Sunteți pe pagina 1din 38

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Master Ingineria Calitatii

PROIECT
Ingineria Calitatii

Profesor indrumator: Student:

Dumitru Bogdan Cimpoeru Irina Marinela

2017 - 2018
CUPRINS

1. Descrierea organizatiei si a sisemului de managenment al calitatii la firma S.C. IRINA


S.R.L.
1.1.Obiectivele firmei
1.2. Descrierea organzatiei
1.3. Modul de organizare al firmei
1.3.1. Organigrama
1.3.2. Declaratia de politica
1.3.3. Harta proceselor

2. Componentele sistemului de management al calitatii


2.1. Documentele sistemului de management al calitatii
2.2. Documentele calitatii (proceduri, inregistrari)

3. Imbunatatirea caitatii in organizatie

4. Concluzii

5. Anexe
1. Descrierea organizatiei si a sisemului de managenment al calitatii la firma S.C.
DARMA S.R.L.

1.1.Obiectivele firmei
Obiectivele strategice reflecta scopurile organizatiei pe termen lung, reusind sa faca
trecerea de la viziunea larga, declarata in formularea misiunii, la proiecte si planuri specifice. Cu
alte cuvinte obiectivele reprezinta scopuri masurabile aliniate misiunii si strategiei. Ele fac
trecerea de la general la particular specificate prin faptul ca se constitue in pasi practici si
masurabili realizati in atingerea misiunii si a viziunii.
Prin intermediul obiectivelor strategice organizatia trece de la motiv la actiune si ajunge
sa cunoasca in ce directie se indreapta, totodata putand masura progresul realizat. Lipsa
obiectivelor strategice genereaza o activitate de business necoordonata, cu putine sanse de
succes.
Pentru satisfacerea clientilor organizatia S.C. DARMA S.R.L. si-a stabilit urmatoarele
obiective ale calitatii:
- Identificarea proceselor sistemului de management al calitatii;
- Cresterea continua a satisfactiei clientilor;
- Determinarea interactiunii si succesiunii dintre aceste procese;
- Costuri reduse;
- Oferirea unor produse si servicii superioare calitativ;
- Cresterea nivelului de pregatire al personalului angajat prin cursuri de pregatire
organizate de intreprindere;
- Diminuarea reclamatiilor.

1.2.Descrierea organzatiei
Infiintata in anul 1994, firma are ca activitate principala reciclarea materialelor
refolosibile. In decursul anilor societatea si-a diversificat activitatea, crescand an de an numarul
angajatilor. In anul 2001, s-a inceput confectionarea diferitelor produse din fier si fier forjat.
Firma S.C. DARMA S.R.L. se ocupa cu fabricarea si distribuirea de schimbatoare de
caldura pentru Motoarele Stirling.
Acest asamblu se compune din:

 Soba cu arzator tip racheta;


 Schimbator de caldura;
 Motor Stirling.

Activitatea firmei este subordonata scopului major al asigurarii unor castiguri corecte si
echitabile ale actionarilor sai, prin desfasurarea unei activitati profitabile si prin dezvoltarea unei
organizari eficiente orientata spre reducerea continua a costurilor.
Organizatia isi mentine sub control interferentele dintre diferite grupuri implicate in
proiectare si dezvoltare pentru a se asigura o comunicare eficace.
Firma S.C. DARMA S.R.L. este o firma cu productie si servicii diversificate, fiind o
companie angajata in satisfacerea nevoilor curente si viitoare ale clientilor ei prin produse si
servicii de inalta calitate.
Intreprinderea trateaza toate riscurile care apar si oportuitatile care pot influenta
conformitatea produselor pentru a fi capabila de a creste satisfactia clientilor si asteptarilor
acestora 100%.

1.3.Modul de organizare al firmei

1.3.1. Organigrama

Director General

Departament Resurse Umane


Productie

Departament Departament Depatament Departament


Proiectare Mentenanta Logistica Vanzari

Inginer Inginer Inginer Director


Proiectant Mentenanta Logistica Marketing

Departament
Contabilitate

Responsabil Responsabil
Evidenta Costuri
1.3.2. Declaratia de politica

DECLARATIA DE POLITICA
IN DOMENIUL CALITATII – MEDIULUI – SECURITATII SI SANATATII
OCUPATIONALE

Politica societatii S.C. DARMA S.R.L. se preocupa permanent de imbunatatirea calitatii


serviciilor/produselor furnizate pentru a raspunde asteptarilor tuturor partilor interesate (clienti,
furnizori, angajati) si de imbunatatirea imaginii organizatiei in ceea ce priveste performantele de
mediu si sanatate si securitate ocupationale realizate.

S.C. DARMA S.R.L. recunoaste ca Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu-


Sanatate si Securitate ocupationala este o prioritate de varf si un factor determinant pentru
dezvoltarea durabila si stabilirea unor politici, strategii, programe si practici pentru conducerea
proceselor si activitatilor intr-o maniera de respect fata de calitate si mediu, respectiv sanatate si
securitate in munca pentru toti salariatii.

Obiectivele generale ale organizatiei sunt:

Recunoasterea performantei Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Securitatii si


Sanatatii ocupationale implementat, prin obtinerea certificarii conform SR EN ISO 9001:2008,
SR EN ISO 14001 :2005 si SR OHSAS 18001 :2008.

Permanenta preocupare de imbunatatire a eficacitatii Sistemului de Managament Integrat,


pentru cresterea calitatii lucrarilor executate/produselor realizate.
Cresterea prestigiului organizatiei, prin competenta, seriozitatea si promptitudinea cu care se
raspunde clientilor.

Pentru respectarea principiilor si atingerea obiectivelor, managementul la cel mai inalt nivel
se implica direct in asigurarea respectarii si depasirii asteptarilor partenerilor nostrii, respectarea
cerintelor legale, reglementarilor si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat.

In acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Managementului Integrat cu responsabilitati


in asigurarea implementarii si imbunatatirea sistemului. Aceasta asigura si relatia la varf cu
partenerii, furnizorii si alte parti interesate, in probleme legate de calitate, mediu, securitate si
sanatate ocupationala.

Data:16.01.2010 Administrator,
Cimpoeru Irina
1.3.3. Harta proceselor

PROCESE DE MANAGEMENT

PM 2: Stabilirea PM 3: Stabilirea si PM 4: Stabilirea


PM 1: Stabilirea
politicii privind monitorizarea autoritatilor si
SMC
calitatea obiectivelor calitatii responsabilitatilor
PM 5: Asigurarea resurselor PM 6: Analiza efectuata de PM 7: Comunicarea
(materiale, umane, mediul de lucru) management interna si externa

PROCESE PRINCIPALE

PP 1: Identificarea si analiza PP 2: Achizitiie si controlul PP 3: Controlul


cerintelor clientilor proceselor externe realizarii serviciilor

(Satifactie)
(Cerinte)
CLIENT

CLIENT
PROCESE AUXILIARE ( SUPORT)

PA 3: Manipularea,
PA 1: Controlul PA 2: Controlul livrarea si PA 4: Instruire,
documentelor inregistrarilor depozitarea competenta
documentelor

