Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la algebră, Rândul 1

1. (a) Definiţi şi daţi câte un exemplu pentru următoarele trei noţiuni: divizor al lui zero, aplicaţie liniară,
dimensiune a unui spaţiu vectorial. (3x2x0.5p=3p).
(b) Să se demonstreze că vectorii b1 , b2 , . . . , bn formează o bază a unui spaţiu vectorial V dacă şi numai dacă
ei sunt liniar independenţi şi pentru orice x ∈ V , vectorii b1 , b2 , . . . , bn , x nu mai au această proprietate. (3p)
(c) Fie S şi T două subspaţii ale unui spaţiu vectorial V . Arătaţi că dacă {x1 , . . . , xk , yk+1 , . . . , yn } este o
baza ı̂n S şi {x1 , . . . , xk , zk+1 , . . . , zm } este o baza ı̂n T astfel ı̂ncât {x1 , . . . , xk } este o bază ı̂n S ∩ T atunci
{x1 , . . . , x√ n , zk+1 , . . . zm } este o bază ı̂n S + T . (3p)
k , yk+1 , . . . , y√
2. Fie√Z[ 5] = {a + b 5 | a, b ∈ Z}. Atunci:
(a) Z[ 5] este un subinel al lui (R, +, ·).  (3p)
√ √

a b
(b) f : Z[ 5] → M2×2 (Z), f (a + b 5) = este un homomorfism injectiv de inele. (4p)
5b a

(c) Este Z[ 5] un domeniu de integritate? Dar un corp? (2p)
3. (a) Să se arate că S = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 | 2x1 + 2x2 + 3x3 = 0 = x1 − x2 } şi T = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 |
−x1 + 2x2 + x2 = 0} sunt subspaţii ı̂n R3 şi că S ⊕ T = R3 . (6p)
(b) Să se arate că b = (b1 , b1 , b3 )t , unde b1 = (1, 2, 1), b2 = (1, 1, 1), b3 = (−2, 1, 1) este o bază ı̂n R3 şi să se
determine coordonatele lui v = (1, 6, 4) ı̂n această  bază. (3p)
−1 1 1
4 3
 1 0 3 
4. Fie f ∈ HomR (R , R ) cu matricea [f ]e,ē =    ı̂n bazele canonice ale spaţiilor R4 şi R3 .
1 1 0 
3 2 4
4
(a) Să se determine f (x) pentru orice x ∈ R . (2p)
(b) Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru Ker f şi Im f . (4p)
(c) Să se arată că b = (b1 , b2 , b3 , b4 )t şi b̄ = (b̄1 , b̄2 , b̄3 )t formează baze ı̂n R4 , respectiv R3 unde b1 =
(1, 1, 1, 1), b2 = (0, 1, −2, 1), b3 = (0, 0, −1, 1), b4 = (0, 0, 0, −1) şi b̄1 = (−6, −2, 3), b̄2 = (−7, −3, 4), b̄3 =
(2, 1, −1). Să se determine [f ]b,b̄ . (3p)

Lucrare scrisă la algebră, Rândul 2

1. (a) Definiţi şi daţi câte un exemplu pentru următoarele trei noţiuni: element idempotent, subspaţiu
vectorial, nucleul unei aplicaţii liniare. (3x2x0.5p=3p).
(b) Să se demonstreze că vectorii b1 , b2 , . . . , bn formează o bază a unui spaţiu vectorial V dacă şi numai dacă
orice x ∈ V se scrie ı̂n mod unic ı̂n forma x = α1 b1 + . . . αn bn . (3p)
(c) Fie f : V → W o aplicaţie liniară. Arătaţi că dacă {x1 , . . . , xk , xk+1 , . . . , xn } este o baza ı̂n V astfel
ı̂ncât {x1 ,√. . . , xk } este o √
bază ı̂n Ker(f ) atunci {f (xk+1 ), . . . , f (xn )} este o bază ı̂n Im(f ). (3p)
2. Fie√Q[ −7] = {a + bi 7 | a, b ∈ Z}. Atunci:
(a) Q[ −7] este un subinel al lui (C, +, ·). (3p)
√ √
 
a b
(b) f : Q[ −7] → M2×2 (Q), f (a + bi 7) = este un homomorfism injectiv de inele. (4p)
−7b a

(c) Este Q[ −7] un domeniu de integritate? Dar un corp? (2p)
3. Fie f : R3 → R3 , f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 + x2 − x3 , x1 − x2 + 2x3 , 2x1 + x3 ), e = (e1 , e2 , e3 )t baza canonică a
lui R3 şi b = (b1 , b1 , b3 )t , unde b1 = (1, 1, −2), b2 = (2, 1, 1), b3 = (1, 1, 1).
(a) Să se arate că f ∈ EndR (R3 ) (2p)
(b) Să se arate că b este o bază ı̂n R3 şi să se determine matricile [f ]e şi [f ]b . (4p)
(c) Să se arate că x = (1, −3, −2) ∈ Ker(f ) şi să se determine [x]b (unde b este baza de la punctul b). (3p)
4. În spaţiul R4 se considereră subspaţiile: S = h(1, −1, 1, 1), (0, 1, 3, 4), (2, 0, 2, 4), (1, −1, 0, 2)i, T =
h(2, 1, −1, −2), (1, 0, 4, 5), (5, 2, 2, )i ⊆ şi U = h(1, 1, 1, 5)i.
(a) Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru S, T, S + T, S ∩ T . (6p)
(b) Să se arate că S ⊕ U = R4 . (3p)
Lucrare scrisă la algebră, Rândul 1

