Sunteți pe pagina 1din 3

CIG

Master :Contabilitate internaţională

PROIECT
PIEŢE FINANCIARE

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI
DE 15 TITLURI

Studenţi:

1.
2.

3.

Bucureşti

2017
CUPRINS

1. INTRODUCERE motivare
2. CRITERII de SELECŢIE a PORTOFOLIULUI
 cele mai mari rentabilitati (pozitive) > Rf = Rata de dobanda la certificatele de trezorerie,
 cea mai mare capitalizare bursieră; > 30 mil €; 2 mil €
 cele mai tranzacţionate (lichide) titluri ca:
- număr mediu zile de tranzacţii > 25 tranzacţii/zi; 5 tranzacţii/zi;
- volum al tranzacţiilor/free float > 3%; 3%;
- valoare medie a tranzacţiilor > 40 mii lei/zi; 40 mii lei/zi;
 diversificare pe sectoare semnificative ale pieţei de capital din România:
- societăţi de investiţii,
- bănci, industrie,
- construcţii.

3. RENTABILITATEA si RISCUL VALORILOR MOBILIARE


4. MODELUL de PIAŢĂ a DOUĂ TITLURI
1. Sensibilitatea titlului în raport cu RM
2. Rentabilitatea cf modelului de piaţă
3. Riscul cf modelului de piaţă: risc de piaţă + risc specific
5. ANALIZA FUNDAMENTALĂ a PORTOFOLIULUI
1. Rentabilitatea şi riscul portofoliului
2. Modelul Markowitz; Frontiera Markowitz
3. Modelul Sortino (TPMP)
6. CML, Dreapta pieţei de capital
1. Frontiera Sharpe – Markowitz ( CML).
2. Frontiera Sharpe – Sortino
3. Metode de măsurare a performanţei gestiunii portofoliilor
7. VALUE at RISK de TITLURI şi de PORTOFOLIU
8. MODELUL CAPM ;
1. Dreapta titlurilor financiare SML;
2. Supra şi sub – evaluarea titlurilor
3. CAPM cu beta zero
9. MODEL MULTIFACTORIAL MICROECONOMIC/MACROECONOMIC
10. CONCLUZII
11. BIBLIOGRAFIE