Sunteți pe pagina 1din 115

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza


MEZOCICLUL nr. 3
Perioada: 22 oct. – 21 dec. 2015

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare: 20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Invatarea principalelor procedee tehnice
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare
 Insusirea alergarii
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
 Dezvoltarea vitezei: utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
- de reacţie
- de execuţie
1
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
 Deprinderi şi priceperi motrice:  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
- coordonare
motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
- echilibru vârstei şi a sexului
 Dezvoltarea mobilitatii:
 Calităţi motrice de bază: -generală în articulaţii
-elasticitate musculară

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
invatarea preluarii mingii: specifice disciplinei sportive
- cu interiorul labei piciorului
invatarea conducerii mingii:
- cu exteriorul labei piciorului

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (24 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
Aducerea indicilor 3.1. - capacitatea pulmonară şi Jocuri de miscare:
1. frecventei cardiace elasticitate toracică - Crabii si creavetii 4x; p 30”
si respiratorii la - debitului respirator - Leapsa pe perechi 3x3’; p 30”
parametri optimi - Hustiuluc 2x5’; p 1’
- Plasa 4x; p 1’
2. Idem lectia 1 3.1. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Jocuri de miscare:
Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1  Mingea in cerc 4x;p 30”
 Buchetelele 5x; p 30”
 Lantul 4x; p 1’
 Preaia conducerea 2x4’; p 1’

4. Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3 Idem lectia 3

2
5. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii; -Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare.
- lovirea mingii cu interiorul  Simularea lovirii mingii de pe 30x
-asezarea corecta a labei piciorului de pe loc loc cu interiorul labei
piciorului de piciorului
sprijin fata de  Lovirea mingii de pe loc cu 4x20
minge interiorulu labei piciorului la
perete
6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8 - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea 2.1 spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
- lovirea mingii cu interiorul  Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului de pe loc si labei piciorului de pe loc pe
- asezarea corecta precedata de joc de glezna perechi.
a piciorului de Lovirea mingii cu interiorul 30x
sprijin fata de labei piciorului percedata de 4x20
minge joc de glezna pe perechi.
9. Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8 Idem lectia 8
10. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
3
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului de pe loc pe
- lovirea mingii de pe loc cu perechi.
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si  Lovirea mingii cu interiorul 30x
a labei piciorului precedata de joc de glezna labei piciorului percedata de
joc de glezna pe perechi.
4x20
11. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
- lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in 30x
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori
a labei piciorului precedata de joc de glezna Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului percedata de 4x20
joc de glezna pe perechi.
12. Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10
13. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte -pas saltat
superioare. -pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul 5x 10m
- incordarea - lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in
corespunzatoare a interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori 30x
a ticulatiei gleznei precedata de mers / alergare Lovirea mingii cu interiorul
in momentul loviri labei piciorului percedata de 4x20
mingii mers/alergare
4
14. Idem lectia 11 Idem lectia 11 Idem lectia 11 Idem lectia 11 Idem lectia 11

15. - Amortizarea 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din 4x 20
corecta a 2.1 interiorul labei fata
mingii in piciorului(latul) - de pe loc cu minge venita din 4x20
momentul fata precedata de joc de
preluarii glezna

- incordarea - lovirea mingii de pe loc cu cu  Lovirea mingii cu interiorul


corespunzatoa interiorul labei piciorului labei piciorului de pe loc in 3x20
re a a ticulatiei precedata de alergare doi/trei jucatori
gleznei in  Lovirea mingii cu interiorul 3x20
momentul labei piciorului percedata de
loviri mingii mers/alergare

16. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

17. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

18. -pozitia corecta a 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - - de pe loc cu minge venita 4x20
trunchiului in 2.1 interiorul labei din fata precedata de joc de
momentul piciorului(latul) glezna
preluarii - din mers cu minge venita din 4x20
fata
- din alergare cu minge venita
din fata 4x20

- pozitia corecta a
trunchiului in - lovirea mingii de pe loc cu cu - „Pasa la capitan”
momentul pasului interiorul labei piciorului - Suveica in 3 4x20
precedata si urmata de
alergare

19. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
5
pentru
participarea in
competitii
- contactul corect - Lovirea mingii cu siretul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
al labei piciorului interior loc
cu mingea in - Simularea lovirii mingii din 15x
momentul lovirii deplasare
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare

Legarea -pas, preluare, conduceare - In doi 5’


procedelor tehnice - In triunghi 5’
in structuri de - In patrat 5’
exercitii
20. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii

- contactul corect
al labei piciorului - Lovirea mingii cu siretul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
cu mingea in interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20
- Legarea precedata de preluare
procedelor -pas, preluare, conduceare
tehnice in - In doi 5’
structuri de - In triunghi 5’
exercitii - In patrat 5’

-adoptarea unei - * pentru portari: 15’


pozitii corecte a o Pozitia fundamenala
corpului si priza o Prinderea mingii
corecta a mingii
6
21. Idem lectia 20 Idem lectia 20 Idem lectia 20 Idem lectia 20 Idem lectia 20
22. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL
23. -aducerea indicilor 1.2 -viteza de reactie si de deplasare -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1
deplasare ai vitezei 2.2
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

-contactul corect al - Simularea lovirii mingii din 15x


labei piciorului cu - lovirea mingii (sutul la poarta) deplasare
mingea in cu siretul interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20

-Legarea
procedelor tehnice -pas, preluare, conduceare - Joc 2x2, 3x3, 4x4 2x10’
in joc bilateral
- * pentru portari:
o Prinderea mingii 20’
o Repunerea mingii

24.

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

7
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza


MEZOCICLUL nr. 4
Perioada: 07 nov. – 27 nov. 2015

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE Dotări materiale necesare20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Invatarea principalelor procedee tehnice
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri

 Insusirea alergarii
 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
unul şi de pe ambele picioare utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
8
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie
 Calităţi motrice de bază:
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară

 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
 Calităţi motrice specifice: - de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
procedeelor tehnice vârstei şi a sexului
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Metode şi mijloace de dezvoltare:  Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea


mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei

 Metode/ procedee de creştere :  Imbunatatirea troficităţii si tonicităţii


9
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:
tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- poziţia fundamentală specifice disciplinei sportive
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (9 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si
Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului de pe loc pe
- lovirea mingii de pe loc cu perechi.
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si  Lovirea mingii cu interiorul 30x
a labei piciorului precedata de joc de glezna labei piciorului percedata de
joc de glezna pe perechi.
10
4x20
2. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul
- lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in 30x
- rasucirea corecta interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori
a labei piciorului precedata de joc de glezna Lovirea mingii cu interiorul
labei piciorului percedata de 4x20
joc de glezna pe perechi.
3. Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2
4. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
- mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte -pas saltat
superioare. -pas sarit 5x 10m
 Lovirea mingii cu interiorul 5x 10m
- incordarea - lovirea mingii de pe loc cu labei piciorului de pe loc in
corespunzatoare a interiorul labei piciorului si doi/trei jucatori 30x
a ticulatiei gleznei precedata de mers / alergare Lovirea mingii cu interiorul
in momentul loviri labei piciorului percedata de 4x20
mingii mers/alergare
5. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4

6. - Amortizarea 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din 4x 20


corecta a 2.1 interiorul labei fata
mingii in piciorului(latul) - de pe loc cu minge venita din 4x20
momentul fata precedata de joc de
preluarii glezna

11
- incordarea - lovirea mingii de pe loc cu cu  Lovirea mingii cu interiorul
corespunzatoa interiorul labei piciorului labei piciorului de pe loc in 3x20
re a a ticulatiei precedata de alergare doi/trei jucatori
gleznei in  Lovirea mingii cu interiorul 3x20
momentul labei piciorului percedata de
loviri mingii mers/alergare

7. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

8. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6

9. -pozitia corecta a 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - - de pe loc cu minge venita 4x20
trunchiului in 2.1 interiorul labei din fata precedata de joc de
momentul piciorului(latul) glezna
preluarii - din mers cu minge venita din 4x20
fata
- din alergare cu minge venita
din fata 4x20

- pozitia corecta a
trunchiului in - lovirea mingii de pe loc cu cu - „Pasa la capitan”
momentul pasului interiorul labei piciorului - Suveica in 3 4x20
precedata si urmata de
alergare

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


12
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de pregatire si control


MEZOCICLUL nr. 3
Perioada: 28 nov. – 23 dec. 2015

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40


Trecerea probelor de control fizice si tehnice stabilite de profesor
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea unui debit respirator  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică  Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii potenţialului motric
musculaturii segmentelor inferioare
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor
 3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
şi genunchilor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
 Insusirea alergarii concursuri
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie
 1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
- de execuţie utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
- de deplasare
 Deprinderi şi priceperi motrice: - de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
 Dezvoltarea mobilitatii:
13
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Calităţi motrice de bază:
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
 Dezvoltarea indemânarii: motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
vârstei şi a sexului
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Calităţi motrice specifice:  Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- poziţia fundamentală specifice disciplinei sportive

14
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna

Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea deposedarii a adversarului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual: colective elementare, specifice fotbalului
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoret sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
ică  relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă,
 căpitan de echipă
 comportamentul în întrecere

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (12 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.

1. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’


indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii
- contactul corect - Lovirea mingii cu siretul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
al labei piciorului interior loc
cu mingea in - Simularea lovirii mingii din 15x
momentul lovirii deplasare
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
15
- Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare

Legarea -pas, preluare, conduceare - In doi 5’


procedelor tehnice - In triunghi 5’
in structuri de - In patrat 5’
exercitii
2. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor de reactie 2.1
si de deplasare ai
vitezei la
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii

- contactul corect
al labei piciorului - Lovirea mingii cu siretul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
cu mingea in interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20
- Legarea precedata de preluare
procedelor -pas, preluare, conduceare
tehnice in - In doi 5’
structuri de - In triunghi 5’
exercitii - In patrat 5’

-adoptarea unei - * pentru portari: 15’


pozitii corecte a o Pozitia fundamenala
corpului si priza o Prinderea mingii
corecta a mingii
3. Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2 Idem lectia 2

4. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL

5. -aducerea indicilor 1.2 -viteza de reactie si de deplasare -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1
deplasare ai vitezei 2.2
la parametrii
16
optimi pentru
participarea in
competitii

-contactul corect al - Simularea lovirii mingii din 15x


labei piciorului cu - lovirea mingii (sutul la poarta) deplasare
mingea in cu siretul interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
- Lovirea mingii din deplasare 4x20

-Legarea
procedelor tehnice -pas, preluare, conduceare - Joc 2x2, 3x3, 4x4 2x10’
in joc bilateral
- * pentru portari:
o Prinderea mingii 20’
o Repunerea mingii

6 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

7. -aducerea indicilor 1.2 -viteza de reactie si de deplasare -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1
deplasare ai vitezei 2.2
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

-contactul corect al - Simularea lovirii mingii din 15x


labei piciorului cu - lovirea mingii (sutul la poarta) deplasare
mingea in cu siretul interior - Lovirea mingii de pe loc 4x20
momentul lovirii precedata de deplasare
17
- Lovirea mingii din deplasare 4x20

-Legarea
procedelor tehnice - Joc 6x6 2x10’
in joc bilateral -pas, preluare, conduceare

- * pentru portari: 20’


o Prinderea mingii

o Repunerea mingii

8. Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7

9. -pozitia corecta a 1.1 - Preluarea mingii de pe loc cu - - de pe loc cu minge venita 4x20
trunchiului in 2.1 interiorul labei din fata precedata de joc de
momentul piciorului(latul) glezna
preluarii - din mers cu minge venita din 4x20
fata
- din alergare cu minge venita
din fata 4x20

- pozitia corecta a
trunchiului in - lovirea mingii de pe loc cu cu - „Pasa la capitan”
momentul pasului interiorul labei piciorului - Suveica in 3 4x20
precedata si urmata de
alergare

10. TRECEREA PROBELOR DE CONTROL STABILITE DE CATRE PROFESOR TRECEREA

11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ


18
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza (de acomodare)


MEZOCICLUL nr. 4
Perioada: 14 ian. – 26 ian. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE Dotări materiale necesare: 20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Invatarea principalelor procedee tehnice
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator

 3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea


 Mijloace, procedee metodice şi metode  Imbunatatirea potenţialului bio-motric optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
de valorificare  Educarea potenţialului tehnico-tactic concursuri

 Insusirea alergarii  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/


 Deprinderi şi priceperi motrice:
 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie
- de execuţie
19
 Calităţi motrice de bază: - de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
- ritm
- precizie
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
 Calităţi motrice specifice: procedeelor tehnice
 1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
- de deplasare pe distanţe mici şi medii motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Dezvoltarea indemânarii: vârstei şi a sexului
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea


mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin

20
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
-invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi din mişcare
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- deplasarea în teren specifice disciplinei sportive
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna
Procedee tehnice  Insusirea manevrarii si finalizarii
recomandate individual:
Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea marcajului si demarcajului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual:  Invatarea pătrunderii colective elementare, specifice fotbalului

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal
Pregătirea  regulament de joc  Insusirea principalelor reguli de fotbal
metodică/  abaterile de la regulament şi  Insusirea regulilor si a rolului in grup  5.1 aptitudinilor de comunicare şi a
Teoretică sancţionarea acestora sentimentului de apartenenţă la un grup
 relaţii specifice de subordonare
 caracteristicile rolurilor de
responsabil de grupă

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (6 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -controlul mingii si 1.2 - Indemanarea in manevrarea Jocuri de miscare:
orientarea in 2.1 mingii - „mingea in cerc”, „nu ma 10’
spatiu 2.2 atinge”
21
- Lovirea mingii(sutul la - Simularea lovirii mingii de pe 15x
- contactul corect poarta) cu siretul plin loc
al labei piciorului - Simularea lovirii mingii din 15x
cu mingea in deplasare
moment - Lovirea mingii de pe loc 4x20
ul lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- Marcajul si demarcajul - Joc :
- plasarea corecta - 2x2, 5’
fata de adversar / - 6x6 15’
plecarea pe spatiu
liber
- *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4 -aducerea indicilor 1.2 - viteza de reactie -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie ai vitezei 2.1
la parametrii 2.2
optimi pentru
participarea in
competitii  Cate unu: sut la poarta 15x
-legarea -pas, preluare, conducere si sutul precedat de conducerea
procedeelor la poarta mingii
tehnice in structuri  Pase in doi cu finalizare(sut la 10’
de exercitii poarta)
- Incisivitatea -patrunderea  Joc
jucatorului in - *Pentru portari: procedee o 3x3 5’
atacarea tehnice cu si fara minge o 6x6 15’
culoarului Joc 6x6 15’
5. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4
6. Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4 Idem lectia 4

22
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza (de dezvoltare)


MEZOCICLUL nr. 5
Perioada: 28 ian. – 02 mar. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Invatarea principalelor procedee tehnice
Invatarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator

01. 02. 03.


Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:
tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
invatarea preluarii mingii:
- cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:

23
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
- cu exteriorul labei piciorului specifice disciplinei sportive
-invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi din mişcare
b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
-repunerea mingii în joc cu mâna
Procedee tehnice  Insusirea manevrarii si finalizarii
recomandate individual:
Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate  Invatarea marcajului si demarcajului 2.2 Însuşirea acţiunilor tactice individuale/
tactică individual:  Invatarea pătrunderii colective elementare, specifice fotbalului

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

24
PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (15 lectii)
Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -rectia rapida la 1.2 - viteza de reactie - Joc de miscare: „Buchetelele” 5’
semnal sonor si 2.1 - „Luna si soarele” 4x
vizual

- In linie dreapta din alergare 10x15 m


- conducerea mingii cu usoara
-mentinerea exteriorul labei piciorului - In linie dreapta din alergare 10x15 m
permanenta a usoara cu ocolirea unui jalon
mingii langa picior
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1

3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1

4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1

5. -ridicarea 1.2 -viteza de deplasare -Joc de miscare:


genunchilor si 2.1 ”Culege mingea”, 6x
pozitia trunchiului „Cursa pe numere” 6x
in momentul
alergarii
-mentinerea -conducerea mingii cu interiorul -in linie dreapta 10x15m
privirii inainte si exteriorul labei piciorului -cu ocolirea unui jalon 10x15m
-in zig-zag 10x15m

6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

8. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5

9. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL


10. - adoptarea 1.2 -indemanare in regim de viteza Stafete 10’

25
ritmului optim 2.1
de desfăşurare a 2.2
acţiunilor
- legarea - pas, preluare, conducere si sutul Joc 6x6 cu tema 2x15’
procedeelor la poarta P=2’
tehnice in joc
11. Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10

12. Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10 Idem lectia 10

13. -aducerea indicilor 1.2 - viteza de reactie -Stafete si jocuri de miscare 10’
de reactie ai vitezei 2.1
la parametrii 2.2
optimi pentru
participarea in
competitii  Cate unu: sut la poarta 15x
-legarea -pas, preluare, conducere si sutul precedat de conducerea
procedeelor la poarta mingii
tehnice in structuri  Pase in doi cu finalizare(sut la 10’
de exercitii poarta)
- Incisivitatea -patrunderea  Joc
jucatorului in - *Pentru portari: procedee o 3x3 5’
atacarea tehnice cu si fara minge o 6x6 15’
culoarului Joc 6x6 15’
14. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13

15. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL

26
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza (de dezvoltare)


MEZOCICLUL nr. 6
Perioada: 04 mar. – 05 apr. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri

27
 Mijloace, procedee metodice şi metode  Imbunatatirea potenţialului bio-motric  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
de valorificare  Educarea potenţialului tehnico-tactic utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive

 Deprinderi şi priceperi motrice:  Insusirea alergarii


 Insusirea săriturii cu desprinderi de pe
unul şi de pe ambele picioare

 Dezvoltarea vitezei:
 Calităţi motrice de bază:
- de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
- echilibru
- ritm
- precizie
 Dezvoltarea rezistenţei:
-generală
-aerobă  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Dezvoltarea forţei: vârstei şi a sexului
-analitică a grupelor musculare
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară
 Calităţi motrice specifice:
 Dezvoltarea vitezei:
- de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
28
acţiunilor
 Dezvoltarea rezistenţei:
la eforturi aerobe şi mixte
 Dezvoltarea forţei:
- de lovire a mingii
 Metode şi mijloace de dezvoltare:  Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Metode/ procedee de creştere :  Dezvoltarea rezistenţei: la eforturi


(aerobe, anaerobe, mixte)
 Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
- cu capul
invatarea preluarii mingii:
-cu interiorul labei piciorului;
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc şi
din mişcare
b) pentru portari:  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
invatarea procedeelor teohnice fără minge: specifice disciplinei sportive
- poziţia fundamentală
- deplasarea în teren

29
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
- boxarea mingii
Procedee tehnice recomandate -repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
individual:  Insusirea manevrarii si finalizarii

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (15 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -aducerea indicilor 1.2  Viteza de reactie si Jocuri de miscare 10’
de reactie si de 2.1 deplasare
deplasare ai vitezei
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

 Suveica simpla 10’


 Preluare – pas din  Pase in trei cu capitan 10’
-lovirea mingii in deplasare cu interiorul
mijloc labei piciorului

 Conducerea mingii si sut 10’


- pozitia corecta a  Tras la poarta cu siretul la poarta
trunchiului in interior din deplasare  Preluarea mingii si sut la
momentul lovirii poarta 10’
mingii
2. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
3. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
4. Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1 Idem 1
5.  Contactul 1.2  Lovirea mingii cu capul  Simularea lovirii mingii cu 15x
fruntii cu 2.1 capul de pe loc
30
mingea  Lovirea mingii cu capul de pe 20x
loc din minge oferita cu mana
 Lovirea mingii cu capul de pe
loc din minge oferita cu mana 20x
precedata alergare usoara

- Ambidextria  Conducerea mingii - Pe spatiu redus(aleatoriu) 2x3’ p=1’


memrelor - Printre jaloane (10m) 20x
inferioare
- Rezistenta Jocuri de miscare :
-aducerea indicilor „Lantul”, „Leapsa in 10’
rezistentei la perechi”,
parametrii optimi - *Pentru portari: procedee
pentru tehnice cu si fara minge
participarea in
competitii
6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7.  Contactul 1.2  Lovirea mingii cu capul  Lovirea mingii cu capul de pe 20x
fruntii cu 2.1 loc din minge oferita cu mana
mingea  Lovirea mingii cu capul de pe
loc din minge oferita cu mana 20x
precedata alergare usoara
 Lovirea mingii cu capul din 20x
saritura din minge oferita cu
mana
- Ambidextria  Conducerea mingii - Pe spatiu redus(aleatoriu) 2x3’ p=1’
memrelor - Printre jaloane (10m) 20x
inferioare
-aducerea indicilor - Rezistenta Jocuri de miscare : 10’
rezistentei la „Lantul”, „Leapsa in
parametrii optimi perechi”,
pentru - *Pentru portari: procedee
participarea in tehnice cu si fara minge
competitii
8. Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7 Idem lectia 7
9.  Precizia 1.2  Pasare – preluare cu  Pe perechi 5’
pasei 2.1 interiorul labei piciorului din  In triunghi cu schimbarea 5’
deplasare directiei de pasare

31
 Joc 2x2 2x5’
 Joc 6x6 2x15’

 Jocuri de miscare: 10’


- aducerea  Forta
indicilor fortei o „Cursa intr-un
la parametrii picior”
optimi pentru o „scaunelul ”
participarea in - *Pentru portari: procedee
competitii tehnice cu si fara minge

10. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
Idem lectia 9
12. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
13. - aducerea 1.2 - Viteza de reactie si deplasare Jocuri de miscare 10’
indicilor vitezei 2.1
la parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

- ritmul optim - Pas – preluare- conducere - Suveica 5’


de executie - In 4 cu schimbarea sensului 2x4’
de deplasare
- Joc 3x3 2x5’
- Joc 6x6 2x10’

- *Pentru portari: procedee


tehnice cu si fara minge
-
14. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
15. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13

32
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza (de dezvoltare)


MEZOCICLUL nr. 7
Perioada: 22 apr. – 08 iun. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare: 20 mingi, 40


Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea principalelor procedee tehnice invatate
Consolidarea procedeelor tehnico-tactice simple in 2 si 3 jucatori invatate

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici bio-motrici:  Imbunatatirea capacitate pulmonară şi  3.1 Aplicarea, în întreceri şi concursuri sportive, a
fizică elasticitate toracică potenţialului motric
 Imbunatatirea debitului respirator
 Dezoltarea masei musculare a principalelor
segmente ale corpului
 Dezvoltarea troficitatatii şi tonicitatii
musculaturii segmentelor inferioare  3.2 Învingerea emoţiilor negative şi valorificarea
 Dezvoltarea stabilitatii articulaţiilor gleznelor optimă a potenţialului motric tehnico-tactic, în întreceri şi
şi genunchilor concursuri
 Imbunatatirea potenţialului bio-motric
 Educarea potenţialului tehnico-tactic

33
 Insusirea alergarii  1.1 Îmbunătăţirea deprinderilor motrice de bază/
 Mijloace, procedee metodice şi metode  Insusirea săriturii cu desprinderi de pe utilitar-aplicative necesare practicării disciplinei sportive
de valorificare unul şi de pe ambele picioare
 Dezvoltarea vitezei:
 Deprinderi şi priceperi motrice: - de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
- de repetiţie
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonare
 Calităţi motrice de bază: - echilibru
- ritm
- precizie
 Dezvoltarea rezistenţei:
-generală
-aerobă
 Dezvoltarea forţei:
-analitică a grupelor musculare
 Dezvoltarea mobilitatii:
-generală în articulaţii
-elasticitate musculară  1.2 Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
 Dezvoltarea vitezei: motrice de bază şi a celor specifice, potrivit
 Calităţi motrice specifice: - de reacţie faţă de deplasarea mingii şi faţă de vârstei şi a sexului
acţiunile adversarilor şi coechipierilor
- de execuţie a deplasărilor, săriturilor şi a
procedeelor tehnice
- de deplasare pe distanţe mici şi medii
 Dezvoltarea indemânarii:
- coordonarea acţiunilor proprii faţă de minge,
adversarul direct şi coechipierii apropiaţi ca post
- echilibru în sărituri
- precizie în intervenţii şi în execuţia procedeelor
tehnice
- ritm - adoptarea ritmului optim de desfăşurare a
acţiunilor
 Dezvoltarea rezistenţei:
la eforturi aerobe şi mixte
 Dezvoltarea forţei:
34
- de lovire a mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchiului
- a gleznei

 Dezvoltarea rezistenţei: la eforturi


(aerobe, anaerobe, mixte)
 Dezvoltarea indemânarii:în manevrarea
 Metode şi mijloace de dezvoltare: mingii
 Dezvoltarea mobilitatii şi a supleţei
 Imbunatatirea masei musculare active
 Metode/ procedee de creştere :
 Imbunatatirea troficităţii sitonicităţii

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) pentru toţi jucătorii:


tehnică invatarea lovirii mingii cu piciorul:
- cu interiorul labei piciorului (latul)
- cu şiretul plin
-cu capul
invatarea preluarii mingii:
-cu interiorul labei piciorului;
-cu coapsa
invatarea deposedarii de minge:
- prin atac din faţă
-prin atac din lateral
invatarea conducerii mingii:
- cu interiorul labei piciorului
- cu exteriorul labei piciorului
invatarea protejarii mingii:
- cu corpul de pe loc  2.1 .Învăţarea procedeelor tehnice de bază,
din mişcare specifice disciplinei sportive
invatarea mişcarii înşelătoare:
- cu trunchiul din poziţia statică

b) pentru portari:
invatarea procedeelor teohnice fără minge:
- poziţia fundamentală

35
- deplasarea în teren
invatarea procedeelor tehnice cu minge:
- prinderea mingii
- prinderea mingii cu plonjon
Procedee tehnice recomandate - boxarea mingii
individual: -repunerea mingii în joc cu mâna, cu piciorul
 Insusirea manevrarii si finalizarii
Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului  4.1.Manifestarea interesului pentru practicarea
psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE sportului de performanţă
 modele de mari fotbalisti  4.2 Cultivarea dorinţei de afirmare în fotbal

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (21 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lecției operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. -Reactia rapida si 1.2 -Viteza de reacţie faţă de Joc cu tema 6x6 2x5’
prompta la 2.1 deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile acţiunile adversarilor şi
adversarilor şi coechipierilor
coechipierilor - Preluarea cu coapsa - Simularea preluarii 15x
-miscarea corecta - Preluarea mingii de pe loc din 2x20
de amortizare minge oferita
- Preluarea mingii de pe loc din 2x20
minge venita de pe traiectorii
variate

-legarea - conducere-tras la poarta cu Joc cu tema 6x6 2x10’


procedeelor siretul plin
tehnice in lipsa de *Pentru portari: procedee tehnice
spatiu si timp cu si fara minge
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
5. - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor
procedeelor tehnice
tehnice
- transmiterea - Preluare cu coapsa si lovirea -lovirea mingii precedata de 2x20
36
mingii pe pozitie mingii (pas) cu interiorul preluare cu coapsa din minge
viitoare labei piciorului oferita cu mana
- lovirea mingii precedata de 2x20
preluare cu pieptul din minge
ricosata
-legarea
procedeelor - preluare-pas-conducere-tras la Joc cu tema 6x6 2x10’
tehnice in cadrul poarta
jocului
*Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge

6. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
9. - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor
procedeelor tehnice
tehnice
- transmiterea - Preluare cu coapsa si lovirea -lovirea mingii precedat de 2x20
mingii pe pozitie mingii (pas) cu siretul interior preluare cu coapsa din minge
viitoare oferita cu mana
- lovirea mingii precedat de 2x20
preluare cu pieptul din minge
ricosata
-legarea - preluare-pas-conducere-tras la
procedeelor poarta Joc cu tema 6x6 2x10’
tehnice in cadrul *Pentru portari: procedee tehnice
jocului cu si fara minge

10. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9


11. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9
12. Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9 Idem 9
13. - Reactia rapida 1.2 Viteza de reacţie faţă de Joc cu tema 6x6 2x5’
si prompta la 2.1 deplasarea mingii şi faţă de
acţiunile acţiunile adversarilor şi
adversarilor şi coechipierilor
coechipierilor

37
- miscarea corecta - Preluarea cu pieptul - Simularea preluarii 15x
de amortizare - Preluarea mingii de pe loc din 2x20
minge oferita
-legarea -preluare-pas-conducere-tras la - Preluarea mingii de pe loc din 2x20
procedeelor poarta minge ricosata
tehnice in lipsa de - *Pentru portari: procedee
spatiu si timp tehnice cu si fara minge Joc 4x4 2x5’
Joc 6x6 2x10’

14. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
15 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
16 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
17 - executia rapida si 1.2 -Viteza de execuţie a deplasărilor, Stafete 10’
corecta a 2.1 săriturilor şi a procedeelor
procedeelor tehnice
tehnice - Preluare cu pieptul si lovirea -lovirea mingii precedata de 2x20
- transmiterea mingii (pas) cu interiorul preluare cu pieptul din minge
mingii pe pozitie labei piciorului oferita cu mana
viitoare - lovirea mingii precedata de 2x20
preluarea cu pieptul din minge
ricosata ( cu pamantul)
-legarea - preluare-pas-conducere-tras la
procedeelor poarta Joc cu tema 6x6 2x10’
tehnice in cadrul *Pentru portari: procedee tehnice
jocului cu si fara minge

18. Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13 Idem lectia 13
19. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
20. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
21. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9

38
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza (de dezvoltare)


MEZOCICLUL nr. 8
Perioada: 10 – 21 iun. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare: 20 mingi, 40


jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Trecerea probelor si normelor de control
Analiza progresului individual al fiecarui sportiv

39
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul scolar/ anul competitional: 2015-2016
Clasa/ grupa: 2000 - 2001
Nivel valoric: AVANSATI
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: DE BAZA (de acomodare)


MEZOCICLUL nr. 1
Perioada: 16 iul. – 28 iul. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare: 20 mingi, 40


Pregatire fizica generala (reacomodarea la efort) jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea principalelor procedee tehnice

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Deprinderi şi priceperi motrice:
fizică  Fixarea variantelor de alergare
 Fixarea variantelor de sărituri
 1.1. Extinderea priceperilor de a utiliza deprinderile
motrice de bază/ utilitar aplicative solicitate de practicarea
 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea vitezei sub toate formele de manifestare fotbalului
 Dezvoltarea indemânarii:

40
- în manevrarea mingii
 -Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchilor
- a gleznei
- stabilitate articulară
Dezvoltarea vitezei
- de reacţie
 Calităţi motrice specifice: - de deplasare
Dezvoltarea rezistentei  1.2. Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
- aerobă
motrice de bază şi a celor specifice disciplinei/ probei sportive,
Dezvoltarea mobilitatii:
potrivit vârstei şi a sexului
- în articulaţia coxofemurală, a gâtului, a coloanei
vertebrale, a genunchiului şi a gleznei

 dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de


repetiţie, de deplasare)
 dezvoltarea rezistenţei la eforturi (aerobe)
 dezvoltarea mobilităţii şi supleţei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 dezvoltarea capacitatii motrice generale
 dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
 dezvoltarea tonicitatatii şi troficitatatii membrelor
inferioare
 dezvoltarea capacitatii vitale

Indici bio-motrici:

Pregătirea  Procedee tehnice de bază: -procedee tehnice însuşite anterior:


tehnică  fixarea lovirii mingii cu piciorul
 fixarea preluarii mingii
-procedee tehnice specifice postului de portar:  2.1 Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
fixarea prinderii, boxarii şi devierii mingii fixarea celor însuşite în stadiul anterior de pregătire

Pregătirea  categorii de motive pentru practicarea fotbalului


psihologică  Trasaturi psihice de INSTRUIRE
 modele de mari fotbalisti

41
PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (8 lectii)
Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
Aducerea indicilor 3.1. - capacitatea pulmonară şi Jocuri de miscare:
1. frecventei cardiace elasticitate toracică - Crabii si creavetii 4x; p 30”
si respiratorii la - debitului respirator - Leapsa pe perechi 3x3’; p 30”
parametri optimi - Hustiuluc 2x5’; p 1’
- Plasa 4x; p 1’
2. Jocuri de miscare:
Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1  Mingea in cerc 4x;p 30”
 Buchetelele 5x; p 30”
 Lantul 4x; p 1’
 Preaia conducerea 2x4’; p 1’

3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii; -Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare.
- lovirea mingii cu interiorul  Lovirea mingii cu interiorul
-asezarea corecta a labei piciorului de pe loc si labei piciorului de pe loc pe 30x
piciorului de precedata de joc de glezna perechi.
sprijin fata de  Lovirea mingii cu interiorul
minge labei piciorului percedata de 4x20
joc de glezna pe perechi.