PROCESE DE MASURARE, IMBUNATATIRE SI ANALIZA

PMAI 2: Controlul
PMAI 3: Actiuni PMAI 4: Masurarea
PMAI 1:Evaluarea produselor,
preventive si si monitorizarea
satisfactiei clientilor serviciilor
corective proceselor
neconforme
PMAI 6: Masurarea
PMAI 5: Analiza si monitorizarea PMAI 7: Audit Imbunatatirea
datelor produselor, intern continua a SMC
serviciilor
2. Componentele sistemului de management al calitatii

2.1. Documentele sistemului de management al calitatii

Sistemul de Management al Calitatii este un sistem de management orientat catre


respectarea de catre serviciul/ produsul furnizat catre client a tuturor cerintelor acestuia.
Practic Sistemul de Management al Calitatii este un mod de conducere a organizatiei
orientat catre client sau mai bine zis orientat spre respectarea, de catre produsul/serviciul
furnizat, a tuturor cerintelor clientului.
Un Sistem de Management al Calitatii (SMC) este un sistem prin intermediul caruia o
organizatie intentioneaza sa elimine sau macar sa reduca neconformitatile fata de specificatiile
tehnice, standardele industriale respectiv cerintele clientilor, in modul cel mai eficient si eficace
posibil.
Altfel spus un SMC reprezinta un set de politici, procese si proceduri necesare pentru
planificare si executie in zona activitatilor de baza ale unei organizatii. Activitati de baza sunt
considerate toate activitatile legate de capacitatea organizatiei de a satisfice cerintele clientilor.
SMC este aplicabil atat organizatiilor care desfasoara activitati de productie sau
dezvoltare cat si celor care furnizeaza servicii.
Implementarea unui SMC este o modalitate de a controla procesele de productie bazat pe
o abordare sistematica a riscurilor de executie, pentru a stabili, opera, monitoriza, revizui,
mentine si imbunatati calitatea bunurilor si serviciilor. Este o abordare organizationala orientata
pe procese.
Avantajele implementarii unui sistem de management al calitatii:
 Creste capacitatea de planificare, comunicare interna, si decizie;
 Creste capacitatea de urmarire a furnizorilor;
 Creste satisfactia clientilor si gradul lor de retentie;
 Reduce pierderile cauzate de erori de operare;
 Creste disciplina in munca deoarece introduce in organizatie o metoda sistematica de control
al calitatii;
 Contribuie la pastrarea unui nivel bun de competitivitate pe piata a organizatiei prin
introducerea unor masuri adecvate de control asupra calitatii;
 Contribuie la respectarea cerintelor legale privind calitatea productiei de bunuri si servicii;
 Ofera posibilitatea de imbunatatire continua prin audituri interne regulate;
 Asigura un control mai bun asupra motivarii si imbunatatirii continue a nivelului de
competenta al personalului;
 Creste capacitatea de adaptare a organizatiei la schimbare.
Dezavantajele unui sistem de management al calitatii:
 Volum de munca mai ridicat;
 Costuri suplimentare pentru certificari sit axe.
Pentru asigurarea calitatii organizatiei sunt necesare documente pentru a implementa
sistemului de management al calitatii, aceste documente sunt:
 Manualul calitatii;
 Planul calitatii;
 Instructiuni de lucru;
 Declaratia de politica;
 Proceduri documentate;
 Linii directoare;
 Inregistrari.

2.2. Documentele calitatii (proceduri, inregistrari)

Lista procedurilor

A. Proceduri de lucru

Anexe
Cod Denumire procedurii
Cod Denumire
Pregatirea si desfasurarea Formular pentru desfasurarea
PSP 01 PSP-01-A01-R0
activitatii activitatii in organizatie

B. Proceduri de sistem

Anexe
Cod Denumirea procedurii
Cod Denumire
PS 01 Controlul inregistrarilor PS-01-A01-R0
PS 02 Controlul documentelor PS-02-A01-R0
Controlul produsului
PS 03 PS-03-A01-R0 Fisa de neconformitate
neconform
PS 04 Actiuni preventive PS-04-A01-R0 Fisa de actiuni preventive
PS-05-A01-R0 Fisa de actiune corectiva
PS 05 Actiuni corective Registru de evident fise de
PS-05-A02-R0
neconformitate si actiuni preventive
PS-05-A01-R0 Programul de audit intern
PS 06 Audit intern PO-07-A02-R0 Planul de audit
PO-06-A03-R0 Raport de audit
C. Proceduri operationale

Anexe
Cod Denumire proceduri
Cod Denumire
PO-01-A01-R0 Solicitare de modificare a procedurii
Elaborarea documentelor
PO 01 PO-01-A02-R0 Lista documentelor de lucru
operationale
PO-01-A03-R0 Ghid de elaborare a unei proceduri
PO-02-A01-R0 Solicitare de modificare a procedurii
Elaborarea documentelor PO-02-A02-R0 Lista documentelor de lucru (v. PS-02)
PO 02
de sistem PO-02-A03-R0 Ghid de elaborare a unei proceduri
Identificarea cerintelor PO-03-A01-R0 Chestionare
PO 03 pentru PO-03-A02-R0 Fise statistice
calitate PO-03-A03-R0 Raport de evaluare
PO-04-A01-R0 Chestionare pentru grupurile tinta
PO 04 Evaluarea satisfactiei PO-04-A02-R0 Fise statistice
PO-04-A03-R0 Raport de evaluare
PO-05-A01-R0 Chestionare pentru grupurile tinta
Evaluarea capabilitatii de a
PO 05 PO-05-A02-R0 Fise statistice
satisface cerintele
PO-05-A03-R0 Raport de evaluare
PO-06-A01-R0 Fise statistice
PO 06 Managementul comunicarii
PO-06-A02-R0 Formular raport de evaluare
3. Imbunatatirea caitatii in organizatie

Imbunatatirea calitatii in organizatie se face cu ajutorul metodei 5S – Seiri (Sortare), Seiton


(Aranjare), Seiso (Curatare), Seiketsu (Standardizare), Shitsuke (Sustinere), rolul acestei metode
fiind de a reduce timpii de lucru pentru fabricarea pieselor realizate in intermeiul organizatiei, in
vederea imbunatatirii continue a ciclului de fabricatie.
Aceasta se aplica in 5 pasi succesivi, in ordinea specificata mai sus, scopul fiind acela de a
micsora timpul necesar fiecarei activitati.
Scopul metodei 5S este acela de a organiza si mentine spatiul de lucru cat mai bine optimizat
pentru operatiile care se efectueaza in acel loc. Pentru aceasta trebuie urmati cei cinci pasi ai
metodei. Organizarea poate fi realizata in mai multe moduri in functie de persoanele care
lucreaza si de operatiile care trebuie efectuate.
Metoda 5S poate fi aplicata in multe domenii, cum ar fi: productie, sanatate, servicii de
urgenta, administrativ, etc. Aceasta poate fi aplicata la nivel de unitate sau la fiecare loc de
munca individual.
In productie se poate utiliza 5S la spatiul de lucru al muncitorului pentru a reduce numarul de
scule pe care acesta nu le foloseste, iar restul de scule utile sunt aranjate pe categorii sau in
ordinea efectuarii operatiilor. Deplasarile pe care muncitorul le face trebuie sa fie cat mai mici,
spatiul acestuia trebuie sa fie suficient de mare pentru a executa operatiile dar in acelasi timp cat
mai mic pentru a nu pierde timp deplasanduse sau intersectanduse cu alti muncitori din
apropiere.

