Sunteți pe pagina 1din 3

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară: 3
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si
mijlocii inovatoare
Titlul proiectului: Startup Activator
Contract nr. POCU/82/3/7/S/105020

Proiect Startup Activator

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul Județean Neamț si Consiliul Național
pentru Întreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania(Lider de Parteneriat) implementează în
perioada ianuarie 2018- ianuarie 2021 proiectul Startup activator finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman.
„Startup Activator” își propune încurajarea antreprenorialului prin susținerea înființării de
întreprinderi cu profil non agricol în zona urbana din regiunea Nord-Est. Prin proiect vor fi selectate 500
de persoane, din Regiune, care vor participa la cursuri de dezvoltare a competentelor antreprenoriale și
care vor avea posibilitatea să participe la un concurs de planuri de afaceri în urma căruia primele 75 de
planuri, în ordinea punctajului obținut la evaluare, vor fi finanțate cu 160.000 lei fiecare (finanțare
100% nerambursabilă).
SELECȚIA PARTICIPANȚILOR – ianuarie-septembrie 2018
Pot participa la activitățile proiectului, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
 domiciliul sau reședința in mediul urban sau rural din regiunea Nord-Est
 intenționează să înființeze o afacere non-agricola în mediul urban din regiunea Nord-Est
 vârsta cuprinsă între 18 – 65 de ani
 studii medii, universitare sau postuniversitare
 statut pe piață muncii: șomer, angajat, angajat pe cont propriu, persoană inactiva (student),
șomer de lungă durată
 nu pot fac parte tineri din categoria NEETs (tineri cu vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani care
nu urmează nici o formă de învățământ şi nici nu au un loc de muncă)
 nu au fost supuse unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de
judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale
 nu au fost condamnate de tip res judicata pentru frauda, corupție, implicare în organizații
criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității
Europene
 nu au calitatea de asociat majoritar in alta firma la momentul semnării acordului de finanțare
Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, se va completa un test de evaluare a potențialului
antreprenorial de 24 de întrebări însumând 100 de puncte si doar persoanele care obțin minim 60 de
puncte pot deveni beneficiari ai acestui proiect.
Dosarul pentru înscrierea in activitățile proiectului se face in baza unui act de identitate (preferabil
CI) si va conține următoarele documente (înmânate la prima întâlnire sau trimise pe mail):
 formular de grup țintă,
 copie după cartea de identitate.
 declarație de eligibilitate, declarație angajament, declarație de intenție și acord de utilizare a
datelor personale,
1
 documente care atesta statutul pe piață muncii (adeverința de salariat in original sau extras
REVISAL (original), copie carnet de student vizat la zi pentru persoanele Inactive (copie) sau
adeverință de student (original), copie după carnetul de șomaj vizat la zi).
În cazul in care documentele vor fi trimise pe mail acestea vor fi printate și completate de mână,
preferabil cu un pix cu mina albastră. Documentele în original trebuie trimise prin posta sau curier la
sediul Agenției pentru Dezvoltarea Regională Nord-Est din Piatra Neamț, Str. Lt. Draghiescu nr.9, cu
mențiunea pentru proiect Startup Activator.
ORGANIZAREA CURSURILOR DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE ianuarie-noiembrie 2018
Vor fi organizate cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în urma cărora cele 500 de
persoane selectate anterior(grupul țintă), vor fi certificate potrivit standardelor Autorității Naționale
pentru Calificări.
Se vor forma 25 de grupe de curs, cu o medie de 20 de persoane /grupă, asigurând-se organizarea a
cel puțin unui curs de formare antreprenoriala în fiecare județ al regiunii Nord Est. Fiecare curs va avea
o durată de 40 de ore distribuite astfel: 24 de ore de teorie si 16 ore de practică.
În funcție de disponibilitatea și de preferințele grupului țintă, cursurile pot fi organizate fie pe
parcursul a 10 zile în intervalul orar 17:00-21:00, în weekend în intervalul orar 09:00-17:00 sau pe
parcursul a 5 zile în intervalul 09:00-17:00.
Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele documente în copie:
 carte de identitate
 certificat naștere
 ultima diploma de studii
 certificat de căsătorie (daca este cazul)

Documentele pot fi trimise pe mail, prin poșta/curier sau pot fi aduse personal la sediul Agenției
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din Piatra Neamt.
EVALUAREA ȘI SELECTAREA PLANURILOR DE AFACERI aprilie -noiembrie 2018
În paralel cu activitatea de formare, pe platforma online a proiectului fiecare cursant va putea
depune câte un plan de afaceri, pentru a obține o finanțare in valoare de 160.000 Lei.
În urma evaluării planurilor de afaceri depuse, se vor selecta spre finanțare 75 de planuri în ordinea
punctajului obținut.
EFECTUAREA UNUI STAGIU DE PRACTICĂ noiembrie 2018-ianuarie 2019
Cei 75 de câștigători vor beneficia de un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi cu
experiență, a cărei activitate economică face parte din aceiași grupă CAEN cu cea aferenta planului de
afaceri selectat. Stagiul va avea o durata minima de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau,
după caz, la punctul de lucru al întreprinderii cu experiență.
SERIVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI MENTORAT PENTRU CEI 75 DE CAȘTIGĂTORI ianuarie – aprilie 2019
Cei 75 de câștigătorii ai concursului de planuri de afaceri vor beneficia de servicii personalizate de
consultanță și mentorat pentru dezvoltarea și definitivarea modelului de business (realizarea strategiei
de marketing, identificarea unei rețele de clienți, stabilizarea relațiilor cu furnizorii și cu clienții,
menținerea relațiilor cu instituțiile statului în vederea raportării activității conform legislației,
realizarea contractelor și gestionarea acestora, consolidarea relațiilor cu clienții, asigurarea
managementului lichidităților, asigurarea unui management coerent al resurselor umane, stabilirea și
urmarea unei strategii de dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung.)
2
INFIINTARE INTREPRINDERILOR aprilie-iulie 2019
Cei 75 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri vor fi asistați in procesul de înființare a
întreprinderilor.
FINANTAREA PLANULUI DE AFACERI- aprilie-iulie 2019
Dupa infiintarea firmei si semnarea contractului de finantare, castigatorii vor beneficia de acordarea
primei transe de 75% din valoarea totala a finantarii. Firmele trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa creeze cel putin 2 locuri de munca in primele 6 luni de la infiintarea firmei si sa le
mentina cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului „Startup Activator”. Pentru a primi transa
finala, firmele trebuie sa faca dovada obtinerii de venituri in primele 12 luni de activitate, de cel putin
30% din valoarea primei transe de finantare.
MONITORIZAREA FIRMELOR FINANTATE mai 2019-ianuarie 2021
Din momentul semnării contractului de finanțare, atât in primele 12 luni (după primirea primei transe
de 75%) cat si in următoarele 24 luni (după primirea celei de a doua transe), fiecare dintre cei 75 de
beneficiari va avea un cont propriu, accesibil pe baza de nume de utilizator și parola în cadrul căruia se
va raporta progresul implementării planului de afaceri: cheltuieli efectuate, venituri realizate,
locuri de munca create, documente justificative etc.
Pentru mai multe informații și înscriere in proiect ne puteți contacta:

Ana Ciobanu Andrei Carabelea Silviu Stoica


0724.091.191 0743.082.028 0745.432.487
ana.ciobanu@adrnordest.ro andrei.carabelea@adrnordest.ro silviu.stoica@adrnordest.ro