5. - contactul corect 3.1 - exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea 2.1 spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
42
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m

- preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din


- miscarea de interiorul labei piciorului (latul) fata 20x
amortizare a - de pe loc cu minge venita din
mingii fata precedata de joc de 20x
*Pentru portari: procedee tehnice glezna
cu si fara minge

6. - contactul corect 3.1 -exercitii din scoala alergarii; -Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; 2.1 -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare.
- lovirea mingii cu interiorul  Lovirea mingii cu interiorul
-asezarea corecta a labei piciorului de pe loc si labei piciorului de pe loc pe 30x
piciorului de precedata de joc de glezna perechi.
sprijin fata de  Lovirea mingii cu interiorul
minge labei piciorului percedata de 4x20
joc de glezna pe perechi.

7. - contactul corect 3.1 - exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea 2.1 spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m

- preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din


- miscarea de interiorul labei piciorului (latul) fata 20x
43
amortizare a - de pe loc cu minge venita din
mingii fata precedata de joc de 20x
*Pentru portari: procedee tehnice glezna
cu si fara minge

8. - contactul corect 3.1 - exercitii din scoala alergarii si Alergare cu joc de lezna 5x 10m
al talpii pe sol; sariturii -alergare cu pendularea gambei 5x10m
-mentinerea 2.1 spre inapoi
corecta a -alergarea cu genunchii sus 5x 10m
trunchiului si a -alergare laterala cu pas adaugat 5x 10m
membrelor -alergare cu pendularea gambei 5x 10m
inferioare si spre inainte
superioare. -pas saltat 5x 10m
-pas sarit 5x 10m

- preluarea mingii de pe loc cu - de pe loc cu minge venita din


- miscarea de interiorul labei piciorului (latul) fata 20x
amortizare a - de pe loc cu minge venita din
mingii fata precedata de joc de 20x
*Pentru portari: procedee tehnice glezna
cu si fara minge

44
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul scolar/ anul competitional: 2015-2016
Clasa/ grupa: 2000 - 2001
Nivel valoric: AVANSATI
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: precompetitionala


MEZOCICLUL nr. 2
Perioada: 30 iul. – 25 aug. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea calitatilor motrice si in special cele combinate de forta-viteza 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea actiunilor tehnico-tactice individuale pe compartimente si pe anumite parti ale jocului
in atac si aparare

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Deprinderi şi priceperi motrice:  Fixarea variantelor de alergare  1.1. Extinderea priceperilor de a utiliza deprinderile
fizică  Fixarea variantelor de sărituri motrice de bază/ utilitar aplicative solicitate de
 Fixarea variantelor de loviri şi respingeri practicarea fotbalului

 Dezvoltarea vitezei sub toate formele de


manifestare
 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea indemânarii:
- în manevrarea mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală

45
- a genunchilor
- a gleznei
- stabilitate articulară  1.2. Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
Dezvoltarea vitezei motrice de bază şi a celor specifice disciplinei/ probei
- de reacţie şi de execuţie sportive, potrivit vârstei şi a sexului
-deplasare
 Calităţi motrice specifice: Dezvoltarea indemânarii:
- în regim de tehnică (precizia execuţiilor tehnice)
Dezvoltarea mobilitatii:
- în articulaţia coxofemurală, a gâtului, a coloanei
vertebrale, a genunchiului şi a gleznei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de
repetiţie, de deplasare)
 dezvoltarea îndemânării
 dezvoltarea mobilităţii şi supleţei
 dezvoltarea capacitatii motrice generale
 Indici bio-motrici:  dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
 dezvoltarea tonicitatatii şi troficitatatii membrelor
inferioare
 dezvoltarea capacitatii vitale
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) procedee tehnice însuşite anterior:
tehnică  fixarea lovirii mingii cu piciorul
 fixarea preluarii mingii
 fixarea lovirii mingii cu capul din alergare şi
din săritură,cu bătaie pe unul sau ambele
picioare
 fixarea structurii tehnice învăţate anterior şi
 2.1 Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
învăţarea altora noi
fixarea celor însuşite în stadiul anterior
 fixarea finalizarii din alergare (şutul la poartă)
de pregătire
b) procedee tehnice noi:
 invatarea lovirii mingii cu:
- prin deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul
labei piciorului
 Invatarea deposedarii:
- din lateral
 invatarea lovirii mingii cu capul:
- din plonjon - de pe loc şi din alergare

c) procedee tehnice specifice postului de portar:


 fixarea prinderii, boxarii şi devierii mingii
 fixarea blocarii mingii
 fixarea repunerii mingii în joc cu mâna

46
 fixarea degajarii mingii statice sau aflată în
mişcare

01. 02. 03.


Pregătirea Acţiuni tactice individuale de atac:  Fixarea demarcajului  2.2 Învăţarea unor actiuni tactice noi şi
tactică fixarea celor însuşite în stadiul anterior
 invatarea plasamentului de pregătire
Acţiuni tactice individuale de apărare:
 invatarea dirijarii apărării
 invatarea plasamentului la lovituri libere
Acţiuni tactice pentru portar:

 jocuri tactice (cu diferite teme): 1x1, 2x1, 2x2,


Acţiuni tactice colective de atac: 3x3, 3x2, 4x3,4x4

 invatarea apărarea în fazele fixe:


- zidul
- plasamentul la loviturile de la colţ
 Invatarea plasamentului executarea loviturilor
Acţiuni tactice colective de apărare: de pedeapsă
Pregătirea  tenacitate  3.1Valorificarea potenţialului psihic, în concursuri şi
psihologică  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar competiţii sportive
 atenţie distributivă  4.1 Manifestarea interesului pentru practicarea
 curaj sportului
 Componente ale potenţialului psihic:  stăpânire de sine  4.2Dezvoltarea dorinţei de afirmare în fotbal
 colaborare şi întrajutorare
 asumarea riscului
 motivaţia pentru performanţă
 stabilitate emoţională
Pregătirea  regulament de joc  Fixarea regulilor jocului de fotbal 7+1  5.1 Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în
metodică/  relaţii specifice de subordonare  Fixarea regulilor si a rolului in grup concordanţă cu comportamentele acceptate şi
teoretică  caracteristicile rolurilor de responsabil cu cele interzise
de grupă,
 comportamentul în competiţii

47
PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (24 lectii)
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - rapiditatea plecarilor 1.2 - Viteza de reactie - Jocuri de miscare 10’
la stimuli auditivi si 2.1
vizuali - Conducerea mingii cu - Conducerea mingii printre 10x10m
exteriorul si interiorul labei jaloane
- ambidextria piciorului - Conducerea mingii urmata 10x10m
membrelor infeiroare de pas
*Pentru portari: procedee - Conducerea mingii urmata 10x10m
tehnice cu si fara minge de pas-preluare si sut la
poarta 2x10’
- Joc 6x6

2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. - rapiditatea plecarilor 1.2 - Viteza de reactie - Jocuri de miscare 10’
la stimuli auditivi si 2.1
vizuali - Sut la poarta cu siretul - Pas- preluarea mingii venita 15x
- pendularea piciorului interior precedat de pas- din fata si sut la poarta cu
de lovire preluare siretul interior
- Pas –preluarea mingii venita 15x
din lateral stanga si sut la
poata cu siretul interior
- Pas- preluarea mingii venita 15x
*Pentru portari: procedee din lateral dreapta si sut la
tehnice cu si fara minge poata cu siretul interior
- Joc 6x6 2x10’

5. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL


6. - rasucirea labei 1.2  Pas- preluare cu  Pas- preluare cu 10’
piciorului in momentul 2.1 interiorul labei schimbarea directiei de
lovirii mingii piciorului deplasare si pasare
 Joc cu tema 2x2 2x5’

48
 Joc cu tema 6x6 2x15’
- aducerea indicilor
rezistentei la parametri - Jocuri de miscare 10’
optimi  Rezistenta

*Pentru portari: procedee


tehnice cu si fara minge
7. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6
8. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6
9. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6
10. - Ambidextria in 1.2 - Conducere cu interiorul si - Printre jaloane dispuse in 15’
manevrarea mingii 2.1 exteriorul labei piciorului pozitii variate.
- Joc cu tema 3x3 2x5’
- aducerea indicilor - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la parametri
optimi  Rezistenta -Jocuri de miscare 10’
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
11. - legarea prcedeelor 1.2 - Conducerea mingii cu - Suveica simpla 5’
tehnice in structuri 2.1 interiorul si exteriorul labei - Suveica dubla 5’
de exercitii si joc piciorului- pas- preluare cu - Joc cu tema 4x4 2x5’
aducerea indicilor interiorul labei piciorului - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la parametri
optimi  Rezistenta Jocuri de miscare 10’
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
12. - Precizia executiei 1.2 - Sut la poarta cu siretul - Din pozitii variate fata de - 5’
2.1 interior poarta
- - aducerea indicilor - joc cu tema 1x1 - 3’
fortei la parametri - Forta - joc cu tema 2x2 - 3’
optimi *Pentru portari: procedee - joc cu tema 6x6 - 2x10’
tehnice cu si fara minge
- jocuri de miscare 10’

13. - legarea prcedeelor 1.2 - Conducerea mingii – pas- - joc cu tema 4x4 2x10’
tehnice in structuri 2.1 preluare- sut la poarta - joc cu tema 6x6 2x15’
de exercitii si joc

- - aducerea indicilor
49
fortei la parametri - Forta - jocuri de miscare - 10’
optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
14. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL
15.  schimbarea 1.2  conducerii mingii  fara adversar 15x
centrului de 2.1 însoţită de mişcări  adversar pasiv 15x
greutate de pe înşelătoare  adversar semiactiv 15x
un picior pe  adversar activ 10x
celalalt  joc cu tema 2x2 2x5’
 joc cu tema 6x6 2x10’
 aducerea
indicilor fortei  jocuri de miscare
la parametri 10’
optimi  Forta

*Pentru portari: procedee


tehnice cu si fara minge
16. Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15
17. Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15 Idem lectia 15
18. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL
19.  lovirea mingii 1.2  lovirea mingii cu capul  din minge oferita cu 2x 30
cu fruntea 2.1 din saritura si plonjon mana
 din minge ricosata din 2x 30
pamant
 joc cu tema 6x6 2x15’

 aducerea  Forta  jocuri de miscare 10’


indicilor fortei
la parametri
optimi *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

20. Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19
21. Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19
22. Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19 Idem lectia 19
23.  aducerea 1.2  viteza de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’
indicilor vitezei 2.1

50
de deplasare la
parametri
optimi

 amortizarea  preluarea mingii cu din minge pasata pe 20x


mingii in interiorul labei pamant
momentul piciorului  din minge oferita cu 20x
preluarii mana la
semiinaltime 20x
 din minge ricosata
din pamant la
semiinaltime 2x5’
*Pentru portari: procedee  joc cu tema 4x4 2x15’
tehnice cu si fara minge  joc cu tema 6x6
24. JOC AMICAL JOC AMICAL JOC AMICAL

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

51
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI

Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul scolar/ anul competitional: 2015-2016
Clasa/ grupa: 2000 - 2001
Nivel valoric: AVANSATI
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: competitionala


MEZOCICLUL nr. 3
Perioada: 27 aug. – 20 oct. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Consolidarea actiunilor tactice colective si sistemului de joc 4-4-2 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea procedeelor tehnice de baza si a actiunilor tehnico-tactice individuale

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Deprinderi şi priceperi motrice:  Fixarea variantelor de alergare  1.1. Extinderea priceperilor de a utiliza deprinderile
fizică  Fixarea variantelor de sărituri motrice de bază/ utilitar aplicative solicitate de
 Fixarea variantelor de loviri şi respingeri practicarea fotbalului

 Dezvoltarea vitezei sub toate formele de manifestare

 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea indemânarii:


- în manevrarea mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchilor
- a gleznei
- stabilitate articulară
Dezvoltarea vitezei

52
- de reacţie şi de execuţie  1.2. Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
-deplasare motrice de bază şi a celor specifice disciplinei/ probei
Dezvoltarea indemânarii: sportive, potrivit vârstei şi a sexului
 Calităţi motrice specifice: - în regim de tehnică (precizia execuţiilor tehnice)
Dezvoltarea mobilitatii:
- în articulaţia coxofemurală, a gâtului, a coloanei
vertebrale, a genunchiului şi a gleznei

 dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de


repetiţie, de deplasare)
 dezvoltarea îndemânării
 dezvoltarea mobilităţii şi supleţei
 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 dezvoltarea capacitatii motrice generale
 dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
 dezvoltarea tonicitatatii şi troficitatatii membrelor
inferioare
 Indici bio-motrici:  dezvoltarea capacitatii vitale
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) procedee tehnice însuşite anterior:
tehnică  fixarea lovirii mingii cu piciorul
 fixarea preluarii mingii
 fixarea lovirii mingii cu capul din alergare şi din
săritură,cu bătaie pe unul sau ambele picioare
 fixarea structurii tehnice învăţate anterior şi
învăţarea altora noi
 2.1 Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
 fixarea finalizarii din alergare (sutul la poarta)
fixarea celor însuşite în stadiul anterior
de pregătire
b) procedee tehnice noi:
 invatarea lovirii mingii cu:
- prin deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul labei
piciorului
 Invatarea deposedarii:
- din lateral
 invatarea lovirii mingii cu capul:
- din plonjon - de pe loc şi din alergare
c) procedee tehnice specifice postului de portar:
 fixarea prinderii, boxarii şi devierii mingii
 fixarea blocarii mingii
 fixarea repunerii mingii în joc cu mâna
 fixarea degajarii mingii statice sau aflată în
mişcare
Pregătirea Acţiuni tactice individuale de atac:  Invatarea demarcajului  2.2 Învăţarea unor actiuni tactice noi şi
tactică  invatarea învăluirii fixarea celor însuşite în stadiul anterior
53
 Invatarea finalizarii prin depăşirea unui adversar de pregătire
din acţiune individuală
Acţiuni tactice individuale de apărare:  Invatarea declanşarii contraatacului,

 invatarea plasamentului
Acţiuni tactice pentru portar:  invatarea deposedării din faţă, din lateral, prin
alunecare

