Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA: INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS


CATEDRA: ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIE

DARE DE SEAMĂ
pe practica economico – tehnologică petrecută la
Î.S. CVC „Mileştii Mici”

Conducătorul practicii
din partea întreprinderii L.S. Silitrari Tamara
coselier
Conducătorul practicii
din partea universităţii Botnaru Marcela
lector superior
A elaborat studenta
grupei BA-062 Zubatii Lia
2008
Cuprins

Introducere--------------------------------------------------------------------------------------3
CAPITOLUL 1 CARACTERISTICA DE BAZĂ A ÎNTREPRINDERII----------4
1.1 Istoria întreprinderii-------------------------------------------------------------------4
1.2 Structura întreprinderii---------------------------------------------------------------6
1.3 Sortimentul produselor--------------------------------------------------------------10
CAPITOLUL 2. DESCRIEREA SECŢIILOR ÎNTREPRINDERII--------------14
2.1 Secţiile de producere-----------------------------------------------------------------14
2.2 Secţia mecanicului – şef şi a energeticianului – şef---------------------------17
2.3 Secţia asigurarea calităţii şi laboratoarele---------------------------------------19
2.4 Secţia aprovizionare-----------------------------------------------------------------23
2.5 Secţia marketing---------------------------------------------------------------------25
2.6 Secţia resurse umane----------------------------------------------------------------26
2.7 Secţia evidenţă contabilă------------------------------------------------------------30
2.8 Secţia juridică------------------------------------------------------------------------32
Concluzie---------------------------------------------------------------------------------------32
Bibliografie
Anexe

2
Introducere

Conturul geografic al Moldovei se aseamănă cu un strugure de poamă. Este


susţinută univoc afirmaţia că este imposibilă descrierea acestui ţinut fără a menţiona
blazonul care simbolizează ocupaţia prioritară a băştinaşilor – vinificarea. Aşezarea
geografică a micului „strugure de poamă” favorizează condiţiile de cultivare a viţei
de vie, fapt ce determină specializarea în această ramură a tuturor regiunilor ţării.
În zona de centru a republicii – zonă a codrilor – se cultivă prioritar soiuri albe
de struguri – „Pinot”, „Traminer”, „Sauvignon” ş.a. În zona de sud se cultivă aşa
soiuri ca „Cabernet-Sauvignon”, „Merlot”, Rară Neagră” ş.a., care sunt înalt apreciate
în ţară şi peste hotarele acesteia. Moldova se află printre primii zece producători de
vinuri din lume datorită întreprinderilor de înaltă calificare în domeniu, una dintre
care este Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” – cu
tradiţiile şi istoria sa.
Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” a fost
fondată în anul 1969 ca secţie de păstrare a vinurilor de marcă în componenţa
sovhozului-fabrică „Moldova”. Pe parcursul anilor întreprinderea îşi schimbă de
cîteva ori statutul. În 1973 trece ca secţie de păstrare în cadrul Asociaţiei Ştiinţifice şi
de Producere Ialoveni, în 1987 se divizează din componenţa Asociaţiei şi pînă în
1989 activează ca „Fabrica de Vinuri de Calitate Mileştii Mici”, mai apoi intră în
componenţa sovhozului-fabrică „Moldova”. În august 2001 prin Hotărîrea de Guvern
Nr.798 sovhozul-fabrică „Moldova” este reorganizat prin divizare şi se întemeiază ca
rezultat Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”
care este înregistrată la data de 08 noiembrie 2001, certificat de înregistrare
Nr.107007589 (Anexa1). De asemena, prin Legea nr.199-XVI din 28.07.2005 ÎS
CVC „Mileştii Mici” ia fost acordat statutul de obiect al patrimoniului cultural-
naţional al Republicii Moldova.

3
În prezent ÎS CVC „Mileştii Mici” este o întreprindere specializată în
producerea, păstrarea şi realizarea vinurilor de calitate superioară şi al vinului
spumant. Situată în galeriile subterane obţinute în urma extragerii pietrei pentru
construcţie, Întreprinderea dispune de peste 200 km de galerii, peste 50 km dintre
care sunt valorificate. Amplasarea la o adîncime de la 30 pînă la 80m de la suprafaţă
asigură o temperatură constantă de 12-14 C şi umeditatea relativă a aerului de 85-
95%, condiţii ideale pentru maturarea vinurilor.
În prezent Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii
Mici” este o întreprindere specializată în vinificarea secundară. Aici se pastrează cele
mai bune vinuri din Moldova.

Capitolul1.CARACTERISTICA DE BAZA A INTREPRINDERII

1.1 Istoria intreprinderii

Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”,


fondată în 1969 este amplasată în apropierea satului Mileştii Mici din raionul
Ialoveni.
Întreprinderea a fost fondată ca Secţie
de Păstrare a Vinurilor de Marcă în
componenţa sovhozului-fabrică „Moldova”.
Primele stocuri de vin au fost aduse aici la
sfîrşitul anilor 60, iar rezultatele au fost, pur şi simplu, impresionante. Umeditatea
relativă (85-95%) şi temperatura constantă (+12–+14ºC) sunt condiţii ideale care
asigură păstrarea şi maturarea adecvată a vinurilor sub pămînt.
Cantităţile nu prea mari de vin (nu mai mult de 100 mii dal) erau păstrate în
budane de stejar şi cisterne emailate, în răcoarea beciurilor de la Mileştii Mici. Cu cit
mai mult vinul este păstrat în astfel de condiţii, cu atît mai mult îşi îmbunătăţeşte

4
calităţile sale organoleptice. Timp de mai multe decenii aici se aduc cele mai bune
vinuri din Moldova şi doar aici devin excepţionale vinuri de colecţie şi vinuri de
calitate superioară.
Trei factori primordiali s-au îmbinat armonios pentru îmbunătăţirea şi
elaborarea produselor vinicole de elită de-a lungul istoriei creării şi fondării Î.S. CVC
„Mileştii Mici”: materia primă de înaltă calitate pentru producerea vinurilor, vase
tehnologice performante pentru păstrarea vinului, condiţii ideale pentru maturarea
vinului.
Din cele mai vechi timpuri, locatarii acestui sat îşi construiau case din piatră,
dobîndind zăcămintele de calcar din galeriile subterane, situate în apropiere, toate
lucrările efectuîndu-se manual pînă în anii 60 ai secolului XX.
Actualmente, galeriile subterane de la Mileştii Mici încîntă imaginaţia oricui,
întinzîndu-se pînă la suburbiile Chişinăului. Acestea, avînd o arhitectură originală în
stilul vechilor castele feudale o intrarea grandioasă în galerii, cascada cu apă
cristalină, sunt în permanenţă vizitate de delegaţii oficiale de stat, de numeroşi turişti
sau de cei interesaţi de frumuseţile naturale care dezvaluie cultura şi tradiţiile
poporului moldovenesc.
Lungimea totală a galeriilor este de aproximativ 200 km, dintre care cca. 55 km
(o suprafaţă de 182 mii m²) sunt utilizate în scopuri tehnologice. Grosimea stratului
pînă la suprafaţă variază de la 30 la 85 m. Butoaiele mari de stejar au fost asamblate
la întreprindere în anii 70-80 cu o capacitatea de 600 - 2000 dal de vin.
ÎS CVC „Mileştii Mici” dispune de o colecţie de vinuri, care a marcat faima şi
prestigiul întreprinderii nu numai pe piaţa internă ci şi pe cea internaţională a
vinurilor. În luna august a anului 2005 „Colecţia de Aur” Mileştii Mici a fost
înregistrată în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai mare colecţie de vinuri
din lume. Aici se păstrează vinuri cu o vechime de zeci de ani. Circa 2 mln de butelii
de vin se păstrează în colecţie, vinurile comercializîndu-se atît în ţară, cit şi peste
hotare.

