creatoare se materializează având ca suport IDEI, FORME şi

62
CONŢINUTURI SIMPLE , structurate din ESENŢĂ şi mărginite Temporal sau Atemporal în ESENŢĂ ;

36. - Experienţele-Experimentele Materializatoare Infinite ale Creatorului-Creatoare prin NOI( EU, TU, EL, EA , NOI,
VOI, EI, sau ELE ), în calitate de Co-Creatori , au ca bază de pornire SIMPLITATEA , care reprezintă la rândul
ei o altă bază de pornire spre infinite materializări de IDEI, FORME şi CONŢINUTURI extrem de
COMPLEXE ;

37. - În Creaţia GLOBAL MANIFESTATĂ a CREATORULUI-CREATOARE , niciodată nu va exista o


IDEE, FORMĂ, CONŢINUT COMPLEX ULTIM-FINAL , decât în structura unui Program
desfăşurat în interiorul fiecărui Cer-Univers-Dimensiune-Plan Manifestat , şi asta datorită
parametrilor Stabiliţi sau PREStabiliţi pe traseul materializator al Conştienţei şi Conştiinţei
Individuale dar şi Colective a Co-Creatorilor Experimentatori ;

38. - Prima Iluzie a Creatorului-Creatoare este chiar Holograma Manifestării izvorâte din Nemanifestare ;

39. - Din această primă iluzie , Creatorul-Creatoare a creat a doua gigantică iluzie pe care noi o cunoaştem chiar prin
noi sub forma Manifestării INDIVIDUALE a Conştienţei şi Conştiinţei de Sine Personală , Divizată în şi de
Totalitate ;

40. - Multitudinea de INDIVIZI-INDIVIDUIALITĂŢI Manifestate în Lumile Create în interiorul Nemanifestat al


Creatorului-Creatoare, este( în momentul de faţă al finalului de Primă Creaţie şi început de a Doua Creaţie )
programul prim de pornire evolutivă a Conştienţelor şi Conştiinţelor INDIVIDUALE şi reprezintă baza de
formare a CONŞTIENŢEI şi CONŞTIINŢEI COLECTIVE UNIFICATE CRISTIC pe palierul celei dea cincia
dimensiuni ;

Dragi prieteni .
Deoarece toţi pământenii fără excepţie sunt dintr-o anumită perspectivă Extatereştrii care au dorit să experimenteze
pe Terra , trebuie să avem permanent în vedere punctul de vedere al Maestrului Constantin Brîncuşi , prin care ni se
atrăgea atenţia ca să ne extindem Conştienţa şi Conştiinţa la nivel macrocosmic şi multidimensional , deoarece cu toţii
acolo avem rădăcinile spirituale , rădăcini pe care am încercat în decursul istoriei epocilor trecute să le revigorăm prin
iniţieri ezoterice din şcolile misteriilor antice .
Toate iniţierile spiritual-metafizice ale trecutului , întotdeauna au fost implicate în primirea de informaţii de diferite
valori celeste atît de la Extraterştrii cu corpuri fizice cît şi de la Extratereştrii cu corpuri energetice .
Acum în anul 2008 se pune mai mult ca niciodată în discuţie saltul nostru în Conştienţă şi Conştiinţă prin energia
lui Cristos , ocazie cu care colaborarea noastră cu civilizaţiile extratererstre va deveni treptat treptat o rutină zilnică pe
diverse teme de interes global şi de colaborare reciprocă .
Aşadar , vieţuirea dimensiunii cosmice de către fiecare pământean va deveni în viitorul mai apropiat sau mai
îndeăpărtat o necesitate personală de experimentare , tocmai pentru împlinirea rostului pentru care noi pământenii ne-am
reîncarnat .
Deoarece Maestrul Constantin Brîncuşi era racordat prin sufletul şi spiritul său la dimensiunea cosmică , situaţie
reflectată prin manifestările sale fizice şi metafizice , revenim din nou la domina sa din alte perspective , sub denumirea
titlului de mai jos .

Constantin Brâncuşi
alte perspective fizice şi metafizice
Punct de vedere personal cu rol introductiv

Dragi prieteni .
Aşa după cum unii dintre voi aţi observat din citirea cărţilor mele anterioare , o cercetare ezoterică a rostului
nostru pe TERRA ne trimite inevitabil şi din multe perspective, spre experienţele fizice dar şi metafizice ale genialului
sculptor Constantin Brâncuşi .
Cu toate că în momentul de faţă , anul 2008 , foarte mulţi Pământeni nu înţeleg opera sculpturală a Maestrului
Constantin Brâncuşi , sunt predeterminat ca în lumina tendinţei accelerate a umanităţii de transmutaţie spre o
conştienţă şi conştiinţă extinsă în totalitate la nivelul celei de-a cincia dimensiuni Cristice , să prezint din perspectivele
mele personale revelate , intuitive şi empatice , o descriere ezoterică a rolului mesagerului Celest Constantin Brâncuşi ,
rol izvorât din existenţa sa şi creaţia sa rămase ca o amprentă Divină în spiritul şi sufletul sublimilor căutători de
Adevăr Divin indiferent de naţionalitatea lor pământeană .

63
Conţinutul prezentei disertaţii publice , apare în mod inevitabil ca o necesitate complementară a altor perspective
de analiză cu substrat de artă , pe care diverşi oameni de cultură ai Terrei le-au expus de-a lungul timpului , din
trecut şi până în momentul prezent .
Atenţie , dragi prieteni :
Chiar dacă perspectivele ulterioare detaliate de mine pe subiectul enunţat, par la prima vedere a ne împlini şi a ne
oferi satisfacţia unor descoperiri inedite şi definitive , totuşi subiectul Brâncuşian mai are o mulţime de perspective
metafizice , la care în viitor anumite persoane vor avea acces şi la care eu în momentul de faţă nu am potenţialul
spiritual de a le desecretiza anticipat .

Cap. I.- În rezonanţă ezoterică cu Maestrul Constantin Brâncuşi


Dragi prieteni .
În trecut , când mi-am pus întrebarea ,, Cine Sunt şi care este rostul meu pe acest Pământ ,, nu bănuiam că
meditaţiile şi cercetările mele spirituale se vor apropia de fenomenul Constantin Brâncuşi .
De fapt , după aproape 10 ani de demersuri personale în diverse contexte şi perspective de cercetare , am ajuns
inevitabil în situaţia de a conştientiza faptul că elementele fizice şi metafizice care îmi veneau ca o mănuşă împlinirii
mele ca om spiritual , se regăseau deja înscrise într-un mod sintetic dar şi sibolic în activitatea creativă a Maestrului
Constantin Brâncuşi , pe care a lăsat-o moştenire tuturor pământenilor , moştenire pe care abia acum întrezărim a o
înţelege din perspectiva valorii ei spiritual celeste .
Cu toate că sosise momentul constatării faptului că sunt în rezonanţă cu operele de artă ale inegalabilului
Conştantin Brâncuşi , abia ulterior , prin revelaţii personale , prin colaboratori metafizici şi chiar prin Maeştrii ai
Luminii Cristice am obsrvat că de fapt la modul personal şi dintr-o perspectivă personală nu fac altceva decît să merg
pe o cale a urcării spre desăvârşirea Cristică pe care şi antemergătorii mei merseseră, dar din perspectivele lor , inclusiv
Constantin Brâncuşi.
Nu lipsită de importanţă a fost şi informaţia pe care Însuşi Învăţătorul nostru Iisus Cristos mi-a oferit-o , spunându-
mi faptul că : Prin prisma căii personale de evoluţie şi misiune spirituală pentru care m-am reâncarnat în aceste
vremuri pământene în România, nu întâmplător am fost mereu şi înbtotdeauna aproape de fenomenul spiritual divin
Conştantin Brâncuşi ,, .
Fiindcă am o relaţie de colaborare de excepţie cu Învăţătorul nostru Iisus Cristos care mă coordonează spiritual
ca pe mulţi pământeni de altfel , mesajul pe care mi l-a oferit m-a predetermitat să fac o evaluare analitică pe
elementele informaţional spiritual divine în care eu şi genialul Constantin Brâncuşi ne intersectăm .
Această evaluare informaţională ţine cont de empatia cu care personal mă pot racorda la starea sufletesc spirituală
a Maestrului Constantin Brâncuşi , dar cu precizarea că ântreaga stare empatică pe care o am cu Maestrul o traduc
şi o expun prin unicitatea felului meu de a fi , de a simţi şi de a şti .

Cap. II.- Etape spirituale Brâncuşiene


Dragi prieteni .
Baza realizărilor artisice pe care genialul Constantin Brâncuşi le-a oferit umanităţii , s-a format etapizat în destinul
său , uneori destul de zbuciumat .
Etapa I - Etapă Învăţării - Cunoaşterii
Prima etapă pe care Maestrul Constantin Brâncuşi a accesat-o în coştienţa şi conştiinţa sa de om pământea a fost
faza Învăţirii-Cunoaşterii spirituale care a îmbrăcat anumite aspecte şi anume :
- primul aspect a derivat din racordarea sa pe cunoaşterea spiritual metafizică preexistentă la nivel popular în România
prin folclor , mituri , povestiri , tradiţii – obiceiuri, artă , etc ,…
- al doilea aspect a derivat din Nativitatea Stării lui sufletesc-spiritual Cerească pe care o vieţuia ca un veritabil
extrasenzor care Ştia că ştie cu eforturile de rigoare , să se racordeze şi să extragă adevăruri divine din Cerurile de
Lumină Cristică ;
- al treilea aspect ( pe care şi el l-a înţeles mult mai tîrziu ) fără de care cele două aspecte anterioare Constantin
Brâncuşi nu le-ar fi înţeles şi nu le-ar fi practicat , este faptul că se simţea un om terestru deosebit care are o menire
spirituală în istoria umanităţii şi acest aspect rezida tocmai din misiunea tertestră pentru care se reîncarnase şi pentru
care în înaltele Ceruri de Lumină Cristică absolvise cu brio cursurile teoretice ale unei Universităţi Spirituale de profil
artistic .
Etapa a II- a - Etapa Meditaţiei
Această etapă este cea a interconectării informaţiilor culese din informaţiile spirituale obţinute ca şi cunoaştere
deja manifestată la modul fizic în spaţiu Românesc şi global Terestru , cu informaţiile ezoterice culese prin meditaţie
ca şi Nativ-Intuitiv , alături de informaţiile ezoterice culese pe calea clarviziunii şi a călătoriilor astrale mai mult sau
mai puţin conştiente .
Notă: informaţiile ezoterice cu care Constantin Brâncuşi a operat atît la nivel extrasenzorial dar şi la nivel
senzorial ca materializare fizică , sunt atît de natura simbolică dar şi de natură concretă , clară, explicită .
Etapa a III- a - Etapa Materializării
Este etapa aplicaţiilor practice pe care la modul teoretic le prelucrase în sufletul şi spiritul său după unicitatea
felului său de a fi , dar fără ca aceste materializări să-şi piardă esenţa informaţional ocultă al mesajului celest pe care
omenirea trebuia ca să-l descifreze ulterior .
Atenţie :

64
Toate cele trei etape prezentate mai sus , au constituit modalitatea de lucru permanentă a Maestrului Constantin
Brâncuşi , indiferent că domnia sa era în perioada tinereţii sau la vîrsta maturităţii coştienţei şi conştiinţei personale
metafizice .
Cap. III.- Genialitatea metafizică a lui Brîncuşi
Dragi prieteni .
Din cele prezentate mai sus , cred că aţi înţeles faptul că Maestrul Constantin Brâncuşi s-a reîncarnat pe Terra
avînd o anumită genialitate spirituală pe care prin programul său de destin trebuia s-o reflecte în operale sale de artă .
Iar ca să vorbim dintr-o anumită perspectivă spiritual Celestă despre unele piese care compun operele sale de artă,
este necesar ca să ne reîntoarcem la locul de origine din care la modul fizic sau metafizic aceste piese de artă au
izvorât .
Cu toate că piesele de artă Brâncuşiene pe care le luăm în discuţie în materialul de faţă la nivel de esenţă poartă
amprenta recopierii ideatice , la nivel de formă sculptată aceste opere de artă sunt de fapt redefinite şi cizelate după
tiparul sufletesc şi spiritual al Maestrului Constantin Brâncuşi , ocazie cu care informaţii oculte esenţiale au fost
reaşezate în tipare sculptuarale care să producă efectul maxim de surprindere şi apreciere artistică în civilizaţia
modernă a egoului .
De fapt , toate operele de artă Brâncuşiene au avut şi încă mai au rostul în anul 2008 , de a canaliza conştienţa şi
conştiinţa privitorului de pe sfera exterioară egotică pe sfera interioară introspectivă de unde privitorul poate foarte
uşor să se racordeze pe Sinele-Tatăl Lăuntric, spre care acum 2000 de ani şi învăţătorul nostru Iisus Cristos ne
îndemna să ne orientăm Simţirea .
Revenind în subiect , poate că în mod foarte îndreptăţit vă întrebaţi : Care este locul fizic şi metafizic de unde
Maestrul Constantin Brâncuşi s-a inspirat pentru a realiza operele sale de artă ?
Tocmai acest răspuns doresc să vi-l împărtăşesc , cu toate că într-o anumită formă de prezentare acest lucru s-a
mai publicat în ultimii 10 ani , prezentarea de acum constituind o formă de redare de sinteză , diferită de prezentările
precedente , la care se mai adaugă alte elemente informaţionale de intercorelare .
NOTĂ :
Trebuie să precizez faptul , că la lucrările de artă Brâncuşiene la care mă voi referi în continuare , în afară de
perspectiva personală de detaliere metafizică , am mai adăugat şi ale perspective complementare ale colaboratorilor mei
de destin , fapt ce vă v-a permite ca să aveţi o perspectivă de ansamblu al fenomenului revelat .
Şi acum ,să luăm pe rînd anumite opere Brâncuşiene într-o abordare care porneşte tocmai de la ansamblul sculptural
Brâncuşian aflat în oraşul Tg-Jiu .

Cap. IV.- MASA TĂCERII


Dragi prieteni .
Aşa după cum vă spuneam într-o frază anterioară , operele de artă pe care Maestrul Brâncuşi ni le-a lăsat ca o
mostenire spiritual divină modelată în materia fizică , au avut o sursă de inpiraţie de natură fizică dar şi metafizică .
Din acest considerent , vă voi reda mai jos modele de Masă a Tăcerii din care s-a inspirat Constantin Brâncuşi în
materializarea Mesei Tăcerii de la Tg-jiu şi anume :

1. - Masa Rotundă Ţărănească de lemn , era o masă joasă care era destinată servirii mesei .
În jurul acestei mese cu dimensiuni ale circumferinţei variabile , erau aşezate scaune de lemn , pe care omenii le
utilizau stînd într-o poziţie asemănătoare Gînditorului de la Hamangia , cu specificaţia că nu se medita ci se mînca .
Regulile de manifestare în timpul servirii mesei erau :
- nu se vorbeşte în timp ce se serveşte masa , deci tăcere absolută ;
- toată lumea de la cel mic la cel mare consumau acelaşi fel de mîncare dintr-un singur castron
de pământ aflat în centrul mesei ;
- ultimele linguri de mîncare se lăsau la cei mici , fiindcă mîncau mai încet .
Acest tip de masă rotundă ţărănească de lemn am utilizat-o şi eu într-un ritual alimentar care se încadra în regulile
de mai sus şi cu siguranţă că şi Maestrul Constantin Brâncuşi a trecut printr-un asemenea experiment .
Acest tip de masă rotundă de lemn , care poate fi şi ea denumită a Tăcerii fiindcă nimeni nu avea voie să
vornbească decît capul familiei în cazuri exprese , a fost utilizată în Gorjul meu natal cam pînă prin anii 1960 , maxim
1970 şi asta ca o tradiţie antică moştenită în subconştientul colectiv , dar fără ca să se mai cunoască semnificaţia
iniţială .
Cu toate că încă din antichitate se construiseră şi mese dreptunghiulare , totuşi forma rotundă a mesei a rămas în
utilizare pentru majoritatea oamenilor simpli şi asta nu din sărăcie ( Gorjul era foarte sărac ), ci datorită unei stări
lăuntrice a oamenilor care erau în rezonanţă cu cîmpurile energetice circulare care se creau între meseni în timpul
servirii mesei , cîmpuri energetice benefice de înaltă frecvenţă care nu se puteau realiza-materializa la o masă construită
dreptunghiular , ci numai la una rotundă .
Oare voi credeţi că în mod întâmplător nu numai pentru a servi masa ci şi pentru a se consulta , Mari Iniţiaţi
Maeştrii ai Luminii au devenit CAVALERI AI MESEI ROTUNDE ?
Este foarte adevărat că aceşti CAVALERI AI MESEI ROTUNDE aveau alte reguli cînd utilizau această Masă
pentru a lua decizii importante sau a se informa pe teme de interes reciproc .
În concluzie :
Constantin Brâncuşi ştia de existenţa Mesei( Tăcerii ) Rotunde Ţărăneşti de lemn, iar ulterior cînd s-a mutat la Paris
a cunoscut şi faptul că în istoria Europeană tot o Masă Rotundă, mai mult sau mai puţin a Tăcerii dar cu siguranţă
Iniţiatică ( Iniţierea presupune TĂCERE şi INTROSPECŢIE ), era utilizată de CAVALERII MESEI ROTUNDE .

