Sunteți pe pagina 1din 20

Perioada curs: 12 – 23 iunie 2015

Curs Competente antrepenoriale


antrepenoriale

TEMA PROIECT

PA! "E A#ACERI PE!TR$ CO!%ER&E TRA"ITIO!AE ROMA!E%TI "I! &AEA


!EA'O&$$I

C$R%A!T:

#ormator :

!umar pa(ini: 20
Cuprins pa(ina

Introducere: Al
Al cui este acest plan)

• Detalii despre propietar/i:Tronaru Marioara


• Numele firmei: Bunatati din Valea
Valea Neajlovului SRL
•  Adresa firmei; om revedia Mare!Sat revedia
revedia Mi"a!#ud$ %iur&iu!Strada
Neajlovului!Nr 1'(
• Numarul de telefon propietar/ firma:)*'+,1-.'*
•  Adresa de email propietar : aietel0finut0+23a4o
aietel0finut0+23a4oo$"om
o$"om

%ectiunea 1

%umarul a*acerii

1$1 Sumarul
Sumarul afa"erii:
afa"erii:

Bunatati din Valea


Valea Neajlovului SRL este o so"ietate nou infiintata "are va a"tiva in domeniul
produ"tiei si distriutiei de produse traditionale din industria "onservelor de tipul "elor la
or"an$5n "adrul unitatii de produ"tie vor fi an&ajate ( persoane din "are unul va fi mana&er
si ' persoane din &rupul tinta al a"estui
a"estui proie"t$ A"easta va
va a"tiva in 6ona rurala a judetului
judetului
%iur&iu! iar materia prima pentru produ"erea "onservelor din le&ume va fi a"4i6itionata de
la produ"atori lo"ali din judet si din produ"tia proprie$7rodusele reali6ate vor fi trimise spre
desfa"ere la ma&a6inele de "artier din 6ona urana a parti de Nord Vest a Bu"urestiului

Vi6iune: Vreau sa devin prin"ipalul produ"ator de "onserve traditionale din judetul %iur&iu

Misiune:

8produ"erea de "onserve de "alitate

8pun"tualitate in produ"erea si livrarea produselor 

8"alifi"area an&ajatilor pentru a asi&ura "lientilor produse de "ea mai una "alitate$
1$' ie"tivele afa"erii:

1$ *)) or"ane livrate lunar ma&a6inelor  6a"us"9 1,) or"ane pe lun9; 6a"us"9 de pe ște '))
or"ane pe lun9; su" de rosii ,) l pe lun9; su" ardei 1)) l pe lun9; salat9 de iarn9 ')) or"ane
pe lun9<$

'$ or&ani6area unui "urs de "alifi"are de lu"rator la fari"area "onservelor din le&ume si fru"te
pentru "ei ( an&ajati

($ parti"iparea la "el putin ' tar&uri anuale de profil

1$( =orma juridi"a a afa"erii : SRL

1$. Des"rierea s"urta a domeniului de a"tivitate sele"tionat; "odul A>N prin"ipal; alte "oduri
A>N pe "are le veti ale&e:

7relu"rarea si "onservarea fru"telor si le&umelor A>N 1)(+

1$ =a"torii "are credeti ca ii +or aduce succes a*acerii d+oastra:

,materie prim- 100. natural-/dorința de lucru/ rețete proprii/unicitate pe piaț a apropiat-

%ectiunea 2

Eperienta proprietarului

'$1 De "e doriti sa aveti propria afa"ere? 7re6entati motivatiile personale; 4o38uri si interese :

 @mi dores" propria afa"ere deoar"e m8ar ajuta s9 imi ntre țin familia!iar a"easta a"tivitate
este "ea mai potrivit9 pentru mine deoare"e sunt o &ospodin9 des9vr șit9 și imi pla"e foarte
mult s9 &9tes"$

'$' >Cperienta anterioara in a"est domeniu :

Nu am lu"rat "a și an&ajat9 la o astfel de firm9!dar am invatat sa &9tes" de mi"9! am


perseverat și evoluat n a"est domeniu$

'$( alifi"ari si edu"atie proprietar< : "asni"a si "urs de antreprenoriat

%ectiunea 3

Produse si ser+icii
($1 e veti produ"e?
86a"us"9; 6a"us"9 de pește; su" de ro șii; su" de ardei; salat9 de iarn9

