Sunteți pe pagina 1din 4

Prezentarea cazului

Zzz

Un elev de 14 a fost bătut de către mamele a doi colegi din cauza faptului ca copiii lor au fost de acel
baiat. Mamele nu au așteptat ca școala, respectiv, directoarea să decidă ce trebuie făcut cu acest băiat,
ele au căutat să își facă dreptatea.

Definirea problemei
Cum definește tânăra problema? Cum definește directoarea problema?
Abuz asupra copilului, nu a anunțat poliția sau Mamele și-au făcut dreptate singure, fără să
salvarea. aștepte decizia școlii, ea netolerând acest lucru.

Ce nevoi ale tinerei sunt implicate? Ce nevoi ale directoarei sunt implicate?'
Doreste analiza acestui caz de catre politie si Doreste ca parinții să aștepte ca școala să ia
școala. deciziile potrivite.

Ce valori majore simte tânăra că sunt Ce valori majore simte directoarea că sunt
implicate aici? (ex: drepturi umane, convingeri implicate aici? (ex: drepturi umane, convingeri
ideologice sau culturale, norme morale etc.) ideologice sau culturale, norme morale etc.)
Drepturile umane Norme ale scolii

1
Ce temeri ale tinerei trebuie luate în Ce temeri ale directoarei trebuie luate în
considerare? considerare?
Teama pentru viata copilului ei. Sa nu fie haos in scoala, elevii si parintii sa nu
mai respecte normele.

Cum o vede tânăra pe directoare? Cum o vede directoarea pe tânăra?


Considera ca nu a luat atitudine si ca trebuiau O femeie care vrea să isi faca dreptate singura.
chemate autoritătile de catre dânsa.

Se pot nota aici câteva lucruri care o ajută pe Cum să facă directoarea ca să extindă
tânără să o înțeleagă mai bine pe directoare? concepția tinerei despre funcția îndeplinită de
Ea a incercat sa rezolve conflictul in interiorul ea în școală?
scolii, directoarea trebuie sa faca dreptate Directoarea a incercat pana la un moment dat
ambelor parti deoarece elevul este unul cu un sa rezolve conflictul doar in interiorul scolii.
istoric nefavorabil dar si mamele au fost
violente.

Are ceva tânăra împotriva directoarei? Are ceva directoarea împotriva tinerei?
Da, ca nu a chemat autoritatile. Da, ca a implicat autoritatile.

Dacă tânăra își revizuiește atitudinea, acest Dacă va discuta cu tânăra, acest fapt va folosi
fapt îi va fi de folos? ori va dăuna relației lor?
Da Nu

Dorește tânăra cu adevărat să emită idei și să Dorește directoarea cu adevărat să emită idei
discute eventuale soluții cu directoarea? și să discute eventuale soluții cu tânăra?
Nu, ea se bazeaza pe autoritati. Da

2
Citirea hărții
Protectia copiilor, educatia copiilor

Teren comun (nevoi,


temeri, interese,
valori, comune)

Un conflict sau o bătaie si mai mare, poate chiar posibile pierderi de


viata.
Posibile simptome ale
amplificării
conflictului

Acuzatii
Reprosuri
Posibile tactici de
întreținere a
conflictului

Viata copiilor
Pericolul educatiei copiilor

Temeri speciale

Observații

Idei privind soluționarea conflictului


1. __Baiatul sa fie dus la o scoala de corectie deoarece are un istoric nefavorabil, este un
pericol pentru ceilalti copiii.
2. Mamele violente sa fie anchetate de catre politie.
3. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

3
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ierarhizarea soluțiilor
I. Foarte eficiente și imediat aplicabile: _____________________________________________
II. Relativ eficiente și de perspectivă mai îndelungată:
__________________________________
III. Indezirabile:
________________________________________________________________

Material adaptat după:


Ana Stoica-Constantin, (2004). Conflictul interpersonal. Iași: Polirom (pp. 238-244).