Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE INGRIJIRE IN EPISTAXIS

1. Date generale
Nume, prenume: C M
Sexul: masculin
Vârsta: 74 ani
Mediul: rural
Ocupaţie: pensionar
Perioada internării: 3 zile
2. Diagnostic la internare: Epistaxis-uri repetate, HTA st. I, anemie, diabet zaharat
3. Motivele internării:
- pată vasculară stângă, sângerândă
- cefalee, ameţeli, dispnee, disfagie, febră, tuse
4. Antecedente hetero-colaterale: Fără importanţă
5. Antecedente personale - HTA
- BPOC
- GASTRITĂ
6. Condiţii de viaţă: corespunzătoare
7. Istoricul bolii: debutul bolii în urmă cu 12 ore cu o hemoragie nazală, oprită
ulterior, în urmă cu 2 ore hemoragia sa repetat, motiv pentru care se prezintă în
serviciul ORL pentru investigaţii şi tratament de specialitate.
8. Examen obiectiv:
Starea generală: alterată, febril
Greutate: 105,00 kg
Talie: 1,69 m
Starea de nutriţie: bună
Stare de conştienţă: prezentă
Sistem. ganglionar: nu se palpează
Facies: normal
Tegumente şi mucoase: palide
Ţesut conjunctiv adipos: bine prezentat
Sistemul osteo-articular – aparent integru morfofuncţional, articulaţii mobile
nedureroase.
Aparatul respirator – tuse, AV – 100p/min.
Aparat cardiovascular: şocul apexian în sp IV i.c.. stâng, AMC – în limite
normale, zgomote cardiace clare, egale, bine bătute.TA 170/110 mmHg
Aparat digestiv: abdomen suplu, elastic, fără sensibilitate la palpare
superficială şi profundă; ficat normal, tranzit prezent
Aparat uro-genital: micţiuni spontane, lojii renale libere ,organe genitale
normale.
Sistemul nervos: orientat temporo-spaţial reflexe pupilare, cutanate, ROT
– prezente normale. Organe de simţ prezente normale
9. Examinări de laborator şi paraclinice
Ht: 25,8
Hb: 9,6
L: 12150
VSH: 21
Glicemie: 180
TGO: 42
TGP: 14
Creatinină: 1
TQ: 19,3
Ureea: 80,2
INR: 1,29
PTL: 256

11. Culegerea datelor privind cele 14 nevoi fundamentale


1. Nevoia de a respira şi a avea o circulaţie adecvată:
Manifestări de dependenţă: obstrucţia nazală, tuse, rinoree, diminuarea toleranţei
la efort cu slăbiciune, oboseală
Sursa de dificultate: epistaxis, HTA
2. Nevoia de a bea şi a mânca:
Manifestări de dependenţă: refluxul de deglutiţie alterat.
Sursa de dificultate: sângerarea, probleme de deglutiţie
3. Nevoia de a elimina:
Fără manifestări de dependenţă.
4. Nevoia de mişcare şi de menţinere a unei bune posturi:
Fără manifestări de dependenţă.
5. Nevoia de a dormi, de a se odihni:
Manifestări de dependenţă: somnul este alterat
Sursa de dificultate:tusea, febra, sângerarea
6. Nevoia de a se îmbrăca, dezbrăca:
Fără manifestări de dependenţă.
7. Nevoia de a-şi menţine temperatura în limite normale:
Manifestări de dependenţă: febră 38,30C, transpiraţii
Sursa de dificultate: sângerări nazale
8. Nevoia de a fi curat, cu tegumente, mucoase şi fanere integre:
Manifestări de dependenţă: imposibilitatea de a-şi menţine mucoasele curate
Sursa de dificultate: sângerarea
9. Nevoia de a evita pericolele:
Pericolul complicaţiilor
10. Nevoia de a comunica cu semenii:
Fără manifestări de dependenţă.
11. Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori (de a-ţi
practica religia):
Fără manifestări de dependenţă.
12. Nevoia de a fi ocupat pentru a fi util (de a se realiza):
Fără manifestări de dependenţă.
13. Nevoia de a se recreea:
Fără manifestări de dependenţă.
14 Nevoia de a învăţa:
Bilanţul de independenţă/dependenţă.
În urma datelor culese din F.O., prin efectuarea bilanţului de
independenţă/dependenţă, pacienta prezintă următoarele nevoi fundamentale
alterate:
-nevoia de a respira
-nevoia de a bea şi mânca
-nevoia de a dormi şi a se odihni
-nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale
-nevoia de a fi curat, cu tegumente, mucoase şi fanere integre
-nevoia de a evita pericolele