Seiri (Sortare)
Prin sortare se intelege clasificarea sculelor de la locul de lucru in doua categorii principale:
folositoare si nefolositoare.

Seiton (Aranjare)
Dupa realizarea primei etape de sortare raman mai multe tipuri de scule la locul de lucru care
trebuie organizate in functie de necesitatile muncitorului. Sculele care sunt utilizate cel mai rar se
pot depozita in interiorul dulapurilor, iar cele care se utilizeaza cel mai des se lasa la vedere, cu
acces cat mai rapid.

Seiso (Curatare)
In timpul operatiilor efectuate se pot aduna deseuri si obiecte straine la locul de munca care
pot avea efect negativ asupra operatiilor ce urmeaza a fi efectuate. Pentru eliminarea acestei
probleme este necesar ca la un anumit interval de timp sa se efectueze curatarea spatiului de
lucru.

Seiketsu (Standardizare)
Metoda 5S trebuie sa devina obisnuinta fiecarui muncitor iar acestia trebuie incurajati pentru a
imbunatati continuu practicile deja existente, beneficiile existand atat pentru muncitor, avand un
loc de lucru mai placut cat si pentru organizatie prin productivitatea ridicata.
Shitsuke (Sustinere)
Dupa stabilirea si standardizarea modalitatii de organizare a spatiului de lucru acest fapt
trebuie sa devina rutina pentru toti cei care au contact cu acel spatiu. Toti cei implicati trebuie sa
respecte reguluile stabilite. Metoda recomanda imbunatatire si implicare continua.
O ultima masura pentru asigurarea unei bune implementari a metodei se face prin controale la
o anumita perioada de timp.

Aplicarea metodei 5S

Metoda 5S se aplica in firma SC StirlingEngine SRL care are ca domeniu de activitate


realizarea de „cilindrii schimbatori de caldura”, pentru a organiza spatiul de lucru, ceea ce duce
la cresterea productivitatii si micsorarea timpului de executie a pieselor.

Organizarea poate fi realizata in mai multe moduri in functie de persoanele care lucreaza si
de operatiile care trebuie efectuate.

Fig. 1 Spatiu de lucru inainte de implementarea metodei 5S

Durata mare de timp necesara realizarii ficarei operatii in vederea executiei pieselor este o
problema si pentru a se rezolva problema se foloseste metoda 5S.

In prima faza se incepe prin organizarea unei intalniri cu tehnicienii si inginerii companiei
pentru a fi informati si consultati in legatura cu problema existenta. In urma intalnirii se
sesizeaza ca muncitorii fac drumuri mult prea lungi intre postul de lucru si locul in care sunt
depozitate sculele necesare realizarii operatiei.
In a doua faza se reorganizeaza spatiul de lucru si se delimiteaza caile de acces.

Fig. 2 Planul spatiului de lucru dupa implementarea metodei 5S

Se incepe aplicarea metodei 5S:

Seiri (sortare)
Se pastreaza numai sculele necesare realizarii operatiei, iar celelalte scule sunt depozitate in
dulapuri la marginea zonei de lucru, dar in acelasi timp sculele utilizate mai rar sa fie la
indemana si accesul la acestea sa se faca rapid.

Seiton (aranjare)
Ar trebui sa existe loc pentru toate sculele si totul ar trebui sa fie in locul sau. Locul pentru
fiecare scula ar trebui sa fie etichetat in mod clar, acestea fiind aranjate pe categorii iar cele
utilizate mai des sa fie in locuri usor accesibile. Toti angajatii trebuie sa stie ordinea in care se
aseaza fiecare scula.

Seiso (curatare)
Dupa finalizarea operatiei fiecare muncitor trebuie sa lase sculele in perfecta ordine si exact in
locul in care au fost. Toti muncitorii trebuie sa mentina sculele intr-o conditie cat mai buna si sa
mentina curetenia, acest lucru se face la inceperea si finalizarea programului de lucru.

Seiketsu (standardizare)
Se realizeaza standardizarea procesului de lucru al fiecarei echipe si se respecta regulile
stabilite pentru evitarea revenirii la starea initiala.

Shitsuke (sustinere)
In interiorul firmei se vor respecta standardele implementate, disciplina si curatenia la locul de
munca. Angajatii trebuie sa observe daca mai exista nereguli care duc la pierderea timpului si sa
imbunatateasca standardele deja existente.

Dupa aplicarea metodei 5S, in compania SC DARMA SRL, durata medie de utilizare a scazut
cu aproximativ 25% datorita faptului ca mecanicii pot gasi mult mai rapid sculele de care au
nevoie si nu se mai pierde timp pentru cautarea sculelor si in drum spre ele.
4. Concluzii

Metoda 5S este necesara optimizarii conditiilor si timpului de lucru (un mediu de lucru curat
este mult mai placut), gestionarea corespunzatoare si gasirea rapida a echipamentului de lucru,
prevenirea accidentelor, aglomerarea materialelor, echipamentelor, instrumentelor etc. astfel
incat se pot reduce timpii pierduti la realizarea proceselor.

 Metoda 5S se poate aplica atat la nivel de post de lucru cat si la nivel de organizatie.
 Aceasta metoda are rolul de a organiza spatiul de lucru.
 Mareste responsabilitatea celor implicati fapt ce duce la rezultate mai bune.
 Creste productivitatea si scade timpul de executie.
 Se imbunatateste periodic in special dupa ce a fost aplicata prima data.

Dupa aplicarea metodei 5S, in compania SC DARMA SRL, durata medie de utilizare a
scazut cu aproximativ 25% datorita faptului ca mecanicii pot gasi mult mai rapid sculele de care
au nevoie si nu se mai pierde timp pentru cautarea sculelor si in drum spre ele.

Deci, 5S nu inseamna doar curatenie, ci inseamna organizare si siguranta la locul de munca,


marcare si etichetare, audit pentru determinarea progresului si mentinerea rezultatelor
imbunatatite.

Beneficiile 5S se traduc prin cresterea productivitatii datorita cresterii calitatii produsului si


proceselor, eliminarii timpului de cautare a sculelor, reducerea timpului de stationare a masinilor,
identificarii mai rapide a problemelor; imbunatatirea securitatii la locul de munca; identificarea
rapida a produselor sau a locurilor de munca cu neconformitati; imbunatatirea moralului
angajatilor, introducerea celor mai bune practici, promovarea unei mai bune comunicari la locul
de munca, delegarea responsabilitatii de a imbunatati locul de munca.
Anexa 1
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 14/38

PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU


OPERAȚIA STRUNJIRE

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 15/38

Regimul de difuzare

Număr exemplare Difuzare


procedură
Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnătura Data


exemplare Prenume
1 Președintele Consiliului de Cimpoeru Irina
Administrație Marinela
1 Director cu Calitatea
1 Șef compartiment AQ
1 Șef secție montaj
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizat/data Aprobat/data


crt. reviziilor
1
2
3

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 16/38

CUPRINS:

1. Scop

2. Domeniu

3. Documente de referință

4. Definiții si prescurtări

5. Responsabilități

6. Anexe

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 17/38

1. SCOP

Procedura are drept scop stabilirea proceselor de execuție, de control și indicarea


mijloacelor de prelucrare a pieselor.