5
Arhitectura în stil gotic amintesc de vechile temple greceşti. Vinul este păstrat
la o adîncime de 80 m, în butelii, în caze. Fiecare cază dispune de un paşaport pe care
este indicat numărul cazei, denumirea vinului, anul recoltei strugurilor şi anul
depozitării vinului în colecţie.
Vinurile de colecţie sunt vinuri excepţionale, cel mai vechi vin datînd din 1969.
„Milestscoe 1986”, „Dnestrovscoe 1984”, „Cabernet 1986”, „Codru 1986”, „Negru
de Purcari 1986”, „Gratiesti1986 ”,
„Auriu1986 ”, „Trandafirul Moldovei1986 ”
sunt vinuri care reprezintă imaginea
vinificaţiei nu numai în Moldova, ci şi peste
hotarele ei.
Vinurile din colecţie sunt păstrate cu
nespusă grijă şi atenţie. Microclima care se
creează (temperatura şi umeditatea constantă) nu fac decît să îmbunătăţească calităţile
vinului. Buteliile au un design foarte special şi o etichetă originală care imită harta
orăşelului vinicol subteran. Unele caze din „Colecţia de Aur” se dau în chirie, astfel
cei interesaţi în mod deosebit de colecţionarea vinurilor, au posibilitatea să şi le
păstreze aici.

1.2 Structura întreprinderii

Structura generală a întreprinderii reprezintă divizarea ei în partea productivă


şi partea neproductivă. Partea productivă cuprinde secţiile în care are loc procesul de
producţie, precum şi secţiile auxiliare în care se produc produsele auxiliare dar
necesare pentru secţia de bază şi secţia de servire, care crează condiţii pentru
activitatea de bază şi auxiliară a întreprinderii. Indicatorul în baza căruia poate fi
determinată structura generală a întreprinderii este numărul de angajaţi. Partea

6
neproductivă cuprinde acele secţii şi subdiviziuni cu caracter social, acestea nu
acţionează asupra procesului de producţie.

Tabelul 1.1
Structura generală şi de producţie la întreprindere
Subdiviziunile Numărul Tipul de
Ponderea, %
de angajaţi secţie
Partea productivă 80,56
Aparatul de conducere 52 - 20,23
Sector vinuri spumante 17 bază 6,61
Sector vinuri liniştite 35 bază 13,62
Secţia păstrare 18 bază 7,00
Colecţia vinuri 5 bază 1,94
Depozitul central 2 servire 0,78
Depozitul ambalaj 9 servire 3,50
Depozitul de producţie finită 6 servire 2,33
Transport intern 15 servire 5,84
Laborator de control TCM 10 servire 3,89
Secţia energie şi mecanică 21 auxiliară 8,17
secţia construcţie şi mină 17 auxiliară 6,61
Serviciul pază 19 servire 7,39
Sector agricol 31 bază 12,09
Total 257 100

Partea neproductivă - 19,44


Sala de degustare 23 - 37,10
Ospătărie 12 - 19,35
Secţia de gospodărie 12 - 19,35
Magazine de firmă „Mileştii Mici” 8 - 12,90
Magazin – Muzeu „Mileştii Mici” 7 - 11,30
Total 62 100

La Î.S. „CVC Mileştii Mici” am opservat ca structura generală este


satisfacatoare deoarece cea mai mare parte din muncitori sunt antrenaţi în partea
productivă – 80,56% şi doar 19,44% în partea neproductivă. De asemenea,
întreprinderea are o structură optimală de producţie, majoritatea muncitorilor lucrează
în secţiile de bază.

7
Fig. 1.1 Structura generală şi de producţie a întreprinderii

Structura organizaţională a întreprinderii constituie principala componentă a


sistemului de conducere prin care se realizează funcţia de organizare, evident
implicînd concomitent şi celelalte funcţii ale conducerii şi în primul rînd previziunea
şi controlul – evaluarea. Subsistemul organizatoric este componenta cu caracterul cel
mai concret al conducerii, reprezentînd structura sa de rezistenţă.
Mediul intern al organizaţiei va influenţa tipul de structură organizatorică prin:
stilul de conducere, politica asupra produsului şi angajaţii săi.
Stilul de conducere – determină într-o anumită măsură, prin atitudinea echipei
manageriale, tipul de acţiuni individuale şi de grup, precum şi tendinţa spre
centralizare sau descentralizare.
Politica asupra produsului – are o influenţă directă asupra organizării, care de
regulă se îndreaptă către produs şi piaţă odată cu creşterea liniilor de produse.

8
Directorul întreprinderii ( DIR )

Manager asigurare, calitate Manager oficiu


( MAC )

Consultant Vicedirector finanţe şi audit ( VDF )

Contabil - şef
Tehnolog principal (VDP ) Vicedirector tehnic ( VDT ) Vicedirector pe comerţ
( VDC )
Serviciul tehnologic şi Contabilitatea
dezvoltarea produse noi Secţia transport ( TRA )
Secţia vînzări şi
( TEH ) Serviciul paza
marketing ( SVZ ) Serviciul gospodărie
Centrul de producţie a
Secţia electro – mecanică Activităţi
vinurilor îmbuteliate ( CIV
( SEM ) promoţionale şi
) Punctul medical
Sector Vinuri Liniştite expoziţii
(ÎMB ) Secţia securităţii muncii Serviciul gestiune ,
( SMP ) Ospătăria
Sector Vinuri Spumante magazine firmă
( ŞAM ) Agronom - şef
Colecţia Vinuri ( COL ) Secţia construcţii şi mină Serviciul delegaţii
( CON ) Sectorul agricol
Sala de degustaţii
Secţia de păstrare ( PAS )
Depozit produse finite Secţia juridică ( JUR )
Secţia de aprovizionare ( DPF )
( SAP )
Serviciul Control al Calităţii
Baza de transbordare ( LAB )
Depozit materiale ( DM ) Serviciul personal ( PER )

Depozit ambalaj ( DAM )


