Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi Aprobat director: prof.

Edmond Ciumaşu
Anul şcolar 2010-2011
Anul III, calificarea profesională asistent medical generalist Avizat şef catedră: Mihaela Bucătaru
MODULUL 50 : ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVĂ ŞI NURSING SPECIFIC
Profesor Bucătaru Mihaela, Cotea Maria, Focşa Maria, Hanganu Elena, Lupu Virginia, Elena Ouatu, Palamariu Alina, Scorţanu Elena, Bararu Tania, Păduraru Oana

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Curriculum aprobat prin OMEdCT nr. 2713/29.11.2007
Competenţe:
1. Analizeaza principalele tipuri de anestezie
2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave
3. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave.
4. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing)
5. Aplica interventiile proprii si delegate
6. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate

Modulul 50 se efectuează în anul III de studiu şi are alocate un număr de 120 de ore, din care 24 de ore teorie (12 ore specialist + 12 ore nursing ) şi 96 de ore de învăţământ clinic.

Număr de ore

CLINICÎNVĂŢĂMÂNT
E
Probe de evaluare T V
E A

Termene
Competenţa Conţinuturi Strategia didactică (conform criteriilor de
performanţă) O L
R U
I A
E R
E

C. 1.Analizeaza 1.Tipuri de anestezie: Activităţi de învăţare: observaţia, Ca instrumente de S7 1


principalele 1.1. Anestezia generala descoperirea, demonstraţia, fisa de evaluare se pot
tipuri de 1.2. Rahianestezia lucru, studiu de caz, scheme, folosi: probe orale S8 1
anestezie 1.3. Anestezia peridurala problematizarea, simulări. (întrebări), test
1.4. Anestezia locala Definitie, materiale necesare, supravegherea pacientului Se vor utiliza ca metode de învăţare: scris, probe practice
2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: expunerea, conversaţia, munca (demonstraţie, S9 1
2.1. Pregatirea psihica: informare, explicatii, Asigurarea conortului psihic independentă, simularea, observaţia, studiu de caz – plan
2.2. Pregatirea fizica: preanestezia, pozitie adecvata exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup. de îngrijire ).
Resursele materiale trebuie sa Demonstraţii S10 1
cuprindă o gama cat mai variata: practice
planşe, scheme, casete video, CD-uri,
folii de retroproiector, manechin,
instrumentar si materiale sanitare
diverse.
C.2. Analizeaza 1. Semne clinice: dispneee, apnee, hipotensiune, hipertensiune, bradicardie, Activităţi de învăţare: observaţia, Ca instrumente de S 1
semnele si absenta pulsului, tahicardie, fibrilatie, oligo-anurie, starea de constienta, descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se pot 11
simptomele profunzimea comei, intinderea si profunzimea arsurii, etc. lucru, studiu de caz, scheme, folosi: probe orale
specifice 2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice, insuficienta problematizarea, simulari. (intrebari), test S12 1
afectiunilor respiratorie acuta, stopul cardiorespirator, tulburarile de ritm si de conducere, Se vor utiliza ca metode de învăţare: scris, probe practice S13 1
grave insuficienta renala acuta, comele, intoxicatii, arsuri, degeraturi, socul. Perioada expunerea, conversaţia, munca (demonstratie, S14 1
postoperatorie a pacientilor independentă, simularea, observaţia, studiu de caz – plan S15 1
operati sub anestezie generala. exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup. de ingrijire ). S16 1
Resursele materiale trebuie sa Demonstraţii S17 1
cuprinda o gama cat mai variata: practice
planse, scheme, casete video, CD-uri,
folii de retroproiector, manechin, S18 1
instrumentar si materiale sanitare
diverse.
C.3. Identifica 1. Culegere de date: interviu, observatie clinica, cercetare documente medicale, Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente de S7 1
problemele de discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. demonstratia, fisa de lucru, studiu de evaluare se pot S8 1
dependenta si 2. Analiza si sinteza datelor caz, problematizarea, folosi: probe orale
stabileste 2.1. Manifestari de independenta Se vor utiliza ca metode de învăţare: (intrebari), test S9 1