2. DOMENIU
Procedura se aplică la obținerea pieselor prin strunjire.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢA
Referențialul SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme de Management al Calității –Principii
fundamentale si vocabular.
Manualul calităţii, cod: MC – 01
SR EN ISO 9001:2001 Sistem de management al calităţii. Cerinţe
SR EN ISO 9000 :2006 - Sistem de management al calității. Principii fundamentale şi vocabular.

4. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI

4.1. Definiții

Strungurile - mașini unelte care prelucrează, prin așchiere, suprafețele corpurilor de rotație. La
acestea, se mai adaugă, uneori și suprafețele elicoidale, plane și chiar poligonale.
Mișcarea principală, de rotație, este efectuată de piesă, iar mișcarea secundară (de avans,
rectilinie) este efectuată de cuțit.
Cuțitul - una dintre cele mai simple și mai răspândite scule așchietoare de metale. Din punct de
vedere constructiv, cuțitul constă dintr-un cap, adică partea activă a cuțitului și corpul sau tija,
care servește la fixarea cuțitului în port-cutitul mașinii-unelte.
Capul cuțitului are următoarele elemente:
1) față de degajare;
2) fețele de așezare;
3) tăișurile;
4) vârful cuțitului;
Față de degajare - suprafața cuțitului pe care alunecă așchiile.
Fețe de așezare - se numesc suprafețele îndreptate spre obiectul care se așchiază. Sunt două
fețe de așezare: principală și secundară.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 18/38
Mecanismele de transmisie - fac legătura dintre motoarele electrice și subansamblele
principale care dau mișcările principale, secundare și auxiliare. Aceste mecanisme sunt grupate
în cutiile de viteză, de avansuri și filete, în cutia căruciorului.
Mecanismele de comandă - sunt formate din angrenaje și sunt acționate cu manivele, leviere,
manete.
Cutia de viteze - asigură arborelui principal, pe care este montat dispozitivul de fixare a
semifabricatului, treptele de turație, în limitele 16÷1600 rot/min.
ap - adâncimea de așchiere;
f - avansul la strunjire;
kr - unghiul de atac principal.
Restul definiţiilor sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.

4.2. Prescurtări
PC – procedură conexă
IL – instrucțiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calitătii
RMC – Reprezentantul Managementului Calitătii

5. RESPONSABILITĂȚI

Directorul tehnic verifică documentația tehnică de execuție și dispune șefului


compartimentului producție-urmărire producție emiterea comenzii de execuție către șantier.
Directorul producție verifică documentația și repartizează comanda șantierului,
răspunzând de buna organizare a procesului de producție.
Responsabil cu controlul calității ( responsabil CQ )urmărește aplicarea întocmai a
prezentei proceduri, a proiectelor de execuție și reglementărilor tehnice în vigoare și întocmirea
corectă a înregistrărilor calității.
Șeful de șantier primește și verifică comanda de execuție, documentația de execuție și
instrucțiunile specifice de lucru, pe care le transmite inginerului șef șantier, totodată răspunzând
și de bună organizare a procesului de producție, de existența și bună funcționare a utilajelor și
sculelor, de asigurarea instalațiilor de forța și iluminat. Conducătorul punctului de lucru:
 răspunde direct și nemijlocit de cantitatea și calitatea lucrărilor realizate sub conducerea sa
și de respectarea termenelor impuse;
 răspunde de instruirea tehnică a șefilor de echipă și a personalului muncitor de respectarea
în execuția lucrărilor a prevederilor documentației de execuție, prezentei proceduri ,
instrucțiunilor de lucru, reglementărilor tehnice în vigoare;
 nu începe execuția lucrărilor decât dacă este în posesia comenzii de execuție;
 răspunde de utilizarea numai de personal cu calificarea și pregătirea tehnică necesară
realizării lucrărilor;

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Ediţia 1/16.06.2015
Revizia 0/1.07.2015
PROCEDURĂ DE LUCRU PENTRU
Data emiterii:
S.C. DARMA S.R.L. OPERAȚIA DE STRUNJIRE
0/16.06.2015
Exemplar nr.1
Pagina: 19/38

 se îngrijește de asigurarea mijloacelor de producție necesare desfășurării normale a


activității de producție precum și de utilizarea lor judicioasă;
 răspunde de folosirea în realizarea lucrărilor numai a materialelor care corespund cerințelor
de calitate conform documentației de execuție și numai după ce acestea au fost
recepționate.

6. ANEXE

6.1. Anexa 6.1 – Lista de control a reviziilor;

Anexa 6.1

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Revizia Data Descrierea reviziei Întocmit


Aprobării

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi
Cimpoeru Irina Marinela
prenume:
Semnătura:
Data:
Anexa 2

PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9


DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

S.C. DARMA S.R.L.

« CONTROLUL DOCUMENTELOR /ÎNREGISTRĂRILOR »

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

Regimul de difuzare

Număr exemplare Difuzare


procedură
Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnătura Data


exemplare Prenume
1 Președintele Consiliului de Cimpoeru Irina
Administrație Marinela
1 Director cu Calitatea
1 Șef compartiment AQ
1 Șef secție montaj
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizat/data Aprobat/data


crt. reviziilor
1
2
3

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

Cuprins:

1. Scop...................................................................................................................2

2. Domeniu de aplicare..........................................................................................2

3. Documente de referință......................................................................................2

4. Definiții si prescurtări..........................................................................................2

5. Procedură...........................................................................................................3

6. Responsabilități..................................................................................................8

7. Înregistrări..........................................................................................................9

8. Documente de legatură......................................................................................9

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMAS.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

1. SCOP
Procedura definește procesul de elaborare, verificare, actualizare și aprobare a
modificărilor, administrare, accesare, distribuire, menținere, retragere și păstrare a
documentelor aplicabile în cadrul SMC, responsabilitătile și modul de generare și ținere sub
control a inregistrărilor care să furnizeze dovezi pentru conformitatea cu cerințele și
funcționarea eficace a SMC.

2. DOMENIU DE APLICARE

Controlul este aplicat tuturor documentelor SMC, atât documentelor elaborate cât și
celor utilizate în scopul desfăsurării obiectului de activitate al organizației. Procedura se aplică
tuturor inregistrărilor SMC, stabilite că fiind necesare pentru a putea demonstra satisfacerea
cerințelor prin produsele/serviciile oferite și funcționarea eficace a SMC.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. SR EN ISO 9000:2006 – Sistem de management al calităţii. Principii fundamentale şi


vocabular.
3.2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 – Sistem de management al calităţii. Cerinţe.
3.3. Manualul calităţii, cod: MC-02.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1. Definiţii

În conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2006 – Sistem de management al calităţii.


