Sunteți pe pagina 1din 1

Metoda cubului

(aplicata intr-o problema cu elemente de geometrie)

Un teren în formǎ dreptunghiularǎ va fi împrejmuit cu gard. Ce


lungime va avea gardul ştiind cǎ lǎţimea este jumǎtate din lungime, iar
suma lǎţimilor este de 60m?

Grupa I: Descrie! – Desenaţi forma geometricǎ a terenului.


Descrieţi proprietǎţile figurii geometrice
desenate.

Grupa a II-a: Comparǎ! – mǎrimea a douǎ laturi opuse;


mǎrimea a douǎ laturi alǎturate.

Grupa a III-a: Asociazǎ! – Desenaţi un pǎtrat cu perimetrul egal cu


al dreptunghiului dat.

Grupa a IV-a: Analizeazǎ! – Un ţǎran vrea sǎ împartǎ terenul în


douǎ pǎrţi egale.Ce forme geometrice pot avea cele douǎ terenuri obţinute?
(Prezentaţi toate variantele posibile.)

Grupa a V-a: Aplicǎ! - Scrieţi planul de rezolvare al problemei.

Grupa a VI-a: Argumenteazǎ! - Terenul trebuie împrejmuit cu trei


rânduri de sârmǎ. De câţi metri de sârmǎ are nevoie ţǎranul? Câte
asemenea terenuri pot fi împrejmuite doar cu un singur rând de sârmǎ?

S-ar putea să vă placă și