($' e veti vinde?

a"us"9; 6a"us"9 de pește; su" de ro șii; su" de ardei; salat9 de iarn9

($( Des"rierea produsului de a6a/servi"iului "e se va vinde vinde:

7rodusul de a69 al firmei mele l repre6int9 "onservele din le&ume naturale 1))E$ A"este se
vor fa"e dup9 rețete proprii de "9tre mine mpreun9 "u ( an&ajați! la mine a"as9 folosind
ustensile tradiționale$

($. Des"rie diferite tipuri de produse/servi"ii pe "are le veti vinde! da"a sunt mai multe:

a"us"a de peste

Din "antitatile indi"ate re6ulta ') or"ane de -)) &r$

1$ Se spala si se "urata pestele! se taie u"ati$ Se spala si se "urata le&umele mai putin
ardeii "are treuie "opti$
'$ Se "o" ardeii si se "urata$ 5mediat "e s8au "opt se pun intr8o "ratita "u "apa" si se pune
peste fie"are strat de ardei sare &runjoasa $ Fltimul strat treuie sa fie de sare$ Se lasa
"ateva minute! a"operiti pana se inmoaie putin$ Astfel se pot "urata mai usor$

($ Dupa "e ardeii au fost "uratati se dau prin masina de to"at$

.$ Se dau prin masina de to"at mor"ovii si "eapa! separat$

,$ Se eCtra&e su"ul din rosii folosind rootul sau masina de to"at$ Da"a se foloseste masina
de to"at se toarna piureul de rosii intr8o sita si se pasea6a ine "u fur"ulita pana se
otine su" de rosii$

$ Se da pestele intr8un "lo"ot sa se desfa"a usor "arnea de pe oase$ Se de6osea6a si apoi


se da! si a"esta! prin masina de to"at$

*$ 5deal ar fi sa se foloseas"a un tu"i mare de fonta dar! la ri&oare! poate fi folosita o "ratita
adan"a$

-$ Se toarna uleiul in tu"i si "and s8a in"ins foarte ine se pun "eapa si mor"ovii sa se
prajeas"a putin! apoi se inausa "u putina apa$

+$ 5mediat se toarna su"ul de rosii! pestele! ardeii to"ati! '8( foi de dafin! 18' ardei iuti dupa
&ust<! sare! piper! "imru si ienia4ar! dupa &ust$

1)$ Se fiere a"est ameste"! la fo" mi"! pana se in&roasa si se aduna uleiul la suprafata apoi
se pune in or"ane "u un poloni" avand &rija sa fie sufi"ient ulei pentru toate or"anele!
se "onserva foarte ine da"a in fie"are or"an este un strat de '8( mm de ulei la
suprafata$ Bor"anele se in"4id si se fier la ain marie$
%ectiunea 

Piata

.$1 lientii sunt:


7ersoane fi6i"e : Benefi"iarii finali vor fi persoane fi6i"e de la "opii pana la adulti de ori"e varsta$

7ersoane juridi"e! or&ani6atii "are desfasoara afa"eri in diverse domenii: ma&a6inele


spe"iali6ate in "are sunt "omer"iali6ate produse traditionale! ma&a6ine de "artier "are
"omer"iali6ea6a produse traditionale$

Se adresea69 "el mai mult persoanelor fi6i"e foarte o"upa țe "are nu mai au timp s9
&ateas"9 și doritori de produse proaspete traditionale romanesti$

.$' Des"rieti "ara"teristi"ile "lientului tipi"! persoane fi6i"e seC! varsta! nivel de "asti& et"< sau
 juridi"e:

=emeie de () de ani!a"tiv9 pe pia ța de mun"9! familist9 insa si aratilor doritori de


produse "a la mama a"asa$

.$( Fnde sunt "lientii dvs de a6a lo"ali6ati  orase! sate< ?

lienții sunt lo"ali6ați n spe"ial in "apital9! in partea Nord Vest$

.$. e fa"tori ii influentea6a pe "lienti sa alea&a un anumit produs /servi"iu ? e elemente de


"alitate soli"ita? De "e "umpara un anumit produs sau servi"i?