diagnosticele de 2.2. Manifestari de dependenta expunerea, conversaţia, munca scris, probe practice
ingrijire la 2.3. Surse de dificultate independentă, simularea, observaţia, (demonstratie,
pacientii cu 3. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee, circulatie exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup. studiu de caz – plan
afectiuni grave. inadecvata, eliminareinadecvata prin deficit, vulnerabilitate in fata pericolelor, Resursele materiale: manechin, de ingrijire ).
afectare fizica si/sau psihica, comunicare ineficace la nivel senzorio-motor, instrumentar si materiale sanitare Demonstraţii
comunicare ineficace la nivel afectiv, alimentare insuficienta cantitativ si calitativ, diverse. practice
imobilitate, anxietate.
C.4. Elaboreaza 1.Criterii obiective: specificate, performanta, implicare, realism, observabilitate Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente de S10 1
planul de 2.Prioritati de ingrijire, mentinerea functiilor vitale, supravegherea starii de descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se pot
ingrijire constienta, supravegherea functiilor vegetative, profilaxia infectiilor, prevenirea lucru, studiu de caz, scheme, folosi: probe orale
(planul nursing) complicatiilor. problematizarea, simulari. (intrebari), test S11 1
C.5. Aplica 3. Interventii: Se vor utiliza ca metode de învăţare: scris, probe practice
interventiile 3.1. Interventii proprii: comunicare, hidratare, alimentare, igiena, mobilizare, expunerea, conversaţia, munca (demonstratie,
proprii si profilaxie, educatie independentă, simularea, observaţia, studiu de caz – plan S12 1
delegate 3.2. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup. de ingrijire ).
efectuarea acestora, pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii, Resursele materiale: planse, scheme, Demonstraţii
administrarea tratamentului general si local. casete video, CD-uri, folii de practice
1. Resurse materiale retroproiector, manechin, S13 1
1.1.Instrumente: tensiometru, seringi si ace sterile, truse de instrumente sterile, instrumentar si materiale sanitare
truse de perfuzie si transfuzie, aparatura pentru oxigenoterapie, aparatura pentru diverse.
respiratie asistata, aparatura pentru monitorizare, etc. S14 1
1.2. Materiale: pat special, platou steril, tavita renala, manusi sterile, comprese
sterile, substante antiseptice etc.
2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului:
2.1. Pregatirea psihica: informare, explicatii, Asigurarea confortului psihic. S15 1
2.2. Pregatirea fizica: pozitie adecvata, igiea, camp operator
3. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare, aspirarea
secretiilor oro – faringiene, traheotomie, resuscitarea cardio-respiratorie, perfuzii, S16 1
transfuzii, oxigenoterapia, pansamente, supravegherea functiilor vitale –
monitorizare, mobilizare etc.
C.6. Evalueaza 1. Obiective stabilite: Activităţi de învăţare: Se pot folosi: probe S17 1
rezultatele 1.1. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate observatia,demonstratie fisa de lucru, orale (intrebari),
ingrijirilor 1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. studiu de caz, problematizarea, test scris, probe
aplicate 2. Restructurarea planului de ingrijire : Metode: expunerea, conversaţia, practice
2.1. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului exerciţiul. (demonstratie,
2.2. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in Resursele materiale: manechin, studiu de caz – plan S18 1
evolutia pacientului instrumentar de ingrijire ).
Identificarea tehnicilor de îngrijire specifică Demonstraţii practice. Studiu de caz 34
Învăţământ Pregătirea materialele necesare în vederea aplicării diverselor tehnici de îngrijire Aplicaţii Exerciţiul
clinic (aplicaţii) Pregătirea bolnavul pentru tehnici de îngrijire – recoltări, măsurări de funcţii Execuţii sub supraveghere. Simulare
vitale, alimentaţie etc. Plan de îngrijire Activitate în grup
Interpretarea rezultatelor tehnicilor aplicate şi evaluate. Aplicaţii practice
Evaluare Tehnici de îngrijire generale. Fişe tehnice. Demonstraţii 2
Planuri de îngrijire. practice
Studiu de caz