Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” Iaşi Aprobat director: prof.

Edmond Ciumaşu
Anul şcolar 2010-2011
Anul II, calificarea profesională asistent medical generalist Avizat şef catedră: Mihaela Bucătaru
MODULUL 24 : CARDIOLOGIE ŞI NURSING ÎN CARDIOLOGIE
Profesor Bucătaru Mihaela, Cotea Maria, Focşa Maria, Hanganu Elena, Lupu Virginia, Elena Ouatu, Palamariu Alina, Scorţanu Elena, Bararu Tania, Păduraru Oana
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Curriculum aprobat prin OMEdCT nr. 2713/29.11.2007
Competenţe:
1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor cardiovasculare
2. Identifică problemele de dependenta şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare
3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.
5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modulul 24 se efectuează în anul I de studiu şi are alocate un număr de 120 de ore, din care 24 de ore teorie nursing şi 72 de ore de învăţământ clinic.

Număr de ore
E

ÎNVĂŢĂMÂNT
T V
Probe de

Termene
E A
Competenţa Conţinuturi Strategia didactică

CLINIC
evaluare
O L
(conform
R U
criteriilor de
I A
performanţă)
E R
E
Competenţa 1.: Semnele si simptomele prezente in afecţiunile cardiovasculare : Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente S1 2
Analizează ~ Simptome funcţionale: dispnee (cardiaca, de efort, decubit, paroxistica), durere descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se S2 2
semnele şi (precordială, extracardiacă, cardiaca) palpitaţii, cianoza, puls (frecventa, ritm, de lucru, studiu de caz, scheme, pot folosi: probe S3 2
simptomele amplitudine), T.A, cianoza, febra. problematizarea, simulari. orale (intrebari), S4 2
specifice ~ Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca, hemoptizia),digestive Se vor utiliza ca metode de test scris, probe S5 2
afecţiunilor (greţuri, vărsături, balonare, ascita, hepatomegalie), nervos (cefalee, ameţeli învăţare: expunerea, conversaţia, practice S6 1 1
CARDIOVAS tulburări vizuale si auditive, tulburări de echilibru), accidente motorii trecătoare munca independentă, simularea, (demonstratie, S13 2
CULARE. sau definitive ( afazii, paralizii, hemiplegii). observaţia, exerciţiul, discuţiile şi studiu de caz – S14 2
~ Semne fizice :culoarea tegumentelor si mucoaselor, poziţia bolnavului (ortopnee, lucrul în grup. plan de ingrijire S15 2
genu-pectorala) ,anorexie tisulara, astenie, anxietate, tulburări de diureză ,dansul Resursele materiale trebuie sa ). S19 2
arterial, turgescenta venelor jugulare, bombarea abdomenului, socul apexian, cuprinda o gama cat mai variata: Demonstraţii S20 2
freamătele, zgomotele, sufluri, tulburări de ritm. planse, scheme, casete video, CD- practice S21 1 1
PRINCIPALELE AFECŢIUNI CARDIOVASCULARE: uri, folii de retroproiector,
~ Endocarditele: bacteriene si nebacteriene (definiţie, etiopatogenie, manechin, instrumentar si
simptomatologie, forme clinice, investigaţii, evoluţie, prognostic, tratament, materiale sanitare diverse.
profilaxie).
~ Afecţiunile valvulare: stenoza mitrala, insuficienta mitrala, insuficienta aortica,
stenoza aortica, alte cardiopatii valvulare (definitie, etiopatogenie,
simptomatologie, forme clinice, investigaţii, complicaţii, evoluţie, tratament).
~ Bolile miocardului (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii,
evoluţie, tratament ).
~ Bolile pericardului :pericardita acuta ,pericardita cronica constrictiva,
mediastinopericardită, revărsatele pericardice neinflamatorii (definitie,
etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, evoluţie, tratament).
~ Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene, cianogene
(definiţie, simptomatologie, tratament).
