Sunteți pe pagina 1din 3

Memoria

Care dintre următoarele tehnici poate îmbunătăți memoria? - Repetiția eșalonată

Majoritatea oamenilor pot merge pe bicicletă chiar dacă nu au mai exersat de când erau copii. Ce formă a
memoriei este implicată în acest caz? - Memoria procedurală

Andrei învață pentru testul de engleză. Când ajunge la cuvântul reliable, se gândește dacă această
caracteristică i se potrivește prietenului său.El folosește: - Procesarea personală

Cunoștințele persoanei despre lume fac parte din: - Memoria semantică

Ce înseamnă chunking? - O strategie a memoriei care presupune gruparea elementelor pentru a crește
volumul memoriei de lucru

Care dintre următoarele situații poate duce la cea mai bună performanță? - Așteptarea unui test de
reproducere, primirea unui test de recunoaștere

Care dintre următoarele situații poate duce la cea mai slabă performanță? - Așteptarea unui test de
recunoaștere, primirea unui test de reproducere

Un cercetător citește cu voce tare o listă de 20 cuvinte și le cere participanților să noteze, imediat după
ascultarea listei, toate cuvintele pe care și le amintesc. Cercetătorul măsoară: - Volumul memoriei de lucru

Poate fi îmbunătățită capacitatea memoriei de scurtă durată? – Da

Care dintre următoarele situații duce la îmbunătățirea performanțelor la un test de reproducere? - Prezentarea
mai lentă a listei

Tendința unui material învățat anterior de a inhiba reactualizarea a ceea ce a fost învățat mai târziu (ulterior),
se numește: - Interferență proactivă

Reprezentarea cunostintelor
Care dintre următoarele afirmații se potrivesc cel mai puțin cu teoria prototipului? - Chiar și în situația în
care un item este diferit de prototipul unei categorii, oamenii deci ușor dacă acesta este inclus sau nu în
categoria respectivă.

Care dintre următoarele afirmații despre teoria lui Rosch nu este adevărată? - Din perspectiva acestei teorii,
limitele categoriei sunt mai bine specificate decât centrul categoriei.

Cercetările sugerează că ne bazăm pe __________ pentru a încadra un item nefamiliar într-o categorie. În
schimb, pentru un item foarte familiar, ne bazăm mai mult pe ___________ pentru a-l încadra într-o
categorie. - Exemplare; atât prototipuri, cât și exemplare

Care dintre următoarele răspunsuri nu reprezintă un atribut al teoriei prototipului? - Trăsăturile definitorii

Care dintre următoarele afirmații este adevărată? - Chiar dacă oamenii folosesc prototipuri, nu înseamnă că
nu le sunt disponibile și alte informații
Care dintre următoarele răspunsuri va genera cel mai lung timp de reacție, într-o sarcină de verificare a
prototipului? - Liliacul este o pasăre

Care dintre următoarele afirmații este falsă? - Oamenii tind să folosească termeni generali atunci când
descriu un obiect

Scenele prezentate într-un scenariu cognitiv sunt microacțiuni valabile pentru un anumit scenariu. - Fals

Generarea de inferențe reprezintă una dintre funcțiile categorizării. - Adevărat

Schemele cognitive sunt mult mai puțin flexibile decât scenariile. - Fals

Atentia
Atunci când un proces cognitiv este automat, acest proces are următoarele proprietăți: - Realizarea sa este
ușoară, Realizarea sa nu presupune efort, Cere puțină atenție

Teoria lui Treisman postulează că: - Percepem obiectele în două etape distincte.

Cercetările din domeniul neuropsihologiei au arătat că pacienții cu leziuni la nivelul lobului parietal drept -
Percep și acordă atenție obiectelor din partea stângă a spațiului vizual, dar nu le pot reproduce prin desen.

