Sunteți pe pagina 1din 3

CUVÂNT ÎNAINTE

Ca domeniu ştiinţific şi ca set de discipline universitare din sfera


învăţământului superior economic, managementul organizaţiei îşi dovedeşte
deplin eficienţa şi eficacitatea numai în măsura în care, alături de
prezentarea clară a conceptelor teoretice, oferă cadrelor didactice,
studenţilor, consultanţilor în management şi managerilor instrumente
concrete, viabile, puternic contextualizate, pentru rezolvarea diverselor,
dificilelor şi complexelor probleme cu care organizaţiile (firme, instituţii) se
pot confrunta.
Ca urmare, apare ca absolut necesară completarea „cursului
universitar” cu aplicaţii diverse, care transpun în „inima” unei organizaţii
reale, adaptându-le şi particularizându-le în funcţie de elementele
contextuale, concepte teoretice din domeniul managementului organizaţiei.
Dintre multiplele tipuri de aplicaţii frecvent folosite în învăţământul
superior economic din România, se detaşează net, prin valenţele
educaţionale certe pe care le deţine, studiul de caz.
Managementul organizaţiei – o abordare contextualizată. Studii de caz

Succesul utilizării studiului de caz ca instrument educaţional


aplicativ depinde într-o măsură covârşitoare de plasarea acestuia în cel
mai adecvat context1 (economic, managerial, politic-administrativ,
socio-cultural, tehnic-tehnologic, demografic, ecologic, legislativ).
Concepută în patru capitole, lucrarea Managementul organizaţiei – o
abordare contextualizată. Studii de caz îşi propune să prezinte studiul de
caz „de la teorie la practică”.
Primul capitol, Teoria şi practica studiului de caz, tratează studiul
de caz exclusiv din punct de vedere teoretic. Sunt prezentate definiţii ale
acestuia, caracteristici, tipologii precum şi modalităţi concrete de realizare
a studiului de caz.
Capitolul al doilea, Mini studii de caz, prezintă un număr de
13 studii de caz, concepute pentru a ilustra în mod concret anumite
concepte manageriale. Fiecare mini studiu de caz oferă celor interesaţi
câteva „subiecte propuse pentru discuţie”.
Capitolul al treilea, Studii de caz însoţite de comentarii, prezintă un
număr de nouă studii de caz ample. Fiecare dintre aceste studii de caz
prezintă note educaţionale structurate astfel:
Œ prezentarea sintetică a cazului;
Πobiectivele cazului;
Πobiectivele pedagogice;
Œ cursuri şi categorii de cursanţi pentru care se recomandă
utilizarea cazului;
Πtehnici pedagogice propuse pentru utilizarea studiului de caz;
Œ probleme sugerate pentru discuţie;
Œ fundamentul cercetării pentru culegerea informaţiilor
incorporate în caz.

1
context = (fig.) conjunctură, situaţie specifică, circumstanţă, stare de lucruri într-un
anumit moment; Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2000, pag. 218
Cuvânt înainte

Capitolul al patrulea, Studii de caz complexe, prezintă un număr de


patru studii de caz care permit celor interesaţi înţelegerea aprofundată a
unor aspecte manageriale concrete, prezentate într-o abordare descriptivă
sau comparativă.
Lucrarea Managementul organizaţiei – o abordare contextualizată.
Studii de caz se adresează, în viziunea noastră, studenţilor din învăţământul
superior economic, în general, studenţilor Academiei de Studii Economice
Bucureşti şi, în special, ai Facultăţii Management, consultanţilor în
management, cadrelor didactice universitare şi managerilor. Fiecare
utilizator va găsi în această lucrare studiul de caz necesar pentru ilustrarea
şi/sau rezolvarea unei situaţii manageriale concrete.
Realizarea lucrării Managementul organizaţiei – o abordare
contextualizată. Studii de caz în forma actuală ar fi fost dificilă fără
sprijinul constant al studenţilor Facultăţii Management şi al colegilor din
colectivul Management general. Aceştia au parcurs unele dintre aceste
studii la activităţile de seminar sau chiar au contribuit cu idei la realizarea
unora dintre ele. Pentru contribuţia lor dedicată acestui scop, le mulţumesc
şi pe această cale.

Bucureşti, aprilie 2004 Autorul