~ Tulburările ritmului cardiac: aritmiile sinuzale, ectopice, tulburări in conducerea
stimulilor (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii tratament).
~ Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice, angina pectorala, infarctul
miocardic, sindromul intermediar (definiţie etiopatogenie, simptomatologie,
evoluţie, investigaţii, tratament, profilaxie).
~ Insuficienta cardiaca stânga acuta si cronica, insuficienta cardiaca dreapta acuta si
cronica, cordul pulmonar cronic, insuficienta cardiaca globala (definiţie,
etiopatogenie, clasificare, simptomatologie, complicaţii, investigaţii, evoluţie,
tratament)
~ Hipertensiunea arteriala (clasificare, etiopatogenie, simptomatologie, complicaţii,
investigaţii, evoluţie, tratament, profilaxie)
~ Hipotensiunea arteriala esenţiala, simptomatica, ortostatică (definitie, clasificare,
simptome, investigaţii, tratament)
~ Socul: definitie, etiopatogenie, clasificare, fiziopatologie, simptomatologie,
investigaţii, tratament, profilaxie).
~ Sincopa si leşinul: definitie, etiopatogenie, simptome, prim ajutor, tratament.
~ Moartea subita: etiopatogenie, simptome, tratament.
~ Ateroscleroza: definitie, etiopatogenie, simptomatologie, complicaţii, tratament,
profilaxie.
~ Anevrismele arteriale: boli funcţionale ale arterelor periferice, boli organice ale
arterelor periferice (definitie, tablou clinic, etiologie, investigaţii, evoluţie,
prognostic tratament).
~ Bolile venelor: tromboflebita, varicele (definitie, etiopatogenie, simptomatologie,
evoluţie, tratament)
Competenţa 2.: ~ Culegerea de date( date subiective /obiective) prin diverse metode: interviu (direct Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente S1 2
Identifică – indirect, cu întrebări închise / deschise), observaţie, cercetare documente descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se
problemele de medicale ( foaie de observaţie clinica, bilete de ieşire din spital, trimiteri, scrisori de lucru, studiu de caz, scheme, pot folosi: probe
dependenta şi medicale, carnet de sănătate, reţete etc.) discuţii cu echipa de îngrijire si problematizarea, simulari. orale (intrebari), S2 2
stabileşte aparţinătorii, examen fizic (inspecţie, auscultaţie, palpare, percuţie). Se vor utiliza ca metode de test scris, probe
diagnosticele de Independenta / Dependenta învăţare: expunerea, conversaţia, practice
îngrijire ~ Manifestări de independenta: pacient conştient, mobilitate păstrata, tegumente munca independentă, simularea, (demonstratie, S3 2
(nursing) la intacte, culoarea tegumentelor normala, semen vitale (respiraţie, puls, TA, temp) observaţia, exerciţiul, discuţiile şi studiu de caz –
pacienţii cu păstrate, lipsa durerii, somn si odihna corespunzătoare, comunicare eficienta . lucrul în grup. plan de ingrijire
afecţiuni ~ Probleme de dependenta: durere acuta /cronica, imobilitate, încordarea mişcărilor, Resursele materiale trebuie sa ). S4 2
CARDIOVAS postura inadecvata, edeme ale membrelor, dispnee, circulaţie inadecvata, cuprinda o gama cat mai variata: Demonstraţii
CULARE. vulnerabilitate fata de pericole, comunicare ineficienta, palpitaţii. planse, scheme, casete video, CD- practice
~ Manifestări de dependenta: dificultate de deplasare, alterarea stării de confort, uri, folii de retroproiector,
deficit de autoîngrijire, risc de infecţii, risc de complicaţii, escara de decubit, manechin, instrumentar si
cianoza, modificări ale funcţiilor vitale, sentiment de inferioritate si de pierdere a materiale sanitare diverse.
imaginii de sine.
