Sunteți pe pagina 1din 1

Test nr.

Se dă textul:
”Lângă boi așteptau săteni neclintiți prin lumina tristă a lunii, câțiva slujitori cu suliți cercau să
pornească carăle oprite mai nainte în umbră, ș-un boiernaș tânăr venea la pas pe gânduri, cu arcul
prins în curmezișul șelei...” (Mihai Sadoveanu, Opere, vol. III)

1. Să se împartă textul în propoziții, să se arate felul lor și relațiile dintre ele;


2. Să se identifice în text un atribut substantival genitival;
3. Să se identifice în text două complemente circumstanțiale de mod, coordonate prin
juxtapunere fără virgulă;
4. Să se explice folosirea virgulei;
5. Să se identifice în text două complemente circumstanțiale de mod exprimate prin substantive
comune;
6. Să se transcrie din text o propoziție principală și una completivă directă;
7. Să se identifice în text un complement circumstanțial de loc și să se precizeze partea de
vorbire prin care este exprimat;
8. Să se identifice în text trei atribute adjectivale;
9. Să se transcrie din text un complement circumstanțial de timp;
10. Să se precizeze modul de expunere folosit.