Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate extraşcolarǎ

DATA:
UNITATEA ŞCOLARĂ:
GRUPUL ŢINTǍ: elevii claselor a IV- a A şi a IV- a B
TIPUL ACTIVITAŢII: competitiv-sportivǎ; recreativ-educativă
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: “Ne jucăm, ne recreem”
LOC DE DESFĂŞURARE: terenul şcolii , sala de clasă
ORGANIZATORI:
TEMA ACTIVITǍŢII: activitate competitiv- sportivǎ comunǎ : parcurgerea
probelor stabilite în echipe mixte, formate din elevi ale celor 2 clase, participarea
copiilor fiind premiatǎ cu diplome, medalii şi premii simbolice, urmată de o
activitate distractivă, de joc şi voie bună.
SCOP: Autorii acestui proiect îşi propun formarea/informarea decongestionată a
elevilor, dincolo de barierele orelor de curs şi/sau a sălilor de clasă.
Prin derularea acestui proiect se urmăreşte cunoaşterea reciprocă a grupurilor de
elevi din aceeaşi şcoală, îşi dezvoltă componente de comunicare ; va armoniza
relaţiile în cadrul grupurilor de elevi, le va forma deprinderile de a respecta regulile
de convieţuire, de a fi cooperanţi, toleranţi, de a avea iniţiative şi de a-şi crea
relaţii de prietenie, colaborare şi competiţie.
OBIECTIVE URMĂRITE:
- interrelaţionarea elevilor din cele două clase, prin desfăşurarea în comun a
activităţii competitiv sportive;
- antrenarea copiilor în cunoaşterea altor şcolari de vârste apropiate şi stabilirea de
noi prietenii între aceştia;
- educarea elevilor în spiritul valorificării aptitudinilor de a concura şi de a
colabora cu coechipierii prin participarea la activitatea extracurricularǎ organizatǎ.
TIMP: 4 ore ( între orele 12,00 şi 16,00 )
FINALIZARE: stabilirea unor noi forme de colaborare între clasele participante.
Copiii au ocazia sǎ îşi susţinǎ favoriţii, sǎ îşi încurajeze coechipierii, sǎ conlucreze
în grupuri mixte, sǎ adopte un comportament moral-civic adecvat, manifestând
toleranţǎ, ataşament, încredere reciprocă. Vor fi rǎsplatiţi cu diplome, medalii şi
cadouri.
În urma concursului şi a rezultatelor bine meritate, vor fi invitaţi la ”protocol”,
dând astfel dovadă de fair-play la sărbătorirea tuturor concurenţilor.

Se aprobă, Organizatori,
Director, înv. Nistor Marian
prof. Tomescu Mihaela prof. Pupăză Alexandra

Detalierea activitǎţii:
Activitatea se va desfǎşura cu urmǎtoarele probe:

1. Cursǎ contratimp
2. Fuga în sac
3. Trenul vacanţei
4. Marinarii pricepuţi
5. Geamantanul vesel
6. Ştafeta cu reguli
7. Umple cana!
8. Ştafeta cu oul în lingură
9. Întrecere cu mere

Descrierea probelor:
1 Cursa contratimp:
În 5 minute, echipele deja formate vor trebui sǎ adune cât mai multe pietricele
de pe terenul de sport; câştigǎ echipa cu numǎrul mai mare de pietricele adunat.

2 Fuga în sac:
Copiii sunt aliniaţi înapoia liniei de plecare şi sunt introduşi în saci de pânză
de culori diferite, viu coloraţi. Fiecare ţine sacul cu mâinile în dreptul taliei. La
semnalul de începere pornesc sărind pe ambele picioare, parcurgând astfel distanţa
de 10 m. Cel care ajunge primul la destinaţie câştigă un punct, iar în final câştigă
echipa care acumulează mai multe puncte.