Acţiuni tactice colective de atac:  invatarea dirijarii apărării


 invatarea plasamentului la lovituri libere

 invatarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone


de teren diferite
Acţiuni tactice colective de apărare:  invatarea atacului pe toată lărgimea terenului
 invatarea jocului fără minge: deplasări, lansări
pe culoare
 jocuri tactice (cu diferite teme): 1x1, 2x1, 2x2,
3x3, 3x2, 4x3,4x4

 invatarea marcajului om la om
 invatarea dublajului
 invatarea apărarea în fazele fixe:
- zidul
- plasamentul la loviturile de la colţ
- a aruncările de la margine
 Invatarea plasamentului executarea loviturilor de
pedeapsă
Pregătirea  tenacitate  3.1Valorificarea potenţialului psihic, în concursuri şi
psihologică  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar competiţii sportive
 atenţie distributivă  4.1 Manifestarea interesului pentru practicarea
 curaj sportului
 Componente ale potenţialului psihic:
 stăpânire de sine  4.2Dezvoltarea dorinţei de afirmare în fotbal
 colaborare şi întrajutorare
 asumarea riscului
 motivaţia pentru performanţă
Pregătirea  regulament de joc  Fixarea regulilor jocului de fotbal  5.1 Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în
metodică/  relaţii specifice de subordonare  Fixarea regulilor si a rolului in grup concordanţă cu comportamentele acceptate şi
teoretică  caracteristicile rolurilor de cu cele interzise
responsabil de grupă,
 comportamentul în competiţii

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (48 lectii)


54
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - Precizie si 1.2 - Indemanare in manevrarea - Jocuri cu mingea pe spatii 10’
control in 1.2 mingii diverse si limitate
conducerea 2.2
mingii
- Executarea - pas – preluare-pas precedat - Joc 3x1 7’
celor trei de 3 atingeri - Joc 4x2 7’
atingeri in - Joc 5x2 7’
conditii reduce
de timp si - marcajul om la om - Joc 11x11 2x15’
spatiu
- Plasamentul *Pentru portari: procedee tehnice
optim fata de cu si fara minge
adversar
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. - Precizie si 1.2 - Indemanare in manevrarea - Jocuri cu mingea pe spatii 10’
control in 1.2 mingii diverse si limitate
conducerea 2.2
mingii - Conducrea mingii si sut la - Conducerea mingii si sut la
poarta cu siretul plin poarta
- Mentinerea - Conducerea mingii printre 15x10m
mingii langa jaloane
picior si - Conducerea mingii prin 15x10m
pozitia portite
trunchiului in 15x10m
momentul - Dublajul - Joc 7x7
sutului la 2x15’
poarta *Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge
5. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
6. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’
indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru

55
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

7. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6
8. Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6 Idem lectia 6
9. - contactul 1.2 - lovirea mingii cu exteriorul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
corect al labei 2.1 labei piciorului loc
piciorului cu - Simularea lovirii mingii din 15x
mingea in deplasare
momentul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- extensia
trunchiului si - lovirea mingii cu capul - din saritura cu minge oferita cu 20x
lovirea corecta mana
a mingii cu - din saritura cu minge oferita cu 20x
fruntea mana precedata de alergare
- din saritura cu minge ricosata 20x
din pamant precedata de
alergare
*Pentru portari: procedee tehnice - joc7x7 2x15’
cu si fara minge

10. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
12. - contactul corect - lovirea mingii cu siretul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
al labei piciorului 2.1 exterior loc
cu mingea in 2.2 - Simularea lovirii mingii din 15x
momentul lovirii deplasare
- mentinerea unei - Lovirea mingii de pe loc 4x20
distante optime - Lovirea mingii de pe loc 4x20
fata de adversar si precedata de deplasare
56
plecarea pe spatii - marcajul si demarcajul  Joc 2x2 5’
libere  Joc 3x3 5’
 Joc 4x4 5’
*Pentru portari: procedee tehnice  Joc 7x7 2x15’
cu si fara minge

13. Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12
14. Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12
15. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
16. - Reactia rapida 1.2 Viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante mari
segmentelor in - lovirea mingii cu interiorul - din minge oferita cu mana 30x
timpul labei piciorului la semi- - din minge ricosata din
alergarii inaltime pamant 30x
- Miscarea de - din minge venita de la
amortizare a coechipier 30x
mingii Pas-preluare-conducere-
- legarea Finalizare Joc cu tema 7x7 2x5’
procedeelor *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 7x7 2x10’
tehnice in joc cu si fara minge
bilateral

17. - Reactia rapida 1.2 -viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante medii
segmentelor in
timpul - Sut la poarta precedata de 20x
alergarii - Lovirea mingii cu siretul (sut autopas
la poarta) - Sut la poarta precedata de 20x
- Pozitia conducere
trunchiului - Sut la poarta precedata de 20x
fata de minge conducere printre jaloane
in momentul Pas-preluare-conducere-
lovirii Finalizare

- legarea
procedeelor Joc cu tema 7x7 2x5’
tehnice in joc *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 7x7 2x10’
bilateral cu si fara minge
18. Idem lectia 16 Idem lectia 16 Idem lectia 16 Idem lectia 16 Idem lectia 16
57
19. Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17
20. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
21. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Calitati motrice combinate Jocuri de posesie 2 x 15 min
calitatilor motrice 4.2, 4.3, Complex tehnic 2 x 10 min
combinate la
cerintele jocului
22. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Trecerea de la apararea in linie si Joc de posesie pe spatiu ½ teren 30min
translatiei din 4.2, 4.3, in zona la aparare avansata la o singura poarta
aparare in linie si
in zona in aparare
avansata
23. Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21
24. Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22
25. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
26. - contactul 1.2 - lovirea mingii cu exteriorul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
corect al labei 2.1 labei piciorului loc
piciorului cu - Simularea lovirii mingii din 15x
mingea in deplasare
momentul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- extensia
trunchiului si - lovirea mingii cu capul - din saritura cu minge oferita cu 20x
lovirea corecta mana
a mingii cu - din saritura cu minge oferita cu 20x
fruntea mana precedata de alergare
- din saritura cu minge ricosata 20x
din pamant precedata de
alergare
*Pentru portari: procedee tehnice - joc7x7 2x15’
cu si fara minge

27. JOC DE VERIFICARE JOC DE VERIFICARE JOC DE VERIFICARE


28. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’
indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru

58
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

29. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’


indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

30. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


31. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
32. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

33. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
59
pe finalizare
34. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

35. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


36. Optimizarea 4.4, 2.1, 2.2 Eforturile de tip mixt Alergari cu variatii de tempo 2x8min
efortului la Jocuri de miscare 3x8min
conditiile de joc
37. Optimizarea 1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, Apararea in zona Joc scoala 7x7 + portar 2x25
relatiilor de joc in 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2 Combinatii in atac
atac si aparare Optimizarea tranzitiei din
aparare in atac si din atac in
aparare
38. Adaptarea 1.1, 3.2, 4.2, Calitati motrice combinate 1x1,2x2,3x3 Duel 1 x 1 , 2 x
calitatilor motrice 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Complex tehnic 2,3x3
combinate la 10 min
conditiile de joc Complex tehnic
– 20 min

39. Consolidarea 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
relatiilor de joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15 min
40. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
41. Optimizarea 2.1, 4.1 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 15min
prin scaderea
indicilor cardio-
respiratori
42. Optimizarea starii 3.3, 4.5 Jocuri complementare 5x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la

60
sarcinile
competitionale
43. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Recuperarea mingii pe faza de Complex tehnico-tactic Jocuri pe teren
tranzitiei negative 4.3, 3.3, 4.6 atac si aparare redus 5x5 , 7x7 ,
din atac in aparare 3 x 10 min
44. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac
45. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
46. - Ambidextria in 1.2 - Conducere cu interiorul si - Printre jaloane dispuse in 15’
manevrarea 2.1 exteriorul labei piciorului pozitii variate.
mingii - Joc cu tema 3x3 2x5’
- Joc cu tema 6x6 2x15’
- aducerea
indicilor  Rezistenta -Jocuri de miscare 10’
rezistentei la *Pentru portari: procedee tehnice
parametri optimi cu si fara minge
47. - legarea 1.2 - Conducerea mingii cu - Suveica simpla 5’
prcedeelor 2.1 interiorul si exteriorul labei - Suveica dubla 5’
tehnice in piciorului- pas- preluare cu - Joc cu tema 4x4 2x5’
structuri de interiorul labei piciorului - Joc cu tema 6x6 2x15’
exercitii si joc
aducerea indicilor  Rezistenta Jocuri de miscare 10’
rezistentei la *Pentru portari: procedee tehnice
parametri optimi cu si fara minge
48. - Precizia 1.2 - Sut la poarta cu siretul - Din pozitii variate fata de - 5’
executiei 2.1 interior poarta
- joc cu tema 1x1 - 3’
- - aducerea - Forta - joc cu tema 2x2 - 3’
indicilor fortei *Pentru portari: procedee tehnice - joc cu tema 6x6 - 2x10’
la parametri cu si fara minge
optimi - jocuri de miscare 10’

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


61
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul scolar/ anul competitional: 2015-2016
Clasa/ grupa: 2000 - 2001
Nivel valoric: AVANSATI
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: competitional


MEZOCICLUL nr. 4
Perioada: 20 oct. – 01 dec. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Trecerea probelor de control stabilite de catre profesor 20 pieptarase, 10 gardulete
Mentinerea indicilor somato-functionali la un nivel optim in perioada competitionala
Consolidarea sistemului 1 -2-3-2

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea Dezvoltarea capacitatii motrice generale 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
fizică Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi corecte
 Indici somato-funcţionali generali respiratori 2.1. Alegerea celor mai eficiente
 Deprinderi şi priceperi motrice Dezvoltarea capacitatii vitale mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
 Calităţi motrice de bază
Dezvoltarea rezistenţei - la eforturi aerobe 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
 Indici somato-funcţionali specifici
 Calităţi motrice specifice
Consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice: a calităţilor motrice
 Metode şi mijloace de dezvoltare variante de alergare
 Metode/ procedee de creştere

Pregătirea 1.1. Folosirea terminologiei de


tehnică  Procedee tehnice de bază Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
 Procedee tehnice recomandate individual 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
tehnice în activitatea de pregătire
Pregătirea  Acţiuni tactice recomandate individual 3.1. Acţionarea eficientă în diferite
tactică  Acţiuni tactice colective de atac Consolidarea preluarii din diferite poziţii, cu grupuri, constituite în funcţie de
 Acţiuni tactice colective de apărare piciorul stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
62
Consolidarea pasei, alternativ cu piciorul stâng 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
sau cu piciorul drept, din diferite poziţii în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone 1.1. Folosirea terminologiei de
de teren diferite specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate

Pregătirea • atenţie distributivă 4.5. Manifestarea în întreceri a


psihologică  Trăsături psihice dominante • colaborare şi întrajutorare trăsăturilor psihice dominante,
• stabilitate emoţională specifice disciplinei sportive
Pregătirea  Protecţie individuală - importanţa „încălzirii” 2.3. Selectarea informaţiilor de
metodică/  Randament sportiv - respiraţia cu caracter de refacere specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
teoretică  Reguli de comportament - relaţii de subordonare 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII ( 36 lectii)

Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.

1. - aducerea 1.2 - Viteza de reactie - Jocuri de miscare 10’


indicilor 2.1
vitezei de 2.2
reactie la
parametrii - Sut la poarta cu siretul - Simularea sutului la poarta 20x
optimi pentru exterior de pe loc / alergare
participarea in - Sut la poarta de pe loc 20x
competitii - Sut la poarta din alergare 20x

- contactul  combinaţii în 2-3 jucători - Un –doi 5’


corect al pe zone de teren diferite - Un-doi pentru al treilea 5’
piciorului de - - Joc cu tema 7x7 2x15’
lovire cu
mingea *Pentru portari: procedee tehnice
- transmiterea cu si fara minge
mingii pe pozitie
viitoare
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1

63
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1

4. - aducerea 1.2 - Viteza de reactie - Jocuri de miscare 10’


indicilor 2.1
vitezei de 2.2
reactie la
parametrii
optimi pentru
participarea in
competitii

- legarea - Pas- preluare si sut la poarta - In doi din deplasare 10x


procedeelor (procedeu la alegere) - In trei din deplasare 10x
tehnice in - Joc 4x4 2x5’
structuri de
exercitii si joc
- Un –doi 5’
- transmiterea  combinaţii în 2-3 jucători - Un-doi pentru al treilea 5’
mingii pe pozitie pe zone de teren diferite - Joc cu tema 6x6 2x15’
viitoare
Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge

5. TRECEREA PROBELOR DE CONTROL STABILITE DE PROFESOR

6. TRECEREA PROBELOR DE CONTROL STABILITE DE PROFESOR

7. TRECEREA PROBELOR DE CONTROL STABILITE DE PROFESOR

8. TRECEREA PROBELOR DE CONTROL STABILITE DE PROFESOR

9. - aducerea 1.2 - Viteza de reactie - Jocuri de miscare 10’


indicilor vitezei de 2.1
reactie la 2.2
parametrii optimi
pentru
participarea in
competitii
- Conducere – pas- preluare- - Perpendicular pe poarta 15x
- legarea sut la poarta (procedeu la - Lateral stanga/ dreapta 2x15x
64
procedeelor alegere) - joc 4x4 2x5’
tehnice in structuri
de exercitii si joc

- plasamentul - Apararea in faze fixe: zidul, - joc cu tema 6x6 2x15’


corespunzator fata plasamentul la loviturile de la
de adversar si colt si la aruncarile de la
minge margine

*Pentru portari: procedee tehnice


cu si fara minge
10. Optimizarea 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 25min
prin scaderea
indicilor cardio-
respiratori
11. Optimizarea 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 25min
prin scaderea
indicilor cardio-
respiratori
12. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
13. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
14. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
65
sarcinile
competitionale
15. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
16. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
17. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

66
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul scolar/ anul competitional: 2015-2016
Clasa/ grupa: 2000 - 2001
Nivel valoric: AVANSATI
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de acomodare