1.3 Sortimentul produselor

Vinul produs la Mileştii Mici este competitiv şi rezistă concurenţei deoarece


întreprinderea se orientează nu spre mărirea volumului producţiei ci spre asigurarea
unei calităţi cît mai înalte a produsului.
Pentru viitor se preconizează a se produce vin ecologic prin plantarea viţei de
vie proprii. Au fost sădite primele 46 de hectare cu soiuri europene cele mai
cunoscute în toată lumea şi pe viitor se vor mai planta încă 34 de hectare.
La moment întreprinderea dispune de următoarele tipuri de vinuri:

Vinuri de colecţie
Sunt vinuri unice, maturate în butoaie de stejar
nu mai puţin de 3 ani, îmbuteliate, astupate cu
dopuri de plută naturală şi păstrate în colecţie. În
prezent „Colecţia de Aur” Mileştii Mici (denumire
brevetată) dispune de un sortiment bogat de vinuri.
Anul roadei variază între 1968 şi 2001, cele mai mici
loturi fiind de zeci de butelii, iar cele mai mari – de
zeci de mii de butelii. Vinurile albe seci (Feteasca,
Riesling, Sauvignon ş.a.), roşii seci (Cabernet-
Sauvignon, Codru, Negru de Purcari ş.a.), albe de
desert (Trandafirul Moldovei, Grătieşti, Auriu), roşii
de desert (Cahor Ciumai) sunt vinuri unice, de elită;
unele denumiri pot fi găsite doar la ÎS CVC „Mileştii
Mici”.
Suprafaţa buteliilor vinurilor de colecţie este
acoperită cu un conţinut natural calcaros – dovadă a
păstrării îndelungate a produsului în colecţie.
Etichetele buteliilor sunt stilizate şi imită original
harta galeriilor subterane „Mileştii Mici”.
Recunoaşterea calităţii şi unicităţii acestor

10
vinuri poate fi demonstrată de obţinerea a
numeroase medalii în cadrul a diferitor concursuri
naţionale şi internaţionale, dintre care 35 medalii de
aur, 15 de argint şi 2 de bronz.

Vinuri de calitate superioară păstrate în colecţie:

Vinuri de calitate superioară


păstrate în colecţie
Sunt vinuri roşii (Cabernet-Sauvignon, Codru,
Purpuriu de Purcari, ş.a.) de o calitate deosebită,
maturate în butoaie de stejar, îmbuteliate, astupate
cu dopuri de plută aglomerat şi păstrate în colecţie
nu mai puţin de 3 ani. Aceste vinuri se bucură de
succes printre consumatori, deoarece ocupă o
poziţie intermediară ca preţ între vinurile de calitate
superioară şi de colecţie, dar sunt apreciate
organoleptic la nivelul celor de colecţie. Vinul
„Codru” din această categorie a obţinut Grand Prix
la Concursul Internaţional „Vin Moldova-2003”.

Cabernet 1987
Codru 1987
Negru de Purcari1988
Rosu de Purcari 1987
Purpuriu de Purcari 1987
Vinuri de calitate superioară:

11
Vinuri de calitate superioară
Sunt vinuri albe (Chardonnay, Traminer, Pinot,
ş.a.) şi roşii (Codru, Purpuriu de Purcari, Cabernet-
Sauvignon, ş.a.) păstrate în butoaie de stejar şi
vase tehnologice nu mai puţin de 6 luni. La ÎS CVC
„Mileştii Mici” se îmbuteliază vinuri de anii de roadă
1987-2003, cu conţinutul de alcool min. 10% vol. şi
calităţi organoleptice înalte, caracteristice soiurilor
respective. Vinul Chardonnay din această categorie
a obţinut medalia de aur la concursul internaţional
«Одесский Залив» 2004.

Vinuri de calitate superioară (serie nouă)


Seci albe Seci rosii
Sauvignon 1988 Cabernet-Sauvignon 1990
Chardonnay 1992 Merlot 1989
Codru 1987
Vinuri de consum curent - seria „Păstrat în butoi”

Vinuri de consum curent


Seria „Păstrat în Butoi”
Vinuri tinere, de consum curent albe (Sauvignon,
Chardonnay, Rkaţitelli, ş.a.) şi roşii (Cabernet-Sauvignon,
Merlot), seci.
Conţin nu mai puţin de 9% vol. alcool, se bucură de succes
printre consumatori, fapt confirmat prin obţinerea a unei
medalii de argint şi a uneia de bronz. Se deosebesc de
aceleaşi vinuri produse la alte întreprinderi prin faptul că sunt
păstrate în butoaie de stejar cel puţin 3 luni, ceea ce le
conferă un gust plin şi echilibrat.

12
Vinuri spumante
Sunt vinuri efervescente albe şi roşii, ce conţin
bioxid de carbon în exclusivitate de origine
endogenă, obţinut prin fermentarea secundară a
vinurilor în rezervoare ermetice. Vinurile sunt
îmbuteliate izobaric, asigurînd în butelii o presiune
de cel puţin 350 kpa la temperatura de 20°C. ÎS
CVC „Mileştii Mici” produce vinurile spumante
„Moldova de Lux” (spumant natural alb şi roşu,
demisec şi demidulce) şi „Muscatnoe Igristoe"
(spumant natural alb brut, sec, demisec şi
demidulce). Datorită calităţii indiscutabile şi
caracteristicilor organoleptice deosebite, vinurile
spumante ale ÎS CVC Mileştii Mici au obţinut 4
medalii de aur, 3 medalii de argint şi 4 de bronz.

Un alt produs al ÎS CVC "Mileştii Mici" reprezintă


setul din trei vinuri de desert: Trandafirul Moldovei,
Grătieşti şi Cahor-Ciumai în butelii de 200 ml,
ambalate în cutia-suvenir „Trei plăceri, trei emoţii”.
Vinurile de colecţie pot fi ambalate în cutii stilizate
pentru această categorie de vinuri.

Pentru a satisface diferitele cereri ale clienţilor, au


fost create două tipuri de cutii suvenir: pentru o
sticlă şi pentru două sticle (la prezentul raport este
ataşat cutie suvenir pentru o sticlă).

