Sunteți pe pagina 1din 1

Procedee de măsurare a datelor

Datele statistice diferă între ele şi în funcţie de modul de măsurare. În teoria statistică au
fost evidenţiate mai multe procedee de măsurare a datelor:
a) Scala nominală se referă la caracteristicile cu formă calitativă exprimată prin cuvinte
(de exemplu: meserii, stare civilă, ramuri şi subramuri ale economiei naţionale, domenii de
activitate etc.). Pentru aceste caracteristici se poate atribui o valoare numerică fiecărei variante, cu
sensul de codificare (de exemplu: codificarea ramurilor economiei naţionale, codificarea
activităţilor economice sau codificarea stării civile în cadrul codului numeric personal din
buletinul de identitate). Nu sunt posibile operaţii matematice cu aceste valori numerice asociate
variantelor.
b) Scala ordinală se utilizează tot pentru caracteristici necuantificabile, dar care permit
ierarhizarea variantelor. Aceste caracteristici sunt ordonate crescător sau descrescător, acordându-
i-se fiecăreia un număr (rang) care reflectă poziţia sa în şir. Exemple: clasele de calitate ale
produselor, calificativele acordate elevilor din ciclul primar (nesatisfăcător, satisfăcător, bine şi
foarte bine), numărul de stele atribuite unităţilor de alimentaţie publică şi hoteliere (de la 1 la 5
stele). Rangurile pot fi folosite în unele modele de calcul statistic, respectându-se anumite
restricţii.
c) Scala de interval este folosită pentru caracteristici numerice cărora le corespund
anumite valori, în funcţie de intervalul dintre variante. Originea scalei şi unitatea de măsură se
aleg arbitrar. Admisibile pentru acest tip de caracteristici sunt numai operaţii de diferenţă între
valori, precum şi calcule cu aceste diferenţe. Exemple: timpul calendaristic, temperatura etc.
d) Scala de raport, ca şi cea de interval, este folosită pentru caracteristici numerice. Două
valori măsurate prin intermediul acestei scale se află în acelaşi raport, indiferent de unitatea de
măsură utilizată (de exemplu raportul salariilor pentru doi angajaţi între care se face comparaţie
este acelaşi indiferent de moneda folosită) . Pentru acest tip de caracteristici sunt permise toate
operaţiile matematice. Punctul zero al scalei este dat în mod natural. Unitatea de măsură se alege
arbitrar (de exemplu, cifra de afaceri se poate exprima în mii, milioane sau miliarde de lei, în
monedă naţională sau în diferite valute).