Sunteți pe pagina 1din 2

S.R.L S.N.C S.A S.

C COOPERATIVA
Asociatii Adunarea asociatilor Adunarea Adunarea asociatilor Adunarea generala a
ORGANIZARE

Adunarea generala a asociatilor Organul executiv generala a Organul executive membrilor cooperative
Consiliul Societatii Organ de control actionarilor Organul de control Consiliul de administrare
Administratorul societatii Comisia de Presedintele cooperative
cenzor Comisia de revizie
Consiliul societatii Arbitrajul
Organul executiv

Societatea se constituie în scopul Prezentarea informaţiilor utile Realizarea Scopul este obtinerea de profit Prezenta lege are drept scop
exercitării oricărei activităţi în luarea deciziilor activitatii de stabilirea cadrului legislativ
SCOPUL

lucrative neinterzise de lege economice pentru o gamă interprinzator , a pentru dezvoltarea sistemului
largă de utilizatori cum ar fi: realiza si a imparti cooperativelor de
proprietarii (acţionarii, beneficii. întreprinzător, denumite în
asociaţii), creditorii, clienţii, continuare cooperative.
salariaţii, autorităţile publice
şi publicul
Pot fi considerate bunurile , Se includ bunurile societatii Este format din Include toate bunurile Are patrimoniu propriu care
RASPUNDEREA PATRIMONIUL

inclusive drepturile patrimoniale si mijloace banesti , societatii indifferent de este separate de patrimonial
banii. valori mobiliare provinienta capitalului si membrilor sai , are conturi
platite in obligatiile pe care societatea bancare si bilant autonom.
intregime si le are fata de terti Este format in mijloace banesti.
obligatiile
societatii fata de
creditori.
Asociatul S.R.L nu raspunde pentru Toti asociatii poarta Nu raspunde Poarta raspundere nelimitata si Acestia nu raspund pentru
obligatiile societatii ci suporta riscul raspundere solidara pentru obligatiile solidara pentru obligatiile obligatiile cooperative , ci
activitatii ei in limia valorii partii nelimitata cu intreg ei ci suporta riscul societatii. suporta riscul activitatii ei in
sociale. patrimonial lor. activitatii limita valorilor cotei din
acesteia in limita patrimonial detinut.
valorilor actiunilor
detinute
Стр. | 2