Principii fundamentale şi vocabular.
În conformitate cu Manualul Calităţii, cod: MC-02.
Procedură de sistem - Document care reglementează activităţile, metodele şi măsurile stabilite
în cadrul organizaţiei, prin care se asigură respectarea condiţiilor referitoare la o cerinţă din
standardele de referinţă.
Procedură operaţională - Document care reglementează modul specific de efectuare a
activităţilor/proceselor din cadrul organizaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor de
referinţă.
Verificare - Confirmare, prin examinarea şi analiza documentelor, că acestea sunt adecvate
scopului pentru care au fost elaborate sau modificate.
Analiză - Activitate de evaluare şi determinare a adecvării şi eficienţei în ceea ce priveşte
îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Aprobare - Acceptarea unui document de către o entitate organizatorică sau de către o
persoană, prin care documentul primeşte un caracter obligatoriu.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

Actualizare - Aducerea unui document la starea de corespondenţă cu cerinţele de la un


moment dat.
Modificare - Corectarea formei sau conţinutului unui document aprobat.

4.2. Prescurtări

SC – Societate Comercială
RMC – Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RAC – Responsabil cu Asigurarea Calităţii
SMC – Sistem de Management al Calităţii

5. PROCEDURĂ

5.1. Generalităţi

Documentele necesare pentru funcţionarea eficientă a SMC, care se ţin sub control sunt:
a) documente interne – autoritatea de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, modificare
revine în totalitate organizaţiei;
b) documente externe - autoritatea de elaborare, verificare, aprobare, difuzare revine altor
organizaţii. Fiecare loc de muncă dispune de documentele care se aplică ariei sale de
responsabilitate, în ediţia/revizia în vigoare. Documentele generate pe parcursul executării unui
produs/serviciu sunt identificate unic prin desemnarea de coduri care indică tipul documentului.
Manualul calităţii şi procedurile SMC sunt tehnoredactate computerizat asigurându-se protecţia
informaţiilor conţinute, prin parolarea fişierelor. Înregistrările sunt păstrate ca o dovadă că:
a) SMC implementat satisface cerinţele SR EN ISO 9001:2008;
b) produsul/serviciul executat satisface cerinţele clientului şi cele de reglementare;
c) personalul este calificat şi instruit corespunzător;
d) produsele aprovizionate sunt conforme cerinţelor;
e) mijloacele de execuţie a lucrărilor, echipamentele şi dispozitivele de monitorizare şi
măsurare sunt adecvate, conforme cerinţelor şi în termen de valabilitate.
Tipurile de înregistrări din organizaţie sunt:
a) înregistrări elaborate înainte de execuţie:
- rezultate din analiza ofertelor/contractelor/comenzilor; referitoare la instruirea şi calificarea
personalului;
- referitoare la controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare;
- referitoare la recepţia produselor, materialelor; referitoare la evaluarea furnizorilor.
b) înregistrări elaborate în timpul execuţiei:
- privind măsurarea şi monitorizarea proceselor şi produselor;
- privind analiza şi tratarea neconformităţilor;referitoare la acţiunile corective şi preventive
iniţiate.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

c) înregistrări elaborate la finalul execuţiei


d) înregistrări referitoare la audituri interne/externe.
e) înregistrări referitoare la analiza efectuată de management.
f) înregistrări referitoare la monitorizarea şi evaluarea satisfacţiei clientului.
g) înregistrări referitoare la propuneri şi programe de îmbunătăţire.

5.2. Elaborarea, aprobarea şi emiterea documentelor

La elaborarea manualului calităţii, a procedurilor de sistem şi a procedurilor operaţionale


se au în vedere prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008.
Manualul calităţii, cod: MC-02 este principalul document folosit la proiectarea şi implementarea
sistemului calităţii. Manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi
procedurile de execuţie sunt elaborate de RAC în urma consultării cu personalul organizaţiei.
Documentele SMC au fiecare pagină inscripţionată cu antet care conţine: denumirea
organizaţiei, denumirea documentului, codificarea, numărul ediţiei, numărul reviziei, numărul
curent al paginii din totalul de pagini. Toate exemplarele sunt difuzate în regim controlat,
conform Listei de difuzare/retragere, cod: F-04-PS-01, gestionată de RAC.

5.2.1. Elaborarea procedurilor

Presupune în mod obligatoriu cel puţin următoarele etape:


1. identificarea condiţiilor referitoare la sistemul de management al calităţii în conformitate cu
capitolele din standardul SR EN ISO 9001:2008;
2. identificarea numărului PS / PO care detaliază activitatea desfăşurată;
3. numirea responsabililor şi a termenelor de elaborare;
4. elaborarea PS / PO cu respectarea strictă a capitolelor, numerotării şi conţinutului acestora,
aşa cum sunt descrise în prezenta procedură.

5.2.2. Formularea procedurilor

Formularea PS / PO este realizată astfel încât:


- să excludă ambiguitatea şi interpretările;
- să i se anexeze după caz desene, diagrame alte documente care pot contribui la mai buna
înţelegere şi desfăşurare a activităţii descrise;
- exprimarea să fie cât mai scurtă;
- să descrie formularele, completarea acestora şi să le anexeze pe cele care rezultă din
activitatea descrisă în procedură.
Editarea se realizează pe formulare tip Pagina de gardă proceduri, cod: PO-01-PS-01,
continuând cu pagina a doua conţinutul pe structura descrisă la paragraful 5.5.3. Redactarea se
face cu caractere Times New Roman de mărime 12.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

5.2.3. Structura procedurilor

Procedurile SMC au următoarea structură:


- Pagina de gardă care conţine: denumirea organizaţiei, denumirea documentului, codificarea
unică, semnătura/data funcţiei care a întocmit, verificat şi aprobat documentul;
- Paginile de conţinut ale procedurii, care sunt structurate după cum urmează: Capitolul 1 –
SCOP – în care se precizează motivul pentru care se elaborează procedura;

Capitolul 2 – DOMENIU DE APLICARE – în care se precizează limitele/domeniul de aplicare a


procedurii;
Capitolul 3 – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ – în care se enumeră documentele de referinţă
(care pot fi atât standarde de calitate cât şi cele care guvernează activitatea – legi, norme etc.)
Capitolul 4 – DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI – în care se enumeră definiţiile şi prescurtările
folosite;
Capitolul 5 – DESCRIEREA PROCESULUI – în care se descriu etapele clare şi în ordine ale
tuturor activităţilor, metodelor, înscrierea rezultatelor, evidenţe etc., care concură la realizarea
scopului declarat în capitolul 1;
Capitolul 6 – RESPONSABILITĂŢI – în care se enunţă responsabilităţile ce revin celor
implicaţi în aplicarea procedurii;
Capitolul 7 – ÎNREGISTRĂRI – se enumeră documentele completate, responsabilităţile pentru
identificarea, depozitarea, protejarea, regăsirea, stabilirea duratelor de păstrare şi eliminare;
Capitolul 8 – DOCUMENTE DE LEGĂTURĂ – Se enumeră documentele iniţiate pe care se fac
înregistrări:
- Codul;
- Denumirea documentului iniţiat.
Notă: 1º Formularele sunt anexate la PS / PO elaborate;
2º Capitolele standard din procedură care nu necesită o descriere vor fi înregistrate cu
enunţarea negaţiei Nu se aplică, prescurtat N/A. Această sintagmă se va folosi oriunde ceva nu
se aplică, justificarea realizându-se prin analiza datelor de intrare şi de ieşire.