PLAN DE ÎNGRIJIRE

14.01.2018
Nevoi alterate Obiective Intervenţii Evaluare
1. Nevoia de a - oprirea - aplică măsurile de - pacientul
respira hemoragiei în prim ajutor, prin respiră mai
- obstrucţia cel mai scurt compresiune digitală uşor,
nazală, tuse, timp asupra narinei care sângerările s-
rinoree, sângerare - pacientul să sângerează, cel puţin 10 au oprit
- alterarea fie echilibrat minute, prin tampon - evaluarea:
perfuziei tisulare respirator şi compresiv îmbibat în TA, AV, FR
prin scăderea circulator soluţia hemostatică -Glicemiei
debitului cardiac - Scăderea - ajută medicul la -Colesterol,
prin creşterea valorilor aplicarea Lipide,
valorilor tensiunii tensiunii tamponamentului în -Trigliceride,
arteriale (TA) arteriale (TA) vederea hemostazei LDL, HDL,
în limite - asigură repausul la pat -Transaminaze
acceptabile pe partea care -Uree,
sângerează Creatină
- recoltează sânge
pentru determinarea
hemoglobinei ,
hematocritului
- administrează
medicaţia prescrisă de
medic:
Ampicilină 2x1 fl/zi
Gentamicină 80 mg
2x1/2 fl/zi
Adrenostazin +
Etamsilat 1 fl. La 12 ore
-asigurarea repausului
fizic şi psihic
-administrarea
tratamentului
medicamentos
prescris(în cazul de faţă
Metoprolol 50 mg.,
Crestor 20 mg Per os)
-efectuarea bilanţului
hidric (intrări-ieşiri)
pentru prevenirea
depleţiei de potasiu, care
provoacă aritmii
-asigurarea unor
alimentaţii echilibrate
ţinând cont de
afecţiunile existente:
Educaţia sanitară a
pacientului:
-regim de viaţă
echilibrat (alterarea
perioadelor de activitate
cu perioadele de repaus)
-evitarea stresului psihic
(stări conflictuale,
surmenaj intelectual)
-suprimarea fumatului
-exerciţii fizice –
plimbare
-alimentaţie echilibrată
-controlul periodic la
medicul de familie şi
cardiolog
2. Nevoia de a bea Să se - urmăresc apariţia - starea
şi mânca obţină sângerărilor şi aplic pacientului
- dificultatea de a echilibrul tamponamentul pentru este
se alimenta metabolismului oprirea sângerării ameliorată
Alimentaţie glucidic - alimetez pacientul cu
inadecvată Pacientul să se alimente lichide sau
Cauza – alimenteze în uşor de înghiţit
dezechilibrul raport cu - recoltează produsele
metabolismului nevoile sale pentru examenul de
glucidelor calitative şi laborator (sânge, urină)
Manifestări – cantitative pe - administrează
polifagie, 24 ore medicaţia prescrisă de
polidipsie medic la orele indicate
- instituirea de perfuzie
endovenoasă pentru
reechilibrarea hidro-
electrolitică
- tratamentul substitutiv
cu insulină (iniţial în
perfuzie continuă),
ulterior în 4 injecţii/zi,
cu 15-30 minute înainte
de masă (Actrapid la
mesele principale) şi
Insulatard la culcare s.
cutanat (foloseşte
seringa specială gradată
în unităţi de insulină,
ţine seama că alcoolul
inactivează produsul)
- respectă cu stricteţe
măsurile de asepsie
- alternează locul de
injectare pentru a
preveni lipodistrofiile
- loc de injectare – faţa
externă a braţului, 1/3
mijlocie, faţa
anteroexternă a coapsei,
1/3 mijlocie, regiunea
subclaviculară,
flancurile peretelui
abdominal, regiunea
fesieră, supero-externă
- administrează
medicaţia adjuvantă –
vitaminoterapia, KCl
- asigură alimentaţia
pacientului
- evaluează nevoile
cantitative şi calitative
în funcţie de vârstă
(copil, adolescent, adult)
sex, forma bolii: glucide
55% 200 gr din raţia
calorică zilnică de 1600
calorii/zi, 55 g
proteine/zi (2,5 g/kg/zi)
şi 64 g lipide/zi,
repartizate în 3 mese
principale şi gustări
- numărul meselor/24
ore – 4-5-6- (3 mese
principale şi 2-3 gustări)
- alegerea alimentelor se
face în funcţie de
conţinutul de glucide
- alimente interzise:
zahăr, produse
zaharoase, fructe uscate,
prăjituri, leguminoase
uscate, siropuri,
struguri, prune
- alimente permise
cântărite: pâine (50%
glucide), cartofi (20%
glucide), pastele
făinoase, fructe, legume
(cu peste 5% glucide),
lapte, brânză de vacă,
mămăligă
- alimente premise
necântărite: carnea şi
derivatele din carne,
peştele, ouăle,
brânzeturile, smântâna,
untul, legumele cu 5%
glucide (varză,
conopidă, pătlăgele
roşii, fasolea verde), din
alimentaţia zilnică să nu
lipsească carnea, oul,
peştele
preparea alimentelor: se
va folosi pentru
îndulcirea ceaiului,
compotului, ciclamat de
sodiu sau zaharină (care
se pun după fierberea
produselor), sosurile nu
se îngroaşă cu făină, ci
cu legume pasate,
pastele făinoase se
cântăresc înainte de
fierbere, pâinea se
cântăreşte înainte de a fi
prăjită (prin deshidratare
se concentrează în
glucide), se foloseşte
firberea şi coacerea, ca
tehnici de preparare a
alimentelor.