13
CAPITOLUL 2. DESCRIEREA SECŢIILOR ÎNTREPRINDERII

2.1 Secţiile de producere

Organizarea procesului de productie are loc in 3 faze:


 Pregatirea tehnica- selectarea schemei tehnologice, variantei tehnice,
determinarea normelor si normativelor.
 Organizarea fluxului de baza- calcularea fluxurilor tehnologice, calculul
de produse.
 Organizarea dirijarii procesului de baza- calculul numarului de masini,
numarului personalului, norma de timp.
Organizarea producerii este combinarea în timp şi în spaţiu a trei elemente de
bază: a forţei de muncă, a mijloacelor şi obiectelor de muncă,. Procesul de
producere a decurge normal cu condiţia, că toate aceste elemente corespund
unul altuia şi calitativ şi cantitativ.
Procesul de bază a producerii ocupă un loc de frunte în activitatea
întreprinderii. Organizarea lui raţională şi perfecţionarea continuă este o condiţie
importantă pentru producerea uniformă şi ritmică a producţiei conform sarcinii
stabilite, alcătuind totodată una din direcţiile principale de sporire a eficienţei
producerii.
ÎS CVC „Mileştii Mici” produce vinuri de colecţie, vinuri de calitate
superioară, vinuri ordinare şi vinuri spumante. Toate vinurile, inclusiv cele tinere, de
consum curent, sunt neapărat păstrate în budane de stejar, un factor ce are efecte
benefice asupra vinurilor, oferindu-le calităţi organoleptice specifice.
Producerea la întreprindere se efectuează în două sectoare: sectorul vinuri
spumante şi sectorul vinuri liniştite.
În sectorul vinuri spumante are loc producerea prelucrarea şi îmbutelierea
vinurilor spumante.

14
Vinurile spumante sunt vinurile suprasaturate cu CO2 menţunute în această
stare în acratofoare. Suprasaturarea are loc numai pin fermentare care se numeşte
fermentare secundară. ÎS CVC „Mileştii Mici” dispune de metode moderne de
producere a vinului spumant dupa tehnologia tradiţională. Se produc mai mult de 10
tipuri excelente de vinuri spumante, care se pretează la cel mai înalt nivel pe pieţele
de desfacere.
Vinurile spumante albe se produc din soiuri europene de struguri albi, cum ar fi
Pinot, Sauvignon, Chardonnay, s.a. Vinurile produse corespund standardelor de
producere, acestea avînd culoarea pal-aurie, aroma placută de fructe şi flori de
primavară.
Vinurile spumante roşii se produc din soiuri europene de struguri roşii, cu
preponderenţă Cabernet. Aceste vinuri au un specific aparte : cupajarea vinurilor
spumante rosii se face din vinuri tinere şi vinuri mature.
Galeriile subterane de la Milestii Mici sunt perfecte pentru a produce şi vinuri
spumante dupa metoda clasica. Temperatura şi umeditatea constantă permit maturarea
vinului în butelii ani de-a rîndul şi obţinerea vinurilor de înaltă calitate. Cupajarea
vinurilor se face la cel mai inalt nivel. Aspectul plăcut şi designul original al buteliilor
armonizează reuşit cu gustul delicat şi aroma profundă a vinurilor spumante.
Cu suportul specialiştilor de la Casa Vinului din Champagne, în anul 2005 au
început stocările şi maturarea vinurilor spumante clasice, care vor completa şi vor
spori faima şi prestigiul vinurilor cu marca comercială „Mileştii Mici”.
Aici sunt produse aşa tipuri de spumant ca:
„Moldova de Lux” demisec si demidulce alb şi roşu – a obţinut 4 medalii de
bronz, 2 medalii de argint şi 2 medalii de aur la diferite concursuri internaţionale;
„Muscatnoe Igristoe” brut, sec, demisec şi demidulce care se produc din cele
mai selecte vinuri materie primă.

15
În sectorul vinuri liniştite are loc prelucrarea şi îmbutelierea vinurilor de masă
şi de desert de calitate superioară precum şi de consum curent.
Procesul de păstrare şi maturare a vinurilor necesită grijă şi atenţie permanentă.
Vinificatorii ştiu firea şi capriciile vinului din fiecare butoi, le creează condiţii
favorabile de maturare, pentru a păstra neschimbate microelementele concentrate în
bobiţele dulci de poama. Lemnul de stejar confera vinului tărie, corpolenţă şi-i
îmbogăţeşte gustul, culoarea şi aroma placut surprinzatoare. Odată cu păstrarea
îndelungată a vinurilor în butoaie de stejar, calitatea acestora sporeşte vizibil. Vinurile
respiră adînc prin lemnul de stejar, se îmbogăţesc cu oxigen, îşi perfecţionează
calităţile curative şi îşi îmbunătăţesc calităţile organoleptice. Vinificatorii efectuează
diverse procese tehnologice care se reflectă pozitiv şi benefic asupra calităţilor
vinului. Datorita echipamentelor moderne de îmbuteliere, CVC „Milestii Mici”
reuşeşte cu succes sa satisfacă cerinţele consumatorilor, ceea ce garantează livrarea
rapidă şi calitativă a produselor.
În ultimii 3–4 ani a fost procurat echipament nou din Italia şi au fost
modernizate toate liniile de îmbuteliere. A fost procurată o nouă linie de îmbuteliere,
de asemenea maşină de clătit sticle şi maşină de etichetare. În secţia vinuri liniştite au
fost schimbate filtrele (ORION cu o productivitate de 1000 dal/oră) şi pompele (ВЦН
cu capacitatea de 40 t/oră şi J6 – 10 t/oră). Echipamentul modern era necesar pentru

16
asigurarea calităţii îmbutelierii. În prezent întreprinderea este dotată cu tot
echipamentul necesar pentru a face faţă cerinţelor şi gusturilor consumatorilor.
Aceste utilaje au permis micşorarea ciclului de producere care este perioada de
timp calendaristic din momentul întroducerii materiei prime în producere şi pînă la
fabricarea definită din ea la întreprinderea dată a unui sau a altui produs, care se
termină cu transportarea acestui produs la depozit.
Aici sunt prelucrate aşa tipuri de vinuri ca: „Cabernet”, „Codru”, „Merlot”,
„Roşu de Purcari”, „Negru de Purcari”, „Purpuriu de Purcari”, „Aligote”,
„Sovignion”, „Chardonnay”, „Pinot”, „Traminer” ş.a.
După gradul de prelucrare vinurile se clasifică în:
vinuri de consum curent seci albe şi roşii;
vinuri de calitate superioară seci albe şi roşii;
vinuri roşii păstrate în colecţie.
Vinurile au primit numeroase medalii de bronz, argint, aur, grand prix, Cupa
“pentru cel mai bun design” la diferite concursuri atît naţionale cît şi internaţionale.