1. (a) Definiţi şi daţi câte un exemplu pentru următoarele trei noţiuni: divizor al lui zero, aplicaţie liniară,
dimensiune a unui spaţiu vectorial. (3x2x0.5p=3p).
(b) Să se demonstreze că vectorii b1 , b2 , . . . , bn formează o bază a unui spaţiu vectorial V dacă şi numai dacă
ei sunt liniar independenţi şi pentru orice x ∈ V , vectorii b1 , b2 , . . . , bn , x nu mai au această proprietate. (3p)
(c) Fie S şi T două subspaţii ale unui spaţiu vectorial V . Arătaţi că dacă {x1 , . . . , xk , yk+1 , . . . , yn } este o
baza ı̂n S şi {x1 , . . . , xk , zk+1 , . . . , zm } este o baza ı̂n T astfel ı̂ncât {x1 , . . . , xk } este o bază ı̂n S ∩ T atunci
{x1 , . . . , x√ n , zk+1 , . . . zm } este o bază ı̂n S + T . (3p)
k , yk+1 , . . . , y√
2. Fie√Z[ 5] = {a + b 5 | a, b ∈ Z}. Atunci:
(a) Z[ 5] este un subinel al lui (R, +, ·).  (3p)
√ √

a b
(b) f : Z[ 5] → M2×2 (Z), f (a + b 5) = este un homomorfism injectiv de inele. (4p)
5b a

(c) Este Z[ 5] un domeniu de integritate? Dar un corp? (2p)
3. (a) Să se arate că S = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 | 2x1 + 2x2 + 3x3 = 0 = x1 − x2 } şi T = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 |
−x1 + 2x2 + x2 = 0} sunt subspaţii ı̂n R3 şi că S ⊕ T = R3 . (6p)
(b) Să se arate că b = (b1 , b1 , b3 )t , unde b1 = (1, 2, 1), b2 = (1, 1, 1), b3 = (−2, 1, 1) este o bază ı̂n R3 şi să se
determine coordonatele lui v = (1, 6, 4) ı̂n această  bază. (3p)
−1 1 1
4 3
 1 0 3 
4. Fie f ∈ HomR (R , R ) cu matricea [f ]e,ē =    ı̂n bazele canonice ale spaţiilor R4 şi R3 .
1 1 0 
3 2 4
4
(a) Să se determine f (x) pentru orice x ∈ R . (2p)
(b) Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru Ker f şi Im f . (4p)
(c) Să se arată că b = (b1 , b2 , b3 , b4 )t şi b̄ = (b̄1 , b̄2 , b̄3 )t formează baze ı̂n R4 , respectiv R3 unde b1 =
(1, 1, 1, 1), b2 = (0, 1, −2, 1), b3 = (0, 0, −1, 1), b4 = (0, 0, 0, −1) şi b̄1 = (−6, −2, 3), b̄2 = (−7, −3, 4), b̄3 =
(2, 1, −1). Să se determine [f ]b,b̄ . (3p)

Lucrare scrisă la algebră, Rândul 2

1. (a) Definiţi şi daţi câte un exemplu pentru următoarele trei noţiuni: element idempotent, subspaţiu
vectorial, nucleul unei aplicaţii liniare. (3x2x0.5p=3p).
(b) Să se demonstreze că vectorii b1 , b2 , . . . , bn formează o bază a unui spaţiu vectorial V dacă şi numai dacă
orice x ∈ V se scrie ı̂n mod unic ı̂n forma x = α1 b1 + . . . αn bn . (3p)
(c) Fie f : V → W o aplicaţie liniară. Arătaţi că dacă {x1 , . . . , xk , xk+1 , . . . , xn } este o baza ı̂n V astfel
ı̂ncât {x1 ,√. . . , xk } este o √
bază ı̂n Ker(f ) atunci {f (xk+1 ), . . . , f (xn )} este o bază ı̂n Im(f ). (3p)
2. Fie√Q[ −7] = {a + bi 7 | a, b ∈ Z}. Atunci:
(a) Q[ −7] este un subinel al lui (C, +, ·). (3p)
√ √
 
a b
(b) f : Q[ −7] → M2×2 (Q), f (a + bi 7) = este un homomorfism injectiv de inele. (4p)
−7b a

(c) Este Q[ −7] un domeniu de integritate? Dar un corp? (2p)
3. Fie f : R3 → R3 , f (x1 , x2 , x3 ) = (x1 + x2 − x3 , x1 − x2 + 2x3 , 2x1 + x3 ), e = (e1 , e2 , e3 )t baza canonică a
lui R3 şi b = (b1 , b1 , b3 )t , unde b1 = (1, 1, −2), b2 = (2, 1, 1), b3 = (1, 1, 1).
(a) Să se arate că f ∈ EndR (R3 ) (2p)
(b) Să se arate că b este o bază ı̂n R3 şi să se determine matricile [f ]e şi [f ]b . (4p)
(c) Să se arate că x = (1, −3, −2) ∈ Ker(f ) şi să se determine [x]b (unde b este baza de la punctul b). (3p)
4. În spaţiul R4 se considereră subspaţiile: S = h(1, −1, 1, 1), (0, 1, 3, 4), (2, 0, 2, 4), (1, −1, 0, 2)i, T =
h(2, 1, −1, −2), (1, 0, 4, 5), (5, 2, 2, )i ⊆ şi U = h(1, 1, 1, 5)i.
(a) Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru S, T, S + T, S ∩ T . (6p)
(b) Să se arate că S ⊕ U = R4 . (3p)
.