MEZOCICLUL nr. 6
Perioada: 14 ian. – 26 ian. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea capacitatii de efort aerobe 20 pieptarase, 10 gardulete
Dezvoltarea calitatilor motrice de baza
Consolidarea procedeelor tehnice
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
 Indici somato-funcţionali generali Dezvoltarea capacitatii motrice generale si 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
 Deprinderi şi priceperi motrice specifice corecte
 Calităţi motrice de bază Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi 2.2. Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip
 Indici somato-funcţionali specifici respiratori diferit
 Calităţi motrice specifice
Dezvoltarea tonicitatii şi troficitatii membrelor
 Metode şi mijloace de dezvoltare
inferioare
 Metode/ procedee de creştere 2.1. Alegerea celor mai eficiente
Dezvoltarea capacitatii vitale mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
Pregătirea Consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice:
fizică variante de alergare, sarituri, loviri, respingeri,
impingeri si opozitii la impingeri 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
Dezvoltarea calitatilor motrice de baza si specific a calităţilor motrice
Dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de
repetiţie, de deplasare)
Dezvoltarea rezistenţei la eforturi (aerobe, mixte) 4.4. Susţinerea eforturilor generale şi specifice
îndemânării impuse de activitatea de pregătire şi cea
Dezvoltarea mobilităţii şi a supleţei competiţională
Dezvoltarea troficităţii
Dezvoltarea tonicităţii
67
Consolidarea lovirea mingii cu piciorul
Consolidarea preluarea mingii 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
 Procedee tehnice de bază Consolidarea conducerea mingii însoţită de tehnice în activitatea de pregătire şi în cea
mişcări înşelătoare şi de protejare competiţională
Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior
şi învăţarea altora noi
Consolidarea finalizarii din alergare
Consolidarea lovirii mingii cu : călcâiul, prin
deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul
labei piciorului, din semivole 1.1. Folosirea terminologiei de
Consolidarea preluarii mingii cu capul prin specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Pregătirea amortizare, cu talpa prin ricoşare
tehnică Consolidarea deposedarii din lateral
Consolidarea lovirii mingii cu capul din alergare,
din alergare cu săritură, din plonjon
Consolidarea şutului la poartă din situaţii variate
Fixarea tehnicii individuale
Consolidarea procedeelor tehnice specifice
postului de portar: prinderea, boxarea şi devierea
mingii, blocarea mingii, repunerea mingii în joc
cu mâna şi cu piciorul
 Procedee tehnice recomandate individual Consolidarea manevrarii mingii
Consolidarea finalizarii
Consolidarea deposedarii adversarului
Pregătirea  Acţiuni tactice individuale în atac Consolidarea demarcajului
tactică Consolidarea finalizarii prin depăşirea unui 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
adversar din acţiune individuală în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea declanşarii contraatacului, a atacului
rapid, a atacului poziţional
 Acţiuni tactice individuale în apărare
 Acţiuni tactice colective de atac Consolidarea plasamentului
Consolidarea deposedărilor din faţă, din lateral,
prin alunecare 3.2. Realizarea de sarcini specifice activităţii de
Consolidarea aşezării în teren pentru jocul 11 x 11 pregătire şi competiţională, prin colaborare cu ceilalţi
şi Consolidarea sarcinilor pe posturi. membri implicaţi
Consolidarea transmiterii mingii prin diferite
forme de a pasa (suveici)
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone
de teren diferite
68
Consolidarea jocul fără minge: deplasări, lansări
pe culoare şi zone libere în sprijinul posesorului
de minge
Consolidarea trecerii rapide din atac în apărare -
consolidarea presingului
Consolidarea marcajul om la om
Consolidarea dublajului
Consolidarea apărarii în fazele fixe: 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
Consolidarea sistemului de joc 1-4-4-2 în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
 Acţiuni tactice colective de apărare consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de
începători
Consolidarea jocului fără minge
 Sisteme de joc Consolidarea pasarii mingii conform cerinţelor
fazelor de joc
Consolidarea schimbarii direcţiei de atac prin
circulaţia mingii
Consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de
începători
Consolidarea efectuarii presingului individual şi
colectiv
Consolidarea dublajului

• tenacitate 4.5. Manifestarea în întreceri a


• eliminarea sentimentului de teamă faţă de trăsăturilor psihice dominante,
adversar specifice disciplinei sportive
Pregătirea
 Trăsături psihice dominante • atenţie distributivă
psihologică
• stăpânire de sine
• colaborare şi întrajutorare
• asumarea riscului
Pregătirea  Protecţie individuală • tehnici de reechilibrare
metodică/ • modalităţi de atenuare a şocurilor
teoretică - importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere

 Randament sportiv • factorii care condiţionează performanţa 4.6. Valorificarea factorilor care
• cauzele care reduc randamentul influenţează randamentul sportiv
• componentele autocaracterizării, nivelului de
pregătire, criterii de analiză
69
• Consolidarea notiunilor despre regulamentului
 Prevederi regulamentare de joc 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
• Consolidarea notiunilor despre abaterile play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
frecvente de la prevederile regulamentare

 Reguli de comportament • comportamentul în timpul jocului


• greşeli frecvente

• criterii de evaluare a valorilor sportive, în fotbal,


 Culturalitate
valori sportive etalon

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (12 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Aducerea pulsuluii 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Eforturi de tip aerob Alergare de grup aeroba 3 x 8 min
si a frecventei Joc pe teren redus Gimnastica,
cardiace la streching
parametri optuimi 2x20
2. Aducerea pulsuluii 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Eforturi de tip aerob Alergare de grup aeroba 3 x 8 min
si a frecventei Joc pe teren redus Gimnastica,
cardiace la streching
parametri optuimi 2x20
3. Adaptarea 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Eforturi de tip mixt Alergare pe teren variat 2x500m
rezistentei aerobe Joc pe teren redus 2x1000 m
in conditii de 2x20min
hipoxie
4. Adaptarea 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Eforturi de tip mixt Alergare pe teren variat 2x500m
rezistentei aerobe Joc pe teren redus 2x1000 m
in conditii de 2x20min
hipoxie
5. Optimizarea Combinatii tehnico-tactice pe Complex tehnico-tactic 30min
relatiilor de joc pe 3.2, 4.2, 4.3 compartimente
compartimente
70
6. Optimizarea
relatiilor de joc pe Combinatii tehnico-tactice pe Complex tehnico-tactic 30min
compartimente 3.2, 4.2, 4.3 compartimente

7. Obtinerea indicilor
crescuti de forta 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Forta generala Circuit de forta 7 ateliere
generala
8. Optimizarea 3.2, 3.3, Combinatii tehnico-tactice intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 4.5, 4.6 compartimente
9. Obtinerea indicilor
crescuti de forta 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Forta generala Circuit de forta 7 ateliere
generala
10. Optimizarea 3.2, 3.3, Combinatii tehnico-tactice intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 4.5, 4.6 compartimente
11. Obtinerea indicilor
crescuti de forta 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Forta generala Circuit de forta 7 ateliere
generala
12. Optimizarea 3.2, 3.3, Combinatii tehnico-tactice intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 4.5, 4.6 compartimente

71
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de baza


MEZOCICLUL nr. 7
Perioada: 28 ian. – 09 feb. 2013

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea incontinuare a calitatilor motrice 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea incontinuare a procedeelor tehnice individuale si colective
Complexe tehnico-tactice
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Dezvoltarea capacitatii motrice generale 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
 Indici somato-funcţionali generali Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi corecte
 Deprinderi şi priceperi motrice respiratori 2.1. Alegerea celor mai eficiente
 Calităţi motrice de bază
Pregătirea Dezvoltarea capacitatii vitale mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
 Indici somato-funcţionali specifici
fizică  Calităţi motrice specifice
Dezvoltarea rezistenţei - la eforturi aerobe 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
 Metode şi mijloace de dezvoltare Invatarea deprinderilor si priceperilor motrice: a calităţilor motrice
 Metode/ procedee de creştere variante de alergare

1.1. Folosirea terminologiei de


Invatarea structurilor tehnice optime grupei de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
 Procedee tehnice de bază incepatori
Pregătirea 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
 Procedee tehnice recomandate individual
Tehnică tehnice în activitatea de pregătire

72
Invatarea modelului de joc optim pentru grupa de 3.1. Acţionarea eficientă în diferite
 Acţiuni tactice recomandate individual începători grupuri, constituite în funcţie de
 Acţiuni tactice individuale în atac
Invatarea preluarii din diferite poziţii, cu piciorul cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
Pregătirea  Acţiuni tactice individuale în apărare
stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
tactică  Acţiuni tactice colective de atac
 Acţiuni tactice colective de apărare
Invatarea pasei, alternativ cu piciorul stâng sau cu în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
 Sisteme de joc piciorul drept, din diferite poziţii 1.1. Folosirea terminologiei de
specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
• atenţie distributivă 4.5. Manifestarea în întreceri a
Pregătirea
 Trăsături psihice dominante • colaborare şi întrajutorare trăsăturilor psihice dominante,
psihologică
• stabilitate emoţională specifice disciplinei sportive
Pregătirea  Protecţie individuală • cunoştinţe teoretice despre: 2.3. Selectarea informaţiilor de
metodică/  Randament sportiv - importanţa „încălzirii” specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
teoretică  Prevederi regulamentare - respiraţia cu caracter de refacere 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
 Reguli de comportament • Învăţarea regulamentului de joc play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
 Culturalitate • relaţii de subordonare

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (12 lectii)

Numărul Obiective Obiective de


Data Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale referintă
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Optimizarea efortului cu 2.1, 4.1 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
accent pe recuperare, Gimnastica 3x6min
prin scaderea indicilor Joc cu tema 25min
cardio-respiratori
2. Optimizarea starii psihice 3.3, 4.5, Jocuri complementare 6x2 15min
si fizice cu accent pe Jocuri din alte ramuri sportive 25min
deconectarea de la Stafete, concursuri 10min
sarcinile competitionale
3. Optimizarea starii psihice 3.3, 4.5, Jocuri complementare 6x2 15min
si fizice cu accent pe Jocuri din alte ramuri sportive 25min
deconectarea de la Stafete, concursuri 10min
sarcinile competitionale
4. Optimizarea sistemului 1.1, 3.2, 4.2, Combinatii tehnico-tactice intre Joc bilateral 2 x 35 min
de joc 4.3, 3.3, 4.5, compartimente
4.6
Adaptarea calitatilor 1.1, 3.2, 4.2, Calitati motrice combinate 1x1,2x2,3x3 Duel 1 x 1 , 2 x

73
5. motrice combinate la 4.3, 3.3, 4.5, Complex tehnic 2,3x3
conditiile de joc 4.6 10 min
Complex tehnic
– 20 min
- Ambidextria in 1.2 - Conducere cu interiorul si - Printre jaloane dispuse in 15’
manevrarea mingii 2.1 exteriorul labei piciorului pozitii variate.
6. - Joc cu tema 3x3 2x5’
- aducerea indicilor - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la parametri  Rezistenta -Jocuri de miscare 10’
optimi *Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge
7. - legarea prcedeelor 1.2 - Conducerea mingii cu - Suveica simpla 5’
tehnice in structuri de 2.1 interiorul si exteriorul labei - Suveica dubla 5’
exercitii si joc piciorului- pas- preluare cu - Joc cu tema 4x4 2x5’
aducerea indicilor interiorul labei piciorului - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la  Rezistenta
parametri optimi *Pentru portari: procedee tehnice Jocuri de miscare 10’
cu si fara minge
8. Consolidarea relatiilor de 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15 min
9. Consolidarea relatiilor de 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15 min
10. Imbunatatirea sistemului 1.1, 3.2, 4.2, Circulatia mingii intre Joc bilateral 2 x 35 min
de joc 4.3, 3.3, 4.5, compartimente
4.6
11. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Recuperarea mingii pe faza de Complex tehnico-tactic Jocuri pe teren
negative din atac in 4.3, 3.3, 4.6 atac si aparare redus 5x5 , 7x7
aparare 3 x 10 min
12. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Recuperarea mingii pe faza de Complex tehnico-tactic Jocuri pe teren
negative din atac in 4.3, 3.3, 4.6 atac si aparare redus 5x5 , 7x7
aparare 3 x 10 min

74
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: precompetitional


MEZOCICLUL nr. 8
Perioada: 11 feb. – 02 mar. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare 20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea calitatilor motrice specifice 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea procedeelor tehnice in regim de viteza
Actiuni tehnico-tactice individuale si colectivein cadrul jocului
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici somato-funcţionali generali Dezvoltarea capacitatii motrice generale 2.2. Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip
fizică Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi diferit
respiratori
 Indici somato-funcţionali specifici Dezvoltarea capacitatii vitale 2.1. Alegerea celor mai eficiente
 Deprinderi şi priceperi motrice Dezvoltarea tonicitatii şi troficitatii membrelor mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
inferioare
 Calităţi motrice de bază Consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
Dezvoltarea vitezei sub toate formele de a calităţilor motrice
manifestare
Dezvoltarea indemânarii
-în manevrarea mingii
- în coordonarea acţiunilor în raport de minge,
parteneri şi adversari
Dezvoltarea rezistenţei la ef. aerobe şi mixte 4.4. Susţinerea eforturilor generale şi specifice
Dezvoltarea mobilitatii articulare, coxofemurale, a impuse de activitatea de pregătire şi cea

75
genunchilor, a gleznei competiţională
Dezvoltarea masei musculare active,
 Metode/ procedee de creştere
Dezvoltarea troficităţii, dezvoltarea tonicităţii
Consolidarea lovirea mingii cu piciorul
 Procedee tehnice de bază Consolidarea preluarea mingii 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
Consolidarea conducerea mingii însoţită de tehnice în activitatea de pregătire şi în cea
mişcări înşelătoare şi de protejare cu competiţională
corpul şi piciorul
Consolidarea lovirea mingii cu capul din alergare
şi din săritură, cu bătaie pe unul
sau ambele picioare
Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior
şi învăţarea altora noi
Consolidarea finalizarii din alergare
Consolidarea loviriimingii cu : călcâiul, prin
deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul labei 1.1. Folosirea terminologiei de
piciorului, din semivole specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Consolidarea preluarii mingii, cu capul prin
Pregătirea amortizare, cu talpa prin ricoşare
tehnică Consolidarea deposedarii
Consolidarea şutului la poartă din situaţi/ poziţii
variate
Fixarea tehnicii individualizate
Consolidarea procedeelor tehnice specifice
postului de portar: prinderea, boxarea şi devierea
mingii, blocarea mingii, repunerea mingii în joc cu
mâna şi cu piciorul.
Consolidarea manevrarii mingii
 Procedee tehnice recomandate individual
Consolidarea finalizarii
Consolidarea deposedarii adversarului
Consolidarea preluarii din diferite poziţii, cu
piciorul stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul
Consolidarea pasei, alternativ cu piciorul stâng sau
cu piciorul drept, din diferite poziţii.
 Acţiuni tactice individuale în atac Consolidarea demarcajului 3.1. Acţionarea eficientă în diferite
Consolidarea finalizarii prin depăşirea unui grupuri, constituite în funcţie de
adversar din acţiune individuală cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
Consolidarea declanşarii contraatacului, a atacului
76
poziţional
Consolidarea învăluirii
 Acţiuni tactice individuale în apărare
Consolidarea plasamentului 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
Consolidarea marcajului om la om în zonă în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea deposedărilor
 Acţiuni tactice colective de atac Consolidarea aşezării în teren pentru jocul 11x
11şi învăţarea sarcinilor pe posturi.
Pregătirea Consolidarea transmiterii mingii prin diferite
tactică forme de a pasa pe/intre compartimente
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone
de teren diferite
Consolidarea jocul fără minge: deplasări,
demarcari, lansări pe zone libere în sprijinul
posesorului de minge 3.2. Realizarea de sarcini specifice activităţii de
Consolidarea jocurilor tactice (cu diferite teme): pregătire şi competiţională, prin colaborare cu
3x3, 4x3, 5x5, 6x5, 8x8. ceilalţi membri implicaţi
Consolidarea atacului în 3-4 jucători
Consolidarea trecerii rapide din atac în apărare
Consolidarea marcajului om la om si in zona
 Acţiuni tactice colective de apărare Consolidarea dublajului
Consolidarea schimbului de adversari la marcaj
Consolidarea presingului
Consolidarea apărarii în fazele fixe
Învăţarea sistemului de joc 1- 4-4-2 1.1. Folosirea terminologiei de
consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
începători
 Sisteme de joc
Consolidarea jocului fără minge
Consolidarea pasarii mingii conform cerinţelor
fazelor de joc
Consolidarea schimbarii direcţiei de atac prin
circulaţia mingii
Consolidarea valorificarii fazelor fixe
Consolidarea purtării acţiunilor de atac pe toată
lărgimea şi adîncimea terenului
5.2. Raportarea la modelele de reuşită din lumea
(cunoştinţe)
Consolidarea finalizarii din combinaţii simple, fotbalului
acţiuni individuale, contraatac prin sincronizarea
jucătorilor
Consolidarea efectuarii presingului individual şi
77
colectiv (cunoştinţe)
Consolidarea efectuarii marcajului agresiv în zona
de circulaţie a mingii
Consolidarea dublajului
• tenacitate 4.5. Manifestarea în întreceri a
• eliminarea sentimentului de teamă faţă de trăsăturilor psihice dominante,
adversar specifice disciplinei sportive
Pregătirea • atenţie distributivă
 Trăsături psihice dominante
psihologică • stăpânire de sine
• asumarea riscului
• motivaţia pentru performanţă
• stabilitate emoţională
 Protecţie individuală • tehnici de reechilibrare 2.3. Selectarea informaţiilor de
• modalităţi de atenuare a şocurilor specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
• cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
 Randament sportiv • factorii care condiţionează performanţa 4.6. Valorificarea factorilor care
• cauzele care reduc randamentul influenţează randamentul sportiv
• componentele autocaracterizării, nivelului de
Pregătirea pregătire
metodică/  Prevederi regulamentare • Consolidarea notiunilor despre regulamentului 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
teoretică de joc play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
• Consolidarea notiunilor despre abaterile
frecvente de la prevederile regulamentare
 Reguli de comportament
• relaţii de subordonare
• comportamentul în timpul jocului
• situaţiile critice din joc
 Culturalitate • greşeli frecvente
• criterii de evaluare a valorilor sportive, în fotbal
• valori sportive etalon, în fotbal

