Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT ANUL V 2017 - 2018

UNIVERSITATEA Universitatea de Medicină și Farmacie " Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca PROGRAM DE STUDIU FARMACIE
FACULTATEA FARMACIE TITLUL ABSOLVENTULUI FARMACIST
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 5 ANI
NIVEL DE REGLEMENTARE SECTORIAL CREDITE DE STUDIU 300

Disciplina Total ore Forma de


Nr. crt. COD Tip curs Credite an/universita Semestrul I Semestrul II
verificare
r
Curs Lp Curs/ Lp/ Curs/ Lp/
Total S1 S2 săpt săpt săpt săpt S1 S2

1 RO_FAR-5-S02-01 Actualități farmaceutice Oblig DS 3 3 14 1 E2


2 RO_FAR-5-S01-02 Analiza medicamentului Oblig DS 7 7 42 42 3 3 E1
3 RO_FAR-5-S02-03 Asistență farmaceutică Oblig DS 5 5 14 28 1 2 E2
4 RO_FAR-5-S02-04 Comunicare cu pacientul * Oblig DS 2 2 14 1 E2
5 RO_FAR-5-S01-05 Dermatofarmacie și cosmetologie Oblig DS 4 4 28 28 2 2 E1
6 RO_FAR-5-S01-06 Farmacie clinică și farmacoterapie Oblig DS 7 7 42 42 3 3 E1
7 RO_FAR-5-S01-07 Farmacovigilență Oblig DS 2 2 14 1 E1
8 RO_FAR-5-S01-08 Legislație farmaceutică Oblig DS 4 4 28 28 2 2 E1
9 RO_FAR-5-S01-09 Management și marketing Oblig DS 2 2 28 2 E1
Medicamente homeopate și medicamente
10 RO_FAR-5-S01-10 veterinare Oblig DS 2 2 14 14 1 1 E1
11 RO_FAR-5-S02-11 Prim ajutor Oblig DS 2 2 8 6 E2
Stagiu profesional (26 săptămâni x 30 ore /
12 săptămână = 780 ore) Oblig DS 18 18 780 30 C2
13 Pregătirea lucrării de licenţă 100 ore Oblig DS 2 suplim 2 suplim 100 C2
14 Discipline opționale 2 2 14 1 V1
14.1 Evaluarea analitică a biomarkerilor Opțional
14.2 Farmacia ca business Opțional
14.3 Farmacoterapie geriatrică Opțional
14.4 Variabilitatea genetică în farmacologie Opțional
Total ore/săptămână TOTAL 60 30 30 246 982 15 11 2 33 7E 4E
1V 2C
30.50 60+2S 30+2S 1228 26 35
E = examen; C = colocviu; V = verificare pe parcursul semestrului; * = seminar

RECTOR, DECAN,
Prof.dr. Alexandru Irimie Prof.dr. Gianina Crișan