1.1 Secţia mecanicului – şef şi a energeticianului – şef

La întreprinderile din industria alimentară pentru fabricarea producţiei se


foloseşte energie de diferite tipuri: termică, electrică şi frig. Ea este produsă

17
nemijlocit la întreprindere sau e primită din afara întreprinderii. Organizarea raţională
a subdiviziunii energetice pozitiv influenţează asupra întregii activităţi a
întreprinderii.
Deoarece întreprinderea funcţionează avînd în patrimoniul său utilaj este
necesară prezenţa mecanicului care să ţină sub control starea tehnică a acestuia. De
aceea specialistul în domeniu efectuează examinări cel puţin o dată în lună elaborînd
un anumit plan după care se conduce în activitatea sa, de asemenea după necesitate
sunt efectuate reparaţii. Reparaţiile curente sunt efectuate pe teritoriul întreprinderii
însă pentru a efectua reparaţiile capitale utilajul este transportat în organizaţii
specializate.
Î.S. „CVC Mileştii Mici” procură energia electrică de la Union Fenosa
dispunînd de un transformator propriu. Sarcinile secţiei energetice este de a micşora
consumul de energie pe unitate de produs şi de a micşora costul unei unităţi de
energie.
Specificul acestor secţii este determinat prin faptul că produsul energetic nu
poate fi depozitat, ceea ce înseamnă că nu putem produce în avans şi nu putem stoca,
şi volumul de activitate a acestor subdiviziuni nu este proporţional cu activitatea
secţiilor de bază ci doar depinde de capacitatea acestor secţii.
Electricianul este obligat:
 să se prezinte la lucru în deplină capacitate de muncă, încît să nu expună
pericolului parsoana proprie şi pe ceilalţi muncitori;
 la locul de muncă să îndeplinescă în mod strict şi corect instrucţiunile şi regulile
muncii de protecţie antiincendiară, de igienă a muncii, precum şi indicaţiile
conducătorului;
 a executa numai lucrul care corespunde profesiei sale şi de care este însărcinat de
către şeful direct;
 să lucreze în îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, să foloseacă echipament d
protecţie.

18
2.3 Secţia asigurarea calităţii şi laboratoarele
Politica întreprindrii în domeniul calităţii este definită în scris. Politica
Calităţii (Mod. PPC 5.3.1) este elaborată de către Direcţia întreprinderii împreună cu
responsabilii Centrelor de Responsabilitate.şi depăşirea aşteptărilor lor decid
Politica calităţii este concisă şi uşor de memorat, ca să poată fi utilizată de orice
lucrător, şi defineşte ce se aşteaptă de la angajaţii întreprinderii, şi, în acelaşi timp, se
referă la toate aspectele fundamentale ale calităţii.
CVC ,,Milestii Mici “ a implementat sistemul ISO 9001 la 12 iulie 2005, dupa
implementarea lui s-au observat mai multe avantaje legate de aigurarea si controlul
calitatii. Ceea ce a permis a conducerea CVC ,,Milestii Mici “ sa poata sa-si puie in
fata sa niste obiective mai reale si mai clar si care pot fi mai usor de indeplinit in ce
priveste politica sa de calitate
Orientarea activităţii întreprinderii spre creşterea şi diversificarea
continuă a produselor, dezvoltarea la toate nivelele de activitate, asigurarea unui
nivel al capitalului normativ total suficient pentru asigurarea dezvoltării durabile a
întreprinderii, şi desigur asigurarea activităţii întreprinderii prin dezvoltarea
capitalului uman constituie factorii de bază ce vor asigura realizarea cu succes a
obiectivelor strategice ale ÎS CVC “Mileştii Mici”.
Tacticele utilizate concentrează măsurile întreprinse pentru
implementarea optimă a strategiilor, exprîmandu-se în principal prin: proceduri (26
proceduri ale SMC ISO 9001:2000), metode (SMC “20 chei”), Regulamentul intern
al întreprinderii aprobat din 05.04.2005 şi contractul colectiv de muncă pentru anii
2007-2008 aprobat la 4 mai 2007.

Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea


caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem.

19
Calitatea este considerată factorul determinant al competitivităţii unei întreprinderi
deoarece la baza noţiunii de competitivitate este corelaţia “preţ-calitate”.

Directorul întreprinderii analizează periodic (cel puţin o dată pe an ) sistemul


calităţii împreună cu Managerul Asigurare Calitate şi responsabilii CDR-urilor.
În particular elementele de intrare pentru analiza sistemului calităţii sînt
următoarele:
 rezultatele auditurilor interne şi externe referitoare la produsele şi procesele
întreprinderii;
 situaţia acţiunilor corective şi preventive concordate şi eficacitatea acestora;
 situaţia neconformităţilor proceselor şi produselor;
 situaţia reclamaţiilor prevenite de la clienţi şi a acţiunilor întreprinse pentru
remedierea acestora;
 nivelul satisfacţiei clienţilor;
 rezultatul acţiunilor decise în cadrul Analizei precedente a sistemului calităţii;
 analiza rezultatelor în atingerea obiectivelor stabilite;
 dări de seamă privind realizarea planurilor.
Toate aceste rezultate sînt prezentate în Raportul asupra stării şi conformităţii
Sistemului Calităţii. Directorul documentează angajamentul său privitor la
îmbunătăţirea continuă a sistemului calităţii prin intermediul diseminării întregului
personal, clienţilor şi acţionarilor proprietarilor fişei.
De asemenea la întreprindere este implementat sistemul „20 de chei” care este
un sistem de management care asigură creşterea performanţelor întreprinderii prin
îmbunătăţirea continuă a costului, calităţii şi motivării personalului.
Sistemul 20 de keys contribuie la obţinerea avantajului competitiv al
organizaţiei pe piaţa în care activează.
Scopul sistemului 20 de keys:
- Ridicarea nivelului de satisfacţie a clienţilor

20
- Ridicarea productivităţii şi flexibilităţii organizaţiei în adaptarea rapidă la
cerinţele schimbătoare ale pieţei.
- Atingerea obiectivelor strategice ale top-managementului.

Î.S. „CVC Mileştii Mici” dispune de un laborator de încercări, principala


funcţie fiind carectitudinea încercărilor în conformitate cu domeniul de acreditare şi
eliberarea rezultatelor privind corespunderea produselor cerinţelor DN.
Laboratorul are următoarele funcţii:
 participarea la prelevarea probelor de vin – materie primă;
 efectuarea tuturor încercărilor (morfologice, tehnologice, fizice şi chimice) a
vinului – materie primă);
 testarea mijloacelor şi reactivelor noi (moderne) recomandarea pentru
utilizarea în vinificaţie;
 înregistrarea rezultatelor încercărilor în registrele respective;
 participarea la crearea produselor noi vinicole;
 prelucrarea rezultatelor încercărilor;
 eliberarea rapoartelor de încercări;
 identificarea şi urmărirea mostrelor;
 participarea la degustările de producere;
 colaborarea cu Centrul de Verificare al Calităţii Materiei Prime şe Producţiei
Vinicole şi cu alte laboratoare în scopul schimbului de experienţă şi
implimentării metodelor avansate de control tehnologic şi microbiologic;
 procurarea reactivelor, vaselor chimice şi a utilajului de încarcări.
Laboratorul deţine următoarele mijloace de măsurare: alcool-metru, cilindre
pentru alcool-metre, termometre, retoare pentru distilare, picnimetru, afrometru ş.a.
Tipurile de încăperi de care dispune: chimică, microbiologică, de măsurări
precise, de păstrare a probelor şi de păstrare a agenţilor chimici.