78
PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (18 lectii)
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Aducerea indicelor de 2.1, 4.1, 4.4 Rezistenta specifica Alergare cu variatii de tempou 12 min
efort mixt la conditiile
de joc
2. Optimizarea relatiilor 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.3, Circulatia mingii in blocul Joc scoala 2 x 35 min
de joc intre 4.4, 4.5, 5.2 functional
compartimente
3. JOC DE VERIFICARE
4. Obtinerea indicilor 2.1, 4.1, 4.4 Forta specifica Circuit de forta 6 ateliere
crescuti de forta
specifica
5. Optimizarea finalizarii 3.1, 3.2, 4.3 Finalizarea actiunilor de atac Complex tehnico-tactic 30 min
prin combinatii in 3-4 jucatori
6.  schimbarea 1.2  conducerii mingii însoţită  fara adversar 15x
centrului de 2.1 de mişcări înşelătoare  adversar pasiv 15x
greutate de pe  adversar semiactiv 15x
un picior pe  adversar activ 10x
celalalt  joc cu tema 2x2 2x5’
 joc cu tema 6x6 2x10’
 aducerea
indicilor fortei  jocuri de miscare
la parametri  Forta 10’
optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
7. JOC DE VERIFICARE
8.  lovirea mingii 1.2  lovirea mingii cu capul  din minge oferita cu 2x 30
cu fruntea 2.1 din saritura si plonjon mana
 din minge ricosata din 2x 30
pamant
 joc cu tema 6x6 2x15’

 aducerea  Forta  jocuri de miscare 10’


indicilor fortei
la parametri

79
optimi *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

9.  aducerea 1.2  viteza de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’


indicilor vitezei 2.1
de deplasare la
parametri
optimi

 amortizarea  preluarea mingii cu  din minge pasata pe 20x


mingii in interiorul labei piciorului pamant
momentul  din minge oferita cu 20x
preluarii mana la semiinaltime
 din minge ricosata 20x
din pamant la
semiinaltime
*Pentru portari: procedee  joc cu tema 4x4 2x5’
tehnice cu si fara minge  joc cu tema 6x6 2x15’

10. JOC DE VERIFICARE


11. Obtinerea indicilor 2.1, 4.1, 4.4 Forta specifica Circuit de forta 6 ateliere
crescuti de forta
specifica
12. Optimizarea finalizarii 3.1, 3.2, 4.3 Finalizarea actiunilor de atac Complex tehnico-tactic 30 min
prin combinatii in 3-4 jucatori
13.  schimbarea 1.2  conducerii mingii însoţită  fara adversar 15x
centrului de 2.1 de mişcări înşelătoare  adversar pasiv 15x
greutate de pe  adversar semiactiv 15x
un picior pe  adversar activ 10x
celalalt  joc cu tema 2x2 2x5’
 joc cu tema 6x6 2x10’
 aducerea
indicilor fortei  jocuri de miscare
la parametri  Forta 10’
optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
14. JOC DE VERIFICARE

80
15.  lovirea mingii 1.2  lovirea mingii cu capul  din minge oferita cu 2x 30
cu fruntea 2.1 din saritura si plonjon mana
 din minge ricosata din 2x 30
pamant
 joc cu tema 6x6 2x15’

 aducerea  Forta  jocuri de miscare 10’


indicilor fortei
la parametri
optimi *Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge

16.  aducerea 1.2  viteza de deplasare Stafete si jocuri de miscare 10’


indicilor vitezei 2.1
de deplasare la
parametri
optimi

 amortizarea  preluarea mingii cu  din minge pasata pe 20x


mingii in interiorul labei piciorului pamant
momentul  din minge oferita cu 20x
preluarii mana la semiinaltime
 din minge ricosata 20x
din pamant la
semiinaltime
*Pentru portari: procedee  joc cu tema 4x4 2x5’
tehnice cu si fara minge  joc cu tema 6x6 2x15’

17. Optimizarea 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.3, Circulatia mingii in blocul Joc scoala 2 x 35 min
relatiilor de joc 4.4, 4.5, 5.2 functional
intre
compartimente
18. JOC OFICIAL CUPA HAGI DANONE

81
Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-2004
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: competitional


MEZOCICLUL nr. 9
Perioada: 04 mar. – 06 apr. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Consolidarea actiunilor tactice colective si sistemului de joc 7+1 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea actiunilor tactice colective si sistemului de joc 10+1
Consolidarea procedeelor tehnice de baza si a actiunilor tehnico-tactice individuale
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Deprinderi şi priceperi motrice:  Fixarea variantelor de alergare  1.1. Extinderea priceperilor de a utiliza deprinderile
fizică  Fixarea variantelor de sărituri motrice de bază/ utilitar aplicative solicitate de
 Fixarea variantelor de loviri şi respingeri practicarea fotbalului

 Dezvoltarea vitezei sub toate formele de manifestare

 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea indemânarii:


- în manevrarea mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchilor
- a gleznei
- stabilitate articulară
Dezvoltarea vitezei
- de reacţie şi de execuţie  1.2. Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor
-deplasare motrice de bază şi a celor specifice disciplinei/ probei
Dezvoltarea indemânarii:
82
- în regim de tehnică (precizia execuţiilor tehnice) sportive, potrivit vârstei şi a sexului
 Calităţi motrice specifice: Dezvoltarea mobilitatii:
- în articulaţia coxofemurală, a gâtului, a coloanei
vertebrale, a genunchiului şi a gleznei

 dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de


repetiţie, de deplasare)
 dezvoltarea îndemânării
 dezvoltarea mobilităţii şi supleţei

 dezvoltarea capacitatii motrice generale


 Metode şi mijloace de dezvoltare:
 dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
 dezvoltarea tonicitatatii şi troficitatatii membrelor
inferioare
 dezvoltarea capacitatii vitale
 Indici bio-motrici:
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) procedee tehnice însuşite anterior:
tehnică  fixarea lovirii mingii cu piciorul
 fixarea preluarii mingii
 fixarea lovirii mingii cu capul din alergare şi din
săritură,cu bătaie pe unul sau ambele picioare
 fixarea structurii tehnice învăţate anterior şi
învăţarea altora noi
 2.1 Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
 fixarea finalizarii din alergare (sutul la poarta)
fixarea celor însuşite în stadiul anterior
de pregătire
b) procedee tehnice noi:
 invatarea lovirii mingii cu:
- prin deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul labei
piciorului
 Invatarea deposedarii:
- din lateral
 invatarea lovirii mingii cu capul:
- din plonjon - de pe loc şi din alergare
c) procedee tehnice specifice postului de portar:
 fixarea prinderii, boxarii şi devierii mingii
 fixarea blocarii mingii
 fixarea repunerii mingii în joc cu mâna
 fixarea degajarii mingii statice sau aflată în
mişcare
Pregătirea Acţiuni tactice individuale de atac:  Invatarea demarcajului  2.2 Învăţarea unor actiuni tactice noi şi
tactică  invatarea învăluirii fixarea celor însuşite în stadiul anterior
 Invatarea finalizarii prin depăşirea unui adversar de pregătire
din acţiune individuală
83
Acţiuni tactice individuale de apărare:  Invatarea declanşarii contraatacului,

 invatarea plasamentului
Acţiuni tactice pentru portar:  invatarea deposedării din faţă, din lateral, prin
alunecare

Acţiuni tactice colective de atac:  invatarea dirijarii apărării


 invatarea plasamentului la lovituri libere

 invatarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone


de teren diferite
Acţiuni tactice colective de apărare:  invatarea atacului pe toată lărgimea terenului
 invatarea jocului fără minge: deplasări, lansări pe
culoare
 jocuri tactice (cu diferite teme): 1x1, 2x1, 2x2,
3x3, 3x2, 4x3,4x4

 invatarea marcajului om la om
 invatarea dublajului
 invatarea apărarea în fazele fixe:
- zidul
- plasamentul la loviturile de la colţ
- a aruncările de la margine
 Invatarea plasamentului executarea loviturilor de
pedeapsă
Pregătirea  tenacitate  3.1Valorificarea potenţialului psihic, în concursuri şi
psihologică  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar competiţii sportive
 atenţie distributivă  4.1 Manifestarea interesului pentru practicarea
 curaj sportului
 Componente ale potenţialului psihic:
 stăpânire de sine  4.2Dezvoltarea dorinţei de afirmare în fotbal
 colaborare şi întrajutorare
 asumarea riscului
 motivaţia pentru performanţă
Pregătirea  regulament de joc  Fixarea regulilor jocului de fotbal  5.1 Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în
metodică/  relaţii specifice de subordonare  Fixarea regulilor si a rolului in grup concordanţă cu comportamentele acceptate şi
teoretică  caracteristicile rolurilor de cu cele interzise
responsabil de grupă,
 comportamentul în competiţii

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (30 lectii)


84
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - Precizie si 1.2 - Indemanare in manevrarea - Jocuri cu mingea pe spatii 10’
control in 1.2 mingii diverse si limitate
conducerea 2.2
mingii
- Executarea - pas – preluare-pas precedat - Joc 3x1 7’
celor trei de 3 atingeri - Joc 4x2 7’
atingeri in - Joc 5x2 7’
conditii reduce
de timp si - marcajul om la om - Joc 7x7 2x15’
spatiu
- Plasamentul *Pentru portari: procedee tehnice
optim fata de cu si fara minge
adversar
2. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
3. Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1 Idem lectia 1
4. - Precizie si 1.2 - Indemanare in manevrarea - Jocuri cu mingea pe spatii 10’
control in 1.2 mingii diverse si limitate
conducerea 2.2
mingii - Conducrea mingii si sut la - Conducerea mingii si sut la
poarta cu siretul plin poarta
- Mentinerea - Conducerea mingii printre 15x10m
mingii langa jaloane
picior si - Conducerea mingii prin 15x10m
pozitia portite
trunchiului in 15x10m
momentul - Dublajul - Joc 7x7
sutului la 2x15’
poarta *Pentru portari: procedee tehnice
cu si fara minge
5. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’
indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
85
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

6. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC


7. Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5 Idem lectia 5
8. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC
9. - contactul 1.2 - lovirea mingii cu exteriorul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
corect al labei 2.1 labei piciorului loc
piciorului cu - Simularea lovirii mingii din 15x
mingea in deplasare
momentul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- extensia
trunchiului si - lovirea mingii cu capul - din saritura cu minge oferita cu 20x
lovirea corecta mana
a mingii cu - din saritura cu minge oferita cu 20x
fruntea mana precedata de alergare
- din saritura cu minge ricosata 20x
din pamant precedata de
alergare
*Pentru portari: procedee tehnice - joc7x7 2x15’
cu si fara minge

10. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


11. Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9 Idem lectia 9
12. - contactul corect - lovirea mingii cu siretul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
al labei piciorului 2.1 exterior loc
cu mingea in 2.2 - Simularea lovirii mingii din 15x
momentul lovirii deplasare
- mentinerea unei - Lovirea mingii de pe loc 4x20
distante optime - Lovirea mingii de pe loc 4x20
fata de adversar si precedata de deplasare

86
plecarea pe spatii - marcajul si demarcajul  Joc 2x2 5’
libere  Joc 3x3 5’
 Joc 4x4 5’
*Pentru portari: procedee tehnice  Joc 7x7 2x15’
cu si fara minge

13. Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12
14. Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12 Idem lectia 12
15. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
16. - Reactia rapida 1.2 Viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante mari
segmentelor in - lovirea mingii cu interiorul - din minge oferita cu mana 30x
timpul labei piciorului la semi- - din minge ricosata din
alergarii inaltime pamant 30x
- Miscarea de - din minge venita de la
amortizare a coechipier 30x
mingii Pas-preluare-conducere-
- legarea Finalizare Joc cu tema 7x7 2x5’
procedeelor *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 7x7 2x10’
tehnice in joc cu si fara minge
bilateral

17. - Reactia rapida 1.2 -viteza dereactie si deplasare pe Jocuri de miscare 10’
si coordonarea 2.1 distante medii
segmentelor in
timpul - Sut la poarta precedata de 20x
alergarii - Lovirea mingii cu siretul (sut autopas
la poarta) - Sut la poarta precedata de 20x
- Pozitia conducere
trunchiului - Sut la poarta precedata de 20x
fata de minge conducere printre jaloane
in momentul Pas-preluare-conducere-
lovirii Finalizare

- legarea
procedeelor Joc cu tema 7x7 2x5’
tehnice in joc *Pentru portari: procedee tehnice Joc liber 7x7 2x10’
bilateral cu si fara minge
18. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC
87
19. Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17 Idem lectia 17
20. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
21. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Calitati motrice combinate Jocuri de posesie 2 x 15 min
calitatilor motrice 4.2, 4.3, Complex tehnic 2 x 10 min
combinate la
cerintele jocului
22. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Trecerea de la apararea in linie si Joc de posesie pe spatiu ½ teren 30min
translatiei din 4.2, 4.3, in zona la aparare avansata la o singura poarta
aparare in linie si
in zona in aparare
avansata
23. Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21 Idem lectia 21
24. Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22 Idem lectia 22
25. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL
26. - contactul 1.2 - lovirea mingii cu exteriorul - Simularea lovirii mingii de pe 15x
corect al labei 2.1 labei piciorului loc
piciorului cu - Simularea lovirii mingii din 15x
mingea in deplasare
momentul - Lovirea mingii de pe loc 4x20
lovirii - Lovirea mingii de pe loc 4x20
precedata de deplasare
- extensia
trunchiului si - lovirea mingii cu capul - din saritura cu minge oferita cu 20x
lovirea corecta mana
a mingii cu - din saritura cu minge oferita cu 20x
fruntea mana precedata de alergare
- din saritura cu minge ricosata 20x
din pamant precedata de
alergare
*Pentru portari: procedee tehnice - joc7x7 2x15’
cu si fara minge

27. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


28. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’
indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru

88
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

29. - aducerea 1.2 - viteza de reactie si deplasare -jocuri de miscare 10’


indicilor 2.1
vitezei la
parametrii
optimi pentru
participarea in - conducerea mingii- sut la poarta - conducerea mingii – pas- 15x
competitii precedata de pas-preluare reluare si sut la poarta
- conducerea mingii printre 15x
- legarea jaloane-pas- preluare si sut la
procedeelor poarta
tehnice in - joc 3x3 2x5’
structuri de *Pentru portari: procedee tehnice - joc 7x7 2x15’
exercitii si joc cu si fara minge
bilateral

30. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

89
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-2004
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: competitional