~ Surse de dificultate: alterarea funcţiilor vitale si vegetative, tulburări de echilibru,
de ordin psihologic (anxietate, stres), de ordin social(izolare, sărăcie), lipsa
cunoaşterii. Diagnostic de îngrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate +
manifestarea de dependenta).
Competenţa 3.: 1. Obiectivul nursing: specificitate, performanta, implicare, realism, observabilitate Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente S5 2
Elaborează (cine? ce, ce se poate face? cum, in ce măsura? când?) obiective pe termen scurt, descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se
planul de mediu, lung. de lucru, studiu de caz, scheme, pot folosi: probe
îngrijire (planul 2. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative, a stării de problematizarea, simulari. orale (intrebari),
nursing). conştienta, profilaxia infecţiilor, prevenirea complicaţiilor. Se vor utiliza ca metode de test scris, probe
(a) criterii: specificitate, performanta, implicare, realism, observabilitate învăţare: expunerea, conversaţia, practice
(b) priorităţi de îngrijire:normalizarea funcţiilor vitale, recuperarea stării de munca independentă, simularea, (demonstratie,
conştienţă, monitorizarea funcţiilor vegetative, profilaxia infecţiilor, prevenirea observaţia, exerciţiul, discuţiile şi studiu de caz – S6 1 1
complicaţiilor etc. lucrul în grup. plan de ingrijire
(c) intervenţii proprii: comunicare, monitorizarea funcţiilor vegetative, măsurarea Resursele materiale: planse, ).
greutăţii, asigurarea condiţiilor de mediu, igiena, alimentare, hidratare, regimuri scheme, casete video, CD-uri, Demonstraţii
specifice, asigurarea poziţiilor, mobilizare, prevenirea complicaţiilor, educaţie etc. folii de retroproiector, manechin, practice
(d) intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize, recoltări de sânge şi instrumentar si materiale sanitare
urină, administrarea tratamentului general şi local specific, administrarea diverse.
cardiotonicelor, administrarea anticoagulantelor etc.
Competenţa 4.: ~ Intervenţii proprii (autonome): comunicare, hidratare, alimentare, igiena, Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente S13 2
Aplică asigurarea condiţiilor de mediu, asigurarea poziţiilor, mobilizare, prevenirea descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se
intervenţiile complicaţiilor, educaţie etc. de lucru, studiu de caz, scheme, pot folosi: probe
proprii şi ~ Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize, recoltări de sânge si problematizarea, simulari. orale (intrebari),
delegate urina, administrarea tratamentului general si local specific, administrarea Se vor utiliza ca metode de test scris, probe S14 2
anticoagulantelor si cardiotonicelor. învăţare: expunerea, conversaţia, practice
Resurse materiale: munca independentă, simularea, (demonstratie,
~ Instrumente: pensa linguala, stilet butonat, sursa de aspiraţie, sonde de aspiraţie, observaţia, exerciţiul, discuţiile şi studiu de caz –
sonde urinare, seringi pentru puncţie, trusa chirurgicala, trusa de pansat, seringi, lucrul în grup. plan de ingrijire
electrocardiograf, monitor, trusa de intubaţie, defibrillator, tensiometru, stetoscop. Resursele materiale: planse, ).
~ Materiale: garou, comprese, antiseptice, trusa perfuzie, tampoane, soluţii scheme, casete video, CD-uri, Demonstraţii
perfuzabile, medicamente, sursa oxigen, termometru etc. folii de retroproiector, manechin, practice S15 2
Pregătirea pacientului: instrumentar si materiale sanitare
~ Pregătirea psihica: informare, explicaţii, asigurarea confortului psihic etc. diverse.
~ Pregătirea fizica: asigurarea condiţiilor de mediu, poziţie adecvata, igiena,
respectarea regimului alimentar etc.
S19 2
Intervenţii specifice:
~ Intervenţii de urgenta: masaj cardiac extern, respiraţie artificiala, imobilizare,
oxigenoterapie, intubaţie orotraheală, montarea unei perfuzii etc.