8materia prim9 a produsului;modul de o ținere;"alitatea;prețul

.$, Ai vndut produse/servi"ii pentru "lientii a"estia deja?


Nu

%ectiunea 5

Cercetarea de piata

,$1 Ati reali6at o "er"etare de piata :


Da

Da !am reali6at o "er"etare prin dis"uția lier9 "u mai multe persoane din mediul uran
venit n mediul rural i  i manifestau dorința n ts
,$' Doriti sa reali6ati o "er"etare de piata :
Da Nu

a"a ati raspuns GdaG! "um ati vrea sa pro"edati ?:

Frmea6a sa lanse6 si un "4estionar de "er"etare de piata in perioada imediat urmatoare pe un


esantion de *)) de persoane$

%ectiunea 

%trate(ia de maretin(

Ce +rei sa *aci ca acti+itate de M4 "e ce ti,ai ales aceasta metoda Cat te costa)
Deoare"e a fost "ea mai la ndemn9 și %ratis
mulți potențiali "lineți le foloses"$

 A"tivitatea de marHetin& va "onsta n


promovarea &ratuit9 pe site8urile mari free
pre"um: lC$

 Apoi promovarea n tr&urile spe"ifi"e "a "el


din 7iața Fniversit9ții$
Deoar"e așa imi pot vinde "el mai ine
produsul și testa și piața n a"elași timp$ ')) ron

7uli"itate prin "unoștințe "e lu"rea69 n


diferite domenii oferindu8le monstre din
produsele mele! =iind &ratis și foarte atra"tiv9 pentru %ratis
potențialul "ump9r9tor$

>ti"4ete 1' ron

CO%T TOTA (' ron


%ectiunea 

Anali6a concurentei

 Avand in vedere "a so"ietatea va a"tiva in 6ona rurala! "on"urenta este repre6entata de produ"atorii de produse traditionale de tipul
"onservelor! atat din judet "at si din re&iune$ 5n ma&a6ine eCista deja produse traditionale iar la tar&urile de promovare parti"ipa foarte multi
produ"atori lo"ali din diverse lo"uri din tara$5n judetul din apropiere eCista randul Topoloveni "are s8a impus deja pe piata de profil prin
produsele pe "are le "omer"iali6ea6a$

71 Ta8el cu competitia :

!ume9 locali6are9 Produseser+icii pe care le Preturi cu care +and Puncte tari ale Puncte sla8e ale
marimea a*acerii +and ; daca a+eti in*ormatii competitiei competitiei
competitiei reale<

17 Todea I6a8ela P7#7A79 ,>am- +ariat- de


 =ud7 >iur(iu SPARTURA DE OREZ 100% 2 produse ,este P7#7A
9 ron *ara T&A
KG
395 ron *ara T&A
1 KG OREZ ALB BOB LUNG

INDICA

ROSII PASATE IN TETRAPAK 1


*

!ume9 locali6are9 Produseser+icii pe care le Preturi cu care +and Puncte tari ale Puncte sla8e ale
marimea a*acerii +and ; daca a+eti in*ormatii competitiei competitiei
competitiei reale<

LT 391 ron *ara T&A

CONSERVA DIN BOABE DE

PORUMB DULCE NATUR 295 ron *ara T&A

340 GR 1 ron *ara T&A

CONSERVA DIN PULPA DE

ROSII 5 KG

2.Alin Mădălin Tănase şi Florin


 Tănase Muraturi,zacuscă,vinete coate la
Comuna Stăneşti, Judeţul !orcan, !ulion simlu, !ulion cu
Giurgiu, ardei roşu, salată de s"eclă roşie si
ardeiul cel mai iute din #om$nia,
murat si conservat.
!ume9 locali6are9 Produseser+icii pe care le Preturi cu care +and Puncte tari ale Puncte sla8e ale
marimea a*acerii +and ; daca a+eti in*ormatii competitiei competitiei
competitiei reale<

LT 391 ron *ara T&A

CONSERVA DIN BOABE DE

PORUMB DULCE NATUR 295 ron *ara T&A

340 GR 1 ron *ara T&A

CONSERVA DIN PULPA DE

ROSII 5 KG

2.Alin Mădălin Tănase şi Florin


 Tănase Muraturi,zacuscă,vinete coate la
Comuna Stăneşti, Judeţul !orcan, !ulion simlu, !ulion cu
Giurgiu, ardei roşu, salată de s"eclă roşie si
ardeiul cel mai iute din #om$nia,
murat si conservat.

