Sunteți pe pagina 1din 2

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

PIPP, an 1, ZI, 2014 - 2015

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DOMENIUL CATEGORIA DE
PRESCURTARE MIJLOCUL DE REALIZARE
EXPERIENȚIAL ACTIVITATE
Memorizarea
Lectură după imagini
Lectura educatoarei
DOMENIUL LIMBĂ ȘI
DLC Educarea limbajului Povestirea educatoarei
COMUNICARE
Povestirea copiilor (creată, cu început dat, repovestire)
Convorbire
Joc didactic
Exerciții cu material individual
Activități matematice / Matematică Joc didactic
Joc logico – matematic
Observația
Memorizarea
DOMENIUL ȘTIINȚE DS
Lectură după imagini
Cunoașterea mediului Lectura educatoarei
Povestirea educatoarei
Convorbire
Joc didactic
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
PIPP, an 1, ZI, 2014 - 2015
DOMENIUL CATEGORIA DE
PRESCURTARE MIJLOCUL DE REALIZARE
EXPERIENȚIAL ACTIVITATE
Memorizarea
Lectură după imagini
Lectura educatoarei
Educație pentru societate
Povestirea educatoarei

DOMENIUL OM ȘI Convorbire
DOS
SOCIETATE Joc didactic
Mototolire Îmbinare
Rupere Șnuruire
Activități practice
Lipire Înșirare

Decupare Îndoire
Cântec
Joc cu text și cântec
Educație muzicală
Joc muzical (ritmic, melodic, ritmico – melodic)
DOMENIUL ESTETIC ȘI
DEC Audiția muzicală
CREATIV
Desen
Activități artistico - plastice Pictură
Modelaj
DOMENIUL PSIHO- Joc
DPM Educație fizică
MOTRIC Dans