MEZOCICLUL nr. 10
Perioada: 08 apr. – 03 mai 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea in continuare a calitatilor motrice si in special cele combinate de forta-viteza 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea actiunilor tehnico-tactice in atac si in aparare in cadrul sistemului de joc 1-4-4-2
Participarea la Cupa Hagi Danone – faza zonala
OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici somato-funcţionali generali Dezvoltarea capacitatii motrice generale 2.2. Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip
fizică Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi diferit
respiratori
 Indici somato-funcţionali specifici Dezvoltarea capacitatii vitale 2.1. Alegerea celor mai eficiente
 Deprinderi şi priceperi motrice Dezvoltarea tonicitatii şi troficitatii membrelor mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
inferioare
 Calităţi motrice de bază Consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
Dezvoltarea vitezei sub toate formele de a calităţilor motrice
manifestare
Dezvoltarea indemânarii
-în manevrarea mingii
- în coordonarea acţiunilor în raport de minge,
parteneri şi adversari
Dezvoltarea rezistenţei la ef. aerobe şi mixte 4.4. Susţinerea eforturilor generale şi specifice
Dezvoltarea mobilitatii articulare, coxofemurale, a impuse de activitatea de pregătire şi cea
genunchilor, a gleznei competiţională
Dezvoltarea masei musculare active,
Dezvoltarea troficităţii, dezvoltarea tonicităţii
90
 Metode/ procedee de creştere

Consolidarea lovirea mingii cu piciorul


 Procedee tehnice de bază Consolidarea preluarea mingii 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
Consolidarea conducerea mingii însoţită de tehnice în activitatea de pregătire şi în cea
mişcări înşelătoare şi de protejare cu competiţională
corpul şi piciorul
Consolidarea lovirea mingii cu capul din alergare
şi din săritură, cu bătaie pe unul
sau ambele picioare
Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior
şi învăţarea altora noi
Consolidarea finalizarii din alergare
Consolidarea lovirii mingii cu : călcâiul, prin
deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul labei 1.1. Folosirea terminologiei de
piciorului, din semivole specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Consolidarea preluarii mingii, cu capul prin
Pregătirea amortizare, cu talpa prin ricoşare
tehnică Consolidarea deposedarii
Consolidarea şutului la poartă din situaţi/ poziţii
variate
Fixarea tehnicii individualizate
Consolidarea procedeelor tehnice specifice
postului de portar: prinderea, boxarea şi devierea
mingii, blocarea mingii, repunerea mingii în joc cu
mâna şi cu piciorul.
Consolidarea manevrarii mingii
 Procedee tehnice recomandate individual
Consolidarea finalizarii
Consolidarea deposedarii adversarului
Consolidarea preluarii din diferite poziţii, cu
piciorul stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul
Consolidarea pasei, alternativ cu piciorul stâng sau
cu piciorul drept, din diferite poziţii.
Pregătirea  Acţiuni tactice individuale în atac Consolidarea demarcajului 3.1. Acţionarea eficientă în diferite
tactică Consolidarea finalizarii prin depăşirea unui grupuri, constituite în funcţie de
adversar din acţiune individuală cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
Consolidarea declanşarii contraatacului, a atacului
poziţional
Consolidarea învăluirii
91
 Acţiuni tactice individuale în apărare Consolidarea plasamentului 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
Consolidarea marcajului om la om în zonă în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea deposedărilor
 Acţiuni tactice colective de atac Consolidarea aşezării în teren pentru jocul 11x
11şi consolidarea a sarcinilor pe posturi.
Consolidarea transmiterii mingii prin diferite
forme de a pasa pe/intre compartimente
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone
de teren diferite
Consolidarea jocul fără minge: deplasări,
demarcari, lansări pe zone libere în sprijinul
posesorului de minge 3.2. Realizarea de sarcini specifice activităţii de
Consolidarea jocurilor tactice (cu diferite teme): pregătire şi competiţională, prin colaborare cu
3x3, 4x3, 5x5, 6x5, 8x8. ceilalţi membri implicaţi
Consolidarea atacului în 3-4 jucători
Consolidarea trecerii rapide din atac în apărare
Consolidarea marcajului om la om si in zona
 Acţiuni tactice colective de apărare Consolidarea dublajului
Consolidarea schimbului de adversari la marcaj
Consolidarea presingului
Consolidarea apărarii în fazele fixe
Consolidarea sistemului de joc 1- 4-4-2 1.1. Folosirea terminologiei de
consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
începători
 Sisteme de joc Consolidarea jocului fără minge
Consolidarea pasarii mingii conform cerinţelor
fazelor de joc
Consolidarea schimbarii direcţiei de atac prin
circulaţia mingii
Consolidarea valorificarii fazelor fixe
Consolidarea purtării acţiunilor de atac pe toată
lărgimea şi adîncimea terenului
5.2. Raportarea la modelele de reuşită din lumea
(cunoştinţe)
Consolidarea finalizarii din combinaţii simple, fotbalului
acţiuni individuale, contraatac prin sincronizarea
jucătorilor
Consolidarea efectuarii presingului individual şi
colectiv (cunoştinţe)
Consolidarea efectuarii marcajului agresiv în zona
92
de circulaţie a mingii
Consolidarea dublajului

• tenacitate 4.5. Manifestarea în întreceri a


• eliminarea sentimentului de teamă faţă de trăsăturilor psihice dominante,
adversar specifice disciplinei sportive
Pregătirea • atenţie distributivă
 Trăsături psihice dominante
psihologică • stăpânire de sine
• asumarea riscului
• motivaţia pentru performanţă
• stabilitate emoţională
 Protecţie individuală • tehnici de reechilibrare 2.3. Selectarea informaţiilor de
• modalităţi de atenuare a şocurilor specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
• cunoştinţe teoretice despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
 Randament sportiv • factorii care condiţionează performanţa 4.6. Valorificarea factorilor care
• cauzele care reduc randamentul influenţează randamentul sportiv
• componentele autocaracterizării, nivelului de
Pregătirea pregătire
metodică/  Prevederi regulamentare • Consolidarea notiunilor despre regulamentul de 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
teoretică joc play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
• Consolidarea notiunilor despre abaterile
frecvente de la prevederile regulamentare
 Reguli de comportament
• relaţii de subordonare
• comportamentul în timpul jocului
• situaţiile critice din joc
 Culturalitate • greşeli frecvente
• criterii de evaluare a valorilor sportive, în fotbal
• valori sportive etalon, în fotbal

PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (24 lectii)


93
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Optimizarea 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Calitati motrice combinate Jocuri de posesie 2 x 15 min
calitatilor motrice Complex tehnic 2 x 10 min
combinate la
cerintele jocului
2. Optimizarea 3.1, 4.2, 4.3 Trecerea de la apararea in linie si Joc de posesie pe spatiu ½ teren 90min
translatiei din in zona la aparare avansata la o singura poarta
aparare in linie si
in zona in aparare
avansata
3. Optimizarea 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 Combinatii tehnico-tactice in Individualizare pe 90min
jocului combinativ atac compartimente
in atac cu accent
pe finalizare
4. Optimizarea 3.1, 4.2, 4.3 Combinatii tehnico-tactice in Individualizare pe 90min
jocului pe faza de aparare compartimente
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

5. Optimizarea 2.1, 2.2, 4.1, 4.4 Combinatii la fazele fixe Pregatirea tactica cu intreaga 60min
momentelor cheie echipa in vederea participarii la
ale jocului turneul zonal
6. JOC OFICIAL TURNEU ZONAL
7. JOC OFICIAL TURNEU ZONAL
8. JOC OFICIAL TURNEU ZONAL
9. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
10. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

94
11. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
12. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

13. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


14. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
15. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

16. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
17. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

18. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL


19. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac
20. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac

95
21. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac
22. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac
23. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
tranzitiei pozitive 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
din aparare in atac
24. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

96
PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI
Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-2004
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: competitional (intermediar)


MEZOCICLUL nr. 11
Perioada: 07 mai. – 25 mai 2013

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Dezvoltarea tehnicii individuale in regim de viteza 20 pieptarase, 10 gardulete
Consolidarea finalizarii prin actiuni in 2 si 3 jucatori
Consolidarea tehnicii si actiunilor individuale specifice aparatorilor
OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ
UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Indici somato-funcţionali generali Dezvoltarea capacitatii motrice generale si 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
fizică  Deprinderi şi priceperi motrice specifice corecte
 Calităţi motrice de bază Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi 2.2. Analiza reacţiilor organismului, în eforturi de tip
 Indici somato-funcţionali specifici respiratori diferit
 Calităţi motrice specifice Dezvoltarea tonicitatii şi troficitatii membrelor
 Metode şi mijloace de dezvoltare
inferioare
 Metode/ procedee de creştere 2.1. Alegerea celor mai eficiente
Dezvoltarea capacitatii vitale
mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
Consolidarea deprinderilor si priceperilor
motrice: variante de alergare, sarituri, loviri,
respingeri, impingeri si opozitii la impingeri 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
Dezvoltarea calitatilor motrice de baza si specific a calităţilor motrice
Dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de
repetiţie, de deplasare)
Dezvoltarea rezistenţei la eforturi (aerobe, mixte) 4.4. Susţinerea eforturilor generale şi specifice
îndemânării impuse de activitatea de pregătire şi cea
Dezvoltarea mobilităţii şi a supleţei competiţională
Dezvoltarea troficităţii
Dezvoltarea tonicităţii
97
Consolidarea lovirea mingii cu piciorul
Consolidarea preluarea mingii 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
 Procedee tehnice de bază
Consolidarea conducerea mingii însoţită de tehnice în activitatea de pregătire şi în cea
mişcări înşelătoare şi de protejare competiţională
Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior
şi învăţarea altora noi
Consolidarea finalizarii din alergare
Consolidarea lovirii mingii cu : călcâiul, prin
deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul
labei piciorului, din semivole 1.1. Folosirea terminologiei de
Consolidarea preluarii mingii cu capul prin specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
Pregătirea amortizare, cu talpa prin ricoşare
tehnică Consolidarea deposedarii din lateral
Consolidarea lovirii mingii cu capul din alergare,
din alergare cu săritură, din plonjon
Consolidarea şutului la poartă din situaţii variate
Fixarea tehnicii individuale
Consolidarea procedeelor tehnice specifice
postului de portar: prinderea, boxarea şi devierea
mingii, blocarea mingii, repunerea mingii în joc
cu mâna şi cu piciorul
 Procedee tehnice recomandate
individual
Consolidarea manevrarii mingii
Consolidarea finalizarii
Consolidarea deposedarii adversarului
Pregătirea  Acţiuni tactice individuale în Consolidarea demarcajului
tactică atac Consolidarea finalizarii prin depăşirea unui 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
adversar din acţiune individuală în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea declanşarii contraatacului, a
atacului rapid, a atacului poziţional

 Acţiuni tactice individuale în Consolidarea plasamentului


apărare Consolidarea deposedărilor din faţă, din lateral,
 Acţiuni tactice colective de atac prin alunecare 3.2. Realizarea de sarcini specifice activităţii de
Consolidarea aşezării în teren pentru jocul 11x pregătire şi competiţională, prin colaborare cu
11şi Consolidarea sarcinilor pe posturi. ceilalţi membri implicaţi
Consolidarea transmiterii mingii prin diferite
forme de a pasa (suveici)
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe
zone de teren diferite
98
Consolidarea jocul fără minge: deplasări, lansări
pe culoare şi zone libere în sprijinul posesorului
de minge
Consolidarea trecerii rapide din atac în apărare -
consolidarea presingului
Consolidarea marcajul om la om
Consolidarea dublajului
Consolidarea apărarii în fazele fixe: 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
Consolidarea sistemului de joc 1- 4-4-2 în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de
 Acţiuni tactice colective de începători
apărare
Consolidarea jocului fără minge
Consolidarea pasarii mingii conform cerinţelor
 Sisteme de joc fazelor de joc
Consolidarea schimbarii direcţiei de atac prin
circulaţia mingii
Consolidarea modelului de joc învăţat la grupa de
începători
Consolidarea efectuarii presingului individual şi
colectiv
Consolidarea dublajului

• tenacitate 4.5. Manifestarea în întreceri a


• eliminarea sentimentului de teamă faţă de trăsăturilor psihice dominante,
adversar specifice disciplinei sportive
Pregătirea • atenţie distributivă
 Trăsături psihice dominante
psihologică • stăpânire de sine
• colaborare şi întrajutorare
• asumarea riscului

Pregătirea  Protecţie individuală • tehnici de reechilibrare


metodică/ • modalităţi de atenuare a şocurilor
teoretică - importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere

 Randament sportiv • factorii care condiţionează performanţa 4.6. Valorificarea factorilor care
• cauzele care reduc randamentul influenţează randamentul sportiv
• componentele autocaracterizării, nivelului de
99
pregătire, criterii de analiză

• Consolidarea notiunilor despre regulamentului


 Prevederi regulamentare de joc 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
• Consolidarea notiunilor despre abaterile play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri
frecvente de la prevederile regulamentare

 Reguli de comportament • comportamentul în timpul jocului


• greşeli frecvente

• criterii de evaluare a valorilor sportive, în fotbal,


 Culturalitate
valori sportive etalon

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (17 lectii)


Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.

1. Aducerea pulsuluii 2.1, 2.2 Eforturi de tip aerob Alergare de grup aeroba plus joc 3 x 6 min
si a frecventei Gimnastica,
cardiace la streching
parametri optuimi
2. Obtinerea indicilor 4.1, 4.4 Forta generala Circuit de forta 7 ateliere
crescuti de forta
generala
3. Adaptarea 4.2 Calitati motrice combinate 1x1,2x2,3x3 Duel 1 x 1 , 2
calitatilor motrice Complex tehnic x2,3x3
combinate la 10 min
conditiile de joc Complex
tehnic – 20
min

4. JOC DE VERFIFICARE

5. Consolidarea 3.2, 4.3 Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3


relatiilor de joc Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15
100
min
6. Imbunatatirea 1.1, 2.2, 3.2, 3.3, Circulatia mingii intre Jocuri scoala 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 4.5, compartimente
7. JOC DE VERFIFICARE

8. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Combinatii tehnico-tactice intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 compartimente
9. Adaptarea 1.1, 3.2, 4.2, Calitati motrice combinate 1x1,2x2,3x3 Duel 1 x 1 , 2
calitatilor motrice 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Complex tehnic x2,3x3
combinate la 10 min
conditiile de joc Complex
tehnic – 20
min
10. Consolidarea 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
relatiilor de joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15
min
11. JOC DE VERFIFICARE

12. Imbunatatirea 1.1, 3.2, 4.2, Circulatia mingii intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 compartimente
13. Optimizarea 1.1, 3.2, 4.2, Recuperarea mingii pe faza de Complex tehnico-tactic Jocuri pe
tranzitiei negative 4.3, 3.3, 4.6 atac si aparare teren redus
din atac in aparare 5x5 , 7x7
3 x 10 min

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Two entities can have one or more relationships between them. True or False?
Etapa de pregătire: de refacere
MEZOCICLUL nr. 12
101
Perioada: 27 mai – 21 iun. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE: Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane,


Participarea la un turneu international in Franta 20 pieptarase, 10 gardulete
Scaderea intensitatii antrenamentelor

OBIECTIVE DE INSTRUIRE SI OBIECTIVE DE REFERINTĂ


UNITATEA DE ÎNVĂTARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINTĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  Deprinderi şi priceperi motrice:  Fixarea variantelor de alergare  1.1. Extinderea priceperilor de a utiliza deprinderile
fizică  Fixarea variantelor de sărituri motrice de bază/ utilitar aplicative solicitate de
 Fixarea variantelor de loviri şi respingeri practicarea fotbalului

 Dezvoltarea vitezei sub toate formele de manifestare

 Calităţi motrice de bază:  Dezvoltarea indemânarii:


- în manevrarea mingii
 Dezvoltarea mobilitatii:
- articulară
- coxofemurală
- a genunchilor
- a gleznei
- stabilitate articulară