72 Anali6a %?OT

Care sunt @punctele tari care te determin- s- cre6i c- +ei a+ea succes ) Care sunt 99punctele sla8e) Ce oportunitati sau amenintari
sunt in piata pe care +a acti+a *irma)

Anali6a %?OT ,  anali6a SIT este un mod "on"ret de a8ti identifi"a 7un"tele tari si 7un"tele slae la in"eputul derularii afa"erii$ De a
defini portunitatile sau Amenintarile "u "are te "onfrunti$

B   

8materie prim9 propie natural9 1))E Lipsa de eCperienta

8rețete proprii Lipsa de notorietate pe piata de profil

8ustensile tradiț ionale apa"itate redusa de produse

Te4nolo&ie limitate
B  0 

 ererea tot mai mare de produse traditionale 8 s"aderea puterii de "umparare a potentialilor "onsumatori

r&ani6area in re&iune a tar&urilor de profil 8"on"urenț9

 A""es usor la produ"atorii lo"ali 8standardi6area modului de reali6are a produsului finit


72 Anali6a %?OT

Care sunt @punctele tari care te determin- s- cre6i c- +ei a+ea succes ) Care sunt 99punctele sla8e) Ce oportunitati sau amenintari
sunt in piata pe care +a acti+a *irma)

Anali6a %?OT ,  anali6a SIT este un mod "on"ret de a8ti identifi"a 7un"tele tari si 7un"tele slae la in"eputul derularii afa"erii$ De a
defini portunitatile sau Amenintarile "u "are te "onfrunti$

B   

8materie prim9 propie natural9 1))E Lipsa de eCperienta

8rețete proprii Lipsa de notorietate pe piata de profil

8ustensile tradiț ionale apa"itate redusa de produse

Te4nolo&ie limitate
B  0 

 ererea tot mai mare de produse traditionale 8 s"aderea puterii de "umparare a potentialilor "onsumatori

r&ani6area in re&iune a tar&urilor de profil 8"on"urenț9

 A""es usor la produ"atorii lo"ali 8standardi6area modului de reali6are a produsului finit

%ectiunea D

Operatii si lo(istica

D71 Productie : Plan de ela8orare si de6+oltare

Acti+itatea Cine o +a Resurse Timp alocat Re6ultat


%arcina de reali6a utili6ate ; 8ani9 ; ore9 6ile9 sapt9 o8tinutelemente
lucru materii prime9 luni< de calitate
lo(istica9
in*ormatii<

"esciderea Eu F00 lei9 2 saptamani Certi*icat de


*irmei documentatia inre(istrare9
con*orm statut9 cont in
%ectiunea D

Operatii si lo(istica

D71 Productie : Plan de ela8orare si de6+oltare

Acti+itatea Cine o +a Resurse Timp alocat Re6ultat


%arcina de reali6a utili6ate ; 8ani9 ; ore9 6ile9 sapt9 o8tinutelemente
lucru materii prime9 luni< de calitate
lo(istica9
in*ormatii<

"esciderea Eu F00 lei9 2 saptamani Certi*icat de


*irmei documentatia inre(istrare9
con*orm statut9 cont in
le(islatiei in 8anca9
+i(oare autori6atii

Aci6itia de Eu Gani9 in*ormatii 1 luna Contracte


lo(istica internet semnate9
; utila=e9 IT9 produsele
so*turi9 masini9
aparate etc<

