Sunteți pe pagina 1din 1

Indicatori de mediu

Interesul manifestat pentru o dezvoltare durabilă, ca alternativă la procesul evident de

deteriorare a mediului, impune tot mai multor ţări reexaminarea posibilităţilor de evaluare şi

supraveghere a stării ecosistemelor naturale, de depistare a cauzelor şi tendinţelor de schimbare a

funcţionalităţii acestora.

Or, indicatorii de mediu sunt consideraţi ca fiind un instrument necesar în proiectarea

strategiei pentru o dezvoltare durabilă.

În principiu, nu se poate vorbi de un sistem de indicatori universal valabili, acesta trebuind

să corespundă cadrului conceptual şi scopurilor specifice, promovate în timp şi spaţiu. Dincolo de

deosebirile de nuanţă sau de conţinut, conform studiilor elaborate sub egida OECD, un asemenea

sistem de indicatori trebuie să contribuie la:

- evaluarea stării mediului în concordanţă cu intensitatea schimbărilor ce au loc în legătură cu

calitatea acestuia, cu obiectivele definite prin politica naţională şi acordurile internaţionale.

Relevanta indicatorilor de mediu prezintă o mare importanţă pentru respectarea “dreptului de a şti

al publicului” despre tendinţele în evoluţia calitaţii apei şi aerului, a altor aspecte ale mediului ce

au implicaţii asupra sănătăţii şi bunăstării populaţiei ;

- integrarea intereselor de mediu în politicile sectoriale. Aceasta se face prin extinderea sistemului

indicatorilor de sector care arată progresul realizat în protecţia mediului, precum şi prin

legăturile dintre politica economică şi tendinţele din sectoarele cheie (agricultura, energie,

transport etc.), pe de o parte şi mediu pe de altă parte;

- integrarea intereselor de mediu în politicile economice mai generale, prin bilanţuri de mediu, în

special la nivelul macro.

Indicatorii de mediu pot fi grupaţi în doua mari categorii:

- indicatori ai călitaţii mediului ;

- indicatori ai sursei (emisiei)