Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

Limbajul uman a devenit cel mai important mijloc de relaţie între conştiinţă şi realitatea obiectivă,
instrument al cunoaşterii, al creării valorilor culturale şi morale, al transformării naturii. El constituie unul
dintre cele mai complexe fenomene psihosociale şi reprezintă actul fundamental de legitimare a omului şi de
situare a acestuia pe scara echivalenţei şi progresului materiei vii.
Unul dintre cele mai remarcabile capacităţi funcţionale ale creierului uman este acela de a elabora şi de
a opera cu semne şi simboluri, care lărgesc considerabil aria comunicării interpersonale. Dereglările vorbirii
sunt foarte diverse şi pot apărea în orice perioadă a vieţii. De aceea logopedul trebuie să realizeze prin
programul său de recuperare, o legătură dintre conduita verbală cu dezvoltarea mintală, psihică şi fizică, în
unele cazuri mai grele chiar, şi dezvoltarea personalităţii.
Bâlbâiala reprezintă o tulburare gravă de limbaj, de natură central-funcţională. Ea este o tulburare de
vorbire caracterizată prin întreruperi nefireşti, la începutul sau mijlocul cuvintelor. Bâlbâiala este o dereglare
a tempoului şi ritmului organizării şi structurării vorbirii, determinată de starea convulsivă a muşchilor
aparatului articulator. Bâlbâiala clonică este marcată de întreruperea cursivităţii vorbirii, prelungirea sau
repetarea unor sunete şi silabe.
Analiza rezultatelor dezvoltării copiilor cu dereglări de limbaj, şi anume cu bâlbâiala, au demonstrat că
între nivelul de dezvoltare al limbajului, sub toate aspectele lui, şi nivelul dezvoltării creativităţii la aceşti
copii, există o relaţie reciprocă.
De cele mai dese ori întreruperea cursivităţii vorbirii poate fi cauzată de un nivel ridicat de anxietate.
Anxietate care poate fi diminuată în procesul actului creativ. Procesul creativ prin el însuşi, oferă canale de
exprimare şi eliberare a emoţiilor profund reprimate; uşurarea prin simpla exprimare. Aceste rezultate servesc
la elaborarea modelelor diferenţiate de corecţie şi o dezvoltare a procesului creativ.
Devieri în dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, la copiii cu bâlbâiala clonică au fost remarcate atât în
ţară, cât şi peste hotare. Autorii remarcă la aceşti copii un nivel scăzut al creativităţii. S-a observat o corelare
între dezvoltarea creativităţii copilului şi nivelul de dezvoltare a limbajului. Dezvoltarea creativităţii duce la o
dezvoltare favorabilă a copilului.
Problema ştiinţifică de cercetare este corectarea tulburărilor de limbaj (bâlbâiala) prin activităţi de
terapie ocupaţională.
Obiectul cercetării reprezintă procesul recuperării logopaţilor prin intermediul activităţilor terapeutice.
Scopul general constă în corectarea limbajului copiilor cu bâlbâiala clonică printr-un program de
terapie ocupaţională complexă (kinetoterapie, artterapie, dram-terapie, ludoterapie, ergoterapie, etc.).
Ipoteza lansată. Bâlbâiala este o tulburare vorbire care prezintă un complex de dereglări verbo-motorii.
De aceea considerăm că, influențând asupra logopatului prin activităţi recuperative complexe în combinaţie
cu elemente de terapie ocupaţională vom putea obţine dezvoltarea activităţilor verbo-motorii şi dezvoltarea
fizică generală.
Pe parcursul realizării acestei lucrări mi-am propus să urmăresc următoarele obiective:
1. cercetarea particularităţilor dezvoltării bâlbâielii.
2. studierea rolului terapiei ocupaţionale în recuperarea bâlbâielii de tip clonic,
3. aplicarea în practică a programului recuperativ.
4. includerea unor aspecte de terapie ocupaţională în activitatea recuperativă logopedică
complexă.

Metode de cercetare: Teoretice:


■ studierea literaturii de specialitate din domeniu.
■ selectarea metodelor de examinare a logopaţilor.
■ alcătuirea proiectelor recuperative.
■ desfăşurarea experimentului de constatare, formativ, de control.

Subiecţii participanţi: în experiment au participat copiii cu bâlbâială clonică. Copiii au fost selectaţi din
diverse instituţii preşcolare, cu unitate logopedică.
Teza a fost realizată în perioada practicii 2017-2018.