$A J des"4iderea firmei J 1) 6ile

 A 1$1 7re&atirea do"umentelor in ' 6ile

 A 1$' Depunerea la Re&istru "omertului in 1 6i

 A 1$( Des"4iderea "ontului si plata "elor ')) lei J ( ore

 A 1$. tinerea autori6atiilor de la SAN>75D ! 7rote"tia mun"ii et"$$$' saptamani

 A 1$, Lansarea site8ului Ke: 1 saptamana;

 A$1$ An&ajare personal

 A 1$* A"4i6itionarea e"4ipamentului ne"esar produ"tiei: 1 saptamana;

 A 1$- umpararea de or"ane si sti"le;

 A 1$+ umpararea de eti"4ete si fl3ere;

 A '$) 7rodu"tia propriu 6isa;


 A '$' Van6area efe"tiva propriu86isa$

 A '$( Des"4iderea pa&inii pe retele de so"iali6are

D72 i+rare catre client:

• Van6arile dire"te "u ridi"ata


• Van6ari online

D73 Metode de plata si termeni

,cas/ li+rare in cont 8ancar 

D7 #urni6ori de materii prime si materiale :

Nume si lo"atie Materiale ne"esare si  Aranjamente de plata! Metode pentru "are


furni6ori preturile "um ii veti plati veti ale&e furni6orii
respe"tivi

KKK$pliante$"e"onii$ro =3lere J )!),, lei /


1u" numerar 5n"redere!
promtitudine! "alitate!
KKK$print"enter$ro reare eti"4ete J "ore"titudine!
KKK$or"ane$ro )!',/1u" profesionalism sau
eCperti6a in domeniu
Bor"an:
(+)ml8 1!.+ lei
**) ml J )$+) lei
%ospodaria proprie
Sti"la:

KKK$metro$ro 1))) ml J 1$* lei

ulei

6a4ar 

"ondimente sare!
piper! foaie dafin!et"<

otet 1)) lei

D75 Ecipamente:
veti a"4i6itiona? 4and? Romania! F>!
5n"4iria? Non F><
, 3 tuciuri 30lei
e +oi cumpara !oi $E
,1ro8ot 300lei
8ucatarie
300lei
,2 masini de
tocat

, li(uri lemn  lei

D7 Transport necesar in *irma:

,pentru +inderea produsului Hn piețe9Hl +oi asi(ura eu cu autoturismul proprietate


personala

D7  Cerinte le(ale pentru des*asurarea a*acerii:

Autori6atii:

, Mediu

,A(entia !ationala %anitar &eterenara si %i(uranta Alimentelor 

,"%P

D7D Asi(urari necesare : auto persoane :RCA

D7F Mana(ement si an(a=ati: 1B2


%trate(ia de cost si preturi

Produs ser+iciu &aloare


8(, or"ane de .)) &r 6a"us"9 pe
saptaman9
!umar de produse reali6ate saptamana
81)l su" de rosi pe saptaman9
A
81)l su" ardei pe saptaman9

8') or"ane de -)) &r salata iarna pe


saptamana

Costul materiilor prime  unitate de


G ) ron
produs
1 or"an .))&r 6a"us"a de le&ume J 1,
ron

1 l su" de rosii J , ron


Cost total de productie per unitate de
C 1 l su" de ardei J , ron
produs
1 or"an -)) &r salata iarna 8 1) ron

1 or"an .))&r 6a"us"a de le&ume J ')


ron

1 l su" de rosii J - ron

E Pret per unitate de produs 1 l su" de ardei J - ron

1 or"an -)) &r salata iarna 8 ') ron

1 or"an .))&r 6a"us"a de le&ume J ,


ron

1 l su" de rosii J ( ron

# Mar(inea de pro*it ; E,C< 1 l su" de ardei J ( ron

1 or"an -)) &r salata iarna 8 1) ron

1 or"an .))&r 6a"us"a de le&ume J ',E


> Mar(inea de pro*it ;.<
1 l su" de ardei J ')E

1 or"an -)) &r salata iarna 8 ,)E


1,

%ectiunea 10

Gu(et

1071 Gu(et

Eemple de celtuieli incluse in 8u(et:

• 5nfiintarea afa"erii: autori6atii! Re&istrul "omertului


• Materii prime! materiale "onsumaile! materiale auCiliare
• Mun"a dire"ta: re"rutare si sele"tie! salarii! enefi"ii
• 4eltuieli &enerale: taCele salarii si firma! "4iria tuturor spatiilor! telefonul! utilitatile apa!
lumina! &a6e! "anal! &unoi "uratenie<! materialele de irou! amalare! transport!
promovare! puli"itate! in"4iriere de e"4ipamente! asi&urari! doan6i! tar&uri de
promovare! et"$
• Salariile personalului eCe"utiv si administrativ! alaturi de ori"e alte fun"tii de suport:
"ontailitate! 5T! 7R! juridi"  se pot eCternali6a<
• MarHetin& si van6ari$ Salariile personalului de marHetin& ne"esare de6voltarii materialelor 
%ectiunea 10

Gu(et

1071 Gu(et

Eemple de celtuieli incluse in 8u(et:

• 5nfiintarea afa"erii: autori6atii! Re&istrul "omertului


• Materii prime! materiale "onsumaile! materiale auCiliare
• Mun"a dire"ta: re"rutare si sele"tie! salarii! enefi"ii
• 4eltuieli &enerale: taCele salarii si firma! "4iria tuturor spatiilor! telefonul! utilitatile apa!
lumina! &a6e! "anal! &unoi "uratenie<! materialele de irou! amalare! transport!
promovare! puli"itate! in"4iriere de e"4ipamente! asi&urari! doan6i! tar&uri de
promovare! et"$
• Salariile personalului eCe"utiv si administrativ! alaturi de ori"e alte fun"tii de suport:
"ontailitate! 5T! 7R! juridi"  se pot eCternali6a<
• MarHetin& si van6ari$ Salariile personalului de marHetin& ne"esare de6voltarii materialelor 
pre8promotionale si planifi"arii "ampaniei de marHetin& "are treuie sa in"eapa inainte de
livrarea produsului$
• osturi diverse$ osturi le&ate de de6voltarea personalului si a produsului$
• >"4ipamente! mijloa"e de transport
• osturi "u deplasarea

Cost initial

A
+)) ron
Celtuieli cu in*iintarea *irmei9 autori6ari
1))) ron
Costuri Celtuieli cu ecipamentele
estimate

Costuri
Cirii spatii  8irouriale ) ron
estimateluna

Materii prime ',) ron

>a69 electricitate si 8en6ina 1,) ron

#olie 9 am8ala=9 *unda () ron


o(istica ; 8orcane9 sticle< 1))) ron

rana9 curatenie ,) ron

Tele*on *i9 mo8il9 internet 1)) ron

%er+icii de conta8ilitate ')) ron

Tar(uri de promo+are 1)) ron

Celtuieli cu masinile ; ser+ice9 asi(urari9


1,) ron
cirii<

Tae 9 impo6ite ')*1 ron

%alarii 8rute ,'+) ron

Altele ')) ron

G Cost total luna +*1 ron

Aceste elemente +or *i (rupate in celtuieli initiale si celtuieli lunare

Nota  a"este "4eltuieli lunare vor intra in u&et dupa . luni de fun"tionare
1072 Cas*loJ *orecast ; nu este o8li(atoriu<

Pre,
1 2 3  5   D F 10 11 12 To
start

A una

 %ume

5mprumuturi de
B
la an"i

 5mprumuturi
din alte surse

7ropriile fonduri

Sume din
van6ari/servi"ii

 Altele

 Sume totale

4eltuieli

5mprumut!
D
doan6i

Salarii

1-

Materii prime

Te4nolo&ie

Servi"ii

> Total "4eltuieli

= Balanta
Materii prime

Te4nolo&ie

Servi"ii

> Total "4eltuieli

= Balanta

1+

%ectiunea 11

Plan secundar ; ce acti+itati +eti derula in ca6ul in care re6ultatele nu sunt cele
plani*icate<

&oi comerciali6a pasari de tara si produse deri+ate de la animalele din (ospodarie


%ectiunea 11

Plan secundar ; ce acti+itati +eti derula in ca6ul in care re6ultatele nu sunt cele
plani*icate<

&oi comerciali6a pasari de tara si produse deri+ate de la animalele din (ospodarie