3. Nevoia de a - pacientul să - schimb pansamentul la - pacientul are


dormi şi a se beneficieze de nevoie, un somn
odihni un somn - aerisesc salonul, şi liniştit 7 ore
- somnul este corespunzător asigur o temperatură pe noapte
alterat calitativ şi optimă
cantitativ - servesc pacientul cu un
pahar de lapte cald
înainte de culcare
4. Nevoia de a-şi - să prezinte- măsor temperatura şi După 30
menţine temperatură notez în FO minute de la
temperatura corporală în - schimb lenjeria de corp administrarea
corpului în limite şi de pat la nevoie
limite normale antipireticelor
normale în 1-2 zile - aerisesc încăperea. febra a scăzut
- febră 38,30C, - încălzesc pacientul în la 37,5 C
transpiraţii caz de frisoane S-a repetat
- administrez conform doza după 4
indicaţiilor medicului ore, pacientul
tratament cu antipiretice devenind
şi antibiotice afebril.
5. Nevoia de a fi - păstrarea - execut toaleta nărilor - bolnavul
curat, cu tegumentelor şi - urmăresc cantitatea şi prezintă
tegumente, mucoaselor periodicitatea apariţiei tegumente
mucoase şi fanere curate şi sângerărilor curate şi
integre îngrijite - asigur şi schimb ingrijite
- imposibilitatea tamponamentul de câte
de a-şi menţine ori este nevoie
mucoasele curate - relizez toaleta
pacientului la nevoie
pentru a evita efortul
6. Nevoia de a - prevenirea - monitorizarea
evita pericolele: complicaţiilor funcţiilor vitale
Pericolul - supravegherea stării
complicaţiilor generale, temperatură,
coloraţie tegumente,
diureză
- respectarea măsurilor
de asepsie şi antisepsie
în efectuarea
pansamentelor şi a orice
fel de manipulări
medicale
- respectarea normelor
sanitare de prevenire a
infecţiilor nozocomiale
- asistenta va face
educaţia pentru
prevenirea accidentelor
de acest gen şi evitarea
pericolelor.