Sunteți pe pagina 1din 1

MANEVRA NAVEI

2- sensul în care vîntul bate, este :


- direct - sau contrar mişcării acelor unui ceasornic în emisfera nordică;
- retrograd - sau în sensul mişcării acelor unu ceasornic în emisfera sudică;

3- dacă o depresiune tropicală, care în formare este staţionară, se împarte arbitrar în


două semicercuri şi patru cadreane cu ajutorul liniilor N-S şi E-W trasate prin
centrul vortexului (unde se intersectează), se va constata că în toate cadranele, la
aceeaşi distanţă de punctul de intersecţie vor fi aproximativ aceleaşi:
- viteza vîntului;
- înălţimea valurilor de vînt;
- manifestările de vreme:
- presiunea atmosferică:
- vizibilitatea; etc.

Sensul în care bate

Depresiune tropicali staţionari Depresiune tropicali staţionară


formaţi în emisfera NORDIC A. formaţi în emisfera SUDIC A
Depresiuni tropicale staţionare.

Depresiunea tropicală, căreia o să-i spunem generic „ciclon”, atunci când începe să se
deplaseze este caracterizat şi de mişcarea sa de translaţie, care îi defineşte o traiectorie
proprie de evoluţie.

Această traectorie proprie este compusă din:


- o traectorie iniţială, care are o direcţie generală spre NW în emisfera nordică şi spre
SW în emisfera sudică şi se numeşte traectorie variabilă din cauza diverselor bucle,
meandre, coturi şi întoarceri neprevăzute pe care le execută ciclonul şi a vitezelor
variabile de deplasare;

- o traectorie finală (după recurbare), care are o direcţie generală spre NE în emisfera
nordică şi spre SE în emisfera sudică şi se numeşte traecturie caracteristică: pe ea
ciclonul are direcţia de deplasare mai stabilă şi viteza mult mai mare decât pe
traectoria iniţială.

349