21
Laboratorul de încercări, prin persoana şefului de laborator, poartă răspunderea
de exercitarea corespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stipulate în regulament.
În activitatea sa acesta colaborează cu:
1. Departamentul Moldova-Standard şi subdiviziunile sale;
2. Organizaţiile şi întreprinderile ramurii;
3. Organizaţiile ce sînt părţi participante ale contractelor de antrepriză;
4. Organele administrării publice şi organizaţiile obşteşti.
Laboratorul are dreptul:
 să indice în materialele de reclamă şi în alte documente de certificare că
laboratorul este acreditat de Sistemul de Certificare al Republicii Moldova;
a efectua controlul intern permanent al calităţii producţiei finite în conformitatea
documentelor normative;
 să stabilească periodicitatea efectuării încercărilor pentru controlarea stabilităţii
calităţii producţiei în procesul fabricării ei.
 Laboratorul de încercări acreditat este obligat:
 să menţină permanent activitatea sa în conformitate cu cerinţele de acreditare
stabilite de Standardul European SR EN 45001, regulamentul RG 01-07-92 şi alte
criterii de acreditare;
 să asigure deplinătatea şi corectitudinea efectuării încercărilor, veridicitatea,
obiectivitatea şi precizia rezultatelor;
 să menţină în stare de lucru utilajul de încercare şi mijloacele de măsurare, să
asigure verificarea metrologică şi atestarea lor la timp;
 să informeze Organul ce acordă acreditarea despre orice schimbare ale statutului,
structurii, dotării tehnice, a documentaţiei care ar putea influenţa rezultatele
încercărilor;
 să respecte instrucţiunile de securitate a mincii în laborator.
Calitatea lucrărilor se asigură datorită:
Menţinerii activităţii laboratorului conform cerinţelor ISO 17025;
Efectuarii încercărilor în conformitate cu cerinţele documentelor normative;

22
Utilizarii echipamentului modern şi mijloacelor de măsuri performante la
metodele de încercări standardizate;
Menţinerii componenţelor, profesionalismului şi experienţei personalului;
Aplicării sistemului de management al calităţii de laborator;
Efectuării auditului intern pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului de
management al calităţii;
Îmbunătăţirii continue a calităţii.

1.1 Secţia aprovizionare


Aprovizionarea întreprinderilor cu diferite mijloace de producţie e
fundamentată atît pe principii generale, cît şi pe particularităţi caracteristice ramurii.
Principala particularitate a întreprinderilor industriei alimentare este aceia că, în
calitate de materie primă ele întrebuinţează diferite produse agricole, volumele cărora
în procesul prelucrării industriale esenţial acţionează asupra formelor de organizare,
aprovizionării şi asupra eficienţei lucrărilor a întreprinderii în întregime.
Î.S. „CVC Mileştii Mici” cumpără materia primă şi materialele de la diverse
întreprinderi din ţară.
Materia primă în dependenţă de tipul acesteia este procurată de la: „Vinăria
Ţiganca”, „Tighinavin”SRL, „Cristi” SRL, „Esmalda” SA etc.
Materialele sunt procurate de la diverşi furnizori precum este prezentat în
tabelul 2.2 „Aprovizionarea cu materiale de bază”.
Tabelul 2.2
Aprovizionarea cu materiale
Tipul materialului Furnizori
Zahăr tos „Iurici” SRL
„Marr Sugar Moldova” SRL
„Suzucher Moldova” SRL
Dopuri de plută „Capsulit Group” SRL
„ÎM Classicork” SRL

23
„Gianiuscork International” SRL
„Vespero Garbo” SRL
Butelii de sticlă „Glasscontainer Company”SA
„Fabrica de sticlă din Chişinău” SA
„Cristal Flor” SA
Plăci filtrate „Eno Group” SRL
„Gabo” SRL
„Clasic Vin Industrial” SRL
„Mamirs”
Clei (eticheta şi marca de acces) „Leximpex” SRL
„Gabo” SRL
„Mamirs” SRL
Gelatină „Tehno Contact”SRL
„Rodal-S” SRL
„Gabo” SRL
Parafină FPC „Europa” SRL
„Parcomgroup” SRL
Ceară roşie „JNN Group”
„Divin Group”
Cutie din carton ÎM „Moldcarton” SA
Ingrediente pentru vinificaţie „ SC Enzymes and Derivates” SA
(levuri, enzime, bacterii)
Acid citric (sare de lămâie) „Iurici” SRL
„Rodal-S” SRL
„Tehno Contact” SRL
Aprovizionarea se înfăptuieşte pe bază de contracte. Forma juridică a
legăturilor dintre cumpărător şi furnizor este prezentată de contract în care sînt arătate
drepturile şi obligaţiile părţilor. El se consideră îndeplinit atunci cînd părţile au
realizat toate obligaţiunile lor.
Mecanismul de plată pentru cele achiziţionate diferă în dependenţă de furnizor.
Unele întreprinderi acceptă o achitarea ulterioară de pînă la 3 luni, altele – achitare
preventivă 100% (spre exemplu Fabrica de Sticlă), sînt întreprinderi care cer
achitarea a 50% din sumă avans şi iar 50% ulterior.
Toate plăţile se fac prin transfer de bani din contul întreprinderii în contul
furnizorului.

24
2.5 Secţia marketing

Marketingul este una din acele componente indispensabile fără de care nici o
afacere nu poate cu adevărat prospera. Acesta oferă o viziune cu mult mai practică,
mai concretă, asupra conceptului de piaţă abordat pe de o parte din perspectiva lui „ce
este”, iar pe de altă parte, a lui „ce ar putea fi”. Adică piaţa efectivă şi cea potenţială.
La ÎS „CVC Mileştii Mici” secţia marketing se divizează în 2 componente:
marketing şi vînzări. Funcţia de bază fiind organizarea vînzărilor şi activităţii de
marketing (publicitatea, promovarea).
Vinurile întreprinderii sunt comercializate atît pe piaţa internă (avînd magazine
de firmă amplasate în cele mai aglomerate locuri) cît şi pe piaţa externă. Cea mai
mare parte din exporturi pînă în primăvara anului 2006 erau efectuate în Rusia, însă
din cauza interdicţiilor impuse întreprinderea a fost nevoită să-şi caute noi pieţe de
desfacere. Astfel, în prezent vinurile cu marca Mileştii Mici se exportă în SUA,
Japonia, China, Marea Britanie, Grecia, Belarus, Ucraina, Slovacia, Cehia, Polonia,
Olanda, România etc, tinzînd să-şi mărească atît volumul vînzărilor cît şi aria de
acoperire a globului.
Metodele folosite în prezent pentru a majora volumul de vînzări sunt:
participarea la expoziţii, concursuri de degustare, festivalul vinului ş.a.
În condiţiile economiei moderne de piaţă, informarea clienţilor asupra
produselor noi sau îmbunătăţit, stabilirea unor legături informaţionale între
producător şi aceştia apare ca o necesitate obiectivă. Agenţilor economici le este
destul de greu să afle singuri ce fel de mărfuri sunt pe piaţă, de unde le pot
achiziţiona şi dacă corespund cerinţelor şi preferinţelor lor. De aceia promovarea
permanentă a produselor a devenit o cerinţă de prim ordin, un factor însoţitor al
oricărui proces de vânzare, indiferent de natura bunului oferit. ÎS „CVC Mileştii
Mici” îşi promovează produsele prin: publicitate la televiziuni înainte de sărbători

25
(crăciun, 8 martie, paşti ş.a.), realizează panouri informaţionale şi alte tipuri de
publicitate.
Produsele întreprinderii sunt competitive pe piaţa internă deoarece acestea sunt
vinuri de colecţie şi practic nu au concureţă, sunt vinuri unicale, exclusive.

