Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1 – Prognoza populatiei :

- anexa primita in data de 30.04.2018 este diferita de cea din data de 15.09.2018 incepand cu
anul 2016 pana in anul 2046 (ex populatia jud Braila din anul 2016 la data de 15.09.2017 este
303.622 locuitori iar in anexa 1 din 30.04.2018 avem 302.315 locuitori),
- de corectat cuvantul Rezultat deoarece este trecut Rzultat;
- de corelat rezultatul din „baza de date” (JUD Braila) pentru anul 2016 avem 303.622 locuitori
iar pe total Jud Braila avem 303.513 locuitori
Anexa 2 – Studiul privind balanta apei
- solicitam depunerea studiului in format pdf cu semnaturi
- Lipseste balanta apei monitorizare debite
Anexa 3.2 – expertize tehnice hidroutilitare:
- Inregistrari CCTV –denumirea corecta a strazi este Str Golesti - Nr 33 racordare Str Galati -
si nu Str Gloest;
- Pdf – toate fisierele trebuiesc completate cu evidenta modificarilor
Anexa 3.3 – Studiu calitatea apei potabile
- Studiu calitate apa final r1 din martie 2017 – de completat tabelul cu evidenta modificarilor
documentului
- Studiu calitate apa r1 din februarie 2017 – de completat tabelul cu evidenta modificarilor
documentului
Anexa 3.5 – Studiu de inundabilitate
- Studiu de inundabilitate Braila – documentul este nesemnat de domnul Rotaru Mihai Nicolae
Anexa 5 – Studiu privind calitatea apei uzate
- Anexa 5.1 Studiul privind calitatea apei uzate – de completat tabelul cu evidenta
modificarilor documentului in cadrul documentului Studiu ape uzate rev.
Anexa 6 – Managementul namolului – de semnat Strategia Namolului rev 4 de catre Doamna Popescu
Ileana si de atasat strategia in format PDF;
Anexa 7 – Normative de proiectare
- lipseste anexa CERTIFICATE URBANISM;
- lipsa avize Electrica
- lipsa aviz securitatea la incendiu
- Lipsa aviz DSP pentru CU6
- Lipsa aviz TRANSGAZ
- Lipsa aviz CUP Dunarea
- Lipsa aviz DTLP pentru CU 6
- Nu trebuie atasata documentatia vizata pentru politia rutiera
Anexa 8 – analiza de optiuni :
- anexa 8.1 – lipseste Analiza comparativa a optiunilor sistem zonal de alimentare cu apa
Braila
- Anexa 8.2 – sistemul regional Gropeni centru – lipsa document;
- Anexa 8.3 – Sistem regional Gropeni Vest – lipsa documente Analiza comparativa , evaluare
investitii pe baza optiuni 1 si optiune 2
- Anexa 8.4 optiunea 1– Sistem regional Gropeni SE – lipsa documente Optiune 1 evaluare
investitii de baza
- Anexa 8.4 optiunea 2 – Sistem regional Gropeni SE – analiza comparativa sistem zonal
alimentare cu apa Gropesni S-E
Anexa 9 – Date de proiectare:
- Anexa 9.4 Sistemul regional Gropeni Sud – Est
o lipseste documentul „Scenariu 1 Albina”
o Lipseste documentul „Scenariu 1 Tichilesti (UAT Tichilesti format din Tichilesti si
Albina)
- Anexa 9.1 – Sistem regional de alimentare cu apa Braila
o Scenariu 9.1.2 - breviar de calcul sistem Braila Nord – pagina 10 este mentionata
Vamesu – de verificat si corectat;
o Optiunea 1_Calcul debite_Gropeni SE si SV – TABEL OP1_CL3_Dudesti Total –
este mentionata Bumbacari – de verificat si corectat;
o Optiunea 1_Calcul debite_SA Braila_ tabel OP1_CL1_Silistea_Muchea Rezervor –
este mentionata Vamesu – de verificat si corectat;
o Optiunea 2_Calcul debite_Gropeni SE si SV – de trecut denumirea lucrarii si a
localitatii pe fiecare formular in parte (este denumit fiecare sheet dar formularul nu
este denumit)
o Optiunea 2 _Calcul debite_SA Braila de trecut denumirea lucrarii si a localitatii pe
fiecare formular in parte (este denumit fiecare sheet dar formularul nu este denumit)
o Denumirea corecta a localitatii este OLANEASCA si nu OLANEASA – de corectat
(formular Optiunea 2 _Calcul debite_SA Braila)
- Anexa 10 – analiza economica financiara (ACB)
o Anexa 10.1 Devize – Lista investitii prioritare rev 1 – in tabel sunt mentionate
Localitatea Mucheni si Localitatea Oremixt Latinu – dar acestea sunt mentionate peste
tot ca fiind cartiere – de verificat si corectat
o Anexa 10.1 Devize – Lista investitii prioritare rev 1 – lungimile mentionate in tabel nu
corespund cu lungimile din SF CAP 9 (30.04.2018) partea scrisa (Ex Retele de
distributie Reabilitare si extindere Jirlau L= 12.745 m si in Anexa 10.1 avem L =
13.025 m , s.a ) – de verificat si corelat
o GRATARE SPAU-URI ISPA
o Anexa 10.1 Devize – Lista investitii prioritare rev 1- populatie totala si populatie
beneficiara nu corespunde cu Prognoza populatiei pentru anul 2016.
o Anexa 10.1 – Devize – Lista investitii prioritare rev 1 – facand comparatia cu tabelul
9.114 din SF CAP 9 (rev imbunatatita) lipsesc subcapitolele 4.4, 4.5, capitolul 5 si
subcapitolul 5.1 din tabel 9.114 – de verificat si corelat;
o Anexa 10.1 – Devize – lipsa Lista investitii pe fiecare UAT;
o Anexa 10.1 – Devize – Apa – solicitam anexele in format PDF;
o Anexa 10.1 – Devize – Canalizare – solicitam anexele in format PDF;
o Anexa 10.1 – Devize – Lipsa devize generale pe contracte;
o Anexa 10.1 – Devize pe obiect – solicitam ca toate formularele sa fie in format PDF;
o Anexa 10.1 - Lista deviz general UAT Final – in format PDF;
o Anexa 10.1 - Memoriu Deviz General Final – in format PDF;