Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor: Enache Claudia Clasa: IX At

Disciplina: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM Nr. ore / săptămână: 2 ore
Programa scolara aprobata prin OMEC nr. 4857 / 30.08.2009 Nr. saptamani: 36
Vizat comisie metodica ……………………………………………. Vizat director
………………………………….
Unităţi de competenţe Competenţe specifice
UC1- Potenţialul turistic C1- Informează clienţii despre obiectivele turistice naturale
C2- Informează clienţii despre obiectivele turistice antropice
C3- Informează clienţii despre oferta turistică locală
UC2- Baza tehnico-materială în turism şi alimentaţie publică C4- Utilizează baza tehnico-materială a unităţilor de cazare
C5- Utilizează baza tehnico-materială a unităţilor de alimentaţie publică
UC3- Ergonomie în unităţile hoteliere şi de alimentaţie publică C6- Reduce solicitările fizice
C7- Reduce solicitările ortostatice
C8- Reduce solicitările neuro-psihice

PLANIFICARE CALENDARISTICA
2015 – 2016
Nr. Unitatea de invatare Competente Continuturi Nr. ore Saptamana Observatii
crt. individuale
1 Noţiuni introductive 2 S1
Evaluare iniţială
Obiectivele turistice Componentele potenţialului turistic natural:
2 naturale C1 - definiţie, principalele componente 2 S2
- forme de relief, 2 S3
- climă 1 S4
1 S4
- hidrografie,
1 S5
- flora şi fauna 1 S5
- resursele balneare 1 S6
- rezervaţii naturale
Caracteristicile obiectivelor turistice naturale: tip, 2 S6, S7
localizare, trăsături generale.
Evaluare 1 S7

1
Obiectivele turistice Obiective turistice antropice: tip, localizare, trăsături
3 antropice C2 generale
Potenţialul turistic cultural-istoric:
- vestigii arheologice 2 S8
1 S9
- monumente istorice de artă şi arhitectură
1 S9
- instituţii şi evenimente cultural-artistice 1 S10
- elemente de etnografie şi folclor 1 S11
Potenţialul turistic tehnico-economic 1 S13
Potenţialul turistic socio-demografic: aşezări urbane şi
rurale, populaţie 1 S13
Evaluare
Obiectivele turistice Obiective turistice locale: naturale şi antropice 1 S14
4 locale C3 Caracteristicile obiectivelor turistice locale: tip, localizare, 1 S14
trăsături generale
Tipuri de unităţi de Unităţi de cazare:
5 cazare C4 caracteristici generale, tipologie 3 S15, S16
Unităţi de cazare permanente: hotel, hotel-apartament, 3 S16, S17
motel, vilă, cabană, pensiune turistică, hostel
Unităţi de cazare cu funcţionare sezonieră: camping, popas
2 S18
turistic, sat de vacanţă
Caracterizarea principalelor tipuri de hoteluri: de vacanţă, 3 S19, S20
de afaceri, de sănătate, pentru tranzit etc.
Evaluare 1 S20
Caracteristici ale Elemente ale bazei tehnico-materiale:
unităţilor de cazare - spaţiile hoteliere 2 S21
- echipamentul hotelier: mobilier, echipamente, 4 S22, S23
aparate, instalaţii
2 S25
- întreţinerea echipamentelor din spaţiile de cazare
- echipamente şi materiale necesare în procesul de 2 S26
curăţenie
- operaţiile efectuate în timpul curăţeniei într-o 1 S27
cameră
Evaluare 1 S27
Tipuri de unităţi de Unităţi de alimentaţie:
6 alimentaţie C5 - caracteristici generale, tipologie 2 S29
- unităţi de alimentaţie cu vocaţie comercială
2 S30
 restaurante clasice, specializate, cu specific
1 S31
 restaurante cu servire rapidă 1 S31
 baruri
2
- unităţi de alimentaţie cu vocaţie socială 1 S32
Evaluare 1
Caracteristicile Baza tehnico-materială:
unităţilor de - spaţii specifice unităţilor de alimentaţie 2 S33
alimentaţie - mobilier şi echipamente tehnologice (aparate,
utilaje, ustensile specifice, etc.) pentru:
 activităţi de producţie 1 S34
 activităţi de servire 1
Materiale şi ustensile de întreţinere: detergenţi,
dezinfectanţi, perii, găleţi, mop 1 S35
Evaluare
1
7 Solicitările fizice în Activităţi fizice: transportul bagajelor şi cărucioarelor, 1 S36
unităţile de cazare şi C6 spălarea lenjeriei şi a veselei, transportul preparatelor
alimentaţie mişcărilor, succesiunea logică a mişcărilor, dozarea
efortului, raport optim efort-pauză, utilizarea corectă a
utilajelor şi echipamentelor.
Măsuri de reducere a solicitărilor fizice: economia 1 S36
mişcărilor, succesiunea logică a mişcărilor, dozarea
efortului, raport optim efort-pauză, utilizarea corectă a
utilajelor şi echipamentelor.
Efortul ortostatic în Măsuri de reducere a efortului ortostatic: dozarea efortului 1 S37
8 unităţile de cazare şi C7 ortostatic, raţionalizarea deplasărilor, înlăturarea deplasărilor
alimentaţie inutile, echipament de protecţie.
9 Surse de zgomot în Surse de zgomot: trântirea uşilor, conversaţie cu glas ridicat 1 S37
unităţile de cazare şi C8 între clienţi, între personal şi clienţi, programe muzical
alimentaţie artistice, manipularea necorespunzătoare inventarul.
Elemente de microclimat optim: temperatură, iluminat,
ventilaţie.
10 Recapitulare şi 2 S38
evaluare finală
Obs: Săptămâna 28: „Şcoala altfel”

Intocmit, prof. Enache Claudia