2.6 Secţia resurse umane

Resursele umane la întreprindere sînt acele resurse care asigură dezvoltarea şi


succesul unei întreprinderi, sînt cele mai importante investiţii ale unei întreprinderi,
sînt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, spre deosebire
de mijloacele fixe care pe parcursul timpului se uzează şi sînt valoroase şi relativ de
neînlocuit.
Funcţiile principale ale acestei secţii sunt:
1. asigurarea întreprinderii cu personal;
2. stabilirea relaţiilor de muncă cu angajaţii în conformitate cu legislaţia muncii;
3. organizarea corespunzătoare a tuturor etapelor de dirijare a personalului;
4. studierea climatului psihologic în colectiv;
5. atestarea locurilor de muncă.
Angajarea la întreprindere se efectuează după necesitate avînd mai multe surse
de recrutare: absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt, bursa muncii, plasarea
anunţurilor în ziare, televiziune, radio, internet, baza de date a întreprinderii ş.a.
Orice angajat din cadrul întreprinderii poate să-şi ridice nivelul de calificare.
Pentru aceasta doritorul trebuie să scrie o cerere, după care acesta va fi instruit (după
necesitate) şi examinat. În urma acestei examinări se va lua decizia de a fi promovat
sau nu.
Salarizarea la întreprindere se efectuează în următoarele forme:
Salarul de funcţie se aplică pentru remunerarea membrilor echipei manageriale
reieşind din condiţiile contractelor de management, activităţi de deservire generală a

26
întreprinderii etc. Remunerarea muncii se efectuează în conformitate cu salariile
prevăzute şi aprobate în statele de funcţii reieşind din bilanţul timpului de muncă.
Salarizarea în regie se aplică conform salariilor tarifare orare pentru toate
categoriile de muncitori în conformitate cu reţeaua tarifară stabilită. Remunerarea
muncii în tarif-oră se efectuează pentru muncitorii secţiei transport, sala de degustare,
ospătăriei, secţia gospodărie, colecţia vinuri, depozit produse finite, depozit materiale
şi ambalaj, secţia energie şi mecanică.
Salarizarea în acord se aplică în conformitate cu normele de producţie şi
salariul pentru executarea unei unităţi de produs se stabileşte reieşind din salariile
tarifare orare şi norma de producţie stabilită la întreprindere. Salarizarea secţiilor de
producere se repartizează salariaţilor conform coeficientului de participare în muncă
stabilit de şefii de secţii, brigadier şi comisia de echipă, diapazonul coeficientului
total să fie egal cu 1,0.
În cazurile cînd în legărură cu specificul de producere, salariaţii care lucrează
în acord sînt nevoiţi să efectueze lucrări tarificate la un nivel inferior în raport cu
categoriile de calificare ce le-au fost acordate, se va plăti salariaţilor tarif-oră conform
categoriilor de calificare II, III.
Salariul total include salariul de bază, sub formă de salarii tarifare -pentru
muncitori şi salarii de funcţie -pentru funcţionari, salariul suplimentar, adaosurile,
premiile curente şi alte plăţi de stimulare şi compensare, inclusiv recompensele
conform rezultatele activităţii anuale.
La calcularea salariului lunar pentru 2007-2008 fondul mediu de timp pentru o
lună se stabileşte de 169 ore cu durata zilei de muncă de 8 ore (partea terestră) şi 148
ore pentru ziua de lucru în condiţiile de subteran cu durata zilei de muncă de 7 ore,
iar pentru salariaţii de la magazine, paznici, de la sala de degustare şi serviciul
delegaţii, conform graficelor aprobate, cu condiţia ca durata timpului de muncă să nu
depăşească 169 ore în lună, salariul minim fiind 700 lei, luîndu-se în consideraţie
coeficientul ramural 1,15= 805 lei.
Tabelul 2.3

27
Categoriile de calificare ale angajaţilor
Categoriile
de calificare I II III IV V VI
Coeficienţi
i tarifari minimali
1,0 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
Coeficienţi
i tarifari
maximali 1,00 1,26 1,59 1,81 2,07 2,36

Suplimentul de salariu reprezintă suma plătită salariatului pentru condiţii


nefavorabile sau pentru prestarea muncii în situaţii speciale. Reieşind din specificul
activităţii la CVC „Mileştii Mici” regulamentul prevede următorul sistem de
suplimente:
a) pentru condiţii speciale de muncă, în condiţii nefavorabile, în funcţie de starea
reală a condiţiilor de muncă, în conformitate cu numărul de puncte în funcţie de
gradul de nocovitate, pentru durata reală a muncii prestate în condiţii nefavorabile;
b) pentru munca prestată în program de noapte, conform Codului Muncii al
Republicii Moldova se stabileşte un adaos în mărime de cel puţin 0,5 din salariul
tarifar, salariul funcţiei, pe unitate de timp stabilit salariatului;
c) pentru munca prestată în zilele de odihnă şi zilelr de sărbătoare angajaţilor li se
acordă la dorinţă o altă zi liberă. În cazurile în care recompensarea cu timp liber este
imposibilă, orele respective se stabilesc cu o majorare de 100% din salariul tarifar;
d) pentru îndeplinirea volumului de muncă a angajatului vremelnic absent – de la
50% din salariul tarifar sau de funcţie, al profesiei cumulate;
e) conducătorilor de brigadă (de echipă) din răndurile muncitorilor care nu sînt
scutiţi de lucru lor de bază pentru conducerea brigăzii (echipei), de plătit pînă la 20%
din tarif/oră;

28
f) şoferilor de autoturisme de serviciu pentru intensitatea muncii pînă la 25% din
salariul tarifar;
g) şoferilor de autocamioane, autoturisme şi autobuse pentru clasele de calificare,
10% din salariul tarifar şoferilor de clasa II şi 25% şoferilor de clasa I pentru timpul
lucrat în calitate de şofer;
h) pentru vechimea în muncă, în dependenţă de vechimea în muncă în ramură de la
5% pînă la 35%;
i) pentru extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului de lucrări
executate – se stabileşte supliment la salariu la decezia administraţiei de la 10% pînă
la 50%.