2. - Masa Tăcerii de la locul Sacru din Munţii Vulcan , munţi ai Gorjului .

65
Această masă a fost văzută – vizitată de Maestrul Constantin Brâncuşi şi constituie în momentul de faţă un
obiectiv arheologic dar şi ezoteric de excepţie , care trebuie redescoperit , desecretizat şi valorificat populaţiei doritoare
de înălţare spirituală .
Această masă am vizitat-o şi eu la modul fizic în anul 1994 şi anul 2005 şi este construită din piatră de culoare
deschisă .
Diametrul mesei îl pot estim acum la minim trei metri , iar grosimea de aproximativ un lat de palmă .
Masa este măcinată de timp , distrusă de oameni pe două segmente de cerc opozabile astfel încît apare de formă
ovoidală ,ea este ruptă pe lungime şi aşezată parcă voit pe anumite pietre sparte tot dim masă , în jur fiind iarbă .
Locul acestei Mese a Tăcerii se pare că este cel iniţial de pe timpul Marilor Preoţi Daci din timpul Maestrului
Iniţiat ezoteric dar şi Rege Decebal .

3. – Masa Tăcerii din Piatra Gemeni ( Piatra Boroştenilor ) .


La această altfel de Masă a Tăcerii înconjurată de 12 scaune , care se află ascunsă sub Piatra Borostenilor , în
proporţie de 99% am convigerea că Maestrul Brâncuşi a avut acces ori pe calea Clarvizionară , ori pe cale astrală , dar
indiferent de forma de acces , el a fost în rezonanţă cu acest obiectiv .
Această masă a Tăcerii a fost vizitată în corp astral de prietenul meu Mircea Iorga din Arad prin anul 1997 la
cererea mea şi în percepţie astrală masa şi scaunele aferente par a fi construite dintr-un material cristalin .
Aflată sub masivul Cristal 12 faţetat care este vîrful Piramidei Georgiei , această Masă a Tăcerii Introspective şi de
utilizare concomitentă a Forţei Gândului Iniţiaţilor veacurilor trecute dar şi a celor viitoare , a fost construită împreună
cu tot complexul metafizic sub muntele Piatra Gemeni( Boroştenilor ) de o civilizaţie extraterestră şi anume ramura
Texonică a Confederaţiei Luminii Cristice .

4. - Masa Tăcerii din planul Celest .


Această Masă a Tăcerii există într-un plan paralel pe care noi îl poziţionăm într-un cer de frecvenţă vibraţională
foarte înaltă , loc în care vieţuiesc în corpuri spirituale cei 12 Mari Înţelepţi Învăţători ai omenirii care aşezaţi fiind la
această masă au hotărât destinul evoluţiei Terestre după anul 2000 , cu acordul nostru bineînţeles .
Masa Tăcerii Celeste , cu toate că am vizualizat-o extrasenzorial fiind în stare de Conştienţă şi Conştiinţă Astrală ,
ea reprezintă o construcţie energetică arhetipal spirituală la care toţi cei care o înconjoară sunt egali în a-şi exprima
punctul de vedere şi liberi în decizii fără nici-un fel de constrângeri .
Convingerea mea personală este că Maestrul Constantin Brâncuşi care era şi un vizionar al viitorului , Cunoştea
acest mod de lucru al Înţelepţilor Cereşti , Masa la care aceştia se consfătuiau şi luau hotărâri cu majoritate de voturi .
Indiferent dacă Brâncuşi a cunoscut această Masă a Tăcerii Celeste ( şi în Ceruri se Meditează ) pe cale
directă( astrală ) ca şi mine , sau pe cale indirectă ( în stare de veghe ) la modul Intuitiv , el nu putea reda această masă
în sculptura sa tridimensională de la Tg-Jiu dacă nu ar fi fost la nivel ezoteric într-o stare de empatie perfectă cu
această Masă a Tăcerii Celeste .
Dragi prieteni , după cum observaţi , avem patru tipuri de mese ale Tăcerii după care Maestrul Constantin
Brâncuşi şi-a modelat propria Masă a Tăcerii la Tg-Jiu .

Consideraţii Suplimentare :
1.- Despre prima Masă a Tăcerii Tărănească Rotundă din lemn,putem aprecia faptul că ea a fost utilizată de foarte
mulţi pământeni în foarte multe popoare în decursul timpului şi prin diferite reîncarnări .
2.- Despre Masa Tăcerii de la locul Sacru din munţii vulcan , putem aprecia faptul că ea a fost utilizată iniţial de
Marii Preoţi ai Daciei pînă la revelarea de către Iisus Cristos ( a fost la moduil fizic în Dacia ) a noii iniţieri .
După plecarea lui Iisus Cristos din Dacia , vechiul ritual iniţiatic s-a modificat , iar masa a început să-ţi piardă încet
şi sigur importanţa pentru care a fost construită , fapt pentru care în decursul timpului şi oamenii din popor care nu
eraui iniţiaţi au putut avea acces la această masă , dar nu pentru utilizare iniţiatică .
3.- Despre Masa Tăcerii din Piatra Gemeni , putem aprecia deocamdată că doar extratereştrii au avut acces pînă acum
la ea în corpul fizic , iar în călătorie astrală sau cu ajutorul clarviziunii în starea de veghe au avut acces şi unii Iniţiaţi
Pământeni .
În viitor şi urmaşii noştri pământeni vor avea acces acolo inclusiv cu corpul fizic .
4.- Despre Masa Tăcerii din Planul Celest , putem aprecia faptul că la ea au avut acces informaţional până în acest
moment doar Iniţiaţii Pământeni de rang înalt .

Inedit :
Dragi prieteni .
Probabil că mulţi dintre voi veţi crede că în afară de cele patru modele anterioare de Mese ale Tăcerii-Introspecţiei
nu mai sunt şi altele .
Cu siguranţă că mai sunt şi eu am avut în urma unei revelatii clarvizionare cu cîţiva ani în urmă imaginea unei
altfel de Masă a Tăcerii , care avea în centrul ei o coloană de lumină funcţională spre înalţimile Cereşti , la care mi s-a
transmis prin telepatie faptul că : Atunci cînd această Masă a Tăcerii a fost construită , Extratereştrii erau aici( pe solul
şi în subsolul Daciei ) .
Deocamdată , forma de prezentare revelată la care Maeştrii mei de Lumină mi-au permis accesul , se poate constitui
într-o a cincia variantă de Masă a Tăcerii ( în afară de cea a Maestrului Brâncuşi de la Tg-jiu ) şi v-a trebui s-o
descoperim unde există în spaţiul fizic sau metafizic Românesc ; dar , pentru că există şi posibilitatea unui dar , este
posibil ca această masă să fie o sinteză holografică a Meselor Tăcerii în general .
Orice este posibil , fapt pentru care trebuie să cercetăm cu toţii acest lucru .

66
Dincolo de inedit :
Dragi prieteni .
În gîndirea Românească şi poate chiar străină , a existat şi poate mai există încă ideea că Masa Tăcerii de la TG-
Jiu reprezintă Masa la care Maestrul Brâncuşi a dorit să evoce locul de întrunire a celor 12 apostoli ai Genialului şi
Unicului Învăţător Gigant IISUS CRISTOS .
Această Idee putem s-o luăm din perspectiva susţinătorilor ei ca fiind posibil reală fără a greşi cu ceva şi totuşi
putem spune că mai sunt încă alte multe perspective ce pot fi reflecte-revelate de această Masă a Tăcerii , indiferent că
ea se află la Tg-Jiu sau altundeva în România , sau altundeva pe Terra , sau altundeva în Creaţia Multidimensională a
Creatorului Dumnezeu .
În acest moment doresc să vă mai adaug o altă perspectivă a Mesei Tăcerii şi anume faptul că , în Creaţia
Manifestată a Dumnezeirii noastre 12 Maeştrii ai Iubirii, Înţelepciunii şi ai Voinţei Divine , se pot aşeza în cerc cu faţa
spre interior ( sau exterior – predeterminări date de scopul întâlnirii ) şi fără a exista scaune fizice şi nici o Masă Fizică
, Tăcerea , Introspecţia şi Motivaţia acţiunii lor Unificate , crează în interiorul cercului o masă energetică ce vibrează pe
frecvenţe energetice atemporale , iar din mijlocul cercului se formează o coloană de lumină ce unifică aceiaşi idee a
celor 12 Maeştrii într-o forţă gînd unificată creatoare ce influienţează direct şi nemijocit materia supusă experimentării .
Spre exemplificarre , prietena mea Melfior Ra-Luiza Land din Deva în cartea sa Crucea Energetică a Terrei,
descria construcţia Piramidei Fizice a Luminii Celeste ( sau marea piramidă ) din Egipt , prin 12 cercuri de iniţiaţi ale
Mesei Rotunde a Tăcerii , cît şi extracţia fabulosului Cristal al vîrfului acesteia din munţii Pirinei în curînd , tot printr-
un cerc de 12 Mari Iniţiaţi .
Concluzionând , putem spune faptul că indiferent că au o structură fizică de piatră densă , sau una de mineral
cristalin , sau una de energii invizibile , Mesele Tăcerii îşi ating maximul de eficienţă doar în funcţie de nivelul foarte
înalt de evoluţie spirituală în Conştienţă şi Conştiinţă al utilizatorilor , în rest Masa Tăcerii în sine însusi şi fără a fi
folosită de OM , nu are nici un fel de valoare în afară doar de cea ornamental artistică .
Dragi prieteni , acum a sosut din nou timpul de a ne aduna cîte 12 oameni pentru a colabora la o masă a Tăcerii
fizice sau metafizice, în scopul realizării de foarte multe lucruri bune pentru binele cel mai înalt al umanităţii noastre,
atît în timp şi spaţiu , cît şi dincolo de timp şi spaţiu .
Viitorul va aduce inevitabil modul de lucru al întâlnirilor în cerc , casele îşi vor şlefui muchiile spre arcuri de
cerc , înşăşi clădirile circulare se vor construi pentru împlinirea Sufletului, şi asta ca o deoasebită formă de
spiritualizare a manifestării .

Cap. V.- ALEEA SCAUNELOR


Dragi prieteni .
Aleea scaunelor ca operă de artă sulpturală , ornamentală şi spaţializată liniar ezoteric de Maestrul Constantin
Brâncuşi la Tg-Jiu , are la rîndul ei o origine din care prin inspiraţia divină autorul a modelat-o şi ne-a expus-o după
aceiaşi unicitate a simţirii sale sufleteşti .
La modul fizic nu am găsit pînă în momentul de faţă în munţi în vreun loc sacru o astfel de lucrare , dar asta nu
pentru că nu ar fi sau nu ar fi fost ; rămâne ca în viitor altcineva din planul fizic sau din planul metafizic al cerurilor
de lumină să ne confirme .
La nivel metafizic însă , Aleea Scaunelor Brâncuşiene prefigurează existenţa marcajului drumului crucilor de lumină
care conduc pe cercetătorii clarvăzători spre locul în care se află Piramide Fizice ale Luminii Celeste din România şi
bineînţeles de pe Terra .
Totodată , această Alee a Scaunelor reprezintă aspectul dinamic evolutiv al Spiritului şi Sufletului Uman pe calea
Regăsirii şi Reîntregirii Divine în Conştienţă şi Conştiinţă .atît prin utilizarea energiilor efectului de Piramidă cît şi al
altor energii celeste suprasensibile izvorâte din geometria sacră a lui Pitagora .
Şi oare cine ar putea nega faptul că Maestrul Constantin Brâncuşi nu ar fi ştiut să lucreze cu Geomeria
Energetică atît teoretică dar şi practică ambele de nuanţă fizică şi implicit metafizică a Genialui Maestru Pitagora , a
cărei moştenire Învăţătorul nostru Zamolxis a preluat-o de la Pitagora şi ne-a transmis-o şi nouă prin şi peste timpi şi
generaţii ?
Tot la modul spiritual , înţelepciunea Divină ne predetermină să Conştientizăm faptul că această Alee a Scaunelor se
constitue atît într-o alee personală , pe care fiecare dintre noi a construit-o cu greu în decursul timpului prin reâncarnări
repetate , dar şi o alee a scaunelor colectivă-de grup evolutiv , spre dimensiunea Cristică a Omului Nou pe un Pământ
Nou cu un Cer Nou .
Şi aşa este .

Cap. VI. - Laviţele


Prin natura civilizaţiei Terestre în general şi Româneşti în Particular , Laviţele existau la momentul vieţuirii lui
Brâncuşi ca utilitate curentă şi chiar acum ele există în civilizaţia omenească dar într-o formă arhetipală mai arhaică
sau mai modernă .
Ca un joc al libertăţii intuitive , poate în timp ce Păştea( au ) animalele , sau poate în mod conştient , cineva din
comuna Perştişani sau poate din Tismana , undeva la graniţa dintre cele două localităţi şi anume în zona Ciunca mică
( culme de munte ) în apropierea Piramidei Energetice Primordiale a Sfîntului Mihail sau a lui Mihai-Miki( după
numele nepotului meu de frate ) care este o Piramidă a Vindecărilor , acel sau acei cineva au construit acum cîţiva zeci
de ani o Laviţă din mai multe bucăţi de piatră de calcar pentru odihnă , sau poate ca un marcaj ezoteric al Piramidei
Energetice Primordiale menţionată anterior ( sau şi a altor enigme ? ).

67
Am găsit cu totul neîntîmplător ci dirijat din Ceruri de Lumină această laviţă de piatră , şi cu toate că nu pot
susţine că Brâncuşi ar fi văzut-o şi el , este posibil ca Maestru s-o fi văzut la modul fizic sau să fi vizualizat la
modul clarvizionar sau astral acest model de laviţă în alte locuri sau în alte împrejurări .
Cu toate acestea, şi această Laviţă preexista ca model antebrâncuşian pentru o eventuală sursă de inspiraţie .
Cert este faptul că Laviţa de piastră din Ciunca Mică ( ce se află în nord vestul satului Boroşteni spre limita cu
satul Vîlcele-Topeşti ) , nu poate fi utilizată ca loc de odihnă în perioadele călduroase , deoarece şansa ca printre pietrele
de calcar încălzite de soare să fie găsită vreo viperă cu corn este foarte mare .
Deci, atenţie la vipere atât în sens fizic dar mai ales metafizic , fiindcă vipera cu corn este purtătoarea unui mesaj
celest despre care voi vorbi puţin mai încolo .

