Sunteți pe pagina 1din 1

Rolul sectorului învăţământului constă în asigurarea prestării serviciilor educaţionale

necesare pentru dezvoltarea capitalului uman.


La nivel mondial, țările investesc în instituțiile de învățământ pentru a stimula creșterea
economică, creșterea productivității, să contribuie la dezvoltarea personală și socială, și pentru a
reduce inegalitatea socială, printre alte motive. Finanțarea publică poate contribui la creșterea
accesului la educație pentru toți membrii societății.
Tabelul 1.1 Analiza cheltuielilor pentru învățămînt ale BPN în perioada 2011-2015
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015
Nivelul absolut (mln. Lei) 6869 7397 7064,1 7823,6 8462
Ponderea în PIB 8,34% 8,38% 7,03% 7,00% 6,94%
Ponderea în totalul cheltuielilor 21,40% 20,91% 18,28% 17,62% 18,24%
Modificarea relativă a indicatorului 4,48% 7,69% -4,50% 10,75% 8,20%
Sursă: Raportul cu privire la informaţia operativă privind executarea bugetului public
naţional pentru anii 2011-2015
În Republica Moldova, învăţămîntul este unul predominant public, iar alocaţiile bugetare
sunt destul de mari. Astfel, pe parcursul anilor 2014–2015, cheltuielile au crescut cu 8.20% de la
7823,6 milioane lei la 8462 milioane lei , constituind 18,24% din total cheltuieli publice ale
bugetului public naţional. De asemene constatăm ca această grupă de cheltuieli s-a modificat în
în anul 2012 față de 2011 cu 528,0 milioane lei, adică cu 7,69%. Observăm o diminuare a nivelului
de cheltuieli in anul 2013 față de anul 2012 cu -332,9 milioane lei adică cu -4,5%. După o
descreștere semnificativă a cheltuielelor publice pentru învățămînt în anul 2014 acestea cresc cu
10,75 % adică cu 759,5 milioane lei.
În Figura 1 putem observa evoluția cheltuielelor publice pentru învățămînt în Republica
Moldova în perioada anilor 2011-2015.

9000

8000
Mln. Lei

7000

6000

5000

4000
2011 2012 2013 2014 2015
Anii

Figura. 1 Evoluția nivelului absolut al cheltuielelor publice pentru învățămînt pentru anii
2011-2015
Sursă. Elaborat de autor în baza datelor din Tabelul 1.1

S-ar putea să vă placă și