~ Transportul pacienţilor: metode de transport (brancarda, cărucior, pat , metode
improvizate).
~ Prevenirea complicaţiilor imobilizării: prevenirea escarelor, a complicaţiilor,
tromboembolice( administrarea de anticoagulant), prevenirea complicaţiilor
pulmolare. S20 2
~ Respiraţie artificială: dezobstruarea cailor aeriene, aspirarea secreţiilor, respiraţie
artificială ,gura la gura sau gură la nas, trusa de ventilaţie , trusa de intubaţie
(pregătirea materialelor necesare, tehnica de execuţie, scop, indicaţii /
contraindicaţii, supravegherea bolnavului, supravegherea funcţiilor vitale,
reorganizarea locului de munca .Oxigenoterapia: sursa de oxigen, materiale
necesare, poziţia pacientului, supravegherea pacientului, rolul asistentei.
~ Măsurarea TA, măsurarea pulsului central si periferic, măsurarea presiunii
venoase, oscilometria, determinarea masei de sânge circulant: pregătire
pacientului, pregătirea dispozitivelor necesare, pregătirea materialelor necesare,
tehnici de execuţie, reorganizarea locului de munca , notarea in F.O. a parametrilor
măsuraţi .
~ Recoltarea analizelor biochimice, hematologice, bacteriologice: pregătire
pacientului, pregătirea materialelor necesare, tehnica de execuţie, supravegherea
pacientului. Electrocardiograma, fonocardiograma , flebografia, apexograma, testul
Rumpel – Lee: pregătirea dispozitivelor si a materialelor necesare, tehnici de
execuţie, supraveghere bolnavului, notarea in F.O.
~ Cateterismul cardiac: indicaţii / contraindicaţii, definitie, scop, materiale necesare ,
pregătirea pacientului, supraveghea pacientului.
~ Examenul radiologic: radioscopia, radiografia, radiocardiograma,
angiocardiografia, ecografia cardiaca: pregătirea pacientului, pregătirea
materialelor necesare , rolul asistentei.
~ Puncţia pericardica: definitie, scop, indicaţii / contraindicaţii, pregătirea
pacientului, supravegherea pacientului după puncţie.
Competenţa 5.: Obiective stabilite: Activităţi de învăţare: observatia, Ca instrumente S21 1 1
Evaluează ~ Realizate – manifestări de dependenta absente sau ameliorate, satisfacţia descoperirea, demonstratia, fisa de evaluare se
rezultatele pacientului. de lucru, studiu de caz, scheme, pot folosi: probe
îngrijirilor ~ Nerealizate: manifestări de dependenta care se menţin, manifestări de dependenta problematizarea, simulari. orale (intrebari),
aplicate apărute pe perioada îngrijirii. Se vor utiliza ca metode de test scris, probe
~ Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. învăţare: expunerea, conversaţia, practice
~ Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenta prezente in munca independentă, simularea, (demonstratie,
evoluţia pacientului. observaţia, exerciţiul, discuţiile şi studiu de caz –
lucrul în grup. plan de
Resursele materiale: scheme, ingrijire).
casete video, CD-uri, manechin, Demonstraţii
instrumentar si materiale sanitare. practice
Identificarea tehnicilor de îngrijre specifică Demonstraţii practice. Studiu de caz 70
Învăţământ Pregătirea materialele necesare în vederea aplicării diverselor tehinici de îngrijire Aplicaţii Exerciţiul
clinic (aplicaţii) Pregătirea bolnavul pentru tehnici de îngrijire – recoltări, măsurări de funcţii vitale, Execuţii sub supraveghere. Aplicaţii
alimentaţie etc. Interpretarea rezultatelor tehnicilor aplicate şi evaluate. Plan de îngrijire practice
Evaluare Tehnici de îngrijire generale. Fişe tehnice. Demonstraţii 2
Planuri de îngrijire. practice