Sunteți pe pagina 1din 1

SCRISOARE DE MOTIVARE (INVITAŢIE ADRESATĂ ANGAJAŢILOR

PENTRU SUSŢINEREA UNUI NOU PROIECT AL FIRMEI)

Data ..................................

Dnei ..................................

Stimată doamnă ...............................................,

Ieri conducerea firmei noastre a decis aplicarea, începând cu luna viitoare, a unui nou sistem de
management, prin asumarea riscului1. ..................................
toţi angajaţii din departamentul de documentare vor fi informaţi despre schimbările ce vor
interveni. Veţi primi o invitaţie personală. Astăzi vă adresez însă o mică rugăminte.

Modificările privind noul sistem vor duce la perturbări ale muncii în echipă 2. Vă apreciez ca fiind o
angajată stimată de colegi atât din punct de vedere profesional, cât şi ca om. Optimismul dvs. ar
putea fi un stimulent pentru colegii dvs. în situaţiile critice.

De aceea, vă rog să mă susţineţi în prezentele schimbări3. Sarcina dvs. ar fi aceea de a încerca


să risipiţi temerile colegilor şi de a le prezenta acestora utilitatea noului sistem. Bineînţeles, firma
vă va ajuta cu instruirea necesară pentru a putea oferi aceste explicaţii. Vă rog, daţi-mi un
răspuns dacă doriţi să preluaţi această sarcină.

Cu speranţa că voi primi un răspuns pozitiv din partea dvs.4,

..................................

Note:
1
Faceţi referiri la subiect: Într-o scrisoare de motivare prin care se şi deleagă o sarcină se
recomandă introducerea unui rând cu referire directă la subiect. Prezentând subiectul în
introducerea scrisorii veţi putea să-i arătaţi importanţa. De asemenea, veţi putea descrie
beneficiile pe care le-ar obţine angajatul lucrând la un asemenea proiect.
2
Scoateţi în evidenţă calificarea angajatului: Scoateţi în evidenţă competenţele şi calităţile
angajatului care sunt importante pentru sarcină. Angajatul dvs. va simţi că îi apreciaţi calităţile şi
că doriţi să le folosească pentru rezolvarea unei sarcini esenţiale pentru firmă. Accentuaţi
motivele pentru care a fost ales de conducerea firmei.
3
Schiţaţi sarcinile: Precizaţi pe scurt ce aşteptaţi din partea angajatului şi ce sprijin va primi din
partea dvs. El trebuie să deţină toate datele problemei pentru a putea decide dacă este de
competenţa sa. Trebuie să accepte să lucreze la proiectul pe care i-l propuneţi numai în
cunoştinţă de cauză.
4
Încheiere: Angajatul trebuie să aibă libertatea de a refuza sarcina. Dacă scrisoarea ar da
impresia că el este singurul destinatar şi că i se „ordonă“ să rezolve sarcina, efectul motivării va fi
în acest caz nul. Veţi obţine exact contrariul a ceea ce aţi urmărit. Explicaţi clar că puneţi mare
preţ pe colaborarea lui.