Conceptul de atenție distributivă se referă la faptul că de obicei ne centrăm atenția pe un număr mic de
elemente. – Fals

Exersarea duce la descreșterea cantității de efort mintal pe care îl cere o sarcină, aceasta devenind
automatizată. – Adevărat

Efectul Stroop se referă la dificultatea de a citi numele unei culori atunci când cuvintele sunt scrise cu
cerneală de culoare diferită. - Fals

Studiile care simulează șofatul au arătat că vorbitul la telefonul mobil crește timpul de reacție mai mult decât
ascultarea radioului. – Adevărat

In sarcina de umbrire, persoana repetă cu voce tare cuvintele la care nu a fost atent. – Fals

Modelul atenuării explică faptul că stimulii sunt filtrați numai după ce au fost analizați din punctul de vedere
al caracteristicilor fizice și semantice. - Fals

În sarcinile de vigilență, așteptările privind locația stimulului influențează eficiența răspunsului. - Adevărat

Perceptia
O pasăre într-un copac este un exemplu de stimul distal. - Adevărat

Procesele de tipul bottom-up sunt influențate de așteptările și credințele noastre. – Fals

Teoria RBC explică faptul că o proprietate cheie a geonilor este că fiecare geon are un set unic de proprietăți
accidentale - Fals
În cazul proceselor senzoriale, transformarea energiei stimulului în impulsuri nervoase se numește: -
Transductie

Dacă un stimul are o intensitate situată sub pragul absolut, acesta este: - Subliminal

Indicele binocular care permite percepția adâncimii prin compararea imaginilor primite de la cei doi ochi
este: - Disparitatea binoculară

Care dintre următorii indici sunt indici monoculari? - Lumina și umbra, Perspectiva linear, Interpoziția,
Mărimea relativă

Sistemul de analiză a trăsăturilor este specializat în recunoașterea configurațiilor mai mari. – Fals

Prosopagnozia (asociată cu leziuni ale lobului temporal drept) constă în incapacitatea de a recunoaște figuri
umane. - Adevărat

În sarcinile de detecție a semnalului, pot exista două tipuri de răspunsuri greșite (răspunsul Da atunci când
semnalul nu este prezent sau ratarea, răspunsul Nu atunci când semnalul este prezent sau alarma falsă). -
Fals

Luarea deciziilor & rezolvarea de probleme


Conform teoriei utilității, oamenii nu ar trebui să: - Permită ca modul în care sunt alese cuvintele să
influențeze decizia.

Deciziile bazate pe calculul utilității ar trebui: - Să fie imune la efectul de ancorare

Oamenii tind să folosească euristici în luarea deciziilor atunci când: - Au resurse de timp limitate

Teoria utilității pare neplauzibilă pentru ca teorie ___________ și pentru mulți oameni este inacceptabilă din
punct de vedere moral ca teorie __________ a luării deciziei. - Normativă, descriptivă

Ioana decide să își cumpere un bilet la loterie. Știe că șansele de câștig sunt foarte mici, una la un milion,
dacă va câștiga va primi 10.000$ și poate visa să își cumpere o mașină. Pe ce s-a bazat decizia sa de juca la
loto? - Utilitatea subiectivă

Strategia prin care sunt comparate starea actuală și scopul, adesea folosind această informație pentru a
segmenta problema în sub-probleme se numește: - Analiză mijloace-scop

Strategia de rezolvare euristică NU: - Garantează o soluție fezabilă

Care dintre următoarele caracteristici NU îi distinge pe experții într-un domeniu de novicii în același
domeniu? - Experții folosesc mai des strategii retrospective

În cadrul paradigmei Gick și Holyoak (1980) participanților li s-a cerut să rezolve problema tumorii. Cei
care au rezolvat cel mai repede problema au fost cei care: - Au citit soluția problemei fortăreței înainte de a
rezolva problema tumorii și li s-a cerut să o aplice

Experții în șah rețin mai bine poziția pieselor de șah pe tablă pentru că: - Folosesc strategii de grupare a
informațiilor