5.3. Codificarea documentelor și a înregistrărilor SMC


Manualul este identificat unic Manualul calităţii, cod: MC - Nr. Ediţie. Codificarea Procedurilor de
Sistem de management al calităţii este PS-XX, în care:
- PS – prescurtare de la procedură de sistem;
- XX este cerinţa din SR EN ISO 9001: 2008. Codificarea Procedurilor Operaţionale este PO-
XX.YY, în care:
- PO – prescurtare de la procedură operaţională;
- XX este cerinţa din SR EN ISO 9001:2008;

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

- YY reprezintă numerotarea consecutivă în ordinea editării. Codificarea


Formularelor/Registrelor/Instrucţiunilor de lucru este: F-XX.(YY)-n / RXX.(YY)-n/ IL-XX.YY-n, în
care:
- F – prescurtarea de la formular;
- R – prescurtarea de la registru;
- XX / XX.YY reprezintă numărul de la PS / PO care a generat formularul/registrul/instrucţiunea
de lucru;
- iar n reprezintă numărul de ordine al formularului/registrului/instrucţiunii de lucru din cadrul
procedurii.

Toate codurile se cer / se realizează de RAC. Codul formularelor se înscrie în partea inferioară
dreapta.
Evidenţa procedurilor documentate este ţinută sub control de către RAC în Lista documentaţiei
SMC, cod: F-02-PS-01, care este actualizată permanent de RAC.

5.4. Aprobarea şi difuzarea documentelor SMC

Manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale, sunt analizate şi


verificate de RMC şi aprobate de manager.
Procedurile de execuţie/instrucţiunile de lucru sunt elaborate de RAC, verificate şi
aprobate de administratorul organizaţiei. Aprobarea reprezintă autorizarea oficială a difuzării
documentului respectiv.
Documentaţia SMC se difuzează controlat de către RAC pe bază de Lista de
difuzare/retragere, cod: F-04-PS-01, aprobată de administratorul organizaţiei. Un exemplar, în
regim controlat, al manualului calităţii şi al procedurilor de sistem (proceduri operaţionale,
proceduri de execuţie) sunt difuzate organismului de certificare.

5.5. Modificarea documentelor SMC

Modificările se referă la: elaborarea unui nou document, la modificări ale textului unui
document existent şi la anularea unui document. RAC revizuieşte documentele anual sau ori de
câte ori apar modificări ale cerinţelor clienţilor sau de reglementare, revizii ale documentelor de
referinţă, modificări în structura organizatorică, introducerea de noi servicii, neconformităţi
apărute în urma auditurilor interne, acţiuni preventive şi corective.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

5.6. Controlul procesului de modificare

Procesul de control al modificărilor în documente se aplică întregii documentaţii SMC.


Solicitantul modificării se adresează RAC, care analizează solicitarea de modificare şi ia una din
următoarele decizii: aprobat sau neaprobat.
RAC va elabora sau va revizui documentul, după care completează Lista de control a
reviziei, cod: F-03-PS-01 şi redactează o nouă pagină de gardă pe care le supune avizării şi
aprobării aceloraşi funcţii care au avizat şi aprobat documentul iniţial. După aprobare, RAC
operează modificările pe toate copiile controlate ale documentului, înlocuieşte vechea pagină cu
cea nouă şi înregistrează modificările în Lista de difuzare/retragere, cod: F-04-PS-01.
Modificările documentelor SMC duc la schimbarea reviziei sau ediţiei.

Reviziile, sunt înscrise de RAC, în indicatorul de revizii pe fiecare exemplar difuzat al


documentului respectiv. După un număr de 5 (cinci) revizii, documentul se reeditează, aceasta
evidenţiindu-se în numărul ediţiei. RAC efectuează revizia Listei documentaţiei SMC, cod: F-02-
PS-01 evidenţiind ediţia/ revizia în vigoare.

5.7. Accesul la documente

Documentele SMC sunt tratate în regim de confidenţialitate de către personalul


organizaţiei. Accesul la documente a altor persoane decât cele menţionate mai sus, inclusiv al
clienţilor, este permis numai cu acordul administratorului.

5.8. Controlul documentelor externe

Documentele de provenienţă externă păstrează codificarea originală, la care se adaugă


numărul de înregistrare atribuit de secretariat la intrarea în organizaţie, conform Registrului de
intrări-ieşiri documentate. Ele sunt difuzate în urma analizei administratorului, conform
dispoziţiilor acestuia. Documentele de provenienţă externă sunt ţinute sub control de către RAC
pe baza Listei documentelor externe, cod: F-05-PS-01.

5.9. Păstrarea şi arhivarea documentelor

Documentaţia SMC este păstrată de elaboratori şi utilizatori astfel încât să se asigure


integritatea, lizibilitatea şi regăsirea promptă a acestora. Se fac copii ale întregii documentaţii
SMC pe suport magnetic (CD), acestea fiind păstrate de RAC. Se face salvarea tuturor reviziilor
şi ediţiilor pentru a asigura trasabilitatea. Atât pe perioada utilizării, cât şi pe perioada arhivării,
documentele şi înregistrările aferente sunt păstrate în amenajări care asigură un mediu adecvat
pentru prevenirea deteriorării, distrugerii sau pierderii lor.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

Arhivarea şi păstrarea documentelor se face într-o zonă special amenajată şi identificată cu


„Arhiva de documente”. Un exemplar din documentele perimate, (exemplarul 1), este păstrat în
arhivă în scopuri juridice şi de conservare a cunoştinţelor. Acest exemplar se arhivează în
dosarul “Revizii”. Documentele, care devin perimate în urma reviziilor, sunt retrase de către
RAC, care deţine lista de difuzare/retragere, din toate punctele în care au fost distribuite şi sunt
distruse.
Arhivarea documentelor pe suport de hârtie se face până la data intrării în vigoare a unei noi
ediţii a standardelor de referinţă. Arhivarea documentelor pe suport magnetic se face pe o
perioadă de 10 ani.

5.10. Retragerea exemplarelor documentelor SMC difuzate pe suport de hârtie

Se va face de către RAC pe baza Lista de difuzare/retragere, cod: F-04-PS-01,


exemplarele retrase fiind distruse.

5.11. Identificarea înregistrărilor

Identificarea tuturor înregistrărilor este evidenţiată prin codificare unică, denumire şi dată
de întocmire. Înregistrările sunt identificate în Lista înregistrărilor, cod: F-06-PS-01, elaborată de
RAC, aprobată de către Administrator, difuzată controlat utilizatorilor şi care este actualizată ori
de câte ori este necesar.
Toate înregistrările sunt lizibile, arhivate în condiţii de securitate, protejate împotriva
accesului neautorizat şi împotriva modificării şi menţinute astfel încât să fie regăsite prompt, în
amenajări cu un climat adecvat pentru prevenirea deteriorării, distrugerii sau pierderii lor.
Responsabilitatea şi modul de completare al formularelor este precizat în documentele SMC.
Accesul la înregistrările SMC este controlat. Este permis accesul la înregistrările persoanelor
care:
a) elaborează înregistrări privind calitatea;
b) asigură transmiterea înregistrărilor la clienţi, în conformitate cu reglementările contractuale şi
legale.
În cadrul fiecărei proceduri, înregistrările sunt prezentate în secţiunea 7 în tabele de forma celui
de mai jos, care cuprinde responsabilităţile pentru identificarea, depozitarea, protejarea,
regăsirea, stabilirea duratelor de păstrare şi eliminare.