Cap. VII. – Poarta Sărutului


Dragi prieteni , este lesne de acceptat faptul că poarta Sărutului pe care Maestrul Brâncuşi a cioplit-o în materia
dură a Terrei şi a fixat-o la Tg-Jiu într-un complex arhitectural izvorât din geometria sacră revitalizată de Pitagora pe
calea ezoterismului original , are şi acum în anul 2008 susţinere aplicatică în porţile tărăneşti ale Românilor Nativi care
încă nu s-a desprins de natura Divină .
Existenţa acestor porţi ţărăneşti Româneşti ( şi nu numai –vezi de exemplu şi porţile orientale ) aparent rudimentar-
rustice( cu specificul naţional de rigoare ) demonstrasză faptul că aceşti proprietari de porţi nu –şi părăsesc sacralitatea
simţirilor lor interioare în favoarea modernismului rece al mentalităţii metalice( Kali Yuga ) mentalitate ruptă de
frecvenţele vibraţionale ale Armoniilor Celeste .
Dacă la nivel popular-arhaic aceste porţi ale sărutului au existat şi încă mai există periadei existenţei manifestate în
corpul fizic al Maestrului Brâncuşi , Poarta Sărutului de la Târgu Jiu vine în întâmpinarea Conştienţei şi Conştiinţei
noastre ca o sinteză a tuturor acestor Porţi trecute şi viitoare şi reprezintă esenţa informaţională a potenţialului conform
căruia Umanitatăţile locatare ale multiplelor galaxii din universul fizic deci implicit şi al umanităţii terestre , au şansa
efectuării unor treceri prin asemenea Porti care de fapt sunt portaluri de trecere individuală şi colectivă spre
dimensiuni suiperioare de experimentare .
Reprezentând Porţile-Portalurile de trecere multidimensionale , Poarta Sărutului de la Tg-Jiu este construită în maniera
în care autorul său Brâncuşi doreşte să exprime potenţialul, deci posibilitatea în care printr-un asemenea demers,
trecerea prin Poartă o poate efectua atât omul solitar cît şi mase şi colectivitâţi de oameni care au ajuns la un
nivel de metamorfozâ spirituală care să le permătâ această transmutaţie spre un nivel superior de manifestare .
Dacă aceste Porţi-Portaluri construite în societate la vedere au fost şi încă mai sunt utilizate în sens extins dar
fără a se cunoaşte semnificaţia spiritual divină , Brâncuşi prin artă a repus din nou în atenţia umanităţii acest tip de
poartă-portal ca o atenţionare a faptului că omenirea se apropie de ascensiunea inevitabilă spre o nouă formă de
manifestare pe un nou pământ şi un cer nou , dar ca oameni noi .
Poate că Porţile Românrşti Ţărăneşti nu l-au impresionat prea mult pe Genialul Brâncuşi în realizarea Porţii Sărutului
de la Tg-Jiu , dar cu siguranţă că în momentul şi după vizitarea Locului Sacru din munţii Vîlcan , Maestrul a simţit
datorită frecvenţelor vibraţionale foarte înalte ale locului , nevoia de desecretizare al faptului că omenirea se îndreaptă
spre utilizarea unor noi tipuri de energii ce sosesc din cerurile Cristice , energii la care cu foarte mult efort se putea
ajunge în trecut de către Marii Preoţi ai Daciei dar şi ai Terrei deopotrivă , deoarece fiecare popor în fiecare epocă
istorică a avut şi încă mai are Iniţiaţii lor .
Deocamdată, locul sacru din munţii Vâlcanului nu poate să ne afişeze privirii la modul fizic decît unul din cei doi
stîlpi de susţinere ai porţi pe care Marii Preoţi ai Daciei a construit-o şi utilizat-o spre iniţierea discipolilor , dar sunt
convins că prin simţire directă sau poate intuitivă Maestrul Brâncuşi în acest loc sau poate ulterior datorită acestui loc
, a primit viziunea completă a acestei porţi monumentale ca utilitate metafizică .
Aşadar, şi Poarta Sărutului de la Tg-Jiu are origini foarte bine ancorate atît în realitatea imediată a lumii fizice cît
şi în realitatea multidimensională a lumilor metafizice de unde fiecare pământean a sosit dar a uitat , Brâncuşi
readucîndu-ne aminte inclusiv acest aspect .

Cap. VIII.- Coloana Infinitului


Iată dragi prieteni încă un element de artă pură celestă materializată de Maestrul Brâncuişi spre admiraţia oamenilor
doritori de natural şi de frumos .
În acest an 2008 , prin CD-urile pe care le-am distriubuit în România cu diverse informaţii ale readucerii aminte de
Sine Individual dar şi Colectiv , sub denumirea cărţilor România Inima Ocultă a Terrei şi România Centrul Federaţiei
Cristice Terestre şi Extraterestre , mulţi ezoterişti au aflat cu surprindere faptul că în Spaţiul Românesc( inclusiv
Moldova de peste râul Prut ) există ascunse din vremuri străvechi Piramide Fizice ale Luminii Celeste dar şi Piramide
Energetice Primordiale , care sunt de fapt Modelele Piramidelor care s-au construit în Egipt dar şi pe Terra .
Acum, mulţi necunoscători, adică neiniţiaţi în tainele spiritualităţii universale în care trecutul şi Viitorul sunt
îngemănate pe segmentul prezentului continuu , vor crede că nu există nici un fel de relaţie între Piramide şi Coloana
Infinitului de la Tg-Jiu pe care Maestrul Brâncuşi ne-a oferit-o ca materializare artistică de excepţie .
De fapt toată arta Brâncuşiană este de excepţie şi vă rog spă mă credeţi că el a reprezentat cel mai bun canal
Divin prin care informaţie spiritual celestă să ne parvină nouă pământenilor spre a ne readuce aminte cine suntem şi
mai ales ce trebuie să cercetăm ca să ne readucem aminte cine suntem .
Cu toate că arta Brâncuşiană putea sau încă mai poate a fi diversificată sub aspect arhitectural metafizic , totuşi
simţul meu interior care lucrează intuitiv , inspirativ şi imaginativ este convins că tot ceea ce ne-a lăsat maestrul în
operele sale de artă reprezintă la nivel informational spiritual celest mai mult decît optimul necesar trezirii spirituale a
curente şi a trecerii noastre cu uşurinţă spre faza următoare postapocaliptică .

68
Aşadar , Coloana Infinitului de la Tg-Jiu reprezintă de fapt Coloana Piramidelor DUBLE Îngemănate şi reprezintă
atît aspectul Piramidal Fizic dar şi energetic de care menţionam anterior .
Cu toate că în anul 2008 aceste Piramide Fizice Celeste dar şi cele Energetice Primordiale nu pot fi uşor accesate
la nivel clarvizionar , dar şi mai greu la nivel fizic ( dar nu iposibil cu acceptul şi ajutorul ierarhiilor de Lumină care ne
susţin experimentul terestru ) , ca o pregătire anticipată utilizării lor ulterioare oamenii care vor să intre în rezonanţă cu
ele trebuie să adune cunoştere metafizică pornind tocmai de la forma integrală a Coloanei Infinitului de la Tg-Jiu , pe
care fiecare o poate cerceta pe bucăţi sau din diverse perspective la fel cum am făcut şi eu , obţinând astfel informaţii
personale inedite din care o parte v-i le-am expus în aproape toate cele 12 cărţi anterioare .
Şi totuşi , Genialul misionar Celest Constantin Brâncuşi , a avut acces prin una dintre multele posibilităţi , prin care
a accesat modelul piramidat ca suport al Coloanei infinitului de la Tg-Jiu .
Chiar dacă în subsolul Spaţiului Românesc există asemenea forme piramidale de natură pur energetică cît şi de
natură fizico-energetică, totuşi în tradiţia populară Maestru Brâncuşi a putut constata chiar din perioada adolescenţei sale
faptul că stâlpii pridvorului care mărginea târnaţul caselor Ţărăneşti erau modelaţi pe anumite porţiuni cu forme
piramidale de unul, două sau maxim trei module piramidale îngemănate , aşa cum şi eu ulterior aveam să constat în
copilăria mea despre existenţa acestui model .
Dincolo de modelul arhitecturii piramidale existent în subconştientul colectiv , o altă reprezentare cu totul
neîntîmplătiare o reprezintă desenul romburilor înlănţuite care sunt desenate pe spatele viperelor cu corn din zona
noastră eruropeană . Aşadar , fiecare viperă cu corn poartă sub o formă biologică forma bidimensională a coloanei
infinitului pe spatele ei , ca o avertizare a privitorului uman spre desecretizarea unor taine celeste deosebite .

IX.- Cap de Copil


Dragi prieteni .
Cu toate că anumite opere de artă ale Maestrului Brâncuşi reflectă o maivitate excesivă , totuşi dincolo de acest
aspect trebuie să observăm dar mai ales să simţim locul de meditaţie spre care lucrarea ne îndrumă.
Lucrarea Cap de Copil radiază acea puritate a inocenţei prin care Divinităţii îi pleca să se manifeste , manifestare
din care cu acceptul nostru şi pe baza unui program celest iniţial , adică foarte vechi , am ieşit din inocenţă fiind
acoperiţi acum cu vălul uitării .
Această lucrare de artă are ca model de inspiraţie mesajul Încvăţătorului nostru Iisus Cristos care cu 2000 de ani
în urmă ne îndemna să redevenim în manifestare precum copii , pentru a accesa mai uşor forţa Cristică ce sălăşluieşte
în fiecare dintre noi ca un drept de întâi nascut .
De fapt , lucrarea Cap de Copil prevesteşte şi prefigurează o etapă umană care se apropie cu paşi repezi cît de
curând şi în care cei mai avansaţi oameni ai Terrei care utilizează iubirea şi puritatea inocenţei lipsită de interes a
copilului Divin aflat în lăuntru nostru , va face Miracolele de care Învăţătorul Iisus Cristos ne tot reaminteşte de
cîteva mii de ani .
Cap. X.- Pasărea Măiastră
Dragi prieteni , iată o lucrare a maestrului Brâncuşi pe care doar puţin oameni ai Terrei au înţeles-o .
Dacă mulţi Tehnicişti au văzut în Pasărea Măiastră a lui Brâncuşi Zborul spaţial terestru sau extraterestru al omului
prezent şi omului viitor , totuşi această perspectivă cu toate că o putem accepta ca fiind adevărată , ea este totuşi
limitată de însăşi mijloacele care favorizază o astfel de măiestrie a zborurilor fizice spaţiale .
O altă perspectivă mult mai eficientă a Păsării Măiastre în zbor reprezintă însăşi capacitatea Sufletului şi Spiritul
Omului evoluat Cristic în stare de perfectă conştienţă, de a efectua zboruri-călătorii prin spaţii atît fizice dar mai ales
metafizice-suprasemsibile multidimensionale .
Acest tip de Zbor este cel mai indicat acelor oameni care vor să spargă barierele timpului şi spaţiului , lăsînd
zborul cu mijloace fizice acelora care evoluează mai încet prin libera lor alegere şi nu pentru că Dumnezeu îi
defavorizează prin pedepse cum în general preexistă această idee care este bine înţeles falsă şi izvorâtă din lipsa de
cunoaştere cît şi din ignoranţă .
Modelul original al acestei lucrări de artă este de fapt o simbolizare a călătoriei sufletului şi spiritului omului în
tărâmuri mai înalete decît cele fizice , călătorii pe care în mod paradoxal toată umanitatea le face în faza de somn a
corpului fizic , dar nu toţi oamenii pot conştientiza acest fenomen al măiestriei zborului lor , deoarece nu s-au pregătit
pentru această conştientizare deplină .
În viitor aceste călătorii multidimensional conştiente vor fi o banalitate pentru toţi locuitorii Terrei , ca o
autodemonstraţie vieţuită şi fără a mai fi nevoie să fie dovedită .
Tot atunci ,dar şi până atunci pentru mai puţin oameni însă , şi Reîncarnarea se va autodovedi alături de alte mari
adevăruri Divine care astăzi din păcate sunt de neacceptat pentru marea majoritate a oamenilor .
Cap. XI.- Domnişoara Pogani
Dragi prieteni , să vorbim puţin şi despre Domnişoara Pogani , care de departe ne afişează privirii modelul inedit a
doi ochi mari nepământeşti .
Cu toate că nu înţeleg suportul pe baza căruia s-a făcut legătura dintre această denumire şi sculptura în sine ,
perspectiva mea transcende uzualitatea denumirii probabil franceze care i s-a atribuit acestei sculpturi şi ajunge exact în
punctul de intersectie din care umanitatea noastră a izvorât şi anume intersecţia genetică extraterestră .
Astfel , dacă privim întregul volum al sculpturii observăm cu uşurinţă faptul că sub o formă paradoxală de
disproporţie proporţională totuşi , care nu supără privirea dar care lasă semne de întrebare conştienţei şi conştiinţei
noastre, Ochii Domnişoarei Pogani ies în evidenţă în pregnanţă de parcă ar lansa o chemare spre dezvăluirea
desecretizarea a ceva anume .
Cum oamenii actuali ai Terrei au ochii mici în raport cu cei pe care sculptur a nii relevă , în sens fizic dar şi
metafizic concomitent , nu putem să nu observăm prin existenţa acestori ochi mari un model sintetizat, cizelat ,

69
personificat artistic al ochilor pe care îi au în dotare fizică anumite trupuri fizice bipede ale anumitor civilizaţii
extraterestre cu care am colaborat , în care am avut reâncarnări sau de la care din punct de vedere genetic s-a făcut în
decursul istoriuei trecute transferuri genetice în clonările sau hibridările evoluţiei biologice umane primare .
Din acest considerent revelat anterior şi la care Maestrul Brâncuşi a avut acces cu prisosinţă , lucru pe care la
expus verbal prin fraza conform căreia omului contemporan îi lipseşte conştientizarea şi utlizarea Dimensiunii Cosmice (
fizice şi metafizice completez eu ) , Domnişoara Pogani vine în întîmpinarea noastră pentru a ne lămuri originea
noastră stelară care ne aparţine de-a pururi şi care nu poate fi limitată de aspectul particular pământesc pe care-l
experimentăm în momentul de faţă .

Cap. XII. Să ne punem în locul Maestrului Constantin Brâncuşi


Dragi prieteni .
În expunerea următoare voi încerca să vă prezint pe scurt anumite aspecte fizice şi metafizice complementare
subiectelor deja tratate în capitolele precedente, cît şi al infremaţiilor expuse în cele 12 cărţi anterioare .
Pornind din nou de la Maestrul Constantin Brâncuşi pe calea desecretizărilor ezoterice , să luăm în calcul atît
poziţia casai sale natale din localitatea Hobiţa ( Comuna Peştrişani , judeţul Gorj ), cît şi percepţia sa extrasenzorială de
care s-a folosit de atîtea ori în viaţa sa personală civilă , dar mai ales artistică .
Dacă vă veţi afla vreodată în faţa casei copilăriei lui Brîncuşi de la Hobiţa Gorj , vă rog să parcurgeţi pe jos cîteva
sute de metri înspre răsărit , spre vadul rîului Bistriţa de Peştişani .
Undeva , între ultima casă a străzii şi vadul rîului Bistriţa , vă rog să vă opriţi un moment şi să priviţi spre nord ,
unde veţi observa o frumoasă panoramă a munţilor Vâlcan .
Chiar acolo în zona unde v-aţi oprit voi şi Maestrul Constantin Brâncuşi avea obiceiul de a se opri şi de a admira
această panoramă , dar , dincolo de privirea fizică copilul şi adolescentul Brâncuşi percepea la modul intuitiv , inspirativ
şi imaginativ existenţa unor mistere fizice şi metafizice presărate la suprafaţa sau în subsolul munţilor Vâlcan .
Astfel :
XII. I. - La o aruncătură de privire , munţii Vâlcanului au pe partea de apus priveliştea zonei Tismana , unde în
planul apropiat se află ascunsă în pământ Piramida fizică a Luminii Celeste din apropierea fîntânii Basarabilor şi a
Mănăstirii ortodoxe .