Premierea salariaţilor se efectuează din profitul trimestrial al întreprinderii,


dacă profitul pe trimestru lipseşte premiul nu se plăteşte. Mărimea premiului se
calculează reieşind din salariul în acord, salariul pe unitate de timp şi salariul de
funcţie, luîndu-se în consideraţie adaosurile şi sporurile cu caracter de compensare.
Premiul membrilor brigăzii se compensează individual, reieşind din munca
depusă de fiecare salariat. Şefii secţiilor calculul premierii salariaţilor, aprobat de
către directorul întrprinderii sau vicedirector.
Raporturile de muncă şi raporturile social – economice între angajator şi
salariaţi sînt prezentate în Contractul Colectiv de Muncă încheiat conform
prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. Aici
este stabilit timpul de muncă şi cel de odihnă, salarizarea, plata îndemnizaţiilor şi
compensaţiilor, condiţiile de muncă şi protecţia muncii salariaţilor, precum şi alte
angajamente reciproce ale salariaţilor şi ale angajatorului ce rezultă din raporturile de
muncă.
Reţinerea impozitului pe venit din salariu se efectuează conform legislaţiei în
vigoare.

29
Pentru vechime în muncă începînd cu stagiul de la 1 an se plăteşte un adaos
conform tabelului ce urmează:

Vechime în muncă Adaos în %


1-2 ani 5%
2-3 ani 10%
3-5 ani 15%
5-10 ani 20%
10-20 ani 25%
20-25 ani 30%
25-30 ani 32,5%
Peste 30 ani 35%

Sursa: Rapoartul Întreprinderii Stat CVC ,,Mileştii Mici”

La moment se află în stadiul de elaborarea Regulamentul de stimulare al


salariatului, care se presupune că va eficientiza politica ÎS CVC „Mileştii Mici” în
domeniul personalului.

2.7 Secţia evidenţă contabilă

Contabilitatea de gestiune este orientată către managerii întreprinderii şi


serveşte ca instrument în luarea deciziilor. Contabilitatea de evidenţă are ca obiect
evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor analitice. Informaţiile
contabilităţii de gestiune servesc exclusiv conducerii firmei nefiind publicate în
exterior.
Funcţiile contabilităţii de gestiune:
 de determinare a costurilor de produse şi pe servicii;
 de furnizare a informaţiilor pentru elaborarea bugetelor şi conturilor previzionate;
 de furnizare a informaţiilor în vederea determinării rentabilităţii, productivităţii la
nivelul secţiilor de activitate şi al produselor.
Contabilitatea financiară (generală) are drept scop înregistrarea tranzacţiilor
întreprinderii cu mediul extern şi determinarea periodică a situaţiei parimonialr,
financiare şi a rezultatului global al activităţii bazat pe gruparea veniturilor şi a

30
cheltuielilor în funcţie de natura lor. Scopul contabilităţii financiare constă în
pregătirea şi prezentarea informaţiilor tuturor categoriilor de utilizatori interni şi
externi ai rapoartelor financiare.
Funcţiile contabilităţii financiare:
 de înregistrare completă, detaliată a tranzacţiilor întreprinderii în scopul
determinării situaţiei patrimoniale, financiare şi al rezultatului global al
întreprinderii;
 de informare a terţelor cu privire la situaţia întreprinderii;
 de instrument de verificare şi de probă în raporturi juridice şi fiscale;
 de instrument de gestiune internă a întreprinderii.

Raportul financiar pe care trebuie să-l realizeze orice instituţie cuprinde:


bilanţul contabil (formularul nr.1)- care este un raport privind situaţia
patrimonială şi financiară a întreprinderii la data de raportare;
raportul privind rezultatele financiare (formularul nr.2) - care cuprinde
indicatorii financiari ai întreprinderii pe perioada de gestiune şi perioada
corespunzătoare a anului precedent şi anexele la acesta
raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul nr.3)
raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul nr.4)
anexa la bilanţul contabil (anexa nr.4)- cuprinde date generale despre
întreprindere.
Specialiştii din cadrul secţiei evidenţă contabilă mai trebuie să îndeplinească
următoarele formulare:
1-C „Mobilitatea salariaţilor şi locurilor de muncă”
1-M „Numărul şi remunerarea salariaţilor”
1-p „Producţie”

31
Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea
persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor
sale.
Conform legislaţiei în vigoare în prezent agenţii economici trebuie să plătească
statului un impozit în valoare de 25% din venitul obţinut în bugetul asigurărilor
medicale şi 2,5% din venit – în contul bugetului asigurărilor sociale.

2.8 Secţia juridică

Orice întreprindere pentru a respecta normele legislative, pentru a avea o


activitate legală va avea în structura sa secţia juridică. Această secţie se ocupă cu:
 Elaborarea şi analiza contractelor
 Elaborarea şi analiza ordinelor întreprinderii
 Examinarea documentelor
 Întocmirea scrisorilor la diverse organe: departamente ministere
 Pregătire dosarelor şi participarea documentelor în instanţele de judecată
 Întocmirea reclamaţiilor

Concluzie

Întreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici” este o


întreprindere specializată în vinificarea secundară. Aici sunt fabricate si pastrate cele
mai bune si mai calitative vinuri din tara.
Materia prima este selectată din cele mai favorabile zone climaterice ale
Moldovei, în care soiurile europene de struguri au posibilitatea de a se coace adecvat,
pentru a obţine un vin de înaltă calitate. Specificul precum si calitatea fiecarui vin in
parte adus la intreprindere pentru a fi prelucrat este studiat cu mare grija de catre
membrii vinificatori ai Comisiei de degustare. În laboratoarele dotate cu utilaj

32
modern se fac analize şi cercetări detailiate, care facilitează păstrarea ulterioară a
vinului.
La întreprindere a fost implementat programul de evidenţă şi asigurare cu
materie primă secundară şi primară, elaborată de Asociaţia de Management pentru
achiziţionarea materialelor PM şi Internaţional Trade UNCTA şi Standardul
Internaţional ISO 9001:2000.
Facind comparatie cu anii precedenti observam ca intreprinderea se mindreste
cu o crestere considerabila a volumului de productie, largindusi gama de produse
oferite consumatorului satisfacind gusturile si dorintele acestuia.

33
34
Bibliografie

1. Cotelnic Ala „Managementul activităţii de producţie”


2. Gh. Moldoveanu „Managementul operaţional al producţiei”
3. Regulament de salarizare al ÎS „CVC” Mileştii Mici
4. Lista normativelor la salarizare conform categoriilor de calificare aprobat la
01.09.2006 la ÎS „CVC” Mileştii Mici
5. Registru 8.2.3 PAS1 „Păstrarea vinului. Înregistrarea procesului de recepţie a
vinului”
6. www.milestii-mici.md

35