Inregistrarea Intocmeste Pastreaza


Denumirea Cod Resp. Durata Resp. durata

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

5.12. Păstrarea înregistrărilor

Modul de întocmire şi păstrare al înregistrărilor permite identificarea uşoară şi univocă a


acestora.
Accesul la înregistrările organizaţiei este permis personalului a cărui activitate este corelată
înregistrărilor respective. Perioada de păstrare sau de arhivare (dacă este cazul) este
specificată în procedurile asociate.
Arhivarea înregistrărilor se face conform reglementărilor în vigoare.
Păstrarea şi arhivarea înregistrărilor SMC se face în spaţii adecvate care asigură:
a) prevenirea, distrugerea, deteriorarea sau pierderea;
b) regăsirea promptă;
c) siguranţa şi confidenţialitatea.
Duratele de păstrare a înregistrărilor sunt stabilite pe baza cerinţelor aplicabile ale
reglementărilor legale şi contractuale, fiind indicate în Lista înregistrărilor, cod: F-06-PS-01.
Dacă în contracte se prevede păstrarea înregistrărilor pe o perioadă stabilită şi punerea
acestora la dispoziţia clientului sau reprezentantului acestuia pentru evaluare, acest lucru se
face cu acordul scris al Administratorului.

5.13. Distrugerea înregistrărilor


Distrugerea înregistrărilor, după trecerea perioadei de arhivare se efectuează în regim
controlat de către Administrator. Eliminarea înregistrărilor generate de SMC se face, la fiecare
reactualizare a acestora, de către RAC. Înregistrările generate de documentele în vigoare
permit demonstrarea conformităţii cu condiţiile specificate şi gradul de eficienţă al SMC.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. Administratorul
a) Asigură elaborarea documentaţiilor având în vedere respectarea cerinţelor contractuale, a
celor ale SMC, a reglementărilor legale şi a altor cerinţe aplicabile;
b) Analizează, verifică şi aprobă documentele SMC;
c) Aprobă difuzarea documentelor în cadrul organizaţiei, funcţiilor responsabile în analiza
acestora;
d) Analizează documentele externe şi stabileşte destinatarii;
e) Asigură înţelegerea, acceptarea şi respectarea de către angajaţii din subordine a
documentelor aplicabile SMC;
f) Asigură şi aprobă spaţiile de depozitare, păstrare şi modalităţile de arhivare a înregistrărilor
SMC;
g) Asigură circulaţia formularelor pe parcursul înregistrărilor, păstrarea înregistrărilor şi
arhivarea acestora, conform procedurilor SMC şi a legislaţiei în vigoare
h) Efectueaza înregistrari în conformitate cu procedurile SMC.

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
PROCEDURĂ « CONTROLUL PAGINI: 9
DOCUMENTELOR /
ÎNREGISTRĂRILOR »
S.C. DARMA S.R.L.
Ediţia: 2 / Cod: PS-01 Exemplar nr. 1
Revizia: 0

6.2. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii


a) Elaborează manualul calităţii, procedurile de sistem, procedurile operaţionale şi procedurile
de execuţie ale SMC;
b) Ţine sub control întreaga documentaţie SMC;
c) Prezintă spre avizare şi aprobare managementului documentele SMC;
d) Întocmeşte şi actualizează Lista documentaţiei SMC, cod: F-02-PS-01 şi Lista de
difuzare/retragere, cod: F-04-PS-01, pentru documentaţia SMC;
e) Întocmeşte Lista documentelor externe, cod: F-05-PS-01;
f) Pregăteşte documentele SMC pentru certificare;
g) Întocmeşte Lista înregistrărilor, cod: F-06-PS-01;
h) Asigură controlul asupra tuturor înregistrărilor generate de SMC;
i) Păstrează înregistrările generate de procedurile de sistem;
a) Controlează dacă înregistrările sunt explicite, completate integral, lizibile.
6.3. Utilizatorii documentului
a) Semnează formularul de difuzare a documentelor SMC;
b) Verifică dacă documentul utilizat este versiunea în vigoare;
c) Asigură păstrarea documentelor astfel încât acestea să rămână lizibile şi identificabile.

7. ÎNREGISTRĂRI
Înregistrarea Întocmește Pastreaza Arhiveaza
Denumirea Cod Resp. Durata Resp. Durata
Lista documentației SMC F-02-PS-01 RAC RAC De valabilitate AD 2 ani
Lista de control a reviziei F-03-PS-01 RAC RAC De valabilitate AD 2 ani
Lista de difuzare/retragere F-04-PS-01 RAC RAC De valabilitate AD 2 ani
Lista documentelor F-05-PS-01 RAC RAC De valabilitate AD 2 ani
externe
Lista înregistrărilor F-06-PS-01 RAC RAC De valabilitate AD 2 ani

8. DOCUMENTE DE LEGĂTURĂ
Denumire document Cod document
Pagina de gardă procedurii F-01-PS-01
Lista documentației SMC F-02-PS-01
Lista de control a reviziei F-03-PS-01
Lista de difuzare/retragere F-04-PS-01
Lista documentelor externe F-05-PS-01
Lista înregistrărilor F-06-PS-01

Funcția Nume/ Prenume Dată Semnatură


Întocmit Responsabil cu Cimpoeru Irina 16.06.2015
Asigurarea Calității
Verificat/ Administrator
Aprobat
Anexa 3
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 32/7

PROCEDURĂ GENERALĂ
DE INSPECȚIE ȘI CONTROL

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 33/7

Regimul de difuzare

Număr exemplare Difuzare


procedură
Internă
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. exemplare Destinatarul Nume Semnătura Data


documentului Prenume
1 Laborator
1 Şef birou AQ
1 Şef serviciu CTC
1 Beneficiar
1 Arhivă

Lista de control a reviziilor

Nr.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Avizat/data Aprobat/data
crt.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 34/7

Cuprins:

1. Domeniul de aplicare

2. Scop

3. Definiţii şi prescurtări

4. Documente de referinţă

5. Reguli de procedură

6. Etapele examinării

7. Statut de control

8. Tratarea neconformităţilor

9. Responsabilităţi

10. Înregistrări. Interpretarea rezultatelor.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 35/7

1. SCOP
Prezenta procedura stabileşte operaţiile şi cerinţele tehnice specifice fiecărei etape de
examinări nedistructive a piesei turnate – cilindru schimbător de căldură pe fluxul de fabricaţie.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura are ca domeniu de aplicare laboratorul de examinări nedistructive şi cuprinde
referiri la metodele de examinări nedistructive pentru piesa turnată – cilindru schimbător de
căldură, material – oțel turnat GS 45 (OT 450).
Examinările nedistructive aplicabile pentru acest tip de reper sunt următoarele :
 examinare optico-vizuală;
 examinări nedistructive cu lichide penetrante ;
 examinări nedistructive cu pulberi magnetice;
 examinarea neetanşeităţii – examinare la presiune hidraulică.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Termenii şi definiţiile utilizate în prezenta procedură sunt in conformitate cu standardele:
 STAS 10042-90 – Control nedistructiv magnetic. Terminologie.
 STAS 10041-90 - Defectoscopie cu lichide penetrante. Terminologie.
 O.V. – examinare optico-vizuală
 L.P. – examinare cu lichide penetrante

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 STAS 568-82 – Fontă cenuşie cu grafit lamelar turnată în piese. Condiţii tehnice generale
de calitate.
 STAS 8539-75 – Defectoscopie cu pulberi magnetice
 SR EN 571-1 – Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii
generale.
 Procedura de lucru IMC-632-014

5. REGULI DE PROCEDURA
5.1. La primire pentru efectuarea examinării, piesele vor fi inscripţionate cu datele de
identificare :
 denumire reper;
 număr desen (cod);
 marcaj;
 material
5.2. Piesele ce trebuie examinate vor fi însoţite de o notă de comandă care va cuprinde,
pe lângă datele de identificare de la pct.5.1, datele tehnice ale reperului respectiv :
 norme de examinare;
 criteriile de acceptabilitate.
Întocmit Verificat Aprobat
Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 36/7

5.3. Verificarea la primirea piesei constă în identificarea datelor inscripţionate pe reper


cu cele din nota de comandă, de către operatorul care efectuează examinarea.
5.4. În cazul în care datele corespund se dă confirmarea de primire.