XII. II.-În planul îndepărtat spre nord , faţă de Mănăstirea Tismana află locul sacru pe care Brîncuşi l-a admirat cu
bucurie .
Locul sacru mai păstrează încă la suprafaţă cîteva obiective ezoterice cioplite în piatră şi care au rezistat peste
timp .
De la nord la sud , aceste obiective se prezintă sub forma următorului aranjament spaţial terestru pe o pantă cu fagi
şi mai apoi pe o poiană cu iarbă :
1. - Pietrele gemene , două sau maxim trei perechi (nu mai ţin minte exact dacă este şi a treia pereche ) iar în mod
simbolic , aceste pietre sunt modelul după care au fost sculptate stilizat Yinul şi Yangul pe cei doi stîlpi ai
Porţii Sărutului de la Tg-Jiu ;
După cum sunt aranjate , impresia îţi dă certitudinea să crezi că aceste Pietre Gemene aici îşi aveau locul şi în
perioada antică în timpul iniţierilor dacice .
2.- Mai sus de aceste Pietre Gemene , se află un stîlp de formă dreptunghiulară cu rădăcină rotunjită din acelaşi
material mineral .
Acest stîlp se constituie şi este relicva ruptă a unei Porţi antice cu rol iniţiatic Dacic, relicvă ascunsă cumva
între câteva pietre de peste doi metri lungime .
Nepotul meu Miki , lovind aceste pietre cu o piatră mai mică a produs un ecou cu rezonanţă profundă spre
subsolul locului , ecou care în mod normal nu se poate produce decît dacă stîlpul de poartă iniţiatică şi pietrele
mari care-l maschează astupă o intrare de tunel .
Cînd vezi aranjamentul acestor pietre simţi că locul lor iniţial în desfăşurarea iniţierilor antice nu era aici ci
altundeva mai sus panta muntelui .
3. - Încă puţin mai sus şi spre dreapta se află o relicvă a unei Mese a Tăcerii aşa după cum şi fratele meu Tavi
a constatat, ce are o grosime de aproximativ o palmă , este ovoidală şi este fracturată pe lungimea unui mijloc
aproximativ .
Masa se află pe un mic platou scobit în panta muntelui şi se pare că aici îi era şi locul iniţial pentru iniţierea
dacică .
4. - Mai sus de această Masă a Tăcerii Sacre se află un platou poziţionat pe o pantă mai uşoară şi pe care există
foarte multe pietre înfipte în pămînt , ca un fel de lumânări dar de verticalităţi diferite dar nu mai înalte de o
jumătate de metru .
Cînd vezi aceste pietre ai impresia că acesta le era şi locul în antichitate , dar că nu sunt toate .
Cu toate că la prima vedere aceste pietre par presărate într-o schemă inteligibilă , de fapt lipsa celorlalte cît şi
lipsa timpului de a fi cercetate nu mi-au permis să le descopăr adevărata lor semnificaţie , cu toate că împreună
cu fratele meu Tavi şi băiatul lui Miki am emis cîteva ipoteze fără valoare ezoterică .
5. - Mai sus de acest platou cu pietre –lumînări iniţiatice se află două pietre megalitice a căror uzură este vizibilă
şi al cărui rost în iniţierea antică încă nu-l putem desecretiza .
Toate aceste cinci elemente oarecum umbra unei arhitecturi iniţiatice antice , sunt înconjurate pe latura de sud-vest ,
vest şi nord-vest de curbe de nivel accentuate care presupunem a fi urme de temelii de cetate ca şi la Sarmisegetuza
Regia din munţii Orăştiei .

70
Cu toate că locul sacru din munţii Orăştiei cît şi cel din munţii Vâlcanului mi-au fost accesibile şi în această viaţă
, am constatat cu surprindere că la nivel de materializare fizică fiecare centru iniţiatic avea propria sa arhitectură
iniţiatică pe acelaşi suport şi intenţii spirituale , fapt care le conferă o identitate specifică şi un farmec aparte .
Chiar dacă au identităţi ezoterice proprii la nivel arhitectural , valoarea acestor centre iniţiatice unul faţă de altul cît
şi cumulative reprezintă un cîştig inestimabil al întregii planete pământ , cu atît mai mult cu cît acum în anul 2008
sunt reîncarnaţi prin diferite popoare ale Terei multe Spirite care au frecventat aceste centre sacre Româneşti pentru
iniţiere sau cu alte scopuri în acele vremuri antice .
De aceea pentru viitor , guvernanţii României vor trebui să aloce fonduri naţionale sau atrase de la UNESCO sau
alte surse caritabile pentru cercetări arheologice , cît şi pentru construirea unui drum de 7 Km şi introducerea
curentului electric de la hidrocentrala Vîja de pe valea rîului Bistriţa .
Acest drum se poate prelungi căzînd perpendicular pe drumul Herculane - Petroşani , intersecţie de unde se poate
construi alt drum spre hidrocentrala de la Rîul Mare de lîngă Munţii Retezat , punînd astfel în valoare un circuit
turistic dar şi ezoteric de excepţie , la care se adaugă scurtarea drumului dintre Gorj şi Caransebeş , ca o necesitate a
ceea ce eu vă voi revela ulterior .

XII. III.- De la locul Sacru , privirea Maestrului Brâncuşi s-a rotit spre răsărit la Piatra Boroştenilor sau Piatra
Gemenilor , unde sunt ascunse obiective ezoterice de importanţă Spirituală extraordinar de valoroase şi unde se află
printre altele inclusiv două Piramide , a Georgiei şi Teodorei , nepoatele mele , adică fetele gemene ale fratelui meu Tavi
, prin care am descoperit Sfinxul de sub Piatra Gemeni acum cîţiva ani .
Stilizaţi sub formă de petală , cei doi stîlpi ai porţii sărutului de la Tg –Jiu au fost luate ca model inspirativ
imaginativ şi intuitiv după forma cupolei Piramide Georgiei din Piatra Boroştenilor .

XII. IV.- Iar mai la sud , chiar în apropierea satului meu natal Boroşteni , se află Piramida energetică Primordială sau
Piramida Vindecărilor .
Dragi prieteni , toate aceste patru elemente aşezate în munţii Vîlcanului au constituit o parte a bazei inspiraţionale
cu care Maestru Brâncuşi a fost în rezonanţă Spiritual Celestă şi care l-au influenţat decisiv în executarea giganticelor
sale capodopere aflate în România sau prin diferite Ţări ale Terrei .
Toate cele patru elemente redate anterior şi pe care Maestrul Brâncuşi le-a cunoscut în formă fizică , sau pe cale ori
clarvizionară ori astrală , vor deveni în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat zone de procesiune iniţiatică individuală
şi colectivă , aşa după cum oamenii vor alege şi nu altfel , totul depinzând de oameni fiindcă Dumnezeu ne susţine
necontenit în toate alegerile noastre de utilizare a Energiilor Solare a acestor zone sau ale altora .

VIZIUNEA EVOLUŢIEI SPIRITUALE UMANE TERESTRE


PRIN FĂTUL-COPILUL DIVIN ROMÂNESC

Dragi prieteni .
Înainte de a intra în subiect , doresc să clarific un lucru foarte important , deoarece sunt mulţi ezoterişti în România
, poate şi pe Terra , care , cu toate că unii dintre ei pot vedea clarvizionar pe Învăţătorul Iisus Cristos sau pot
comunica direct cu domnia sa prin Telepatie-clarauz , înţeleg Meditaţia doar din perspectiva simplă .
Astfel ei cred că prin Meditaţie , omul trebuie să-şi golească Mintea de Gînduri şi s-o suspende într-un vid în care
Mintea îşi întrerupe pălăvrăgeala continuă de la care nu se poate abţine, pentru că aşa este programată să funcţioneze .
Acest aspect al Meditaţiei este doar o persperctivă simplă şi este corectă , dar eu vă întreb : cîţi oameni ai Terrei de
acum sau de oricînd sunt capabili să stopeze propria minte din pălăvrăgeala permanentă care ne sufocă ?
Eu cred că foarte puţini oameni .
De fapt această perspectivă simplă se adresează stopării Minţii-Mentalului Inferior care se poate stopa prin urmărirea
-observarea lui pînă ce dispare treptat treptat şi chiar se intră într-o stare de vid în care acest Mental inferior îşi
încetează pălăvrăgeală .
Sincer vă spun , eu nu doresc această cale în care să-mi suspend Mentalul inferior din Pălăvrăgeală , ci am ales ca
acest Mental inferior Tridimensional să-l îmbogăţesc treptat treptat dînd-ui de lucru informaţii ezoterice de înaltă
vibraţie şi care îl duc uşor uşor spre o metamorfoză în care dintr-o Minte cu vibraţii inferioare se autotranscende spre
o Minte Cristică superioară şi multidimensională .
Dacă prima variantă ne oferă perspectiva unei meditaţii pasive de observare a flecărelii Minţii personale , a doua
variantă pe care v-am spus că o practic , este o perspectivă activă în care îmi canalizez Mintea spre teme de cercetare ,
adică o pun eu la lucru şi n-o las ca ea să mă conducă doar spre lucrurile deja ştiute .
Cînd dau de lucru Minţii o Meditaţie activă , o canalizez spre un subiect în care şi eu şi Mintea mea ca instrument
de lucru suntem un tandem , care stăm atenţi în aşteptarea unui răspuns Intuitiv, Inspirativ sau Imaginativ ce ne vine
din planurile superioare Mentalului inferior , răspuns pe care îl acceptăm deopotrivă şi eu şi mintea mea în sectorul ei
de memorie ca o informaţie nouă .
Tot ceea ce am scris pănă acum s-a bazat pe acest tip de meditaţie activă şi nu cea pasivă , primind informaţii din
planurile Celeste din ce în ce mai înalte , pe care le-am îndosariat în arhiva minţii mele inferioare şi care vrînd
nevrând se tot extinde în măsura în care îi tot ofer informaţii noi ezoterice , ea devenind în final o Minte Cristică
multidimensională în care Conştienţa şi Conştiinţa mea este de Om Nou pe un Pământ Nou cu un Cer Nou al celei
de-a doua Creaţii Divine în curs de Materializare accelerată .
Tot cu ajutorul aceste Meditaţii dinamice , Spiritul şi mintea mea au primit segmente de informaţii din planurile
celeste şi pe care eu o să vi le aşez sub titlul următor : VIZIUNEA EVOLUŢIEI SPIRITUALE UMANE

71
TERESTRE , PRIN FĂTUL-COPILUL DIVIN ROMÂNESC ( dacă vă întrebaţi de ce eu primesc doar segmente
de informaţii şi nu informaţia completă ca alte canale Celeste , să ştiţi că această modalitate de lucru la care
Maeştrii mei de Lumnă Cristică mă supun , este acceptat de mine înainte de a veni în această re4încarnare ,
modalitate care cu efortul meu de rigoare mă înalţă cel mai rapid spre Desăvârşirea Cristică dacă eu aşa aleg
şi ca om fizic ).
Cu toate că acest titul pare destul de pretenţios pentru unii , sau imposibil pentru alţii , totuşi acest titlu este
adevărat dacă prin meditaţie activă voi dragi prieteni accesaţi aceste informaţii prin simţirea inimii căreia mintea
inferioară îi este subordonată 100% .
Şi acum să vedem ce reprezintă FĂTUL-COPILUL DIVIN ROMÂNESC şi mai ales VIZIUNEA EVOLUŢIEI
SPIRITUAL A UMANITĂŢII TERESTRE .
În primul rând dragi prieteni , voi ştiţi că Şaumbra sau echipa Cristică este formată din membrii care o parte
suntem acum reîncarnaţi pe solul Terrei în diferite ţări , iar alţii sunt în Cerurile de lumină de unde ne susţin
activitatea de spiritualizare accelerată a omenirii actuale .
Această formă de colaborare Şaumbra a existat în toate civilizaţiile omeneşti de pe Terra în toate epocile istoriei
sociale dar şi spirituale a vremurilor trecute , cu specificarea că s-a pornit de la zero din bezna uitării de Sine
acoperiţi de vălul spiritual al Uitării de Sine , pe un traseu al Creşterii liniare în Conştienţă şi Conştiinţă atît individual
cît şi colectiv .
Traseul Evoluţiei Spirituale a umanităţii s-a manifestat în fiecare popor care a existat pe terra , chiar dacă unele
popoare au dispărut şi au apărut altele noi , deoarece evoluţia spirituală cu toate că a plecat de la faza tribală de
neamestec cu alte popoare-populaţii , ea s-a mişcat şi se mişcă încontinuu spre un amestec al populaţiilor atît la nivel
genetic dar şi spiritual , fapt care generează metamorfoza şi transmutaţia globală a umanităţii în Conştienţa şi Conştiinţa
Unificat Cristică .
Cu toate că traseul nostru evolutiv este marcat de semne arhitectural-artistice şi ezoterice deopotrică aflate prin
multe popoare ale Terrei , vin acum cu un traseu care la nivel de Spaţiu Românesc marchează această evoluţie
spirituală Românească dar şi Terestră de asemenea .
Nu ştiu dacă pe Terra mai există redat un asemenea Traseu evolutiv pe un popor , dar anumite semne ale
parcurgerii lui ne-au rămas în tradiţii prin diverse popoare ca un bun spiritual colectiv .
De ce cred eu că România trebuia să poarte până în anul 2008 semnele aceste evoluţii spirituale pentru întreaga
umanitate sub forma unui Făt-Copil Divin zic Românesc şi apoi Terestru în mod inevitabil ?
Răspunsul este zguduitor de simplu : Pentru epoca Vărsătorului de Lumină Cristică ce a demarat cu tot potenţialul
său Divin de la data de 1 ianuarie 2008 , ROMÂNIA este în mod efectiv sub Hotârîrea Tatălui Creator de se manifesta
ca o GRĂDINĂ A MAICII DOMNULUI ,sau a Maicii Naşterilor Cristice .
Cu toate că este foarte importamnt viitorul spre care noi Şaumbra Românească atragem Spiritualitatea Omenirii de
aici din Grădina Maicii Domnului România , să vedem totuşi fazele Fătului-Copilului Divin-Cristic prin care a trecut
acest Făt pînă acum , cît şi marcajele posibile şi sigure la care am avut acces până acum.
Dragi prieteni , înainte de a vorbi despre aceste marcaje care sunt pe anumite locuri , vă rog să-mi acordaţi
circumstanţe atenuante în locurile unde este posibil ca devierea mea să fie mai mare de locul original al marcajelor ,
deoarece nu sun decît în posesia unor informaţii parţiale pe care le-am primit din planul ceresc şi pe care eu le-am
corelat cu traseul meu ezoteric şi fizic de destin pe unde am fost cîndva în trecut predeterminat să merg , dar ne
ştiind adevăratul scop al prezenţei mele pe acolo .
Chiar dacă prezentarea personală ulterioară face ca perspectiva mea să fie limitată pe Spaţiul Românesc din lipsă de
detalii , totuşi valoarea de Sine a Informaţie generale rămâne valabilă şi se poate completa ulterior din perspectivele
voastre pentru a fi clarificată definitiv şi la nivel extins .
Înainte de a vorbi despre acest Făt-Copil Divin Cristic se cuvine să reţineţi faptul că el reprezintă Omul Terrei ca
Fiinţare Individuală în curs de desăvârşire Cristică , dar mai reprezintă şi nivelul global unificat al tuturor oamenilor
Terrei ca treaptă de Conştienţă şi Conştiinţă spiritual Cristică materializată în trecut , sau de materializat în viitor .
Aşadar , ca să pornim într-o discuţie despre Marcaje şi locuri existente în Spaţiul Românesc ca marcaje al Evoluţiei
Fătului-Copilui Divin Cristic , trebuie să abordăm concomitent două aspecte esenţiale , şi anume :
1.- să ne aducem aminte de vechile şcoli ale misteriilor antice care s-au ridicat pe informaţia spiritual Celestă a
Avatarilor din toate popoarele vechi; şi ,
2. - la care adăugăm însăşi structura energetică a corpului uman prin care Şarpele energetic Kundalini se ridică spre
nivele superioare de manifestare odată cu activarea Chakrelor întâlnite în calea-i ascendentă a şirei spinării .
În cele ce urmează eu nu voi aborda informaţii referitoare la Avatarii Trecutului , dar , voi corela pentru simplificare
doar elemente din structura energetică umană cu locuri şi semne acolo unde sunt existente în spaţiul Românesc .
De fapt voi proiecta Fetusul Copil Crist ( încă nenăscut a doua oară ) pe spaţiul Românesc , ca o stilizare permisă de
simbolismul holografic Ceresc ce s-a manifestat şi se manifestă acum şi în viitor spre definirea Dumnezeiască a
Omului Dumnezeu ca Dumnezeu Om în planul manifestat al Terrei , ca Fruct al Primei Creaţii şi Sămânţâ a celei de-a
doua Creaţii .
Şi acum dragi prieteni să pornim în drumeţie venind din trecut pe corpul stilizat al Fătului-Copilului Crist Divin în
corelare cu locul fizic Românesc care îi corespunde din perspectiva mea .
Aşa după cum în corpul mamei fătul uman stă cu capul ghemuit spre genunchi , şi Fătul-Copilul Crist Divin din
Spaţiul Românesc are aceiaşi poziţie , într-o stilizare care nu respectă întocmai proporţiile corpului uman, dar care
respectă alinierea Chakrelor corpului uman cît şi locurile înalte ale munţilor care au cea mai înaltă formă de energie
suprasensibilă din segmentul formelor de relief .

