Sunteți pe pagina 1din 2

APDI Humanitas pe parcursul a zece luni (iunie 2017-martie 2018) a

implementat proiectul “Consolidarea parteneriatului interdisciplinar pentru


furnizarea serviciilor sociale familiilor în situaţii de risc .”
Acest proiect este beneficiar al proiectului regional Asistenții sociali în colaborare
pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea estică. Proiectul este susținut
financiar de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și realizat în
parteneriat cu Asociaţia de Nursing din Republica Moldova și Hilfswerk Austria
International.
Locul desfășurării proiectului: Republica Moldova,
r-nul Călăraşi și r-nul Orhei.
Scopul proectului : Consolidarea parteneriatului dintre organizațiile societății
civile și Autoritățile Publice Locale în prestarea serviciilor sociale familiilor în
situații de risc.
Pe parcursul proiectului au fost pregătite și realizate zece seminare , opt training-
uri,3 mese rotunde și două conferențe pentru specialiști ,părinți ,voluntari,ONG-uri
și APL , penru asigurarea serviciilorîn vederea consolidării familiei.

Consider că aceste activități ne-au permis să obținem rezultate frumoase la finele


proiectului, precum ar fi:
- Parteneriat durabil creat între actorii locali ;
-Consiliere psiho-pedagogică și medico-socială pentru părinții și copii acestora;
-Materiale de sensibilizare elaborate și distribuite ;
-Copii-Familii participante la tabere unde au căpătat deprinderi sociale;
-Organizarea „ Școlii Părinților” în raionul Călărași;
-Ideea de a crea echipa mobilă în raionul Călărași ;
-Inițiativa specialiștilor de a dezvolta servicii pentru familiile în situații de
risc(Orhei: Deschiderea Frizeriilor sociale (propunere de proiect)), fapt ce
asigurăfezabilitatea proiectului;
-Platforma DELFIN -model de asistență recuperatorie complexă a familiilor care
îngrijesc copiii cu dizabilităţi prin participarea activă a însuși părinților (consultații
on-line, schimbul de experiență, comunicare, etc.) Platforma are deja 157 de
membri.
https://www.facebook.com/groups/1914137742142508/
-LINIA VERDE a fost creată pentru informare, documentare, consiliere a
familiilor şi copiilor aflaţi în situaţii de risc.
APDI HUMANITAS a fost întotdeauna deschisă pentru oferirea consultațiilor,
suportului și referirea la serviciile specializate.
Aducem mulțumiri Asociației NURSING și personal Dnei Elena Stempovschi
, pentru suport și ajutorul acordat pe durata implementării proiectului.