3 Trenul vacanţei:
Participanţii la joc sunt organizaţi în 2-4 echipe. Fiecare component al unei
echipe se află în spatele celuilalt, ţinând mâinile pe umerii celui din faţă.
La semnal, echipele pornesc spre o ţintă executând comanda cerută (”mersul
piticului”, ca „vrăbiuţa”, „săritura iepuraşului” , „pasul uriaşului” , etc. ), în linie
dreaptă sau sinuoasă, fără a desprinde mâinile de pe umerii celui din faţă.
Câştigă echipa care ajunge prima la ţintă.
4. Marinarii pricepuţi:
Este o probǎ de forţǎ în care echipele dinainte formate, se luptǎ sǎ tragǎ de
cealaltǎ parte a liniei echipa adversǎ, copiii fiind aşezaţi în sir, unul în spatele
celuilalt.
5. Geamantanul vesel:
Şcolarii sunt împărţiţi în mai multe echipe, egale ca număr, aflaţi pe şiruri în
spatele liniei de start. La 5 m înaintea lor se fixează câte un semn. Pe linia de
plecare se plasează câte un geamantan, în care se află: un fular, un şort, o şapcă şi o
umbrelă.
La semnul de pornire, primii din fiecare echipă deschid geamantanul,
îmbracă şortul, şapca, leagă fularul la gât, deschid umbrela şi cu geamantanul în
mână, aleargă şi înconjoară semnul. La întoarcere închid umbrela şi se dezbracă,
transmit geamantanul următorilor care continuă jocul în acelaşi mod, iar ei stau la
coada şirurilor.
Cel care termină primul dezechiparea şi aşezarea geamantanului pe linia de
plecare, câştigă.
6 Ştafeta cu reguli:
Câteva echipe mixte, formate din elevi din cele 2 clase, parcurg traseul stabilit,
dupǎ următoarele reguli: mersul piticului pânǎ la primul bostan, alergare într-un
picior pânǎ la al doilea bostan, predarea ştafetei şi parcurgerea drumului invers.
7. Umple cana!
Copiii sunt împărţiţi în mai multe echipe, egale ca număr, aşezate pe şir,
înapoia liniei de plecare, iar pe aceasta se aşază câte o cană mare cu apă şi un
pahar din material plastic. La o distanţă de 5-8 m se marchează un semn vizibil pe
sol unde se plasează câte o cană mare goală.
La comandă, primii din echipă toarnă apa din cană în pahar, apoi aleargă spre
cana goală în care golesc paharul, revin la echipa lor, transmit paharul umătorului
din echipă, apoi se aşază la coada şirurilor. Jocul continuă până ce toţi copiii
parcurg traseul.
Echipa care a umplut mai repede cana goală este declarată câştigătoarea
probei.
8. Ştafeta cu oul în lingură:
Elevii sunt aliniaţi înapoia liniei de start, ţinând în mâna dreaptă o lingură de
lemn în care se află un ou fiert. La semnalul începerii, aleargă până la linia de
sosire cu oul în lingură. Este declarată câştigătoare echipa ai cărei componenţi
n-au scăpat oul din lingură sau care au cele mai puţine penalizări.
9. Întrecere cu mere:
Este un joc atractiv şi vesel. Pot participa mai mulţi copii care se împart în
echipe de 5-10 jucători aşezaţi pe şiruri. La distanţă de 4 m se află un măr înfipt
într-un băţ care marchează locul de întoarcere.
Primii membri ai fiecărei echipe îşi aşază câte un măr în echilibru pe cap şi la
comanda învăţătorului ( sau a conducătorului de joc ) pornesc în cursă, ocolesc
băţul cu mărul înfipt în el, apoi se întorc la echipele lor predând mărul
următorului coechipier. Cel care ajunge primul câştigă un punct pentru echipa sa.
Dacă în timpul concursului un jucător scapă mărul pe jos, el trebuie să-l ridice,
să-l aşeze iar în echilibru şi să continue întrecerea.
Echipa care acumulează cele mai multe puncte este declarată câştigătoare.
Se acordă elevei/elevului........................................................................ din clasa _______, de la
Şcoala Specială” Constantin Păunescu” Iași, pentru participare la concursul „Ne jucăm, ne recreem” , organizat
între clasele a IV-a A şi a IV-a B ;
Punctajul obţinut : ...........

Director, Învățător,
BRAV
O!