A.-Astrul Teluric , sub tălpile picioarelor , îi corespunde


ZONA ŢÂPOVA din Republica Moldova ca străvechi Spaţiu Românesc

72
În detalierea Fătului-Copilului Crist Divin stilizat pe spaţiul Românesc pe formaţiuni muntoase de vibraţie înaltă ,
pornim acum cu începutul şi anume cu Chakra Astrului Teluric ce se află sub Tălpile picioarelor .
Chakra Astrului Teluric este de fapt polarizarea inversă a Chakrei Celeste aflată cam la o palmă deasupra capului
fizic al omului , şi în timp ce astrul Teluric reprezintă începutul şi minusul , Astrul Celest reprezintă finalul şi plusul .
Locul Fizic din Spaţiul Românesc în care se află marcat Astrul Teluric al Fătului-Copilului Crist Divin este
reprezentat de formaţiunea acum delurosă dar de fapt este un foarte vechi munte care s-a măcinat şi scufundat lent şi
care poate fi găsit în momentul de faţă în localitatea Tâpova din Republica Moldova de pe rîul Nistru .
Aici la Ţâpova se află ascunse sub pămînt cîteva Piramide , din care cel puţin una este construzită din materiale
fizice şi care poate fi redată lumii spirituale de căptre arheologii fizici în colaborare cu arheologii ezoterici .
Astrul Teluric de sub tălpile Fătului-Copilului Crist de la Ţâpova marchează de fapt atît începutul materializării
Omului Dumnezeu , cît şi faza începutului de evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă al viitoarei civilizaţii terestre care
suntem chiar noi cei de acum , indiferent că suntem unii reîncarnaţi şi alţii retraşi în plan Celest .
Această fază a Astrului Teluric o putem integra în manifestarea a ceea ce a reprezentat faza de început a
civilizaţiei Lemuriene cînd umanitatea de atunci aveau corpuri compuse din aer şi căldură , iar genul era de natură
Angdrogină .
Acesta a fost locul dintâi şi Raiul dintâi al manifestării umane pe Terra , cînd civilizaţia de început a Lemuriei
plutea în atmosfera Terrei cele de atunci .
1.- Chakra Muladhara –ultima vertebră a şirei spinării –prima chakră
ZONA DE CURBURĂ A CARPAŢILOR ROMÂNEŞTI
Dacă am văzut că tălpile Fătului-Copilului Crist sunt amplasate la Ţâpova pe partea Nistrului Românesc , picioarele
se continuă spre munţii orientali , zonă în care găsim genunchii acestui Făt Crist poziţionaţi puţin mai la sud de
muntele Ceahlău , apoi picioarele se continuă spre Carpaţii de Curbură care reprezintă fundul Fătului .
Aşadar , Carpaţii de curbură reprezintă faza în care Omul este condensat complet pe Terra şi este Bipolar ca femeie
şi bărbat .
Aici în această regiune găsim cu totul neîntîmplător o zonă muntoasă cunoscută ca fiind muntele Ciucaş , unde au
fost redescoperite de misionarii româniei moderne urme arheo-paleo-ezoterice şi care nu este altceva decît zona ce
reprezintă ultima vertebră a şirei spinării , unde Şarpele Kundalini îşi aşteaptă momentul pornirii pe o coloană
vertebrală a munţilor Carpaţi .
Personal , am fost dus şi am acceptat provocarea destinului acestei vieţi ,dar fără ca atunci în anul 1981 să
coştientizez importanţa ezoterică a acestei zone a muntelui Ciucaş , tocmai la staţiunera CHEIA .
Din lipsă de timp în acel an 1981 nu am reuşit să urc pe Muntele Roşu cu toate că exista în programul excursiei
respective , dar , trebuie să recunosc faptul că vibraţia acestui munte mi-a declanşat din nou starea prin care fără ca pe
atunci să ştiu de ce , m-am întrebat :
- De ce numele este Cheia , şi dacă este Cheia , ce anume deschide ?
- De ce îi zice muntele Roşu , şi dacă este Roşu , ce anume colorează ?
Cu toate că în anul 1981 habar nu aveam ce înseamnă spiritualitatea în sens ezoteric-metafizic şi nu în sens
religios , totuşi nu am putut să nu remarc faptul că undeva pe traseul spre Cheia cum urci de la Vălenii de Munte se
afla şi am vizitat Mănăstirea Suzana .
Dînd la acel timp un sens religios viitoarelor răspunsuri la întrebările pe care vi le-am expus anterior , de fapt acum
în anul 2008 răspunsurile sunt foarte puţin de natură religioasă modernă , dar foarte mult de natura Ştiinţei Divine .
Astfel , aşa după cum ultima vertebră a şirei spinării marchează locul de pornire al energiilor spre creştetul capului
la corpul uman ,tot de aici putem spune că prin sacralitatea străveche a locului s-a deschis cu o Cheie Iniţiatică
pornirea adevăratei inţieri a poporului Dac ( Român ) .
Staţiunea Cheia , marchează astfel existenţa în proximitatea muntelui Ciucaş a Chakrei rădăcină Muladhara , iar
muntele Roşu , reprezintă de fapt confirmarea expresă că această chakră răsăcină are şi avea culoarea-frecvenţa
vibraţională Roşie .
Şi aşa este , fără ca cineva să poată contesta acest gigantic adevăr .
Referindu-ne la ceastă Chakră rădăcină anatomică a Fătului –Copilului Divin dar şi a omului actual în curs de a
doua naştere , putem să o reprezentăm sub forma unei flori cu patru petale , aşa cum ne-au redat-o şi transmis-o
înţelepţii orientului spre occidentul de azi .
Cu toate că această reprezentare a muntelui Ciucaş ca loc Primordial de pornire iniţiatică este simbolizat prin
floarea cu patru petale (un simbol găsit prin multe popoare şi în momentul de faţă ) pot pleca de la premiza acelei
înţelepciuni din vechime şi să presupun că a existat sau poate încă mai există vizibil sau ascuns această reprezentare ,
cu toate că mai este posibil să găsim sau nu , alte reprezentări ale aceleiaşi flori cu patru petale sub forma unui cerc
cu cruce sau o masă a tăcerii cu patru scaune sau un disc solar format din patru segmente ale căror vîrfuri se unesc
în centrul discului .
Redescoperirea de către arheologii fizici sau de către cei ezoterici a simbolurilor chakrei rădăcină din zona Ciucaş
care reprezintă carpaţii de curbură , cît şi prezentarea publică a descoperirii respective , ar extinde conştienţa celor
doritori de evoluţie spirituală .
Pînă la această descoperire sau confirmare eu pun o întrebare şi anume : nu cumva în zona de curbură a carpaţilor
se află vulcanii noroioşi care se balbotează permanent ca un anus în continuă emisie ?
Şi dacă vulcanii noroioşi din curbura carpaţilor îşi expiră gazele lăuntrice , nu este oare corect ca ultima vertebră
Kundalini să fie tot în acea zonă ? Meditaţi dragi prieteni , şi n-ar fi de mirare dacă o sculptură a vechimii timpului
iniţiatic de atunci să fie reprezentat de vreun fund uman cu rol ritualic , fiindcă funduri feminine au tot fost pictate şi
sculptate în decursul istoriei terestre .

73
Cînd iniţierile Muntelui Ciucaş s-au derulat în preistorie , rostul Marilor Preoţi a fost acela ca să predetermine
populaţia să se racordeze la elementul Pământ cu care oamenii nu erau în rezonanţă , sufletul şi spiritul lor ştiind ,
simţind sau chiar observînd clarvizionar că aparţin Cerului şi nu Pământului , viaţa lor Pământească fiind atribuită unei
pedepse Divine şi nu unei experienţe pe care o aleseseră dar de care uitaseră .
Iniţierea zonei Carpaţilor de Curbură a constituit deci integrarea omului în viaţa fizică a Terrei cu toate provocările
ei .
Precizez faptul că şi prin alte popoare ale Terrei se derula un astfel de program iniţiatic , dar eu vorbesc acum doar
de cel din Spaţiu Românesc , deoarece există marcaje chiar fizice a ceea ce eu detaliez acum .
Totodată , trebuie să ştiţi că nu numai în Carpaţii de curbură exista un asemenea centru iniţiatic , ci mai existau şi
alte centre asemănătoare pe tot întinsul Spaţiu Românesc , cu precizarea că centru suprem iniţiatic era în zona de
Curbură a Carpaţilor .
Ca o paranteză binevenită , trebuie să acceptaţi faptul că în Iniţierea Muntelui Ciucaş , a existat o susţinere
extraterestră în acele vremuri , atît la nivel subtil cît şi la nivel fizic dar mai limitat oarecum .
2. – Chakra Svadischtana – a doua chakră
ZONA MUNŢILOR BUCEGI
Din Carpaţii de curbură corpul Fătului – Copilului Divin a crescut apoi cu încă o treaptă atît fizică , cît şi de
Conştienţă şi Conştiinţă , materializîndu-se încă un loc sacru cu spectru totalmente iniţiatic a înţelegerii rostului omului
încarnat în trup fizic pe Terra .
Cu toate că Iniţierea Legăturii şi împământenirii oamenilor pe Terra fusese cît de cît acceptată de poporul de rînd ,
totuşi Coştienţa şi Conştiinţa lor era limitată privind rostul extins al experimentului terestru , fapt pentru care
majoritatea oamenilor nu erau doritori ca civilizaţia omenească să continue .
Datorită acestei situaţii în care omenirii de atunci i se retrăsese inducerea procreerii din planul spiritual aşa cum
încă o mai au acum spiritele încarnate în trupuri din regnul animal , omul deşi era acum liber să procreeze oricînd
dorea , pe el nu-l prea trăgea inima spre această îndeletnicire care acum în 2008 este la o înălţime inimaginabil de
practicată .
Rostul Preoţimii Dacilor străvechi din zona munţilor Bucegi era acela de a conştientiza lumea de importanţa
procreeri prin dezvoltarea celei de-a doua Chakre, care apare la o privire clarvizionară ca o floare cu şase petale , cît şi
acela ca prin sexulaitate să se închege familii a căror liant să fie Iubirea şi nu interesul material predeterminat de
prima chakră .
Nu ştiu dacă în munţii Bucegi există acum vreo urmă fizică sau subtilă a simbolului florii cu şase petale după
forma chakrei pelviene a reproducerii ( sau poate o masă a tăcerii cu şase scaune ,etc ) dar cu siguranţă Falusul ( Penisul
) Bucegilor încă mai există în formă sculpturală verticală în apropierea de apus a Sfinxului din Bucegi .
Cu toate că în vremurile de acum pare de necrezet ca în iniţierile antice CULTUL FALUSULUI-PENISULUI să fie
realmente subiect, obiect, verb, atribut şi mijloc de oficiere ritualică oficial statală , de fapt lucrurile aşa s-au petrecut ,
iar viitorul vă v-a predetermina să vă aduceţi aminte de acele vremuri cînd aţi participat la un asemenea mod de
iniţiere care era foarte necesar , ca o etapă a cunoaşterii de Sine spre Iubirea Cristică .
Totuşi , dincolo de ritualul Falusului prin care omului i se prezenta sexualitatea şi reproducerea de urmaşi ca un
scop divin al omului încarnat , oamenii cei mai evoluaţi ai Daciei erau la curent cu existenţa Piramidelor Fizice ale
Luminii Celeste din România şi din lume , modul în care se pot construi acestea şi scopul acestor materialitări ,
utilizarea cristalelor pentru vindecarea energetică a corpurilor fizice , tratamente naturiste , alimentaţue naturistă , inginerie
şi arhitectură , cultură , etc , şi asta ca o continuitate a vechilor cunoaşteri rămase din prima iniţiere Ciucaş susţinută şi
de extratereştrii cu sau fără corp fizic ( vezi de Radu Cinamar cartea Viitor cu cap de mort –adică Viitor cu cap de
Cristal-de Cristos ).
Vă îndrum dragi prieteni , ca alături de zona Ciucaş a primei iniţieri să cercetaţi şi zona Bucegi a celei de-a doua
iniţieri care s-a derulat pe fondul frecvenţei vibraţionale a culorii Portocalii .
3.- Chakra Manipura – a treia chakră
Zona munţilor Orăştie la SARMISEGETZA REGIA
Aşa după cum din zona chakrei pelvisului urcînd spre creştetul capului găsim chakra Plexului solar ( stomacul ) , tot
aşa în Carpaţii meridionali găsim următoarea zonă iniţiatică a marilor preoţi ai Daciei antice în zona Sarmisegetuza
Regia din munţii Orăştiei .
Dacă veţi face o vizită fie şi numai turistică la Sarmisegetuza Regia , veţi găsi cu uşurinţă cioplit în piatră Discul
Solar care a marcat Iniţierea Solară a Conştienţei şi Conştiinţei umane .
Sarmisegetuza Regia în vremurile ei iniţiatice de glorie , ca şi alte centre iniţiatice asemănătoare din alte popoare ale
Terrei , practica nu numai legătura iniţiatică cu lumile văzute şi nevăzute ale creaţiei , dar practica şi ştiinţa utilizării
corecte a poftelor , pasiunilor , plăcerilor izvorîte din funcţionalitatea corpului astral uman cu sediul în plexul
solar( stomac ) .
Nu întîmplător informaţia spirituală care ne-a parvenit pînă în prezent conform căreia iniţierile daciei se bazau pe
alimentaţia naturistă şi utilizarea sexualităţii cu responsabilitate uneori dusă pînă la asceză , a constituit un model al
viitoarelor centre religioase cunoscute în creştinism ca mănăstiri .
Ca o paranteză , aş dori să remarc faptul că în momentul cuceririi Daciei de către imperiul roman , acest imperiu
practica cultul religios al multor zeităţi , ba mai mult , încă mai utilizau iniţierea Falusului ( iniţierea Bucegilor )în timp
ce Dacii erau deja avansaţi şi încheiau cultul plexului solar , al discului solar cu 10 raze , ca floare cu 10 petale .
4. – Chakra ANAHATA- a patra chakră
Zona munţilor Vîlcan- locul sacru
În timp ce pe la anul 100 era noastră Imperiul Roman a cucerit şi distrus Centrul iniţierilor sacre de la
Sarmisegetuza Regia , epoca Peştilor deja începuse cam prin anul 152 î.e.n. ocazie cu care între limitele acestor ani

