Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de activitate a studentului stagiar

Studentul__________________________________________ Anul__________Grupa___________
A efectuat stagiul de practica la __________________________________________________
Perioada desfăşurării stagiului de practică __________________________________________

Obligaţiile studentului stagiar Realizat Nerealizat


Să realizeze activităţi didactice conform orarului stabilit
Activităţi didactice

Să consulte proiectarea de lungă durată


Să elaboreze proiectul didactic pentru fiecare oră predată
Să elaboreze produse curriculare ( teste docimologic, fişe ,
materiale didactice etc).
Să asiste în perioada stagiului de practică , la orele predate de
colegii săi
Să analizeze orele asistate în agenda de practică
Să realizeze ore de diriginţie (1 oră pe săptămînă)
educaţionale

Să elaboreze proiectul activităţilor educaţionale organizate


Activităţi

Să studieze climatul psihosocial al clasei de elevi prin observaţie şi


aplicarea sociometriei
Să elaboreze caracteristica psihopedagogică a grupului de elevi şi a
unui elev
Să fie prezent în instituţia de învăţămînt , 6 ore în fiecare zi
Activităţi în cadrul

(conform regulamentului)
Să participe la activităţile organizate în cadrul şcolii (consilii
instituţiei

profesorale, activiţăţi extracurriculare , şedinţe cu părinţii , seminare


metodice.)
Să demonstreze atitudine corectă şi comportament etic în
comunicare cu elevii
Să stabilească relaţii de colaborare cu personalul didactic şi
administraţia instituţiei profesorul mentor , elevi, colegi etc.
Să elaboreze un raport de activitate în urma realizării stagiului de
practică.
Comentarii
Aprecieri

Profesor mentor ____________________ Nota ______________________ Semnătura ______________

Diriginte mentor ____________________ Nota ______________________ Semnătura ______________

L.Ş

Metodist __________________________ Data _____________________ Semnătura _____________