Sunteți pe pagina 1din 5

Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

PROIECT DE TERAPIE LOGOPEDICĂ

Data: 20.03.2009
Unitatea: Şcoala Generală nr.20 Arad
Obiectul: Logopedie
Tulburarea de limbaj: Tulburare de pronunţie - dislalie
Tipul de terapie: Terapia rotacismului
Etapa terapiei: Diferenţierea sunetelor
Tema activităţii: Diferenţierea sunetelor cu punct de articulare apropiat
Subiectul: Diferenţierea fonetică şi grafică a sunetelor R şi L
Scopul activităţii: Formarea deprinderii de articulare corectă a sunetelor
Tipul de lecţie: corectiv-terapeutică
Propunător: Hossu Rucsandra

Obiective generale:
• Diferenţierea sunetului R de L prin pronunţia lor corectă , în silabe, cuvinte şi propoziţii scurte.
• Diferenţierea sunetului R de L prin recunoaşterea si reproducerea corectă în scris-citit a
acestor litere.
• Dezvoltarea auzului fonematic.

Obiective operaţionale

O1: Să pronunţe corect sunetele R şi L


O2: Să identifice poziţia sunetelor R şi L în cadrul cuvântului (la început, la mijloc, la
sfârşit);
O3: Sa pronunţe şi să scrie corect cuvinte care conţin sunetele R şi L, diferenţiindu-le clar
prin formarea paronimelor;
O4: Să formeze corect propoziţii cu cuvinte paronime care conţin sunetele R şi L ;
O5 : Sa identifice si sa diferenţieze fonemele R şi L in cuvinte date, care conţin atât una
dintre aceste consoane, cât şi ambele, in poziţie iniţiala, mediana si finala.

Metode şi procedee didactice: demonstraţia, exerciţii, comparaţii, metoda fonetică analitico-


sintactică
Mijloace de învăţământ: oglinda logopedică, fişiere power point, imagini colorate reprezentative
literele „r” şi „l”, tabla de plută, , fişe de lucru , CD educativ „Alfabetul”.

Material bibliografic
Boldan, M (1997), Ghidul pronunţării corecte la copii, Ed. Lekton, Zalău.
Gherle, Ş (2008), Şi eu vreau să vorbesc corect. Minighid logopedic, Ed. Imprimeria Ardeaulul, Cluj-
Napoca.
Muşu (coord) (1997), Terapia tulburărilor de limbaj, EDP Bucureşti.
Ungureanu, D (1998), Compediu logopedic şcolar, Ed Eurostampa, Timişoara.
Verza, (2003) Tratat de logopedie, vol I, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti.

1
Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII TERAPEUTICE

1. SECVENTA ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE


DIDACTIC PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE INVATAMANT
A
1. Moment -Solicită salutul -Elevii salută Conversaţia
Organizatoric elevilor. profesorul si se
-Se pregăteşte pregatesc pentru ora
grupa de elevi de terapie.
pentru activitatea
terapeutica.
2.Captarea Se prezinta diferite Elevii denumesc Conversatia
Atentiei imagini a căror imaginile si observa Panou de pluta
denumire conţine ca acestea conţin Observatia Imagini care
atât sunetul R, cât sunetul R, dar si conţin sunetul R
şi sunetul L. sunetul L. şi L (anexa 1)
Se solicita gruparea Elevii sortează
acestora pe două imaginile care Exerciţiul
coloane. conţin pe R şi L.
3. Comunicarea Astăzi vom învăţa Elevii sunt atenţi şi Conversaţia
obiectivelor să îl diferenţiem pe înţeleg obiectivul
terapeutice „R” de alte sunete terapeutic
cu care se poate
confunda: „L”
4.Terapia Solicita elevilor să Elevii executa
Generala realizeze exerciţii sarcinile cerute de
de antrenare a profesor : buzele
mobilităţii întinse, buzele
organelor rotunjite, limba Demonstratia
aparatului fono- lopată, limba cupă, Oglinda
articulator, în mişcări laterale şi Exercitiul logopedică
special a sus-jos ale limbii,
motricităţii limbii. ştergerea dinţilor,
Se pronunţă vibrarea limbii,
sunetele R şi L, se pronunţia sunetelor.
arată poziţia fono-
ariculatorie corectă
(în cazul sunetului
R, limba vibrează)

5.Terapia Solicita elevilor Elevii pronunţă


Specifica pronunţarea silabe directe, Demonstratia
de silabe-perechi inverse care conţin Fisa de lucru nr.1
directe şi inverse sunetele R şi L Comparatia

2
Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

care conţin
sunetele R şi L.
Solicita elevilor Elevii pronunta si
pronuntarea, citirea scriu un sir de
si apoi scrierea cuvinte paronime
unor perechi de care contin sunetele Observatia
cuvinte paronime R si L in pozitie Comparatia Fişiere power
care contin sunetele initiala,mediana si Exercitiul point.
R si L in pozitie finala,deprinzand Diferentierea (fişa de lucru nr
initiala,mediana si modul de formare 2)
finala. al acestora.

Solicită elevilor Elevii alcătuiesc Exerciţiul


alcătuirea de două propoziţii cu
propoziţii cu una cuvintele paronime
dintre perechile de
cuvinte paronime.
Solicita elevilor să Elevii găsesc
găsească cuviintele cuvântul cu sens Fişa de lucru nr.3
cu sens opus care opus şi marchează Observatia
conţin fie sunetul R prin colorare Demonstratia
fie sunetul L, fie diferită sunetul R Exercitiul
niciunul dintre sau L.
acestea.
Prezintă elevilor Elevii găsesc şi Exerciţiul CD educativ
imagini ce coţin asamblează literele “Alfabetul”
sunetele L şi R, şi construind corect
solicită elevilor cuvântul
asamblarea literelor
pentru a forma
cuvintele.
Solicita elevilor Elevii scriu după
scrierea după dictare propoziţii
dictare a unor bogate in cuvinte Fisa de lucru nr.4
propoziţii bogate in care conţin Explicaţia
cuvinte care conţin consoanele R si L Exerciţiul
sunetele R şi L în in poziţie iniţiala,
poziţie iniţială, mediana si finala.
mediană şi finală.

6.Finalul Evaluează textul Elevii sunt atenţi la


Activităţii dictat şi apreciază observaţiile
desfăşurarea orei profesorilor şi Evaluarea
de terapie încearcă să se Conversatia
autoaprecieze.

3
Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

Fişa de lucru nr 1.

Silabe-perechi directe şi inverse care conţin consoanele R şi L:

Ra – la; re-le; ri-li; ro-lo; ru-lu; ră-lă


Ar- al; er-el; ir-il; or-ol; ur-ul; ăr-ăl
Ara –ala; ere-ele; iri-ili; oro-olo; uru – ulu; ără-ălă

Fişa de lucru nr. 2

Pronuntarea, citirea si apoi scrierea unor paronime care conţin sunetele R şi L in pozitie
initiala,mediana si finala:

Ramă-lamă
Rac-lac
Var- val
Car-Cal
Coroană- coloană
Cremă – clemă

Fişa de lucru nr . 4

Dictarea unor propoziţii simple, bogate in cuvinte care conţin sunetele R şi L.

Lacrimile îi curgeau pe obraji.


Luni la ora trei ne întâlnim cu Raluca.
Racul a ieşit la mal.

4
Diferenţiere fonetică şi grafică a sunetelor R şi L

Anexa 1

telefon prăjitură

sticlă aripi

cal căprioară

floare

S-ar putea să vă placă și