74
menţionaţi anterior Învăţătorul nostru Iisus Cristos deja semănase sămânţa lui Cristos Pe Terra şi prin apostolii şi
discipolii săi o propaga în conştienţa şi conştiinţa pământenilor .
Astfel , în timp ce Imperiul roman încă mai manifesta cultul zeutăţilor păgîne a primei iniţieri a chakrei rădîăcină
( culoare Roşie ), a falusului celei de-a doua iniţieri a pelvisului-penisului ( culoare portocalie ) şi faza de început a
plexului solar ( culoare galbenă ) cu poftele , pasiunile şi plăcerile extreme chiar sadice ale elitelor romane , iată că prin
Învăţătorul IIsus Cristos care a Trecut prin Dacia iar apoi ia urmat Apostolul Andrei tot în Dacia , Învăţătura Iubirii
Divine Cristice a prins contur într-o nouă iniţiere a Inimii ( culoarea Verde a vindecării ) şi care s-a constituit în
oficieri ritualice de o nouă factură .
Dacă la începutul erei Peştilor locul Sacru din munţii Vîlcan poate fi considerat un centru iniţiatic total deschis
doctriei Iubirii Lui Iisus Cristos , iată că finalul de încheiare a Iniţierii Chakrei Iubirii inimii este redat sculptural prin
Masa Tăcerii cu 12 scaune de către Maestrul Constantin Brîncuşi şi care anunţă o nouă iniţiere , iniţierea Chakrei
Gîtului pentru Conştienţa şi Conştiinţa pământenilor .
Dacă Chakra inimii deschisă da Învăţătorul Iisus Cristos este o Floare cu 12 petale sau dacă în viziunea Maestrului
Brâncuşi este o Masă a Tăcerii Mentalului Inferior cu 12 scaune adică 12 spirale ADN pentru manifestarea completă
a Iubirii Cristice , acum după 1 ianuarie 2008 putem să privim cu sinceritate şi deschidere total altruistă spre
următoarea chakră, pe care umanitatea este predeterminată să o utilizeze ca o stare normală de Conştienţă şi Conştiinţă .
5. – Chakra Vischuda – a cincia chakră
Zona Caransebeşului - Poiana Fructului Oprit care nu mai este oprit .
Dragi prieteni , am ajuns acum în momentul în care Fătul-Copilul Divin Cristos mai creşte pe scara evoluţiei în
Conştienşă şi Conştiinţă cu încă o treaptă .
Pe scheletul mineral al muntilor carpaţi şi în cadrul acestora pe zona cu frecvenţa vibraţională predeterminată a fi
centrul de impuls al utilizării noii iniţieri , personal consider că locul fizic de pornire a noii iniţieri este amplasat în
zona munţilor Ţarcului ,aflaţi la vest de munţii Retezat( retezarea dominaţiei egoului sau a Minţii inferioare ) .
Această zonă spre care îmi îndrept atenţia este de fapt predeterminată prin însăşi denumirile localităţilor existente să
configureze prezenţa unui centru-loc energetic de foarte înaltă vibraţie, pe care viitorul avatar îl v-a utiliza în derularea
misiunii sale spirituale .
Acest Avatar pe care însuşi Învăţătorul nostru Iisus Cristos îl denumeşte cu titlul de Trimisul , v-a declanşa din
zona Caransebeş a munţilor Ţarcului ( aducerea turmei pierdute în ţarc )Valul energetic transformaţional şi de derulare a
Misiunii Spirituale a României , ca iniţiere a Chakrei Gîtului ( culoare albastră ) , adică a legăturii conştiente cu Verbul
Cosmic .
Compusă dintr-o floare cu 16 petale , sau o Masă a Tăcerii cu 16 scaune , chakra Gîtului ca iniţiere presupune
utilizarea Clarauzului sau a Telepatiei cu lumile văzute şi nevăzute ale creaţiei Divine şi reprezintă o treaptă de
reîntregire şi regăsire a umanităţii noastre pe frecvenţa Unităţii şi Uniunii manifestării Cristice .
Denumirea localităţilor de acces spre acest viitor centru iniţiatic ce are un flux de energie foarte puternic şi de o
subtilitate aparţinând dimensiunilor superioare din gama de frecvenţă a Ierarhiilor Tronurilor Heruvimilor şi Serafimilor ,
poartă amprenta acelei reîntoarceri de la căderea din rai prin consumul de către Adam şi Eva al fructului oprit .
Cu toate că în Biblie fructul oprit al Cunoaşterii Binelui şi Răului nu este nominalizat , totuşi subconştientul colectiv
l-a considerat a fi fructul Mărului .
Considerînd Mărul ca Fruct al cunoaşterii Binelui şi Răului , de la Adam şi Eva am tot mâncat-cercetat pe scara
evoluţiei pământene potenţialele acestei şcoli , pînă cănd Învăţătorul Iisus Cristos ne-a Artătat Calea Iniţiatică a Iubirii
Divine din Inimă , spre reîntoarcerea la Raiul pierdut .
Odată cu începutul Iniţierii Chakrei Gîtului estimată de mine a fi declanşată de Trimisul după anul 2012 ,Trimisul
v-a porni în viziunea mea pe undrum fizic de la oraşul Caramsebeş spre oraşul Oţelul Roşu , apoi spre dreapta spre
localitatea Măru şi apoi spre localitatea Poiana Mărului cu zona flxului energetic menţionat , de unde prin meditaţie v-a
declanşa un val Spiritual pe întreaga Terră aşa după cum ne transmitea acum cîţiva ani Învăţătorul nostru Iisus
Cristos.
Prin acest demers ezoteric , Trimisul încheie în mod oficial etapa de rămînere în păcat , ignoranţă şi neştiinţă a
pămîntenilor , care împreună cu planeta pământ se transcend în a cincia dimensiune de conştienţă şi conştiinţă , cer şi
dimensiune în care vechiul ,, păcat,, Adamic este anulat complet prin graţia divină. Trimisul deschide un Portal Nou .
6.- Chakra ADSCHNA – a şasea chakră
Zona munţilor APUSENI – probabil zona Piramidei Lumini Celeste .
Dragi prieteni , pentru marea masă de oameni nu putem vorbi despre utilizarea aceste Chakre a Frunţii( culoare
indigo ) decît într-un viitor pe care singură şi-l atrage .
Utilizarea aceste Chakre Iniţiatice a Clarviziunii cu toate că poate fi încadrată pe timpul liniar istoric al zodiilor
celeste astrologice de 2160 de ani , ea poate fi utilizată de umanitate mult mai repede , deoarece odată cu intrarea în a
cincea dimensiune de Conştienţi şi Conştiinţă , totul poate fi accelerat ca materializare .
7.- Chakra SAHASHRARA-a şaptea Chakră
Zona munţilor CEAHLĂU- probabil zona Piramidei Luminii Celeste
Aici se află locul de legătură cu Tatăl Ceresc ( culoare Mov ) prin care în urma absolvirii celor şapte iniţieri pe
şapte Chacre ale evoluţiei terestre , omul ajunge să posede calitatea şi titlul de ILUMINAT .

B.- Chakra Astrul Celest


Zona ŢÎPOVA din Republica Moldova
Zona de deasupra capului fizic cu aproximativ o palmă .

75
Este zona şi Chakra Desăvîrşirii Cristice ( culoare albă care include în ea toate culorile ) şi este tot în zona fizică a
Ţîpovei dar pe o altă frecvenţă de manifestare , frecvenţa finală de sfîrşit al absolvirii unui ciclu al unei Creaţii şi
început de Ciclu al altei noi Creaţii .
Dragi prieteni .
Făcînd o sinteză a celor prezentate anterior , putem spune faptul că evoluţia Omului Terrei în Conştienţă şi
Conştiinţă este de fapt Un Fetus-Copil Celest Cristic Unic care a parcurs şi mai are de parcurs încă cîteva trepte şi
anume :
1.- Iniţierea de Început ŢÂPOVA - Cheia Maro a cădereii din rai şi condensare corpului uman ;
2.- Iniţierea Munţilor CIUCAŞ - Cheia Roşie a Muntelui Roşu a utilizării Materiei ;
3.- Iniţierea Munţilor BUCEGI - Cheia Portocalie a utilizării Sexului , Buşteni ;
4.- Iniţierea Munţilor ORĂŞTIE - Cheia Galbenă a utilizării poftelor, pasiunilor, plăcerilor , Sarmisegetuza Regia ;
5.- Iniţierea Munţilor VÂLCAN - Cheia Verde-Roz a utilizării Dorinţelor ca forme gînd şi materializarea lor
prin Egou ca Mental inferior şi prin Eul Superior Cristic ca Mental Superior;
6.- Iniţierea Munţilor ŢARCULUI - Cheia Albastră a utilizării Telepatiei , racordarea la verbul Cosmic ;
7.- Iniţierea Munţilor APUSENI - Cheia Indigo a utilizării Clarviziunii ;
8.- Iniţierea Munţilor CEAHLĂU - Cheia Mov a legăturii cu Tatăl Ceresc ;
9.- Iniţierea de Final ŢÂPOVA - Cheia Albă a Desăvîrşirii Cristice şi a reîntoarcerii totale la Tatăl Ceresc .
Dragi prieteni , toate cele nouă iniţieri redate anterior care sunt reflectate de şapte centrii energetici-Chakre integrate
corpului fizic şi doi centri-chakre transfizice , sunt drumul pe care fiecare om al Terrei trebuie în mod obligatoriu să-l
parcurgă în mod iniţiatic pentru a se Desăvîrşi în şcoala Terrei ca unic experiment al finalizării tuturor experienţelor
Primei Creaţii din toate galaxiile fizice ale universului fizic .
Şi acum să vă ofer o perspectivă sintetizată de iniţiere ( este o perspectivă limitată la scopul propus , fiindcă mai
sunt şi alte perspective aparent contradictorii ).
Dacă vom încerca să prezentăm aceste iniţieri pe scara timpului fizic supus ciclurilor astrologice din semnele
zodiacale în perioada postatlantă , vom observa următorul aranjament temporal şi anume :
( se zice că ultima bucată de Pămînt cu civilizaţie cu tot a Atlantidei s-ar fi scufundat definitiv acum 9.000 de ani
î.e.n. şi de aici pornim ).
1.- Iniţierea de Început Ţîpova = Rac, de la anul 8.792 î.e.n. la anul 6.632 î.e.n.
2.- Iniţierea Ciucaş = Gemeni, de la anul 6.632 î.e.n. la anul 4.472. î.e.n.
3.- Iniţierea Bucegi = Taur, de la anul 4.472 î.e.n. la anul 2.312 î.e.n.
4.- Iniţierea Orăştie = Berbec, de la anul 2.312 î.e.n. la anul 152 î.e.n.
5.- Iniţierea Vâlcan = Peşti, de la anul 152 î.e.n. la anul 2.008 e.n.
6.- Iniţierea Ţarcului = Vărsător , de la anul 2.008 e.n. la anul 4.168 e.n.
7.- Iniţierea Apusenilor = Capricorn , de la anul 4.168 e.n. la anul 6.320 e.n.
8.- Iniţierea Ceahlău = Săgetător , de la anul 6.320 e.n. la anul 8.480 e.n.
9.- Iniţierea Finală de Ţîpova = Scorpion , de la anul 8.480 e.n. la anul 10.640 e.n.
Aşa după cum vedeţi , este vorba despre o iniţiere optimă care ia în calcul o parte din epoca denumită ezoteric
Kaly Yuga sau epoca de fier, până în proximitatea anilor 2008 – 2012, când se trece spre un nou ciclu al epocii de aur
al spiritului manifestat pe Terra .
Ieşind din schema iniţiatică prezentată anterior pe ani calendaritici aproximativi , menţionez că au fost cazuri în
istoria iniţiatică în care anumiţi oameni au devansat acest model şi îi cunoaştem ca fiind : Iisus Cristos , Buddha ,
Fecioara Maria , Maria Magdalena , Kutumi, Toth , Sent Germaine , Zamolxis , Eli , Rama Iluminatul , etc ,…
Luând ca model pe Învăţătorii noştri menţionaţi anterior cît şi alţii nenominalizaţi care au existat dar pe care istoria
oficială ezoterică nu i-a consemnat , putem hotărâ atît individual prin liberul arbitru dar şi la mod colectiv ca o
dorinţă unificată a tuturor pămîntenilor , ca viitoarele cicluri de iniţiere să le putem parcurge mult mai repede decît
în anii viitor prezentaţi de mine , deoarece timpul şi spaţiul sunt mereu supuşi modelării spiritului şi ambele se
încadrează prin a fi sau a nu fi în manifestare într-o formă sau alta după nivelul Conştienţei şi Conştiinţei noastre
Unificate Cristic .
Deci de noi depinde ce alegem să manifestăm şi cum alegem să manifestăm acele potenţiale pe care Iniţierile
viitoare ni le aştern în faţă .
Ca o specificare de final a schemei redate anterior pe zodii şi ani aproximativi , voi trebuie să înţelegeţi că această
redare este o porţiune mică din perioada evoluţiei noastre postatlante care a avut un ciclu de evoluţie de aproximativ
26.000 de ani şi că înainte a existat civilizaţia Atlantă cu alte feluri de iniţieri şi civilizaţia Lemuriană cu alte tipuri
de iniţieri ….
Totodată , nu trebuie să uitaţi că iniţierile din spaţiul Dacic actualmente Românesc, se întind în trecut cu zeci de
mii de ani înaintea erei noastre şi că acest spaţiu a avut ca locuitori oameni care au fost foarte evoluaţi în ciclurile
lor de evoluţie străveche şi că noi de fapt suntem cei mai tineri care le urmăm lor .
Dacă civilizaţiile vechi iniţiatice şi-au realizat anumite scopuri de evoluţie spirituală , acum este rîndul şi
responsabilitatea noastră de a crea o Nouă Civilizaţi Luminoasă şi Noul Pământ , pe ruinele experienţelor Pământului
Vechi .
Cum în anul 2008 războiul dintre Civilizaţia Extratereştrilor Neluminaţi( reprezentaţi de anumiţi Reptilieni şi cărora în
acest an le suntem încă Sclavi ) şi Civilizaţia Extratereştrilor Luminaţi nu s-a terminat , dimensiunea acestui conflict se
întinde pe aproximativ 300.000 de ani în trecut , fapt pentru care Uriaşii din vechime ca reprezentanţi genetici ai
reptilienilor s-a intersectat pe o mare buclă de timp cu iniţierile oamenilor de statură mică coordonaţi de Marii Preoţi
ai Daciei , în anii din vechime menţionaţi de mine în schema anterioară .
Dragi prieteni .