6. ETAPELE EXAMINĂRII
6.1. Examinarea produsului turnat după operaţiile de frezare şi strunjire de degroşare a
suprafeţelor
6.1.1. Examinarea optico-vizuală a suprafeţelor se face conform prevederilor din
“Descrierea metodei de examinare optico-vizuale”
6.1.2.Examinarea cu pulberi magnetice a suprafeţelor frontale ale piesei se execută în
conformitate cu procedura de lucru pentru pulberi magnetice.
6.1.3. Piesele admise după examinările de la 6.1.1. şi 6.1.2. trec în următoarea etapă pe
fluxul de fabricaţie.
6.1.4. Produsele care sunt respinse se tratează în conformitate cu prevederile punctului
8 din această procedură.
6.2. Examinarea produsului turnat după operaţiile: frezare de finisare, strunjire de finisare,
găurire, alezare şi rectificare. Examinarea produsului la final.
6.2.1. Se examinează optico-vizual toate suprafeţele conform prevederilor din
“Descrierea metodei de examinare optico-vizuale”
6.2.2. Se examinează suprafeţele frontale ale piesei cu pulberi magnetice în
conformitate cu procedura de lucru pentru pulberi magnetice, iar pentru suprafeţele interioare se
verifică etanşeitatea.
6.2.3. Suprafeţele exterioare se examinează cu lichide penetrante în conformitate cu
procedura de lucru IMC-632-014.
6.2.4. Piesele admise după examinările de la punctele 6.2.1., 6.2.2. şi 6.2.3. trec în
etapa finală de livrare.
6.2.5. Produsele respinse sunt produse neconforme şi se tratează în conformitate cu
punctul 8 din prezenta procedură.

7. STATUT DE CONTROL
7.1. Evidenţierea statutului de control al produsului se asigură în conformitate cu
prevederile procedurii de sistem “Stadiul inspecţiilor şi încercărilor”.
7.2. Pentru identificarea stadiului inspecţiilor si încercărilor se utilizează următorul sistem :
 toate produsele care aşteaptă să fie examinate sunt amplasate în spaţii special destinate,
marcate corespunzător.
 tuturor produselor admise li se aplică eticheta de culoare albă “ACCEPTAT”;
 produselor neconforme li se aplică eticheta de culoare galbenă “ÎN AŞTEPTARE” , se
depozitează în spaţiul special amenajat şi li se întocmeşte Raport de Neconformitate;
 tuturor produselor rebutate li se aplică eticheta roşie “RESPINS” şi sunt depozitate în spaţii
special amenajate.
Întocmit Verificat Aprobat
Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 37/7

8. TRATAREA NECONFORMITĂŢILOR
8.1. La identificarea unei neconformităţi, produsului în cauză i se aplică indicatorul de
stadiu corespunzător, eticheta de culoare galbenă " ÎN AŞTEPTARE " sau marcajul
corespunzător, conform procedurii “Analiza şi tratarea produsului neconform” , oprindu-se
utilizarea / promovarea pe fluxul de fabricaţie, până la stabilirea deciziei de tratare a
neconformităţii(lor).
8.2. Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor.
Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor sunt asigurate de o comisie desemnată: specialist
în examinarea nedistructivă, metalurg, tehnolog.
Dispoziţiile de tratare a neconformităţilor pot stabili:
 Acceptat cu derogare, neconformitatea fiind considerată ca neafectând performanţa
produsului;
 Recondiţionarea, reprelucrarea, repararea;
 Declasarea (includerea într-o categorie inferioară a produsului,
 Rebutarea.

9. RESPONSABILITATI
9.1. Şef Laboratoare
 verifică şi certifică rezultatele examinărilor;
 primeşte solicitările de control din notele de predare;
 efectuează etalonarea aparaturii de examinare;
 verifică şi interpretează rezultatele obţinute în urma efectuării examinării;
 este investit cu autoritatea şi generală asupra operaţiilor tehnice din cadrul laboratorului
CND, fiind în totalitate autonom şi responsabil in ceea ce priveşte examinările efectuate;
 asigură instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurilor specifice
de lucru.
9.2. Operatorii
 înregistrează rezultatele fiecărei examinări în Registrul de examinare;
 întocmesc Registrul de examinare pe baza datelor din Registrul de examinare;
 efectuează examinările nedistructive;
 solicitate în conformitate cu prescripţiile de metodă şi instrucţiunile de lucru;
 respectă întocmai prevederile procedurilor specifice de lucru.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:
S.C. DARMA S.R.L. PROCEDURĂ GENERALĂ DE Ediţia 1/10.04.2016
INSPECŢIE ŞI CONTROL Revizia 0/10.04.2016
Data emiterii: 11.04.2016
Cod: IMC – 631 – 013 Exemplar nr. 1
Pagina: 7/7

10. ÎNREGISTRĂRI. INTERPRETAREA REZULTATELOR


10.1. Datele obţinute în urma efectuării examinărilor nedistructive se prelucrează de către
cel care au efectuat examinarea, în conformitate cu metoda aplicată:
 examinare optico-vizuală;
 examinare cu lichide penetrante;
10.2. Rezultatele obţinute în urma prelucrării datelor se compară cu documentaţia de
execuţie şi norma de interpretare, urmând ca reperul să fie declarat admis sau respins în etapa
următoare a fluxului de fabricaţie.
10.3. Rezultatul examinării este menţionat în Raportul de examinare (Anexe), un exemplar
rămâne la laboratorul de examinare nedistructivă şi un exemplar la beneficiar:
 Raport de examinare O.V.;
 Raport de examinare L.P.;
10.4. Datele şi rezultatele fiecărei examinări efectuate în Laboratorul CND, sunt
înregistrate cu claritate în Registrul de examinare, de către operatorul care a efectuat
examinarea.
10.5. Pe baza datelor din Registrul de examinare se întocmeşte Raportul de examinare
care este verificat şi semnat de către Şeful de laborator. În cadrul Laboratorului CND, registrele
de evidenţă a examinărilor se păstrează pe o perioadă de 5 ani, după care se predau la arhiva
societăţii.

Întocmit Verificat Aprobat


Nume şi prenume: Cimpoeru Irina
Semnătura:
Data:

S-ar putea să vă placă și