Sunteți pe pagina 1din 2

Lista întrebarilor pentru examene la disciplina „ Bazele standardizării”

1. Scopurile, obiectivele, rolul şi funcţiile standardizării.


2. Beneficiile activităţii de standardizare,
3. Organizarea activităţii de standardizare în R. Moldova:
 Cadrul instituţional al activităţii de standardiozare;
 Funcţiile şi activitatea componentelor SNS;
 Interrelaţii dintre componentele SNS.
4. Categorii de documente normative de standardizare:
 Clasificarea DN de standardizare;
 Criterii de clasificare a standardelor;
 Motivaţia elaborării standardelor.
5. Modul de elaborare a standardelor naţionale:
 Ciclul de viaţă al standardelor
 Procedura de aprobare şi înregistrare a standardelor moldovene
 Documentele normative care descriu procedura de elaborare a
standardelor moldovene
6. Cerinţe faţă de structura, redactarea şi conţinutul standardelor naţionale:
 Documentele normative care stabilesc reguli pentru organizarea,
redactarea, conţinutul standardelor moldovene;
 Reguli de bază pentru redactarea standardelor moldovene;
 Cerinţele pentru conţinutul standardelor în funcţie de subiectul de
referinţă.
7. Elaborarea altor documente normative de standardizare:
 Necesitatea elaborării SMV, SF, CBP;
 Identificarea lor, atribuirea indicativelor
 Structura, aprobarea, editarea şi înregistrarea lor.
8. Expertiza proiectelor de standard:
 Tipuri de expertiză a PS
 Scopul expertizei PS
 Prezentarea rezultatelor expertizei
9. Asigurarea informaţională în domeniul standardizării:
 Scopul asigurării informaţionale ăn domeniul standardizării
 Mijloace de informare publică în domeniul standardizării
 Modul de realizare a asigurării informaţionale în domeniul standardizării
 Fondul Naţional de DN: funcţiile de bază, principiile de bază în
activitatea sa.
10.Supravegherea pieţei şi protecţia consumatorului:
 Autorităţile de supraveghere a pieţei
 Principiile de supraveghere a pieţei
 Modul de efectuare a supravegherii pieţei
 Inspectorii de stat, drepturile şi obligaţiile.