76
Complementar celor expuse anterior este necesar să vă prezint în continuate o nouă schemă de înţelegere a evoluţiei
noastre în Conştienţă şi Conştiinţă .
Aceată nouă perspectvă preia redările anterioare la care anexez cele 7 note muzicale de bază .
1.- Iniţierea de Început ŢÂPOVA - Cheia Maro - Rac - Coborârea din Do de Sus - dim. a 5-a, a 4-a, şi a 3-a ;
2.- Iniţierea Munţilor CIUCAŞ - Cheia Roşie - Gemeni - Nota DO - dimensiunea a 3-a - Creaţia 1-a ;
3.- Iniţierea Munţilor BUCEGI - Cheia Portocalie - Taur - Nota RE - dimensiunea a 3-a - Creaţia 1-a ;
4.- Iniţierea Munţilor ORĂŞTIE - Cheia Galbenă - Berbec - Nota MI - dimensiunea a 3-a - Creaţia 1-a ;
5.- Iniţierea Munţilor VÂLCAN - Cheia Verde-Roz - Peşti - Nata FA - dimensiunea a 4-a - Creaţia 1-a ;
6.- Iniţierea Munţilor ŢARCULUI - Cheia Albastră - Vărsător - Nota SOL - dimensiunea a 5-a - Creaţia 1-a ;
7.- Iniţierea Munţilor APUSENI - Cheia Indigo - Capricorn - Nota LA - dimensiunea a 6-a - Creaţia 1-a ;
8.- Iniţierea Munţilor CEAHLĂU - Cheia Mov - Săgetător - Nota SI - dimensiunea a 7-a - Creaţia 1-a ;
9.- Iniţierea de Final ŢÂPOVA - Cheia Albă - Scorpion - Urcarea în DO de Sus - Creaţia a 2-a ;
NOTĂ:
a).- fie că spui : iniţierea Munţilor, iniţierea pe Culori-Chakre , iniţierea pe Zodiace, iniţierea pe Note Muzicale , toate
reprezintă manifestări expoerimentale de o anumită frecvenţă dimensoinală specifică şi unică ;
b).- redarea Iniţierilor este corelată în fiecare particularizare detaliată anterior pe orizontală ;
c).- redarea Iniţierilor este aşezată şi vertical pe o scară ( a lui Iacob ) valorică de frecvenţe vibraţionale ce pornesc de
la Energiile Celeste la Energiile Telurice şi apoi din nou spre Energiile Celeste ;
d).- Energiilor Celeste şi Energiilor Telurice experimentate de Omul Terestru sunt de fapt suporturi invizibile care
permit Omului salturi Cantitative şi Calitative în Conştienţa şi Conştiinţa sa Particulară dar şi în Conştienţa şi
Conştiinţă Cristică Unificată Colectiv prin Starea - Simţirea - Vieţuirea lui EU SUNT ;
e).- momentan , acum în anul 2008 avem pe Terra după vibraţia în Conştienţă şi Conştiinţă oameni al cărui
comportament se încadrează în două tipuri de clasificări :
1.- oameni a căror Conştienţă şi Conştiinţă este legată de dimensiunea a 3-a , unii de a dimensiunea a 4-a şi alţii
care au intrat mult dar nu total în dimensiunea a 5-a ; şi
2.- oameni din categoria celor cu Conştienţa şi Conştiinţa din dimensiunea a 4-a şi a 5-a care oscilează şi coboară
uneori în dimensiunea a 3-a de Conştienţă şi Conştiinţă , datorită unor conjuncturi sociale sau a revenirii
comportamentale parţiale sub dominaţia conştinţei de masă ;
f).- Saltul real în Conştienţă şi Conştiinţă în dimensiunea a 5-a se face exclusiv prin utilizarea Iubirii Divine începînd
din zona inimii (Verde -Roz ) de pe frecvenţa vibraţională a Notei FA , care te
propulsează prinn CHEIA MUZICALĂ SOL în universul Vărsătorului de Lumină Cristică a Creaţiei a Doua ; de
aceea şi pe partiturile muzicale doar Nota SOL este denumită Cheia Sol , deoarece este locul de intrare spre o
dimensiune vibraţianală superioară unde Principiul Cristic poate fi utilizat total de către fiecare uman care a ales
această cale( aşadar, Conştienţa şi Conştiinţa noastră cântă permanent , pe o partitură ce o creem instantaneu în
fiecare moment al prezentului continuu , sau din trecut spre viitor cum suntem obişnuiţi ) .

10. - Un Erou al Iubirii izvorăşte doar din Egoul manifestat în Dualitatea lumii fizice
1.- Când Spiritul nu a experimentat deloc prin Egou ( în Dualitate) , El nu poate fi numit Eroul Iubirii .
2.- Cînd Spiritul experimentează Egoul , El poate fi numit un potenţial Erou al Iubirii .
3.- Când Spiritul a experimentat Egoul şi l-a depăşit , EL ESTE EROUL IUBIRII .

11. - Egoul , Dependenţa şi Independenţa între Cer şi Lumea Fizică


1.- Când Spiritul nu a experimentat Egoul, El este încă în Tatăl-Mamă şi îşi vede Dependenţa ca parte din EL-EA .
2.- Când Spiritul experimentează Egoul ( în Dualitate ), El crede că este total Dndependent, deci separat de EL-EA .
3.- Când Spiritul a experimentat Egoul şi l-a depăşit, El vede şi Simte că Independenţa a fost o iluzie .

ATENŢIE , REŢINEŢI :
Cum nici-un Om nu este independent ,
tot la fel ,
nici-o Ţară , Popor , Naţiune , Naţionalitate , Planetă , Constelaţii, Galaxii , Metagalaxii , Universul Fizic ,
nu sunt Independente , deoarece toate şi totul este interconectat cu Esenţa Sursei Primare.
Astfel că ,
orice mişcare a Conştienţei individuale sau colective umane spre o anumită Independenţă ,
a fost doar o iluzie experimentată deja pe Terra până în anul 2008 ,
fapt pentru care nevoia de revenire la Unitate Cistică se poate realiza urgent prin Federalizarea Terrei ,
iar ulterior prin FEDERALIZAREA întregului UNIVERS FIZIC pe baza IUBIRII CRISTICE .

NOTĂ :
A nu se confunda Liberul Arbitru cu Independenţa,
cu toate că aşa pare datorită iluziei programelor experimentale .
LIBERUL ARBITRU trebuie înţeles doar ca posibilitate de alegere între două căi Duale
( Bine şi Rău , Frumos şi Urât, A Face şi A Nu Face , A Vrea si A Nu Vrea , etc … )

77
altfel, dincolo de posibilitatea acestei alegeri între Dualităţi ,
Liberul TĂU Arbitru este Total Dependent de CREATOR ,
deoarece tu deja alegi ceva preexistent în Spirit ca Arhetip de manifestat
( pe calea Iubirii Cristice, a Binelui , Frumosului , Luminii,…
sau,
pe calea NeIubirii Luciferice , a Răului , Urîtului , Neluminii … ).

Aşadar,
ALEGEREA prin LIBERUL ARBITRU nu crează Independenţă faţă de Creator şi Creaţie ,
ci crează efectiv un experiment în care Tu CO-CREEZI cu Creatorul în Interiorul Lui ,
fiindcă Tu Fiinţezi numai şi numai în Interiorul LUI ca Parte a Lui .

12. - Cîştigul Creatorului şi al Co-Creatorilor


Se spune că : Nimic nu se pierde , nimic nu se cîştigă , dar totul se transformă .
Şi aşa este ,
deoarece este Adevărul unei perspective estrasă din Manifestarea Primei Creaţii a Esenţei de Sine Divine .
Acum , un alt Adevăr cules pe calea altei perspective ne spune faptul că :
Există totuşi un câştig , datorat unei ,, pierderi,, metamorfozate şi transmutate în câştig .
Particularizând la nivel sintetic cele menţionate anterioar ,
rezultă inevitabil fapul că întotdeauna Cîştigul Creatorului şi al Co-Creatorilor ,
este tocmai CUNOAŞTEREA Experimentată prin SIMŢIRE a ESENŢEI de SINE DIVINE ,
ca potenţiale de EU SUNT .
Şi exact aşa este , putem spune noi acum ,
în calitate de Co-Creatori Eroi ai Primei Creaţii şi materializatori ai celei de-a Doua Creaţii .

13. - TOTALITATE în TOTALITATE


Circulaţia interdimensională sau dimensională a informaţiei , din interiorul Creaţiei Manifestate :
EU SUNT este cel care VORBEŞTE , transmiţînd informaţia spre materializare ;
EU SUNT este cel care ASCULTĂ informaţia , pentru o potenţială experimentare ;
Şi tot EU SUNT este cel care OBSERVĂ atât pe cel care VORBEŞTE cât şi pe cel care ASCULTĂ .

ATENŢIE :
Fiecare cuvânt al informaţiei are propruia sa frecvenţă vibraţională muzicală ,
iar mai multe informaţii compun prin alinierea lor o patitură unică de frecvenţe vibraţionale muzicale ,
astfel că ,
în Interiorul Creatorului Prim se desfăşoară o necontenită şi diversificată muzică celestă ,
de frecvenţe inedite şi infinite .
Acum este timpul să cântăm dragi prieteni ,
pe frecvenţele vibraţionale ale Iubirii şi Înţelepciunii Informaţionale Cristice ,
aflate în Câmpul Conştiinţei Unificate cu Primul Creator din Lăuntrul nostru .

14. - Infinitul Mare şi Infinitul Mic pe Axa Conştiinţei şi Conştiinţei Personale Multi-Dimensionale
Când în lumea şi lumile Universului Fizic se vorbeşte despre Infinitul Mare şi Infinitul Mic ,
Conştienţele şi Conştiinţele Umane purtătoare de logica Mentalului Inferior-Egotic
( deci nu Logica Superioară Intuitivă-Inspirativă-Imaginativă N-Dimensională ),
se ia în calcul doar aspectul Spaţial secondat de Timp.
Şi da .
Spaţiul lumilor tridimensionale este Simţit prin organele de percepţie ale Oamenilor menţionaţi anterior ,
ca o realitate absolută prin care se face diferenţierea dintre Infinitului Mare faţă de Infinitul Mic .
Această percepţie este reală şi derivă totodată şi din existenţa unui Timp Liniar aparent rigid-omogen-bătut în cuie ,
datorită căruia se percepe zi de zi mărimea lucrurilor existente între Infinitul Mare şi Infinitul Mic .
Din această perspectivă ,
chiar noi oamenii ne percepem ca fiind într-un corp fizic al cărui volum ,
este de o anumită mărime în raport cu alte volume care ne înconjoară în manifestare în Universul Fizic .
Volumul corpului nostru fizic ocupă astfel un spaţiu limitat prin lungime ,lăţime înălţime ,
şi se află pe o treaptă de mărime între Infinitul Mare şi Infinitul Mic .
Ceea ce am spus în frazele anterioare deja ştiţi .

Dar oare , Infinitul Mare şi Infinitul Mic numai din această perspectivă poate fi analizat ?

Bineînţeles că nu , deoarece mai există cel puţin o altă perspectivă pe care v-o supun atenţiei .

78
Pentru a discuta de Infinitul Mare şi Infinitul Mic din această nouă perspectivă ,
este necesar în a ne percepe noi oamenii chiar fiind în corpul fizic ,
nu doar prin volumul corpului fizic în Spaţiu şi Timp ,
ci să ne percepem ca Fiinţe N-Dimensionale cu doi Poli ,
pe o Axă a Conştienţei şi Conştiinţei Personale Inter-Multi-Diomensionale .

Primul Pol,
este Polul Sud al Conştienţei şi Conştiinţei noastre ,
reprezentat de percepţia noastră interioară ,
care Acceptă-Ştie-Simte manifestarea celui mai mic sau mai mare aspect al Infinitului Mic .

Iar al doilea Pol,


este Polul Nord al Conştienţei şi Conştiinţei noastre ,
reprezentat de percepţia noastră interioară ,
care Acceptă-Ştie-Simte manifestarea celui mai mic sau mai mare aspect al Infinitului Mare.

NOTĂ :
1. - Când vorbim despre Infinitul Mare şi despre Infinitul Mic ,
vorbim despre o anumită axă Verticală ;
2. - Când vorbim despre manifestarea celui mai mic sau a celui mai mare aspect ,
indiferent că acesta se află în interiorul celor două extreme Infinite,
sau dacă se află pe o anumită treaptă a scării care se întide între cele două Infinituri ,
vorbim de fapt despre o anumită axă Orizontală .

ATENŢIE :
Pe axa acestor doi Poli ai Conştienţei şi Conştiinţei noastre ,
care cuprinde omogen doar o singură axă verticală cu mai multe cărări ,
şi mai cuprinde concomitent o multitudine de axe orizontale cu extrem de multe cărări,
se întinde o Infinitate de Universuri -Ceruri-Planuri-Dimensiuni Divine ,
ce formează treptele scării Divine( a lui Iacob în sens extins ) ,
Universuri-Ceruri-Planuri-Dimensiuni pe care noi le experimentăm într-o formă sau alta ,
prin alegerea permisă de Liberul Arbitru
( aici mă refer deocamdată în mod exclusiv la Pământeni şi nu la Extratereştrii ).

Rezumînd cele două perspective anterioare putem spune faptul că avem:


1.- Percepţia Fizică al Infinitului Mare şi al Infinitului Mic promovată de mărimea fizică a spaţiului secondat de
factorul Timp ; cît şi ,
2.- Percepţia Metafizică al Infinitului Mare şi al Infinitului Mic promovată de mărimea metafizică a Conştienţei şi
Conştiinţei subiectului uman , Conştienţă şi Conştiinţă care are o natură şi capacităţi de manifestare Inter şi
Multi-Dimensionale .
Notă :
Aşa cum vă mai precizam şi cu alte ocazii ,
Conştienţa şi Conştiinţa Umanului Divin poate utiliza pentru manifestrea EULUI său ,
tot acest traseu şi spaţiu Inter şi Multi-Dimensional Divin doar prin PORTALURI ,
trecând permanent de la un Portal cu frecvenţă vibraţională mai mică la unul cu frecvenţă vibraţională mai mare ,
după puterea de accesare a fiecăruia atunci şi numai atunci cînd este pregătit ,
trecere susţinută de Ierarhiile Coordonatoare de Lumină .
În consecinţă , noi oamenii vieţuitori în trupuri fizice trebuie să avem în vedere permanent acceptarea şi utilizarea
celor două perspective anterioare ca un Dar-Har Divin şi asta se poate face cu succes odată cu trecerea definitivă a
Omului în dimensiunea a 5-a de Conştienţă şi Conştiinţă Cristică ( în proximitatea anului 2012 ) .

Atenţie :
Din jocul experimentat în Conştienţă şi Conştiinţă ,
se naşte în Creatorul-Creatoare Avantajul din Dezavantajul Fiinţării Sale Macro şi Micro Divin ,
se naşte Imposibilul din Posibil ,
cât şi toate Paradoxurile infinite ce derivă din întreaga , eterna şi inepuizabila Sa Manifestare Divină ;
şi aşa este .

15. - ÎNTREBAREA FUNDAMENTALĂ


Indiferent de faptul că vorbim despre Creatorul nostru ,
sau despre infinitatea în continuă creştere de Co-Creatori care vieţuim în interiorul Lui ,
a existat şi există etern o Întrebare Fundamentală la care se încearcă să se obţină un răspuns absolut şi definitiv .