Dezvoltarea vitezei  1.2. Creşterea indicilor de manifestare a calităţilor


 Calităţi motrice specifice: - de reacţie şi de execuţie motrice de bază şi a celor specifice disciplinei/ probei
-deplasare sportive, potrivit vârstei şi a sexului
Dezvoltarea indemânarii:
- în regim de tehnică (precizia execuţiilor tehnice)
Dezvoltarea mobilitatii:
- în articulaţia coxofemurală, a gâtului, a coloanei
vertebrale, a genunchiului şi a gleznei

 Metode şi mijloace de dezvoltare:  dezvoltarea vitezei (de reacţie, de execuţie, de


repetiţie, de deplasare)
 dezvoltarea îndemânării
 dezvoltarea mobilităţii şi supleţei
 Indici bio-motrici:
 dezvoltarea capacitatii motrice generale
 dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
 dezvoltarea tonicitatatii şi troficitatatii membrelor
inferioare
 dezvoltarea capacitatii vitale
102
Pregătirea  Procedee tehnice de bază: a) procedee tehnice însuşite anterior:
tehnică  fixarea lovirii mingii cu piciorul
 fixarea preluarii mingii
 fixarea conducerii mingii însoţită de mişcări
înşelătoare şi de protejare cu corpul şi piciorul
 fixarea lovirii mingii cu capul din alergare şi din
săritură,cu bătaie pe unul sau ambele picioare
 2.1 Învăţarea unor procedee tehnice noi şi
 fixarea loviturii de la colţ
fixarea celor însuşite în stadiul anterior
 fixarea structurii tehnice învăţate anterior şi
învăţarea altora noi
de pregătire
 fixarea finalizarii din alergare
b) procedee tehnice noi:
 invatarea lovirii mingii cu:
- prin deviere cu şiretul exterior, latul sau exteriorul labei
piciorului
- din semivole.
 Invatarea preluarii mingii:
- cu talpa prin ricoşare
 Invatarea deposedarii:
- din lateral
- prin alunecare
 invatarea lovirii mingii cu capul:
- din alergare
- din alergare cu săritură
- din plonjon - de pe loc şi din alergare
 invatarea şutului la poartă din situaţi / poziţii
variate pregătire tehnică individualizată
c) procedee tehnice specifice postului de portar:
 fixarea prinderii, boxarii şi devierii mingii
 fixarea blocarii mingii
 fixarea repunerii mingii în joc cu mâna şi cu
piciorul
 fixarea degajarii mingii statice sau aflată în
mişcare

 fixarea manevrarii
Procedee tehnice recomandate individual:  fixarea finalizarii
fixarea deposedarii a adversarului
01. 02. 03.
Pregătirea Acţiuni tactice individuale de atac:  Invatarea demarcajului  2.2 Învăţarea unor actiuni tactice noi şi
tactică  Invatarea finalizarii prin depăşirea unui adversar fixarea celor însuşite în stadiul anterior
din acţiune individuală de pregătire
 Invatarea declanşarii contraatacului

103
 invatarea pătrunderii pe culoar
 invatarea învăluirii

 invatarea plasamentului
Acţiuni tactice individuale de apărare:  invatarea deposedării din faţă, din lateral, prin
alunecare

Acţiuni tactice pentru portar:  invatarea închiderii culoarului


 invatarea dirijarii apărării
 invatarea plasamentului la lovituri libere

Acţiuni tactice colective de atac:  invatarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone


de teren diferite
 invatarea atacului pe toată lărgimea terenului
 invatarea jocului fără minge: deplasări, lansări
pe culoare şi zone libere în sprijinul posesorului
de minge
 jocuri tactice (cu diferite teme): 1x1, 2x1, 2x2,
3x3, 3x2, 4x3,4x4

 invatarea trecerii rapidă din atac în apărare pe


Acţiuni tactice colective de apărare:
zonele de atac iniţiate de adversar
 invatarea marcajului om la om
 invatarea dublajului
 invatarea apărarea în fazele fixe:
- zidul
- plasamentul la loviturile de la colţ
 Invatarea plasamentului executarea loviturilor de
pedeapsă
Pregătirea  tenacitate  3.1Valorificarea potenţialului psihic, în concursuri şi
psihologică  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar competiţii sportive
 atenţie distributivă  4.1 Manifestarea interesului pentru practicarea
 curaj sportului
 Componente ale potenţialului psihic:  stăpânire de sine  4.2Dezvoltarea dorinţei de afirmare în fotbal
 colaborare şi întrajutorare
 asumarea riscului
 motivaţia pentru performanţă
 stabilitate emoţională
Pregătirea  regulament de joc  Fixarea regulilor jocului de fotbal  5.1 Favorizarea relaţionărilor interpersonale, în
metodică/  relaţii specifice de subordonare  Fixarea regulilor si a rolului in grup concordanţă cu comportamentele acceptate şi
teoretică  caracteristicile rolurilor de cu cele interzise
responsabil de grupă,
 comportamentul în competiţii
104
PROIECTIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECTII (24 lectii)
Numărul Obiective
Data Obiective de referintă Continuturi Mijloace Dozare
lectiei operationale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. - rasucirea labei 1.2  Pas- preluare cu  Pas- preluare cu 10’
piciorului in momentul 2.1 interiorul labei piciorului schimbarea directiei de
lovirii mingii deplasare si pasare
 Joc cu tema 2x2 2x5’
 Joc cu tema 6x6 2x15’
- aducerea indicilor
rezistentei la  Rezistenta - Jocuri de miscare 10’
parametri optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
2. - Ambidextria in 1.2 - Conducere cu interiorul si - Printre jaloane dispuse in 15’
manevrarea mingii 2.1 exteriorul labei piciorului pozitii variate.
- Joc cu tema 3x3 2x5’
- aducerea indicilor - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la
parametri optimi  Rezistenta -Jocuri de miscare 10’
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
3. - legarea prcedeelor 1.2 - Conducerea mingii cu - Suveica simpla 5’
tehnice in structuri 2.1 interiorul si exteriorul labei - Suveica dubla 5’
de exercitii si joc piciorului- pas- preluare cu - Joc cu tema 4x4 2x5’
aducerea indicilor interiorul labei piciorului - Joc cu tema 6x6 2x15’
rezistentei la
parametri optimi  Rezistenta Jocuri de miscare 10’
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
4. - Precizia executiei 1.2 - Sut la poarta cu siretul - Din pozitii variate fata de - 5’
2.1 interior poarta
- - aducerea - joc cu tema 1x1 - 3’
indicilor fortei la - Forta - joc cu tema 2x2 - 3’
parametri optimi *Pentru portari: procedee - joc cu tema 6x6

105
tehnice cu si fara minge - 2x10’
- jocuri de miscare
10’

5. - legarea prcedeelor 1.2 - Conducerea mingii – pas- - joc cu tema 4x4 2x10’
tehnice in structuri 2.1 preluare- sut la poarta - joc cu tema 6x6 2x15’
de exercitii si joc

- - aducerea
indicilor fortei la - Forta - jocuri de miscare 10’
parametri optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
6.  schimbarea 1.2  conducerii mingii însoţită  fara adversar 15x
centrului de 2.1 de mişcări înşelătoare  adversar pasiv 15x
greutate de pe  adversar semiactiv 15x
un picior pe  adversar activ 10x
celalalt  joc cu tema 2x2 2x5’
 joc cu tema 6x6 2x10’
 aducerea
indicilor fortei  jocuri de miscare
la parametri  Forta 10’
optimi
*Pentru portari: procedee
tehnice cu si fara minge
7. JOC DE PREGATIRE
8. JOC DE PREGATIRE
9. JOC DE PREGATIRE
10. JOC DE PREGATIRE
11. JOC DE PREGATIRE
12. JOC DE PREGATIRE
13. JOC DE PREGATIRE
14. Adaptarea calitatilor 1.1, 3.2, 4.2, Calitati motrice combinate 1x1,2x2,3x3 Duel 1 x 1 , 2
motrice combinate la 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Complex tehnic x2,3x3
conditiile de joc 10 min
Complex
tehnic – 20
min
106
15. Consolidarea relatiilor 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
de joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15
min
16. Imbunatatirea 1.1, 3.2, 4.2, Circulatia mingii intre Joc bilateral 2 x 35 min
sistemului de joc 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 compartimente
17. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Recuperarea mingii pe faza de Complex tehnico-tactic Jocuri pe
negative din atac in 4.3, 3.3, 4.6 atac si aparare teren redus
aparare 5x5 , 7x7
3 x 10 min
18. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
pozitive din aparare in 4.3, 3.3, 4.5, 4.6 Joc bilateral 2x20
atac
19. Consolidarea relatiilor 1.1, 3.2, 4.2, Tehnica si jocuri Combinatii in 2-3 jucatori Pas in 2 si 3
de joc 4.3, 3.3, 4.6 Joc pe teren redus jucatori din
deplasare cu
finalizare
Joc 2 x 15
min
20. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe deconectarea Stafete, concursuri 10min
de la sarcinile
competitionale
21. Mentinerea unei stari 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
psiho-fizice optime Jocuri de miscare
22. Optimizarea efortului 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
cu accent pe Gimnastica 3x6min
recuperare, prin Joc cu tema 25min
scaderea indicilor
cardio-respiratori
23. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe deconectarea Stafete, concursuri 10min
de la sarcinile
competitionale

107
24. Mentinerea unei stari 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
psiho-fizice optime Jocuri de miscare

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-2004
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de refacere


MEZOCICLUL nr. 12
Perioada: 23 iun. – 08 iul. 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE:


Sportivii in aceasta perioada trebuie sa practice sporturi complementare pentru pastrarea a indicilor
somato-functionali la un nivel mediu 108
Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Dezvoltarea capacitatii motrice generale 5.1. Abordarea permanentă a unei atitudini corporale
Dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi corecte
 Indici somato-funcţionali generali respiratori 2.1. Alegerea celor mai eficiente
 Deprinderi şi priceperi motrice Dezvoltarea capacitatii vitale mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii
 Calităţi motrice de bază
Pregătirea Dezvoltarea rezistenţei - la eforturi aerobe 4.1. Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare
 Indici somato-funcţionali specifici
fizică  Calităţi motrice specifice
Consolidarea deprinderilor si priceperilor motrice: a calităţilor motrice
 Metode şi mijloace de dezvoltare variante de alergare
 Metode/ procedee de creştere

1.1. Folosirea terminologiei de


Pregătirea  Procedee tehnice de bază Consolidarea structurilor tehnice învăţate anterior specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate
tehnică  Procedee tehnice recomandate individual 4.2. Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor
tehnice în activitatea de pregătire
3.1. Acţionarea eficientă în diferite
Consolidarea preluarii din diferite poziţii, cu grupuri, constituite în funcţie de
 Acţiuni tactice recomandate individual piciorul stâng sau cu piciorul drept, cu pieptul cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională
Pregătirea  Acţiuni tactice colective de atac Consolidarea pasei, alternativ cu piciorul stâng 4.3. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective,
tactică  Acţiuni tactice colective de apărare sau cu piciorul drept, din diferite poziţii în activitatea de pregătire şi în cea competiţională
Consolidarea combinaţiilor în 2-3 jucători pe zone 1.1. Folosirea terminologiei de
de teren diferite specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate

• atenţie distributivă 4.5. Manifestarea în întreceri a


Pregătirea
 Trăsături psihice dominante • colaborare şi întrajutorare trăsăturilor psihice dominante,
psihologică
• stabilitate emoţională specifice disciplinei sportive
 Protecţie individuală - importanţa „încălzirii” 2.3. Selectarea informaţiilor de
Pregătirea
 Randament sportiv - respiraţia cu caracter de refacere specialitate, cu ajutorul mijloacelor electronice
metodică/
 Reguli de comportament - relaţii de subordonare 3.3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-
teoretică
play faţă de antrenori, parteneri, adversari şi arbitri

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (10 lecții)


109
Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Optimizarea 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 25min
prin scaderea
indicilor cardio-
respiratori
2. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
3. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
4. Optimizarea 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 25min
prin scaderea
indicilor cardio-
respiratori
5. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
6. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
7. Optimizarea 2.1, 4.2 Rezistenta aeroba Alergare 2/4 2x12min
efortului cu accent Gimnastica 3x6min
pe recuperare, Joc cu tema 25min
prin scaderea
indicilor cardio-

110
respiratori
8. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
9. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
10. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale

Disciplina: PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ

PLANUL DE PREGĂTIRE PE MEZOCICLURI


Disciplina sportivă de specializare: FOTBAL

Unitatea de învăţământ: Clubul Sportiv Scolar Nicu Gane Falticeni


Anul școlar/ anul competitional: 2015-2016
Grupa: 2003-20014
Nivel valoric: incepatori
Cadrul didactic: Irimie Marcel

Etapa de pregătire: de refacere (odihna activa)


MEZOCICLUL nr. 13
Perioada: 09 iul. – 29. iul 2016

OBIECTIVE INTERMEDIARE DE INSTRUIRE:


111
Scaderea intensitatii si volumului de antrenament
Practicarea de jocuri de miscare si sporturi complementare
Dotări materiale necesare20 mingi, 40 jaloane, 20 pieptarase, 10 gardulete

OBIECTIVE DE INSTRUIRE ȘI OBIECTIVE DE REFERINȚĂ


UNITATEA DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE DE INSTRUIRE OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
01. 02. 03.
Pregătirea  dezvoltarea indicilor cardio-vasculari şi respiratori
fizică  Indici bio-motrici:  dezvoltarea capacitatii vitale
Pregătirea  tenacitate  3.1Valorificarea potenţialului psihic, în concursuri şi
psihologică  eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar competiţii sportive
 atenţie distributivă  4.1 Manifestarea interesului pentru practicarea
 curaj sportului
 Componente ale potenţialului psihic:  stăpânire de sine  4.2Dezvoltarea dorinţei de afirmare în fotbal
 colaborare şi întrajutorare
 asumarea riscului
 motivaţia pentru performanţă
 stabilitate emoţională

PROIECȚIA MEZOCICLULUI PE NUMĂR DE LECȚII (9 lecții)


Numărul Obiective
Data Obiective de referință Conținuturi Mijloace Dozare
lecției operaționale
01. 02. 04. 05. 06. 07.
1. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
2. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
3. REFACERE SAUNA BAZIN
4. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
112
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
5. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
6. REFACERE SAUNA BAZIN
7. Optimizarea starii 3.1, 3.3, 4.2, 4.3 Jocuri complementare 6x2 15min
psihice si fizice cu Jocuri din alte ramuri sportive 25min
accent pe Stafete, concursuri 10min
deconectarea de la
sarcinile
competitionale
8. Mentinerea unei 2.1, 4.2 Program individual de pregatire Alergari cu caracter mixt 50min
stari psiho-fizice Jocuri de miscare
optime
9. REFACERE SAUNA BAZIN

113
13. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
pozitive din aparare in 4.3, 3.3, 4.5, Joc bilateral 2x20
atac 4.6
14. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
pozitive din aparare in 4.3, 3.3, 4.5, Joc bilateral 2x20
atac 4.6
15. Optimizarea tranzitiei 1.1, 3.2, 4.2, Atacul pozitional si contraatacul Complex tehnico-tactic 20min
pozitive din aparare in 4.3, 3.3, 4.5, Joc bilateral 2x20
atac 4.6

31. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
32. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
mingii

33. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic pe grupe de 30min
jocului combinativ 4.2, 4.3, atac jucatori
in atac cu accent
pe finalizare
34. Optimizarea 1.1, 3.1, 3.2, Combinatii tehnico-tactice in Complex tehnic–tactic 30min
jocului pe faza de 4.2, 4.3, aparare
aparare cu accent
pe recuperarea
114
mingii

35. JOC OFICIAL JOC OFICIAL JOC OFICIAL

115