Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE LECŢIE

Disciplina: Bazele restauraţiei; Clasa a IX-a


Unitatea de învăţare: Profesor: Enache Claudia
Pestele si vietăţile acvatice Data: 9.03.2010
Tema: Carnea de peşte Clasa: IX At
Tipul lecţiei: lecţie de predare / învăţare Timp alocat: 50 minute

Scop: Oferirea de informaţii referitoare la carnea de peşte

Obiective:
- Să descrie caracteristicile structurale şi biochimice ale cărnii de peşte.
- Să aprecieze valoarea nutritivă a cărnii de peşte
- Să recunoască starea de prospeţime a peştelui
- Să recunoască operaţiile specifice de prelucrare primară a peştelui

Unitati de competenta / Competenţe individuale vizate:


Pregatirea materiilor prime
COMPETENTE INDIVIDUALE: Preia materiile prime de la gestionarul magaziei.
Prelucreaza primar materiile prime si auxiliare din unitatile de alimentatie publica.
Stiluri de
Strategia de
`Timp Scopul predării Strategii de învăţare învăţare Resurse Evaluare
predare
V A P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 min Organizarea clasei Efectuarea
prezenţei,
verificarea
condiţiilor bazei
didactico-materiale
Generarea - Reactualizarea cunoştinţelor din lecţiile
entuziasmului şi a Expunere orală anterioare prin discuţii referitoare la - Reţea calculatoare Observaţie
5 min. interesului Conversaţie operaţiile specifice de prelucrare primară a (platforma AEL) sistematică
X X X
Reactualizarea Instruire asistată de cărnii şi subproduselor de abator - Lecţii AEL
cunoştinţelor calculator - Susţinerea întrebărilor cu imagini – (biblioteca
transmiterea momentului lecţiei virtuală)
„Reactualizarea cunostintelor” - Videoproiector
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Oferirea de Expunere orală - Precizarea obiectivelor lecţiei noi
20 min informaţie Conversaţie - Transmiterea momentului lecţiei „Carnea
De la teorie la Instruire asistată de de peşte” - Reţea calculatoare Observaţie
practică calculator - Elevii participă activ la discuţii privind (platforma AEL) sistematică
structura, compoziţia chimică, valoarea - Lecţii AEL
nutritivă şi utilizările cărnii de peşte (biblioteca
- Elevii analizează principalele caracteristici X X X virtuală)
de prospeţime pentru peşte, pun întrebări, - Videoproiector
participă la discuţii.
- Elevii vizualizează modul de efectuare a
operaţiilor de prelucrare primară, pun
întrebări, participă la discuţii pe baza
informaţiilor transmise
- Elevii vizualizează principalele momente - Reţea calculatoare
10 min De la teorie la Instruire asistată de ale lecţiei (platforma AEL)
practică calculator - Discuţii pe baza informaţiilor transmise pe ]X X X - Lecţii AEL Observaţie
Consolidarea Seminar sistemul întrebare-răspuns între profesor- (biblioteca sistematică
informaţiei elev şi elev-elev virtuală)
- Videoproiector
10 min Analiza şi Test de evaluare - Transmiterea momentului lecţiei „Test de X X X - Reţea calculatoare Evaluare
evaluarea învăţării formativă (rezolvare evaluare formativă” (rezolvare on-line) AEL (test on-line) online
pe echipe) - Aprecierea rezultatelor, notarea

Bibliografie
1. Turcescu A., Veţeanu C., Mihai S., Alimentaţie publică – Gastronomie, manual pentru clasa a X-a, Şcoala de Arte şi Meserii, Ed. CD Press,
Bucureşti, 2006
2. Pârjol G. ş.a. – Tehnologie culinară, manual pentru licee economice, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2003
3. Răşenescu I., Oţel L., Lexicon îndrumar pentru industria alimentară (vol. 1 şi 2), Ed. Tehnică, Bucureşti, 1988