79
Întrebarea Fundamentală este : CINE SUNT EU ?
Pentru a afla răspunsul ,
Creator nostru a considerat că este necesar ca din nemanifestare să intre în manifestare-experimentare ,
şi astfel să descopere toate potenţialităţile a Cine Poate Să FIE ,
ca în raport cu ele să afle CINE ESTE, CINE L-A POTENŢAT şi CU CE SCOP .
Din fericire ,
Creatorul nostru a constatat faptul că niciodată nu v-a afla acest răspuns ,
şi de atunci a continuat cu plăcere jocul Descoperirii de SINE ÎNSUŞI ,
joc pe care şi noi Co-Creatorii LUI l-am acceptat etern .
Astfel ,
eu Gicu Dan ca Personalizare Divină ştiu că am un Creator ,
în interiorul căruia mă manifest pentru a-mi descoperi Potenţialele Dumnezeieşti de Sine Însumi ;
Creatorul meu a aflat şi el în eternitatea fără vîrstă a timpurilor trecute( care de fapt sunt atemporale ),
faptul că şi EL aparţine şi se manifestă în interiorul unui Creator mai Mare decât EL .
Şi astfel , pas cu pas , din experiment în experiment , atât Creatorul nostru cît şi noi Co-Creatorii Lui ,
Vietuim -Simţim programe şi repere numite Ceruri-Universuri-Planuri-Dimensiuni-Creaţii( a 1-a, a 2-a, a 3-a , etc…)
care ne împing dar şi ne atrag totodată ,
ca un veritabil Magnet Spiritual al Desecoperirii de SINE DUMNEZEIESC LĂUNTRIC .
Şi dacă voi dragi prieteni aţi înţeles acest joc Divin ,
pe care foarte superficial vi-l de(scriu) acum din perspective limitate ,
cum credeţi oare că este timp de prea multă odihnă , ignoranţă sau limitare Spirituală ?
Dacă Creatorul nostru merge continuu şi fără odihnă pe cărarea Descoperirii de Sine Însuşi ,
de ce rămâneţi îmbătaţi permanent cu ideea că totul se rezumă la o percepţie materialistă a Fiinţării voastre,
percepţie pe care Conducătorii Neluminaţii v-o oferă ca modele de viaţă ?
TREZIŢI-VĂ Dragi Prieteni ,
alegeţi, accesaţi şi materializaţi valoarea voastră Spiritual-Cristică de pe frecvenţa Iubirii Divine .
Sau chiar vreţi să bateţi pasul pe loc şi să nu intrăm cât mai repede cu toţii în dimensiunea a 5-a Cristică ?

16. - Creatorul( şi Co-Creatorii ) revelat prin numere-frecvenţe


Creatorul este tot ceea ce credeţi şi nu credeţi , tot ceea ce vedeţi şi nu vedeţi , tot ceea ce ştiţi şi nu ştiţi , tot
ceea ce vă imaginaţi şi nu vă puteţi imagina , etc ,…
Din acest considerent a tot ceea ce Creatorul ESTE , putem spune faptul că şi numerele fac parte din Esenţa
Creatorului Manifestată în SINE .
Numerele fiind de fapt o Stare Manifestată a Creatorului ,
Stare ce vieţuieşte numai şi numai pe Nivele de Conştienţă şi Conştiinţă de SINE ,
face ca numerele să aibă mai multe caracteristici dintre care amintesc doar câteva şi anume :
- Numerele sunt infinite , logice şi penetrează toată Creaţia deoarece au caracter universal ;
- Fiecare număr are o identitate proprie şi se regăseşte în multitudine ;
- Numerele în sine sunt nişte simboluri prin care Creaţia Manifestată este cuantificată calitativ şi cantitativ .
- De asemenea , putem remarca faptul că numerele ca simbol reprezintă sinonimul unor frecvenţe vibraţionale unice ,
prin care Creaţia îşi derulează manifestatrea sub impulsul unui program prestabilit iniţial , etc,…
În încercarea noastră eternă de a-l cunoaşte pe Creator , este de la sine înţeles faptul că putem utiliza numerele
pentru a ne completa şi aprofunda această cunoaştere Divină cu încă un pas , deoarece cunoscând-ul pe Creator prin
mijlocirea( adică indirect ) manifestării Sale, ne regăsim şi ne recunoaştem şi pe noi ca Părţi ale Creatorului făcuţi după
chipul şi asemănarea lui ; tocmai acesta este motivul pentru care căutarea noastră nu încetează nicioadată , chiar dacă
uneori facem şi pauze .
Şi acum şă încercîm să-l regăsim pe Creator şi Creaţia s-a manifestată , utilizând numerele .
Pentru acest lucru , vă ofer ca pornire următorul şir de numere :
….minus infinit….., -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ……plus infinit …
În acest exemplu aparent prin banalitatea şi simplitatea lui , voi trebuie să ştiţi la nivel de cunoaştere de Ştiinţă a
Spiritului că putem extrage o perspectivă de cunoaştere şi înţelegere a manifestării Creatorului .
Cifra 0( zero ) reprezintă originea şi sursa tuturor numerelor aflate între minus infinit şi plus infinit ;
NOTĂ :
- Cifra 0( zero ) ca origine este de fapt Creatorul Nemanifestat ;
- Cifra 0( zero ) ca sursă este de fapt Creatorul intrat în Manifestare ;
ATENŢIE :
- cu toate că la şcoală am fost învăţaţi să începem numărătoarea de la 1 la 10 şi aşa mai departe , în realitate ,
trebuia să se înceapă de la cifra 0( zero ) care este originea şi sursa tuturor celorlalte numere ;
- în ezoterism( şcolile iniţiatice din vechime ) , simbolul cifrei 0( zero ) îl regăsim sub forma unui cerc cu un punct
în mijloc , simbol care era cunoscut ca fiind Soarele-Dumnezeu ( iniţierea Solară-RA ) ;
Pornind de la nota şi atenţionarea anterioară vă rog să faceţi următorul demers logic şi de rezonanţă , pentru a
înţelege Creatorul prin intermediul numerelor aranjate în şirul de mai sus :
- Prima cifră din şir care se citeşte este 0( zero ) , ca origine şi sursă a celorlalte numere ;
- Când zicem 0( zero ) ca cifră de pornire , trebuie să înţelegeţi că noi pronunţăm ceea ce nu se poate pronunţa,

80
adică pe Creator-Dumnezeu Nemanifestat , fapt pentru care în realitate noi pe 0( zero ) niciodată nu îl vom cunoaşte
ca întreg ;
- Pe 0( zero ) nu îl putem cunoaşte ca întreg niciodată deoarece este Creatorul Nemanifestat cu atribut de origine şi
sursă pentru toate numerele( inclusiv pentru toată creaţia manifestată ) şi din acest considerent în Iniţierea Solară
antică cifra 0 ( zero ) o regăsim simbolizată sub forma unei sfere cu un punct în mijloc ;
- De fapt ca reprezentare , punctul din interiorul sferei este mai aproape de Adevăr decît cifra 0( zero ) , deoarece din
acel punct izvorăsc toate cifrele spre cele două infinituri ;
- Punctul nu este altceva decît unicul Portal care face legătura dintre Creatorul Nemanifestat cu Creaţia Sa
Manifestată ;
- Cum din obişnuinţă noi utilizăm cifra 0( zero ) şi nu este nevoie să renunţăm la ea , prin cele detaliate mai sus
voi aveţi acum întreaga semnificaţie Spirituală a necesităţii înţelegerii rostului ei .
- Cifra 1( UNU ) reprezintă UNITATEA în Manifestare a Creatorului ;
- Cifra 2( doi ) reprezintă Multiplicarea Manifestării cît şi Multitudinea Personalizării-Individualizării pe frecvenţe
Unice a UNITĂŢII Creatorului în Manifestare şi această Diversitate în UNITATE merge pe numere la infinit ;
- Cifrele cu minus reprezintă manifestarea Duală-Polară a Creatorului .
- Cifrele cu plus pot fi considerate Infinitul Mare al Polarităţii , spre care tinde Manifestarea Creatorului;
- Cifrele cu minus pot fi considerate Infinitul Mic al Polarităţii , spre care tinde Manifestarea Creatorului ;
Dar să mergem mai departe pe urmele unei alte perspective metafizice , pornind tot de la şirul menţionat anterior şi
unde prin numere Umanitatea Fizică îşi regăseşte locul de Evoluţie în Conştienţă şi Conştiinţă :
A. - Creaţia NeManifestată :
- Cifra 0( zero ) este Creatorul Nemanifestat , dar care are un Portal spre ;
B. - Creaţia Manifestată unde Creatorul îşi derulează programe unice şi infinite :
- Cifra 1 este Universul-Dimensiunea-Treapta-Cerul SERAFIMILOR ;
- Cifra 2 este Universul-Dimensiunea-Treapta-Cerul HERUVIMILOR ;
- Cifra 3 este Universul-Dimensiunea-Treapta-Cerul TRONURILOR ;
- Cifra 4 ….
- ………….
- Cifra 10 este Universul-Dimensiunea-Treapta-Cerul FIZIC al OAMENILOR cu sau fără Liberul Arbitru ;
- Cifra 11 este Universul-Dimensiunea-Treapta-Cerul FIZIC al ANIMALELOR ;
- …………
Din prezentarea acestei perspective , observăm că avem ipostaza în care :
- Creatorul ESTE atît în Stare Nemanifestată cât şi în Stare Manifestată ;
- şi avem ipostaza în care Membrii Ierarhiilor Divine au calitatea doar de CO-CREATORI cu CREATORUL .
După cum ştiţi , Creatia Divină este plină de paradoxuri , iar paradoxul apare în momentul în care reperele noastre
de cercetare privind Cunoaşterea-Înţelegerea-Manifestarea nu sunt complete nici la nivel de informaţie şi nici la nivel
de perspective .
În general , în calitate de CO-CREATORI Divini în măsura în care Rezolvăm( Cunoaştem-Înţelegem-Manifestăm ) un
paradox , inevitabil apare un altul , dar în final nici un paradox nu rămâne nerezolvat cu excepţia unuia şi anume :
Creatorul Nemanifestat simbolizat prin cifra 0( zero ) .
Ştim cu siguranţă faptul că Dumnezeu Nemanifestat conţine în Stare Arhetipală toate Manifestările Sale Eterne ,
numai că , pe Principiul ,, Chipului şi Asemănării ,, se deduce potenţialul şi posibilitatea ca toată această bogăţie
infinită de aspecte Arhetipale ale Creatorului ( şi unde noi nu vom avea acces niciodată ) sunt de fapt Daruri-Haruri pe
care şi Creatorul nostru le primeşte de undeva , de la cineva , care se află lăuntric SIEŞI .
Vezi capitolul din cartea nr. 11 cu acelaşi titlu - Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării
Libertăţii Dumnezeirii Noastre ca Potenţiale ale Eternităţii Noastre Viitoare şi Potenţiale ale Evoluţiei Noastre
Infinite.
Această perspectivă de înlănţuire infinită de Creatori care pot exista peste Creatorul nostru , se poate demonstra nu
numai cu ajutorul ,, Chipului şi Asemănării ,, care este o realitate de netăgăduit , ci se poate verifica şi cu ajutorul
numerelor susţinute de un element pe care până acum nu l-am discutat încă: VIRGULA .
În acest caz , pe baza numerelor voi face o scurtă dar esenţială prezentare a ierarhizării Creaţiei noastre pe Creatori
şi Co-Creatori , ierarhizare spre care prin manifestare tinde Conştienţa şi Conştiinţa noastră .
- Cifra 0( zero ) = cu Creatorul nostru NeManifestat .
Urmează apoi faza viitoare cînd prin Evoluţia în Conştienţă şi Conştiinţă anumiţi CO-CREATORI dobândesc
utilizarea nu numai a calităţii de Dumnezeu , ci şi utilizarea calităţii de LIBER în SINE ÎNSUŞI şi vor putea Crea la
rîndul lor în EI ÎNSUŞI tot aşa cum şi Creatorul nostru face Acum .
Să luăm exemplul unui Co-Creator devenit la rîndul său Creator :
- Cifra 1,0 reprezintă Co-Creatorul evoluat care( este subordonat Creatorului şi ) are potenţiale arhetipale nemanifestate ;
- Cifra 1,1 reprezintă faptul că Co-Creatorul devine Creator în SINE ÎNSUŞI al unui prim univers ;
Acest prim univers , după Fiinţările conţinute spre manifestare se pot alinia unor numerotări astfel :
1,100000000000…
1,100000000001…
1,100000000002…etc,…
- Cifra 1,2 reprezintă crearea unui al doilea univers în EI ÎNSUŞI … şi aşa mai departe ….

81
De aceea , fiecare Co-Creator din Lăuntrul Creatorului este la rândul său un potenţial Creator , astfel că numerele de
la 0( zero ) la infinit marchează manifestarea şi Evoluţia în Conştienţă şi Conştiinţă a SINEI DIVINE INEPUIZABILE
ŞI NEMĂRGINITE , care se poate DIVIZA Neâncetat între Infinitul Mare şi Infinitul Mic .
Totodată este bine de reţinut faptul că Infinitul Mare şi Infinitul Mic nu are în mod obligatoriu doar perspectiva
din care trebuie să vedem unele lucruri mai mari şi altele mai mici , ci trebuie să înţelegem şi perspectiva din care
Infinitul Mare şi Infinitul Mic pot ocupa în Conştiernţă şi Conştiinţă acelaşi spaţiu-volum , dar diferenţa să fie dată
doar de nivelul frecvenţei vibraţionale mai mari pentru Infinitul Mare şi mai mici pentru Infinitul Mic .
De fapt, cele două Infinituri sunt Stări de percepţie şi utilizare ale Conştienţei şi Conştiinţei pe calea Evoluţiei sale .
Restul este meditaţie eternă , ce va completa cu siguranţă cele cîteva perspective mărunte şi sintetizate în toate
informaţiile prezentate în cărţile scrise de mine .

Precizare de încheiere
Când am scris aceste cărţi ( chiar dacă mai utilizez Egoul ),
eu întotdeauna m-am bazat pe GNOST ( Intuiţie-Inspiraţie-Imaginaţie-Simţire),
inclusiv la informaţiile primite de la colaboratorii mei fizici.
Complementar s-a mai adăugat Energia Cristică lăuntrică cât şi Energia Sfinxului din munţii Bucegi, care mi-au
facilitat intrarea în rezonanţă Spiritual Divină cu Maeştrii mei de Lumină Cristică , aşa după cum prietenul meu
BOMBO a primit mesajul destinat mie ( dar şi vouă ):
- realizarea Înţelegerii Spirituale a mesajelor de la MAEŞTRII care te Instruiesc;
- de a te influinţa în sarcina pe care ai primit-o, de a Transmite în scris altora ceea ce îţi parvine în Minte
şi Spirit, de la MAEŞTRII LUMINII care te susţin.
Şi exact asta am făcut şi fac în continuare ,ca model pentru voi care îmi şi ne urmaţi pe această minunată cale .

Cu IUBIREA cea din Totdeauna , al vostru colaborator Metafizic GICU DAN .

*Cărţile scrise de mine cu ajutorul colaboratorilor mei fizici şi metafizici :

cartea 1. - Misiunea Spirituală a României - Editura Vultur ZM-Deva ISBN 973-85032-2-1


cartea 2. - Secretele Arborelui Sefirotic ;
cartea 3. - Ecluza Astrală ;
cartea 4. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Alfa ;
cartea 5. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Omega ;
cartea 6. - România Inima Ocultă a Terrei - Eu Sunt Alfa şi Omega ;
cartea 7. - România Inima Ocultă a Terrei - Între Alfa şi Omega ;
cartea 8. - Înţelegerea, Acceptarea, Simţirea şi Vieţuirea Conştientă de SINE ÎNSUŢI ;
cartea 9. - Proză şi Poezie Ezoterică împletite cu Imagini ale Conştienţei de Sine ;
cartea 10.- România Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre;
cartea 11.- Potenţialele Expansiunii şi Potenţialele Limitelor Manifestării Libertăţii Dumnezeirii Noastre ca Potenţiale
ale Eternităţii Noastre Viitoare şi Potenţiale ale Evoluţiei Noastre Infinite.
cartea 12.- Avatarul Supermasonic în România Ezoterica .
cartea 13.- Extratereştrii ,Fraţii şi Colaboratorii noştri Stelari .

82