Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 10.05.2018
Clasa: a VIII-a A
Obiectul: Consiliere psihopedagogică
Tipul activitatii: Consiliere de grup
Tema activității: “Calătoria inimii”

Scopul activității:
 dezvoltarea capacității de identificare și exprimare adecvată a emoțiilor în diferite
contexte.

Obiectivele activității:

O1- să denumească emoții, stări sufletești, sentimente;


O2- să recunoască, în exemple din viața de zi cu zi, rolul emoțiilor;
O3- să realizeze diferite conexiuni între stările emoționale și elemente din natură.

Strategii de realizare:
- metode didactice: brainstorming, conversatia, explicatia, expunerea, dezbaterea;
- mijloace didactice: fise de lucru, foi de flipchart, markere, creioane colorate.
- modalități de realizare : frontal, individual.

Bibliografie:
1. BĂBAN, Adriana (2001) Consiliere Educaţională Ghid metodologic pentru orele
de dirigenţie şi consiliere Ed. „Ardealul” Cluj Napoca;
2. Coord. Călineci Marcela Claudia; Crina David, Florentina Marcinschi, Alina
Mihaela Munteanu, Ioana Şandru Drept la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere
educaţională Ed. Educaţia 2000, 2008, Bucuresti

1
Desfășurarea activității
Strategii didactice
Nr. Momentele Ob. Conţinutul activităţii Durata Metode și Mijloace Evaluare
crt. lecţiei procedee (resurse
materiale)
1. Moment Pregătirea materilalelor necesare pentru
optima desfășurare a activității.
organizatoric
2. Captarea Exercițiu de spargerea gheții: “Simon a 5 min. Explicația Capacitatea
spuns...” elevilor de a
atenției
- se dau comenzi la care grupul trebuie să fi atenți
raspundă numai dacă sunt precedate de Exercițiul
enunțul „Simon a spus să ...”. Între comenzile
uzuale se intercalează comenzi care sa-i puna
pe participanți în situații amuzante.

3. Anunțarea Astăzi vom discuta tot despre emoții, așa cum


ne-am obișnuit , iar tema noastră de astăzi se
temei și a Expunerea
numește: “ Calătoria inimii”.
obiectivelor

4. Desfășurarea O1 Exercițiul 1: Brainstorming- Ce emoții, 20 min. Brainstorming Flipchart Capacitatea


sentimente și stări sufletești cunoasteți? Toate elevilor de a
activității Markere
raspunsurile se notează pe o foaie de flipchart. identifica
emoții

2
Discuție preliminară în vederea facilitării
O2 Explicația
comprehensiunii exercițiului urmator:
 Unde ați petrecut vacanța de iarnă?
 Dar cea de vară?
 Care sunt elementele din natură care
ne înconjoară? Dezbaterea
 Care dintre acestea sunt mai
importante?
 Cum sunt acestea?

Exercițiul 2: “ Călătoria inimii” Capacitatea


O3 Exercițiul Fișe de lucru
- elevii vor primi o fișă pe care este desenată de a- și
o inimă. Sarcina acestora este să aleagă 5 individual exprima
forme de relief amintite mai sus, să împartă emoțiile prin
inima în tot atatea părți și să găsească câte o analogii cu
culoare potrivită pentru fiecare. Pasul următor Metafora mediul
constă în asocierea fiecărei forme din natură înconjurător.
terapeutică
cu o emoție, stare sufletească, sentiment.
După finalizarea sarcinii au loc discuții: Ce
te-a determinat să alegi pentru munți, furia?
Pentru ocean, tristețea?Pentru râuri, fericire?
Etc.

Se solicită elevilor să descrie starea


5. Încheierea 5 min.

3
activității sufletească din acel moment: Cum te simți Capacitatea
acum? Fiecare elev va descrie printr-un singur elevilor de a
cuvânt starea sufletească din acel moment. identifica
propriile
stări
6. Evaluarea
Se fac aprecieri verbale asupra implicării sufletești
activității elevilor în activitate.

4
CALĂTORIA INIMII