Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea STEFAN CEL MARE Suceava

Limba şi literatura română

Modele de subiecte pentru proba scrisă


Gradul II, anul 2014-2015

LIMBA

1. Prezentaţi în 1-2 pagini elementele componente ale unui opţional pe care să-l
propuneţi pentru limbă/literatură. Veţi avea în vedere:
 să justificaţi prin 2 argumente utilitatea CDŞ propus;
 să formulaţi 2 competenţe specifice potrivite pentru CDŞ propus;
 să precizaţi 2 conţinuturi potrivite pentru formarea/dezvoltarea
competenţelor specifice formulate.

2. Proiectaţi un scenariu didactic de 1-3 pagini pentru unitatea de conţinut


pronumele reflexiv, utilizând ERR. Sugestii:
 precizarea locului orei din proiect în succesiunea timpului alocat pentru
noţiunea respectivă;
 etapele lecţiei;
 activităţi de predare-învăţare;
 resursele materiale, forme de organizare, de evaluare.

3. Proiectaţi un test însoţit de barem de notare pentru evaluarea predictivă la clasa


a V-a, a VI-a. În vederea acordării punctajului veţi construi:
 itemi de tip pereche;
 itemi de tip răspuns scurt;
 itemi de completare;
 itemi de tip întrebare structurată;
 itemi de tip eseu.
Veţi elabora răspunsurile aşteptate şi veţi face un barem pe care se distribuie 90p
şi 10p din oficiu.

4. Pornind de la o competenţa specifică, construiţi 2 activităţi de învăţare posibile


realizării acestei competenţe. Pentru fiecare alegeţi o strategie de instruire, câte 2
metode şi explicaţi modalitatea de valorificare a lor.

5. Pornind de la o competenţă specifică, formulaţi 2 metode de evaluare. Prezentaţi


3-5 avantaje/dezavantaje ale utilizării fiecăreia dintre cele 2 metode.

6. Pornind de la 2 obstacole care pot interveni în comunicarea profesorului cu clasa,


formulaţi:
a. cauze ale fiecăreia dintre cele 2 situaţii;
b. modalităţi concrete de depăşire/îndepărtare a obstacolelor;
c. rolul profesorului pentru rezolvarea situaţiilor respective.
7. Alegeţi 2 dintre erorile care pot apărea în procesul evaluării şi răspundeţi:
 descrieţi fiecare dintre erori;
 precizaţi pentru fiecare distorsiune cauzele posibile;
 prezentaţi 3 modalităţi de diminuare a fiecărei erori.

8. Elaboraţi un eseu cu tema Evaluarea randamentului şcolar, după planul:


 menţionarea a 3 funcţii ale evaluării şcolare;
 menţionarea a 2 avantaje ale divizării probelor orale în evaluarea
performanţelor elevilor;
 3 reguli de proiectare a itemilor.

LITERATURA

1. Strategii didactice în predarea unui curent literar/concept operaţional.

2. Competenţele culturale în ora de literatură.

3. Aplicarea adecvată a unor strategii/metode în timpul procesului didactic.

4. Performarea competenţelor de comunicare, competenţele culturale în învăţarea


unui autor.

5. Strategii folosite pentru dezvoltarea abilităţilor de interpretare a unui text.

6. Continuitatea procesului învăţării îi predarea unui autor.

7. Particularităţi ale procesului de predare-învăţare pentru un gen literar.

8. Strategii didactice în predarea narativităţii.

9. Evaluarea – forma activă pe o operă a unui autor cunoscut.

10. Dezvoltarea creativităţii prin temele pentru acasă.

11. Dezvoltarea capacităţii de argumentare pentru lecţia de predare-învăţare pe un


autor (Rebreanu, Călinescu). Precizaţi 3 cazuri distincte.

12. Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat pentru predarea genului.

13. Demersul inductiv/deductiv pentru predarea personajului.

14. Demonstraţi caracterul realist al lui Slavici.

S-ar putea să vă placă și